ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez"

Transcriptie

1 ScoreExpress Score software voor gymnastiekwedstrijden Versie 4.5 Handleiding Axel Hallez

2 2

3 ScoreExpress 4.5 handleiding ScoreExpress 4.5 handleiding Axel Hallez Dit document mag vrij worden verspreid onder voorwaarde van bronvermelding. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Licentie overeenkomst Installatie Computer vereisten Java installatie ScoreExpress installatie ScoreExpress verwijderen Wegwijs in ScoreExpress ScoreExpress opstarten Een bestand openen Een nieuwe competitie toevoegen Sessies Deelnemers beheren Deelnemers overzicht Deelnemers toevoegen Deelnemers importeren Wedstrijden met een finale Voorronde en finale in één competitie Voorronde en finale in aparte competities Jurypanels Jury evaluaties Scores Score-editor Scores importeren Rapporten Algemene gegevens Clubs/Leden Disciplines - Juryleden ScoreDisplay: Projectie van de resultaten Het computer netwerk Opstarten van de server Instellen van ScoreExpress Opstarten en configureren van ScoreDisplay iv

5 Hoofdstuk 1. Inleiding ScoreExpress wordt ontwikkeld in samenwerking met Gymnastiek Federatie Vlaanderen en Fédération francophone de Gymnastique voor de wedstrijden in de Belgische competitie. Daarnaast kan het programma uiteraard ook worden gebruikt voor andere wedstrijden. Het programma wordt gratis ter beschikking gesteld. U dient zich uiteraard wel aan de licentie overeenkomst te houden (zie Paragraaf 1.1, Licentie overeenkomst ). Tijdens het ontwikkelen van ScoreExpress werd gebruik gemaakt van een hele reeks hulpmiddelen waarvan de meeste tot stand kwamen onder de vorm van Open Source projecten. Ik wil hier graag mijn erkentelijkheid betuigen aan de mensen die deze software ter beschikking stellen: NetBeans IDE [http://www.netbeans.org] Ontwikkelingsomgeving voor het Java platform. JasperReports [http://jasperreports.sourceforge.net] Een framework voor het genereren van rapporten. Message Oriented Middleware for Java [http://mom4j.sourceforge.net/] Een implementatie van de JMS standaard. JGoodies [http://www.jgoodies.com] Verschillende hulpmiddelen die het ontwikkelen van grafische user interfaces in Java vereenvoudigen. Xerces [http://xml.apache.org/] Een Java XML parser. itext [http://www.lowagie.com/itext/] Een Java PDF generator. ANT [http://ant.apache.org/index.html] Een build tool. Inno Setup [http://www.jrsoftware.org/isinfo.php] Een open source compiler voor het maken van installatie wizards. Batik SVG Toolkit [http://xmlgraphics.apache.org/batik/] Een bibliotheek voor het werken met SVG grafiek. Launch4j [http://launch4j.sourceforge.net/] Voor het creëren van de opstart scripts van ScoreExpress en ScoreDisplay. SwingLabs Wizard Project [https://wizard.dev.java.net/] Een raamwerk voor wizards Licentie overeenkomst DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE GEBRUIKER, ENERZIJDS EN AXEL HALLEZ, HIERNA GENOEMD DE AUTEUR, ANDERZIJDS. De overeenkomst slaat op het software pakket genaamd ScoreExpress en de bijhorende documenten die ermee samen worden verspreid, hierna genoemd de software. Door het installeren van de software ScoreExpress verklaart u zich akkoord met de termen van deze overeenkomst. Indien u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst bent u niet gerechtigd de software te installeren. De overeenkomst vervalt wanneer u de software van uw computer verwijdert en alle kopieën in uw bezit vernietigt Licentie Hierbij geeft de auteur aan de gebruiker een niet-exclusieve licentie om de software te installeren en te gebruiken op één of meerdere computers en het maken van een kopie voor back-up of archivering. Het is de gebruiker niet toegestaan deze software te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, er reverse engineering op toe te passen, te decompileren of anderszinds te vertalen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan 1

6 Hoofdstuk 1. Inleiding 2 ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. Evenmin geeft deze overeenkomst de gebruiker het recht op gebruik van toekomstige versies van de software Auteursrecht De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven in handen van de auteur en zijn licentiegevers. De informatie die wordt ingebracht voor verwerking door het programma en de informatie die met het programma wordt gecreëerd is en blijft, voor zover van toepassing, het (auteursrechtelijk) eigendom van de oorspronkelijke eigenaar Beperkte aansprakelijkheid De software en de bijhorende bestanden worden geleverd zonder garantie van welke aard dan ook. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk zijn voor schade resulterend uit het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de software.

