ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez"

Transcriptie

1 ScoreExpress Score software voor gymnastiekwedstrijden Versie 4.5 Handleiding Axel Hallez

2 2

3 ScoreExpress 4.5 handleiding ScoreExpress 4.5 handleiding Axel Hallez Dit document mag vrij worden verspreid onder voorwaarde van bronvermelding. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Licentie overeenkomst Installatie Computer vereisten Java installatie ScoreExpress installatie ScoreExpress verwijderen Wegwijs in ScoreExpress ScoreExpress opstarten Een bestand openen Een nieuwe competitie toevoegen Sessies Deelnemers beheren Deelnemers overzicht Deelnemers toevoegen Deelnemers importeren Wedstrijden met een finale Voorronde en finale in één competitie Voorronde en finale in aparte competities Jurypanels Jury evaluaties Scores Score-editor Scores importeren Rapporten Algemene gegevens Clubs/Leden Disciplines - Juryleden ScoreDisplay: Projectie van de resultaten Het computer netwerk Opstarten van de server Instellen van ScoreExpress Opstarten en configureren van ScoreDisplay iv

5 Hoofdstuk 1. Inleiding ScoreExpress wordt ontwikkeld in samenwerking met Gymnastiek Federatie Vlaanderen en Fédération francophone de Gymnastique voor de wedstrijden in de Belgische competitie. Daarnaast kan het programma uiteraard ook worden gebruikt voor andere wedstrijden. Het programma wordt gratis ter beschikking gesteld. U dient zich uiteraard wel aan de licentie overeenkomst te houden (zie Paragraaf 1.1, Licentie overeenkomst ). Tijdens het ontwikkelen van ScoreExpress werd gebruik gemaakt van een hele reeks hulpmiddelen waarvan de meeste tot stand kwamen onder de vorm van Open Source projecten. Ik wil hier graag mijn erkentelijkheid betuigen aan de mensen die deze software ter beschikking stellen: NetBeans IDE [http://www.netbeans.org] Ontwikkelingsomgeving voor het Java platform. JasperReports [http://jasperreports.sourceforge.net] Een framework voor het genereren van rapporten. Message Oriented Middleware for Java [http://mom4j.sourceforge.net/] Een implementatie van de JMS standaard. JGoodies [http://www.jgoodies.com] Verschillende hulpmiddelen die het ontwikkelen van grafische user interfaces in Java vereenvoudigen. Xerces [http://xml.apache.org/] Een Java XML parser. itext [http://www.lowagie.com/itext/] Een Java PDF generator. ANT [http://ant.apache.org/index.html] Een build tool. Inno Setup [http://www.jrsoftware.org/isinfo.php] Een open source compiler voor het maken van installatie wizards. Batik SVG Toolkit [http://xmlgraphics.apache.org/batik/] Een bibliotheek voor het werken met SVG grafiek. Launch4j [http://launch4j.sourceforge.net/] Voor het creëren van de opstart scripts van ScoreExpress en ScoreDisplay. SwingLabs Wizard Project [https://wizard.dev.java.net/] Een raamwerk voor wizards Licentie overeenkomst DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE GEBRUIKER, ENERZIJDS EN AXEL HALLEZ, HIERNA GENOEMD DE AUTEUR, ANDERZIJDS. De overeenkomst slaat op het software pakket genaamd ScoreExpress en de bijhorende documenten die ermee samen worden verspreid, hierna genoemd de software. Door het installeren van de software ScoreExpress verklaart u zich akkoord met de termen van deze overeenkomst. Indien u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst bent u niet gerechtigd de software te installeren. De overeenkomst vervalt wanneer u de software van uw computer verwijdert en alle kopieën in uw bezit vernietigt Licentie Hierbij geeft de auteur aan de gebruiker een niet-exclusieve licentie om de software te installeren en te gebruiken op één of meerdere computers en het maken van een kopie voor back-up of archivering. Het is de gebruiker niet toegestaan deze software te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, er reverse engineering op toe te passen, te decompileren of anderszinds te vertalen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan 1

6 Hoofdstuk 1. Inleiding 2 ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. Evenmin geeft deze overeenkomst de gebruiker het recht op gebruik van toekomstige versies van de software Auteursrecht De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven in handen van de auteur en zijn licentiegevers. De informatie die wordt ingebracht voor verwerking door het programma en de informatie die met het programma wordt gecreëerd is en blijft, voor zover van toepassing, het (auteursrechtelijk) eigendom van de oorspronkelijke eigenaar Beperkte aansprakelijkheid De software en de bijhorende bestanden worden geleverd zonder garantie van welke aard dan ook. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk zijn voor schade resulterend uit het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de software.

7 Hoofdstuk 2. Installatie In dit hoofdstuk wordt stap voor stap beschreven wat u moet doen om ScoreExpress te installeren op een computer. In de volgende sectie wordt eerst overlopen aan welke vereisten de computer moet voldoen om vlot te kunnen werken. De installatie zelf bestaat uit twee delen. Daar ScoreExpress gemaakt is voor het Java platform, moet u er eerst voor zorgen dat een geschikte Java omgeving is geïnstalleerd. Hoe dit in z'n werk gaat wordt uitgelegd in Paragraaf 2.2, Java installatie. Vervolgens wordt in Paragraaf 2.3, ScoreExpress installatie uitgelegd hoe u ScoreExpress zelf kan installeren. Ten slotte wordt in Paragraaf 2.4, ScoreExpress verwijderen uitgelegd hoe u de installatie terug ongedaan kan maken Computer vereisten Voor het werken met een ScoreExpress heeft u een computer die minimaal aan volgende eisen voldoet: CPU snelheid: 1 GHz RAM geheugen: 512 MB Besturings systeem: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 ScoreExpress neemt ongeveer 30 MB in op de harde schijf. Als uw wil werken met meerdere PC's hetzij om op meerdere PC's gelijktijdig punten in te voeren, hetzij om ScoreDisplay uit voeren op een aparte PC, moeten de PC's een netwerkverbinding hebben Java installatie Om ScoreExpress te kunnen gebruiken moet u eerst een geschikte Java Virtuele Machine (JVM) installeren op uw computer. ScoreExpress 4 maakt gebruik van Java 1.6. De JVM kunt u best afhalen op de website van Sun: Op deze website krijgt u deze pagina te zien: Figuur 2.1. Java download pagina 3

8 Hoofdstuk 2. Installatie 4 Om te controleren of uw computer de meest recente versie van Java heeft geïnstalleerd, kunt u op de link "Heb ik Java?" klikken. Om de meest recente versie te downloaden klik je op de knop 'Gratis Java download'. Je hebt de keuze tussen een online installatie programma en een offline installatie programma. Kies voor de online versie als je Java onmiddellijk op je computer wil installeren. De offline versie kan je kopiëren en gebruiken om Java op andere PC's te installeren. Dit kan handig zijn om bij het hebben tijdens een wedstrijd. Nadat de download kunt u het Java installatie programma uitvoeren. U eerst akkoord gaan met de gebruiksovereenkomst. Figuur 2.2. Vraag om de gebruikersovereenkomst te bevestigen Als u op de knop "Accept" klikt gaat u naar het volgende venster. De installatie van Java begint nu te lopen en u ziet de vooruitgang van de installatie op het scherm. Figuur 2.3. Installatie vooruitgang Als de installatie is voltooid krijgt u dit scherm te zien:

9 Hoofdstuk 2. Installatie 5 Figuur 2.4. Een gelukte installatie Als u op "Finish" klikt is de installatie van Java voltooid en kunt u verder gaan met het installeren van ScoreExpress zelf ScoreExpress installatie Het installatieprogramma voor ScoreExpress moet u afhalen op de ScoreExpress website [http:// Er verschijnen regelmatig updates van de software. Bij elke versie staat een lijst met wijzigingen. Als u een wedstrijd organiseert kijkt u best kort voor de wedstrijd of er geen wijzigingen zijn die voor uw wedstrijd belangrijk zijn. Opmerking Als u reeds een versie van ScoreExpress op uw computer hebt en u wilt deze vervangen, dan kunt u best de oude versie verwijderen voor u de nieuwe installeert (zie Paragraaf 2.4, ScoreExpress verwijderen ). Hieronder wordt de installatie-procedure stap voor stap overlopen. Bij elk scherm dat u te zien krijgt wordt uitgelegd welke keuzemogelijkheden u hebt. Eerste komt u bij het welkom scherm, dat onder andere aangeeft welke versie van ScoreExpress zal worden geïnstalleerd. Figuur 2.5. Stap 1: Het welkom scherm

10 Hoofdstuk 2. Installatie 6 Als u nu op "Volgende" klikt krijgt u de licentie overeenkomst voor ScoreExpress te zien. Figuur 2.6. Stap 2: Licentie overeenkomst Vooraleer u verder kan gaan met de installatie moet u zich expliciet akkoord verklaren met de licentieovereenkomst door de optie "Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst" aan te duiden. Figuur 2.7. Stap 3: Kiezen van de installatie map In dit scherm kunt u bepalen in welke map u ScoreExpress wilt installeren. U kiest hier best voor de map "Program Files" zoals standaard staat ingevuld. Nadat u de gewenste map hebt ingevuld klikt u op "Volgende" om verder te gaan.

11 Hoofdstuk 2. Installatie 7 Figuur 2.8. Stap 4: Kiezen van de Startmenu-map In stap vier kunt u kiezen in welke map van het startmenu de snelkoppelingen van ScoreExpress moeten worden geplaatst. De naam ScoreExpress die standaard is ingevuld ligt het meest voor de hand, maar u kan om het even welke naam kiezen. U kan er ook voor kiezen om helemaal geen snelkoppelingen aan te maken door onderaan de optie "Geen Startmenu-map maken" aan te vinken. Als u de gewenste map heeft ingevuld klikt op de knop "Volgende" aan verder te gaan. Figuur 2.9. Stap 5: Bureaublad snelkoppeling In stap 5 kan u kiezen om al dan niet een snelkoppeling voor ScoreExpress op het bureaublad te plaatsen.

12 Hoofdstuk 2. Installatie 8 Figuur Stap 6: Installatie overzicht Na stap 5 zijn alle installatie-opties overlopen. In stap 6 krijgt u nog eens een beknopt overzicht van de door u gekozen opties. Als u nog wijzigingen wil aanbrengen kan u dit door met de knop "Vorige" naar het desbetreffende scherm te gaan en daar de opties te wijzigen. Als alle opties naar wens zijn ingevuld, klikt u op "Installeren" om de installatie te laten starten. Nadat de installatie werd voltooid krijgt u het volgende scherm te zien: Figuur Stap 7: Einde van de installatie Voor u op "Voltooien" klikt kan u kiezen om bij het afsluiten onmiddellijk ScoreExpress te starten. U kan ScoreExpress opstarten via de snelkoppeling in het startmenu of op het bureaublad. Als ScoreExpress rechtstreeks wil opstarten moet u in de map van ScoreExpress het bestand ScoreExpress.exe opstarten ScoreExpress verwijderen Om ScoreExpress te verwijderen gaat u in het Windows startmenu naar de folder van ScoreExpress. Daarin staat een item 'Uninstall ScoreExpress'. Als u dit item selecteert, wordt ScoreExpress van uw computer verwijderd.

13 Hoofdstuk 2. Installatie 9 Ook de Java Runtime Environment kan u terug verwijderen van de computer. In het Windows Configuratiescherm kiest u het item Software. U krijgt nu een lijst van alle programma's die op de computer staan geïnstalleerd. In deze lijst selecteert u het item "Java(TM) SE Runtime Environment 6" en vervolgens op de knop "Verwijderen".

14 Hoofdstuk 3. Wegwijs in ScoreExpress ScoreExpress bestaat uit verschillende onderdelen. Om te beginnen is er het programma ScoreExpress zelf. Dit is het centrale programma waarin alle gegevens van de wedstrijden worden verwerkt en waarvan de werking in de volgende hoofdstukken wordt beschreven. Daarnaast is er ook nog het programma ScoreDisplay. Dit is het programma dat je kan gebruiken voor het projecteren van de scores en de tussenstanden aan het publiek. De werking van ScoreDisplay wordt uitgelegd in Hoofdstuk 11, ScoreDisplay: Projectie van de resultaten ScoreExpress opstarten Bij het installeren van ScoreExpress worden verschillende snelkoppelingen gemaakt (tenzij u tijdens het installeren anders heeft beslist) waarmee u het programma kunt opstarten: één op het bureaublad en één in het startmenu. Via het start menu kunt u ook de website van ScoreExpress opvragen of het programma verwijderen van uw computer. Wanneer u het programma rechtstreeks (d.i. niet via een snelkoppeling) wilt opstarten, kunt u dat door in de directory waar u ScoreExpress hebt geïnstalleerd het programma "ScoreExpress.exe" op te starten. Wanneer u ScoreExpress de eerste keer wordt opgestart moet u zelf een bestand openen. Daarna zal bij het opstarten automatisch het laatst geopende bestand worden geopend. Als u echter verschillende wedstrijdbestanden regelmatig nodig hebt bestaat er ook de mogelijkheid om bij het opstarten de naam van het bestand dat u wil gebruiken als parameter mee te geven (vb. ScoreExpress c:\bestanden\wedstrijd.mdb). Op die manier kunt u voor elk bestand dat u regelmatig nodig heeft een snelkoppeling maken. Als u ScoreExpress de eerste keer opent krijgt u het volgende scherm te zien: Figuur 3.1. Openingsscherm van ScoreExpress 3.2. Een bestand openen De wedstrijdgegevens van ScoreExpress worden bewaard in bestanden in MS Access formaat. Vooraleer u kan beginnen moet u een bestand openen. Via het menu "Bestand" kan u een nieuw bestand maken of een bestaand bestand openen. 10

15 Hoofdstuk 3. Wegwijs in ScoreExpress 11 Na het openen van een bestand kunt u de verschillende onderdelen van het scherm gebruiken. De werking van het programma is als volgt opgevat. Bovenaan het scherm ziet u een selectievak Competitie. Daar kunt u één van de competities die zijn gedefinieerd in het geopende bestand selecteren. Met de knoppen naast dit selectie veld kunt u een nieuwe competitie aanmaken of de geselecteerde wedstrijd verwijderen. Als er een wedstrijd geselecteerd is kunt u de tabbladen gebruiken om de informatie verbonden aan de geselecteerde wedstrijd te raadplegen of te wijzigen. Naast de informatie die rechtstreeks via de competities te raadplegen is, is er nog een tweede belangrijke component waar u algemene informatie kunt terugvinden en wijzigen. Meerbepaald gaat het hier om gegevens over leden (deelnemers) die per club worden bijgehouden en informatie over de juryleden die worden bijgehouden per discipline. Het venster waarin u deze gegevens kunt raadplegen is toegankelijk via het menu "Algemeen". De volgende twee hoofdstukken geven een gedetailleerd overzicht van de verschillende onderdelen van het programma Een nieuwe competitie toevoegen Met de knop toevoegen ( ) naast het competitie selectievak, kunt u een nieuwe competitie toevoegen aan het bestand. Als u een nieuwe wedstrijd toevoegt moet u de gegevens in het tabblad competitie eerst en vooral invullen. Het is echter niet verplicht om alle velden in te vullen. Hieronder staat een lijst van de velden met een verklaring en een aanduiding of ze al dan niet verplicht zijn. Discipline (verplicht). Bij het creëren van een nieuwe competitie moet u eerst de discipline van de competitie kiezen. Nadien kan de discipline van een competitie niet meer worden veranderen. De discipline van een competitie bepaalt hoe de competitie in elkaar zit, gaande van welke categorieën er zijn over hoe de scores worden berekend tot de rapporten die beschikbaar zijn. Titel (verplicht). De titel van een competitie komt op verschillende plaatsen terug om de competitie aan te duiden. De titel is ook belangrijk in de rapporten. Datum van... tot... De begin- en einddatum van de competitie. Deze data worden vermeld in de rapporten. Als de competitie slechts één dag duurt, kunnen deze twee data samenvallen. Lokatie, Adres en Postcode. Lokatie waar de competitie doorgaat. Plaats. Stad of gemeente waar de wedstrijd doorgaat. Dit verschijnt eveneens in de rapporten.

16 Hoofdstuk 4. Sessies Bij competities met veel deelnemers worden de dag meestal opgesplitst in verschillende sessies (in het Gymfed jargon worden die wedstrijden genoemd). In elk van deze sessies treden dan een categorieën aan en in een enkel geval wordt een categorie met veel deelnemers opgesplitst over meerdere sessies. Het invoeren van de sessies in de databank is geen vereiste, maar is wel handig voor het maken van rapporten en bij het gebruik van ScoreDisplay. In het tabblad sessies kunt u de sessies beheren. Aan de linkerkant ziet u een lijst met bestaande sessies. Daarnaast staan een aantal knoppen respectievelijk voor het maken van een nieuwe sessie, voor het omhoog en omlaag verplaatsen van een sessie en om een sessie te verwijderen. Figuur 4.1. Het tabblad sessies Als u een sessie selecteert, ziet u rechts de gegevens van de sessie. Elke sessie heeft een naam waarmee de sessie wordt aangeduid. Daarnaast kunt u datum, begin- en einduur van de sessie opgeven. Sessiecategorieën. Bij elke sessie kunt u een aantal categorieën toevoegen. In de lijst ziet u de reeds geselecteerde categorieën. Met de knoppen rechts van de lijst kunt u een categorie toevoegen of verwijderen. In de lijst ziet u naast de naam van een categorie ook de kolommen 'Vanaf nr' en 'Tot nr' staan. Meestal worden deze velden niet ingevuld (ze blijven op 0 staan). Als een categorie wordt gespreid over meerdere sessies, kunt u hier aanduiden welke deelnemersnummers in welke sessie moeten aantreden. 12

17 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren De manier waarop deelnemers worden beheerd hangt voor een deel af van de discipline van een competitie. De meeste disciplines zijn individueel, waarvoor personen als deelnemers worden ingeschreven. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een interclub kampioenschap worden deze personen opgedeeld in ploegen en wordt er naast het individueel klassement ook een ploegenklassement opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal disciplines die per groep of formatie worden beoefend. Voor deze disciplines worden groepen gevormd en vervolgens worden de groepen ingeschreven als deelnemer van de wedstrijd Deelnemers overzicht In het tabblad Deelnemers hebt u een overzicht van de deelnemers die zijn ingeschreven voor de competitie. Standaard staan de deelnemers gesorteerd volgens categorie. Je kan de volgorde van de deelnemers wijzigen door op de hoofding van een kolom te klikken. Als je dat doet worden de deelnemers georderdend volgens de aangeklikte kolom. In dit scherm kan je volgende kolommen aanpassen: Nummer, Aanwezig en Finalist. Dit is dan ook de handigste plaats om aan- en afwezigen en finalisten aan te duiden. Om andere eigenschappen van een deelname te wijzigen moet u naar Club - Leden (zie Paragraaf 10.1, Clubs/Leden ). Figuur 5.1. Het tabblad Deelnemers 5.2. Deelnemers toevoegen Er zijn twee manieren om deelnemers toe te voegen. U kan dit doen via het venster Club - Leden (zie Paragraaf 10.1, Clubs/Leden ) of u kan de wizards uit het menu Deelnemers gebruiken. Er zijn twee wizards voorzien, één wizard om een enkele deelnemer toe te voegen (afhankelijk van de discipline een individuele of een groepsdeelname) en een wizard voor het toevoegen van een ploegdeelname (enkel voor disciplines met individuele deelnames) Wizard Deelnemer toevoegen Club selectie. De wizard om een deelnemer toe te voegen bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is voor het selecteren van de club van de deelnemer. Als deze club reeds in de databank zit kan u de club uit de 13

18 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 14 lijst selecteren (Figuur 5.2, Wizard deelnemer toevoegen: club selectie ). Als het om een nieuwe club gaat kan u de club toevoegen door 'Nieuwe club' te kiezen en het formulier in te vullen (Figuur 5.3, Wizard deelnemer toevoegen: nieuwe club toevoegen ). De velden naam, clubnummer en provincie zijn verplicht. Figuur 5.2. Wizard deelnemer toevoegen: club selectie Figuur 5.3. Wizard deelnemer toevoegen: nieuwe club toevoegen Groep selectie. De tweede stap hangt af van het type deelnemer. Bij een individuele deelname gaat u onmiddellijk naar de stap 'Lid selectie'. Voor het toevoegen van een groepdeelname moet u eerst de groep opgeven. U kan opnieuw een bestaande groep selecteren of een nieuwe groep creëren. Als u een nieuwe groep toevoegt moet u opgeven hoeveel personen u wenst toe te voegen aan de groep. In de volgende stappen worden de gegevens van deze personen gevraagd.

19 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 15 Figuur 5.4. Wizard deelnemer toevoegen: groep toevoegen Lid selectie. Voor een individuele is er één stap 'Lid selectie', voor een groepdeelname waarbij u een nieuwe groep wil toevoegen zijn zoveel stappen 'Lid selectie' als er leden aan de groep worden toegevoegd. Figuur 5.5. Wizard deelnemer toevoegen: lid toevoegen Deelname. In de laatste stap van de wizard moet u de eigenschappen van de deelname zelf opgegeven. Het nummer dat wordt voorgesteld volgt op het hoogste nummer dat reeds is toegekend. Daarnaast moet u ook de categorie opgeven en kan u aanduiden of de deelnemer een gast deelnemer is.

20 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 16 Figuur 5.6. Wizard deelnemer toevoegen: deelname eigenschappen Wizard ploegdeelname toevoegen De wizard 'Ploegdeelname toevoegen' vereenvoudigt het toevoegen van deelnemers in ploegen drastisch. De stappen van deze wizard zijn volledig analoog aan deze voor het toevoegen van een groepsdeelname in de wizard 'Deelnemer toevoegen'. Het verschil zit in het resultaat van de wizard. Voor een ploegdeelname moeten zowel de ploeg als de leden van de ploeg worden ingeschreven als deelnemer. De wizard zal dit voor u doen. U geeft de ploeg een deelname nummer. Vervolgens worden de leden van de ploeg als individuele deelnemers toegevoegd (enkel als ze nog niet waren ingeschreven). De deelnemers van één ploeg krijgen opeenvolgende nummers. Bijvoorbeeld als de ploeg nummer 3 krijgt, krijgen de ploegleden nummers 31, 32, enz... De ploegleden worden ingeschreven in dezelfde categorie als de ploeg. U kan nadien de categorie van een ploeglid aanpassen, zonder dat de categorie van de ploeg wordt gewijzigd Deelnemers importeren Via het menu 'Algmeeen' kunt u de wizard 'Gegevens importeren' openen. Deze wizard laat u toe om de deelnemers van een wedstrijd op te nemen in het wedstrijdbestand. U kan kiezen tussen het importeren van enkel de clubs en de leden of u kan ook de deelnames van de geïmporteerde personen latan toevoegen. De wizard bestaat uit twee stappen. In de eerste stap moet u aanduiden welk type import u wil doen en het bestand dat u wil importeren aanduiden. U kan ook enkele details over het import bestand opgeven (zie Paragraaf 5.3.1, Bestandsformaat voor meer details hierover. In de tweede stap krijgt u een lijst van doelvelden. Dit zijn de velden waarin de geïmporteerde gegevens terecht komen. Per doelveld kan u aanduiden welk veld uit het importbestand (de bronvelden) ermee overeenkomt. Voor een aantal doelvelden moet u verplicht een bronveld opgeven. De lijst van deze velden wordt onderaan weergegeven. Voor de overblijvende velden, is het niet verplicht om een bronveld aan te duiden. Voor deze velden kunt u ook een standaard waarde invullen. Deze waarde wordt gebruikt als er geen bronveld is, of als het bronveld geen gegevens bevat.

21 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren Bestandsformaat Momenteel wordt enkel het importeren van csv (Comma Separated Values) bestanden ondersteund. Dit zijn tekstbestanden waarin elke lijn overeenkomt met een record (in dit geval personen/inschrijvingen). De waarden van de verschillende velden worden van elkaar gescheiden door een scheidingstelen (meestal, of ;). Vanuit programma's zoals Excel kan u gegevens opslaan in tekstformaat. In de wizard kan u opgeven welk teken wordt gebruikt voor het scheiden van velden. Daarnaast kan u ook aan duiiden welk teken eventueel wordt gebruikt om de inhoude van tekstvelden aan te geven (meestal "). Met de optie 'Lijnen overslaan' kan u aangeven op welke lijn in het data bestand de gegevens die worden geïmporteerd beginnen. De import wizard verwacht op de eerste lijn een lijst van veldnamen (die worden getoond in de tweede stap). Indien de eerste lijn van het bestand deze veldnamen bevat hoeft u dus geen lijnen over te slaan. Enkel als er voor de veldnamen nog andere lijnen komen moet u deze lijnen overslaan Veldspecificaties Doelveld Bronveld Inhoud Lidnummer Verplicht Elk lid moet een nummer hebben dat uniek is binnen zijn of haar club. Dit nummer wordt gebruikt om na te gaan of het lid reeds in het bestand zit. Familienaam Verplicht Dit veld bevat de familienaam of de volledige naam van een lid. Voornaam Niet verplicht Dit veld bevat de voornaam van een lid. U moet dit veld niet gebruiken indien het veld familienaam de volledige naam bevat. Geboortedatum Niet verplicht De geboortedatum van het lid. Het formaat van de datum kan u opgeven bij de import opties. Geslacht Niet verplicht Het geslacht van een lid kan u opgeven als 'M' voor mannen en 'V' of 'F' voor vrouwen. Clubnummer Verplicht Het stamnummer van een club. Er mogen geen twee clubs met hetzelfde stamnummer zijn. Dit veld wordt als referentie gebruikt om te zien of de club reeds in het bestand zit. Clubnaam Verplicht De naam van de club. Land Niet verplicht De drieletter code van het nationaal olympisch comitée van het land. Provincie Niet verplicht Provincie van de club. De schrijfwijze moet overeenkomen met deze die ScoreExpress hanteert voor de provincie in kwestie. Tabel 5.1. Import velden voor de clubs en leden Doelveld Bronveld Inhoud Nummer Verplicht Het rugnummer van de deelnemer. Categorie Verplicht De categorie van de deelnemer. De schrijfwijze moet overeenkomen met deze die ScoreExpress hanteert (Niveau + Naam, vb 'A Seniores'). Team Niet verplicht Naam van het team van de deelnemer. Dit veld wordt gebruikt voor wedstrijden die per groep worden afgewerkt. Deelnemers die hetzelfde team hebben worden in één groep geplaatst. Als u dit gebruikt, moet u er op letten dat de clubvelden en de deelnamevelden voor alle deelnemers van hetzelfde team overeenkomen. Tabel 5.2. Import velden voor de deelnames

22 Hoofdstuk 6. Wedstrijden met een finale Veel wedstrijden worden georganiseerd met een voorronde en een finale. Na de voorronde worden de deelnemers voor de finale geselecteerd op basis van hun resultaten. In ScoreExpress zijn er twee manieren waarop dit kan worden gerealiseerd. Welke methode u moet gebruiken wordt bepaald door de discipline Voorronde en finale in één competitie Sommige disciplines (vb. Trampoline en Tumbling) zijn zo opgebouwd dat voorronde en finale in één competitie worden georganiseerd. Dit betekent dat er een aantal reeksen zijn die tijdens de voorronde worden geturnd en andere reeksen die in de finale worden geturnd. In deze disciplines zijn er ook rapporten voorzien voor de rangschikking na de voorronde en na de finale. In een dergelijke discipline is het de eigenschap "Finalist" die bepaalt of een deelnemer meedoet in de finale. Na de voorronde moet u gewoon aanduiden in het deelnemersoverzicht welke deelnemers doorgaan naar de finale Voorronde en finale in aparte competities Voor disciplines waar de finale niet is voorzien in dezelfde competitie als de voorronde, moet u een tweede competitie maken. Na de voorronde worden de deelnemers uit de voorronde die doorgaan naar de finale toegevoegd als deelnemer in de finale competitie. Als er meerdere finales zijn (vb. toestelfinales in Artistieke Gymnastiek) kan u uiteraard meerdere finale competities toevoegen. Voor het selecteren van deelnemers uit de voorronde is in het menu "Deelnemers" de wizard "Deelnemers selecteren" voorzien. Met deze wizard worden deelnemers uit één competitie toegevoegd als deelnemer in een andere competitie als ze aan de selectievoorwaarden voldoen. Er zijn drie selectiecriteria die u kan toepassen. Deze voorwaarden kunnen worden gecombineerd. De wizard bestaat uit drie stappen. Eerst moet u kiezen uit welke competitie de deelnemers worden geselecteerd en in welke competitie ze moeten worden toegevoegd. U kan enkel competities met dezelfde discipline selecteren. In de tweede stap selecteert u de categorieën waaruit de deelnemers worden geselecteerd. In de derde stap moet u de selectiecriteria opgeven. Er zijn drie mogelijkheden die u met elkaar kunt combineren. Beste deelnemers per categorie. Met dit criterium geeft u op hoeveel deelnemers er maximaal worden geselecteerd per categorie. Als het aantal deelnemers dat aan de overige criteria voldoet groter is dan het maximum, worden de best gerangschikte deelnemers geselecteerd. Minimumnorm toepassen. Met dit criterium geeft u het minimum aantal punten op dat een deelnemer moet hebben om geselecteerd te worden. Enkel finalisten selecteren. Door dit criterium toe te passen worden enkel deelnemers geselecteerd waarvan de eigenschap "Finalist" is aangekruist. Op die manier kan u zelf aanduiden welke deelnemers in aanmerking komen en deze dan gemakkelijk overplaatsen naar de finale competitie. Rangschikking. U kan aanduiden of voor de selectie de all-around rangschikking dan wel de rangschikking van een bepaalde reeks moet worden gebruikt. Deze keuze is van toepassing voor zowel het maximaal aantal finalisten als de minimumnorm. 18

23 Hoofdstuk 7. Jurypanels In het tabblad Jurypanels kunt alle gegevens over de jurypanels invoeren en raadplegen. Aan de linkerkant van het venster ziet u een lijst van reeds gedefiniëerde jurypanels. Bij een nieuwe competitie is deze lijst uiteraard leeg. Via het menu Jurypanels kunt u een nieuw panel aanmaken. Elk panel dat u maakt moet een unieke naam krijgen. Figuur 7.1. Het tabblad Jurypanels Als u een nieuw panel hebt gecreëerd of een bestaand panel hebt geselecteerd in de lijst, verschijnen de gegevens van het panel. In het midden verschijnt een reeks van selectievelden voor het aanduiden van de juryleden. De lijst weerspiegelt de samenstelling van een panel voor het gekozen competitie type. Omdat het op vele wedstrijden onmogelijk is om volledige jurypanels samen te stellen is het niet nodig dat u voor alle voorziene plaatsen een panellid invult. Het is eveneens mogelijk om hetzelfde jurylid in te vullen op meerdere plaatsen. De lijst van juryleden wordt bepaald per discipline. Om de lijst aan te passen kunt u terecht bij de algemene gegevens (zie Hoofdstuk 10, Algemene gegevens). Naast elke jurylid staat een tweede selectie veld voor het selecteren van een club. De bedoeling is dat u hier aanduidt voor welke club het betrokken jurylid jureert. In deelnemersbestanden die u werden bezorgd door de Gymnastiek Federatie, kan u Gymnastiek Federatie als club aanduiden voor juryleden die werden uitgenodigd door de federatie. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een rooster met daarin een lijst van categorieën enerzijds, en een lijst van reeksen anderzijds. In dit rooster moet u aanduiden welke oefeningen het geselecteerde jurypanel zal jureren. Het is niet mogelijk om voor dezelfde combinatie van een reeks en een categorie meerdere panels aan te duiden. Via het menu Jurypanels kunt u, naast panels bijmaken en verwijderen, ook verschillende rapporten opvragen. U kunt een rapport opvragen van de samenstelling van de jurypanels. Als u in het menu Jurypanels Evalueren selecteert krijgt u een venster met de opties voor de juryevaluatie (zie Paragraaf 7.1, Jury evaluaties ) Jury evaluaties ScoreExpress voorziet in de mogelijkheid om een rapport te genereren dat een beter inzicht geeft in de prestaties van de juryleden t.o.v. elkaar aan de hand van een aantal objectieve cijfers. Om een dergelijk rapport te genereren, 19

Gebruikershandleiding Athletics Manager

Gebruikershandleiding Athletics Manager Gebruikershandleiding Athletics Manager Versie: 2013v2 Voorwoord Welkom bij de gebruikershandleiding van AthleticsManager. Wij raden u aan om eerst rustig doorheen de handleiding te bladeren, om zo een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands)

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands) 11 september 2013 Voorwoord Welkom bij de gebruikershandleiding van AthleticsManager. [PDF] Wij raden u aan om eerst rustig doorheen de handleiding te bladeren, om zo een initieel idee te krijgen van hoe

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding. AstroTotaal

Handleiding. AstroTotaal Handleiding (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl De tekst in dit document komt overeen met de tekst zoals deze is opgenomen in de helpfunctie (handleiding) van

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Starten met Base

Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleidende gids Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleiding tot gegevensbronnen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie