Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012"

Transcriptie

1 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart

2 Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in gedaan 4. Wat gaan we in doen 5. Waar lopen we niet op schema 6. Belangrijke stappen te nemen 7. Vragen

3 De opgave Zutphen energieneutraal (1-1) Verdeling energiegebruik sectoren 2008 Personenvervoer 15% Vracht-&bestelauto's 6% Openbaar vervoer (bus) 2% Openbare verlichting 0% Rioolpompen en gemalen 0% Cultuur en recreatie 3% Bestaande woningen 34% Gezondheids- en welzijnszorg 2% Industrie 22% Onderwijs 1% Openbaar bestuur 1% Glastuinbouw 2% Horeca 2% Handel 4% Bestaande kantoren 2% Akkerbouw 2% Veehouderij 2% In het referentiejaar 2008 gebruikte Zutphen 5,2 PJ incl. verkeer & vervoer (bron: Routekaart). Sindsdien monitoren we het energiegebruik met Energie in Beeld en en gaan we op basis daarvan voor het referentiejaar 2008 uit van een energiegebruik van 2,68 PJ en 158 miljoen ton CO 2 uitstoot door verkeer & vervoer.

4 De opgave Zutphen energieneutraal (1-2) Bron: Routekaart Eerst energie besparen, het restant duurzaam opwekken liefst binnen onze gemeentegrenzen. We zijn energieneutraal als de lijnen elkaar kruisen.

5 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-1) CO 2 -uitstoot verkeer & vervoer Zutphen (ton) CO2-uitstoot verkeer & vervoer Zutphen (ton) Conclusie: de cijfers voor Verkeer & Vervoer over 2010 en 2011 zijn nog niet bekend.

6 % verschil t.o.v Resultaat van ons beleid in cijfers (2-2) 0,06 Wijzigingen in totaal energiegebruik t.o.v (%) Conclusie: 0,05 0,04 5,40% Landelijk 1. in 2011 is in Zutphen 2,70 PJ energie gebruikt. Dit is 0,4% meer dan in 2008, maar verschil per sector en landelijke trend te zien... 0,03 0,02 0,01 2,95% 2. de stijging van het energiegebruik lag in 2009 in Zutphen 1% lager dan de landelijke stijging en in 2010 lag dit zelfs 2,4% lager. 0 0,5% 0,43% Zutphen Periode -0,53% -0,01 Zutphen t.o.v (bron: Energie in Beeld) Landelijk t.o.v (bron: CBS, geen gegevens over 2011 beschikbaar)

7 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-3) Totaal energiegebruik Zutphen (excl. verkeer & vervoer) (PJ) 3,00 2,50 2,00 2,68 2,67 1,11 1,10 2,76 2,70 1,09 1,08 1,50 1,00 0,50 1,58 1,57 1,67 1,62 0, zakelijk particulier Bron: Energie in Beeld Conclusie: Oorzaak stijging energiegebruik door zakelijke gebruikers.

8 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-4) CO 2 uitstoot heel Zutphen (2011) 5% 2% 33% 17% openbaar bestuur (5%) onderwijs (2%) zakelijk industrie (17%) zakelijk overig (43%) woningen (33%) 43%

9 % verschil t.o.v Resultaat van ons beleid in cijfers (2-5) 8 Gasgebruik Zutphen wijziging t.o.v (gecorrigeerd naar graaddagen (%)) zakelijk Zutphen (bron: Energie in Beeld) particulier Zutphen (bron: Energie in Beeld) particulier Nederland (bron: CBS ) Conclusie: Oorzaak stijging energiegebruik niet door gasgebruik.

10 % verschil t.o.v Resultaat van ons beleid in cijfers (2-6) Elektriciteitsgebruik Zutphen afwijking t.o.v (%) 8 7, , ,00 1,52 1, ,67 Bron: Energie in Beeld zakelijk t.o.v particulier t.o.v Conclusie: Oorzaak stijging energiegebruik door elektriciteitsgebruik.

11 % verschil t.o.v Resultaat van ons beleid in cijfers (2-7) 14 %-mutatie CO 2 emissie per inwoner, voor woningen ,9 8,8 Nederland provincie Gelderland Zutphen Conclusie: De gemiddelde CO 2 uitstoot per woning is in 2010 in Zutphen met 8,8% toegenomen, maar in Gelderland met 9,1% en landelijk met 11,9%. Oorzaak: de koude winter ,0 0, Bron: KlimaatMonitor AgentschapNL NB: Bij alle andere grafieken is gecorrigeerd voor de invloed van het weer (m.b.v. graaddagen)

12 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-8) 1900 Gasgebruik per woning in Zutphen t.o.v. Nederland (m 3 ) Nederland (bron: CBS, zonder correctie graaddagen) Zutphen (bron: Energie in Beeld, met correctie graaddagen) Conclusie: het gemiddeld gasgebruik per woning daalt elk jaar. NB. De landelijke cijfers kunnen niet goed vergeleken worden met die van Zutphen, omdat zij niet gecorrigeerd zijn naar graaddagen.

13 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-9) Elektriciteitsverbruik per woning in Zutphen t.o.v. Nederland (kwh) Nederland (bron: CBS) Zutphen (bron: Energie in Beeld) Conclusie: het gemiddeld elektriciteitsgebruik per woning in Zutphen daalt sinds 2009 en ligt in 2011 lager dan in Vergeleken met de landelijke cijfers doen we het goed in Zutphen.

14 Resultaat van ons beleid in cijfers (2-10) Opwekking duurzame energie In het referentiejaar 2008 werd in Zutphen ruim 45 TJ duurzaam opgewekt. Hiermee werd 1,68% van het totale energiegebruik duurzaam opgewekt (excl. verkeer en vervoer). Circa 75% komt op conto van de windturbines en 162 MJ van de zonnepanelen bij Fort Bronsbergen. (bron: E-Atlas (voorloper van Energie in Beeld)). In de periode zijn diverse initiatieven gestart waaronder: mestvergisting Hissink-GGNet, biovergisting GMB, restwarmtelevering aan Noorderhaven, Solarblitz, Zutphen aan ZET Monitoring van de duurzame energieopwekking is nog niet mogelijk (dit verzoek is neergelegd bij bij Alliander)

15 Het uitvoeringsprogramma Zutphen energieneutraal Lopen we op schema? Voor een groot deel wel, maar niet helemaal (met name als gevolg van de kerntakendiscussie (zie sheets 6))

16 Wat hebben we de in gedaan (3-1) Energiemonitoring stadhuis Energiezuinig wagenpark Voorbereiding Esco Hanzehal 9 Frisse scholen Aanbesteding warmtenet De Mars Energiezuinige woningen Lunettetuin Stedendriehoek Onderneemt energieneutraal (SOEN) Toolkit duurzame monumenten LED OV Leesten Folder De Mars Studie Energiefonds 10 mlj Subsidie woningisolatie

17 Wat hebben we de gedaan (3-2) Elektrische binnenstaddistributie Convenant supermarkten (koelafdekking) Netwerkbijeenkomst georganiseerd Project Mooi NL Onderzoek biovergisting Hissink-GGNet Sarah s wereld (NME)... En nog veel meer maatregelen...

18 Wat gaan we in doen (4) 42 energieneutrale starters woningen Leesten Oost (prijsvraag) Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Subsidieregeling innovatieve initiatieven Initiatieven ondersteunen Inzet Energiefonds 10 mlj Aanpak bestaande bouw samen met partijen Prestatieafspraken woningcorporaties, vervolg samenwerking in PLUK Monumentenbeleid herijken op energie... En nog veel meer maatregelen...

19 Waar lopen we niet op schema (5-1) Besluit KTD: geen scherpere EPC nieuwbouw scholen + intrekking 15% toeslag budget (per situatie kijken wat mogelijk is) Geen onderzoek vergroening gemeentelijke belastingen (dilemma: opnemen in werkplannen 2013, maar eigenaar van de maatregel is niet belegd) Besluit KTD: geen extra EPC controle bij nieuwbouw : 0,3 fte verschuiving prio (effectuering collegevoorstel in 2012) Geen Dubo specialisatie bij V&H: Verschuiving formatie 0,5 fte nodig (niet realistisch) Nog geen doorstart Energieservice aan Huis (alternatieven verkennen) Geen afweging extra windpark (we wachten initiatieven af)

20 Waar lopen we niet op schema (5-2) Onderzoek energiebesparing rioolpompen (opnemen in werkplannen 2013) Bij investeringen nemen we alle energiemaatregelen met terugverdientijd binnen levensduur v/d maatregel (eerst inzicht nodig in consequenties. Dilemma: opnemen in werkplannen 2013, maar eigenaar maatregel niet belegd) Programmamanager Duurzaamheid aanstellen bij P&P of S&B (overwegen of en hoe dit gerealiseerd kan worden) 0,5 fte energiecoördinator na 8 jaar aanstellen in vaste dienst vanaf juli 2013 (dilemma: stop externe financiering, op dit moment geen oplossing voor continuering)

21 Belangrijke stappen te nemen (6) Er moet flink veel gebeuren op een grotere schaal, waarbij wij andere partijen moeten stimuleren om mee te doen, mee te investeren. Welke grote stappen zetten we in 2012? 1. Onze eigen gebouwen energiezuinig maken (investeringen verdienen we terug met een lagere energierekening) en (laten) voorzien van zonnepanelen 2. Oprichting consortium Verduurzaming bestaande woningen 3. Faciliteren van kleine en grote initiatieven 4. Inzet energiefonds 5. Nog meer publiciteit om resultaten en initiatieven zichtbaar te maken

22 Vragen 1. Liggen we voldoende op schema? 2. Zijn de prioriteiten voor 2012 de juiste?

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

C02-monitor stadsregio Rotterdam

C02-monitor stadsregio Rotterdam C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 m DCMR milieudienst Rijnmond C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 Auteur (s) Afdeling Bureau Documentnummer Datum :K. Groen :Expertisecentrum :KenV :21435803 :19

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard

Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard 2013 Heerhugowaard november 2014 Gemeente Heerhugowaard 1 Voorwoord In 2012 is van gemeente Heerhugowaard opgeleverd. De afspraak is dat ieder jaar rond oktober of

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Duurzaam Beuningen. Evaluatie & Actualisatie. Versiedatum : 1 september 2013. Duurzaam Beuningen Evaluatie en Actualisatie 2014-2017 3

Duurzaam Beuningen. Evaluatie & Actualisatie. Versiedatum : 1 september 2013. Duurzaam Beuningen Evaluatie en Actualisatie 2014-2017 3 Duurzaam Beuningen Evaluatie & Actualisatie 2013 2017 Versiedatum : 1 september 2013 Versie : Concept Auteur : G. Gerrits Registratienummer : Documentnaam : Evaluatie & Actualisatie Duurzaam Beuningen

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht. Versie 5.0 dd 19 februari 2015

Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht. Versie 5.0 dd 19 februari 2015 Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht Versie 5.0 dd 9 februari 205 Monitoring De laatste jaren is er een toenemende belangstelling naar inzicht in de energieverbruiken en de

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012 en Jaarverslag 2011. Klimaat en Energie

Jaarprogramma 2012 en Jaarverslag 2011. Klimaat en Energie Jaarprogramma 2012 en Jaarverslag 2011 Klimaat en Energie februari 2012 Contact Programmabureau Klimaat & Energie 020 255 1509 www.amsterdam.nl/energie > vragen en contact Inhoud Voorwoord 5 1. Het Amsterdamse

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Vera Rovers Rapportnummer: 0905A BuildDesk Benelux B.V., Delft Delft, 10 maart 2009 COLOFON BuildDesk Benelux

Nadere informatie