7 Hoofdstuk 2. Installatie In dit hoofdstuk wordt stap voor stap beschreven wat u moet doen om ScoreExpress te installeren op een computer. In de volgende sectie wordt eerst overlopen aan welke vereisten de computer moet voldoen om vlot te kunnen werken. De installatie zelf bestaat uit twee delen. Daar ScoreExpress gemaakt is voor het Java platform, moet u er eerst voor zorgen dat een geschikte Java omgeving is geïnstalleerd. Hoe dit in z'n werk gaat wordt uitgelegd in Paragraaf 2.2, Java installatie. Vervolgens wordt in Paragraaf 2.3, ScoreExpress installatie uitgelegd hoe u ScoreExpress zelf kan installeren. Ten slotte wordt in Paragraaf 2.4, ScoreExpress verwijderen uitgelegd hoe u de installatie terug ongedaan kan maken Computer vereisten Voor het werken met een ScoreExpress heeft u een computer die minimaal aan volgende eisen voldoet: CPU snelheid: 1 GHz RAM geheugen: 512 MB Besturings systeem: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 ScoreExpress neemt ongeveer 30 MB in op de harde schijf. Als uw wil werken met meerdere PC's hetzij om op meerdere PC's gelijktijdig punten in te voeren, hetzij om ScoreDisplay uit voeren op een aparte PC, moeten de PC's een netwerkverbinding hebben Java installatie Om ScoreExpress te kunnen gebruiken moet u eerst een geschikte Java Virtuele Machine (JVM) installeren op uw computer. ScoreExpress 4 maakt gebruik van Java 1.6. De JVM kunt u best afhalen op de website van Sun: Op deze website krijgt u deze pagina te zien: Figuur 2.1. Java download pagina 3

8 Hoofdstuk 2. Installatie 4 Om te controleren of uw computer de meest recente versie van Java heeft geïnstalleerd, kunt u op de link "Heb ik Java?" klikken. Om de meest recente versie te downloaden klik je op de knop 'Gratis Java download'. Je hebt de keuze tussen een online installatie programma en een offline installatie programma. Kies voor de online versie als je Java onmiddellijk op je computer wil installeren. De offline versie kan je kopiëren en gebruiken om Java op andere PC's te installeren. Dit kan handig zijn om bij het hebben tijdens een wedstrijd. Nadat de download kunt u het Java installatie programma uitvoeren. U eerst akkoord gaan met de gebruiksovereenkomst. Figuur 2.2. Vraag om de gebruikersovereenkomst te bevestigen Als u op de knop "Accept" klikt gaat u naar het volgende venster. De installatie van Java begint nu te lopen en u ziet de vooruitgang van de installatie op het scherm. Figuur 2.3. Installatie vooruitgang Als de installatie is voltooid krijgt u dit scherm te zien:

9 Hoofdstuk 2. Installatie 5 Figuur 2.4. Een gelukte installatie Als u op "Finish" klikt is de installatie van Java voltooid en kunt u verder gaan met het installeren van ScoreExpress zelf ScoreExpress installatie Het installatieprogramma voor ScoreExpress moet u afhalen op de ScoreExpress website [http:// Er verschijnen regelmatig updates van de software. Bij elke versie staat een lijst met wijzigingen. Als u een wedstrijd organiseert kijkt u best kort voor de wedstrijd of er geen wijzigingen zijn die voor uw wedstrijd belangrijk zijn. Opmerking Als u reeds een versie van ScoreExpress op uw computer hebt en u wilt deze vervangen, dan kunt u best de oude versie verwijderen voor u de nieuwe installeert (zie Paragraaf 2.4, ScoreExpress verwijderen ). Hieronder wordt de installatie-procedure stap voor stap overlopen. Bij elk scherm dat u te zien krijgt wordt uitgelegd welke keuzemogelijkheden u hebt. Eerste komt u bij het welkom scherm, dat onder andere aangeeft welke versie van ScoreExpress zal worden geïnstalleerd. Figuur 2.5. Stap 1: Het welkom scherm

10 Hoofdstuk 2. Installatie 6 Als u nu op "Volgende" klikt krijgt u de licentie overeenkomst voor ScoreExpress te zien. Figuur 2.6. Stap 2: Licentie overeenkomst Vooraleer u verder kan gaan met de installatie moet u zich expliciet akkoord verklaren met de licentieovereenkomst door de optie "Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst" aan te duiden. Figuur 2.7. Stap 3: Kiezen van de installatie map In dit scherm kunt u bepalen in welke map u ScoreExpress wilt installeren. U kiest hier best voor de map "Program Files" zoals standaard staat ingevuld. Nadat u de gewenste map hebt ingevuld klikt u op "Volgende" om verder te gaan.

11 Hoofdstuk 2. Installatie 7 Figuur 2.8. Stap 4: Kiezen van de Startmenu-map In stap vier kunt u kiezen in welke map van het startmenu de snelkoppelingen van ScoreExpress moeten worden geplaatst. De naam ScoreExpress die standaard is ingevuld ligt het meest voor de hand, maar u kan om het even welke naam kiezen. U kan er ook voor kiezen om helemaal geen snelkoppelingen aan te maken door onderaan de optie "Geen Startmenu-map maken" aan te vinken. Als u de gewenste map heeft ingevuld klikt op de knop "Volgende" aan verder te gaan. Figuur 2.9. Stap 5: Bureaublad snelkoppeling In stap 5 kan u kiezen om al dan niet een snelkoppeling voor ScoreExpress op het bureaublad te plaatsen.

12 Hoofdstuk 2. Installatie 8 Figuur Stap 6: Installatie overzicht Na stap 5 zijn alle installatie-opties overlopen. In stap 6 krijgt u nog eens een beknopt overzicht van de door u gekozen opties. Als u nog wijzigingen wil aanbrengen kan u dit door met de knop "Vorige" naar het desbetreffende scherm te gaan en daar de opties te wijzigen. Als alle opties naar wens zijn ingevuld, klikt u op "Installeren" om de installatie te laten starten. Nadat de installatie werd voltooid krijgt u het volgende scherm te zien: Figuur Stap 7: Einde van de installatie Voor u op "Voltooien" klikt kan u kiezen om bij het afsluiten onmiddellijk ScoreExpress te starten. U kan ScoreExpress opstarten via de snelkoppeling in het startmenu of op het bureaublad. Als ScoreExpress rechtstreeks wil opstarten moet u in de map van ScoreExpress het bestand ScoreExpress.exe opstarten ScoreExpress verwijderen Om ScoreExpress te verwijderen gaat u in het Windows startmenu naar de folder van ScoreExpress. Daarin staat een item 'Uninstall ScoreExpress'. Als u dit item selecteert, wordt ScoreExpress van uw computer verwijderd.

13 Hoofdstuk 2. Installatie 9 Ook de Java Runtime Environment kan u terug verwijderen van de computer. In het Windows Configuratiescherm kiest u het item Software. U krijgt nu een lijst van alle programma's die op de computer staan geïnstalleerd. In deze lijst selecteert u het item "Java(TM) SE Runtime Environment 6" en vervolgens op de knop "Verwijderen".

14 Hoofdstuk 3. Wegwijs in ScoreExpress ScoreExpress bestaat uit verschillende onderdelen. Om te beginnen is er het programma ScoreExpress zelf. Dit is het centrale programma waarin alle gegevens van de wedstrijden worden verwerkt en waarvan de werking in de volgende hoofdstukken wordt beschreven. Daarnaast is er ook nog het programma ScoreDisplay. Dit is het programma dat je kan gebruiken voor het projecteren van de scores en de tussenstanden aan het publiek. De werking van ScoreDisplay wordt uitgelegd in Hoofdstuk 11, ScoreDisplay: Projectie van de resultaten ScoreExpress opstarten Bij het installeren van ScoreExpress worden verschillende snelkoppelingen gemaakt (tenzij u tijdens het installeren anders heeft beslist) waarmee u het programma kunt opstarten: één op het bureaublad en één in het startmenu. Via het start menu kunt u ook de website van ScoreExpress opvragen of het programma verwijderen van uw computer. Wanneer u het programma rechtstreeks (d.i. niet via een snelkoppeling) wilt opstarten, kunt u dat door in de directory waar u ScoreExpress hebt geïnstalleerd het programma "ScoreExpress.exe" op te starten. Wanneer u ScoreExpress de eerste keer wordt opgestart moet u zelf een bestand openen. Daarna zal bij het opstarten automatisch het laatst geopende bestand worden geopend. Als u echter verschillende wedstrijdbestanden regelmatig nodig hebt bestaat er ook de mogelijkheid om bij het opstarten de naam van het bestand dat u wil gebruiken als parameter mee te geven (vb. ScoreExpress c:\bestanden\wedstrijd.mdb). Op die manier kunt u voor elk bestand dat u regelmatig nodig heeft een snelkoppeling maken. Als u ScoreExpress de eerste keer opent krijgt u het volgende scherm te zien: Figuur 3.1. Openingsscherm van ScoreExpress 3.2. Een bestand openen De wedstrijdgegevens van ScoreExpress worden bewaard in bestanden in MS Access formaat. Vooraleer u kan beginnen moet u een bestand openen. Via het menu "Bestand" kan u een nieuw bestand maken of een bestaand bestand openen. 10

15 Hoofdstuk 3. Wegwijs in ScoreExpress 11 Na het openen van een bestand kunt u de verschillende onderdelen van het scherm gebruiken. De werking van het programma is als volgt opgevat. Bovenaan het scherm ziet u een selectievak Competitie. Daar kunt u één van de competities die zijn gedefinieerd in het geopende bestand selecteren. Met de knoppen naast dit selectie veld kunt u een nieuwe competitie aanmaken of de geselecteerde wedstrijd verwijderen. Als er een wedstrijd geselecteerd is kunt u de tabbladen gebruiken om de informatie verbonden aan de geselecteerde wedstrijd te raadplegen of te wijzigen. Naast de informatie die rechtstreeks via de competities te raadplegen is, is er nog een tweede belangrijke component waar u algemene informatie kunt terugvinden en wijzigen. Meerbepaald gaat het hier om gegevens over leden (deelnemers) die per club worden bijgehouden en informatie over de juryleden die worden bijgehouden per discipline. Het venster waarin u deze gegevens kunt raadplegen is toegankelijk via het menu "Algemeen". De volgende twee hoofdstukken geven een gedetailleerd overzicht van de verschillende onderdelen van het programma Een nieuwe competitie toevoegen Met de knop toevoegen ( ) naast het competitie selectievak, kunt u een nieuwe competitie toevoegen aan het bestand. Als u een nieuwe wedstrijd toevoegt moet u de gegevens in het tabblad competitie eerst en vooral invullen. Het is echter niet verplicht om alle velden in te vullen. Hieronder staat een lijst van de velden met een verklaring en een aanduiding of ze al dan niet verplicht zijn. Discipline (verplicht). Bij het creëren van een nieuwe competitie moet u eerst de discipline van de competitie kiezen. Nadien kan de discipline van een competitie niet meer worden veranderen. De discipline van een competitie bepaalt hoe de competitie in elkaar zit, gaande van welke categorieën er zijn over hoe de scores worden berekend tot de rapporten die beschikbaar zijn. Titel (verplicht). De titel van een competitie komt op verschillende plaatsen terug om de competitie aan te duiden. De titel is ook belangrijk in de rapporten. Datum van... tot... De begin- en einddatum van de competitie. Deze data worden vermeld in de rapporten. Als de competitie slechts één dag duurt, kunnen deze twee data samenvallen. Lokatie, Adres en Postcode. Lokatie waar de competitie doorgaat. Plaats. Stad of gemeente waar de wedstrijd doorgaat. Dit verschijnt eveneens in de rapporten.

16 Hoofdstuk 4. Sessies Bij competities met veel deelnemers worden de dag meestal opgesplitst in verschillende sessies (in het Gymfed jargon worden die wedstrijden genoemd). In elk van deze sessies treden dan een categorieën aan en in een enkel geval wordt een categorie met veel deelnemers opgesplitst over meerdere sessies. Het invoeren van de sessies in de databank is geen vereiste, maar is wel handig voor het maken van rapporten en bij het gebruik van ScoreDisplay. In het tabblad sessies kunt u de sessies beheren. Aan de linkerkant ziet u een lijst met bestaande sessies. Daarnaast staan een aantal knoppen respectievelijk voor het maken van een nieuwe sessie, voor het omhoog en omlaag verplaatsen van een sessie en om een sessie te verwijderen. Figuur 4.1. Het tabblad sessies Als u een sessie selecteert, ziet u rechts de gegevens van de sessie. Elke sessie heeft een naam waarmee de sessie wordt aangeduid. Daarnaast kunt u datum, begin- en einduur van de sessie opgeven. Sessiecategorieën. Bij elke sessie kunt u een aantal categorieën toevoegen. In de lijst ziet u de reeds geselecteerde categorieën. Met de knoppen rechts van de lijst kunt u een categorie toevoegen of verwijderen. In de lijst ziet u naast de naam van een categorie ook de kolommen 'Vanaf nr' en 'Tot nr' staan. Meestal worden deze velden niet ingevuld (ze blijven op 0 staan). Als een categorie wordt gespreid over meerdere sessies, kunt u hier aanduiden welke deelnemersnummers in welke sessie moeten aantreden. 12

17 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren De manier waarop deelnemers worden beheerd hangt voor een deel af van de discipline van een competitie. De meeste disciplines zijn individueel, waarvoor personen als deelnemers worden ingeschreven. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een interclub kampioenschap worden deze personen opgedeeld in ploegen en wordt er naast het individueel klassement ook een ploegenklassement opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal disciplines die per groep of formatie worden beoefend. Voor deze disciplines worden groepen gevormd en vervolgens worden de groepen ingeschreven als deelnemer van de wedstrijd Deelnemers overzicht In het tabblad Deelnemers hebt u een overzicht van de deelnemers die zijn ingeschreven voor de competitie. Standaard staan de deelnemers gesorteerd volgens categorie. Je kan de volgorde van de deelnemers wijzigen door op de hoofding van een kolom te klikken. Als je dat doet worden de deelnemers georderdend volgens de aangeklikte kolom. In dit scherm kan je volgende kolommen aanpassen: Nummer, Aanwezig en Finalist. Dit is dan ook de handigste plaats om aan- en afwezigen en finalisten aan te duiden. Om andere eigenschappen van een deelname te wijzigen moet u naar Club - Leden (zie Paragraaf 10.1, Clubs/Leden ). Figuur 5.1. Het tabblad Deelnemers 5.2. Deelnemers toevoegen Er zijn twee manieren om deelnemers toe te voegen. U kan dit doen via het venster Club - Leden (zie Paragraaf 10.1, Clubs/Leden ) of u kan de wizards uit het menu Deelnemers gebruiken. Er zijn twee wizards voorzien, één wizard om een enkele deelnemer toe te voegen (afhankelijk van de discipline een individuele of een groepsdeelname) en een wizard voor het toevoegen van een ploegdeelname (enkel voor disciplines met individuele deelnames) Wizard Deelnemer toevoegen Club selectie. De wizard om een deelnemer toe te voegen bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is voor het selecteren van de club van de deelnemer. Als deze club reeds in de databank zit kan u de club uit de 13

18 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 14 lijst selecteren (Figuur 5.2, Wizard deelnemer toevoegen: club selectie ). Als het om een nieuwe club gaat kan u de club toevoegen door 'Nieuwe club' te kiezen en het formulier in te vullen (Figuur 5.3, Wizard deelnemer toevoegen: nieuwe club toevoegen ). De velden naam, clubnummer en provincie zijn verplicht. Figuur 5.2. Wizard deelnemer toevoegen: club selectie Figuur 5.3. Wizard deelnemer toevoegen: nieuwe club toevoegen Groep selectie. De tweede stap hangt af van het type deelnemer. Bij een individuele deelname gaat u onmiddellijk naar de stap 'Lid selectie'. Voor het toevoegen van een groepdeelname moet u eerst de groep opgeven. U kan opnieuw een bestaande groep selecteren of een nieuwe groep creëren. Als u een nieuwe groep toevoegt moet u opgeven hoeveel personen u wenst toe te voegen aan de groep. In de volgende stappen worden de gegevens van deze personen gevraagd.

19 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 15 Figuur 5.4. Wizard deelnemer toevoegen: groep toevoegen Lid selectie. Voor een individuele is er één stap 'Lid selectie', voor een groepdeelname waarbij u een nieuwe groep wil toevoegen zijn zoveel stappen 'Lid selectie' als er leden aan de groep worden toegevoegd. Figuur 5.5. Wizard deelnemer toevoegen: lid toevoegen Deelname. In de laatste stap van de wizard moet u de eigenschappen van de deelname zelf opgegeven. Het nummer dat wordt voorgesteld volgt op het hoogste nummer dat reeds is toegekend. Daarnaast moet u ook de categorie opgeven en kan u aanduiden of de deelnemer een gast deelnemer is.

20 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren 16 Figuur 5.6. Wizard deelnemer toevoegen: deelname eigenschappen Wizard ploegdeelname toevoegen De wizard 'Ploegdeelname toevoegen' vereenvoudigt het toevoegen van deelnemers in ploegen drastisch. De stappen van deze wizard zijn volledig analoog aan deze voor het toevoegen van een groepsdeelname in de wizard 'Deelnemer toevoegen'. Het verschil zit in het resultaat van de wizard. Voor een ploegdeelname moeten zowel de ploeg als de leden van de ploeg worden ingeschreven als deelnemer. De wizard zal dit voor u doen. U geeft de ploeg een deelname nummer. Vervolgens worden de leden van de ploeg als individuele deelnemers toegevoegd (enkel als ze nog niet waren ingeschreven). De deelnemers van één ploeg krijgen opeenvolgende nummers. Bijvoorbeeld als de ploeg nummer 3 krijgt, krijgen de ploegleden nummers 31, 32, enz... De ploegleden worden ingeschreven in dezelfde categorie als de ploeg. U kan nadien de categorie van een ploeglid aanpassen, zonder dat de categorie van de ploeg wordt gewijzigd Deelnemers importeren Via het menu 'Algmeeen' kunt u de wizard 'Gegevens importeren' openen. Deze wizard laat u toe om de deelnemers van een wedstrijd op te nemen in het wedstrijdbestand. U kan kiezen tussen het importeren van enkel de clubs en de leden of u kan ook de deelnames van de geïmporteerde personen latan toevoegen. De wizard bestaat uit twee stappen. In de eerste stap moet u aanduiden welk type import u wil doen en het bestand dat u wil importeren aanduiden. U kan ook enkele details over het import bestand opgeven (zie Paragraaf 5.3.1, Bestandsformaat voor meer details hierover. In de tweede stap krijgt u een lijst van doelvelden. Dit zijn de velden waarin de geïmporteerde gegevens terecht komen. Per doelveld kan u aanduiden welk veld uit het importbestand (de bronvelden) ermee overeenkomt. Voor een aantal doelvelden moet u verplicht een bronveld opgeven. De lijst van deze velden wordt onderaan weergegeven. Voor de overblijvende velden, is het niet verplicht om een bronveld aan te duiden. Voor deze velden kunt u ook een standaard waarde invullen. Deze waarde wordt gebruikt als er geen bronveld is, of als het bronveld geen gegevens bevat.

21 Hoofdstuk 5. Deelnemers beheren Bestandsformaat Momenteel wordt enkel het importeren van csv (Comma Separated Values) bestanden ondersteund. Dit zijn tekstbestanden waarin elke lijn overeenkomt met een record (in dit geval personen/inschrijvingen). De waarden van de verschillende velden worden van elkaar gescheiden door een scheidingstelen (meestal, of ;). Vanuit programma's zoals Excel kan u gegevens opslaan in tekstformaat. In de wizard kan u opgeven welk teken wordt gebruikt voor het scheiden van velden. Daarnaast kan u ook aan duiiden welk teken eventueel wordt gebruikt om de inhoude van tekstvelden aan te geven (meestal "). Met de optie 'Lijnen overslaan' kan u aangeven op welke lijn in het data bestand de gegevens die worden geïmporteerd beginnen. De import wizard verwacht op de eerste lijn een lijst van veldnamen (die worden getoond in de tweede stap). Indien de eerste lijn van het bestand deze veldnamen bevat hoeft u dus geen lijnen over te slaan. Enkel als er voor de veldnamen nog andere lijnen komen moet u deze lijnen overslaan Veldspecificaties Doelveld Bronveld Inhoud Lidnummer Verplicht Elk lid moet een nummer hebben dat uniek is binnen zijn of haar club. Dit nummer wordt gebruikt om na te gaan of het lid reeds in het bestand zit. Familienaam Verplicht Dit veld bevat de familienaam of de volledige naam van een lid. Voornaam Niet verplicht Dit veld bevat de voornaam van een lid. U moet dit veld niet gebruiken indien het veld familienaam de volledige naam bevat. Geboortedatum Niet verplicht De geboortedatum van het lid. Het formaat van de datum kan u opgeven bij de import opties. Geslacht Niet verplicht Het geslacht van een lid kan u opgeven als 'M' voor mannen en 'V' of 'F' voor vrouwen. Clubnummer Verplicht Het stamnummer van een club. Er mogen geen twee clubs met hetzelfde stamnummer zijn. Dit veld wordt als referentie gebruikt om te zien of de club reeds in het bestand zit. Clubnaam Verplicht De naam van de club. Land Niet verplicht De drieletter code van het nationaal olympisch comitée van het land. Provincie Niet verplicht Provincie van de club. De schrijfwijze moet overeenkomen met deze die ScoreExpress hanteert voor de provincie in kwestie. Tabel 5.1. Import velden voor de clubs en leden Doelveld Bronveld Inhoud Nummer Verplicht Het rugnummer van de deelnemer. Categorie Verplicht De categorie van de deelnemer. De schrijfwijze moet overeenkomen met deze die ScoreExpress hanteert (Niveau + Naam, vb 'A Seniores'). Team Niet verplicht Naam van het team van de deelnemer. Dit veld wordt gebruikt voor wedstrijden die per groep worden afgewerkt. Deelnemers die hetzelfde team hebben worden in één groep geplaatst. Als u dit gebruikt, moet u er op letten dat de clubvelden en de deelnamevelden voor alle deelnemers van hetzelfde team overeenkomen. Tabel 5.2. Import velden voor de deelnames

22 Hoofdstuk 6. Wedstrijden met een finale Veel wedstrijden worden georganiseerd met een voorronde en een finale. Na de voorronde worden de deelnemers voor de finale geselecteerd op basis van hun resultaten. In ScoreExpress zijn er twee manieren waarop dit kan worden gerealiseerd. Welke methode u moet gebruiken wordt bepaald door de discipline Voorronde en finale in één competitie Sommige disciplines (vb. Trampoline en Tumbling) zijn zo opgebouwd dat voorronde en finale in één competitie worden georganiseerd. Dit betekent dat er een aantal reeksen zijn die tijdens de voorronde worden geturnd en andere reeksen die in de finale worden geturnd. In deze disciplines zijn er ook rapporten voorzien voor de rangschikking na de voorronde en na de finale. In een dergelijke discipline is het de eigenschap "Finalist" die bepaalt of een deelnemer meedoet in de finale. Na de voorronde moet u gewoon aanduiden in het deelnemersoverzicht welke deelnemers doorgaan naar de finale Voorronde en finale in aparte competities Voor disciplines waar de finale niet is voorzien in dezelfde competitie als de voorronde, moet u een tweede competitie maken. Na de voorronde worden de deelnemers uit de voorronde die doorgaan naar de finale toegevoegd als deelnemer in de finale competitie. Als er meerdere finales zijn (vb. toestelfinales in Artistieke Gymnastiek) kan u uiteraard meerdere finale competities toevoegen. Voor het selecteren van deelnemers uit de voorronde is in het menu "Deelnemers" de wizard "Deelnemers selecteren" voorzien. Met deze wizard worden deelnemers uit één competitie toegevoegd als deelnemer in een andere competitie als ze aan de selectievoorwaarden voldoen. Er zijn drie selectiecriteria die u kan toepassen. Deze voorwaarden kunnen worden gecombineerd. De wizard bestaat uit drie stappen. Eerst moet u kiezen uit welke competitie de deelnemers worden geselecteerd en in welke competitie ze moeten worden toegevoegd. U kan enkel competities met dezelfde discipline selecteren. In de tweede stap selecteert u de categorieën waaruit de deelnemers worden geselecteerd. In de derde stap moet u de selectiecriteria opgeven. Er zijn drie mogelijkheden die u met elkaar kunt combineren. Beste deelnemers per categorie. Met dit criterium geeft u op hoeveel deelnemers er maximaal worden geselecteerd per categorie. Als het aantal deelnemers dat aan de overige criteria voldoet groter is dan het maximum, worden de best gerangschikte deelnemers geselecteerd. Minimumnorm toepassen. Met dit criterium geeft u het minimum aantal punten op dat een deelnemer moet hebben om geselecteerd te worden. Enkel finalisten selecteren. Door dit criterium toe te passen worden enkel deelnemers geselecteerd waarvan de eigenschap "Finalist" is aangekruist. Op die manier kan u zelf aanduiden welke deelnemers in aanmerking komen en deze dan gemakkelijk overplaatsen naar de finale competitie. Rangschikking. U kan aanduiden of voor de selectie de all-around rangschikking dan wel de rangschikking van een bepaalde reeks moet worden gebruikt. Deze keuze is van toepassing voor zowel het maximaal aantal finalisten als de minimumnorm. 18

23 Hoofdstuk 7. Jurypanels In het tabblad Jurypanels kunt alle gegevens over de jurypanels invoeren en raadplegen. Aan de linkerkant van het venster ziet u een lijst van reeds gedefiniëerde jurypanels. Bij een nieuwe competitie is deze lijst uiteraard leeg. Via het menu Jurypanels kunt u een nieuw panel aanmaken. Elk panel dat u maakt moet een unieke naam krijgen. Figuur 7.1. Het tabblad Jurypanels Als u een nieuw panel hebt gecreëerd of een bestaand panel hebt geselecteerd in de lijst, verschijnen de gegevens van het panel. In het midden verschijnt een reeks van selectievelden voor het aanduiden van de juryleden. De lijst weerspiegelt de samenstelling van een panel voor het gekozen competitie type. Omdat het op vele wedstrijden onmogelijk is om volledige jurypanels samen te stellen is het niet nodig dat u voor alle voorziene plaatsen een panellid invult. Het is eveneens mogelijk om hetzelfde jurylid in te vullen op meerdere plaatsen. De lijst van juryleden wordt bepaald per discipline. Om de lijst aan te passen kunt u terecht bij de algemene gegevens (zie Hoofdstuk 10, Algemene gegevens). Naast elke jurylid staat een tweede selectie veld voor het selecteren van een club. De bedoeling is dat u hier aanduidt voor welke club het betrokken jurylid jureert. In deelnemersbestanden die u werden bezorgd door de Gymnastiek Federatie, kan u Gymnastiek Federatie als club aanduiden voor juryleden die werden uitgenodigd door de federatie. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een rooster met daarin een lijst van categorieën enerzijds, en een lijst van reeksen anderzijds. In dit rooster moet u aanduiden welke oefeningen het geselecteerde jurypanel zal jureren. Het is niet mogelijk om voor dezelfde combinatie van een reeks en een categorie meerdere panels aan te duiden. Via het menu Jurypanels kunt u, naast panels bijmaken en verwijderen, ook verschillende rapporten opvragen. U kunt een rapport opvragen van de samenstelling van de jurypanels. Als u in het menu Jurypanels Evalueren selecteert krijgt u een venster met de opties voor de juryevaluatie (zie Paragraaf 7.1, Jury evaluaties ) Jury evaluaties ScoreExpress voorziet in de mogelijkheid om een rapport te genereren dat een beter inzicht geeft in de prestaties van de juryleden t.o.v. elkaar aan de hand van een aantal objectieve cijfers. Om een dergelijk rapport te genereren, 19

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d Voorbereiding: Om een nieuwe installatie van wisa uit te voeren moet u de bestaande versie verwijderen! Dat doet u door via het configuratie scherm het programma Cwisadmin te

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 1) Verbinding maken met de online inschrijvingstool... 2 2) Kies je taal... 2 3) Een account creëren... 3 4) Verbinding maken met

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl AAN DE SLAG AAN DE SLAG Aan de slag met Communicate Symwriter Symwriter, schrijven met symbolen, is een eenvoudige tekstverwerker, voor kinderen die beginnen met leren lezen en schrijven. De symbolen verschijnen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Inloggen:

1. Inleiding. 2. Inloggen: 1. Inleiding Als handelaar heeft u toegang tot uw winkel op het Storesquare platform. In deze handleiding leggen we uit hoe u producten aan uw online shop kan toevoegen. U dient uw artikelen van een correcte

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie