Handleiding enquetemaken.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding enquetemaken.be"

Transcriptie

1 Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren Hoofdstuk 3 : Activeren en verzenden van de enquête - Enquête activeren - Link verzenden - Gepersonaliseerde respondentenlijst maken - Integreren op eigen website Hoofdstuk 4 : Analyseren van de resultaten - Online statistieken - Filteranalyses - Word-bestand zonder grafieken - Word-bestand met grafieken - Excel-bestand Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 1

2 1. Starten met uw eigen enquête 1.1 Een account maken Klik op de knop maak enquete op de homepage Vul in het volgende scherm uw adres in en kies een wachtwoord. Het maakt niet uit hoeveel letters en cijfers uw wachtwoord bevat, maar zorg ervoor dat dit niet gemakkelijk te raden is. U kan achteraf uw wachtwoord nog wijzigen als u in de tool op het tabblad account klikt, het adres kan u niet zelf wijzigen. Dus controleer zeker of u het adres correct heeft ingevuld. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 2

3 1.2 Eerste enquête maken Eens u geregistreerd bent, kan u onmiddellijk beginnen met het maken van de enquête. Klik op de knop Maak nieuwe enquête Kies een goede titel voor de enquête. De titel van de enquête komt bovenaan elke pagina van de enquête. 1.3 Instellingen van uw enquête Klik op de knop wijzig instellingen om de instellingen van uw enquête aan te passen. Inleidende tekst De inleidende tekst staat op de eerste pagina van uw enquête. Vertel hier meer over uw organisatie, wat het doel is van de enquête en hoe lang het invullen van de enquête duurt. Het is ook mogelijk deze tekst blanco te maken zodat de respondent meteen de vragenlijst kan bekijken. Dankwoord U kan kiezen om op het einde van de enquête een tekst te laten tonen om de respondent te bedanken voor het invullen van de enquête Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 3

4 U kan de respondent ook laten doorverwijzen naar een pagina op uw eigen website na het invullen van de enquête. Vul in dit geval de link van de pagina in bij de dankwoord link. Wanneer u deze link invult, krijgt de respondent het dankwoord niet te zien maar gaat hij meteen na afloop van de enquête naar uw site.u kan ook nog volgende opties instellen - Gebruik maken van cookies: indien u dit aanvinkt kunnen respondenten maximaal 1 keer de enquete invullen. Gebruiken meerdere personen dezelfde computer, kan slechts 1 hen de enquête invullen (zonder de cookies te verwijderen). Vanuit een thuisnetwerk of bedrijfsnetwerk kan men wel nog vanuit meerdere computers de enquête invullen - Taal van de enquête: dit is de standaardtaal waarin we de enquête tonen. Indien u hier Engels selecteert, verschijnen de knoppen en foutmeldingen van de enquête in het Engels. - U kan kiezen om een balk bovenaan de enquête te tonen die aangeeft waar de respondent zich bevindt in de enquête. Hier ziet u een voorbeeld van deze balk. - U kan kiezen om automatisch hints/instructies toe te voegen bij de enquête. U kan deze hints zowel in je-vorm als in u-vorm laten tonen. Bijvoorbeeld bij een meerkeuzevraag enkele keuze tonen we volgende hint: Geef het antwoord aan dat (het meest) op je van toepassing is - U kan de enquête laten opnemen in de lijst van laatste enquêtes op enquetemaken.be (de lijst kan u vinden als u via het hoofdmenu op voorbeelden klikt). De lijst van enquêtes staat gesorteerd op datum. Enkel actieve enquêtes zonder wachtwoord worden in de lijst getoond - U kan een vervaldatum voor de enquête instellen. Na deze datum kunnen respondenten uw vragenlijst niet meer invullen. U kan deze vervaldatum steeds wijzigen, ook al is de enquête actief. - U kan de enquête afschermen met een wachtwoord. Enkel personen met het wachtwoord kunnen de enquête dan invullen. Laat het veld leeg als u zonder wachtwoord wenst te werken. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 4

5 2. Opstellen van de vragenlijst 2.1 Vragen maken Klik op de link Vragen in het menu en klik daarna op de knop maak nieuwe vraag U kan de tekst van de vraag invoeren in het tekstvak. U kan het type vraag kiezen (op de volgende pagina s staat een overzicht van alle vraagtypes) U kan aanduiden of de vraag verplicht in te vullen is of niet. Let op: indien de vraag mogelijk kan wegvallen door een vertakking zal de invulverplichting niet meer gecontroleerd worden, zodat iedereen de enquete kan afronden. U kan ook kiezen op welke positie de vraag in de vragenlijst moet getoond worden. 2.2 Vraagtypes Meerkeuze enkele keuze Wanneer u kiest voor een vraagtype meerkeuze enkele keuze moet u in het volgende scherm de mogelijke antwoorden invoeren. Elke antwoordmogelijkheid moet op een nieuwe lijn starten. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 5

6 U kan een toelichting instellingen voor deze vraag. Vul dan de tekst Geef hier een toelichting in op het toelichting tekstvak. Standaard worden de antwoorden met keuzerondjes weergegeven: U kan ook kiezen om de antwoorden in een drop-down menu weer te geven. Dit ziet er als volgt uit voor de respondent: Wanneer u het tekstvak andere aanduidt, zal nog een extra antwoordmogelijkheid getoond word: Anders, namelijk waarbij de respondent vrij een tekst kan invullen indien zijn antwoord niet in de lijst van mogelijkheden voorkomt. Meerkeuzevraag meerdere keuze Bij een meerkeuzevraag meerdere keuze kan de respondent meerdere keuzes aanvinken. Net zoals bij een meerkeuzevraag enkele keuze kan u hier ook een toelichting invullen, een vak andere toevoegen. U kan ook een maximum aantal antwoorden instellen dat de respondent mag aanduiden. (vb. geef de 3 belangrijkste criteria) Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 6

7 Open vraag Bij een open vraag kan de respondent vrij een antwoord invullen. U kan de grootte (aantal lijnen) van het tekstveld instellen. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 7

8 Schaal Bij een schaalvraag kan u kiezen hoeveel punten de schaal moet bevatten. Bijvoorbeeld 1 tot 5, 1 tot 7 en 1 tot 10 worden vaak gebruikt. De respondent kan dan op een schaal aanduiden U kan ook een tekst aan de linkerkant en rechterkant van de schaal weergeven. Indien u deze veld blanco maakt zal er geen tekst aan linkerkant en rechterkant van de schaal worden getoond. Wanneer u verschillende stellingen in 1 vraag wenst te combineren, kan u beter voor een matrixvraag kiezen. Matrixvraag Een matrixvraag maak het mogelijk om verschillende vragen in 1 overzichtelijke tabel te groeperen. Een matrixvraag is opgebouwd uit rijen en kolommen. In de rijen plaatst u de verschillende stellingen of vragen en in de kolommen de verschillende antwoordmogelijkheden. Het is slechts mogelijk om 1 antwoord per rij te selecteren. Vb. Hoe vaak doet u volgende activiteiten op het internet? Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 8

9 Numerieke vraag Bij een numerieke vraag kan de respondent enkel een getal antwoorden. Voorbeeld van een numerieke vraag: Wanneer er toch tekst werd ingevoerd, krijgen de respondenten hiervan een melding. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 9

10 vraag Bij een vraag kan de respondent enkel een geldig adres invullen. Wanneer de vraag niet verplicht staat en de respondent niets invult zal de respondent toch verder kunnen met de enquête. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 10

11 Rangschikking Bij een rangschikkingsvraag moet de respondent de antwoorden rangschikken in een bepaalde volgorde. Vul de mogelijke antwoorden in en gebruik voor elk antwoord een nieuwe regel. Procentvraag Bij een procentvraag kan de respondent verschillende percentages aan de verschillende antwoorden toekennen. Het totaal moet altijd op 100% uitkomen. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 11

12 2.3 Vragenlijst beheren Klik op het tabblad Vragen om de vragenlijst te beheren. U ziet bovenaan vier icoontjes: Preview Met de preview knop kan u een voorbeeld weergave van uw enquête laten tonen. Zo kan u uw enquête testen voor u de enquête activeert. De enquêtes ingevuld via de preview knop worden niet opgeslagen bij de resultaten. Activeer Met de activeer knop kan u een enquête activeren. Wanneer u de enquête activeert, kunnen uw respondenten de enquête invullen. U kan dan geen aanpassingen meer doen aan de vragenlijst. Zie ook volgend hoofdstuk. Lay-out Als u op de lay-out knop klikt kan u de kleuren en lettertypes van uw enquête wijzigen. Deze optie is echter enkel beschikbaar in de betaalde versie. Print Via de printknop opent er een gemakkelijk printbare versie van de enquête. De printbare versie kan u afprinten of kopiëren in Word om de enquêtes ook offline te houden. Wanneer u een combinatie doet van online en offline enquêtes kan u trouwens de offline enquêtes invoeren in ons programma zodat u hier snel een analyse van kan uitvoeren. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 12

13 Onder de icoontjes ziet u een overzicht van de vragen. U kan de vragen in een andere volgorde plaatsen door deze te verslepen met de muis. In de vragenlijst zelf staan volgende icoontjes: Wijzig vraag Via wijzig vraag kan je de tekst, het vraagtype en de antwoordopties van een vraag aanpassen Voeg instructie toe Via de knop voeg instructie toe kan u een tekst toevoegen tussen verschillende vragen. Dit kan een instructie zijn of ook een koptekst. Wanneer er al een instructie is toegevoegd, zal u de knoppen wijzig instructie en verwijder instructie te zien krijgen, waarmee u de instructie kan wijzigen of verwijderen. Vertakkingen Via de knop maak vertakking kan u een vertakking aanmaken. Deze knop is enkel zichtbaar bij meerkeuzevragen enkele keuze. Op de volgende pagina vindt u meer uitleg over hoe de vertakkingen werken. Nieuwe pagina Standaard wordt elke vraag op een nieuwe pagina geplaatst. U kan de pagina indeling wijzigen door op knop naast blz. te klikken. Wanneer de vraag op een nieuwe pagina bevindt, zal de vraag dan op de vorige pagina worden geplaatst. Kopieer Via de kopieerknop kan u een vraag kopiëren. U kan in het pop-up scherm de nieuwe tekst van de vraag invoeren en alle antwoordopties worden overgenomen naar de gekopieerde vraag. Verwijder Wanneer u op de verwijderknop klikt, wordt de vraag meteen verwijderd uit de vragenlijst. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 13

14 2.4 Vertakkingen Via EnqueteMaken is het mogelijk om vertakkingen in te voeren bij meerkeuzevragen enkele keuze. We adviseren om eerst de vragenlijst volledig in te voeren vooraleer u de vertakkingen maakt. Klik op de knop Maak vertakking in het overzicht van de vragen U kan dan bij elk mogelijk antwoord op deze vraag de vragen aanvinken die moeten wegvallen. Als u een vraag aanvinkt, wordt deze dus NIET getoond bij het gegeven antwoord. In onderstaand voorbeeld zullen vraag 3,6,7,8,9 getoond worden bij het geven van het antwoord tennis. Vraag 4 en 5 worden niet getoond, deze vallen weg. U kan maximaal 15 pagina s ver vertakken omwille van technische beperkingen van sommige internetbrowsers. Bestaat uw enquête uit meer dan 15 pagina s is het aan te raden de vragen te groeperen op minder pagina s. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 14

15 3. Activeren en verzenden van de enquête 3.1 Enquête activeren Om de enquête door te sturen naar uw respondenten moet u de enquête eerst activeren. Klik op het tabblad Verzenden en op de knop Activeer uw enquête. Let op: wanneer u een enquête activeert, kan u deze niet meer wijzigen. U kan wel de enquête terug de-activeren om wijzigingen te kunnen aanbrengen. Wanneer de wijzigingen gaan om het verbeteren van een spelfout, stellen is dit geen probleem. Wanneer u vragen toevoegt of verwijdert nadat er een groep respondenten de enquête al heeft ingevuld, kan dit tot gevolg hebben dat in uw uiteindelijk excel-bestand de antwoorden in verschillende kolommen staan. 3.2 Link verzenden Nadat u de enquête geactiveerd hebt, zal u onder het tabblad verzenden de link van uw enquête terugvinden. Wanneer respondenten uw enquête vanuit deze link invullen wordt de enquête anoniem ingevuld. U kan deze link doorsturen via naar uw respondenten. U kan via dit scherm ook meteen de enquête op uw Facebook, Twitter of Linkedin-account plaatsen. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 15

16 3.3 Respondentenlijst Via de respondentenlijst is het mogelijk om gepersonaliseerde codes en links aan te maken voor elke respondent. U kan dan meteen zien wie welke enquête heeft, de enquête is dan niet langer anoniem. U kan deze functie ook gebruiken om te weten welke respondenten de enquête al hebben ingevuld en wie niet. Klik op het tabblad Verzenden en onderaan vindt u uw respondentenlijst. Klik op respondenten toevoegen en vul daarin de adressen in (plaats elk adres op een nieuwe lijn) U kan ook de naam van de respondent en de bedrijfsnaam toevoegen. Wanneer u op de link exporteer lijst naar excel klikt, downloadt u een handig excel bestand. Dit bevat de gepersonaliseerde links en codes voor elke respondent én u kan meteen zien wie de enquête heeft ingevuld en wie niet. U kan deze lijst ook importeren in uw ing software om zo gepersonaliseerde s met de gepersonaliseerde links te verzenden. Moest u nog geen software hebben die kan werken met merge tags en personalisatie, raden we u aan om gebruik te maken van Mailchimp, dat u tot adressen gratis kan gebruiken. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 16

17 3.4 Integreren op eigen website Om de enquête op uw eigen website te laten tonen kan u eenvoudig de link van de enquête kopiëren en plakken op een pagina op uw website. Klik in het tabblad Verzenden op de knop Om de respons op uw enquête te verbeteren hebben we echter ook speciale uitnodigingsvensters gemaakt die u op uw eigen website kan plaatsen. U heeft 3 mogelijkheden 1) U kan de uitnodiging tonen 2 seconden na het openen van uw website. 2) U kan de uitnodiging laten tonen na 5 bezochte pagina s (in dit geval moet u wel aan alle pagina s van uw website de code toevoegen) 3) U kan de uitnodiging laten wanneer de bezoeker de website wil verlaten U kan ook nog een uitnodigingstekst en een knoptekst invullen. Klik dan op de knop website code genereren. In het volgende scherm kan u de code kopiëren. Deze code moet u (laten) plakken in uw website, tussen de <body> en </body> html tags. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 17

18 4. Analyseren van de resultaten 4.1 Online Statistieken en filteranalyse Via het tabblad resultaten kan u de resultaten van uw bekijken. Rechtsonder vindt u de grafiek van de eerste vraag van de enquête. Via de knop Bekijk alle grafieken online kan u deze grafieken voor elke vraag bekijken. Meerkeuzevragen enkele keuze worden in een taartdiagram weergegeven, resultaten op andere vragen in een staafdiagram. Resultaten op open vragen en toelichtingen kan u terugvinden in het Word- en Excelbestand. Links onderaan het tabblad resultaten kan u een filteranalyse uitvoeren. In onderstaand voorbeeld wordt wanneer u op de link Directeur klikt, de resultaten in online grafieken weergegeven voor de groep mensen die Directeur hebben geantwoord op de eerste vraag. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 18

19 4.2 Word-bestand Linksboven het tabblad Respondenten heeft u de keuze om een Excel-bestand, een Word-bestand zonder grafieken of een Word-bestand met grafieken te downloaden. In het Word-bestand zonder grafieken vindt u de belangrijkste statistieken terug in tabelvorm. U vindt hier ook de antwoorden gegeven op de open vragen en toelichtingen. U kan ook een Word-bestand met grafieken downloaden. Het is mogelijk dat u een foutbestand krijgt bij het openen van het Word-bestand met grafieken: Klik in Word op Bestand -> openen Selecteer daar 'openen en herstellen' in plaats van openen Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 19

20 4.3 Excel-bestand In het Excelbestand vindt u per respondent de ingevulde gegevens. Indien u gebruik heeft gemaakt van de respondentenlijst vindt u hier ook het adres, naam en code van de respondent terug. Elke rij staat voor 1 respondent. In de kolommen staan de verschillende vragen en antwoordmogelijkheden. U kan dit Excelbestand importeren in SPSS. Open hiervoor SPSS en klik op File->Import, selecteer als bestandsformaat excel-file en importeer het bestand. Handleiding EnqueteMaken.be Pagina 20

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Wat is Mailworks? Hoe werkt het?

Wat is Mailworks? Hoe werkt het? Wat is Mailworks? Mailworks is een online programma dat het mogelijk maakt zelf snel en eenvoudig professionele nieuwsbrieven aan te maken en te versturen. U hoeft hiervoor over geen enkele technische

Nadere informatie

Content Management Systeem

Content Management Systeem Handleiding RedSpot Content Management Systeem Cowpunks Online Marketing & Services Pascalweg 6 6662 NX Elst t. 0481 350 618 info@cowpunks.nl www.cowpunks.nl INHOUD Inleiding... 3 Inloggen... 4 Aan de

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE Stap-voor-stap instructies over het gebruik van WordPress en hoe je hier gemakkelijk je website mee kunt beheren. Een publicatie van

Nadere informatie

HANDLEIDING INSUSITE

HANDLEIDING INSUSITE HANDLEIDING INSUSITE Gentseweg 203-8792 Waregem T. 056 36 14 94 - F. 056 36 14 96 info@crm.be - www.crm.be 2 INHOUD Inleiding 1. Wordpress Basics 1.1 Inloggen in het adminpaneel 1.2 Het Dashboard 1.3 De

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Handleiding voor Werkgevers

Handleiding voor Werkgevers Handleiding voor Werkgevers Deze handleiding werd specifiek ontwikkeld voor werkgevers die vacatures willen plaatsen en/of op zoek zijn naar kandidaten. De meeste onderwerpen die in de handleiding beschreven

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus Centraal dossierbeheer Plus 1 Centraal dossierbeheer Inhoud 1 Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus...3 2 Werken met deze helpfile...5 2.1 Zo werkt dit helpsysteem...5 2.2 Navigatie via de knoppen Terug

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website december 2010 1 Inhoudsopgave Inloggen in TYPO3... 3 Algemene informatie... 4 De paginastructuur... 4 Iconen en paginanamen... 4 Het bestandsbeheer

Nadere informatie