Elektronisch Bestellen in ENK Software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Bestellen in ENK Software"

Transcriptie

1 Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum:

2 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software, en welke instellingen u hiervoor dient te maken. In Hoofdstuk 1 wordt stap-voor-stap beschreven welke eenmalige instellingen u dient te maken om elektronisch te kunnen bestellen bij Galvano vanuit ENK software. Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. Paragraaf 1.1 beschrijft hoe u Galop 9.1 kunt installeren, indien u nog niet over deze versie van dit programma beschikt. Deze laatste versie van Galop ondersteunt namelijk het elektronisch bestellen via ENK Software. Paragraaf 1.2 behandelt de instellingen die u dient te maken in ENK Software om elektronisch te kunnen bestellen bij Galvano. Tenslotte zet Paragraaf 1.3 de instellingen uiteen die u in Galop dient te maken teneinde het elektronisch bestellen mogelijk te maken. Na het beschrijven van de noodzakelijke instellingen wordt vervolgd met Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk zet uiteen hoe u daadwerkelijk elektronisch kunt bestellen bij Galvano. Het heeft als doel u vertrouwd te maken met het elektronisch doorsturen van een bestelling, gebruikmakend van ENK Software en Galop 9.1. Heeft u tijdens het maken van de instellingen vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de helpdesk van Galvano bereikbaar via telefoonnummer of per RK/MRz Pagina 2 Printdatum:

3 Inhoudsopgave Elektronisch bestellen in ENK Software VOORWOORD EENMALIGE INSTELLINGEN INSTALLEREN VAN GALOP INSTELLINGEN IN ENK SOFTWARE INSTELLINGEN IN GALOP ELEKTRONISCH BESTELLEN ELEKTRONISCH BESTELLEN IN ENK SOFTWARE...13 APPENDIX A: OPSTARTPARAMETERS IN GALOP...17 APPENDIX B: AANMAKEN MAP IN WINDOWS...18 RK/MRz Pagina 3 Printdatum:

4 1 Eenmalige instellingen Dit hoofdstuk beschrijft de eenmalige instellingen die u moet maken om het elektronisch bestellen bij Galvano mogelijk te maken. Dit wordt uiteengezet in drie paragrafen. Paragraaf 1.1 beschrijft hoe u Galop 9.1 kunt installeren. Deze paragraaf is dus alleen relevant indien u nog niet beschikt over deze versie van Galop. De Paragrafen 1.2 en 1.3 beschrijven welke instellingen u dient te maken in ENK software en Galop om deze programma s klaar te maken voor het elektronisch doorsturen van uw order. 1.1 Installeren van Galop 9.1 Als u nog niet beschikt over de laatste versie van Galop (Galop 9.1 of hoger) kunt u deze downloaden op de website van Galvano. U dient dan eerst in te loggen en daarna te klikken op Mijn Galvano Mijn Downloads. 1 2 U selecteert dan Setup Galop versie 9.1, zoals het groene kader in de onderstaande illustratie aangeeft. U opent nu het onderstaande vervolgscherm, hier kiest u voor Uitvoeren. RK/MRz Pagina 4 Printdatum:

5 Galop wordt nu gedownload, na enige tijd verschijnt onderstaand scherm waar u wederom dient te klikken op Uitvoeren. U start nu de Setup, in het onderstaand scherm klikt u op Volgende. U opent dan het onderstaand scherm. In dit scherm dient u uw gebruikersnaam in te voeren en de organisatie waarvoor u werkzaam bent. Kies daarna voor Volgende. RK/MRz Pagina 5 Printdatum:

6 In het vervolgscherm dient u op te geven op welke schijf u Galop wilt installeren. Standaard wordt dit gedaan op de C-schijf in de map Program Files, wij adviseren u hier niet van af te wijken. Belangrijk: Galop is een single user programma, u kunt Galop dus niet op een netwerkschijf installeren. Als u op meerdere computers elektronisch wilt bestellen dient u Galop op elke computer afzonderlijk te installeren. Nadat u heeft aangegeven waar u Galop wilt installeren, vervolgt u door wederom op Volgende te klikken. U opent nu een scherm waarin u het gewenste type installatie aan kunt vinken. Kies hier voor Standaard, gevolgd door Volgende. In het vervolgscherm kunt u nogmaals de instellingen controleren zoals u deze heeft opgegeven in de voorgaande stappen van de Setup. Als u akkoord bent met deze instellingen kunt u Galop daadwerkelijk installeren door te klikken op de knop Installeren (zie onderstaand scherm). RK/MRz Pagina 6 Printdatum:

7 Als Galop 9.1 succesvol op uw computer geïnstalleerd is, krijgt u onderstaand venster te zien. In dit venster klikt u op de knop Voltooien. U heeft Galop nu geïnstalleerd op uw computer. U vindt nu een snelkoppeling naar Galop op uw bureaublad. U kunt nu vervolgen met het aanbrengen van de essentiële instellingen in ENK Software. RK/MRz Pagina 7 Printdatum:

8 1.2 Instellingen in ENK Software Elektronisch bestellen in ENK Software Als u ENK heeft opgestart gaat u eerst naar Stamgegevens. Bij stamgegevens klikt u op Leveranciers, daar kiest u voor Galvano (of u maakt deze relatie aan) en vervolgens kiest u het tabblad Bestellen (zie groene kader in onderstaand scherm). In dit tabblad dient u een aantal instellingen te maken. Bij Inlogcode ICM dient u GV in te vullen (pijl 1). In het veld Uw debiteurnr dient u uw Galvano klantnummer in te vullen (pijl 2). Bij Verzendcommando dient u de locatie in te vullen waar u Galop geïnstalleerd heeft, standaard is dit: C:\program files\galvano\galop.exe (pijl 3). Bij Verzendcommando kunt u eventueel extra opstartparameters meegeven voor Galop, voor meer informatie hieromtrent zie Appendix A. Bij ICM Map geeft u aan waar u de elektronische bestellingen (ICM bestanden) wilt wegschrijven (pijl 4). In het veld ICB Map geeft u aan waar u de elektronische bevestigingen (ICB bestanden) wilt opzoeken (pijl 5). Bij EICB Map geeft u aan waar u de elektronische foutbevestigingen wilt opzoeken (pijl 6). In het veld Verzonden Map geeft u aan waar u de verzonden ICM bestanden weggeschreven worden (pijl 7). Maak een notitie van deze vier mappen, u heeft deze straks namelijk ook nodig bij de instellingen van Galop. Als u tenslotte klaar bent met het maken van deze instellingen slaat u deze op U kunt nu starten met het maken van de essentiële instellingen in Galop. RK/MRz Pagina 8 Printdatum:

9 1.3 Instellingen in Galop 9.1 U opent Galop door te dubbelklikken op het Galop icoontje op uw bureaublad. Als dit de eerste keer is dat u Galop start krijgt u onderstaand scherm te zien. Hier klikt u op YES. Als u Galop reeds geïnstalleerd heeft (en onderstaand scherm verschijnt niet), klik dan in het hoofdmenu op Setup en vervolg op de volgende pagina. U opent nu onderstaand venster, waar u op OK klikt. Onderstaand scherm wordt nu geopend. RK/MRz Pagina 9 Printdatum:

10 In het eerste tabblad Algemeen dient u uw inloggegevens voor de Galvano website in te geven samen met uw klantgegevens. Na het invoeren van de inloggegevens kunt u door op de button Controleer te klikken controleren of de inloggegevens correct zijn ingegeven. Uw Inloggegevens worden o.a. gebruikt voor het inlezen van bestanden, het opvragen van de voorraad en het elektronisch verzenden van orders. U vervolgt door te klikken op het tabblad Onderdelen. Hier kunt u aangeven welke onderdelen van Galop u wilt gebruiken: Het tabblad Onderdelen bestaat uit twee velden: (1) Galop functies en (2) Externe ICM bestanden importeren. RK/MRz Pagina 10 Printdatum:

11 (1) De Galop functies betreffen de standaard Galop functionaliteiten die u ook al uit vorige versies van Galop kent. Het is niet noodzakelijk om deze functies aan te vinken om vanuit ENK Software Elektronisch te bestellen. Bij Galop functies kunt u de optie Artikelen zoeken aanvinken. Deze functie dient u aan te vinken als u Galop wilt gebruiken om in het artikelbestand van Galvano te zoeken. Alleen als u deze optie aanvinkt kunt u één of meerdere van de onderstaande drie opties aanvinken: Bestellingen aanmaken: als u Galop wilt gebruiken om bestellingen aan te maken die u vervolgens naar Galvano kunt versturen. Favorieten: als u eigen favorietenlijstjes met veel bestelde artikelen aan wilt maken in Galop. Magazijnbonnen: als u Galop wilt gebruiken om snel en eenvoudig magazijnbonnen aan te maken. (2) De functies die beschreven staan onder Externe ICM bestanden importeren zijn voor u van toepassing. Zet een vinkje bij Elektronische orders (ICM) uit externe software importeren en versturen. Afhankelijk van uw wensen kunt u ook nog één van de volgende functies aanvinken: Geïmporteerde bestellingen mogen gewijzigd worden in Galop: als u het toe wilt staan dat bestellingen die in Galop geïmporteerd zijn, maar nog niet naar Galvano verzonden, gewijzigd mogen worden (b.v. levermoment of artikelspecificatie). Let wel: als u het toe wilt staan dat geïmporteerde bestellingen gewijzigd mogen worden, dan dient u de optie Artikelen zoeken onder Galop functies ook aan te vinken! Klantnummer in geïmporteerde bestelling vervangen door eigen klantnummer: als u wilt dat het klantnummer in Galop leidend is voor het verzenden van bestellingen naar Galvano. Het is aan te raden deze optie alleen aan te vinken als uw eigen softwarepakket niet in staat is een juist klantnummer te exporteren! Nu klikt u het tabblad Elektronisch bestellen aan RK/MRz Pagina 11 Printdatum:

12 Als u in bovenstaand scherm de optie Bestellingen altijd eerst controleren voordat deze definitief verstuurd wordt aanvinkt (pijl 1), zal voordat de bestelling verzonden wordt eerst een kladorder getoond worden. U krijgt dan te zien hoe uw order verwerkt zal worden als u deze op dit moment instuurt. Afhankelijk van de situatie kunt u vervolgens nog wijzigingen aanbrengen. Voldoet de order volledig aan uw wensen, dan kunt u de bestelling definitief naar Galvano versturen. Als u de optie Na verzenden van de order, de orderbevestiging tonen aanvinkt (pijl 2), zal na het verzenden van de bestelling direct de bevestiging getoond worden. Bij ICM bestanden komen uit software selecteert u ENK (pijl 3). Vervolgens dient u bij Directory te importeren ICM s de map te selecteren waarin ENK de te importeren ICM bestanden wegschrijft. Dit is dezelfde directory zoals opgegeven bij ICM Map in ENK (zie vorige paragraaf). U kunt deze map selecteren door te klikken op (zie pijl 4). Bij Directory tijdelijke bestanden selecteert u de map waarin u tijdelijke bestanden wilt wegschrijven, dit is een nieuwe directory, bij voorkeur zoals opgegeven bij ICM Map in ENK alleen dan in plaats van ICM de map Temp (pijl 5). Bij Directory verzonden ICM s selecteert u de map waarin u de door u verzonden bestellingen in wilt wegschrijven, dit is de directory zoals opgegeven bij Verzonden Map in ENK (zie vorige paragraaf) (pijl 6) Tenslotte selecteert u bij Directory Ontvangen ICB bestanden waar u uw orderbevestigingen wilt wegschrijven, dit is de directory zoals opgegeven bij ICB Map in ENK (zie vorige paragraaf) (pijl 7). Mogelijk moet u de mappen waarin u deze bestanden wilt wegschrijven nog aanmaken in Windows. Als u niet weet hoe u een nieuwe map aan kunt maken in Windows verwijzen wij u graag door naar Appendix B. Daar wordt stap-voor-stap uiteengezet hoe u deze mappen kunt aanmaken. U bent nu klaar met het maken van de instellingen in Galop, sla deze instellingen op door op OK te drukken. RK/MRz Pagina 12 Printdatum:

13 2 Elektronisch bestellen Dit hoofdstuk zet uiteen hoe u elektronisch een bestelling kunt versturen in ENK Software. Wij starten onze uitleg vanaf het punt dat u de bestelling heeft samengesteld in ENK Software, en deze naar Galvano wilt verzenden. 2.1 Elektronisch bestellen in ENK Software Als u een bestelling aangemaakt heeft in Enk Software kunt u nog enkele aanvullende instellingen maken met betrekking tot hoe u wenst dat Galvano omgaat met uw order. U kunt deze instellingen maken op onderstaand scherm dat verschijnt nadat u ervoor gekozen heeft om de bestelling te verwerken: 1 Bij Omschrijving (pijl 1) kunt u een aanvullende projectomschrijving opgeven, deze zullen wij dan op de orderbevestiging, de pakbon en de factuur vermelden. Als alle instellingen naar wens staan klikt u op Verzenden, vervolgens verschijnt onderstaand scherm. RK/MRz Pagina 13 Printdatum:

14 Hier dient u te kiezen voor Normale order (pijl 1). Als de bestelling naar uw standaard adres verzonden moet worden selecteert u bij Gebruik adresnr het cijfer 1 (pijl 2). U kunt ook een afwijkend afleveradres opgeven (pijl 3). Tenslotte klikt u op Exporteren (pijl 4). U opent dan het onderstaand venster. U kiest hier voor Ja, zoals de pijl aangeeft. Galop wordt nu automatisch opgestart. U ziet dat de bestelling die u zojuist heeft gemaakt in ENK Software is overgenomen in Galop (zie onderstaande illustratie). Door te dubbelklikken op de bestelling (zie pijl) kunt u de bestelling inzien alvorens u deze verstuurd. U opent dan onderstaand scherm. Afhankelijk van de instelling die u heeft gemaakt in de Setup van Galop kunt u nu nog wijzigingen aanbrengen. Als de bestelling naar wens is, klikt u op Elektronisch Versturen (zie pijl ) in de order, of op de knop Bestelling Verzenden in het hoofdscherm van Galop. RK/MRz Pagina 14 Printdatum:

15 U opent nu onderstaand scherm. Hier klikt u op Definitief verzenden (pijl 1). Als u echter nog een fout ziet in de bestelling, of u wilt nog wat toevoegen klikt u op Nog niet verzenden (pijl 2). 1 2 Als u heeft geklikt op Definitief verzenden krijgt u direct een orderbevestiging te zien (onderstaand scherm). In het blauw staat het Galvano ordernummer, als u hierop klikt (zie pijl 1) gaat u naar de website van Galvano en kunt u direct de orderstatus online bekijken. Als u op Afdrukken klikt (pijl 2), kunt u een ontvangstbevestiging afdrukken van de order ten behoeve van uw eigen administratie. RK/MRz Pagina 15 Printdatum:

16 2 1 De verzonden order verdwijnt uit uw scherm in Galop, en is nu te vinden onder het tabblad Verzonden (groene kader in onderstaand scherm). U kunt onder dit tabblad te allen tijde alle verzonden orders terugzoeken. RK/MRz Pagina 16 Printdatum:

17 Appendix A: Opstartparameters in Galop Als u Galop gebruikt om elektronische orders (ICM) vanuit uw externe software te importeren en naar Galvano te versturen, dan kunt u gebruik maken van een aantal opstartparameters, afhankelijk van hoever u het verzenden wenst te automatiseren. Optie AUTO Als u wilt dat Galop de ICM-orders die klaarstaan automatisch naar Galvano verstuurt, en alleen een melding geeft als er een fout optreedt, dan kunt u de auto optie gebruiken. Als u Galop aanroept met de optie AUTO, zal Galop automatisch de klaarstaande ICM bestanden importeren, naar Galvano versturen en een bevestiging van orderontvangst (ICB) wegschrijven. Als het verzenden succesvol verlopen is, dan merkt u niets. Als het verzenden (om welke reden dan ook) niet is gelukt krijgt u de volgende melding in uw scherm: U start Galop in de AUTO modus door in ENK bij de Leveranciersgegevens bij het veld Verzendcommando de opdracht AUTO achteraan toe te voegen (zie de pijl in onderstaande illustratie). AUTO Optie SILENT Deze optie werkt als de AUTO optie, alleen met dat verschil dat eventuele foutmeldingen die optreden niet gemeld worden. Deze worden weggeschreven in een logbestand. Deze optie is uitermate geschikt om als Geplande taak uit te voeren. U start Galop in de SILENT modus door in ENK bij de Leveranciersgegevens bij het veld Verzendcommando de opdracht SILENT achteraan toe te voegen. Als u kiest voor de SILENT optie, dan is het van belang om regelmatig de logfile te controleren, immers krijgt u anders geen melding dat bepaalde ICM orders niet verzonden zijn. U vindt de logfile in "C:\Program Files\Galvano\log.txt Gebruikmaken van een andere database Als u wilt dat Galop de ICM orders in een aparte database vastlegt dan de normale Galop orders, of u wilt orders van verschillende vestigingen scheiden, dan kunt u verschillende databases aanmaken. U verwijst vervolgens bij het opstarten van Galop naar de betreffende database. U start Galop met een andere database modus door in ENK bij de Leveranciersgegevens bij het veld Verzendcommando de opdracht f [databasepad]\[databasenaam].fdb achteraan toe te voegen. Bijvoorbeeld: -f c:\progra~1\galvano\enk.fdb RK/MRz Pagina 17 Printdatum:

18 Appendix B: Aanmaken map in Windows U maakt in Windows een nieuwe map aan door linksonder in uw bureaublad te klikken op Start en vervolgens op Deze Computer. U opent dan onderstaand scherm waar we klikken op Lokaal Station (C:) ofwel de C- Schijf. U opent nu onderstaand scherm. Als u in dit scherm met uw rechtermuisknop op een willekeurige plaats klikt, verschijnt een menu. In dit menu klikt u op Nieuw en vervolgens op Map. Vervolgens geeft u deze map de naam: ICM. RK/MRz Pagina 18 Printdatum:

Elektronisch Bestellen in Handsoft

Elektronisch Bestellen in Handsoft Elektronisch Bestellen in Handsoft Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 20-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Handsoft en

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in Syntess Atrium

Elektronisch Bestellen in Syntess Atrium Elektronisch Bestellen in Syntess Atrium Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 20-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Syntess

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in Syntess Prisma

Elektronisch Bestellen in Syntess Prisma Elektronisch Bestellen in Syntess Prisma Auteurs: RK/MRz Versie:.2 Datum: 20-07-200 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Syntess

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen Uitgebracht door : ZorgTTP Referentie : Handleiding installatie en gebruik Privacy- en Verzend Module

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Werkorder programma. Het aanmaken van een nieuwe order

Werkorder programma. Het aanmaken van een nieuwe order Werkorder programma Het werkorderprogramma is een multifunctioneel programma en fungeert als centraal programma binnen Easy-work voor het maken van werkorders, het maken van fakturen en offertes en het

Nadere informatie

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact. Hosting Februari, 2013 SnelStart koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren

Nadere informatie

Downloaden & installeren. BankingTools Cashflow v4.2

Downloaden & installeren. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding installatie Visual Rental Dynamics

Handleiding installatie Visual Rental Dynamics Handleiding installatie Visual Rental Dynamics Versie: 1.4 Datum: 10 oktober 2017 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Visual Rental Dynamics en de benodigde software.

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met behulp van Extern Bureaublad Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Bronboek Account Export

Handleiding Bronboek Account Export Handleiding Bronboek Account Export Het programma Bronboek Account Export is bedoeld om financiële gegevens van Bronboek Professional naar een boekhoud pakket te exporteren (zoals SnelStart). In het boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu).

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu). Dit document beschrijft de manier waarop u gegevens kunt overzetten van C@shflow versie 3.x naar C@shflow versie 3.4. Over het algemeen gaat overschakelen helemaal automatisch. Toch raden we u aan dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding Hagemeyer Nederland B.V. HSI-Module. Versie 1.4b

Installatiehandleiding Hagemeyer Nederland B.V. HSI-Module. Versie 1.4b Installatiehandleiding Hagemeyer Nederland B.V. HSI-Module Versie 1.4b 1 Algemeen In deze handleiding wordt beschreven hoe u de HSI-module kunt installeren voor gebruik middles een Single User, een Netwerk

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW.

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. 1. Registreren 2. Nieuw wachtwoord 3. Contract overzicht 4. Object overzicht 5. Orders 6. Facturen 7. Gegevens 8. Storing melden 9. Afspraak wijzigen 1. Registreren

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding noviteiten Galvano klantportaal

Handleiding noviteiten Galvano klantportaal Handleiding noviteiten Galvano klantportaal After Sales, Klantinformatie, mijn Berichten & mijn Prijsafspraken Auteur: Michiel Roozen Datum: 08-0-00 Versie:.0 Inleiding Galvano is de laatste maanden druk

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10

LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10 Naam handleiding: Handleiding LogoBase LB installeren op Windows 7, 8 en 10 Handleiding LogoBase LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10 2015 Winbase Software en Adviezen B.V. LogoBase installeren op

Nadere informatie

Snelstartgids PVM ZorgTTP

Snelstartgids PVM ZorgTTP Snelstartgids PVM ZorgTTP Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Snelstartgids PVM ZorgTTP Datum: 09-10-2018 Versie: 1.2 1 Doel van dit document In dit document wordt kort en bondig aangegeven welke stappen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de website kerkomroep

Veel gestelde vragen over de website kerkomroep Veel gestelde vragen over de website kerkomroep 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Installatie sikn speler...3 Problemen bij installatie sikn speler?...4 Installatie Audiospeler overige browsers...6 Vind

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard SnelStart 12 koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen

Nadere informatie

Installatie VTP. versie

Installatie VTP. versie Pagina 1 van 15 Installatie VTP versie 2.1108 afdeling pagina Voor u begint. 1 Stap 1: Installeren VTP 2 t/m 5 Stap 2: Instellen VTP 6 t/m 11 Stap 3: Instellen automatische taak 12 t/m 17 Voor u begint:

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Handleiding Plantion Digitale Marktplaats

Handleiding Plantion Digitale Marktplaats Per 10-03-2017 Handleiding Plantion Digitale Marktplaats voor mobiele telefoon 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inloggegevens aanvragen... 2 1) Inloggen... 2 2) Taal... 2 3 Een nieuwe opdracht aanmaken...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Installatie NemaDecide en eerste gebruik

Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installeren NemaDecide NemaDecide kan worden geïnstalleerd op alle computer vanaf Windows 95. De interface is toegesneden op een beeldschermresolutie van 1280 x

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

ReynaPRO Handleiding EOS

ReynaPRO Handleiding EOS ReynaPRO Handleiding EOS 1. Algemeen... 3 2. Configuratie... 3 3. Hoe een project bestellen via EOS... 10 3.1. Bestellen via het Ordersysteem... 10 3.2. Ordersysteem... 13 3.2.1. Opties... 13 3.2.2. Uitzicht...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10 Naam handleiding: Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7/8/10 Sleutelwoord(en): RAAM installeren op Windows 7/8/10 Datum publicatie: 07-08-2015 Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7, 8

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software Het inlezen van het PAB bestand dient uitgevoerd te worden op de Server / Computer waarop ENK Software is geïnstalleerd. (Nb. In de verschillende schermafbeeldingen

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Partijenpost. Met MijnPost

Nadere informatie