Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY"

Transcriptie

1 Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract): Energie uit zon Duurzame Leefomgeving Versterken woon- en leefomgeving en verduurzaming landbouw; deelprogramma Schone en duurzame leefomgeving Duurzame Regio Domein: Projectnummer: Bestuurlijk trekker (gemeente en bestuurder): Veenendaal, M. Verloop Ambtelijk coördinator: Gegevens externe financiering Subsidieverstrekker 1: Subsidieverstrekker 2: Naam externe subsidieregeling: Thijs Meijer (Nijkerk) Provincie Gelderland Aanvraagdatum: 13 april 2012 Datum beschikking: 4 mei 2012 Zaaknummer/behandelnummer (beschikking): Subsidieverordening meerjarenprogramma s Gelderland (Regiocontract Food Valley d.d ) A.2. Contactpersonen Naam projectleider Organisatie Telefoon adres: Thijs Meijer Gemeente Nijkerk Kernteamleden Organisatie Telefoon adres: Erik van Tol Gemeente Ede Bep van Engelenhoven Gemeente Scherpenzeel externe consulent Nnb Fenna Aarts Gemeente Veenendaal Marlies Knol Gemeente Barneveld Inez Kerkhof Gemeente Rhenen Ine Botman Gemeente Wageningen Naam financieel Organisatie Telefoon adres: medewerker Ilse Lubach Nijkerk

2 A.3. Doelstelling De regio hecht grote waarde aan een schone en duurzame leefomgeving en wil deze bevorderen. Eén van de procesafspraken binnen het RegioContract is dat regio FoodValley zich inspant om bij de uitvoering van het programma werk te maken van energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. Met dit project wil de regio stimuleren dat het potentieel aan zonne-energie (PV) beter wordt benut. De rol van de regio hierin is stimulerend, faciliterend en soms initiërend. A.4. Resultaten A Realiseren extra zon-pv-installaties binnen regio Food Valley, in 2014 en 2015, met een totaal elektrisch opgesteld piekvermogen van 6900 kwp. Dit komt overeen met: - ca m2 PV-panelen - ca. 6 MWh opgewekt elektrisch vermogen per jaar - groene stroom voor ca huishoudens - vermeden CO2-uitstoot: 3,3 ton CO2 Ter vergelijking: één windturbine met een piekvermogen van 3 MW (ashoogte 100 meter) levert ook jaarlijks circa 6 MWh groene stroom. Realisatie van de projectdoelstelling (6900 kwp) betekent een stijging van de hoeveelheid duurzame energie met ca. 0,0003 % (uitgaande van een jaarlijks energieverbruik van ca TJ in de regio). Uit dit laatste blijkt dat de bijdrage van onderhavig project aan de nationale doelstelling (14% duurzame energie in 2020) minimaal is. Hierbij zij bedacht dat het project ook andere positieve effecten met zich meebrengt: - voor de meeste investeerders in zonpv zal de investering een rendabele investering zijn, waarmee ze dus geld verdienen, zeker uitgaande van stijging van de elektriciteitsprijzen in de toekomst - extra omzet, en daarmee werkgelegenheid, voor leveranciers/installateurs van zonnepanelen. Indicator(en) Grootheid Datum gerealiseerd (verwacht) 1. bedrijven MKB: 100 installaties van ~5kWp 500 kwp Eind bedrijven-overig 50 installaties van ~10kWp 500 kwp Eind 2015 (o.a. agrariers): 3. Instellingen/overheden: 15 installaties van ~20kWp 300 kwp Eind 2015 (o.a.gemeentelijke gebouwen) 4. Woningbouwcorporaties: 1000 installaties van ~2kWp 2000 kwp Eind Vve s/e-cooperaties: 25 installaties van ~40kWp 1000 kwp Eind particuliere woningeigenaren: 1000 installaties van ~2kWp 2000 kwp Eind grondgebonden projecten: 3 installaties van ~200kWp 600 kwp Eind 2015 (bv. braakliggende terreinen) TOTAAL 6900 kwp Eind t/m 7: Binnen de indicatoren kan uitwisseling plaatsvinden. Het totaal doel dient wel bewaakt te worden 2

