Verslag informatieavond Brede school Mesdaglaan 14 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag informatieavond Brede school Mesdaglaan 14 mei 2012"

Transcriptie

1 Verslag informatieavond Brede school Mesdaglaan 14 mei 2012 Aanwezig Gemeente Alblasserdam De heer P.J. Verheij De heer H. Schnitker De heer M.F. Cheng Mevrouw. I.L. Binnerts Stichting Welzijn Alblasserdam De heer G. Reemers Ds. Joannes Beukelmanschool De heer H. van de Weteringh De heer J. Kluit De heer D.J. Griep Adullam De heer A. Prins De heer N. van Stam De heer E. Nap wethouder / bestuurlijk opdrachtgever afdelingshoofd / ambtelijk opdrachtgever projectleider projectassistente Stichting Welzijn Alblasserdam algemeen directeur locatiedirecteur Lelsstraat (dadelijk Mesdaglaan) voorzitter schoolbestuur algemeen directeur regiomanager Zuid-West locatiemanager Wilgenheim Kiekeboe De heer W.J. van Wijngaarden Van Vliet bouwmanagement De heer D. van Vliet adviseur partners brede school Bewoners de heer A.W. v.d. Graaf, de heer en mevrouw Aaldijk, de heer F. Rodenburg, de heer J.A. Schep, de heer L. Janse, de heer J.C. Ritmeester, de heer K. van Antwerpen, de heer/mevrouw Wessels, mevrouw M. Hoogkamer, mevrouw M. Molendijk, de heer C. Baerveldt, de heer C. Dekker, mevrouw M. Donkervoort, mevrouw A. Abel-Derksen, de heer en mevrouw A.A. Demmen-van Kooten, de heer K. Spek, de heer K. Jeroense, mevrouw A. Swiebel, mevrouw N. van der Graaf, de heer en mevrouw M.J. Donkervoort, de heer G. Kornet. Programma 19:30 opening en inleiding door de wethouder 19:45 presentatie door Adullam: activiteiten brede school 20:00 presentatie door bouwmanager: processchets 20:20 presentatie door architect: terreinstudies/voorlopig ontwerp openbare ruimte 20:40 presentatie door architect: voorlopig ontwerp bouwontwerp 21:00 pauze 21:40 vervolgproces en planning 22:00 afsluiting Bijlage bij het verslag: gestelde vragen en de beantwoording daarvan De presentaties van de gemeente, de partners van de brede school en de architect staan op 1

2 1. OPENING EN INLEIDING WETHOUDER VERHEIJ Wethouder Verheij heet de aanwezigen welkom. Op 31 augustus 2011 is de laatste brede informatiebijeenkomst geweest. Vanavond wordt het resultaat laten zien van het werk dat in de periode tussen 31 augustus en nu is verzet. Tevens wordt om reactie van de bewoners gevraagd. Vragen kunnen in de pauze één op één gesteld worden en ook schriftelijk worden ingediend. Alle schriftelijke vragen worden met het verzenden van het verslag beantwoord. Wethouder Verheij excuseert zich dat hij slechts tot uur aanwezig kan zijn in verband met een belangrijke raadsvergadering. Werkgroep Schoolzicht In het collegeprogramma is opgenomen dat de locatie Lelsstraat van de Beukelmanschool wordt vervangen en dat omwonenden vergaand worden betrokken in het proces. Tijdens de vorige bewonersavond riep de gemeente de bewoners op om mee te denken. De bewonerscommissie Werkgroep Schoolzicht heeft zich opgericht. Werkgroep Schoolzicht is op verschillende momenten in het proces betrokken. Wethouder Verheij bedankt de werkgroep voor de inzet. Voortraject Nadat in oktober en december commissievergaderingen hebben plaatsgevonden heeft de raad op 13 december 2011 groen licht gegeven voor de uitwerking van het project. Daarna hebben de partijen van de brede school opdracht gegeven aan de architect en is in samenspraak met de gemeente en met input van Werkgroep Schoolzicht een voorlopig ontwerp van het terrein en het gebouw ontwikkeld. 2. PRESENTATIE ADULLAM DE HEER NAP De heer Nap is locatiecoördinator van dagactiviteitencentrum Wilgenheim aan de Rijnstraat. Groepen De bezoekers zitten in verschillende groepen onder begeleiding van een team met gedragsdeskundigen, logopedisten, etc. De groepsleiding houdt rekening met het lichamelijk functioneren, de omgang en de gezondheid. Verschillende leeftijdsgroepen ontmoeten elkaar wel maar zitten niet in één groep. In de basisgroep wordt de dag gestart met koffie/thee. Vanuit deze groep gaan de bezoekers naar de werkgroep waar ze diverse activiteiten verrichten. In de pauze keren ze terug naar de basisgroep. Er is ook een ouderengroep/huiskamergroep. Adullam denkt na of er een zorggroep kan komen voor meervoudig complex gehandicapten. Zo n groep is er nu nog niet in Wilgenheim. Activiteiten Adullam biedt de bezoekers diverse activiteiten aan, maar niet op alle centra worden alle activiteiten aangeboden. Voorbeelden van activiteiten zijn: kaarsen maken, houtbewerking, inpakken, terreinonderhoud, huishoudelijke activiteiten, werken op de kinderboerderij (hokken schoonmaken, paden vegen, dieren voeren). De bezoekers zien deze activiteiten als hun werk. Locatie Mesdaglaan De Wilgenheim in Alblasserdam zal verhuizen naar de Mesdaglaan. De nieuwe locatie wordt iets groter: maximaal 45 bezoekers in diverse groepen (ouderen, meervoudig gehandicapten, arbeidsmatig). Er komen 6 of 7 werkgroepen. Er is continu begeleiding aanwezig. De bezoekers komen om 9 uur en vertrekken om uur met taxibussen, een eigen bus of op de fiets. Activiteiten die de bezoekers van Adullam hier kunnen verrichten zijn onder andere: bemannen balie hoofdingang, kopieerwerk, verzorgen en rondbrengen van koffie, wasverzorging, (eenvoudige) schoonmaakactiviteiten en tuinonderhoud. 3. PRESENTATIE BOUWMANAGER DE HEER VAN VLIET Randvoorwaarden De brede school partijen zijn bij de ontwikkeling uitgegaan van enkele startdocumenten: het (voorlopig) Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) op hoofdlijnen, de informatie uit het gemeenteraadsbesluit, de programma s van eisen van de partijen, de taakbeschrijvingen van de 2

3 partijen en de afspraken over de samenwerking. Enkele randvoorwaarden die daaruit zijn voortgekomen zijn: kleuters en peuters op de begane grond, Adullam aan de noordzijde (rustiger, minder ruis), de school aan de zuidzijde (dichtbij trapveld), Adullam één ingang, de school drie ingangen (dit is aan de zuidzijde makkelijker te realiseren), fiets- en autoverkeer zo veel mogelijk spreiden. Traject Op basis van de randvoorwaarden is na een architectenselectie gekozen voor architectenbureau Born. Met het basismodel dat architect Born heeft ontworpen is gezocht naar een optimaal resultaat. Werkgroep Schoolzicht heeft ook een voorkeursmodel laten ontwerpen. De gemeenteraad heeft besloten dat wanneer het resultaat afwijkt van het voorkeurmodel van Werkgroep Schoolzicht aangegeven moet worden waar het afwijkt en waarom dat beter is. Tijdens de diverse overleggen tussen de partijen en met Werkgroep Schoolzicht is gebleken dat niet alles oplosbaar is omdat er tegenstrijdige belangen zijn. Er is toegewerkt naar een zo goed mogelijke oplossing. 3. PRESENTATIE ARCHITECT DE HEER BORN Onderzoek De architect heeft bij het ontwerpen gekeken naar de huidige bebouwing op de kavel, de maximale bouwmassa die denkbaar is op de locatie zoals aangegeven in het SPVE op hoofdlijnen (dit mag niet helemaal bebouwd worden, maar het programma moet daarin passen) en het model van Werkgroep Schoolzicht. Een en ander is met elkaar vergeleken en naast het ontwerp van de architect gelegd. De vergelijkingen staan in de presentatie (te downloaden vanaf Ontwerp gebouw Het gevelbeeld en de plattegrond worden gepresenteerd. De wegenstructuur moet nog nader worden bestudeerd. Het (totaal) aantal bebouwde vierkante meters blijft binnen het totaal aantal zoals opgenomen in het SPVE op hoofdlijnen. Er is wel meer oppervlakte op de begane grond. De twee tijdelijke lokalen voor de Beukelmanschool worden in het gebouw geïntegreerd. De school betaalt zelf bij om de tijdelijke lokalen in permanente bouw om te zetten voor een mooier resultaat. Vier studies Op een bepaald stadium in het traject bleven vier studies over, elk met een aantal voordelen en nadelen. Studie A o Voordelen: rust in Ferdinand Bolstraat onaangetast, Adullam krijgt een kavel zo groot als gewenst. o Nadelen: parkeren bij de entree van de wijk terwijl het gewenst is dit open en groen te houden, haaks parkeren aan Rembrandtlaan is gevaarlijk, de ingang van de school zit verstopt en aan de Ferdinand Bolstraat. Studie B o Voordelen: veel plein voor de school, geen brug nodig naar Plantageweg, Ferdinand Bolstraat wordt niet heringericht. o Nadelen: parkeren op trapveld, parkeren bij entree van de wijk, verkeer via Ferdinand Bolstraat naar parkeerplaats, kavel Adullam is versnipperd, overschrijding rooilijn aan de zuidzijde. Studie C o Voordelen: perceel Adullam groot genoeg en minder versnipperd dan in studie B, veel ruimte voor de school (bij verharding trapveld), Ferdinand Bolstraat wordt niet heringericht. o Nadelen: trapveld niet meer groen (verhard voor gebruik door school), parkeren aan entree van de wijk, passeren rooilijn aan de zuidzijde. Studie D o Voordelen: entree woonwijk is open en groen, geen brug naar Plantageweg nodig, verkeerstechnisch beter omdat parkeren is geconcentreerd op één plek. o Nadelen: te klein kavel voor Adullam, entree van de school zit verstopt, trapveld is niet meer groen, fietsparkeren is ver van de ingang gesitueerd. Voorlopig ontwerp 3

4 Uit een combinatie van studie C en D is studie F ontstaan, het huidige voorlopig ontwerp. Voordelen Het fietsparkeren is dichter bij de ingang en gescheiden van autoverkeer, het parkeren is verspreid zodat de belasting verdeeld wordt, de hoofdingang van het gebouw is duidelijk gesitueerd, de entree van de wijk is zoveel mogelijk groen, het trapveld blijft helemaal groen en de Ferdinand Bolstraat blijft intact. Tevens blijven zoveel mogelijk bomen gehandhaafd. Minpunten Er is een brug nodig voor voetgangers/fietsers, het gebouw steekt één meter door de stedenbouwkundige rooilijn uit het SPVE op hoofdlijnen en het spreiden van het parkeren is verkeerskundig minder gunstig (vanwege zoekgedrag). Afspraken Na overleg met onder andere Werkgroep Schoolzicht zijn diverse nadere afspraken gemaakt. Dit betreft onder andere het hanteren van een gemiddelde parkeernorm, het parkeren door leraren op een grotere afstand van de school en het maken van een groen dak (mossedum) op de eerste laag bebouwing. Een lid van de Werkgroep Schoolzicht benadrukt dat zij drukte op een aantal momenten op de dag accepteert maar dat een continurooster van de school een grote bijdrage zou kunnen leveren. Plattegrond Begane grond - De oppervlakte van de begane grond is zo ver mogelijk teruggebracht. - De berging van de Beukelmanschool is in de school geïntegreerd. - Er zijn drie entrees voor de Beukelmanschool: één voor de hoofdbouw, één voor de middenbouw en één voor de onderbouw en peuterspeelzaal Kiekeboe. Adullam heeft één entree. - Lokalen onderbouw. - Peuterspeelzaal. - Aula Beukelmanschool (hogere plafondhoogte, gebouw ligt iets onder het maaiveld om de hoogte van het gebouw te beperken). - Grijs gemarkeerd is dubbel gebruik, onder andere: aula (in combinatie met het speellokaal), lift, repro, conciërge, keuken, magazijn, mindervalide toilet. Eerste verdieping - Middenbouw school. - ICT-ruimte Beukelmanschool. - Dagactiviteitenruimten Adullam. - Toiletten. - Bergingen. - Dak van éénlaagse bebouwing is een groen (mossedum) dak. - Dakterras Adullam; het zicht op de Rembrandtlaan wordt beperkt. - 2 kleine ramen in oostgevel van Adullam. Tweede verdieping - Lokalen bovenbouw. - Directiekamer Beukelmanschool. - Geen Adullam. Gevelbeeld In het gevelbeeld heeft de architect door een andere kleur baksteen proberen tot uitdrukking te brengen dat er verschillende gebruikers zijn van het gebouw (diversiteit, kleinschaligheid), maar door één doorlopende daklijn wordt wel herkenbaarheid en eenheid bewerkstelligd. Met enkele plaatjes laat de architect het gebouw zien zoals het eruit zal zien in de omgeving. Het hoogste gedeelte van de school is op maximale afstand van de andere bebouwing gesitueerd. De entree van de wijk krijgt een groen aanzien en het trapveld blijft behouden. 4

5 Verschillen voorkeursmodel Werkgroep Schoolzicht - Het voorlopig ontwerp heeft geen ruitvormen maar rechthoekige vormen. Een ruitvorm is aan de binnenkant niet toepasbaar voor school omdat het aantal nuttige vierkante meters wordt beperkt. Met de vloeiende vorm en de rechthoek wordt een optimaal functionele plattegrond bereikt. - Met betrekking tot de bouwmassa wordt voor 85 procent het model van Werkgroep Schoolzicht gevolgd. - De positie van de school en Adullam is omgekeerd. Dit was noodzakelijk vanwege de meerdere vereiste entrees en is praktischer qua routing met brug, fietsenstalling en kleuterentree. - Het voorlopig ontwerp heeft meer oppervlakte op de begane grond. Dit heeft de brede school verzacht door de tijdelijke lokalen op te waarderen tot permanente bouw en de ICT-ruimte naar de verdieping te verplaatsen. - Er worden minder parkeerplaatsen gerealiseerd door het toepassen van een gemiddelde parkeernorm. - De parkeerdruk spreiden wordt beter mogelijk gemaakt door het realiseren van een loop- /fietsbrug. Compenserende maatregelen/omstandigheden zijn: een mossedumdak, zichtbeperking vanaf het dakterras, de oude school was ook afwijkend van het model van de Werkgroep Schoolzicht (die staat meer in verhouding tot het actuele ontwerp), het voorlopig ontwerp is gunstiger voor de Ferdinand Bolstraat, de school en Adullam hebben afwijkende start- en eindtijden. 4. PRESENTATIE VERVOLGPROCES DE HEER SCHNITKER Het college zal het voorlopig ontwerp vaststellen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het doorlopen traject en het resultaat daarvan: het voorlopig ontwerp. Dit zal plaatsvinden via een bijeenkomst voor informatie en opinie (BIO) waarbij burgers kunnen inspreken. Hierover worden de omwonenden geïnformeerd. De gemeente en brede school partijen bekijken in hoeverre de opmerkingen en vragen van vanavond meegenomen kunnen worden in het ontwerp of het vervolgproces. Het voorlopig ontwerp zal daarna worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit definitieve ontwerp vast. Daarna wordt wederom de raad geïnformeerd. Parallel aan bovenstaande wordt het bestemmingsplan volgens de gangbare procedures aangepast zodanig dat de brede school er in past. Er zal nader bekeken worden wanneer een derde bewonersavond wordt georganiseerd. Planning: - Het is de bedoeling nog voor de zomervakantie te starten met de sloop van de oude panden. - In het voorjaar van 2013 wordt een selectie van aannemers gemaakt. - De afronding van de bouwfase staat gepland vóór de zomervakantie 2014, waarna intrek van de partijen na de schoolvakantie kan plaatsvinden. Bij het aanpassen van wegen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een zebrapad en wegophoging. Het staat nu ruim gepland in de planning, maar het kan ook korter duren. 5. AFSLUITING De heer Schnitker dankt iedereen voor zijn/haar komst. Het verslag van de avond worden aan de bewoners toegezonden. Een overzicht van de gestelde vragen en de beantwoording daarvan wordt bij het verslag gevoegd. Deze documenten en de presentaties verschijnen op 5

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting December 2010 Nummer 3, derde jaargang Deze nieuwsbrief bevat actuele onderwerpen over de Masterplannen Onderwijs en verschijnt drie keer per jaar. Algemeen

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE

Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Verslag AV 6e participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE Aan Van : Participatiegroep Hogewegzone : Marlie Pompl Datum : 22 januari 2007 Aanwezig Afwezig M.K. Toehoorders : E. Dekker (projectleider en (voorzitter),

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Programma van Eisen t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Opdrachtgever: Delta Forte Projectnummer: 2007108 Versie: P06 Datum: 31 maart 2008 Inhoud PROGRAMMA VAN EISEN... 1 BREDE HOED PRAKTIJK TE DIEMEN...

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9

Voorwoord 1. 1. Inleiding 2. 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9 Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. Activiteiten 2 2.1 Bestuur 2 2.2 Vergaderingen 2 2.3 Beoordeling projecten 2 2.4 Bezichtiging projecten 9 3. Samenwerking 13 3.1 Gemeente Schiedam 13 3.2 Woonplus 13

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie