HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent ) Verbinding maken met de online inschrijvingstool ) Kies je taal ) Een account creëren ) Verbinding maken met je account ) Startpagina van de club ) De coördinaten van de verantwoordelijke van jouw club meedelen (facultatief) ) Een clublid registreren en inschrijven voor het evenement... 6 a. Jouw clublid registreren... 6 b. Het lid inschrijven voor het evenement... 6 c. Bijzondere gevallen van inschrijvingen voor Gent G-Sport... 8 Inschrijven voor een van de 4 combineerbare disciplines... 8 Inschrijven voor golf... 9 Voetbal ) Een ploeg inschrijven ) Samenvatting van de inschrijvingen en bevestiging van de inschrijvingen a. De inschrijvingen van de club visualiseren b. Uittreksel van de inschrijvingen c. Validatie van de inschrijvingen ) Een inschrijving wijzigen a. De discipline(s) wijzigen b. De sport of de coördinaten van de persoon wijzigen ) Je inschrijving bevestigen en afronden ) Een inschrijving annuleren... 13

2 Inschrijven voor de Europese bedrijfssportspelen 2017 gebeurt volledig online. Deze handleiding helpt je doorheen het volledige inschrijvingsproces en bij het creëren van je account voor de betaling van jouw inschrijvingen. Heb je vragen, gelieve contact op te nemen met Inschrijven kan tot en met ) Verbinding maken met de online inschrijvingstool Ga naar de officiële site van de Europese bedrijfssportspelen ) Kies je taal Wil je je deelnemers inschrijven op de Nederlandse versie van de site, kies NL rechtsboven op de startpagina:

3 3) Een account creëren In het onthaalscherm klik je op Een account aanmaken. Zo kom je op de bladzijde Aanmaak club account. Kies eerst het land en de federatie waartoe je behoort. Vul vervolgens alle gevraagde verplichte velden in. - Het Nummer filiaal is niet verplicht, dit is het nummer (als het bestaat) dat door jouw federatie is toegekend. Dit zou nuttig kunnen zijn voor de validatie van de inschrijvingen door jouw federatie. - De vermelding van het Faxnummer is evenmin verplicht. Kies een Login en een Wachtwoord alvorens op Valideren te klikken. Jouw account is nu gecreëerd. De Login en het Wachtwoord worden automatisch naar jou opgestuurd via mail op het aangegeven adres. Het is dus belangrijk om een geldig e- mailadres op te geven. De Login en het Wachtwoord moet je bijhouden, want ze zullen bij elke verbinding worden gevraagd. 4) Verbinding maken met je account Vul op de startpagina de Login en het Wachtwoord in en klik op Inloggen.

4 5) Startpagina van de club Eens je bent verbonden, heb je onmiddellijk toegang tot de startpagina van jouw club en tot het tabblad Wijziging Club. Op elk moment kun je de Gegevens van de club wijzigen en ze registreren door op Valideren te klikken. Via het tabblad Overzicht registraties heb je toegang tot de lijst van jouw geregistreerde leden en ook tot de inschrijvingen voor het desbetreffende evenement (in dit geval de Europese spelen van Gent). Via het tabblad Registratie kun je je leden registreren en hen nadien inschrijven voor het evenement. Naast de gegevens over je club, kun je ook een Clubverantwoordelijke vermelden. Zie het volgende punt. 4

5 6) De coördinaten van de clubverantwoordelijke meedelen (facultatief) Niettegenstaande dit niet verplicht is, is het toch aangeraden om een clubverantwoordelijke aan te duiden. Hierdoor zal de organisatie hem/haar, net zoals gebeurt voor de club, alle gegevens kunnen bezorgen over het evenement. Daartoe klik je op het tabblad Registratie. Vink het vakje Verantwoordelijke club aan en vul de gevraagde gegevens in. Het is verplicht een telefoonnummer en een adres in te voeren voor de verantwoordelijke. Het vermelde postadres en telefoonnummer zijn standaard die van de club. Je kunt ze personaliseren door op het vakje Persoonlijk te klikken. De vermelding Sport is verplicht, zelfs indien de persoon niet aan het evenement zal deelnemen als sporter. Klik op Het lid valideren zodra alle gegevens zijn ingevuld. De coördinaten van de clubverantwoordelijke wijzigen: Op elk ogenblik kun je de coördinaten van de clubverantwoordelijke wijzigen en ook een andere verantwoordelijke opgeven. Hoe je dit doet, lees je in punt 10)b van dit document. 5

6 7) Een clublid registreren en inschrijven voor het evenement Voor elk nieuw te registreren lid, moet je klikken op het tabblad links van de pagina Registratie Nieuw. Inschrijven voor het evenement gebeurt in twee fasen. Eerst moet je de gegevens van de persoon invullen en nadien hem/haar inschrijven voor het evenement door de gekozen discipline(s) te selecteren.! OPGELET: clubleden die geen discipline geselecteerd hebben, zijn NIET ingeschreven! a. Jouw clublid registreren Dit zijn de verplichte velden: - Naam - Voornaam - Geboortedatum - Geslacht - Sport Het meegedeelde postadres is standaard dat van de club en kan verder worden uitgebreid door het vakje Persoonlijk aan te vinken. De vermelding van het Nummer licentie is niet verplicht maar jouw federatie kan de inschrijving van een niet-lid weigeren. De is niet verplicht. Voor elke sport kun je een Sportverantwoordelijke aanduiden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken (het adres is wel verplicht voor een Sportverantwoordelijke). Eenmaal alle gegevens zijn verstrekt, klik je op Het lid valideren. De volgende Pop-up verschijnt: De persoon is nu geregistreerd als lid van jouw club. Nu moet je hem/haar enkel nog inschrijven voor de wedstrijd of wedstrijden naar keuze. b. Het lid inschrijven voor het evenement Op basis van de gekozen sport en leeftijd van de persoon stelt de lijst Discipline(s) de mogelijke wedstrijden voor. Klik op de gekozen wedstrijd en nadien op Toevoegen om hem voor het evenement in te schrijven. De deelname aan de Green Run van 5 of 10 km kan worden toegevoegd voor alle disciplines.! OPGELET: Ook begeleiders dienen nog een discipline begeleider toe te voegen! 6

7 Door op Toevoegen te klikken bevestig je automatisch de inschrijving voor de spelen. Er dient geen andere bevestiging te gebeuren. Om te controleren of de inschrijving wel effectief is gebeurd, klik je op het tabblad Overzicht registraties. In het voorbeeld hieronder zijn de eerste twee ingeschreven voor de spelen van Gent, maar is de derde enkel geïdentificeerd als werknemer van het bedrijf aangezien er nog geen discipline werd toegevoegd. Enkel de registraties met een registratie datum zijn compleet! 7

8 c. Bijzondere gevallen van inschrijvingen voor Gent 2017 G-Sport Personen met een beperking mogen zich inschrijven. Om de organisatoren te helpen bij het voorzien van specifieke klassementen, is het belangrijk het volgende te doen: Bij de registratie van het lid, vink je het vakje ja aan voor G-Sport. Via een pop-up verschijnt de lijst met disciplines waaraan personen met een beperking voor dit evenement kunnen deelnemen. Respecteer die lijst en schrijf enkel in voor de vermelde sporten. Het is ook belangrijk het type beperking (verstandelijke handicap lichamelijke handicap visuele handicap doof) te vermelden in de rubriek Opmerkingen. Inschrijven voor een van de 4 combineerbare disciplines Tijdens de spelen van Gent 2017 kunnen de deelnemers 4 individuele sporten combineren: Atletiek Wielrennen Zwemmen en Oriëntatieloop. Bij de registratie van het lid verschijnt de volgende pop-up telkens je een van de 4 combineerbare sporten kiest: De disciplines van de 4 sporten zullen dan in de lijst links verschijnen en je zult je eigen programma kunnen kiezen door eventueel elke dag een andere sport te beoefenen. Voorbeeld van mogelijke combinatie: Atletiek op donderdag, wielrennen op vrijdag en zwemmen op zaterdag. Voorbeeld van niet-toegelaten combinatie: Atletiek en wielrennen op donderdag en atletiek en zwemmen op vrijdag zijn niet mogelijk. 8

9 Inschrijven voor golf Opgelet! Aangezien het aantal plaatsen voor golf tijdens de spelen van Gent 2017 beperkt is, wordt aan elke federatie een maximum quotum deelnemers toegekend. Bijgevolg moeten de aanvragen voor inschrijving in golf verplicht worden bevestigd na overleg tussen jouw federatie en de organisator. Golf is de enige sport waar het aantal deelnemers beperkt wordt. De organisatie en/of jouw federatie zullen je op de hoogte houden van de al of niet validatie van jouw aanvraag. Om de organisatie te helpen in de voorbereiding van de reeksen in golf, wordt gevraagd de handicap (niveau) van de deelnemer te vermelden bij Opmerkingen. Voetbal 11 Voor Voetbal 11 kunnen enkel mannen inschrijven. Het is dus normaal dat de discipline niet verschijnt in de disciplinekeuzelijst voor een vrouwelijke sporter die deze sport heeft gekozen. 8) Een ploeg inschrijven Voor alle disciplines waarvoor de deelneming per ploeg is voorzien, dient de volgende procedure te worden toegepast: Eerst zullen de ingeschreven deelnemers automatisch geregistreerd worden in ploeg 1. De mogelijkheid om sporters in te schrijven in ploeg 2 of om te kiezen tussen ploeg 1 of ploeg 2 zal slechts verschijnen wanneer het minimum aantal deelnemers om een team te vormen is bereikt. Eens het maximum aantal deelnemers in ploeg 1 is bereikt, zullen de andere deelnemers automatisch worden ingeschreven in ploeg 2. Voor de disciplines waar het aantal personen per ploeg vast ligt (bv. beachvolley, petanque) zullen de deelnemers automatisch worden geregistreerd in ploeg 1 totdat de ploeg volledig is, nadien worden ze ingeschreven in ploeg 2, dan in ploeg 3, enz. Registreer jouw deelnemers, in de mate van het mogelijke, in de goede ploegsamenstelling. Eventuele online wijzigingen in de ploegsamenstellingen zullen niet meer mogelijk zijn eens de inschrijving is bevestigd door de organisatie en de factuur is betaald. Bv.: Inschrijven van ploegen in tennis (min. 2 personen en max. 4 personen per ploeg) - De eerste twee inschrijvingen zullen automatisch in ploeg 1 worden geregistreerd 9

10 - Voor de derde deelnemer zal, op het ogenblik van de keuze van de discipline, de keuze tussen ploeg 1 en ploeg 2 als volgt verschijnen: Er wordt aangegeven dat ploeg 1 uit 2 personen bestaat op een maximum van 4 en ploeg 2 uit 0 personen op een maximum van 4. Wij kiezen hier ploeg 2. Klik op 2 (0/4). - De 4 de deelnemer wordt eveneens geregistreerd in ploeg 2 - Voor de 5de deelnemer hebben wij de keuze uit 3 ploegen - enz zonder beperking van het aantal ploegen. De samenstelling van de ploegen kan worden gewijzigd zolang de organisatie de inschrijving niet heeft gevalideerd (zie punt 10)b van dit document). 9) Samenvatting van de inschrijvingen en bevestiging van de inschrijvingen a. De inschrijvingen van de club visualiseren Via het tabblad Overzicht registraties kun je alle inschrijvingen van jouw club zien. Ze kunnen worden geklasseerd op naam, voornaam, geslacht, sport of discipline door te klikken op de dubbele pijl bovenaan elke kolom. b. Uittreksel van de inschrijvingen Met de dubbele pijl bovenaan rechts van het scherm Overzicht registraties kun je de lijst van inschrijvingen downloaden in een Excel-, Word-, HTML- of PDF-formaat. 10

11 Een deelnemer die is ingeschreven in meerdere wedstrijden verschijnt meerdere keren in Overzicht registraties. Hij zal echter slechts eenmaal gefactureerd worden. c. Validatie van de inschrijvingen De inschrijvingen moeten systematisch worden gevalideerd door de organisator en, naargelang het geval, door jouw federatie. De 2 rechtse kolommen op de bladzijde «Overzicht registraties geven aan of die validatie wel is gebeurd. Eens de inschrijving is gevalideerd door de organisator, moet ze worden bevestigd door de betaling. De facturen worden automatisch gegenereerd na validatie door de organisator. 10) Een inschrijving wijzigen Opgelet! Om de organisatie niet in moeilijkheden te brengen, is het niet mogelijk om online een inschrijving te wijzigen eens de factuur is betaald. Niettemin blijven wijzigingen mogelijk, maar ze moeten rechtstreeks aan de organisator worden voorgelegd opdat hij ze kan invoeren, de lijst van inschrijvingen per discipline kan bijwerken en eventueel een nieuwe factuur kan opmaken. Om een inschrijving te wijzigen, vóór de betaling, moet de volgende procedure worden gevolgd. a. De discipline(s) wijzigen Ga vanuit het tabblad Overzicht registraties naar de fiche van de deelnemer door te klikken op zijn naam of voornaam. Vervolgens moet je enkel de disciplines kiezen en klikken op Verwijderen of Toevoegen om zo de lijst bij te werken. De veranderingen worden automatisch ingevoerd en zijn raadpleegbaar in het tabblad Overzicht registraties b. De sport of de coördinaten van de persoon wijzigen Ga vanuit het tabblad Overzicht registraties naar de fiche van de deelnemer door te klikken op zijn naam of voornaam. Klik op Wijzig het lid. Als je geen wijzigingen kunt aanbrengen, moet je eerst de lijst van disciplines leegmaken waarvoor de persoon is ingeschreven. Daartoe moet je ze een na een selecteren en vervolgens op Verwijderen klikken. 11

12 Zodra de lijst leeg is, kunnen de sporten of coördinaten worden gewijzigd (na opnieuw op Wijzig het lid te hebben geklikt). Eens dat is gebeurd, moeten de wijzigingen worden geregistreerd door te klikken op Het lid valideren. U kunt vervolgens de nieuwe gekozen disciplines voor het evenement invullen. 11) Je inschrijving bevestigen en afronden In het geval je inschrijving voor je sportclub compleet is, bevestig aub uw registratie in de onlineregistratietool. Volg onderstaande stappen. Hierna zal je een persoonlijke bevestigingsmail ontvangen met alle verdure informative over de factuur en betaling. STAP 1: controleer alle geregistreerde deelnemers in overzicht registraties en vul de ontbrekende informatie aan indien nodig. Wees zeker dat alle deelnemers geregistreerd zijn voor de correcte sportdiscipline(s). De inschrijvingen die compleet zijn, zijn degene die een datum van inschrijving tonen (rechterkolom). Registraties die niet volledig zijn kunnen niet gevalideerd worden door de organisatie! Voorbeeld van een onvolledige registratie: In onderstaand voorbeeld kan je zien dat persoon 3 en 4 geen datum van inschrijving hebben omdat zij nog niet zijn ingeschreven voor een discipline. In dit geval zullen persoon 3 en 4 nog de (sport)discipline van begeleider moeten toevoegen. Het venster waarin je dit kan doen, opent indien je op de naam klikt. 12

13 STAP 2: wanneer alle deelnemers correct zijn geregistreerd, ga naar wijziging club STAP 3: klik beneden op de knop De inschrijving van mijn sportclub voor het evenement is volledig. STAP 4: klik "Ja" Nadat je hierop geklikt hebt, zal er een popup verschijnen waar men dit nogmaals moet bevestigen. Wanneer je "ja klikt zal het niet langer mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen in de registratie tool! (Wanneer noodzakelijk kan je uiteraard nog steeds een mail sturen naar de organisatie). 12) Een inschrijving annuleren Opgelet! Het is niet mogelijk online een inschrijving te annuleren eens de inschrijving bevestigd werd. Annulaties en terugbetalingen (volgens de reglementen en de datums vastgelegd door de organisator) blijven evenwel mogelijk, maar ze moeten rechtstreeks aan de organisator worden voorgelegd zodat hij ze kan invoeren en de lijst van inschrijvingen per discipline kan bijwerken. Alvorens een inschrijving te hebben bevestigd, kun je een inschrijving annuleren. Je moet gewoon de lijst van disciplines van het betrokken lid leegmaken door een na een de oorspronkelijke disciplines te selecteren en op Verwijderen te klikken. De persoon zal nog altijd in de ledenlijst van jouw club staan, maar zal niet meer ingeschreven zijn voor het betrokken evenement. 13

HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 HANDLEIDING 6 ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 INHOUDSTAFEL 1) Verbinding maken met de online inschrijvingstool... 2 2) Kies je taal... 2 3) Een account creëren... 3 4) Verbinding

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Online ledenadministratie

Online ledenadministratie Online ledenadministratie door afdelingssecretaresse of verantwoordelijke ledenadministratie 1 Inleiding... 2 2 Aanmelden... 2 3 Algemeen... 4 3.1 Tabbladen... 4 3.2 Gegevensfiche... 5 3.3 Validatie...

Nadere informatie

Handleiding ledenbeheer. - In- en uitschrijven gymnast/groep/ploeg - In- en uitschrijven jurylid - Opladen wedstrijdbladen

Handleiding ledenbeheer. - In- en uitschrijven gymnast/groep/ploeg - In- en uitschrijven jurylid - Opladen wedstrijdbladen Handleiding ledenbeheer - In- en uitschrijven gymnast/groep/ploeg - In- en uitschrijven jurylid - Opladen wedstrijdbladen Gent l 4 december 2017 INHOUDSTAFEL 1. In- en uitschrijven gymnast/groep/ploeg

Nadere informatie

Handleiding Aanmaken account + inschrijven Beachvolley

Handleiding Aanmaken account + inschrijven Beachvolley Handleiding Aanmaken account + inschrijven Beachvolley Inhoudsopgave Inleiding activiteitenmodule... 2 Account aanmaken/aanmelden... 3-4 Account activeren + ploegleden toevoegen... 5-6 Vervolledigen van

Nadere informatie

Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding

Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave 1. Inloggen op de online BVLO database 3 2. De menubalk 6 3. De betekenis van de iconen 6 4. Het menu Club 7 4.1. De gegevens

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

1. Inloggen. 2. Toegang tot uw agenda

1. Inloggen. 2. Toegang tot uw agenda 1. Inloggen Afspraak op www.adams.wada-ama.org Voer uw identificatiegegevens in*, ontvangen in uw kennisgevingsbrief over uw kwalificatie als elitesporter Wanneer u voor het eerst inlogt, zal ADAMS u vragen

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Eerste keer aan de slag met Online ledenadministratie

Eerste keer aan de slag met Online ledenadministratie Eerste keer aan de slag met Online ledenadministratie 1 Info... 2 2 Aanmelden... 3 2.1 Eerste keer aanmelden... 4 3 Gegevens afdelingssecretaresse... 5 3.1 Functie afdelingssecretaresse controleren / aanpassen...

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Let op! Het inschrijven van medewerkers aan de RSW van RHM bestaat uit twee (2) delen. Om dit proces wat te vergemakkelijken is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding gebruik agenda s Sint-Martens-Latem

Handleiding gebruik agenda s Sint-Martens-Latem Handleiding gebruik agenda s Sint-Martens-Latem Inhoud Raadplegen online agenda sporthal en culturele infrastructuur... 2 Reglementen gebruik infrastructuur... 2 Beschikbaarheid nakijken... 3 Inloggen

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Hoofdfiche wijzigen... 3 Mensen Toevoegen.... 3 Een project toevoegen... 5 Deelnemers en begeleiders aan projecten verbinden... 6 Vanuit het verslag

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl Handleiding Inschrijven via toernooi.nl Geschreven door Erwin Boudewijns Datum: 14-1-2015 1 Inhoud Stap 1 Ga naar de website... 3 Stap 2 Ga naar de toernooipagina... 3 Stap 3 Het inschrijven... 5 Stap

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 1 juni 2018 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan

Nadere informatie

Handleiding i-school. Ik zoek info over: Mij registreren in i-school. Inloggen op i-school. Mijn kind inschrijven. Aanvragen Gekkoo Fonds

Handleiding i-school. Ik zoek info over: Mij registreren in i-school. Inloggen op i-school. Mijn kind inschrijven. Aanvragen Gekkoo Fonds Handleiding i-school Met deze handleiding hoopt Gekkoo je snel op weg te helpen om je kinderen in te schrijven voor een activiteit van Gekkoo. Je vindt in deze handleiding zowel hulp terug bij het inschrijfplatform

Nadere informatie

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink Handleiding Vendorlink Inhoud Quick reference card: Inloggen op het Supplier Portal... 2 Stap 1: Een wachtwoord instellen... 3 Stap 2: Inloggen op het Supplier Portal... 5 Quick reference card:... 6 Stap

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

1. Inloggen. 2. Toegang tot uw agenda

1. Inloggen. 2. Toegang tot uw agenda 1. Inloggen Afspraak op www.adams.wada-ama.org Voer uw identificatiegegevens in*, ontvangen in uw kennisgevingsbrief over uw kwalificatie als elitesporter Wanneer u voor het eerst inlogt, zal ADAMS u vragen

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

TIME2MATCH.COM INSCHRIJVEN

TIME2MATCH.COM INSCHRIJVEN TIME2MATCH.COM INSCHRIJVEN Op de time2match.com pagina van uw club klikt u in de linkerkolom op "Reeksen". Vervolgens klikt u op de "Inschrijven"-knop van de reeks waar aan u wenst deel te nemen. U krijgt

Nadere informatie

Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren. Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno

Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren. Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno 1. Registreren als account Wanneer je voor de eerste maal een inschrijving wenst

Nadere informatie

Handleiding. Schoolfruit, -groenten en melk

Handleiding. Schoolfruit, -groenten en melk Handleiding Schoolfruit, -groenten en melk 1 1 E-loket... 3 Help functie... 3 Inloggen... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Aanmelden... 3 2 Indienen van een erkenningsaanvraag... 5 2.1 Starten... 5 2.2 Selecteren

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account

Nadere informatie

Enerzijds was de extra beveiliging van gegevens die de GDPR ons oplegt een belangrijke drijfveer voor ons als vereniging om de overstap te maken.

Enerzijds was de extra beveiliging van gegevens die de GDPR ons oplegt een belangrijke drijfveer voor ons als vereniging om de overstap te maken. Turnkring Rust Roest Merksplas VZW Opstal 10 2330 Merksplas info@rustroestmerksplas.be www.rustroestmerksplas.be Ondernemingsnummer: BE 0899.598.091 Rekeningnr KBC: BE70 7330 5167 1425 Beste ouder(s),

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden van

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Ledenportal. Ledenportal

Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Ledenportal. Ledenportal Handleiding Online Golf Systems Ledenportal 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 STAP 1.1: BAAN, AANTAL SPELERS EN DATUM OPGEVEN 5

Nadere informatie

Online toepassing Sociaal Tolken & Vertalen IN-Gent - Handleiding voor profielen aanvrager en departementshoofd -

Online toepassing Sociaal Tolken & Vertalen IN-Gent - Handleiding voor profielen aanvrager en departementshoofd - Online toepassing Sociaal Tolken & Vertalen IN-Gent - Handleiding voor profielen aanvrager en departementshoofd - IN-Gent afdeling tolken en vertalen Kongostraat 42 BE-9000 Gent Pagina 1 van 31 1. Eerste

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie CC De Herbakker Eeklo Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, We raden u aan om gebruik te maken

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Nova - Wetteren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor cultuurcentrum

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

Office op maat. 1 Hulp voor de Werkzoekenden. 1.1 Inschrijving op de site

Office op maat. 1 Hulp voor de Werkzoekenden. 1.1 Inschrijving op de site 1 Hulp voor de Werkzoekenden 1.1 Inschrijving op de site Office op maat Om een opleiding te ontwerpen klikt u op de pagina http://www.easy-pro.be/actiris/actiris-nl/, op De opleidingen creëren. Volgend

Nadere informatie

Aanmelden op webshop.boerekreek.be

Aanmelden op webshop.boerekreek.be Aanmelden op webshop.boerekreek.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren. Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno

Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren. Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno Handleiding Myilcigno: registreren en inschrijvingen uitvoeren Inloggen in Myilcigno gebeurt via aanklikken Naar My Il Cigno 1. Registreren als account Wanneer je voor de eerste maal een inschrijving wenst

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

HANDLEIDING: Aanvraagformulier materiaal en/of nutsvoorzieningen

HANDLEIDING: Aanvraagformulier materiaal en/of nutsvoorzieningen HANDLEIDING: Aanvraagformulier materiaal en/of nutsvoorzieningen Een aanvraag indienen voor het ontlenen van stadsmateriaal en/of gebruik elektriciteit/water 1. WEBSHOP Ga naar www.oudenaarde.be, selecteer

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Praktische handleiding voor het boeken van een vorming in het vormingsfonds Kinderopvang en het vormingsfonds Thuiszorg

Praktische handleiding voor het boeken van een vorming in het vormingsfonds Kinderopvang en het vormingsfonds Thuiszorg Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Praktische handleiding voor het boeken van een vorming in het vormingsfonds Kinderopvang en het vormingsfonds Thuiszorg Laatste aanpassing:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS

HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS Bent u een nieuwe gebruiker? Als u surft naar medewerker.mydranouter.be komt u op deze pagina. Als u zich al eens eerder hebt ingeschreven op MyDranouter, kan u met die gegevens

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

handleiding aanmelden op boerekreek.webshop.oost-vlaanderen.be

handleiding aanmelden op boerekreek.webshop.oost-vlaanderen.be provinciaal sportcentrum De Boerekreek handleiding aanmelden op boerekreek.webshop.oost-vlaanderen.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 20 augustus 2015 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt om trainingsgroepen toe te voegen,

Nadere informatie

Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus

Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus Hieronder kan je stap voor stap volgen hoe je de start 2 run sessie van je club dient aan te vragen en hoe je nadien de deelnemerslijst

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Index 1. Toegang tot het programma... 3 2. Module te gebruiken door klanten via internet... 4 2.1 Registratie door de klant... 4 2.1.1 Scherm 2 Algemeen Registratiescherm...

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN Uw kind aanmelden/inschrijven voor de TSO Ga naar www.spring kinderopvang.nl en klik op de bol Tussenschoolse opvang Klik op de knop Uw kind inschrijven Kies de locatie

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Europese beroepskaart Handleiding voor professionals

Europese beroepskaart Handleiding voor professionals Europese beroepskaart Handleiding voor professionals 28 september 2018 Versie 1 Europese Commissie DG GROW R2 Europese beroepskaart Handleiding Europese beroepskaart Handleiding Versies Datum Versienummer

Nadere informatie

Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd

Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd U zult het waarschijnlijk al gemerkt hebben : een compleet nieuwe lay- out van Sportplan/HandballAction/TrainerOnline! Niet zo maar een nieuwe lay- out,

Nadere informatie

Hoe registreer ik mij als verkoper en/of toelatingshouder in het gesloten circuit?

Hoe registreer ik mij als verkoper en/of toelatingshouder in het gesloten circuit? 1 Hoe registreer ik mij als verkoper en/of toelatingshouder in het gesloten circuit? 1. Ik maak een persoonlijke account aan Klik op de afbeelding hierboven. Kies in het volgende venster uw taal en vul

Nadere informatie

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba HANDLEIDING Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van Internet Explorer. Aangetekende.email werkt op alle gangbare browsers, maar weergave en functionaliteiten kunnen licht afwijken naargelang de

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers.

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. HANDLEIDING Versie 1.6 2 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. In deze handleiding nemen we

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor jeugddienst Ninove. Deze handleiding helpt je verder in

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN > Surf naar http://events.ucll.be/user/login > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm > Vul een correct e-mailadres in, waarmee je later ook wil

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden)

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) Inhoud A. INLOGGEN... 2 B. VERLENGEN van je club naar het volgende jaar één maal per jaar... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor personeel 1. Inleiding Beste Van Marcke medewerker, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online

Nadere informatie

JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE

JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE JOUW WERK IN DE KIJKER OP WWW.KUNSTWERKT.BE AGENDAPUNTEN ZOEKERTJES WEBGALERIE Inhoudsopgave 1. Registreren... 3 2. Menubalk geregistreerde gebruikers... 5 2.1. MIJN PROFIEL... 5 2.2. MIJN ZOEKERTJES...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 1 Inloggen op het ledenportaal... 2 Wachtwoord opvragen of vergeten... 3 Uitleg menubalk en beginscherm... 4 Inzien van uw

Nadere informatie

Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen.

Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen. Inhoudsopgave Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen.... 3 Registreren... 3 Inloggen... 6 Mijn gegevens aanpassen.... 7 Het bestellen van boodschappen.... 8 1. De zoekfunctie.... 9 2. Ons assortiment....

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Handleiding: Hoe kan ik gratis promotie- en lesmateriaal bestellen? Hoe mijn scholenfiche aanvullen?

Handleiding: Hoe kan ik gratis promotie- en lesmateriaal bestellen? Hoe mijn scholenfiche aanvullen? Handleiding: Hoe kan ik gratis promotie- en lesmateriaal bestellen? Hoe mijn scholenfiche aanvullen? De website Stroom- Opwaarts biedt u de mogelijkheid om gratis en online promotie- en lesmateriaal te

Nadere informatie

UIT-DATABANK. Hoe gratis jouw activiteit toevoegen om een groter publiek te bereiken. Handleiding. Vragen?

UIT-DATABANK. Hoe gratis jouw activiteit toevoegen om een groter publiek te bereiken. Handleiding. Vragen? Ui UIT-DATABANK Hoe gratis jouw activiteit toevoegen om een groter publiek te bereiken Handleiding Vragen? shari.platteeuw@co7.be UiT-databank: what s in a name? Als erfgoedvereniging is het van belang

Nadere informatie

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken...

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken... Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inhoud Handleiding Cyberlab... 1 Uw labo-aanvragen via Cyberlab... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 2 Een Laboratoriumaanvraag maken... 3 Zoeken en selecteren

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS INHOUD 1. Wat doe je bij de eerste keer inloggen op my.tentoo?... 1 2. Wat moet je doen voor je begint te werken?... 2 4. Een werkbriefje invoeren... 4 5. Werkbriefjes

Nadere informatie

Aanmelden op webshop.boerekreek.be

Aanmelden op webshop.boerekreek.be Aanmelden op webshop.boerekreek.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvingsprogramma: Ouders

Handleiding Inschrijvingsprogramma: Ouders Handleiding Inschrijvingsprogramma: Ouders Algemeen: Vanaf deze zomervakantie werkt speelplein Guustje met een nieuw inschrijvingsprogramma. Het is mogelijk om uw kinderen vooraf te registeren en in te

Nadere informatie

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet Deze handleiding geeft een uitgebreide uitleg over het online aanvragen en bestellen van 3D geprinte producten bij 3D Worknet. Registreren

Nadere informatie

NBTA Online Inschrijf Systeem

NBTA Online Inschrijf Systeem Inhoud Inleiding...2 Hoofdstuk 1: de basisgegevens...2 1.1 Aanmelden...2 Hoofdstuk 2: Mijn vereniging...3 2.1 Toevoegen gegevens vereniging...3 Hoofdstuk 3: Leden...4 3.1 Toevoegen leden...4 3.2 Toevoegen

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

----- Handleiding -----

----- Handleiding ----- ----- Handleiding ----- Optering 1. Een account Voordat u een optie kunt nemen moet u een account aanmaken op nieuwbouwinschrijving.nl. Dit kunt u doen door op de knop Log in rechtsboven op het scherm

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Aanmelden op het Office 365 portaal

Aanmelden op het Office 365 portaal Aanmelden op het Office 365 portaal Met bovenstaande accountgegevens kan je je aanmelden op het Office 365 portaal op http://portal.office.com In het bovenste tekstveld vul je jouw gebruikersnaam in. Vergeet

Nadere informatie