3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015"

Transcriptie

1 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd tot woningen te verduurzamen. Onder verduurzaming verstaan we het toepassen van minstens één energiemaatregel in de woning, bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of HR++ glas. Het project draagt bij aan een betere woningkwaliteit, lagere lasten voor inwoners en een reductie van de CO 2 uitstoot. Het betekent ook een impuls voor het lokale bedrijfsleven (installateurs, aannemers, energieadviseurs). Met de lancering van de website is het project op 17 oktober 2013 van start gegaan. Acht gemeenten hebben een subsidieregeling opgezet, twee gemeenten een regeling voor duurzaamheidsleningen, er is een bedrijvenplatform opgericht en de lokale en regionale communicatie is gestart. 3 e monitor Deze 3 e monitor van het project laat de stand van zaken op 31 december 2015 zien. Daaruit worden de voortgang en resultaten duidelijk ten opzichte van Het jaar 2012 wordt gezien als nulsituatie. De toelichting geeft meer detailinformatie. De monitor gaat in op de volgende thema s: 1. Aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen 2. Woningkwaliteit 3. Milieueffecten 4. Economische effecten 5. Toepassing van instrumenten In de bijlage is detailinformatie per thema opgenomen. Veranderingen De website heeft in 2015 een transformatie ondergaan. De gegevens over bijvoorbeeld de energie labels en EI-index zijn allemaal veranderd. Dit komt ook doordat begin dit jaar iedereen een voorlopig energielabel heeft ontvangen. In de monitor zijn de daarom de laatste gegevens opgenomen van de klimaatmonitor van alle voorgaande jaren. In de vorige monitor hebben we de prognose gegevens over het jaar 2014 opgenomen van Deze zijn in deze monitor definitief gemaakt. We nemen nu de prognose gegevens op van Deze zullen we in de volgende monitor over 2016 definitief maken. RAP subsidie Voor uitvoering van dit project hebben we RAP subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland. In totaal hebben we subsidie ontvangen (80% van het aangevraagde bedrag). De 20% zijn door ons al ingezet in uren aan het project. We hebben tot uitgegeven. Het geld dat 8 gemeenten hebben ontvangen voor de subsidieregeling duurzame energie a heeft geresulteerd in een investering van 2,4 mln euro in duurzame maatregelen. De duurzaamheidsleningen hebben geresulteerd in een investering van e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht 31/12/ /12/ /12/ /12/ Maatregelen Aantal woningen met energiemaatregelen m.b.v. subsidies (cumulatief) Toename t.o.v. jaar ervoor Nul situatie

2 Aantal woningen met energiemaatregelen m.b.v. leningen in Hilversum & Eemnes - Toename t.o.v. jaar ervoor H sum: 3 Eemnes: 4 H sum: 11 Eemnes: 6 H sum: 40 Eemnes: 32 Nul situatie H sum: 3 H sum: 8 H sum: 29 Eemnes: 4 Eemnes: 2 Eemnes: Aantal geplaatste PV-installaties (zonnepanelen) - Toename t.o.v. jaar ervoor Nul situatie Energetische kwaliteit woningen Aantal woningen met energielabel Toename t.o.v. jaar ervoor Nul situatie Gemiddelde energie-index gelabelde 1,83 1,80 1,71 1,68 woningen 3. Milieueffecten Totale CO2-uitstoot woningen (mln. kg) 387,7 407,1* ,2 Energie in Beeld 4. Economische effecten Geïnvesteerde bedragen uit subsidies Geïnvesteerde bedragen per jaar Nul situatie Geïnvesteerde bedragen uit toegekende leningen H sum: 0 Eemnes: Geïnvesteerde bedragen per jaar Nul situatie Geïnvesteerde bedragen uit wijkavonden Totaal geïnvesteerde bedragen (cumulatief) Geïnvesteerde bedragen per jaar Nul situatie Instrumenten Aantal unieke bezoekers website (per jaar) Wijkavonden (per jaar) Aantal deelnemende bedrijven Conclusie 2012 tot en met Aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen Voor het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen kan met zekerheid worden gesteld dat in de afgelopen 3 jaar: huishoudens sinds de regeling een aanvraag hebben gedaan voor een subsidie en 72 huishoudens hebben een duurzaamheidslening bij SVn afgesloten; - Er installaties voor zonnepanelen (PV-panelen) op woningen in Gooi en Vechtstreek zijn bijgeplaatst in (bron: Productie Informatie Register). Hiervan hebben maximaal 267 huishoudens subsidie of lening ontvangen en 23 huishoudens hebben zonnepanelen gelegd met de collectieve wijkacties van Hoom. Andere cijfers over het aantal woningen waar energiemaatregelen zijn getroffen zijn niet beschikbaar, omdat hiervoor geen registraties bestaan. Voor spouwmuurisolatie is bijvoorbeeld ook geen vergunning nodig. Er zijn dus veel meer duurzame maatregelen getroffen dan dat we nu weten. Een 100% betrouwbaar beeld is dus niet mogelijk. In de toekomst kan een indicatie worden verkregen uit: - inventarisaties bij (deelnemende) bedrijven; - inventarisatie bij inwoners (enquêtes, burgerpanel e.d.); - inventarisatie bij SVn (woningen waar maatregelen zijn getroffen m.b.v. de medio 2014 startende leningen uit het Energieakkoord). Voor nu kan worden gesteld dat het aantal woningen waar maatregelen zijn (of worden) getroffen op 31 december 2015 minimaal = 813 bedraagt (subsidie en lening). 2

3 Daarnaast hebben = huishoudens zonder subsidie, lening of collectieve wijkactie een zonnepanelen installatie geplaatst. In 2015 zijn er 9 wijkaanpakken in de regio uitgevoerd. Hier zijn door 108 huiseigenaren in totaal 139 maatregelen uitgevoerd. 2 huiseigenaren hebben dit gefinancierd met behulp van een duurzaamheidslening. In totaal vanaf het begin van het project hebben ( ) huishoudens duurzame maatregelen uitgevoerd. Dat is 60% van het als doel gestelde aantal van 4.000, bij het doel van woningen zelfs ruim 96%. Dit betreft alleen de woningen waarbij we het weten. 2. Energetische kwaliteit woningen In 2015 zijn woningen in Gooi en Vechtstreek van een energielabel voorzien. In totaal hebben nu woningen een energielabel. Dat is 21% van het totale woningbezit (koop én huur) in de regio. Vaak worden woningen van een energielabel voorzien bij verkoop (dit is verplicht) of in het kader van inventarisaties door woningcorporaties. Het verkrijgen van een label betekent dan niet dat ook energiemaatregelen worden toegepast. In hoeveel van de woningen met een nieuw label ook energiemaatregelen zijn toegepast, is niet bekend. De energetische woningkwaliteit van de gelabelde woningen is verbeterd. Het aandeel woningen met label A en B is licht gestegen, terwijl het aandeel woningen met label C, D, E, F en G is gedaald. Gemiddelde energie-index gelabelde woningen is gedaald van 1,83 in 2012 (energielabel D hoog) naar 1,68 in 2015 (energielabel D laag) en laat dus een verbetering van het gelabelde woningbezit zien. Begin 2015 hebben alle woningeneigenaren die nog definitief energielabel hebben, een voorlopig energielabel ontvangen van de Rijksoverheid. Woningeigenaren zullen dit voorlopige energielabel pas omzetten in een definitief label bij verkoop op verhuur van de woning. 3. Milieueffecten Voor het bepalen van de CO2 uitstoot gebruiken we het programma Energie In Beeld. De grafieken laten zien dat de CO 2-uitstoot gasverbruik en de CO 2-uitstoot elektraverbruik is gedaald de afgelopen jaren. De gemiddelde uitstoot per woning is gedaald van kg CO 2 in 2012 naar kg CO 2 in Economische effecten De leningen en de subsidies zorgen voor een extra economische impuls. In totaal is er ongeveer 3,48 mln. besteed aan duurzame maatregelen aan en op de woning. Er is het meest geïnvesteerd in de maatregelen spouwmuurisolatie en zonnepanelen gevolgd door vloerisolatie en HR ++ glas. 5. Toepassing van instrumenten De website energiebesparengenv.nl is in 2015 door bezoekers bezocht. De gemiddelde duur van het bezoek is bijna 3 minuten. 563 stukken zijn gedownload. Dat zijn vooral de verordeningen en aanvraagformulieren van de subsidies en duurzaamheidsleningen. 50% van de bezoekers verlaat de website na 1 pagina Aantal unieke bezoekers website per jaar Wijkavonden per jaar Aantal deelnemende bedrijven per jaar Wijkavonden Er zijn 9 wijkavonden georganiseerd in 5 gemeenten. Bedrijven uit de regio doen mee met de collectieve wijkacties van Maak je huis Hoom. 3

4 Bijlage: toelichting per thema 1. Aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen Informatie uit subsidies In 2013, 2014 en 2015 samen hebben in totaal 741 huishoudens een aanvraag gedaan voor een subsidie. Zij hebben in totaal 856 gesubsidieerde maatregelen uitgevoerd. De meeste huishoudens vragen subsidie aan voor spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Ook HR++ glas en vloerisolatie zijn veel toegepaste maatregelen. Zie bovenstaande grafiek. Informatie uit duurzaamheidsleningen Duurzaamheidsleningen gemeente Eemnes In Eemnes hebben in huishoudens een duurzaamheidslening afgesloten voor zonnepanelen. De totale investering bedraagt ,-. Duurzaamheidsleningen Hilversum De gemeente Hilversum heeft 68 aanvragen in behandeling genomen in In totaal vanaf het begin van de regeling tot eind 2015 zijn er 90 aanvragen behandeld. Er zijn 39 duurzaamheidsleningen en 1 stimuleringslening (VvE) toegekend en 34 aanvragen zijn nog in behandeling. Hilversum heeft beschikbaar voor het revolverend fonds. Hiervan is toegekend en is nog in behandeling. Het gaat om een totaalbedrag van Jaar Afgewezen In behandeling Toegekend Totaal per jaar Totaal Totaal , , In totaal zijn er in Hilversum 71 maatregelen met de 40 duurzaamheidsleningen uitgevoerd. Vooral zonnepanelen en isolatiemaatregelen (HR ++ glas, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie) zijn populair om toe te passen. Het totale bedrag aan investeringen is ,-. 4

5 Van de 34 aanvragen die nog in behandeling zijn, worden vooral zonnepanelen toegepast. Dit wordt veroorzaakt door bedrijven zoals Sunnycrew, Zonverdient en Zonneplan die deur aan deur gaan om zonnepanelen aan de man te brengen, waarvan de duurzaamheidslening onderdeel is van hun product. 5

6 Zonnepanelen Zonnepanelen blijken steeds populairder. In de regio is het bezit daarvan de afgelopen jaren enorm toegenomen. Uit de klimaatmonitor blijkt dat in 2015 het aantal installaties voor zonnepanelen (PV-panelen) op woningen in Gooi en Vechtstreek is gestegen van in 2012, naar in 2013, naar in 2014 en in Een groei van 596 zonnepanelensystemen in 2015 ten opzichte van Onderstaande tabel geeft de cijfers per gemeente. Adressen met PV-panelen Vermogen PV-panelen op adressen in kwpiek Blaricum ,65 75,20 130,43 162,27 Bussum ,49 318,04 400,5 550,15 Eemnes ,35 385,57 657,28 871,02 Hilversum ,74 806, , ,35 Huizen ,08 774, , ,81 Laren ,99 129,80 236,89 293,78 Muiden ,16 181,39 353,07 405,39 Naarden ,93 193,75 271,9 372,14 Weesp ,85 360,92 467,46 699,65 Wijdemeren ,15 730, , ,49 Totaal , , , ,05 kwh (1 kwp = 850 kwh) Vermeden kg CO2 uitstoot (kwh*0,59) Het geplaatste vermogen aan zonnepanelen is in 2015 met 2.171,75 kwpiek toegenomen tot 8.044,05 kwpiek t.o.v Er is in ,837 miljoen kwh duurzame elektriciteit opgewekt door zonnepanelen voor adressen en daarmee is 4,03 mln. Kg CO 2 gereduceerd. 6

7 2. Energetische kwaliteit woningen In totaal hebben in woningen een energielabel. Dat is 21,4% van het totale woningbezit van woningen (peiljaar 2015) in de regio. Aantal woningen met energielabel Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Totaal Bron: klimaatmonitor.databank.nl De meeste woningen in de regio hebben een label C (24%) en label D (24%), zoals blijkt uit het onderstaande diagram (jaar: 2015). 7

8 De procentuele groei of afname van het aantal afgegeven energielabels is te zien in onderstaande tabel Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % woningen met label A++ 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% woningen met label A+ 0 0% 1 0% 19 0% 36 0% woningen met label A 117 1% 275 2% % % woningen met label B % % % % woningen met label C % % % % woningen met label D % % % % woningen met label E % % % % woningen met label F % % % % woningen met label G 744 6% 800 5% 828 4% 897 4% Totaal gelabelde woningen % % % % Het procentuele aandeel woningen met label A en B stijgt en het procentuele aandeel woningen met label C, D, E, F en G neemt af. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde woningkwaliteit vanaf 2013 toeneemt voor de gelabelde woningen (huur en koop tezamen). Gegevens over energielabels van uitsluitend koopwoningen zijn niet beschikbaar. Gemiddelde EI index Blaricum 1,87 1,88 1,71 1,41 Bussum 2,05 2,03 1,85 1,82 Eemnes 1,72 1,73 1,72 1,71 Hilversum 2,08 2,03 1,80 1,77 Huizen 1,63 1,63 1,61 1,62 Laren 2,00 1,92 1,78 1,85 Muiden 1,83 1,83 1,81 1,81 Naarden 1,81 1,66 1,59 1,60 Weesp 1,84 1,82 1,80 1,75 Wijdemeren 1,47 1,49 1,41 1,45 Gemiddelde 1,83 1,80 1,71 1,68 Bovenstaande tabel laat zien dat de gemiddelde EI-index in de gehele regio daalt en daarmee dus ook het woningbezit energiezuiniger wordt. De woningen zijn van een hoge D gegaan naar een lage D. 8

9 Alle woningen die nog geen energielabel hadden, hebben begin 2015 een voorlopig energielabel van 2014 ontvangen van de Rijksoverheid. Dat geeft deze onderstaande tabel weer. 21,8% heeft hiervan heeft een definitief energielabel. Totaal A B C D E F G onbekend Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Totaal Milieueffecten Het treffen van energiemaatregelen leidt tot minder gas- en/of elektriciteitsverbruik en daardoor minder CO 2-uitstoot. In onderstaand overzicht is de totale CO 2-uitstoot van gas en elektriciteit van woningen per gemeente vermeld. CO2-uitstoot gas in miljoen kg CO2-uitstoot elektriciteit in miljoen kg Prognose Prognose Blaricum 10,4 10,6 10,1 10,1 6,1 6,6 6,6 6,7 Bussum 29,3 30,5 28,8 28,7 18,2 19,7 18,9 18,8 Eemnes 7,6 7,4 7,2 6,9 5,4 5,2 5,1 5,0 Hilversum 79,1 82,4 78,6 77,6 53,9 53,1 51,7 51,1 Huizen 35,9 36,3 34,7 34,3 26,0 34,3 25,2 24,9 Laren 13,3 13,5 12,8 12,8 7,1 7,3 7,2 7,2 Muiden 5,8 5,8 5,4 5,4 3,8 4,0 3,8 3,8 Naarden 16,2 16,9 16,1 15,8 10,1 10,5 10,0 9,9 Weesp 13,1 13,4 13,0 12,9 11,3 13,2 12,1 12,1 Wijdemeren 20,9 22,0 20,8 20,5 14,0 14,4 13,8 13,8 Totaal 231,7 238,7 227,5 225, ,4 154,4 153,2 Bron: Energie in Beeld CO2-uitstoot elektriciteit + gas in miljoen kg Prognose Blaricum 16,5 17,2 16,7 16,8 Bussum 47,5 50,2 47,7 47,5 Eemnes 13,0 12,7 12,3 11,8 Hilversum 133,1 135,5 130,4 128,7 Huizen 61,9 70,6 59,91 59,29 Laren 20,3 20,8 20,0 20,0 Muiden 9,6 9,8 9,2 9,2 Naarden 26,4 27,3 26,1 25,7 Weesp 24,4 26,7 25,1 25,0 Wijdemeren 34,9 36,4 34,6 34,3 Totaal 387,7 407,1 382,0 378,2 9

10 Het gemiddelde gasverbruik van woningen: Gemiddelde m 3 gas verbruik [m3] Prognose Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Totaal Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van woningen: Gemiddelde kwh verbruik [kwh] Prognose Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Totaal *De toename bij de gemeente Huizen in het gemiddelde kwh verbruik is te verklaren door een forse toename (696) van het aantal vastgoedadressen in Het betreft ruim 600 zakelijke adressen die in het jaar 2013 per abuis bij woningen zijn meegenomen. In 2014 is dit weer gecorrigeerd. De gemiddelde CO 2-uitstoot van woningen (gas en elektra): Gemiddelde kg CO2 uitstoot per woning (gas en elektra) Prognose Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Totaal

11 **De toename bij de gemeente Huizen in het gemiddelde kwh verbruik is te verklaren door een forse toename (696) van het aantal vastgoedadressen in Het betreft ruim 600 zakelijke adressen die in het jaar 2013 per abuis bij woningen zijn meegenomen. In 2014 is dit weer gecorrigeerd. 4. Economische effecten Het toepassen van energiemaatregelen leidt tot economische activiteiten bij energieadviseurs, installateurs en bouwbedrijven, zeker ook in de regio. Een deel van de omzet van deze bedrijvigheid kan worden afgeleid uit de verleende subsidies en leningen door gemeenten. Zie daarvoor het onderstaande overzicht. Subsidiebedrag / Totaal bedrag Door B&W Aantal Leningbedrag investeringen toegekend aanvragers Wat Blaricum subsidie Bussum subsidie Huizen subsidie Laren subsidie Muiden subsidie Naarden subsidie Weesp subsidie Wijdemeren subsidie Totaal Overzicht duurzaamheidsleningen 2015 Subsidiebedrag / Lening bedrag Totaal bedrag investeringen Door B&W toegekend Aantal afgesloten leningen Aantal maatregelen Eemnes Hilversum Totaal Totaaloverzicht duurzaamheidsleningen 2013 t/m 2015 Subsidiebedrag / Lening bedrag Totaal bedrag investeringen Door B&W toegekend Aantal afgesloten leningen Aantal maatregelen Eemnes Hilversum Totaal Gezien het feit dat we als gemeente alleen zicht hebben op leningen, subsidies en vanuit de PIR op zonnepanelen, is de conclusie dat veel meer huishoudens duurzame maatregelen hebben getroffen, maar voor ons als gemeenten niet zichtbaar zijn. 5. Toepassing van ondersteunde instrumenten Tot slot kan de voortgang van het project worden afgeleid uit de belangstelling die er bij inwoners én bedrijven om aan het project deel te nemen. Hiervoor gebruiken we de onderstaande indicatoren Aantal unieke bezoekers website Wijkavonden Aantal deelnemende bedrijven Wijkavonden met Maak je huis Hoom In 2014 en 2015 zijn er 9 wijkavonden georganiseerd in 5 gemeenten. Deze zijn allemaal georganiseerd in samenwerking met Maak je huis Hoom en bewonersinitiatieven. Er zijn in totaal 607 mensen op deze avonden afgekomen. Op deze avonden is er een collectief aanbod gedaan aan de bewoners. Bewoners konden kiezen voor verschillende maatregelen. Bij elke maatregel heeft een bewoner keus uit 3 bedrijven. 11

12 In totaal zijn er 139 maatregelen uitgevoerd bij 108 huishoudens en zijn er 62 energie prestatieadviezen gegeven. 12

13 13

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wat kunt u verwachten? Ambities gemeente Hilversum Seinkracht Wie is Hoom? Hilversum Oost onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Subsidies en

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014)

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Nulmeting Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Henk Janssen/februari 2015 Nulmeting Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de komende

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen 2011-2013 Opsteller: Jasper Schilling, DSB Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken dient de energievoorziening

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1 DUURZAAM Duurzaam (T)huis DUURZAAM Evaluatie fase 1 Duurzaam (T)huis is op 9 september 2009 van start gegaan. Met Duurzaam (T)huis worden eigenaar-bewoners in de gemeente Dalfsen gestimuleerd om werk te

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

Molenwijk 2 juni 2015. h"p://www.vbmolenwijk.nl/

Molenwijk 2 juni 2015. hp://www.vbmolenwijk.nl/ Molenwijk 2 juni 2015 h"p://www.vbmolenwijk.nl/ Agenda en even voorstellen 1) Inleiding 2) Schuine Daken 2) Het project BOE (achtergrond) 3) Labels isoleren - opwekken 4) Starten in onze wijk? Hoe? 5)

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Gemeente W derneren de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten 16.0001328 2 Hans Uneken bekendmaking Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl Goed geld terug Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken gagoed.nl Goed voor je woning, goed voor jou. Want naast een verlaagde energierekening en verbeterd wooncomfort, verhoog je

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4311288 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 februari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4.

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4. CO 2 -monitor Haarlem 2013 De CO 2 -monitor heeft sinds 2012 heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. Er is nu een management samenvatting waarin de grote lijnen en hoofdconclusies worden weergegeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen logo_harderwijk Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie aanvragen voor maatregelen die u heeft getroffen voor isolatie van uw koopwoning.

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Nieuws onder de zon. Onderwerpen. Handicom Solar. december 2013. Haal het zonnetje in huis

Nieuws onder de zon. Onderwerpen. Handicom Solar. december 2013. Haal het zonnetje in huis Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Nieuws onder de zon Haal het zonnetje in huis december 2013 Onderwerpen 1. Energie

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Buurkracht Alteveer-Cranevelt

Buurkracht Alteveer-Cranevelt Buurkracht Alteveer-Cranevelt Alteveer-Cranevelt - Buurtscan - Woningscan - Overzicht maatregelen - Financiering en subsidies Buurtscan - 1.575 huishoudens - 3.135 inwoners - 7 % vrijstaand - Jaren 30

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Achtergrond Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Gunstig voor leefmilieu Lage energierekening Gunstig voor het wooncomfort Gunstig voor de waarde van uw huis Gunstig voor lokale economie Achtergrond

Nadere informatie

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; RAADSBESLUIT BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket Energiebesparing bestaande koopwoningen Effecten stimuleringspakket Notitie Delft, juli 2013 Opgesteld door: Cor Leguijt Frans Rooijers 2 2 juli 2013 3.B17.1 Energiebesparing bestaande koopwoningen 1 Inleiding

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp JBR Organisatie-adviseurs bv Energiebedrijven kunnen vóór 2020 in 4 mln. woningen 30% energie besparen Energiebedrijven

Nadere informatie

Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers

Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers Partij voor de Dieren Inhoudsopgave Inleiding: de duurzaamheidslening Amsterdam 2 1. Aanleiding 3 1.1 Woningisolatie 3 1.2 Het potentieel

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 27 maart 2014 Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 2/14 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen.

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen. Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 8 Datum: 22-2-2016 nr.2016-1 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 11 februari 2016, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer :

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer :  adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING WORMERLAND Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Gegevens woning

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Duurzaam wonen. - wat & waarom - (en het energielabel) ALV Buurtplatform Remcom Kasper van Heteren - Hoom

Duurzaam wonen. - wat & waarom - (en het energielabel) ALV Buurtplatform Remcom Kasper van Heteren - Hoom Duurzaam wonen (en het energielabel) - wat & waarom - ALV Buurtplatform Remcom Kasper van Heteren - Hoom 1 Inhoud van de presentatie Wie is Hoom? Waarom zou je je huis verduurzamen? Het energielabel Hoe

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum Onderwerp Subsidieregeling stimulering duurzame energievoorzieningen Categorie B DIS Nummer 2010/3791 Portefeuillehouder Wethouder E. Beimers Commissie

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Woningverduurzaming, waarom dan? 3 The big picture: urgente noodzaak voor CO 2 reductie Klimaatakkoord

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Wij willen graag met u verkennen in hoeverre de gemeenten bereid en in staat zijn om de resterende kosten op zich te nemen.

Wij willen graag met u verkennen in hoeverre de gemeenten bereid en in staat zijn om de resterende kosten op zich te nemen. 7^ Verzoek cofinanciering Boerderijeducatie 8 Educatie boerderij-educatie.n College van B&W der gemeente.. T.a.v. de portefeuillehoud(st)er Milieu Betreft: Verzoek cofinanciering Boerderijeducatie Gooi

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat willen wij bereiken met ONE Oosterhout 100% Duurzame Energie Betaalbaar Lokaal opgewekt Met lokale ondernemingen Oftewel:. samen met inwoners van Oosterhout, op het grondgebied

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Voorwaarden subsidieaanvraag Binnen de provincie Groningen bent u een vereniging van eigenaren, uitsluitend bestaande uit natuurlijke personen en

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân.

Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân. Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân. Gedeputeerde Staten, overwegende dat de regeling Friese Energiepremie vanaf 1 oktober 2013 is opengesteld ten behoeve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers versie 2

Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers versie 2 Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers versie 2 Partij voor de Dieren Inhoudsopgave 1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. Inleiding: de duurzaamheidslening Amsterdam Aanleiding Woningisolatie

Nadere informatie