Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012"

Transcriptie

1 Rapportdatum: 16 februari 2012 Auditrapport riteria ZKN Keurmerk ertificatieonderzoek Naam: Kliniek Lasik entrum Plaats: Boxtel en Velp Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark DZ Goes Telefoon Fax Internet

2 Auditrapport Organisatie Naam : Lasik entrum ontactpersoon : P.Tutein Nolthenius Vestigingsadres : Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel Postadres : idem Telefoon : Fax : Aantal vestigingen : 2 Medewerkers : 21 FTE Projecten : - Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark DZ GOES Telefoon Fax Internet Onderzoek Soort onderzoek : Initiële audit: Fase 1 > 16 januari 2012 Fase 2 > 15 februari 2012 : Documentatie & Implementatie Onderdeel Datum onderzoek : Fase 1 > 16 januari 2012 Fase 2 > 15 februari 2012 Datum rapport, versie : Auditteam Lead Auditor Auditor(en) : Vakdeskundige(n) :.. : Marian Lacunes ertificatie-eisen Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2008 Norm(en): Toepassingsgebied(en): Scope / Nace ertificaatnr. Toetsingscriteria ZKN Het aanbieden van refractiechirurgie 38 <nr> Versie 1 januari 2011 Evt. bijzonderheden:.. Samenvatting Auditteam : De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen Normuitsluitingen : Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. NVT Auditplan : Het auditplan is ter afstemming op 2 januari 2012 via de mail naar de klant verzonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit Handboek, procedures : De systeemdocumentatie is vastgelegd in het handboek versie 19 mei 2011 Acties uit vorige audit : orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. NVT ertificatieovereenkomst : De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten. De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij herevaluatie) geen aanleiding tot aanpassing van de uitgangspunten. Uitvoering stage 1 : De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie, het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen aanleiding tot het (bij NVT de herevaluatie) opnieuw uitvoeren van een stage 1 onderzoek. Effectiviteit systeem : Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). Logo s / pictogrammen : Het gebruik van logo s, pictogrammen, certificaat conform het reglement. NVT Klachten : De klachtenprocedure functioneert effectief. Interne audits : De interne audits dragen effectief bij aan het systeem. NVT Adviseur : Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door: Truus Eekhof ompany are onsultancy Evt. bijzonderheden:.. OK?

3 Bevindingen (definitie) - onform T -Tekortkoming (n.v.t. bij VA) KT -Kritische Tekortkoming : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. : Na afloop van de audit zijn geen kritische tekortkomingen met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór..nvt Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming tijdens een extra audit op.. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op.. Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : Niet van toepassing Eventuele toelichting:.. ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot uitgifte van het certificaat. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. Evt. bijzonderheden: Teamleider/auditor Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam: Marian Lacunes Akkoord met certificatieadvies: Naam: M. Bos Datum: 16 februari 2012 Datum: 27 februari 2012 Handtekening: Handtekening: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: Auditmatrix ZKN criteria Auditplan onderzoek

4 Auditmatrix Toetsingscriteria ZKN ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) Algemene eisen 1 Kwaliteitsbeleid De organisatie heeft een bij de organisatie passend (kwaliteits)beleid gedefinieerd, waarin de organisatie haar visie beschrijft. De directie bewerkstelligt dat het beleid bekend en begrepen is door alle medewerkers binnen de organisatie. Kwaliteitsbeleid is opgenomen in het beleidsplan versie 1.0 dd september Visie op de vereiste onderwerpen zijn beschreven. Doelstellingen lange termijn en korte termijn zijn opgenomen en per functie aangegeven. Overeenkomst UVIT voor onverzekerde zorg is aantoonbaar. 2 Organisatie 2a Binnen de organisatie zijn alle functies en hun samenhang beschreven Lasik entrum heeft 2 vestigingen. De locaties zijn gevestigd in Boxtel en Velp. Beide locaties zijn tijdens de audit bezocht en voldoen aan de eisen voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. Tijdens de audit is geconstateerd dat het beleid bekend is bij de medewerkers. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen en procedures. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting komen. Organisatieschema versie 24 augustus 2011 is opgenomen in Bijlage algemeen Namen en functies per locatie zijn benoemd. Functiebeschrijvingen zijn per medewerker individueel en getekend opgenomen in het handboek. Het zou goed zijn om ook het gebruikte format op te nemen voorzien van datum en/of versie. Ingezien zijn de functiebeschrijvingen van: - secretaresse / receptioniste - kwaliteitscoördinator - kwaliteitsmanager - medisch secretaresse / assistent Officemanager - Officemanager - OK assistent - Oogarts - Optometrist / TOA - Vertrouwenspersoon Ingezien: - Privacystatement versie 16 december b De organisatie heeft contracten afgesloten met voor de behandelingen bevoegde medewerkers voor tenminste 1 fte. Verantwoordelijke specialisten zijn aangesteld. Eindverantwoordelijk voor medische activiteiten is Dhr.. Verdoorn ( oogarts en algemeen directeur ). Eindverantwoordelijk voor kwaliteit is Dhr. P. Tutein Nolthenius, kwaliteitsmanager en oogarts. Overeenkomsten zijn afgesloten met 7 oogartsen, 6 okassistenten en 4 TOA/optometristen in de vorm van getekende functiebeschrijvingen. Er is een overzichtslijst aanwezig van oogartsen en overige medewerkers. De overzichten van de BIG, MSR en NGR registraties zijn opgenomen in de personeelsdossiers. Verwezen wordt naar de checklist personeel versie Personeelsdossiers zijn gecontroleerd op de vereiste gegevens. 3 Inventarisatielijst van de Inspectie van Volksgezondheid Zie ook normeis 9

5 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) De organisatie heeft de geldende lijst, De bedoelde lijst is ingevuld in de kliniek aanwezig. welke de Inspectie hanteert als uitgangspunt voor beoordeling, ingevuld voorhanden. 4 Verantwoording Jaarlijks stelt de organisatie een jaardocument en indicatoren op in overeenstemming met de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Het jaardocument en indicatoren zijn verstuurd aan de inspectie. Hierin zijn beide locaties opgenomen. Jaarverslag 2010 is gezien. 5 Publiciteit De organisatie kan aantonen dat advertenties en overige vormen van publiciteit door feiten onderbouwd zijn liëntgebonden aspecten 6 Intake en acceptatie 6a De organisatie hanteert een procedure voor de intake met acceptatie door geregistreerde arts. In het geval van algehele narcose dient de acceptatie ook door de anesthesioloog te geschieden. Resultaten van de intake worden in het dossier opgeslagen. 6b De cliënt wordt voorafgaand aan een besluit tot behandelen geïnformeerd Informatie is opgenomen op de website. liëntervaringen staan op de website. Voor publicatie wordt toestemming gevraagd aan de cliënt. Verwezen wordt naar de procedures: - P1 Aanmelden cliënt versie P2 Verrichten van een quickscan versie P3 verrichten van een cyclo-onderzoek versie Resultaten van de intake worden in het dossier opgeslagen. Ingezien zijn diverse dossiers. B.B.G.O.d. /.J.M.V. / F.. / G / M / D. Verwezen wordt naar de procedures: - P2 Verrichten van een quickscan versie P3 verrichten van een cyclo-onderzoek versie Patiënten worden zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Informatiefolders zijn aantoonbaar. - Lasik entrum / Lasek / Lasik / Femto Lasek? K / lensimplantaat / klachteninformatiefolder. - Bereikbaarheid ( telefoon en route ) zijn opgenomen op de website. Tijdens de audit in Velp is een aanmelding van een patiënt bijgewoond. 6c De cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd Op de site staat informatie over de kosten ( tarieven 2011 ) en de privacystatement. Tevens is de bereikbaarheid op de site te vinden. ( telefoon en routebeschrijving ) Verwezen wordt naar: - P3 verrichten van een cyclo-onderzoek versie P4 Uitvoeren van behandeling versie P5 Verrichten van de nacontroles Patiënten worden zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Informatiefolders zijn aantoonbaar. - Lasik entrum / Lasek / Lasik / Femto Lasek? K / lensimplantaat / klachteninformatiefolder. - Bereikbaarheid ( telefoon en route ) zijn opgenomen op de website.

6 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) 6d De cliënt wordt voorafgaand aan behandeling over nazorg geïnformeerd Informatiefolders per behandeling zijn aantoonbaar. Ingezien: Lasik entrum / Lasek / Larik / Femto Lasek / K / lensimplantaat 6e De toestemming van de cliënt wordt vastgelegd in het dossier. Medicatieschema s voor Lasek, Lasik, Femto Lasek, K en lensimplantaat zijn aanwezig. Opgenomen in de procedures - P3 verrichten van een cyclo-onderzoek versie P4 Uitvoeren van behandeling versie Lasik / Lasek, K en lensimplantatie. 7 Uitvoering 7a De cliënt wordt gedurende de voorbereiding, behandeling en nazorg binnen de kliniek door deskundigen begeleid. 7b Behandelingen worden uitgevoerd volgens onderbouwde protocollen. Relevante gegevens van de behandeling worden in een verslag vastgelegd. liënt tekent informed consent Ingezien zijn diverse dossiers. B.B.G.O.d. /.J.M.V. / F.. Er is een overzichtslijst aanwezig van oogartsen. Lijst overig personeel juni 2011 is aanwezig. De overzichten van de BIG, MSR en NGR registraties zijn opgenomen in de personeelsdossiers. Verwezen wordt naar de checklist personeel versie Personeelsdossiers zijn gecontroleerd op de vereiste gegevens. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen. H.T. > ok assistent /A.V.A. > ok assistent / H.v.D. > ok assistent /J.v.P. > ok assistent /A.vd D > secretaresse /R.K. > TOA /M.R. > TOA / J.T.A.M. D. > ok assistent S.J.B. > oogarts / P.S.J.R.. > oogarts / H.G.J. > oogarts/ P.T.N. > oogarts Protocollen zijn opgenomen in het handboek Voor ok wordt de apparatuur getest en de resultaten hiervan geregistreerd. Gezien: - Wave light testen - Fluence Test Report - Y-tracker testen 7c 7d 7e 7f Bij (algehele) narcose is gedurende de gehele tijd een anesthesioloog aanwezig. Gedurende de periode op de verkoeverkamer is continue observatie door aanwezig bekwaam personeel geregeld. Voor het gebruik van locale verdoving zijn interne afspraken vastgelegd. Toegediende medicatie wordt vastgelegd. Gebruikte medicatie is onderdeel van het interne overleg inzake de beheersing van deskundigheid. Indien van toepassing is traceerbaarheid van implantaten, medicatie en dergelijk geregeld. N V T Algehele narcose is niet van toepassing. Afspraken zijn vastgelegd in de protocollen. Locale verdoving d.m.v. druppels bij een lensimplantatie wordt onder verantwoordelijkheid van een oogarts gegeven. Toegediende medicatie wordt niet consequent vastgelegd in de status. Niet aantoonbaar in de volgende dossiers. B.B.G.O.d. /.J.M.V. / F.. De werking van de protocollen wordt geëvalueerd tijdens het klinisch overleg. Verwezen wordt naar P4 verrichten van een lensimplantaatbehandeling en 08 Product Recall ( producten en SA ) versie Per sterilisatiecyclus wordt geregistreerd bij welke patiënt het desbeteffende instrumentarium wordt gebruikt.

7 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) 7g Binnen de organisatie wordt een procedure Verwezen in de procedures P4 a t/m d voor het ontslaan van cliënten gehanteerd.. De cliënt ontvangt een brief ten behoeve van zijn medisch dossier. De arts bepaalt wanneer de patiënt is uitbehandeld. Brieven huisarts zijn aantoonbaar. 1 brief is opgenomen in het dossier. 1 brief is voor de patiënt zelf en 1 brief voor de huisarts. 7h Voor de begeleider van een cliënt zijn voorzieningen getroffen om de tijd door te brengen. 8 Nazorg 8 Voor de nazorg zijn 24/7 faciliteiten geregeld. Ondersteunende aspecten deskundigheid 9 Interne beheersing van deskundigheid 9a Binnen de organisatie is voor iedere discipline een intern eindverantwoordelijke specialist aangesteld. Werkafspraken voor de behandelingen worden vastgelegd met een vastgestelde frequentie. 9b 9c Medische handelingen door andere medewerkers verricht, dan is de intern verantw. specialist betrokken bij de beoordeling van de betreffende medewerkers met een vastgestelde frequentie en op basis van vastgestelde criteria. Voorbehouden handelingen worden alleen uitgevoerd door bevoegde en bekwame medewerkers. Mooie wachtruimten met leesbladen, koffie, water en thee zijn aanwezig. Afspraken zijn opgenomen in Protocol Achterwacht versie Bij afwezigheid in Velp wordt doorgeschakeld naar Boxtel. Eindverantwoordelijk voor medische activiteiten is Dhr.. Verdoorn ( oogarts en algemeen directeur ). Eindverantwoordelijk voor kwaliteit is Dhr. P. Tutein Nolthenius, kwaliteitsmanager en oogarts. Overlegstructuur is opgenomen in het beleidsplan. Notulen van overleggen zijn gezien. Artsenbespreking dd september 2012 / agenda en actiepunten overleg dd 8 november 2011 en 9 janauri Opgenomen in procedure K2 Afnemen interne audits versie beheersen interne beheersing deskundigheid / beheersen van medicatie / beheersing van de hygiëne / beheersen van steriele hulpmiddelen N V T Aanwezig in personeelsdossiers. TOA dd / J.v.P. dd Er is geen sprake van voorbehouden handelingen. 9d Alle medewerkers voldoen aan de eisen van de beroepsgroep, zijn waar mogelijk of nodig BIG-geregistreerd en volgen passende bij- en nascholing. Van de opleiding, bij- en nascholing wordt registratie bijgehouden. Opgenomen in procedure K2 versie , 04 Beheersen functioneren en opleiden medewerker versie Er is een overzichtslijst aanwezig van oogartsen en overige medewerkers. De overzichten van de BIG, MSR en NGR registraties zijn opgenomen in de personeelsdossiers. Tijdens jaarlijkse beoordeling/functioneringsgesprekken worden ook opleidingsbehoeften bepaald. Registraties daarvan bevinden zich in de personeelsdossiers en zijn ingezien. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: H.T. > ok assistent /A.V.A. > ok assistent / H.v.D. > ok assistent / J.v.P. > ok assistent, auditrapport , beoordelingsgesprek /A.vd D > secretaresse /R.K. > TOA /M.R. > TOA / J.T.A.M. D. > ok assistent S.J.B. > oogarts > keurmerk refractiechirurgie tot , MSR tot 27 maart 2014, BIG / P.S.J.R.. > oogarts > BIG , NOG tot 1 juni 2014, MSR tot 15 september 2014 / H.G.J. > oogarts > MSR tot 27 oktober 2014, NOG tot , BIG / P.T.N. > oogarts > MSR tot 20 mei 2014, NOG tot 1 september 2014 / Y.Y. > oogarts > BIG / A.D. > beoordeling Bijscholing gezien van Oculyzer / Topoguided treatment. dd 30 januari 2012.

8 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) 9e Voor nieuwe medewerkers wordt een Opgenomen in procedures: inwerkprogramma gehanteerd Inwerken nieuwe medewerker / waarnemer versie Externe beoordeling deskundigheid Iedere discipline ondergaat met een vastgestelde frequentie een intercollegiale toetsing door een onafhankelijke vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Inwerkschema is nog niet van toepassing geweest. Visitatie heeft plaatsgevonden op 29 februari Rapport n.a.v. het thematisch toezicht dd april 2009 is aantoonbaar. Bij de visitatie is gebruik gemaakt van de onsensus Refractiechirurgie uitgebracht door de NGR. 11 Externe beoordeling werkwijze 11a Bij behandelingen met infectierisico vindt er ten minste jaarlijks een beoordeling plaats door een ziekenhuishygiënist. 11b Door de toezichthoudend apotheker wordt ten minste een keer per jaar een beoordeling uitgevoerd. Tevens aanwezig auditrapport 15 december Verwezen wordt naar procedure K2 Afnemen interne audits versie Hygiëne audit heeft plaatsgevonden. Rapport dd is aantoonbaar. Verwezen wordt naar procedure K2 Afnemen interne audits versie Overeenkomst De Lairesse Apotheek dd 5 september c Indien binnen de instelling hulpmiddelen worden gesteriliseerd, dan beoordeling door iemand met aantoonbare ervaring en kennis van het steriliseren van medische hulpmiddelen. Audit heeft plaatsgevonden op Rapport is aantoonbaar. Verbeterpunten zijn opgenomen. Verwezen wordt naar procedure K2 Afnemen interne audits versie Hygiëne audit heeft plaatsgevonden op , uitgevoerd door A.van As-Donk Rapport is aantoonbaar. Verbeterpunten zijn opgepakt. Ondersteunende aspecten voorzieningen en (hulp)middelen 12a Behandelruimten voldoen aan de wettelijke eisen. Er wordt gewerkt volgens protocol. Basisdiploma steriliseren 15 april 2010 gezien van ok assistente J.T.A.M.D. Vacuümtesten en Bowie & Dick testen zijn aantoonbaar en zijn gezien. ontrole verloopdata steriele materialen zijn gezien. Sterilisatiecyclus 2 dd ( Naaldvoerder ) en 7 dd ( spuit ) zijn gecontroleerd. Beschermende maatregelen ( bril, handschoenen ) zijn aanwezig en worden gebruikt. Behandelruimtes en onderzoekruimtes zijn gescheiden. WIP richtlijnen zijn aantoonbaar. Richtlijnen zijn vertaald en opgenomen in diverse protocollen van de OK, oogartsen en medisch secretaresse o.a.: - Protocol infectiepreventie / handen wassen versie Protocol Behoud OK versie Protocol onderhoud en reinigen apparatuur OK versie Protocol reinigen poliklinische instrumenten versie RI & E is uitgevoerd op In Velp is de laserkamer voorzien van vloerbedekking! I.v.m. reiniging graag nog navraag bij deskundige of dit wel toegestaan is!

9 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) 12b Voor de behandelruimten wordt een Schoonmaakprotocollen zijn aantoonbaar o.a.: passend schoonmaakprotocol gehanteerd. Uitvoering wordt geregistreerd - Protocol onderhoud en reinigen apparatuur OK versie Protocol reinigen poliklinische instrumenten versie Schoonmaak Boxtel is uitbesteed aan oppejans schoonhouders. Bevestiging schoonmaakonderhoud versie 15 december 2011 is aantoonbaar. Uitvoering schoonmaak wordt geregistreerd. Logboek aantoonbaar. 12c 12d Voor de medewerkers gelden de hygiëneprotocollen. Voor de opslag zijn passende voorzieningen aanwezig, zodat producten opgeslagen kunnen worden volgens de wettelijke eisen en op een wijze dat achteruitgang wordt voorkomen, inclusief voorde OK-gassen. Logboek Velp ( Van London schoonmaak ) is gezien. Hygiëneprotocollen zijn aantoonbaar en worden gehanteerd. Verwezen wordt naar diverse protocollen: - 07 inkopen bedrijfskritische producten en diensten versie protocol voorraadbeheer medicijnen versie protocol voorraadbeheer diposables versie e Meetmiddelen worden regelmatig onderhouden, gecontroleerd of gekalibreerd. Registratie is voorhanden. Opslag is op beide locaties in orde. ontrolelijsten zijn in Boxtel aanwezig. Aantoonbaarheid van controles ontbreken in Velp. Verwezen wordt naar procedure 02 beheersen apparatuur / instrumenten versei In procedures heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met welke meetmiddelen uitgevoerd dienen te worden. Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratie resultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. Aantoonbaar: Lijst kritische producten en diensten versie 16 november Apparatuur is aantoonbaar gecontroleerd d.m.v. stickers op de apparatuur en rapporten. Onderhoudscontracten zijn aantoonbaar. Ingezien: - MELAG stoomautoclaaf / model 41B serie nr. 1141B1349 bouwjaar Optronica service > onderhoud LT80 sn pad vervangen / RH 8000 sn LL100 sn dd Optronica service dd Onderhoudsovereenkomst omfortair dd Onderhoud alarmcentrale LIHO dd 20 december Alcon testrapporten gebruiksaanwijzingen - Allegreto gebruiksaanwijzingen en documentatie Omgaan met afwijkingen en continue verbetering Luchtmetingen operatiekamer zijn uitgevoerd op 14 juli 2011 door Bureau Pelk Rapport dd september 2011 is aantoonbaar. ( Boxtel ) en 23 november 2011 ( Velp ) Luchtbehandeling Lavé > Velp

10 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) 13 Geplande verbeteringen Jaarlijks stelt de organisatie een plan op met de geplande verbeteringen. Doelstellingen worden meetbaar gedefinieerd. 14 Monitoring van de processen De kliniek bewaakt de door de IvG gedefinieerde kwaliteitsindicatoren 15 liënttevredenheid De organisatie voert minimaal jaarlijks een cliënttevredenheids-onderzoek uit. 16 Noodsituaties 16a De organisatie is ingericht om te kunnen reageren op medische noodsituaties. 16b De organisatie heeft een ontruimingsplan per locatie en kan aantonen dat deze voldoet. 17 Afwijkingen / MIP / complicaties De organisatie heeft een procedure voor het registreren van incidenten en complicaties en de gekozen wijze van afhandelen. 18 Klachten 18a De organisatie heeft een procedure voor het ontvangen en het afhandelen van klachten over zorg- en dienstverlening. Vastgelegd is welke functionaris verantwoordelijk is voor de klachtafhandeling. 18b De organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie in overeenstemming met de Wet Klachtrecht liënten Zorgsector. De kliniek is aangesloten bij de geschillencommissie 19 ontinue verbetering De organisatie heeft een procedure voor het bewerkstelligen van blijvende verbeteringen in zorg- en dienstverlening. Verwezen wordt naar procedure K6 behandelen van verbetermogelijkheden versie Een jaarplan is beschikbaar. Kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in het beleidsplan. Doelstellingen lange termijn en korte termijn zijn opgenomen. Doelstellingen op korte termijn zijn geformuleerd en per functie aangegeven. Doelstellingen zijn SMART geformuleerd. Indicatoren zijn ingevuld. Verwezen wordt naar procedure K5 Monitoren van klanttevredenheid versie Klanttevredenheid onderzoek is uitgevoerd in Rapport is aantoonbaar en is tijdens de audit besproken met de directie. Respons bedroeg 65% score 8,8 ( voorgaande jaar > 8,7 ) oncurrentie analyse 3 juni 2011 door Mechteld Janssen. Een nieuwe meting loopt op dit moment. De klinieken beschikken over een EHBO doos. Wanneer patiënten op de locatie zijn is ook een arts aanwezig. Kliniek in Boxtel beschikt over verlichte Uit-bordjes en rookmelders en een BHV er. alamiteitenplannen voor beide locaties zijn opgesteld en zijn opgehangen bij de balie. Oefening heeft nog niet plaatsgevonden. Verwezen wordt naar de procedures - K3 behandelen ( bijna ) incidenten versie K4 Omgaan met complicaties versie omplicatie registratie van NOG wordt gehanteerd. Overzicht 2010 is gehanteerd. ( 21 van de 1468 behandelingen) Verwezen wordt naar procedure K1 Behandelen van klachten versie ontract is afgesloten met EMS. Jaarverslag 2011 Klachtencommissie EMS versie 2 januari 2012 is aantoonbaar Er zijn geen officiële klachten ontvangen. Verwezen wordt naar procedure K1 Behandelen van klachten versie ontract is afgesloten met EMS. Jaarverslag 2011 Klachtencommissie EMS versie 2 januari 2012 is aantoonbaar. Er zijn geen officiële klachten ontvangen. Verwezen wordt naar procedure K6 behandelen van verbetermogelijkheden versie Overzicht verbeterpunten / acties vanaf is aantoonbaar. Beheer van documenten en gegevens 20 Afspraken binnen de kliniek zoals handboeken / procedures / instructies en protocollen

11 ZKN Toetsingscriteria: Auditresultaat Bevindingen (T/KT) Normeis IA (tekortkomingen op rapportbladen) De organisatie hanteert een procedure voor het autoriseren, beheren en wijzigen van alle documenten die de afspraken binnen de organisatie weergeven. Informatie moet op de relevante locaties in de juiste versie beschikbaar zijn. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. Een juiste formulering van het toepassingsgebied verdient aandacht. Er zijn normuitsluitingen, deze zijn echter nog niet vastgelegd in het handboek. Handboek versie 19 mei 2011 wordt gehanteerd. Het handboek bevat een: - Leeswijzer is in een schematisch overzicht - Een referentiematrix. 21 liëntdossier De organisatie hanteert regelingen voor het vullen, bijhouden, opslag, vernietiging van cliëntdossiers. Bewaartermijnen dienen vastgesteld te zijn en te voldoen aan de binnen de beroepsgroep gangbare en wettelijke regelingen. 22 Normen, voorschriften en richtlijnen De organisatie heeft een overzicht met voor de instelling relevante eisen. Wijzigingen worden beoordeeld. 23 Elektronische gegevens Door de organisatie wordt met vastgestelde frequentie zorg gedragen voor het maken van back-ups van de relevante gegevens. Netwerken zijn beveiligd tegen inbraak van buitenaf. Procedure voor het beheersen van documenten en registraties is aantoonbaar. Verwezen wordt naar procedure O10 beheersen kwaliteitshandboek en registratie versie De vrijgave van documenten komt tot uiting d.m.v. ondertekening van de directeur. De wijzigingen in de documenten komt tot uiting d.m.v. versieaanduiding. Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport). Verwezen wordt naar procedure 010 beheersen kwaliteitshandboek en registraties versie Overzicht is opgenomen in het handboek. Aanmelding WBP is gedaan. Meldingsformulier verwerking persoonsgegevens is gezien. WGBO ontbreekt in de lijst. Verwezen wordt naar procedure 012 Veiligstellen van gegevens. Er wordt elke nacht een full back up gemaakt op een externe harde schijf. Wekelijks wordt door de medische secretaresse de externe harde schijf vervangen en buiten het pand bewaard. Een keer per maand controleert NetWell BV, het bedrijf dat het systeembeheer uitvoert, of de back-up goed is gegaan. Dit wordt gedaan middels het (deels) terughalen van data. Privacystatement 2011 is getekend in 2011door Dhr. R.T..A. v.v.

12 Rapportblad Organisatie: Auditdatum:... Status Bevinding Nr:.. /... Norm T Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming : Norm Maatregelen voor Extra audit op Volgende audit op Audittype ZKN Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. Paraaf lead auditor Kiwa: Paraaf directievertegenwoordiger auditee: Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming): Omvang (van de tekortkoming): Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling): Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest): Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa Paraaf lead auditor Kiwa: Datum:

13 Organisatie Naam ontactpersoon Lasik entrum : P.Tutein Nolthenius : Vestigingsadres : Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel Postadres : idem Telefoon : Fax : Onderzoek Soort onderzoek : ertificering Datum onderzoek : Fase 1 > 16 januari 2012 Fase 2 > 15 februari 2012 Versie : Auditteam Auditor(en) : Marian Lacunes Team leider : Vakdeskundige(n) : ertificatie-eisen Reglement(en) : ZKN Versie 1 januari 2011 Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2008 Norm(en): Toepassingsgebied(en): Scope / Nace ertificaatnr. ZKN versie september Om de audit zo effectief mogelijk te laten verlopen, hanteert Kiwa de volgende randvoorwaarden: De betrokken personen dienen de beschikking te hebben over alle van belang zijnde documentatie (dossiers, kwaliteitsregistraties, jaarplannen etc.) Wij stellen het op prijs dat de interviews worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van uw organisatie. Voor het leerproces mogen dit ook interne auditoren zijn. Voor verificatiedoeleinden dient het auditteam inzage te kunnen krijgen in een aantal gegevens m.b.t. de processen, waaronder dossiers/gegevens m.b.t. cliënten, onder waarborging van richtlijnen m.b.t. geheimhouding en privacy bescherming. In de introductiebijeenkomst dienen wij hiertoe een geschikte werkwijze overeen te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om indien mogelijk een overlegruimte voor het auditteam te regelen. Bij de opgegeven tijden moet rekening gehouden worden met een eventueel oponthoud of een voorspoediger voortgang van gesprekken. Getracht wordt om met niet meer dan 20 minuten af te wijken van de aangegeven tijden. Gesprekken met uitvoerende medewerkers vinden zoveel mogelijk plaats op de afgesproken tijden. Interviews vinden bij voorkeur op de eigen werkplekken plaats. Indien de opgegeven tijden niet haalbaar zijn, verzoeken wij u dit tijdig te melden. Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers en overige betrokkenen; Prioriteit voor deze activiteit. Geen andere activiteiten die verstorend werken; Inzicht in de ontwikkeling van aanverwante projecten en activiteiten. Mochten er nog vragen zijn, aarzelt u niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet,

14 Auditplan voor auditor: Marian Lacunes Datum audit: Fase 1 > 16 januari 2012 Fase 2 > 15 februari 2012 Locaties: Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel Emmastraat 63, 6882 MK Velp Fase 1 > 16 januari 2012 > Boxtel Tijd Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen Openingsgesprek Paul Tutein Nolthenius, oogarts Ria Kroeze, TOA Truus Eekhof, adviseur Ans van den Dungen, officemanager Rondgang door de kliniek Paul Tutein Nolthenius, oogarts Truus Eekhof, adviseur Management en belangstellenden behandelruimten hygiene veiligheid backups automatisering onderhoud werkomgeving Materiaal en voorraadbeheer > Inzage kwaliteitshandboek en documenten 12 16

15 Fase 2 > 15 februari 2012 Tijd Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen Openingsgesprek Boxtel Management en belangstellenden Paul Tutein Nolthenius, oogarts Interview 1 P.Tutein Nolthenius, oogarts Directie: kwaliteitsbeleid organisatie Jaarplan / jaarverslag verantwoordelijkheden & bevoegdheden klanttevredenheid klachten Afwijkingen / MIP / complicaties PR beheersing deskundigheid intern / extern Interview 2 Paul Tutein Nolthenius, oogarts Interview 3 Ria Kroeze, TOA Interview 4 + lunch Behandelaar: Arts liëntgebonden aspecten / Primair proces Intake / acceptatie Uitvoering Nazorg Dossiervorming ommunicatie met de cliënt MIP omplicatieregistratie Behandelaar :TOA / optometrist liëntgebonden aspecten / Primair proces Intake / acceptatie Uitvoering Nazorg Dossiervorming ommunicatie met de cliënt MIP omplicatieregistratie Omgaan met afwijkingen en continue verbetering Paul Tutein Nolthenius, oogarts Beheer van documenten en gegevens Afwijkingen / MIP / complicaties Klachten liënttevredenheid PR Personeel Personeelsbeleid Functionerings- beoordelingsgesprekken ontracten medewerkers , 9, Interview 5 OK en sterilisatie Ok assistente

16 Reistijd naar Velp Tijd Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen Openingsgesprek Management en belangstellenden Velp Henk Jansen, oogarts arla vd Miessen, locatiemanager Rosan Paauw, secretaresse Rondgang door de kliniek Henk Jansen Interview 5 Rosan Paauw, secretaresse behandelruimten hygiene veiligheid backups automatisering onderhoud werkomgeving Materiaal en voorraadbeheer Receptiemedewerker ommunicatie met de cliënt Dossiervorming Interview 6 Ok assistent: liëntgebonden aspecten / Primair proces Intake / acceptatie Uitvoering Nazorg Dossiervorming ommunicatie met de cliënt MIP omplicatieregistratie Interview 7 Omgaan met afwijkingen en continue verbetering Rosan Paauw, secretaresse Beheer van documenten en gegevens Afwijkingen / MIP / complicaties Klachten liënttevredenheid PR Personeel Personeelsbeleid Functionerings- beoordelingsgesprekken ontracten medewerkers , 9, > Eindgesprek Management en belangstellenden De overige tijd zal besteed worden aan de rapportage!

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 3 januari

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 zkn ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND KEU RMERK Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk Aanpassingen Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

ZKN keurmerk toetsingscriteria. geldig vanaf maart 2014. Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk

ZKN keurmerk toetsingscriteria. geldig vanaf maart 2014. Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig vanaf maart 2014 Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk 2 Aanpassingen Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Inleiding Het ZKN keurmerk staat

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013 Datum rapport: 22 maart 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Just4Work Brielle Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015 Datum rapport: 16 februari 2015 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Edinova Alkmaar Kiwa Nederland BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria ZKN-keurmerk Toetsingscriteria voor een integraal kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteit, veiligheid en risicomanagement in 1 managementsysteem geldig van juni 2015 Kies met gezond verstand, kies voor een

Nadere informatie

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria ZKN-keurmerk Toetsingscriteria voor een integraal kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteit, veiligheid en risicomanagement in 1 managementsysteem geldig van juni 2015 Kies met gezond verstand, kies voor een

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt?

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt? VTV F/00 Checklist Projectaudit, cvtv 0-0-2006 Project Kosten van Ziekten (V/27075/0/KZ) Categorie bevindingen:. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar

Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar 0. Inleiding De Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 treden in de plaats van de

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Rapport 24 maart 2017 2016-1354876 Omschrijving V1006104 Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum Amsterdam, december 2013 rapport Contour kliniek 27-06-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES

AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES 29 november 2013 blz 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2. SCHEMATISCH VERLOOP CERTIFICERINGSTRAJECT...

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 NHG Praktijk Accreditering b.v. Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Inhoudsopgave 1. Onderwerp en toepassingsgebied... 1 2. Verwijzingen...

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht VEILIGHEID & BEVEILIGING REGLEMENT CAMERATOEZICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van de Universiteit Maastricht. Met behulp van camera

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport: Datum rapport: 15-01-2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Kusters Scholing & Training Venray Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits Pagina 1 van 5 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: kwaliteitscoördinator Doel - Bepalen of de activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten (=realiteit)

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Engels: Proof of concept OLVG PAIN app. Betreft: Patiënten informatiebrief, onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie