Vaste benoemingen in 2010 en 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaste benoemingen in 2010 en 2011"

Transcriptie

1 Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoemingen in en 2011

2 Eindredactie Pascal Elet AgODi, Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Jos Van Laer AgODi, Afdeling Personeel Basisonderwijs en Centra Leerlingenbegeleiding Met medewerking van Jeroen Depoortere AgODi, Afdeling ICT Bruno Lamelyn AgODi, Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel Verantwoordelijke uitgever Guy Janssens Administrateur-generaal, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan Brussel Druk Departement Onderwijs en Vorming Managementondersteunende Diensten Drukkerij Wettelijk depot D//3241/056 2

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES HOOFDSTRUCTUREN... 3 HOOFDSTUK 1: GLOBALE AANTALLEN AANTAL VASTE BENOEMINGEN T.O.V. TOTAAL PERSONEELSBESTAND AANTAL VASTE BENOEMINGEN PER ONDERWIJSNET AANTALLEN PER AMBT EN PER NIVEAU BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS DKO VOLWASSENENONDERWIJS CLB INTERNATEN AANTALLEN EERSTE VASTE BENOEMING EN UITBREIDING VASTE BENOEMING HOOFDSTUK 2: GEDETAILLEERDE AANTALLEN DETAIL VAN EERSTE VASTE BENOEMING VOLUME VASTE BENOEMING PER NET LEEFTIJD VASTE BENOEMING PER NET GESLACHT VAN DE BENOEMDEN PER NET DETAIL VAN UITBREIDING VAN BENOEMING VOLUME VASTE BENOEMING PER NET LEEFTIJD VASTE BENOEMING PER NET GESLACHT VAN DE BENOEMDEN PER NET BENOEMINGEN IN AANVULLENDE LESTIJDEN EN UREN BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS DETAIL VAN BENOEMINGEN OP BASIS VAN EEN VE OF VO SECUNDAIR ONDERWIJS DKO DETAIL VAN GEWEIGERDE BENOEMINGEN BASISONDERWIJS EN CLB SECUNDAIR ONDERWIJS EN DKO HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES

4 INLEIDING In 2008 werd na een onderbreking van enkele jaren opnieuw gestart met de rapportering over de vaste benoemingen. Bedoeling was om deze inspanning vol te houden, zodat evoluties over de jaren heen in kaart gebracht konden worden. Dit rapport over de benoemingen van het jaar en 2011 volgt dan ook bewust hetzelfde stramien als het rapport van Achtereenvolgens komen aan bod: - Globale aantallen per net en hoofdstructuur; - Aantallen per ambt; - Detail van eerste benoemingen en van uitbreidingen van benoeming; - Benoemingen in aanvullende lestijden, uren-leraar of lesuren; - Detail van benoemingen in vakken op basis van respectievelijk een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs; - Detail van geweigerde benoemingen; - Conclusies. Zoals vorig jaar slaat de rapportering alleen op de vaste benoemingen in wervingsambten, niet op die in bevorderingsambten. Binnen de wervingsambten wordt ook abstractie gemaakt van de benoemingen die ingaan op de afwijkende ingangsdatum van 1 juni (d.i. de ingangsdatum voor laattijdig gemelde benoemingen die nog binnen de zogenaamde gedoogperiode vallen). De gegevens werden ontsloten vanuit het Elektronisch Personeelsdossier (EPD). Omdat de centra voor volwassenenonderwijs op dat ogenblik nog niet volledig elektronisch communiceerden, ontbraken in het rapport van 2008 de cijfers voor het volwassenenonderwijs. Inmiddels melden alle cvo s de opdrachten van hun personeelsleden elektronisch, waardoor in het huidige rapport ook cijfers beschikbaar zijn voor het volwassenenonderwijs. Veel personeelsleden staan in verscheidene instellingen en hoofdstructuren en worden er ook vastbenoemd. We hebben ervoor gekozen om de vaste benoemingen te tellen per instelling en hoofdstructuur. Voor een goed begrip van deze keuze, enkele voorbeelden ter verduidelijking: - als een personeelslid benoemd wordt in twee verschillende opdrachten in één instelling, wordt dit geteld als één vaste benoeming; - als dezelfde opdrachten zich situeren in twee instellingen, telt dit voor twee benoemingen; - als de opdrachten zich situeren in één instelling maar binnen die instelling in twee verschillende hoofdstructuren, dan telt dit eveneens voor twee benoemingen. Deze telwijze sluit aan bij de wijze waarop de instellingen hun opdrachtenpakketten en dus ook hun vaste benoemingen - communiceren aan het ministerie: stamboeknummer per combinatie instelling - hoofdstructuur. Wanneer in het rapport het aantal benoemingen wordt afgezet tegen het totale personeelsbestand binnen een net of een niveau, wordt dit totale bestand logischerwijze op dezelfde manier weergegeven: aantal stamboeknummers per combinatie instelling hoofdstructuur. Dat verklaart het hoge cijfer van respectievelijk (in ) en (in 2011) personeelsleden in de globale overzichtstabel van hoofdstuk 1. 2

5 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN Afkortingen HS hoofdstructuur CLB centrum voor leerlingenbegeleiding DKO deeltijds kunstonderwijs DRP decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 FTE fulltime equivalenten GO gemeenschapsonderwijs GOK gelijke onderwijskansen GON geïntegreerd onderwijs NCZ niet-confessionele zedenleer TBSOB terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking TBS58+ terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen VE vereist bekwaamheidsbewijs VO voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Codes hoofdstructuren 111 kleuteronderwijs 121 buitengewoon kleuteronderwijs 211 basisonderwijs 221 buitengewoon basisonderwijs 311 secundair onderwijs 312 deeltijds beroepsonderwijs 316 deeltijds kunstonderwijs 317 secundair onderwijs voor sociale promotie 321 buitengewoon secundair onderwijs 417 hoger beroepsonderwijs C00 CLB IB0 internaat buitengewoon basisonderwijs IC0 permanent opvangcentrum ID0 semi-internaat IEO schipperstehuis IF0 internaat voor geplaatste kinderen IH0 internaat buitengewoon secundair onderwijs II0 internaat gewoon secundair onderwijs 3

6 HOOFDSTUK 1: GLOBALE AANTALLEN 1. Aantal vaste benoemingen t.o.v. totaal personeelsbestand Niveau HS Totaal personeel Aantal benoemd op 01/01/ Basisonderwijs % % totaal aantal benoemd ,06 72, , ,59 69, ,77 Secundair ,14 73,52 onderwijs , ,64 68,73 DKO ,87 74,50 Volwassenenonderwijs ,03 61, ,06 55,15 CLB C ,28 66,65 Internaten IB ,58 IC ,02 ID ,48 IE ,08 IF ,23 IH ,00 II ,51 TOTAAL ,57% gemiddeld Binnen de verschillende hoofdstructuren lopen de percentages van de vaste benoemingen uiteen van 0% (internaten buitengewoon secundair onderwijs) tot 6,06% (kleuteronderwijs). Over de hoofdstructuren heen krijgt gemiddeld 3,57% van het totaal aantal personeelsleden op 1 januari een vaste benoeming (3,74 % in 2009). Tegenover 2009 daalt het aantal vaste benoemingen vooral in het basisonderwijs en in de sector van de (vrije) internaten (HS II0). Dat zijn niet toevallig de sectoren waarin de benoemingen in 2009 het sterkst gestegen waren. Die stijging was toen het gevolg van beleidsmaatregelen voor het schooljaar (de integratie van de zorgenveloppen in het basisonderwijs en het subsidiëren van de studiemeesters-opvoeders in de gesubsidieerde internaten) die het aantal benoemingen in de betrokken ambten éénmalig deed pieken. De daling in is dus relatief. Om deze percentages in perspectief te zetten, geeft de laatste kolom het percentage van het totale aantal vastbenoemden weer binnen de verschillende hoofdstructuren (cijfers statistisch jaarboek januari ). Daar zien we dat het percentage het hoogste is in het deeltijds kunstonderwijs Niveau HS Totaal personeel Aantal benoemd op 01/01/2011 Basisonderwijs % % totaal aantal benoemd ,52 72, , ,77 70, ,37 4

7 Secundair ,06 74,57 onderwijs , ,81 68,85 DKO ,01 75,12 Volwassenenonderwijs ,62 63, ,41 59,00 CLB C ,91 67,21 Internaten IB ,41 IC ,73 ID ,34 IE ,19 IF ,18 IH ,22 II ,07 TOTAAL ,44% gemiddeld Binnen de verschillende hoofdstructuren lopen de percentages van de vaste benoemingen uiteen van 2,81% (buitengewoon secundair onderwijs) tot 18,18% (IFO internaat voor geplaatste kinderen). Over de hoofdstructuren heen krijgt gemiddeld 3,44% van het totale aantal personeelsleden op 1 januari 2011 een vaste benoeming (3,57% in ). Het totaal van 271 benoemingen in de CLB-sector voor het jaar 2011 ligt een heel stuk hoger dan de 153 benoemingen van het jaar ervoor (5,91% van het totale personeelsbestand tegen 3,28% vorig jaar). Deze trend laat zich verklaren door de systematiek van de driejaarlijkse personeelsformatie die deze sector kenmerkt. Afgezien van spontane uitstap (TBS58+) en pensioneringen zijn vacante betrekkingen het resultaat van een stijging van de personeelsformatie. Die betrekkingen moeten eerst vacant verklaard worden tijdens het eerste schooljaar van de cyclische personeelformatie vooraleer er benoeming mogelijk is tijdens het tweede schooljaar. Tijdens het derde schooljaar van de cyclus valt het aantal benoemingen dan logischerwijze terug en resteren er ook weinig betrekkingen die vacant verklaard kunnen worden voor benoeming tijdens het eerste schooljaar van de volgende cyclus. Welnu, de schooljaren en waren respectievelijk het eerste en het tweede schooljaar van een dergelijke cyclus. 2. Aantal vaste benoemingen per onderwijsnet De aantallen op onderstaande tabellen weerspiegelen de verhoudingen tussen de verschillende netten in het onderwijsveld, met het vrij onderwijs als het net met het grootste aantal benoemingen. Andere slaat op de scholen georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Niveau HS GO Vrij Provincie Gemeente Andere Basisonderwijs Secundair onderwijs DKO Volwassenenonderwijs

8 CLB C Internaten IB IC ID IE IF IH II Totaal Niveau HS GO Vrij Provincie Gemeente Andere Basisonderwijs Secundair onderwijs DKO Volwassenenonderwijs CLB C Internaten IB IC ID IE IF IH II Totaal Ten opzichte van merken we in 2011 een stijging van het aantal benoemingen in het gemeenschapsonderwijs en een daling in het gesubsidieerd onderwijs. Als we het aantal benoemingen per net afzetten tegen het totale aantal personeelsleden binnen dat net, krijgen we onderstaande tabellen. Het aantal benoemingen wordt hier uitgedrukt in voltijdse equivalenten zodat we ze kunnen vergelijken met de cijfers van de statistische jaarboeken en -2011, die de verdeling over de onderwijsnetten heen alleen in FTE weergeven. Om dezelfde reden worden de cijfers voor het gesubsidieerd officieel onderwijs niet opgesplitst in gemeentelijk, provinciaal en ander onderwijs. Net Aantal benoemd FTE Totaal personeel FTE % GO 1644, ,69 Vrij gesubsidieerd 5735, ,38 Officieel gesubsidieerd 1657, ,37 Totaal 9038, ,24 6

9 2011 Net Aantal benoemd FTE Totaal personeel FTE % GO 1825, ,29 Vrij gesubsidieerd 5373, ,96 Officieel gesubsidieerd 1691, ,46 Totaal 8890, ,12 3. Aantallen per ambt en per niveau 3.1. Basisonderwijs HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 111 KINDERVERZORGER LOGOPEDIST 1 KLEUTERONDERWIJZER 1513 KLEUTERONDERWIJZER ASV 35 LEERMEESTER LO 136 KINESITHERAPEUT 2 ADMIN. MEDEWERKER HSO 15 ICT-COORDINATOR (85 PTN) 0 ADMIN. MEDEWERKER HOKT ONDERWIJZER ASV 313 ZORGCOORDINATOR HOKT 41 LEERMEESTER ASV L.O. 30 ZORGCOORDINATOR HOLT 0 LEERMEESTER GODSDIENST 17 ICT-COORDINATOR HSO 1 LEERMEESTER NCZ 9 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 1 KINDERVERZORGER 10 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 13 VERPLEGER 6 ICT-COORDINATOR HOLT (126 PTN) 3 KINESITHERAPEUT ONDERWIJZER 1781 LOGOPEDIST 73 LEERMEESTER GODSDIENST 130 ERGOTHERAPEUT 14 LEERMEESTER NCZ 55 ORTHOPEDAGOOG 28 LEERMEESTER LO 228 PSYCHOLOOG 15 ADMIN. MEDEWERKER HSO 245 MAATSCHAPPELIJK WERKER 1 ADMIN. MEDEWERKER HOKT 85 ARTS 1 ADMIN. MEDEWERKER HOLT 4 ADMIN. MEDEWERKER HSO 35 ZORGCOORDINATOR HOKT 219 ADMIN. MEDEWERKER HOKT 15 ZORGCOORDINATOR HOLT 12 ICT-COORDINATOR HSO 1 ICT-COORDINATOR HSO 31 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 2 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 21 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 5 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 157 ICT-COORDINATOR HOLT (120 PTN) 1 ICT-COORDINATOR HOLT (120 PTN) 10 ICT-COORDINATOR HOLT (126 PTN) 1 ICT-COORDINATOR HOLT (126 PTN) 9 In het gewoon basisonderwijs valt de daling op van het aantal benoemingen in het ambt van zorgcoördinator: 41 tegen 99 het jaar daarvoor in het kleuteronderwijs (HS 111) en 231 tegen 621 het jaar daarvoor in het lager onderwijs (HS 211). Daarmee zitten de aantallen opnieuw op het niveau van 2008 na de éénmalige piek in Die piek was het gevolg van de integratie van de verschillende zorgenveloppen. 7

10 2011 HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 111 KINDERVERZORGER LOGOPEDIST 1 KLEUTERONDERWIJZER 1407 KLEUTERONDERWIJZER ASV 44 LEERMEESTER LO 124 KINESITHERAPEUT 2 ADMIN. MEDEWERKER HSO 23 KINDERVERZORGER 2 ADMIN. MEDEWERKER HOKT ONDERWIJZER ASV 340 ZORGCOORDINATOR HOKT 58 LEERMEESTER ASV L.O. 29 ZORGCOORDINATOR HOLT 1 LEERMEESTER GODSDIENST 15 ICT-COORDINATOR HSO 4 LEERMEESTER NCZ 6 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 2 KINDERVERZORGER 16 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 7 VERPLEGER 7 ICT-COORDINATOR HOLT (126 PTN) 0 KINESITHERAPEUT ONDERWIJZER 1667 LOGOPEDIST 99 LEERMEESTER GODSDIENST 138 ERGOTHERAPEUT 21 LEERMEESTER NCZ 64 ORTHOPEDAGOOG 27 LEERMEESTER LO 211 PSYCHOLOOG 16 ADMIN. MEDEWERKER HSO 258 MAATSCHAPPELIJK WERKER 4 ADMIN. MEDEWERKER HOKT 92 ARTS 0 ADMIN. MEDEWERKER HOLT 7 ADMIN. MEDEWERKER HSO 29 ZORGCOORDINATOR HOKT 287 ADMIN. MEDEWERKER HOKT 19 ZORGCOORDINATOR HOLT 10 ADMIN. MEDEWERKER HOlT 2 ICT-COORDINATOR HSO 38 ICT-COORDINATOR HSO 9 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 27 ICT-COORDINATOR HOKT (82 PTN) 3 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 189 ICT-COORDINATOR HOKT (85 PTN) 6 ICT-COORDINATOR HOLT (120 PTN) 7 ICT-COORDINATOR HOLT (126 PTN) 1 De cijfers voor de verschillende ambten liggen volledig in de lijn van die voor. Het aantal benoemingen in het ambt van zorgcoördinator stijgt opnieuw lichtjes, wat kan toegeschreven worden aan de aanpassing van de zorgenveloppe op 1 september en 1 december in uitvoering van CAO VIII Secundair onderwijs HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 311 LERAAR LERAAR ASV 214 GODSDIENSTLERAAR 400 LERAAR ASV-SPEC. LO 20 OPVOEDER 277 LERAAR NCZ 4 BEGELEIDER 1 LERAAR BEROEPSGER VORMING 171 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 74 GODSDIENSTLERAAR LERAAR 116 LERAAR (OV-4) 63 OPVOEDER 2 KINDERVERZORGER 6 VERPLEGER 10 KINESITHERAPEUT 15 LOGOPEDIST 23 ERGOTHERAPEUT 5 ORTHOPEDAGOOG 16 PSYCHOLOOG 9 MAATSCHAPPELIJK WERKER 7 ARTS 0 8

11 OPVOEDER 31 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 311 LERAAR LERAAR ASV 231 GODSDIENSTLERAAR 396 LERAAR ASV-SPEC. LO 24 OPVOEDER 311 LERAAR NCZ 4 BEGELEIDER 1 LERAAR BEROEPSGER VORMING 156 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 66 GODSDIENSTLERAAR 39 ADMINISTRATIEF MEDEW SSC LERAAR (OV-4) LERAAR 106 KINDERVERZORGER 4 OPVOEDER 5 VERPLEGER 6 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 1 KINESITHERAPEUT 23 LOGOPEDIST 25 ERGOTHERAPEUT 3 ORTHOPEDAGOOG 18 PSYCHOLOOG 9 MAATSCHAPPELIJK WERKER 7 ARTS 0 OPVOEDER 34 OPVOEDER SSC ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 14 De cijfers voor liggen in de lijn van die voor Het hogere aantal benoemingen in is hoofdzakelijk toe te schrijven aan toenames in het buitengewoon secundair onderwijs in het ambt van opvoeder (+24%). In het gewoon secundair onderwijs gaat het om een toename in het ambt van leraar (+1,7%) en administratief medewerker (+23,3%). In 2011 noteren we echter een significante daling van het totale aantal vaste benoemingen (-4,5%). Die daling situeert zich hoofdzakelijk in het gewoon secundair onderwijs met uitzondering van de vaste benoemingen in het ambt van opvoeder DKO HS Ambt Aantal 316 LERAAR 640 BEGELEIDER 20 STUDIEMEESTER-OPVOEDER 0 OPSTELLER HS Ambt Aantal 316 LERAAR 685 BEGELEIDER 21 STUDIEMEESTER-OPVOEDER 0 OPSTELLER 43 In het DKO is het aantal benoemingen op 1 januari met 7,4% gedaald t.o.v en dit meer specifiek door een daling van het aantal benoemingen in het ambt van opsteller. Dat verschil is 9

12 eigenlijk een gevolg van het uitzonderlijk hoge aantal benoemingen voor opsteller in De verklaring daarvoor gaat terug naar CAO VIII, waar een uitbreiding van de administratieve omkadering in het DKO voorzien werd. Daarbij werd ook de omvang van de opdrachten in het uitdovende ambt van studiemeester-opvoeder bevroren. Alle uitbreidingen van administratieve omkadering werden alleen in het ambt van opsteller toegekend. Die uitbreiding werd toegekend vanaf het schooljaar Na vacantverklaring op 15 april 2008 konden de eerste benoemingen in deze bijkomende uren opsteller uitgesproken worden op 1 januari In 2011 zien we opnieuw een stijging van het aantal vaste benoemingen in het DKO met 10,4%, vooral in het ambt van leraar Volwassenenonderwijs HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 317 LERAAR SOSP LERAAR OSP 122 ADMINISTRATIEF MEDEW 120 PNT 2 ADMINISTRATIEF MEDEW 82 PNT 2 ADMINISTRATIEF MEDEW 82 PNT 23 ADMINISTRATIEF MEDEW 63 PNT 2 ADMINISTRATIEF MEDEW 63 PNT HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal 317 LERAAR SOSP LERAAR HBO/SLO 134 ADMINISTRATIEF MEDEW 120 PNT 1 ADMINISTRATIEF MEDEW 82 PNT 5 ADMINISTRATIEF MEDEW 82 PNT 59 ADMINISTRATIEF MEDEW 63 PNT 2 ADMINISTRATIEF MEDEW 63 PNT 55 In het hoger beroepsonderwijs (HS 417) is het aantal benoemingen in het ambt van leraar in 2011 (134) gestegen tegenover die van (122) en 2009 (99) CLB HS Ambt Aantal COO PSYCHOPEDAGOGISCH CONSULENT 54 PSYCHOPEDAGOGISCH WERKER 14 PARAMEDISCH WERKER 25 ARTS 8 CONSULENT 0 ADMINISTRATIEF WERKER 9 MAATSCHAPPELIJK WERKER 33 INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR 0 MEDEWERKER HS Ambt Aantal COO PSYCHOPEDAGOGISCH CONSULENT 76 PSYCHOPEDAGOGISCH WERKER 31 PARAMEDISCH WERKER 54 ARTS 36 10

13 CONSULENT 0 ADMINISTRATIEF WERKER 7 MAATSCHAPPELIJK WERKER 55 INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR 0 MEDEWERKER 12 De top drie wordt telkens gevormd door de ambten van psychopedagogisch consulent, maatschappelijk werker en paramedisch werker. In de verplichte basisformatie zijn dat niet toevallig de ambten waarin een CLB steeds twee volledige betrekkingen moet inrichten, tegenover maar één volledige betrekking in de andere ambten. Opvallend is de stijging in 2011 van het aantal benoemingen in het ambt van arts Internaten HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal IB0 KINDERVERZORGER 4 ID0 OPVOEDER 3 VERPLEGER 3 ERGOTHERAPEUT 5 KINESITHERAPEUT 3 ORTHOPEDAGOOG 3 LOGOPEDIST 1 OPSTELLER 0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 7 IE0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 1 REKENPLICHTIG CORRESPONDENT 1 IF0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 1 IC0 KINDERVERZORGER 2 IH0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 0 KINESITHERAPEUT 0 II0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 36 MAATSCHAPPELIJK WERKER 0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 4 Het aantal benoemingen in het ambt van studiemeester-opvoeder in de internaten van het gewoon secundair onderwijs (HS II0) daalt van 183 in 2009 naar 36 in. Het hoge aantal in 2009 was toe te schrijven aan het feit dat dit ambt tijdens het schooljaar voor het eerst in de bezoldigingsregeling werd opgenomen en alle betrekkingen toen tijdens hetzelfde schooljaar (personeelsformatie 15 september 2008) meteen ook vacant verklaard konden worden met het oog op benoeming op 1 januari Dat leidde onvermijdelijk tot een éénmalige piek op 1 januari 2009 en impliceerde ook dat er op 15 april 2009 minder betrekkingen overbleven met het oog op benoeming op 1 januari. De vacantverklaring op 15 september 2008 met het oog op benoeming op 1 januari 2009 gold voor alle betrekkingen van studiemeester-opvoeder, ook voor die van de internaten van het buitengewoon basisonderwijs in het gemeenschapsonderwijs (HS IB0). Dat gaf ook hier aanleiding tot een eenmalige stijging in 2009 en een daling in (van 16 in 2009 naar 7 in 2011) HS Ambt Aantal HS Ambt Aantal IB0 KINDERVERZORGER 7 ID0 OPVOEDER 5 VERPLEGER 1 ERGOTHERAPEUT 3 KINESITHERAPEUT 2 ORTHOPEDAGOOG 1 LOGOPEDIST 0 OPSTELLER 2 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 18 IE0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 3 REKENPLICHTIG CORRESPONDENT 0 IF0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 3 IC0 KINDERVERZORGER 2 MAATSCHAPPELIJK WERKER 1 ORTHOPEDAGOOG 1 IH0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 6 REKENPLICHTIG CORRESPONDENT 2 II0 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 76 STUDIEMEESTER-OPV INTERNAAT 8 OPSTELLER 1 11

14 Na het dipje in stijgt het aantal benoemingen opnieuw in het ambt van studiemeesteropvoeder in de internaten van het gewoon secundair onderwijs (HS II0). Dezelfde vaststelling geldt voor het aantal benoemingen in het ambt van studiemeester-opvoeder in de internaten van het buitengewoon basisonderwijs. 4. Aantallen eerste vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming GO Vrij Provincie Gemeente Andere Totaal Eerste benoeming Uitbreiding benoeming TOTAAL GO Vrij Provincie Gemeente Andere Totaal Eerste benoeming Uitbreiding benoeming TOTAAL Terwijl in de andere netten er ongeveer evenveel uitbreidingen van vaste benoeming zijn als eerste benoemingen, bedraagt dat aantal in het gemeenschapsonderwijs weinig meer dan de helft. Dat heeft allicht te maken met het gegeven dat door de andere politiek op het gebied van vacantverklaring in het gemeenschapsonderwijs het volume van de eerste vaste benoeming meteen een stuk hoger ligt. Zie verder bij hoofdstuk 2, punt 1.1. Over de netten heen slaat 56% van de benoemingen in op personeelsleden die een eerste keer vastbenoemd worden. Bij de overige 44% gaat het om een uitbreiding van vaste benoeming. Voor 2011 bedragen de percentages respectievelijk 57% en 43%. 12

15 HOOFDSTUK 2: GEDETAILLEERDE AANTALLEN 1. Detail van eerste vaste benoeming 1.1. Volume vaste benoeming per net 1 januari GO Vrij Provincie <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5-<1 1 >1 Gemeente Andere 1 januari <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5-<1 1 >1 GO Vrij Provincie Gemeente Andere De vaststellingen voor en 2011 lopen volledig gelijk en liggen in de lijn van de jaren ervoor. Het grootst aantal vaste benoemingen situeert zich in alle netten in de groep halftijds tot voltijds (0,5 <1). In het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs zijn er opvallend meer vaste benoemingen voor minder dan 10% van een voltijdse opdracht (minder dan 2/20, 2/24, 3/36 enz.) dan in het gemeenschapsonderwijs. In het gesubsidieerd onderwijs moet elk uur en elke lestijd die vacant is, ook effectief vacant verklaard worden. In het gemeenschapsonderwijs hanteren de scholengroepen meestal een minimumvolume bij de vacantverklaring. Ze steunen daarbij op een ruime interpretatie van de bepaling dat bij de opstelling van de lijst rekening wordt gehouden met de stabiliteit van de betrekking na 1 september volgend op de oproep rekening houdend met de geldende rationalisatieen omkaderingsnormen (DRP art. 28, 2, 2 ). 13

16 Vanaf 1 januari 2012 zal daar allicht verandering inkomen door het decreet van 26 mei 2011 betreffende het onderwijs XXI, dat uitdrukkelijk de verplichting oplegt om ook in het gemeenschapsonderwijs voortaan álle betrekkingen vacant te verklaren. Resultaat van de huidige politiek op het gebied van vacantverklaringen is wel dat in het gemeenschapsonderwijs één op vier van de personeelsleden meteen een volledige vaste benoeming krijgen (365 op 1483 in, 430 op 1708 in 2011). In het gesubsidieerd vrij onderwijs is dat gemiddeld maar één op negen (573 op 5450 in, 612 op 5265 in 2011). In het gesubsidieerd officieel onderwijs is die verhouding één op zeven (216 op 1520 in, 254 op 1667 in 2011) Leeftijd vaste benoeming per net Onderstaande tabellen geven de spreiding van de leeftijd van de benoemde personeelsleden per net. 1 januari januari < >55 < >55 De bevindingen voor en 2011 zijn gelijklopend en liggen in de lijn van de jaren ervoor. GO Vrij Provincie Gemeente Andere GO Vrij Provincie Gemeente Andere Gelet op de benoemingsvoorwaarde aangesteld zijn voor doorlopende duur en de anciënniteit die daarbij geldt (720 dagen dienstanciënniteit gespreid over ten minste 3 schooljaren) kan een personeelslid ten vroegste tijdens zijn vierde schooljaar benoemd worden. Dat verklaart het geringe aantal benoemingen vóór de leeftijd van 25 jaar. Zoals de vorige jaren situeert de absolute piek (41% van het totale aantal eerste benoemingen in, 40% in 2011) zich in de categorie jaar en dit in alle netten, ook in het gemeenschapsonderwijs. Dat betekent wel dat respectievelijk 59% en 60% van de personeelsleden nog steeds tot na hun 30e moeten wachten voor hun eerste vaste benoeming. 14

17 Opvallend is het vrij hoge aantal personeelsleden (194 in, 167 in 2011) dat op de leeftijd van 56 jaar en ouder voor het eerst benoemd wordt. Voor 55-jarigen zijn in het DRP soepelere voorwaarden tot vaste benoeming ingeschreven. Zij hoeven niet te wachten tot een vacante betrekking ook effectief vacant wordt verklaard om in aanmerking te komen voor vaste benoeming en als zij kandideren genieten ze meteen ook voorrangsrecht. Uiteraard moet er wel een vacante betrekking beschikbaar zijn en het wachten daarop verklaart waarom veel personeelsleden toch na hun 55e (i.p.v. op hun 55e) benoemd worden. Mogelijk is de gunstprocedure van het DRP ook niet overal bekend Geslacht van de benoemden per net 1 januari man vrouw 0 GO Vrij Provincie Gemeente Andere 1 januari GO Vrij Provincie Gemeente Andere man vrouw De cijfers van de vaste benoemingen volgen de trend van de vervrouwelijking in het onderwijs (73,5% van de benoemingen ging in naar vrouwen, 75% in 2011). 2. Detail van uitbreiding van benoeming De cijfers hieronder slaan niet alleen op de personeelsleden die in een bepaald ambt of vak het volume van hun benoeming uitbreiden, maar omvat ook een (beperkt) aantal personeelsleden die ervoor al volledig benoemd waren en die nu herbenoemd worden in een ander ambt of vak Volume vaste benoeming per net 15

18 1 januari <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5-<1 1 >1 GO Vrij Provincie Gemeente Andere 1 januari <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5-<1 1 >1 GO Vrij Provincie Gemeente Andere De vaststellingen voor en 2011 lopen volledig gelijk en liggen in de lijn van de jaren ervoor. In alle netten scoort de groep 0,5 - <1 het hoogst. Dat betekent dat het merendeel van de deeltijds vastbenoemden door hun bijkomende benoeming nog steeds geen voltijdse benoeming verwerven. De indruk bestaat dat veel inrichtende machten hun kandidaten, die als deeltijds benoemden een gelijke voorrang kunnen doen gelden naar uitbreiding van hun vaste benoeming, ook een gelijk stuk van de koek gunnen. Dat leidt onvermijdelijk tot een fractionering van de benoemingsuren. Een aanzienlijk aantal personeelsleden, vooral in het vrij onderwijs (353 in, 289 in 2011), is boven een voltijdse opdracht benoemd. Dat slaat op personeelsleden die benoemd zijn met verschillende opdrachtbreuken, die samen niet exact de eenheid bereiken. In dat geval wordt een overschrijding van een voltijdse benoeming aanvaard voor zover die beneden het gepondereerd volume van het kleinste gehele getal binnen hun opdracht blijft Leeftijd vaste benoeming per net 1 januari 16

19 < >55 GO Vrij Provincie Gemeente Andere 1 januari < >55 GO Vrij Provincie Gemeente Andere De bevindingen voor en 2011 zijn gelijklopend en liggen in de lijn van de jaren ervoor. Behalve voor het vrij onderwijs situeert de piek bij de uitbreiding van benoeming zich in de categorie jaar. Het opschuiven van de piek t.o.v. de eerste benoeming (25-30) is logisch. Opvallend is ook hier het vrij hoge aantal personeelsleden (190 in 210, 246 in 2011) boven de leeftijd van 55 jaar. Dat wijst erop dat de gunstprocedure die de decreten Rechtspositie voorzien voor 55-jarigen, niet overal gekend is of dat er toch nog moet worden gewacht op een vacante betrekking Geslacht van de benoemden per net 1 januari GO Vrij Provincie Gemeente Andere man vrouw 17

20 1 januari GO Vrij Provincie Gemeente Andere man vrouw 3. Benoemingen in aanvullende lestijden en uren De voorbije jaren werden boven op het uren- en lestijdenpakket volgens de schalen ook tal van aanvullende lestijden en uren toegekend, meestal in het kader van een beleid voor doelgroepleerlingen: GOK, GOK+, anderstalige nieuwkomers, GON, rand- en taalgrensgemeenten. Die uren en lestijden werden na een aanvangsfase ook opengesteld voor vaste benoeming, ondanks het feit dat ze door de koppeling aan doelgroepleerlingen niet echt stabiel zijn. Onderstaande tabellen geven het aantal benoemingen in de aanvullende uren of lestijden op 1 januari en 2011 weer. Voor een goed begrip van de cijfers moet rekening gehouden worden met het feit dat de vacante aanvullende lestijden of uren op 1 september voorafgaand toegewezen kunnen worden aan personeelsleden die al vastbenoemd zijn. Daardoor worden organieke uren of lestijden vrijgemaakt waarin op 1 januari vervolgens iemand anders benoemd kan worden. De aanvullende uren of lestijden zijn dan wel aanleiding voor een vaste benoeming, maar verschijnen als zodanig niet in onderstaande cijfers. M.a.w. het reële aantal benoemingen in aanvullende uren en lestijden ligt een stukje hoger dan de cijfers hieronder aangeven Basisonderwijs De cijfers in de tabellen hieronder geven het aantal personeelsleden weer dat op 1 januari en 1 januari 2011 werd benoemd in de verschillende aanvullende uren en lestijden in het basisonderwijs. Die personeelsleden zijn steeds vastbenoemd in een onderliggend ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel of eventueel bij GON - van het paramedisch personeel. HS Aanvullende lestijd Aantal HS Aanvullende lestijd Aantal 111 GOK Geïntegreerd onderwijs GON 2 Mentor Geïntegreerd onderwijs GON 43 Rand- en taalgrensgemeenten 4 GOK 1 Anderstalige nieuwkomers 4 Rand- en taalgrensgemeenten GOK 182 Mentor 22 Rand- en taalgrensgemeenten 8 Anderstalige nieuwkomers 11 Ten opzichte van 2009 is er in het lager onderwijs (HS 211) significant meer benoemd in aanvullende lestijden GOK (van 153 naar 182). Die stijging is het gevolg van de toekenning van 200 extra FTE voor het gelijke onderwijskansenbeleid met ingang het schooljaar Volgens de gewone 18

21 procedure konden die lestijden vacant verklaard worden op basis van de personeelsformatie van 15 april 2009 met het oog op benoeming het jaar daarna. Op 1 januari werd in de aanvullende lestijden GOK ook één benoeming genoteerd in het buitengewoon lager onderwijs (HS 221). Die lestijden werden in het buitengewoon onderwijs voor het eerst toegekend vanaf 1 september 2009 en kwamen in de plaats van de lestijden OVB (onderwijsvoorrangsbeleid) waarin geen benoeming mogelijk was. Volgens de normale procedure (vacantverklaring op basis van de personeelsformatie van 15 april ) kon er voor het eerst in die lestijden benoemd worden op 1 januari Dat er op 1 januari al één benoeming genoteerd kon worden laat zich verklaren doordat de benoeming en dus ook de vacantverklaring - steeds gebeurt in het onderliggend ambt. Bij die ene benoeming is de vacantverklaring op 15 april 2009 gebeurd op basis van organieke i.p.v. aanvullende lestijden van dat onderliggende ambt HS Aanvullende lestijd Aantal HS Aanvullende lestijd Aantal 111 GOK Geïntegreerd onderwijs GON 6 Mentor Geïntegreerd onderwijs GON 42 Rand- en taalgrensgemeenten 13 GOK 4 Anderstalige nieuwkomers 4 Mentor GOK 155 Mentor 0 Rand- en taalgrensgemeenten 9 Anderstalige nieuwkomers 33 In het buitengewoon lager onderwijs (HS 221) werden 4 onderwijzers benoemd in aanvullende lestijden GOK die, zoals hierboven toegelicht, in dit niveau voor het eerst werden toegekend vanaf het schooljaar Volgens de gewone procedure konden deze lestijden vacant verklaard worden op basis van de personeelsformatie van 15 april. In 2011 werden geen benoemingen meer uitgesproken in aanvullende lestijden mentor. Dat is het logische gevolg van het niet meer toekennen van mentoruren vanaf het schooljaar Opvallend in het gewoon lager onderwijs (HS 211) is de stijging van het aantal benoemingen in de aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers (33 tegen 11 in ) Secundair onderwijs HS Aanvullend uur Aantal HS Aanvullend uur Aantal 311 GOK Geïntegreerd onderwijs 49 Mentor 22 Mentor 1 Anderstalige nieuwkomers 7 GOK 8 OKAN vervolgtraject 4 Taak- en functiedifferentiatie 2 Pedagogische coördinatie 247 Taak- en functiedifferentiatie HS Aanvullend uur Aantal HS Aanvullend uur Aantal 311 GOK Geïntegreerd onderwijs 72 Mentor 0 Mentor 0 Anderstalige nieuwkomers 25 GOK 3 OKAN vervolgtraject 7 Taak- en functiedifferentiatie 4 19

22 Pedagogische coördinatie 0 Taak- en functiedifferentiatie 60 De cijfers hierboven geeft het aantal personeelsleden weer dat op 1 januari en 1 januari 2011 werd benoemd in de verschillende soorten aanvullende uren in het secundair onderwijs. Met in totaal 685 benoemingen in dit soort uren stellen we in opnieuw een significante stijging vast tegenover 2009 (580 benoemingen). Het aantal benoemingen in uren GOK is meer dan verdubbeld (105 in 2009). In de rapportering van de vorig jaren signaleerden we voor deze uren al een hoog aantal benoemingen. Vanaf 1 september kunnen mentoruren en uren pedagogische coördinatie niet langer worden ingericht en bijgevolg zijn er geen benoemingen meer uitgesproken in die uren op 1 januari Het totale aantal aanvullende uren daalt dan ook drastisch naar 350 ondanks het stijgende aantal benoemingen in uren anderstalige nieuwkomers, OKAN, taak- en functiedifferentiatie en GON (geïntegreerd onderwijs). 4. Detail van benoemingen op basis van een VE of VO 4.1. Secundair onderwijs Onderstaande overzichten bevatten de 10 vakken waarin in en 2011 het grootste aantal benoemingen werd geteld, met hetzij een vereist bekwaamheidsbewijs (VE), hetzij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (VO) in het secundair onderwijs. Voor die vakken wordt het percentage weergegeven van het aantal benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs. De vakken waarvoor minstens 90% van de vaste benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs gebeurt zijn Lichamelijke Opvoeding, Katholieke Godsdienst en Geschiedenis. Dat rijtje zag er in 2009 identiek uit, aangevuld met Natuurwetenschappen dat toen ook 90% benoemingen met VE telde. De vakken in deze top 10 met minder dan de helft benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs zijn in, net zoals in de vorige jaren, Toegepaste Informatica, Hout en Project Algemene Vakken. In 2011 zijn dat alleen nog Hout en Project Algemene Vakken. Bij het laatstgenoemde vak ligt dat heel duidelijk aan het feit dat amper één bachelor-diploma een vereist bekwaamheidsbewijs genereert. Voor het merendeel van deze vakken is het aandeel benoemingen in en 2011 met een vereist bekwaamheidsbewijs ongeveer hetzelfde gebleven t.o.v Een significante daling stellen we in vast bij Nederlands (76% t.o.v. 81%), Wiskunde (62% t.o.v. 66%) maar wel gevolgd door een stijging in 2011 (68%), Informatica (51% t.o.v. 55%) maar ook gevolgd door een stijging in 2011 (58%) en Natuurwetenschappen (82% t.o.v. 90% en zelfs maar 79% in 2011). Vakken of specialiteiten die in stijgen zijn Lichamelijke Opvoeding (naar zelfs 100%), Mechanica (68% t.o.v. 59%), Hout (46% t.o.v. 40% maar terug 37% in 2011), Toegepaste Economie (74% t.o.v. 67% en zelfs 84% in 2011) en Techniek (65% t.o.v. 58% en zelfs 78% in 2011). Vak Aantal met VE Aantal met VO % VB met VE NEDERLANDS % ENGELS % GESCHIEDENIS % WISKUNDE % AARDRIJKSKUNDE % FRANS % LICHAMELIJKE OPVOEDING % KATHOLIEKE GODSDIENST % BIOLOGIE % 20

23 NATUURWETENSCHAPPEN % PROJECT ALGEMENE VAKKEN % INFORMATICA % TOEGEPASTE INFORMATICA % TECHNIEK % MECHANICA % TOEGEPASTE ECONOMIE % HOUT % 2011 Vak Aantal met VE Aantal met VO % VB met VE NEDERLANDS % ENGELS % GESCHIEDENIS % WISKUNDE % AARDRIJKSKUNDE % FRANS % LICHAMELIJKE OPVOEDING % KATHOLIEKE GODSDIENST % BIOLOGIE % NATUURWETENSCHAPPEN % PROJECT ALGEMENE VAKKEN % INFORMATICA % TOEGEPASTE INFORMATICA % TECHNIEK % MECHANICA % TOEGEPASTE ECONOMIE % HOUT % 4.2. DKO De overzichten hieronder bevatten de 10 vakken waarin in en 2011 het meest werd benoemd in absolute cijfers, hetzij met een vereist bekwaamheidsbewijs (VE), hetzij met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (VO). Voor die vakken wordt het percentage weergegeven van het aantal benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs. Vakken met het hoogste percentage vaste benoemingen (100%) met een VE zowel in als in 2011 zijn Algemeen Beeldende Vorming, Waarnemingstekenen en Vormstudie (net zoals in 2009). Dat is ook het geval voor Kleurstudie in en voor Instrument piano in De lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen voor het vak Algemeen Beeldende Vorming is zeer uitgebreid, waardoor er nooit een tekort is aan kandidaten met een VE. Dat verklaart dan ook dat er voor dit vak geen benoemingen zijn met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Dezelfde verklaring geldt voor de vakken Waarnemingstekenen, Kleurstudie en Vormstudie. Minder dan de helft van de benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs in en 2011 ligt in de vakken Voordracht, Algemene Muziekcultuur, Instrumentaal Ensemble en Koor. De grootste verschillen t.o.v in het aandeel benoemingen met een vereist bekwaamheidsbewijs zien we bij de volgende vakken: Voordracht (0% en 24% t.o.v. 42%), Instrumentaal Ensemble (0% t.o.v. 23%) en Ensemble/Jazz & Lichte muziek (54% en 77% t.o.v. 94%), die telkens dalen. Een stijging noteren we bij het vak Instrument gitaar (92% en 83% t.o.v. 80%). 21

24 De vereiste bekwaamheidsbewijzen voor het vak Instrumentaal Ensemble zijn op advies van de inspectie heel strikt afgebakend: alleen de meesters instrument/zang met specialisatie kamermuziek, naast diploma's hoger kunstonderwijs met specialisatie orkestdirectie. De verschillende instrumentleraars staan opgelijst bij de VO. Uit de praktijk blijkt dat scholen er meestal voor kiezen om voor dit vak instrumentleraars aan te stellen en dat vertaalt zich dan ook in het volledige aantal benoemingen op basis van een VO. In de studierichting Woord zijn er verhoudingsgewijs meer benoemingen met een VO in vergelijking met de richtingen Beeldende Kunst en Muziek. Het is er namelijk moeilijker om kandidaten met een VE (afstudeerrichting dramatische kunst in het hoger kunstonderwijs) te vinden, waardoor men sneller terugvalt op aanstellingen op basis van een VO. Vak Aantal met VE Aantal met VO % VB met VE ALGEMEEN BEELDENDE VORMING % WAARNEMINGSTEKENEN % SAMENSPEL % VORMSTUDIE % KLEURSTUDIE % ENSEMBLE/JAZZ & LICHTE MUZIEK % INSTRUMENT GITAAR % INSTRUMENT PIANO % ALGEMENE MUZIKALE VORMING % INSTRUMENTAAL ENSEMBLE % VOORDRACHT % ALGEMENE MUZIEKCULTUUR % KOOR 0 3 0% SAMENZANG % TONEEL % ZANG % DRAMA % J.& L.M. PIANO/KEYBOARD % ALGEMENE VERBALE VORMING % 2011 Vak Aantal met VE Aantal met VO % VB met VE ALGEMEEN BEELDENDE VORMING % WAARNEMINGSTEKENEN % SAMENSPEL % VORMSTUDIE % KLEURSTUDIE % ENSEMBLE/JAZZ & LICHTE MUZIEK % INSTRUMENT GITAAR % INSTRUMENT PIANO % ALGEMENE MUZIKALE VORMING % INSTRUMENTAAL ENSEMBLE % VOORDRACHT % ALGEMENE MUZIEKCULTUUR % KOOR 0 6 0% SAMENZANG % TONEEL % 22

25 ZANG % DRAMA % J.& L.M. PIANO/KEYBOARD % ALGEMENE VERBALE VORMING % 5. Detail van geweigerde benoemingen Alle cijfers hierboven slaan op vaste benoemingen die door de werkstations werden goedgekeurd en die daardoor tegenstelbaar zijn geworden. Elk jaar worden echter ook benoemingen geweigerd omdat blijkt dat ze niet voldoen aan één of meer benoemingsvoorwaarden. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal geweigerde benoemingen in en 2011 opgesplitst per weigeringsgrond. Daarbij gaat het steeds om formele weigeringen, d.w.z. weigeringen die per aangetekende brief werden meegedeeld aan de inrichtende machten. Door de verschuiving binnen de werkstations van louter dossierbeheer naar relatiebeheer en partnership met de schoolsecretariaten wordt er over de vaste benoemingen ook veel informeel gecommuniceerd. Dat leidt er soms toe dat benoemingen die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen (er wordt bv. benoemd voor 12/20 en er zijn maar vacante uren voor 10/20) geweigerd worden zonder formele weigeringsbrief (het werkstation vraagt bv. om de benoeming te melden voor 10/20 i.p.v. 12/20). Die informele weigeringen, die in overleg en met het akkoord van de schoolsecretariaten gebeuren, zijn niet terug te vinden in onderstaande cijfers. Daarnaast kon in en 2011 door proactief optreden van de werkstations ook vermeden worden dat benoemingen moesten worden geweigerd. Door het actief opvragen van recente uittreksels uit het strafregister of van definitieve studiebewijzen konden benoemingen die in eerste instantie niet voldeden aan formele voorwaarden alsnog goedgekeurd worden Basisonderwijs en CLB Weigeringsgrond Aantal de betrekking is niet vacant op 15 april voorafgaand aan de vaste benoeming 87 de betrekking is niet vacant op de ingangsdatum van de vaste benoeming 3 de betrekking situeert zich niet in benoembare uren 5 de betrekking moet toegewezen worden aan een TBSOB-personeelslid 0 de betrekking wordt niet uitgeoefend in hoofdambt 2 het personeelslid beschikt niet over de vereiste 720/360 dagen dienstanciënniteit 11 het personeelslid heeft op 31 december geen TADD-aanstelling in het ambt van benoeming 5 het personeelslid beschikt niet over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 5 TOTAAL 118 Met 118 formele weigeringen bedraagt het aantal geweigerde benoemingen 0,77% van het totale aantal benoemingen. In 2009 was die verhouding 0,92%. De redenen van de weigeringen zijn volledig vergelijkbaar met die van 2009 en de jaren ervoor. De voornaamste weigeringsgrond (87 van de 118) blijft het niet vacant zijn van een betrekking op 15 april voorafgaand aan de benoeming. Daarbij kan het gaan om lestijden of uren die wel beschikbaar zijn, maar waarin geen benoeming en dus ook geen vacantverklaring mogelijk is (zoals overgedragen lestijden of instaplestijden ingericht na 1 februari). Meestal gaat het echter om ontbrekende lestijden of uren. Heel vaak nog verwarren de schoolbesturen de leerlingentelling (en de uren of lestijden die deze het schooljaar daarna zullen 23

26 opleveren) met de effectieve personeelsformatie op het ogenblik van de vacantverklaring. Een andere reden is de praktijk waarbij de schoolbesturen niet uitgaan van de foto van 15 april (welke betrekkingen zijn op die datum vacant?) maar de vacante uren proberen te berekenen door de beschikbare omkadering van dat schooljaar af te zetten tegen het volume van de al benoemde personeelsleden. Bij een dergelijke berekening wordt al vlug een rekenfout gemaakt of wordt een tussentijdse personeelsbeweging (bv. een nieuwe affectatie) over het hoofd gezien Weigeringsgrond Aantal de betrekking is niet vacant op 15 april voorafgaand aan de vaste benoeming 20 de betrekking is niet vacant op de ingangsdatum van de vaste benoeming 8 de betrekking situeert zich niet in benoembare uren 2 de betrekking moet toegewezen worden aan een TBSOB-personeelslid 0 de betrekking wordt niet uitgeoefend in hoofdambt 1 het personeelslid beschikt niet over de vereiste 720/360 dagen dienstanciënniteit 6 het personeelslid heeft op 31 december geen TADD-aanstelling in het ambt van benoeming 8 het personeelslid beschikt niet over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 5 het personeelslid voldoet niet aan de taalwetten 6 TOTAAL 56 Met 56 formele weigeringen daalt het aantal geweigerde benoemingen naar 0,36% van het totale aantal benoemingen. Opvallend is de daling van het aantal weigeringen wegens het niet vacant zijn van de betrekking op 15 april voorafgaand aan de vaste benoeming (20 tegen 87 in ). De schoolbesturen zondigen blijkbaar minder tegen deze voorwaarde, maar wellicht zijn er in 2011 ook meer informele weigeringen uitgesproken in die gevallen waar maar een deel van de betrekking niet vacant was op 15 april (en de benoeming bijgevolg gedeeltelijk aanvaard kon worden). De formele weigering werd dan meer voorbehouden voor die benoemingen waar op 15 april helemaal geen betrekking vacant was. Opvallend is het opduiken van de taalwetgeving als weigeringsgrond. De 6 weigeringen slaan allemaal op vaste benoemingen in Franstalige scholen van de Brusselse Rand en zijn toe te schrijven aan een afwijkende interpretatie van de waarde van oriënteringsattesten van de Huizen van het Nederlands. Met betrekking tot deze weigeringen hebben de schoolbesturen overigens annulatieberoep aangetekend bij de Raad van State Secundair onderwijs en DKO Weigeringsgrond Aantal de betrekking is niet vacant op 15 april voorafgaand aan de vaste benoeming 20 de betrekking is niet vacant op de ingangsdatum van de vaste benoeming 1 de betrekking situeert zich niet in benoembare uren 1 de betrekking moet toegewezen worden aan een TBSOB-personeelslid 3 de betrekking wordt niet uitgeoefend in hoofdambt 5 het personeelslid beschikt niet over de vereiste 720/360 dagen dienstanciënniteit 2 het personeelslid heeft op 31 december geen TADD-aanstelling in het ambt van benoeming 6 het personeelslid beschikt niet over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 4 TOTAAL

27 Weigeringsgrond Aantal de betrekking is niet vacant op 15 april voorafgaand aan de vaste benoeming 5 de betrekking is niet vacant op de ingangsdatum van de vaste benoeming 0 de betrekking situeert zich niet in benoembare uren 0 de betrekking moet toegewezen worden aan een TBSOB-personeelslid 4 de betrekking wordt niet uitgeoefend in hoofdambt 4 het personeelslid beschikt niet over de vereiste 720/360 dagen dienstanciënniteit 6 het personeelslid heeft op 31 december geen TADD-aanstelling in het ambt van benoeming 4 het personeelslid beschikt niet over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 4 TOTAAL 27 In vergelijking met 2009 (47) daalt het aantal formele weigeringen van vaste benoemingen in naar 42 en in 2011 zelfs naar 27. Desondanks zien we in een opstoot van weigeringen wegens het niet vacant zijn van de betrekking op 15 april voorafgaand aan de benoeming (20 t.o.v. 4 in 2009 naar weer 5 in 2011). Opvallend ten opzichte van 2009 is de drastische daling van het aantal weigeringen in betrekkingen die aan een TBSOB-personeelslid moesten worden toegewezen. De controle gebeurde net zoals in 2009 op basis van een steekproef aangevuld met gericht ontsloten gegevens. Zo werden in 2009 in het secundair onderwijs 906 benoemingen op dit aspect nagekeken. Dat resulteerde in 2% weigeringen. In ging het om 847 dossiers met 0,3% weigeringen en in 2011 werden 588 dossiers onderzocht met 0,6% weigeringen als resultaat. De bijna jaarlijks georganiseerde en praktijkgerichte opleiding van de schoolsecretariaten over deze complexe en uitgebreide onderwijsreglementering begint zijn vruchten af te werpen. Een andere opvallende vaststelling is de omvangrijke vermindering van het aantal meegedeelde benoemingen in uren die niet in hoofdambt worden uitgeoefend. Door de toepassing van de nieuwe, vereenvoudigde en minder strenge cumulatieregelgeving vanaf 1 september 2009 verschuiven er minder opdrachten van hoofdambt naar bijbetrekking met als gevolg dat in die opdrachten wel kan worden benoemd. 25

28 HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES De vaststellingen die n.a.v. de benoemingsronde van 2009 gemaakt werden, komen in en 2011 in grote lijnen terug. - Bij de eerste vaste benoemingen situeert de piek (ruim 40% van het totaal) zich in de leeftijdsgroep jaar. Bij de uitbreidingen van vaste benoeming schuift de piek op naar de leeftijdsgroep jaar. Dat betekent dat 60% van de personeelsleden tot na zijn/haar 30e moet wachten voor zijn/haar eerste vaste benoeming. - In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs zijn er opvallend meer vaste benoemingen voor minder dan 10% van een voltijdse opdracht in vergelijking met het gemeenschapsonderwijs. Dat laat zich verklaren door de minimumvolumes die in het gemeenschapsonderwijs vaak gehanteerd worden bij de vacantverklaring. Vanaf 1 januari 2012 zal daar allicht verandering in komen door het decreet van 26 mei 2011 betreffende het onderwijs XXI, dat uitdrukkelijk de verplichting oplegt om ook in het gemeenschapsonderwijs voortaan alle betrekkingen vacant te verklaren. - Het merendeel van de deeltijds benoemden verwerft na uitbreiding van de benoeming nog steeds geen voltijdse benoeming. De indruk bestaat dat de inrichtende machten hun kandidaten die als deeltijds benoemden een gelijke voorrang kunnen doen gelden naar uitbreiding van benoeming, een gelijk stuk van de koek gunnen. Eenzelfde fenomeen, maar dan t.a.v. de TADD ers die uitkijken naar een benoeming, kan de fractionering bij de eerste benoemingen verklaren. Bijvoorbeeld: in een vacantverklaarde betrekking van 24/24 wordt 4 x 6/24 benoemd. - Een personeelslid van 55 jaar kan op zijn vraag benoemd worden in een vacante betrekking. We stellen vast dat nog veel personeelsleden niet op hun 55e, maar op de leeftijd van 56 of later benoemd worden. Het feit dat ze in elk geval moeten wachten op een vacante betrekking is zeker een deel van de verklaring, maar het is ook mogelijk dat de gunstprocedure niet overal gekend is. - Aanvullende uren voor doelgroepleerlingen (GOK, GON, anderstalige nieuwkomers, rand- en taalgrensgemeenten) zijn de voorbije jaren opengesteld voor benoeming hoewel ze vanuit hun oorsprong per definitie niet echt stabiel zijn. De cijfers tonen aan dat de benoemingsmogelijkheid (die overigens tegelijk een verplichting is) volop benut wordt. In 2011 werden wel geen benoemingen meer uitgesproken in aanvullende uren mentor en pedagogische coördinatie. Dat is het logische gevolg van het niet meer toekennen van deze uren vanaf het schooljaar Bij de benoemingen in vakken waarvoor het personeelslid geen VE bezit, blijft Project Algemene Vakken hoog scoren door het beperkte aantal VE diploma s voor dit vak. - Een belangrijke weigeringsgrond, vooral in het basisonderwijs, blijft het niet beschikbaar zijn van een vacante betrekking op 15 april van het vorige schooljaar. Schoolbesturen verwarren nog steeds vaak de leerlingentelling (en de uren die die het schooljaar daarna zal opleveren) met de effectieve personeelsformatie op het ogenblik van de vacantverklaring. In het algemeen noteren we binnen AgODi weinig klachten over de benoemingsprocedure als zodanig. Grosso modo komt die erop neer dat een tijdelijk personeelslid via diensten bij eenzelfde inrichtende macht of scholengemeenschap een beschermd statuut kan verwerven (TADD) en vervolgens, zodra er een vacante betrekking beschikbaar is, benoemd kan worden. 26

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoeming Eindredactie Katrien Vanbiervliet AgODi, Afdeling Personeel Secundair

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 26 Mandel en Leie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 10901 Athena Campus Ter Bruyninge LERAAR ASV

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar 2013-2014 Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie Roger Meert Voorzitter

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX.

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX. ' Vlaainse Regering. Ontwerp van besluit van de Viaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 01-04-2009 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 14 maart

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24 Vacante betrekkingen 2017 Scholengroep 28 Westhoek GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1001 GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2011 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 24 december

Nadere informatie

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen Op 11 mei 2012 heeft de Vlaamse overheid met de vakorganisaties een overeenkomst bereikt om de regeling m.b.t. TBS te hervormen. In bijgaande mededeling

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 25 APRIL 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde jaarrekening 2004 goed te keuren. RVB

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie