Werkplan Voor lokale en groene energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan Voor lokale en groene energie"

Transcriptie

1 Werkplan Voor lokale en groene energie Coöperatie ValleiEnergie Versie d.d. 15 november 2018 Bestuur: Elmar Theune Leo van der Heijden Marco Kemper Marian van Deurzen Roel Henderickx Yvonne Kleefkens

2 Inhoud Coöperatie ValleiEnergie... 3 Wie wij zijn & wat we doen... 3 Onze kernwaarden... 3 Werkgebied... 3 Financiering... 3 Organisatiestructuur & werkwijze... 3 Bereikt in Van dobberen naar varen... 5 Lopende opwekprojecten: hollen en stilstaan... 5 Dienstentak: grote groei doorgemaakt... 5 Werkplan 2019 en verder... 6 Opwek & klanten... 7 De Groene Doeners

3 Coöperatie ValleiEnergie Wie wij zijn & wat we doen Wij zijn een coöperatie van leden die zich als doel hebben gesteld energiebesparing aan te jagen, gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie te bevorderen en deze ook zelf aan te bieden, te produceren of doen produceren ten behoeve van onze leden. Daarnaast streven we naar bevordering van de sociale samenhang binnen de vallei gemeenschappen en tussen leden onderling. Wij streven het volgende na: Regionale economie (burgers en bedrijven) zo veel mogelijk laten verdienen aan duurzame energie. Democratisering van de energievoorziening. Rente-economie (financiële wereld, bankiers, investeerders): uitsluitend samen te werken met investeerders waarbij hooguit 50% van de projecten extern is gefinancierd en er sprake is van een eerlijke, gelijkwaardige resultaatverdeling tussen privaat en maatschappelijk kapitaal. Bij voorkeur realiseren we onze projecten met financiële inbreng van de eigen leden of maatschappelijke organisaties. Onze regio zelfvoorzienend helpen maken. Onze kernwaarden Burger betrokkenheid (participatie, community) Transparantie Duurzaam (ook sociaal) en lokaal Professioneel: deskundig, zelfbewust, verbindend en betrouwbaar Not-for-profit Lokaal voor lokaal Handen uit de mouwen Decentraal: energie uit de omgeving A-politiek Werkgebied Ons werkgebied betreft de regio Foodvalley: Zes gemeenten in Gelderland: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum en Wageningen; Drie gemeenten in Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Om deze doelen te bereiken verlenen wij diensten als adviseurs en begeleiders, ontwikkelen energieopwekprojecten en werken we samen met diverse partners. Financiering Coöperatie ValleiEnergie heeft geen winstoogmerk en wordt als volgt gefinancierd: lidmaatschapsbijdragen door leden; uitgave van participaties voor concrete doelen; een bijdrage door OM per energieklant van ValleiEnergie; startsubsidies door de Provincie Gelderland en enkele gemeentes (Ede, Veenendaal en Wageningen) waren zeer beperkt en zijn inmiddels gestopt; projectsubsidies voor het uitvoeren van projecten; opdrachten voor derden; donaties en legaten. Organisatiestructuur & werkwijze 3

4 Op dit moment ( ) vallen al onze activiteiten, van de projecten in ontwikkeling tot exploitatie binnen één juridische entiteit (coöperatie). ALV Uitvoeringsteam Bestuur (onbezoldigd) Projectleiders Pool (vrijwilligers & zzp-ers De taken van het bestuur: regie voeren, beleid en voortgang bewaken, projectleiders aansturen, financiën, versterken van onze positie in de Foodvalley, marketing, risicomanagement. Taken van de projectleiders zijn het leiden en uitvoeren van opwekprojecten en verlenen van diensten aan derden (tot nu toe hoofdzakelijk de gemeenten). We zijn lid van de volgende (koepel)organisaties: OM onze partner voor energie in- en verkoop VECG (Vereniging Gelderse Energie Coöperaties) ODE en HOOM, worden EnergieSamen REScoop.nl 4

5 Bereikt in 2018 In dit deel beschrijven we globaal wat het bestuur dit jaar bereikt heeft. Van dobberen naar varen Professionalisering: van reactief naar proactief Dankzij het goed opgebouwde imago neemt de vraag vanuit de markt naar onze diensten toe. Om die groeiende vraag aan te kunnen is een efficiencyslag nodig en moet er meer gestructureerd en project- en planmatig gewerkt worden. We hebben in het eerste helft van 2018 onze interne organisatie, juridische structuren, IT, processen en procedures onder de loep genomen. Daarbij willen we ons teamgevoel en de betrokkenheid van team en leden uiteraard behouden en versterken: we moeten eenzelfde beeld hebben, elkaar kunnen vertrouwen en durven loslaten wanneer taken verdeeld en gedelegeerd zijn. Dit heeft via een intensief proces uitgemond in een voorstel voor een organisatorische, juridische en financiële herstructurering waarvan het voorstel op de ALV van 28 november voorgelegd zal worden aan de leden. Dit zal dan leiden tot een splitsing in de delen Opwek & klanten en Diensten waarbij voor dat Diensten (na goedkeuring ALV) per ValleiEnergie B.V. zal worden opgericht met als handelsnaam De Groene Doeners. De relatie met OM is aangehaald en we zijn meer sparringpartner geworden voor marketing. Communicatie als geheel, zowel extern als intern moet planmatiger, maar blijft begrensd door en afhankelijk van de beschikbare middelen en capaciteit. Lopende opwekprojecten: hollen en stilstaan Het project Geluidwal A12 is door de Japanse Duizendknoop anders verlopen dan we voorzien en gehoopt hadden. We zijn nu met de gemeente Ede overeengekomen dat we het van Japanse Duizendknoop vrije deel goed voor circa 750 panelen ontwikkelen en over drie jaar de rest. Dit levert dus een kleinere omvang om mee te starten. Het plan is dat deze fase 1 in 2019 gerealiseerd wordt via de postcoderoosregeling. Drie nieuwe opwekdaken bevinden zich in de verkennende fase: de Maranatha kerk Lunteren (circa 260 panelen), Wulplaan (circa 160 panelen) en Maboul Ede (circa 220 panelen). Dankzij het feit dat de jaarlijkse tarieven van Liander drastisch gedaald zijn voor duurzame opwekprojecten, zien deze business case een beter rendement dan voorheen. We hopen deze drie projecten in de eerste helft van 2019 te realiseren via de postcoderoosregeling. Dienstentak: grote groei doorgemaakt In 2018 zijn we gegroeid van één projectleider (1 fte) voor diensten naar 7(!) personen, circa 2 fte. De dienstverlening betrof voornamelijk het verzorgen van energieloketten, regiocoördinatorschap en ondersteuning bij wijkaanpakken en wijkinitiatieven. 5

6 Werkplan 2019 en verder Doordat in het klimaatakkoord is opgenomen dat 50% van alle energie-opwek in handen van burgers moet komen, hebben dit najaar de eerste commerciële initiatiefnemers van opwekprojecten en eigenaren van bedrijfspanden met geschikte daken zich al gemeld bij ValleiEnergie om met ons het participatiedeel vorm te geven. Hierin moeten wij onze positie nog goed bepalen en ook bepalen hoe en wat dan onze rol in zo n combinatie is. Daar zijn we al mee begonnen, maar dit zal nog doorlopen tot in Daarnaast heeft de gemeente Ede aan ValleiEnergie gevraagd welke rol we kunnen en willen spelen bij hun klimaatambities: de vormgeving van participatie binnen de opwekdoelen én hoe wij bij de warmtetransitie behulpzaam kunnen zijn door het ondersteunen van wijkinitiatieven en bevorderen van participatie. Ook hiermee zijn we aan de slag gegaan door samen met bureau De Lynx uit Wageningen dit najaar een voorstel voor gemeente Ede te maken. Dit voorstel zal, naast de wijze hoe ValleiEnergie aan deze doelen bij kan dragen, ook beschrijven wat dat betekent voor onder meer de financiële steun, die nodig is om aan deze vragen te kunnen voldoen. Tot slot zijn de gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen begonnen met een onderzoek (Businesscase + Plan van aanpak) naar de opzet van een woningverduurzaming ESCo (energieservicecoöperatie). De ESCo zou zich gaan richten op verduurzaming van de particuliere woningvoorraad (grondgebonden woningen) in genoemde gemeenten. In de uitwerking van de plannen is samenwerking met lokale partijen en buurt/burgerinitiatieven een belangrijk aspect. Ook het kunnen meedoen aan collectieve zonnepark projecten is een belangrijk element van uitwerking van de ESCo. ValleiEnergie is op beide terreinen een belangrijke speler en is hiervoor dan ook inmiddels benaderd. Al met al zien wij twee belangrijke speerpunten voor het bestuur voor 2019: Verdere uitwerking professionalisering en herstructurering van de organisatie Deze onstuimige groei handen en voeten geven Voor 2019 verwachten we een omzet van bijna te realiseren, dat is een groei van 260% ten opzichte van de begroting van Door deze stormachtige ontwikkelingen waarin we ons verkeren is het niet eenvoudig om op dit moment een gedetailleerd werkplan op te stellen voor de komende jaren. Maar duidelijk is dat we keuzes moeten maken en focussen. We hopen dit werkplan begin 2019 verder uitgewerkt te hebben en op de volgende ALV voor te leggen aan de leden. 6

7 Opwek & klanten Dit betreft een voorlopig overzicht van de verwachte inspanningen voor Voor kosten en omzet zie de begroting Onderdeel Activiteit Fase / type Periode Urenbeslag Besturen Bestuursoverleggen, ALV doorlopend 800 Opwek Achterberg, Energiekazerne, Collage, RietZon exploitatie 60 Zonnewal Ede A12 In ontwikkeling Maranatha kerk In ontwikkeling Wulplaan In ontwikkeling Maboul In ontwikkeling Nieuwe projecten 6x; type & omvang nog zeer In ontwikkeling onzeker Kleine bedrijfsdaken in Wageningen. In ontwikkeling Klanten Werving ism om plan moet nog gemaakt; gebrek doorlopend Nog te bepalen aan resources Professionalisering Diverse sessies, ALV s, trajecten zoals de VECG doorlopend 200 & partners Acquisitie, PR & Marketing Netwerken, verbinden, kansen zoeken voor projecten en diensten, aan relatiebeheer en lobby voor ValleiEnergie. doorlopend 600 Finance Administratie, boekhouding, etc doorlopend 250 IT Beheer, onderhoud en vernieuwing doorlopend 100 Totaal uren

8 De Groene Doeners Dit betreft een voorlopig overzicht van de verwachte inspanningen voor Voor kosten en omzet zie de begroting Onderdeel Activiteit Fase / type Periode Urenbeslag Dienstverlening gemeenten en derden Dienstverlening Opwek & klanten Basisenergieloket doorlopend 1600 Uitvoering wijkaanpakken en initiatieven doorlopend 1200 Ondersteuning wijkinitiatieven doorlopend 200 Werving, training en begeleiding E-ambassadeurs In ontwikkeling 2019 Nog te bepalen Participatie ontwikkeling en uitvoering In ontwikkeling 2019 Nog te bepalen ESCo In ontwikkeling 2019 Nog te bepalen Ondersteuning VvE s In ontwikkeling 2019 Nog te bepalen Coördinatie, strategisch adviesverlening doorlopend 2019 Nog te bepalen Opwek projecten ontwikkelen In ontwikkeling 2019 Zie Opwek & klanten: Overig, b.v. beheer centrales Nog te bepalen Totaal uren Exclusief overhead