zeer hoog aangeschreven wetenschappelijke uitgever [ ], die alleen publiceert na een uitvoerige reviewprocedure. (respondent 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zeer hoog aangeschreven wetenschappelijke uitgever [ ], die alleen publiceert na een uitvoerige reviewprocedure. (respondent 2)"

Transcriptie

1 Codering Verslag (v4) Aan de leden van De Jonge Akademie (DJA) werd medio juni 2009 verzocht hun vijf beste en/of mooiste publicaties op te geven en te beargumenteren waarom deze selectie van artikelen was gekozen. Uit circa 30 reacties van de 40 leden van De Jonge Akademie zijn de toelichtingen bestudeerd en gecategoriseerd. Het categoriseren van de data is volbracht in een drie-staps coderingsproces. In de eerste stap, zijn alle relevante punten van de toelichtingen gecodeerd. In de tweede stap zijn deze coderingen samengebracht tot 26 bovenliggende categorieën en in de laatste stap zijn deze categorieën onderverdeeld in 5 bovenliggende dimensies, te weten: wetenschappelijk impact, kwaliteit, innovatie, maatschappelijke relevantie en persoonlijke ontwikkeling. De genoemde dimensies die ontleend zijn aan de toelichting op de publicaties variëren in de mate van professionele en persoonlijke kwaliteiten (zie Figuur 1). In het vervolg van dit verslag zullen de vijf dimensies meer in detail worden beschreven, waarbij eerst de dimensies met meer professionele kwaliteiten en vervolgens de dimensies met meer persoonlijke kwaliteiten zullen worden besproken. De eerste dimensie, wetenschappelijke impact, heeft betrekking op het wetenschappelijke succes en de kwaliteit van de publicatie en het daaruit volgende succes als wetenschapper. Allereerst is het van belang dat een artikel in een hoogwaardig tijdschrift (4) wordt gepubliceerd, dat gerenommeerd en peer-reviewed is en een hoge impact factor oplevert. Deze kenmerken lijken onlosmakelijk verbonden met de door de DJA-er toegekende kwaliteit van het gepubliceerde artikel. zeer hoog aangeschreven wetenschappelijke uitgever [ ], die alleen publiceert na een uitvoerige reviewprocedure. (respondent 2) Naast het tijdschrift waarin gepubliceerd wordt is het aantal citaties (5) dat een publicatie krijgt belangrijk, omdat dit de impact (14a) in het onderzoeksveld laat zien. Als er naar een publicatie veelvuldig is verwezen, kan deze publicatie een standaardwerk (6) worden. De publicatie heeft dan een basis gelegd voor het onderzoeksveld. [ ] veel geciteerd, inmiddels een standaardreferentie in publicaties [ ] (respondent 5) Een publicatie met veel impact zorgt voor naamsbekendheid (16) van de onderzoeker. Die naamsbekendheid wordt verder versterkt doordat onderzoekers worden uitgenodigd om te spreken op (buitenlandse) expertbijeenkomsten. [ ] het is een pionierend artikel, dat mij inmiddels de nodige uitnodigingen voor expertbijeenkomsten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft opgeleverd [ ] (respondent 13) Niet alle publicaties en ideeën worden echter in één keer geaccepteerd door tijdschriften en collega onderzoekers. Vooral bij innovatieve ideeën duurt het soms lang voordat de publicatie impact op het onderzoeksveld heeft. Als men in staat is collega-wetenschappers te overtuigen en daarmee erkenning krijgt voor het onderzoek wordt dat gezien als een professionele overwinning (12a). We denken nog te vaak dat studies die niet succesvol zijn niet kunnen publiceren. Dit is een mooi voorbeeld dat het wel gelukt is en dat de analyse waarin we aan hebben kunnen geven waarom het zo moeilijk was toch zeer aantrekkelijk bleek te zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap. (respondent 6) 1

2 De tweede dimensie, kwaliteit, heeft eveneens betrekking op de professionele waarde van een publicatie. Veel respondenten omschrijven hun vijf beste en/of mooiste publicaties als kwalitatief hoogstaand (19) met betrekking tot theorie, methoden, analysetechnieken, experimenten en metingen. Daarnaast wordt aangegeven dat een goede schrijfstijl en het wetenschappelijk belang van het onderzoek indicatoren van kwaliteit zijn. Kwaliteit hangt deels samen met actualiteit (26), dat wil zeggen dat de idee en/of het onderwerp van het artikel actueel en relevant blijft. Verder noemen DJA-ers mooie resultaten (10) als een professionele kwaliteit van een publicatie. Mooie resultaten kunnen omschreven worden als uitgekomen verwachtingen en verbeterde resultaten van eerder (eigen) onderzoek. Dit artikel is een fikse verbetering van de resultaten van mijn eigen promotieonderzoek, ik ben er blij mee dat ik zelf bij de verbetering betrokken geweest ben. (respondent16) De kwaliteit van een artikel kan daarnaast resulteren in een professionele ontwikkeling (22a) van de onderzoeker. Een publicatie kan bijvoorbeeld het fundament leggen voor een Veni of Vidi beurs. Daarnaast kan de carrière positief beïnvloed worden door het aanbod van een nieuwe baan. Behalve de kwaliteiten van eigen onderzoek wordt er in publicaties tevens kritiek geleverd op methoden, theorieën of op de gehele publicatie van andere onderzoekers. Dat kan vervolgens weer leiden tot kritiek van andere onderzoekers op de eigen publicaties. Kritieken (25) worden niet altijd open ontvangen en voornamelijk innovatieve ideeën kunnen kritiek opleveren. De gemaakte analyse en de aangedragen oplossingen werden door sommigen (vooral de wat oudere wetenschappers) zwaar bestreden, maar door anderen juist enthousiast omarmd Echter, als de onderzoeker er in slaagt de kritiek en ideeën geaccepteerd te krijgen getuigt dit van de professionele kwaliteiten van de onderzoeker en zijn of haar ideeën, wat wederom invloed kan hebben op het verloop van de wetenschappelijke carrière. De derde dimensie, innovatie, heeft niet alleen betrekking op professionele, maar ook op persoonlijke kwaliteiten. Vernieuwende ideeën, methoden en technieken kunnen leiden tot een doorbraak, een nieuwe standaard en naamsbekendheid. Echter, de ideeën moeten eerst geaccepteerd worden door collega wetenschappers, reviewers en uitgevers. Innovatie lijkt daarom in eerste instantie niet de meest strategische keuze voor de carrière van de onderzoeker. Ik heb de indruk dat veel reviewers gaan steigeren bij iets geks/nieuws/interdisciplinairs. (respondent 30) Innovatie en vindingrijkheid (3) ontstaan onder andere uit interdisciplinaire (9) benaderingen. Te denken valt aan het aandragen van ideeën die buiten het eigen onderzoeksveld bruikbaar kunnen zijn. Maar ook het implementeren van theorieën en methoden van buiten het onderzoeksveld in het eigen onderzoek en een brede aanpak waarbij meerdere subvelden worden betrokken (dit kan tevens een koppeling zijn tussen wetenschap en toepassingspraktijk) vallen hieronder. In eerste instantie is een dergelijke interdisciplinaire benadering, om eerder genoemde redenen, niet de meest strategische benadering. Ze komt in de regel voort uit een persoonlijke drijfsfeer. De keuze voor een interdisciplinaire publicatie kan dan ook beschouwd worden als een persoonlijke kwaliteit van de onderzoeker. Als de benadering later wordt geaccepteerd door andere onderzoekers, reviewers en uitgevers, dan verschuift de kwaliteit van persoonlijk naar professioneel. Innovatie en vindingrijkheid kan, zoals eerder beschreven, weerstand ontvangen van collega wetenschappers, reviewers en uitgevers. Dit is voornamelijk het geval als het 2

3 onorthodoxe of controversiële (23) publicaties betreft. Hoewel dit op de lange termijn bij acceptatie van de ideeën gunstig voor de wetenschappelijke carrière kan zijn, is het aanvankelijk vooral een risico. Tijdens de conferentie waar ik dit presenteerde, werd dit voorstel mij niet in dank afgenomen, [ ], maar het heeft wel tot verfrissende discussies geleid. (respondent 4) Publicaties die voortkomen uit de samenwerking (15) met collega-wetenschappers van andere disciplines, worden gezien als een persoonlijke en een professionele kwaliteit. Allereerst draagt een prettige samenwerking met collega wetenschappers uit nabijgelegen onderzoeksvelden bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker. Daarnaast heeft de samenwerking een positieve invloed op de vaardigheden, het netwerk en de naamsbekendheid van de onderzoeker. Dit is zeker het geval als er sprake is van samenwerking met (internationaal) gezaghebbende auteurs. Voor het eerst een, wat mij betreft, echte theoretische publicatie (ik ben zelf een experimentator) en dan nog wel samen met twee hele goede theoreten. (respondent 9). De vierde dimensie, de maatschappelijke relevantie van publicaties, hangt vooral samen met persoonlijke kwaliteiten. Allereerst ligt het belang van deze publicaties of aspecten van de publicaties niet in de eerste plaats op de wetenschappelijke betekenis (21). Zo kan er gedacht worden aan vakpublicaties, publicaties waarvan het publicatieproces een lange tijd in beslag heeft genomen (onproductief), publicaties die zijn opgenomen in een eenvoudig wetenschappelijk tijdschrift, publicaties met een lage impact en ongepubliceerde publicaties. Ook kan er sprake zijn van een lage productie, omdat er veel tijd is besteed aan data verzamelen. Het betreft ook publicaties waar meer aandacht is besteed aan de vorm, aan grappige passages of aan een lossere schrijfstijl. Dit alles betekent echter niet dat de publicatie minder kwaliteit wordt toegekend, maar wel dat het wetenschappelijke belang minder groot is. dat leidde tot een boek dat ik zelf tot een van mijn beste reken. Hoewel het in juridisch Nederland vrijwel geheel onopgemerkt is gebleven. (respondent 13) Bij sommige publicaties wordt bewust gewerkt aan een grote toegankelijk (18), om zodoende een idee uit te dragen naar een breder publiek. Dit type publicaties heeft echter minder relevantie voor de wetenschappelijke carrière en wordt daarom vooral gezien als een persoonlijke kwaliteit. Gepopulariseerde versie van mijn dissertatie, mooi vormgegeven en met zeer fraaie illustraties. Beste poging tot nu toe een groot publiek te bereiken. (respondent 3) De vertaling van wetenschappelijk kennis naar de praktijk is van belang op gebieden als beleid, recht en medische zorg. Publicaties die een breed publieksbereik hebben, kunnen dan ook een grote maatschappelijk impact (14b) hebben, zonder een vergelijkbaar wetenschappelijk effect. Voor de wetenschappelijke carrière zijn deze publicaties dan ook minder van belang.. De vijfde dimensie, persoonlijke ontwikkeling, is een verwijzing naar de persoonlijke ontwikkeling (22b) die wordt doorgemaakt bij het werken aan onderzoek en publicaties. Deze ontwikkeling komt voort uit werklocaties, verdieping in nieuwe onderzoeksvelden, nieuwe inzichten, persoonlijke betrokkenheid, het participeren in expedities, het plezier, en de fascinatie voor het onderzoek en het onderwerp. 3

4 Eén van de publicaties die volgens de respondenten bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling is het proefschrift. Hoewel een proefschrift (1) een belangrijke invloed op het vervolg van de carrière heeft, wordt het, net als het doorlopen van het promotietraject, eerder omschreven als een persoonlijke verdienste, omdat het een bevestiging is van het feit dat de onderzoeker nu in staat is zelfstandig onderzoek te doen. Het bewijs dat je zelfstandig onderzoek kan doen (respondent 23) Ook de oratie wordt als zo n persoonlijke markering gezien. Een proefschrift, maar ook andere projecten, vergen soms veel van een onderzoeker. Sommige publicaties verlopen relatief moeizaam omdat het project ingewikkeld is, omdat andere onderzoekers hem of haar al zonder succes zijn voorgegaan, omdat er veel kritiek is, of omdat het project zeer arbeidsintensief is. Het doorzettingsvermogen om een dergelijke publicatie te voltooien wordt derhalve gezien als een persoonlijke overwinning (12b). Ik werd verguisd in kringen die deze technologie aanhingen, maar kreeg wel op alle punten gelijk. (respondent 22) Nog nooit zoveel frustratie gehad om het ongelijk van het volledige werkveld te bewijzen. Maar uiteindelijk toch gelukt. (respondent 8) De onderzoekers begeleiden (13) naast hun eigen onderzoek ook promovendi. Dit heeft verschillende voordelen, zoals het co-auteurschap bij de publicaties van hun promovendi. Dit is overigens niet bij alle disciplines het geval. Publiceren als co-auteur heeft als voordeel dat er meer publicaties op je naam staan en daarmee groeit de professionele kwaliteit. Echter, uit de beschrijvingen van de respondenten blijkt dat de begeleiding van de promovendus vooral gezien wordt als een persoonlijke kwaliteit. De eerste publicatie van de (eerste) promovendus, of de eerste keer dat de promovendus eerste auteur was, wordt gezien als een belangrijk moment voor de respondent. Het onderstreept vooral de vaardigheden als begeleider. Het eerste geaccepteerde artikel van mijn eerste promovendus, ik ben er heel erg trots op. (respondent 16) De respondent ervaart niet alleen gevoelens van trots bij de publicaties van zijn of haar promovendi, maar tevens voor de eigen (mooiste en/of beste) publicaties. De trots en tevredenheid (17) over het proces en de erkenning van de publicaties, kunnen worden verbonden met persoonlijke kwaliteit. Respondenten zijn er ook trots als ze gevraagd worden voor het schrijven van een bepaalde publicatie, het bijwonen van een expertbijeenkomst of het presenteren op een congres. Zij geven tevens aan tevreden te zijn over de kwaliteit van het werk en benadrukken het plezier waarmee er gewerkt is. Dit was mijn eerste artikel. Anders dan je dikwijls hoort, lees ik dit stuk nog steeds met plezier en instemming: [ ] (respondent 11) Trots zijn onderzoekers ook als publicaties worden genoemd in een tijdschrift waarvan de respondent zelf (co-)editor of (mede-)redacteur (20) zijn. De functie komt voort uit professionele kwaliteit, maar wordt ook beschouwd als een persoonlijke groei De eerste auteur is mijn eerste aio. Een van de drie datasets heb ik zelf nog verzameld bij mijn eigen promotieonderzoek maar kreeg ik niet gepubliceerd omdat men de trends niet geloofde. Ondanks de miljoenen euro s die het kost heb ik dus uiteindelijk vervolgonderzoek kunnen doen, waarin dan mijn gelijk ook nog eens werd bevestigd. Bovendien is dit een heel goed journal in mijn vakgebied met een ander publiek dan het bovenstaande (ik ben van dit blad ook Associate Editor). (respondent 30) 4

5 Naast de vijf dimensies zijn er nog twee categorieën die niet ondergebracht zijn in één van de dimensies. De eerste categorie gaat over de eerste keer dat iets wordt gedaan of bereikt, wat voornamelijk een belangrijke stap is in de wetenschappelijke carrière. Zo noemen DJA-ers hun eerste artikel, de eerste keer al eerste auteurs en de eerste publicatie uit de eigen onderzoeksgroep. De eerste publicatie in een voor de auteur nieuw onderzoeksveld en het voor de eerste keer genereren van data uit eigen laboratorium zijn andere belangrijke momenten. De tweede categorie betreft het schrijven van een overzichts artikel die een belangrijk overzicht voor het onderzoeksveld geeft. Omdat een overzichtsartikel herhaald wat in eerder onderzoek werd gevonden en het weinig nieuwe inzichten biedt is het niet zeer belangrijk voor de wetenschappelijke carrière. De respondenten geven aan dat een overzichtsartikel dan ook voornamelijk een persoonlijke kwaliteit heeft, maar dat een goed artikel wel kan resulteren in meer naamsbekendheid. Ik heb hard moeten knokken om steun te krijgen bij het schrijven ervan en vervolgens om het te publiceren. Nu is het een artikel waar veel aan gerefereerd wordt[ ] (respondent 1) Samenvattend, werd door de respondenten beschreven op welke criteria zij hun vijf beste en/of mooiste publicaties hadden uitgezocht. Deze criteria balanceerden tussen professionele en persoonlijke criteria die zijn onder te brengen in vijf dimensies: wetenschappelijk impact, kwaliteit, innovatie, maatschappelijke relevantie en persoonlijke ontwikkeling. Niet iedere dimensie lijkt uitsluitend bijgedragen te hebben aan de wetenschappelijke carrière van de onderzoekers. Ze hebben ook vaak betrekking op de vorming en ontwikkeling van de onderzoeker als wetenschapper en persoon. 5

6 Figuur 1. Resultaat van categoriseringstappen 2 (blauw) en 3 (oranje) Wetenschappelijke impact 14 a Persoonlijke ontwikkeling b a 22 a Innovatie b B 14 b Maatschappelijke relevantie Kwaliteit

7 Wetenschappelijke impact - Gedegen tijdschrift (4) - Citaties (5) - Standaard werk (6) - Naamsbekendheid (16) - Professionele overwinning (12a) - Wetenschappelijke impact(14a) Kwaliteit - Kwaliteit (19) - Actualiteit (26) - Mooie resultaten (10) - Professionele ontwikkeling (22a) - Kritieken (25) Innovatie - Innovatie en vindingrijkheid (3) - Interdisciplinariteit (9) - Samenwerking (15) - Onorthodox (23) Maatschappelijke relevantie - Wetenschappelijk minder relevant (21) - Toegankelijk (18) - Maatschappelijke impact (14b) Persoonlijke ontwikkeling - Proefschrift (1) - Editor (20) - Begeleiding (13) - Trots en tevredenheid (17) - Persoonlijke overwinning (12b) - Persoonlijke ontwikkeling (22b) Zonder dimensie - Eerste maal (2) - Review (11)

SSamenvatting. 1. Introductie

SSamenvatting. 1. Introductie S 1. Introductie PowerPoint is niet meer weg te denken bij presentaties. Het programma kende wereldwijd meer dan 200 miljoen gebruikers in 2012. Sommigen wenden het aan voor hun colleges, anderen voor

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Conflicthantering Opdracht

Conflicthantering Opdracht Conflicthantering Opdracht Lees de beschrijving van de vier stijlen van conflicthantering. 1. Welke (twee) van de genoemde stijlen beschrijft het beste jouw reacties in conflictsituaties? 2. Kun je voorbeeld

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Inleiding Onderzoek, een lessen-cyclus voor MT/AD 3.

Inleiding Onderzoek, een lessen-cyclus voor MT/AD 3. Inleiding Onderzoek, een lessen-cyclus voor MT/AD 3. Hans Timmermans. De Onderzoekscyclus: In de bovenstaande figuur is schematisch de onderzoekscyclus weergegeven. - Er is een onderwerp van onderzoek.

Nadere informatie

Uitvoeren en Vastleggen van Wetenschappelijk Onderzoek. Studievaardigheden 1 nov 2011 Nies Huijsmans

Uitvoeren en Vastleggen van Wetenschappelijk Onderzoek. Studievaardigheden 1 nov 2011 Nies Huijsmans Uitvoeren en Vastleggen van Wetenschappelijk Onderzoek Studievaardigheden 1 nov 2011 Nies Huijsmans Op de schouders van reuzen Geen individueel hobbyisme Voortbouwend op huidige inzichten Beoordeeld door

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014

Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014 Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014 Dit is de algemene introductie citatie analyse, bedoeld voor onderzoekers en academici die interesse hebben in het publiceren van een (wetenschappelijk)

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Vragen stellen bij schijnbare vanzelfsprekendheden is een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Het labjournaal Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Voorbeeld 1: Een open discussie aan de hand van scènes uit het theaterstuk

Voorbeeld 1: Een open discussie aan de hand van scènes uit het theaterstuk Gewetenschap handleiding voor discussie Het theaterstuk Gewetenschap is bedoeld als opmaat naar discussie. Dilemma s zijn vaak op ludieke maar soms ook op grimmige wijze verbeeld. Hoewel het stuk geenszins

Nadere informatie

Bowling alone without public trust

Bowling alone without public trust Bowling alone without public trust Een bestuurskundig onderzoek naar de relatie tussen een ervaren sociaal isolement van Amsterdamse burgers en de mate van publiek vertrouwen dat deze burgers hebben in

Nadere informatie

Code van deontologie en goede praktijken

Code van deontologie en goede praktijken La revue scientifique électronique pour les recherches sur Bruxelles / Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel / The e-journal for academic research on Brussels Présentation

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties

Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Onderzoek LUMC taakopdracht 3 1.3.

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1 Reymen, I.M.M.J., "Ontwerponderzoek, in Hoofdstuk 6: Ontwerponderwijs- en onderzoek, in Vernieuwing in productontwikkeling, Strategie voor de toekomst, A.Korbijn. Stichting Toekomstbeeld der Techniek,

Nadere informatie

Netwerkeigenschappen van de circadiane klok van zoogdieren

Netwerkeigenschappen van de circadiane klok van zoogdieren Nederlandse samenvatting Netwerkeigenschappen van de circadiane klok van zoogdieren Het combineren van verschillende wetenschappen is een uitdaging. Wetenschappers uit verschillende disciplines spreken

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond 2016 Casus I Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond De klacht Op 2015 hebben klager I en klager II een casus voorgelegd aan de Commissie Wetenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders

Nieuwsbrief voor ouders Nieuwsbrief voor ouders De sociale ontwikkeling van kinderen Amsterdam, oktober 2012, jaargang 5, nr. 2 Universiteit van Amsterdam Beste ouders, Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Voor wie? Promovendi van alle faculteiten

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Versie 20141219 MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Beoordelingsprotocol Portfolio Meesterexamen Patissier Doelstelling beoordelen portfolio: Het portfolio is de tweede beoordeling in het Meesterexamen Patissier.

Nadere informatie

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit!

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) organiseert op in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem haar tweejaarlijkse veiligheidscongres. Een terugtredende overheid, een grotere rol

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

De definitieafspraken zijn op de volgende hoofdpunten gebaseerd:

De definitieafspraken zijn op de volgende hoofdpunten gebaseerd: Inleiding In dit document zijn de definitie afspraken wetenschappelijk onderzoek vastgelegd. De definities zijn tot stand gekomen in nauw overleg met universitaire betrokkenen, zijn getoetst via een pilot

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton 1 250 deelnemers waarvan minimaal 150 leraren op een zaterdag in gesprek over bruikbaar

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN RAPPORT VAN ACHTERBANRAADPLEGING [NAAM PATIËNTENORGANISATIE] Versie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9161 26 mei 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2011, nr. VO/289008, houdende

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Volkoren & gezondheid een begrijpelijk overzicht van de wetenschappelijke literatuur

Volkoren & gezondheid een begrijpelijk overzicht van de wetenschappelijke literatuur VERGADERING : BESTUUR DATUM : 9 SEPTEMBER 2010 AGENDAPUNT : 7 BIJLAGE : 13 NL-project HealthGrain Volkoren & gezondheid een begrijpelijk overzicht van de wetenschappelijke literatuur De laatste jaren zijn

Nadere informatie

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht 2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit UM heeft op (..) 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht ontvangen.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

Studiegids 2013. beroepsopleiding advocaten

Studiegids 2013. beroepsopleiding advocaten Studiegids 2013 beroepsopleiding advocaten studiegids 2013 inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Hoofdstuk 1 pag. 5 etc Twee maanden voor de aanvang van elk vak is alle relevante informatie over dat vak

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Kitty Jurrius, Pim van Heijst & Stijn Bollinger * De Hogeschool

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp.

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp. In deze les Het experiment Bart de Boer Hoe doe je een experiment? Hoe bereid je het voor? De probleemstelling Literatuuronderzoek Bedenken/kiezen experimentele opstelling Bedenken/kiezen analysevorm Hoe

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING 22 september 2005 ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

OPROEP VOOR BIJDRAGE

OPROEP VOOR BIJDRAGE OPROEP VOOR BIJDRAGE 29 mei tot 31 mei 2013 Met groot genoegen nodigen we je uit om een voorstel tot bijdrage in te dienen voor de Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD 2013) met als thema Over-Waarderen.

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2016-2017 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat?

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Workshop 8: de kwaliteit en beoordelingsprocedure van proefschriften Juridische dissertatie is nog steeds juweel Ondanks forse toename

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Burnout, een toestand van mentale uitputting door chronische stress in de werksituatie, vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat momenteel veel aandacht krijgt. In

Nadere informatie

Onderzoek Publicatieculturen NWO-MaGW

Onderzoek Publicatieculturen NWO-MaGW Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Maatschappij- en Gedragswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 300 Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Handleiding Zoeken in wetenschappelijke literatuur voor niet-wetenschappers (PGOsupport, december 2009, auteur: Annemiek van Rensen)

Handleiding Zoeken in wetenschappelijke literatuur voor niet-wetenschappers (PGOsupport, december 2009, auteur: Annemiek van Rensen) Handleiding Zoeken in wetenschappelijke literatuur voor niet-wetenschappers (PGOsupport, december 2009, auteur: Annemiek van Rensen) Inleiding Voor de meest actuele ontwikkelingen binnen de (medische)

Nadere informatie

Beleidsplan. Herman Bouma Fonds

Beleidsplan. Herman Bouma Fonds Beleidsplan Herman Bouma Fonds 2016-2020 Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie Stichting NL38 INGB 0008 0745 86 www.gerontechnologie.nl KvK Oost Brabant: 17 11 2801 Beleidsplan HB Fonds 2016-2020 Introductie:

Nadere informatie

Keuzes binnen MBO en HBO

Keuzes binnen MBO en HBO Keuzes binnen MBO en HBO Auteur: Marlies Rosenbrand, mei 2017 Voor u ligt de samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de mening van opleiders 1 voor de inrichting van een specifiek

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek.

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. Bouma). SAMENVATTING Het hier gepresenteerde

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Klantprofiel/ beoordeling. Referentiegesprek. Gebruik van klantlogo. Klant awards. Klantcase (slide) Klantcase (PDF)

Klantprofiel/ beoordeling. Referentiegesprek. Gebruik van klantlogo. Klant awards. Klantcase (slide) Klantcase (PDF) Referentieprogramma Bij KANA, A Verint Company, geloven we dat elke ervaring er toe doet. Daarom willen we u onze klant belonen door uw klantenservice-ervaringen met andere organisaties te delen, u te

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Programma beschrijving

Programma beschrijving Programma beschrijving Achtergrond Al 1 op de 16 Nederlanders heeft diabetes en elke week komen daar 1.000 mensen bij. Daarmee is diabetes een gezondheidsprobleem voor veel Nederlanders, en een groeiend

Nadere informatie

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting:

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting: Samenvatting: BaroMed is een online instrument om in kaart te brengen hoe het gaat met een vakgroep en met individuele specialisten. Na invulling van de vragenlijst (maximaal 25 minuten) krijgt elke deelnemer

Nadere informatie

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi.

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi. Samenvatting Introductie Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor.

Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Erkenningscertificaat Genetisch Laboratorium Supervisor. Doel van het certificaat Het certificaat van Genetisch Laboratorium Supervisor wordt uitgereikt door de Belgian Society of Human Genetics (BeSHG).

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Uitkomsten enquête het profiel van de 'bouwende architect' binnen middelgrote architectenbureaus in Nederland Uitgevoerd door:

Nadere informatie