3 A.5. Beschrijving projectactiviteiten 1. voor de uitvoering van het project wordt aangesloten bij de ervaring en expertise van Wageningen. Onderdeel hiervan vormt een aanpak gericht op de te onderscheiden doelgroepen. Er zal wegens het beperkte budget en de volwassenheid van de markt zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van marktpartijen uit de regio. De projectleider bewaakt de onafhankelijkheid van de partijen en legt dit bij twijfel voor aan de kernteamleden. Ontzorgen en betrouwbaarheid zijn hierbij van belang. Er zal een consulent worden ingehuurd die bekend is met de lokale situatie om zonne-energie te organiseren (met de gemeente Veenendaal als formele opdrachtgever), voor de projectperiode van 2 jaar (2014 en 2015), met ondersteuning door de regio-projectleider. De kosten voor inhuur komen ten laste van het regionale projectbudget. Desgewenst kan een gemeente het aantal uren inhuur uitbreiden met gebruikmaking van lokaal (klimaat)budget. De projectleider verzorgt zelf de aansturing van de consulent. De projectleider zal de kennisuitwisseling met de kernteamleden organiseren. 2. De consulent gaat de doelgroepen benaderen: bedrijven, huishoudens, scholen en andere instellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, VVE s benaderen. Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke doelgroepen / projecten. Dit kan per subregio (en per gemeente) verschillen. De rol van de consulenten richting potentiële investeerders: informeren, adviseren, stimuleren, ondersteunen (bv. via het maken van haalbaarheidsberekeningen), belemmeringen wegnemen, knelpunten oplossen etc. De consulent benadert sommige doelgroepen in 1op1-contacten, andere doelgroepen (bv. huishoudens) via het organiseren van bijeenkomsten. 3. Bezien zal nog worden of op de schaal van de gehele regio projectbijeenkomsten georganiseerd moeten worden, bv. bij de start of afsluiting van het project (taak projectleider). 4. Communicatie is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van de doelen. Communicatiemiddelen: websites gemeenten, publiciteit, folders, formulieren, communicatie met bv. (lokale) aanbieders / installateurs van PV-panelen. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de eigen communicatie, met een ondersteunende rol voor de projectleider. De projectleider zal bij de aanvang van het project een communicatieplan opstellen, in overleg met de gemeentes. Zo nodig zullen de gemeenten (gratis) ruimte beschikbaar stellen voor het organiseren van bijeenkomsten. 5. Monitoring en evaluatie, door de projectleider (in elk geval een tussenrapportage over 2014 en eindrapportage na afloop van het project). 6. Verantwoording richting subsidiegever: door de projectleider. In dat kader zal o.a. een accountantscontrole plaatsvinden, na afloop van het project. A.6. Uitvoeringspartners Uitvoerder Opdracht Telefoon adres: Consulent nnb Nnb Nnb 3

4 B. Financiële projectgegevens B.1. Begroting Totale kosten (ex BTW) inclusief ambtelijke uren: 90 projectleider ( schaal 10) Uitgaan van 1300 productieve uren per jaar /1 FTE 1. Projectmanagement Voorbereiding/planvorming 0 3. Inhuur consulent Promotie en Publiciteit Monitoring/accountant (o.a. bijdrage Niet subsidiabele kosten egalisatiereserve) Niet-verrekenbare BTW 0 som ambtelijke uren Aantal uren Onderdeel van bovenstaande posten, niet optellen in totaal Projectleiding ( 90,-/uur) schaal Projectondersteuning ( 65,-/uur) schaal B.2. Financiering a. Totale kosten (ex BTW) % (conform begroting) Geef aan hoe de bijdrage is vastgelegd Inkomsten Bedrag Aandeel van de kosten % Vaste bijdrage (beschikking/ verklaring) b. Gemeente Barneveld Ja/Nee c. Gemeente Ede Ja/Nee d. Gemeente Nijkerk Ja/Nee e. Gemeente Renswoude Ja/Nee f. Gemeente Rhenen Ja/Nee g. Gemeente Scherpenzeel Ja/Nee h. Gemeente Veenendaal Ja/Nee i. Gemeente Wageningen Ja/Nee j. Prov. Gelderland ,3% Ja/Nee Ovk k. Derden milieubudget ,7% Ja/Nee besluit 4

5 B.3. Tijdspad Startdatum activiteiten 1 januari 2014 Einddatum activiteiten 31 december 2015 Totaal begroot % Kosten % Kosten % Kosten % C. Ondertekening C.1. Ondertekening Naam Thijs Meijer Naam Naam Projectleider Leidinggevende/ Gemeentesecretaris Financieel medewerker gemeente (ter kennisgeving) Datum Datum Datum Plaats Plaats Plaats D. Bijlagen D.1.Checklist bijlagen 1. - Projectplan 2. - Communicatieplan 3. - Cofinancieringsverklaringen van derden en/of partners 4. - Beschikkingen van derden 5

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 VH, 12 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Blz. A. Woningen A1. Nieuwbouw woningen 5 A2. Bestaande woningen 7 B. Bedrijven B1. Energiebesparing en DE bedrijven 8

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Projectvoorstel. Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen

Projectvoorstel. Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen Projectvoorstel Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen Versie: 2.1 Datum: 8 mei 2012 Inhoudsopgave Brondocumenten 3 Projectdefinitie 4 Hoofdlijnen Businesscase 7 Projectproductbeschrijving 9 Projectaanpak

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie