Jaarverslag foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. opmaak omslag :15 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. opmaak omslag 2009 25-05-2010 17:15 Pagina 1"

Transcriptie

1 opmaak omslag :15 Pagina 1 Jaarverslag 2009 foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. Liliane Fonds Jaarverslag 2009

2 Jaarverslag 2009 Bescheiden hulp kan een levensgroot verschil maken.

3 Inhoud Woord vooraf Paspoort Doelstellingen Liliane Fonds (logisch kader) In vogelvlucht (Samenvatting Jaarverslag 2009) Impuls van onderop (Directieverslag) Verslag Raad van Toezicht Goed bestuur in de praktijk (Verantwoordingsverklaring 2009) Hulp van dichtbij De stip aan de horizon Meedoen en meetellen De praktijk van de hulp (operationele doelstellingen) Overzicht hulpverlening 2009 Statistieken hulpverlening 2009 Capaciteitsversterking Een vakkundige organisatie Risicoanalyse en interne beheersingsmaatregelen Medewerkers, krachtbron en kapitaal Financiering en draagvlak Financiële resultaten 2009 Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Financieel resultaat Liquide middelen Fondsen en reserves Overige gegevens Werknemers en beloningen Voorstel resultaatbestemming Vooruitblik op de toekomst Begroting 2010 Accountantsverklaring

4 Woord vooraf Laten we er niet om heen draaien: we maakten ons zorgen om We constateerden dat de roep om hulp steeds groter werd, maar wisten tegelijkertijd, dat voor de inkomsten zelfs een status quo al onwaarschijnlijk was. Door de financiële crisis die het nieuws bleef beheersen. Door de groeiende maatschappelijke scepsis over het nut van ontwikkelingshulp. En omdat de inkomsten in 2008 met bijna 17% heel sterk waren gestegen. Met een voorzichtige begroting en een enorme inzet zijn we het jaar ingegaan. Nu we de balans opmaken, mogen we vaststellen dat het Liliane Fonds niet aan steun en vertrouwen heeft ingeboet. De betrokkenheid bij kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden was niet aan recessie onderhevig. Zelfs de grootste scepticus kan niet om hun kwetsbaarheid heen of om hun sociale en economische uitsluiting als gevolg van armoede, stigmatisering en de onderschatting van hun mogelijkheden. Met directe, praktische hulp van dichtbij geeft het Liliane Fonds deze kinderen de kans om weer mee te doen. Met overtuigend resultaat. Het draagvlak voor ons werk is in 2009 weer steviger geworden. Het aantal donateurs nam toe. Meer mensen maakten een bijdrage over. De steun van bedrijven was onverwacht groot. Vooral hierdoor waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving ruim 1 miljoen euro hoger dan was begroot en niet veel lager dan in het topjaar En wat het allerbelangrijkste is: kinderen kregen hulp van het Liliane Fonds. Dit zijn er (7,6%) meer dan we hadden begroot en (9,3%) meer dan in Ondanks de meevallende inkomsten in 2009 verwachten we, dat het aantal geholpen kinderen de eerstkomende jaren niet stijgt of zelfs wat kan teruglopen. De (netto)bestedingen aan directe kindhulp daalden in 2009 met (5%) ten opzichte van 2008, en zijn voor 2010 nog lager begroot. De reden hiervan is, dat de financiële reserves waaruit in het verleden het budget werd aangevuld, moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau om de uitvoering en continuïteit van de hulpverlening te garanderen. Doordat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, is er daarnaast het risico, dat de groei van de inkomsten afvlakt. Bij de opstelling van het meerjarenplan moeten stevige beleidskeuzes worden gemaakt om te verzekeren, dat we onze doelstelling effectief en efficiënt blijven waarmaken. Ook in dit jaarverslag komt de toekomst aan bod. Voorop staat echter een terugblik op In hoeverre hebben we bereikt wat we ons hadden voorgenomen? We laten u zien wat we hebben gedaan, lichten keuzes toe en vertellen wat mis is gegaan. En zoals elk jaar nemen we u mee op reis. Naar de wereld achter de cijfers. Naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Naar Ezra, Taona en Elie, naar Manisha en Mariana, naar Aminata en Mubashir. Zij zijn de hoofdrolspelers in ons verhaal. Onder Financiële resultaten 2009 (p. 81) vindt u onder meer de verkorte jaarrekening en een analyse van het financiële resultaat. Uitgebreide financiële informatie staat in de Jaarrekening 2009, die afzonderlijk verschijnt. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009 zijn beschikbaar op onze website (www.lilianefonds.nl). U kunt ze daar ook downloaden als pdf-bestand. Een gedrukte versie kunt u aanvragen bij het kantoor van het Liliane Fonds. 3

5 Paspoort Naam en rechtsvorm Stichting Liliane Fonds Statutaire vestigingsplaats s-hertogenbosch Oprichtingsdatum 14 maart 1980 Oorsprong Particulier initiatief (Liliane en Ignaas Brekelmans-Gronert) Grondslag Geen binding met specifieke religie of levensovertuiging Bestuursmodel Raad van Toezicht en directeur-bestuurder Onderscheidende kenmerken Specifieke doelgroep: kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden (t/m 25 jaar) Individuele hulp Fondsenwerving: investering in langetermijnrelaties en strategische partnerschappen. Lerende organisatie met oog voor kwaliteit, processen en ontwikkeling medewerkers. Kernwaarden Recht Verantwoordelijkheid Respect Transparantie Kerncompetenties Resultaatgerichtheid Organisatiesensitiviteit Samenwerken Plannen en organiseren Besluitvaardigheid Statutaire doelstelling Persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp bieden aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden via lokale contactpersonen. Zich in het kader hiervan inzetten voor directe armoedebestrijding in landen die door het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO 1 als ontwikkelingsland zijn erkend. Voorlichting geven, in en buiten Nederland, over de specifieke problematiek van ontwikkelingslanden in het algemeen, en over de gevolgen hiervan voor kinderen met een handicap die leven in een ontwikkelingsland, in het bijzonder. Missie De wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Visie Kinderen krijgen individuele hulp op maat van mensen dichtbij. Er wordt gewerkt vanuit de holistische benadering: het gaat om heel het kind en om elk aspect dat belangrijk is voor zijn welzijn. De hulp verbetert de levenskwaliteit en het toekomstperspectief van kinderen. Speerpunten van de hulp zijn persoonlijke aandacht, (para)medische en sociale revalidatie, onderwijs, en ondersteuning bij de verwerving van werk en inkomen. Het Liliane Fonds werkt (mee) aan ontsluiting van de omgeving: een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind. Strategie Samenwerking met lokale partners (non-gouvernementele organisaties, ngo s) en contactpersonen (mediators). Ondersteuning directe kindhulp door (mede)financiering van capaciteitsversterking, inclusief basisvoorzieningen. Geleidelijke groei van de hulpverlening. Toewijzing middelen op basis van noodzaak en capaciteit. Decentralisatie van de hulpverlening. Samenwerking met strategische partners in Noorden en Zuiden. Ondersteuning (inter)nationale initiatieven voor emancipatie van mensen met een handicap. Voorlichting gericht op bewustwording, attitudeverandering en actie. ANBI 2 Sinds 1 januari 2008 CBF-Keur Sinds 12 december 1996 Lidmaatschap brancheorganisaties VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) Partos DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development) IDDC (International Disability and Development Consortium) Erkenning Onderscheiding Verenigde Naties voor unieke en effectieve werkwijze (1990) (Carnegie) Wateler Vredesprijs (2000) (1e) Paul Tensen Prijs (2001) 1 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 2 Algemeen Nut Beogende Instelling 4

6 Doelstellingen Liliane Fonds (logisch kader) Het Liliane Fonds heeft de algemene, specifieke en operationele doelstellingen voor de hulpverlening, en de doelstellingen voor de middelen die nodig zijn om de hulp aan kinderen mogelijk te maken (organisatie, medewerkers, financiering en draagvlak) ondergebracht in een logisch kader, dat de samenhang tussen de verschillende doelstellingen laat zien. De structuur van het Jaarverslag 2009 is afgeleid van de opbouw van het logisch kader. Impact algemene doelstelling(en) Outcome specifieke doelstelling Output operationele doelstellingen De samenleving accepteert en respecteert mensen met een handicap als gelijkwaardig. Ze kunnen gebruikmaken van (al) hun rechten. Mensen met een handicap hebben een positief zelfbeeld. Kinderen met een handicap zijn beter opgenomen in de samenleving: ze doen meer mee en ze tellen meer mee. Kinderen hebben toegang tot/krijgen de best betaalbare en beschikbare benodigde hulp, op (para)medisch gebied, wat betreft onderwijs, en bij de verwerving van werk en inkomen. Het kind en zijn/haar familie kunnen omgaan en leven met de handicap. De nationale coördinatieteams (nct s) zijn competent en toegerust om het netwerken tussen partnerorganisaties te bevorderen en om partnerorganisaties/ mediators te ondersteunen in hun hulp aan kinderen met een handicap. De partnerorganisaties zijn betrouwbaar en competent, en ze zijn toegerust (bijvoorbeeld door capaciteitsversterking) om hun mediators te ondersteunen in de hulp aan kinderen met een handicap. De mediators zijn competent en toegerust om kinderen met een handicap te helpen. Middelen operationele doelstellingen Organisatie Medewerkers Financiering Draagvlak De doelstellingen worden op een efficiënte en effectieve wijze gerealiseerd. Het Liliane Fonds is een betrouwbare, transparante organisatie die grip heeft op haar activiteiten ( in control is). Het Liliane Fonds is een lerende organisatie die denkt in termen van kwaliteit en processen. Het Liliane Fonds profileert zich en wordt erkend als een deskundige (thematische) ontwikkelingsorganisatie. De bezetting is kwantitatief op orde. De bezetting is kwalitatief op orde. Medewerkers zijn betrokken, gemotiveerd en tevreden. De inkomsten zijn voldoende om de doelstellingen te realiseren. De inkomstenbronnen zijn gespreid. Ten behoeve van de continuïteit zijn er (voldoende) gegarandeerde basisinkomsten. Het Liliane Fonds bereikt met voorlichting zo veel mogelijk mensen, zet hen aan het denken en beweegt hen tot actie. Het Liliane Fonds profileert zich dusdanig dat het een breed draagvlak onder de bevolking heeft. 5

7 In vogelvlucht (Samenvatting Jaarverslag 2009) Kerncijfers 2009 hulpverlening aantal geholpen kinderen aantal actieve contactpersonen (mediators) gemiddeld aantal kinderen per contactpersoon (mediator) nettobestedingen directe kindhulp ( ) verantwoord aan directe kindhulp ( ) gemiddelde bijdrage per kind ( ) nettobestedingen aan capaciteitsversterking, inclusief basisfaciliteiten ( ) uitstaande saldi na 1 jaar (% van totaal uitstaande saldi) uitstaande saldi na 2 jaar (% van totaal uitstaande saldi) voorlichting nettobestedingen voorlichting ( ) resultaat ,3 3, middelen medewerkers aantal medewerkers in loondienst per / aantal fte s aantal bureauvrijwilligers/ fte s aantal netwerkvrijwilligers aantal oproepvrijwilligers aantal medewerkers nationale coördinatieteams/ fte s 45/ 33,80 91/ / 66,95 De medewerkers van de nationale coördinatieteams zijn in dienst van de strategische partnerorganisatie, waarmee het Liliane Fonds samenwerkt bij de coördinatie en uitvoering van zijn programma in een land. Het Liliane Fonds vergoedt aan de partnerorganisatie de salarisbetalingen. Dit gebeurt uit de subsidie die het Liliane Fonds in het kader van het Medefinanieringsstelsel (MFS) ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. financiering en draagvlak aantal (particuliere) donateurs dat daadwerkelijk bijdroeg hoogte gemiddelde gift ( ) baten eigen fondsenwerving ( ) kostenpercentage eigen fondsenwerving overige inkomsten ( ) totaal inkomsten ( ) , algemeen bestedingspercentage kostenpercentage beheer en administratie 92 2,7 6

8 Bestedingen aan doelstelling(en) 2009 * Inkomsten naar herkomst ,3% 3,6% 5,5% 12,2% 1,9% 70,1% 80,4% bestedingen directe kindhulp capaciteitsversterking voorlichting totaal besteed aan doelstelling(en) inkomsten baten uit eigen fondsenwerving baten uit acties van derden subsidies van overheden baten uit beleggingen totaal inkomsten * Inclusief toegerekende kosten eigen organisatie. Ontwikkelingen in 2009 Hulp van dichtbij Directe kindhulp Het Liliane Fonds deed het merendeel van zijn werk (> 90%) in 31 landen: 25 landen met een nationaal coördinatieteam (nct s) en zes hiermee geclusterde landen. In een aantal andere landen was het Liliane Fonds op kleine schaal actief. Het aantal nct-landen steeg van 22 naar 25. Nieuwe nctlanden zijn Siera Leone, Ethiopië en Brazilië. In landen met een nct wordt de hulpverlening decentraal georganiseerd. Het aantal kinderen dat hulp kreeg van het Liliane Fonds, groeide met ofwel 9% van in 2008 naar in De nettobestedingen aan directe kindhulp daalden ten opzichte van 2008 met ruim ofwel 5%. Dat het aantal geholpen kinderen desondanks steeg, komt doordat de in 2009 ontvangen verantwoordingen deels nog betrekking hadden op in 2008 uitgekeerde bedragen. In 2010 gaat het budget voor directe kindhulp verder omlaag. Reden voor de daling is, dat de financiële reserve waaruit in verleden het budget voor directe kindhulp werd aangevuld, hiervoor nu geen ruimte meer biedt: de reserve moet op het huidige niveau worden gehandhaafd om de uitvoering en de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen. De budgetvermindering heeft tot gevolg, dat het aantal geholpen kinderen in 2010 lager zal zijn dan in voorgaande jaren. In 2009 is de helft van het budget voor directe kindhulp besteed in Afrika. Dit is in overeenstemming met de behoefte aan hulp, die in Afrika het grootst is. Capaciteitsversterking Met een nettobedrag van in totaal (mede)financierde het Liliane Fonds 441 projecten voor capaciteitsversterking. Van de nettobestedingen aan capaciteitsversterking kwam uit overheidssubsidie (Medefinancieringsstelsel, MFS) en uit speciale bijdragen van bedrijven en stichtingen. Strategische partnerschappen Het Liliane Fonds investeerde in de uitbreiding en versterking van strategische partnerschappen. Een belangrijke strategische partner is Leonard Cheshire Diasability (LCD), een Engelse organisatie die zich sterk maakt voor een kentering in de maatschappelijke houding tegenover mensen met een handicap. Internationaal is LCD in een wereldwijde alliantie verbonden met 250 partnerorganisaties in meer dan 50 landen. In Sierra Leone en Zambia werkt het Liliane Fonds bij de coördinatie en uitvoering van zijn hulpverleningsprogramma nu samen met een partnerorganisatie van LCD. In Zimbabwe zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Bij strategische partnerschappen streeft het Liliane Fonds naar complementariteit: een wederzijdse aanvulling van expertise. 7 In vogelvlucht

9 Door de schaalvergroting van het Liliane Fonds en de noodzaak steeds professioneler en efficiënter te werken, worden van de strategische partners die betrokken zijn bij de coördinatie van het Liliane Fondsprogramma in een land, andere competenties gevraagd dan in het verleden. In een aantal landen betekende dit, dat het Liliane Fonds afscheid moest nemen van mensen of organisaties. Een ontwikkeling die zich aftekent, is de verschuiving bij deze partners van congregaties naar professionele organisaties op het gebied van disability. Met de Rabobank Foundation werkt het Liliane Fonds samen in het programma Werk en Inkomen. Hierin worden onder meer de mogelijkheden verkend van microkredieten voor jongeren met een handicap en ouders van kinderen met een meervoudige handicap. Na een proefproject in 2008 is in de Filippijnen het programma in 2009 uitgebreid. In 2009 zijn meer dan 300 microkredieten verstrekt waar meerdere gezinsleden van kunnen profiteren en ruim 200 jongeren hebben een baan of zijn hiervoor in opleiding. Een proefproject in Kenia had meer aanlooptijd nodig, maar ook hier namen eind 2009 al meer dan honderd mensen aan het programma deel. De ervaringen die in de Filippijnen en Kenia zijn opgedaan, zijn medebepalend voor het nieuwe beleid rondom werk en inkomen, dat het Liliane Fonds opstelt in Samen met (penvoerder) Terre de Hommes en Kinderpostzegels Nederland diende het Liliane Fonds bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een aanvraag in voor MFSII, de nieuwe cyclus ( ) van het Medefinancieringsstelsel. Op 31 maart 2010 werd bekend, dat de aanvraag door is naar de tweede ronde. Uiterlijk 1 juli 2010 wordt een definitief programmavoorstel ingediend. Uiterlijk 1 november 2010 is bekend of en in hoeverre de aanvraag wordt gehonoreerd. Een vakkundige organisatie In het organisatiebrede Kwaliteitsprogramma ( ) stond in 2009 de verbetering van de processen centraal. Alle primaire en ondersteunende processen zijn onder de loep genomen, aangepast en opnieuw beschreven. In de vernieuwde processen is rekening gehouden met de risico s die zijn onderkend, en met de benodigde sturingsinformatie. Onderdeel van het project Processen was een uitvoerige test in het Zuiden, waarbij alle nationale coördinatieteams zijn betrokken. Om de gewenste gegevens doeltreffend en efficiënt te kunnen vastleggen is gekozen voor een nieuw ICT-systeem: Pluriform is een branchespecifiek, integraal ICT-pakket. De implementatie van Pluriform is in 2009 begonnen en wordt eind 2010 afgerond. Medewerkers, krachtbron en kapitaal In de inrichting van de organisatie in Nederland zijn in 2009 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van de aanpassingen betrof de splitsing van Financiën & Bedrijfsvoering en Planning & Control. Door de instelling van een apart team Planning & Control zijn uitvoering en controle van elkaar gescheiden, en is de focus op kwaliteitsverbetering versterkt. Sinds november 2009 heeft het Liliane Fonds een Medewerkersvertegenwoordiging (MVT). De MVT bestaat uit vier medewerkers in dienstverband en drie bureauvrijwilligers, en heeft de rechten, plichten en bevoegdheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) toekent aan de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Financiering en draagvlak Het draagvlak voor het werk van het Liliane Fonds is in 2009 gegroeid: de gemiddelde gift was iets lager dan in 2008, maar meer mensen maakten een bijdrage over. De steun van bedrijven was onverwacht groot. De inkomsten uit eigen fondsenwerving waren ruim 1 miljoen euro hoger dan was begroot en maar iets lager dan in De totale inkomsten waren 2% hoger dan in Er ging veel aandacht uit naar de vernieuwing en versterking van de corporate communicatie. Ondersteund door een veranderde huisstijl, een aangepast logo en een nieuw motto (Open de wereld voor een kind met een handicap), liet het Liliane Fonds niet alleen zien wat het doet, maar ook waar het voor staat. Door de ontwikkeling die het Liliane Fonds de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is er een verschil ontstaan tussen het imago en de identiteit van de organisatie. Met voorlichting op organisatieniveau wil het Liliane Fonds hierin verandering brengen. In 2009 kreeg het Liliane Fonds er een nieuwe ambassadeur bij in de persoon van Erica Terpstra, tot mei 2010 nog voorzitter van NOC*NSF. 8 In vogelvlucht

10 Liliane (Lieke) en Ignaas Brekelmans Een begin om nooit te vergeten Liliane (Lieke) Brekelmans-Gronert ( ) wordt geboren op Sumatra. Ze is twee jaar oud, als ze polio krijgt. Door de ziekte heeft ze haar leven lang problemen met bewegen. Ze verhinderen haar niet een opleiding te volgen en maatschappelijk actief te zijn. Dat dit niet vanzelfsprekend is, beseft ze, als ze in 1976 met haar man Ignaas ( ) voor het eerst in 40 jaar teruggaat naar haar geboortegrond. Bij toeval ontmoet ze er Agnes, een jonge Indonesische, die net als zijzelf een handicap heeft aan haar benen als gevolg van polio. Maar anders dan Lieke heeft Agnes nooit de kans gekregen zich te ontwikkelen. Haar familie heeft haar naar een weeshuis gebracht. Daar slijt ze haar dagen, afhankelijk van anderen, verstoken van perspectief. Geraakt door hun gelijkenis én het verschil tussen hen wil Lieke het meisje helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wat haar voor ogen staat, is praktische, kleinschalige hulp, afgestemd op de mogelijkheden van Agnes. Lieke zelf denkt aan een naaimachine. Terug in Nederland klopt ze aan bij een aantal ontwikkelingsorganisaties. Als blijkt dat geen enkele organisatie zich bezighoudt met individuele hulp, gaan Lieke en Ignaas zelf sparen, geholpen door enkele vrienden en familieleden. Als ze 100 gulden (zo'n 45 euro) bij elkaar hebben, stuurt Lieke het geld naar het weeshuis waar Agnes verblijft. Ze heeft vertrouwen in de zusters die er de leiding hebben. Die kennen Agnes goed. Ze weten wat ze kan en wil. Ze kunnen beoordelen welke naaimachine geschikt is voor haar en waar zo n machine voor een behoorlijke prijs is te krijgen. De zusters schaffen van het geld een machine aan. Agnes leert ermee werken, net als een aantal andere meisjes met een handicap die ook in het weeshuis wonen. Vanuit Nederland blijft Lieke hun vorderingen volgen. Intussen krijgt ze ook nieuwe hulpaanvragen. Het sparen houdt niet meer op. Het is het begin van het Liliane Fonds, dat op 14 maart 1980 wordt opgericht. Sinds die dag zijn meer dan hulpaanvragen goedgekeurd, uitgevoerd en verantwoord. 9

11 Lydiah (l) is trots op haar zoontje Ezra (midden). Gek op voetballen. Een kwestie van liefde en wilskracht Ezra, Kenia Natuurlijk schrok Lydiah Morara, toen zeven jaar geleden haar zoon Ezra werd geboren zonder beentjes en zonder rechterarmpje. Toch hield ze meteen zielsveel van haar kleine jongen. Voor Ezra s vader lag dit anders. Hij gaf zijn vrouw de schuld van de handicap van hun zoon en wilde, dat ze de baby liet sterven. Ze mocht hem geen borstvoeding of zelfs maar water geven. Lydiah vluchtte met Ezra en zijn oudere broertje Shadrack naar haar ouders in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Ze werden met open armen ontvangen. Het geluk en de toekomst van haar twee zoons staan voor Lydiah voorop. Daar doet ze alles voor. Ze wilde koste wat kost, dat ook Ezra naar school ging. Toen hij op de eerste school waar ze hem aanmeldde, werd geweigerd, zette ze haar zoektocht voort. Uiteindelijk kon hij terecht op de Sacred Heart School, die al meer leerlingen met een handicap had. Moeder en kinderen kregen zelfs een huisje op het terrein van de school. En Lydiah kon wat geld verdienen door de wc s van de school schoon te maken. Het leven van Ezra kreeg nog meer perspectief, toen zijn moeder een contactpersoon van het Liliane Fonds leerde kennen. Hij zorgde ervoor, dat Ezra een aantal hulpmiddelen kreeg, die zijn mobiliteit vergrootten: een prothesebroek en krukken. En op een wc in de school kwam een speciale voorziening voor Ezra. Bron van inspiratie Ezra doet het prima op school. Rekenen is zijn lievelingsvak. s Ochtends volgt hij extra lessen in sport en spel. Hij is gek op voetballen, maar speelt ook graag met autootjes. Thuis helpt hij zijn moeder door de afgewassen borden op te ruimen, tomaten voor haar te snijden en door thee te zetten. Hij houdt ook van televisiekijken, meezingen in de kerk en met zijn moeder naar het winkelcentrum gaan. Daar koopt hij dan cadeautjes, het liefst voor zichzelf. De jongen die moest sterven, blaakt van levenslust. En van zelfvertrouwen. Zijn wilskracht en optimisme inspireren de mensen om hem heen. Zijn trotse moeder verwoordt het zo: He will push us further and he opened my mind. Lydiah zelf heeft intussen een naaicursus gedaan en is nu in opleiding voor kapster, pedicure en manicure. Ze werkt niet meer op school, maar in een winkelcentrum in de buurt. Haar droom is een eigen salon, waar mensen terecht kunnen voor een nieuw kapsel en een nieuwe garderobe. Zo hoopt ze straks in staat te zijn een vervolgopleiding voor haar twee zoons te betalen. Blakend van levenslust en zelfvertrouwen.

12 Impuls van onderop (Directieverslag) Wie in het groot denkt, ziet ontwikkelingen en verbanden op macroniveau. De financiële crisis en de vertrouwenscrisis die ermee gepaard gaat, de voedselcrisis, de grondstoffencrisis, de energiecrisis, de klimaatcrisis, de milieucrisis Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ook in Minder pretentie, meer ambitie, het recente rapport over ontwikkelingshulp van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), wordt in het groot gedacht. Internationale samenwerking moet worden gekoppeld aan de globaliseringsagenda. Het gaat erom dat een land meetelt in de wereldeconomie. Versterking van de middenklasse leidt tot een duurzamer resultaat dan de klassieke inspanningen op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs. Ook wie arm is, krijgt het uiteindelijk beter als zijn land economisch krachtiger wordt. In deze benadering verloopt ontwikkeling van boven naar beneden. Maar hoe lang duurt het voor verbeteringen ook doordringen tot de bodem van de sociaal-economische piramide 3? En bereiken ze wel ooit de absolute onderkant, de donkerste hoeken, de achterafplekken? Heel veel mensen met een handicap in ontwikkelingslanden bevinden zich daar. Te zwak om voor hun eigen belangen en rechten op te komen. Zo onzichtbaar dat anderen met hen geen rekening houden. Meedenken in het klein Kinderen met een handicap denken in het klein. Ze willen rechtop kunnen staan, mee naar de markt of naar school, voetballen of verstoppertje spelen. Zonder iets af te doen aan de grote verbanden en zonder een waardeoordeel uit te spreken, kiest het Liliane Fonds ervoor mee te denken in het klein. Het nieuwe motto van het Liliane Fonds weerspiegelt deze keuze: Open de wereld voor een kind met een handicap. Wij beginnen aan het eindpunt van de globaliseringsagenda. Aan de onderkant. In de donkerste hoeken. Op de achterafplekken. Het Liliane Fonds zorgt ervoor, dat het kind met een handicap de beugel krijgt die het in staat stelt te lopen, het erf op, de straat uit, naar de buren, met vriendjes mee, naar school. En als het nodig is, betaalt het Liliane Fonds die school en helpt het daarna bij het vinden van werk. Het Liliane Fonds overtuigt eerst de ouders en de familie ervan, dat het kind met een handicap meer kan dan ze hadden gedacht, en daarna de buren, de mensen in het dorp of de wijk, de samenleving en de beleidsmakers. Dit doen we door te laten zien waartoe kinderen en volwassenen met een handicap in staat zijn. Het Liliane Fonds werkt van onderop. Bestendigheid en vernieuwing In de dertig jaar dat het Liliane Fonds bestaat, heeft het debat over ontwikkelingssamenwerking veel wisselende trends en accenten gekend. Het Liliane Fonds hield te midden hiervan zijn eigen koers aan: het bleef zich richten op zijn specifieke doelgroep, kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, en het week niet af van het eigen concept van directe, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Maar stil stond het Liliane Fonds niet. We zijn beter gaan beseffen, dat we een kind altijd in zijn sociale context moeten zien, dat alles draait om meedoen. We zijn kwaliteit steeds belangrijker gaan vinden en stelden onszelf kwalitatieve doelen. We kregen gaandeweg meer oog voor de noodzaak van een structurele positieverbetering van mensen met een handicap, en gingen scherper zien, dat daar bewustwording voor nodig is, en belangenbehartiging bij politici en beleidsmakers. Het Liliane Fonds is duidelijk over zijn eigen rol hierin. Primaire focus blijft de directe, individuele hulp aan kinderen. Het gaat eerst en vooral om hun toegang tot diensten en voorzieningen. Om de drempel van de school, het ziekenhuis, de werkplaats. Belangenbehartiging is de taak van de lokale partners, de grote en kleinere organisaties waarmee het Liliane Fonds samenwerkt bij de hulp aan kinderen. Hun initiatieven worden gestimuleerd en nadrukkelijk ondersteund. Met het zichtbare resultaat van zijn hulp aan kinderen verschaft het Liliane Fonds degenen die opkomen voor de gelijkwaardigheid van mensen met een handicap wel een krachtig argument: het bewijs dat een eerlijke kans een leven kan veranderen. Een voorwaarde voor goede hulp aan kinderen is de aanwezigheid van kennis en faciliteiten. Daarom ondersteunt het Liliane Fonds de directe hulp met indirecte hulp in de vorm van capaciteitsversterking. Door bij te dragen aan de totstandkoming van voorzieningen, maar ook met trainingen voor ouders, en door ter plekke deskundigheid op te bouwen. Deze indirecte hulp is mogelijk door de MFS-subsidie 4 die het Liliane Fonds ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken en door specifieke bijdragen van bedrijven en stichtingen. Capaciteitsversterking leidt tot meer en betere directe hulp aan kinderen. De resultaten hiervan maken weer duidelijk wat kinderen met een handicap in hun mars hebben. 3 De Base of Bottom of the Pyramid refereert aan de economische piramide waarin de welvaart van de wereld kan worden weergegeven. Aan de top van de piramide heerst welvaart en hebben mensen volop mogelijkheden om inkomsten te genereren. Aan de onderkant leven 2,5 miljard mensen in arme landen, die minder dan 2,5 dollar per dag te besteden hebben (C.K. Prahalad en Stuart L. Hart, The fortune at the bottom of the pyramid). 4 Subsidie in het kader van het Medefinancieringsstelsel, voor de periode 2007 tot en met 2010 in totaal 8 miljoen euro. 11

13 Erfenis In 1985 vierde het Liliane Fonds zijn eerste lustrum. Het jubileumthema sprak voor zich: Wie het kleine niet eert... In samenwerking met 208 lokale contactpersonen kon het Liliane Fonds in 1985 voor een bedrag van (omgerekend) hulp geven aan kinderen. Al hun namen werden in het jaarverslag vermeld, net als de hulp die ze hadden gekregen en wat de hulp had gekost. Een kwarteeuw later, in 2010, zijn we aan ons zesde lustrum toe. In 2009 kregen kinderen hulp van het Liliane Fonds, via contactpersonen en voor een (netto)bedrag van Hun namen passen niet meer in het jaarverslag. Maar nog altijd zijn van elk kind de gegevens bekend. Ieder kind is een project. Voor elk kind wordt een individueel revalidatieplan opgesteld met duidelijk omschreven doelen. Op 16 februari 2009 overleed Liliane (Lieke) Brekelmans- Gronert, vijf jaar na haar man Ignaas. Hierdoor was 2009 het eerste jaar, dat het Liliane Fonds zijn oprichters moest missen. Voortaan zijn wij de hoeders van hun nalatenschap. Aan ons de taak om die zorgvuldig te bewaren en te ontwikkelen. En er is veel om zuinig op te zijn: de grote betrokkenheid van de medewerkers, bij de kinderen en bij elkaar, de belangrijke rol van vrijwilligers, de verantwoordelijkheid die iedereen neemt, omdat we allemaal weten waarvoor we het doen. Het Liliane Fonds wil de pioniersgeest van Lieke en Ignaas, de bevlogenheid van de begintijd, voor altijd vasthouden. Bescheiden hulp kan een levensgroot verschil maken. Dit zien we telkens weer. Als een kind dat alleen maar kon kruipen, rechtop staat en gaat lopen, is dit een enorme stap. Niet voor de mensheid, wel voor het kind en zijn familie. Wie een kind redt, redt de wereld. 5 De wereld van dat kind. Natuurlijk moet intussen in de grote wereld ook aan structurele verandering worden gewerkt. De globaliseringsagenda moet er wel degelijk komen. Balans Het Liliane Fonds wil de erfenis van zijn oprichters niet alleen koesteren, maar ook ontwikkelen. We willen doorgroeien en vooral steeds beter worden in wat we doen. Om dit te bereiken moeten we investeren in structuur, processen en professionalisering. Niet voor niets kreeg het Liliane Fonds in 2009 een team Planning & Control, een ondersteunende (staf)dienst die onder meer als taak heeft te helpen bij de verbetering van de primaire processen en bij de afstemming van de verschillende organisatieactiviteiten. De expliciete aandacht voor kwaliteitsverbetering leidt als vanzelf tot meer behoefte aan sturing en grip. En tot de ontwikkeling van methodieken die daarin kunnen voorzien. Het Liliane Fonds staat hierbij voor de uitdaging om de aansluiting met het Zuiden niet uit het oog te verliezen. Ontwikkelingslanden hebben hun eigen werkelijkheid, waarin onzekerheden vragen om flexibiliteit en improvisatietalent, en domweg overleven heel veel tijd van mensen vergt. In deze werkelijkheid functioneren onze partnerorganisaties en contactpersonen. Bovendien vindt het westerse lineaire denken (oorzaak-gevolg) niet altijd weerklank in Afrika, Azië en Latijns-Amerika waar het cyclische denken (wisselwerking met de omgeving) overheerst. Het is duidelijk welke gevaren op de loer liggen: miscommunicatie, vervreemding, en een papieren werkelijkheid die schijnzekerheid oplevert. Wie alles wil berekenen, houdt geen rekening met mensen. 6 Het Liliane Fonds wil vermijden, dat er een tegenstelling ontstaat tussen theorie en praktijk, tussen wat het hoofdkantoor vraagt en wat het veld kan leveren, tussen de concepten van het management en de beleving van medewerkers die naar kantoor komen om kinderen te helpen. Voorop staat dat de verbinding intact moet blijven, tussen Nederland en het Zuiden, tussen de mensen en het doel, ook als dit betekent dat verbeteringen minder spectaculair zijn en zich langzamer voltrekken dan theoretisch mogelijk is. Daarnaast kiezen we bewust voor een besturingsmodel waarin meten en controleren steeds in balans moeten zijn met vertrouwen en vrijheid van handelen. Het INK-managementmodel 7, waarop ook de structuur van het nieuwe meerjarenplan is gebaseerd, past uitstekend bij deze keuze. Resultaten 2009 Met het oog op de financiële crisis waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving voor 2009 voorzichtig begroot: het oorspronkelijk in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag van was naar beneden bijgesteld op De (netto)bestedingen aan directe kindhulp waren in de begroting voor 2009 met juist naar boven bijgesteld ten opzichte van de meerjarenbegroting ( ) om de daling ten opzichte van 2008 ( ) te beperken. Het Liliane Fonds heeft zijn kwantitatieve doelstellingen voor 2009 ruimschoots gerealiseerd: Het aantal kinderen dat hulp kreeg, was groter dan voorzien: in plaats van (2008: ). 5 Variant op oud Joods gezegde ( Wie één mens redt, redt de wereld ). 6 Emmanuel Levinas ( ), Frans filosoof. 7 Het INK-model is een methode om gericht te werken aan de verbetering van de organisatie. Het model onderscheidt tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden (leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen, en management van processen), vier resultaatgebieden (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, en bestuur en financiers) en een tiende aandachtsgebied, verbeteren en vernieuwen. De organisatiegebieden beschrijven hoe de organisatie is ingericht en hoe ze zich zou kunnen verbeteren, de resultaatgebieden laten zien wat feitelijk is gerealiseerd. In het tiende aandachtsgebied gaat het erom wat de organisatie leert van ervaringen en behaalde prestaties, en hoe ze deze lessen inzet om zich te verbeteren. 12 Impuls van onderop

14 De hulp kwam tot stand via actieve lokale contactpersonen (mediators). Dit waren er minder dan begroot (2.450) en nagenoeg even veel als in 2008 (2.370). Per kind droeg het Liliane Fonds gemiddeld 128,27 bij in de kosten van de revalidatie (2008: 130). De (netto)bestedingen aan directe kindhulp waren iets hoger dan begroot: De (netto)bestedingen aan capaciteitsversterking, inclusief basisfaciliteiten, bedroegen In 2008 was dit Voor 2009 was een bedrag begroot van De baten uit eigen fondsenwerving waren met ruim 1 miljoen euro (8%) hoger dan was begroot en niet veel lager dan in 2008 ( ). De hogere inkomsten zijn vooral te danken aan de bijdragen van partners (met name bedrijven en stichtingen) die met de begroting ( ) ruimschoots overschreden en zelfs hoger waren dan in 2008 ( ). De totale bijdragen van particuliere donateurs waren met hoger dan in 2008 ( ) maar lager dan begroot ( ). Het kostenpercentage van de eigen fondsenwerving bedroeg in ,0%. Begroot was 13,3%. In 2008 was het kostenpercentage 10,7%. Aan overige inkomsten ontving het Liliane Fonds in 2009 een bedrag van , waaronder een bijdrage van in het kader van het Medefinancieringsstelsel van het ministerie van Buitenlandse Zaken en een bijdrage van van de Nationale Postcode Loterij. De baten uit beleggingen bedroegen Begroot was Het verschil wordt verklaard door de herwaardering van het woonhuis van de overleden oprichtster van het Liliane Fonds in verband met de verkoop ervan. Zonder de herwaardering van dit pand zouden de baten uit beleggingen met onder de begroting zijn gebleven. Het Liliane Fonds belegt uitsluitend in termijndeposito s. In 2009 is dit alleen op kleine schaal gebeurd, omdat er slechts beperkt liquiditeitsoverschotten waren. De totale inkomsten in 2009 bedroegen Dit is 8% meer dan voor 2009 was begroot ( ) en 2% meer dan in Ontwikkelingen 2009 Belangrijke ontwikkelingen in 2009 betroffen de organisatorische renovatie (het Kwaliteitsprogramma), bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden en de voorbereiding van het jubileumjaar In het Kwaliteitsprogramma stond in 2009 de verbetering van de processen centraal. Alle primaire en ondersteunende processen zijn onder de loep genomen. Onderdeel van het project was een uitvoerige test in het Zuiden waarbij alle nationale coördinatieteams waren betrokken. Het project Processen is in april 2010 (voorlopig) afgerond. Eveneens binnen het Kwaliteitsprogramma is in 2009 gekozen voor een nieuw ICT-systeem (Pluriform, een branchespecifiek ERP-pakket 8 ) en is begonnen met de invoering ervan. De samenwerking met de s Heeren Loo Zorggroep en Kennis- en Revalidatiecentrum De Hoogstraat is voortgezet en uitgebreid. De contacten met national councils van organisaties die worden ondersteund door Leonard Cheshire Disability 9 (LCD), hebben in een aantal Afrikaanse landen concreet resultaat opgeleverd en enkele hoopgevende perspectieven. Met Terre des Hommes en Kinderpostzegels Nederland werd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een bijdrage in het kader van de tweede ronde van het Medefinancieringsstelsel (MFSII). Er werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van het 30-jarig bestaan in Sympathisanten van het Liliane Fonds richtten de steunstichting Evenementen Liliane Fonds op met als doel sponsors te vinden voor een aantal bijzondere jubileumactiviteiten en deze vervolgens te financieren. De stichting vond Rabobank Nederland bereid als hoofdsponsor te fungeren. Het Liliane Fonds gebruikt voor de jubileumviering geen middelen die het zijn toevertrouwd voor de hulp aan kinderen. Daarnaast waren er ontwikkelingen in huis : Met de installatie van de medewerkersvertegenwoordiging in het najaar van 2009 ging het Liliane Fonds van het medewerkersoverleg over op een nieuwe vorm van medezeggenschap. Het Liliane Fonds wil zijn imago en identiteit dichter bij elkaar brengen. Dit kwam in 2009 tot uiting in een vernieuwde presentatie naar buiten: het Liliane Fonds kreeg een nieuwe huisstijl, een ander logo en een veelzeggend motto: Open de wereld voor een kind met een handicap. Er werden mogelijkheden verkend voor de verbouwing van het kantoorpand in s-hertogenbosch. Renovatie is noodzakelijk, omdat er een tekort aan werkplekken dreigt en de werkomgeving op een aantal punten te wensen overlaat. Bovendien is er veel achterstallig onderhoud. Bij de renovatie, die naar verwachting pas in 2012 wordt uitgevoerd, zal de nadruk liggen op functionaliteit. Het streven is met een minimale investering maximaal rendement te behalen. Geprobeerd wordt een deel van de kosten door sponsoring te dekken. Elk van deze ontwikkelingen wordt elders in dit jaarverslag nader toegelicht. 8 Een ERP (Enterprise Resource Planning)-pakket is een softwarepakket, dat alle processen in de organisatie ondersteunt. 13 Impuls van onderop

15 Een slimme meid Shirley, Bolivia De tienjarige Shirley uit Bolivia heeft haar moeder al vier jaar niet gezien. Die probeert in Spanje geld te verdienen, al is ze nu alweer een tijdje werkeloos. Haar vader heeft Shirley al veel langer niet gezien. Toen ze nog klein was, is hij met de noorderzon vertrokken. Toch is Shirley niet eenzaam. Met haar oma, een tante en een oom, haar broertjes en een aantal neefjes en nichtjes woont ze in een huisje, dat is betaald door een hulporganisatie. Ondanks de grote armoede hebben ze het samen goed. En Shirley heeft heel veel vriendinnen. Shirley is geboren met een misvormd linkerbeentje. Daardoor kon ze niet lopen. Dankzij de hulp van het Liliane Fonds kan ze dat tegenwoordig wel. Haar beentje is geamputeerd en ze kreeg een prothese. Daarmee loopt ze prachtig. En moeiteloos naar school. School is belangrijk voor Shirley. Ze kan heel goed leren en heeft grootse plannen voor later. Slimme Shirley komt er wel. En het Liliane Fonds helpt haar graag op weg. Vertrouwen Het Liliane Fonds gaat met vertrouwen het jubileumjaar in. Heel veel mensen, ver weg en dichtbij, zetten zich met hart en ziel in om onze plannen voor 2010 waar te maken. Onder hen een groot aantal vrijwilligers. Zij zijn en blijven voor het Liliane Fonds van onschatbare waarde. Niet alleen omdat hun inzet het mogelijk maakt de kosten laag te houden en vanwege hun expertise, maar ook omdat ze de organisatie scherp houden door hun kritisch commentaar op ontwikkelingen. Op zijn beurt biedt het Liliane Fonds vrijwilligers de mogelijkheid om persoonlijke doelen te verwezenlijken, concreet uiting te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten te leggen en zich te ontplooien. In ons jubileumjaar is MEEDOEN een sleutelbegrip. We roepen mensen in Nederland op om mee te doen met het Liliane Fonds, zodat ook kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden eindelijk mee kunnen doen. En natuurlijk zal het Liliane Fonds bij politici, beleidsmakers en collegaorganisaties blijven beklemtonen, dat bij ontwikkelingssamenwerking specifieke aandacht voor mensen met een handicap dringend nodig is. Ook zullen we blijven pleiten voor inclusief beleid 10, waarin rekening houden met verschillen tussen mensen vanzelfsprekend is. Bij de overheid zal het Liliane Fonds erop aandringen het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap snel te ratificeren. Intussen gaan we door met waar we het beste in zijn. De mondiale problemen die vragen om een samenhangende aanpak op het hoogste niveau, kunnen we niet oplossen. Wat we wel kunnen, is met kleine bijdragen een groot verschil maken. Op onze inzet hiervoor en op het resultaat mag iedereen ons aanspreken. s-hertogenbosch, 27 april 2010 Kees van den Broek directeur Stichting Liliane Fonds 9 Een Britse organisatie die mensen met een handicap ondersteunt in het Verenigd Koninkrijk en daarnaast via haar Global Alliance samenwerkt met autonoom functionerende organisaties in ruim 50 andere landen. Het Liliane Fonds heeft een samenwerkingsovereenkomst met LCD. 10 Inclusief beleid is beleid, dat rekening houdt met de verschillen in mogelijkheden en beperkingen van mensen. 14 Impuls van onderop

16 Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht en directie De Raad van Toezicht van het Liliane Fonds moet uit ten minste vijf personen bestaan. Op 31 december 2009 telde de Raad zeven leden: De heer drs. C.A.G. Oostveen, voorzitter voormalig directeur Algemene Zaken ziekenhuis Rivierenland in Tiel Nevenfuncties: voorzitter bestuur Voedselbank Steunpunt Tiel e.o. penningmeester Stichting Dorpsraad Kapel Avezaath De heer drs. A.J. Aikema RA financieel directeur Bracamonte BV Nevenfuncties: docent NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) lid Raad van Commissarissen Accon AVM - adviseurs en accountants Lid Comité van Aanbeveling Stichting Matata Children Hospital Kenya De heer dr. H.J.M. Finkenflügel directeur s Heeren Loo Nevenfuncties: lid commissie buitenland Stichting Kinderpostzegels Nederland external examiner UCL Institute of Child Health (Londen) honorary professor University of East Anglia (Norwich) bestuurslid CRAMM Foundation (Credit for Rehabilitation Aimed at the Marginilized Minorities), Eindhoven De heer drs. J. de Haan hoofd Radio en lid Managementteam IKON Nevenfuncties: docent journalistieke vaardigheden Media Academie Hilversum docent interviewpracticum masteropleiding journalistiek Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen De heer mr. P.G. Heeringa notaris in s-hertogenbosch epn estate planner Nevenfuncties: directeur van Nola Nibin Beheer BV voorzitter van Stichting Escrow Agent plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht Notarissen Rechtbank s-hertogenbosch Mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards MPM voorzitter Raad van Bestuur Revant, Stichting Revalidatiecentrum Breda en Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland Nevenfuncties: voorzitter Stichting OIM (Orthopedisch Instrumentmakerij) Brabant penningmeester en lid dagelijks bestuur Annevillegroep Breda penningmeester en lid dagelijks bestuur Vereniging Astmacentra Nederland bestuurslid Stichting Herstel en Balans lid Revalidatie Nederland De heer H.J.Th. van Stokkom adviseur giftenbeleid voor vermogensfondsen en vermogende particulieren (via eigen vennootschap: VanStokkom Beheer & Uitvoering) Nevenfuncties: secretaris Stichting Anonymus voorzitter Stichting Oud in Afrika bestuurslid Stichting Right on Sight bestuurslid Stichting SOVEC (Social Venture Capital) Directeur-bestuurder is: de heer C.J. van den Broek De directeur van het Liliane Fonds heeft geen nevenfuncties. Mutaties Bij het begin van 2009 was er in de Raad van Toezicht één vacature. In deze vacature is voorzien met de toetreding tot de Raad van mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards MPM op 3 september Er waren voor de functie meerdere kandidaten. De voordracht van mevrouw Lennards, opgemaakt na een voorgesprek met de voorzitter en een lid van de Raad, werd met algemene stemmen aanvaard. Toelichting op functies en nevenfuncties In de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur alle vakgebieden vertegenwoordigd die van belang zijn voor het Liliane Fonds. De samenstelling van de Raad beantwoordt aan dit streven. De leden staan voor deskundigheid op het gebied van (kinder)revalidatie, ook binnen de context van een ontwikkelingsland, fondsenwerving, marketing en communicatie, bestuur, financiën en juridische zaken. Vanuit hun dagelijkse functie hebben de leden van de Raad bovendien toegang tot specifieke netwerken die voor het Liliane Fonds van belang (kunnen) zijn. Ze benutten deze netwerken met inachtneming van de governancecodes die voor hun beroepsgroep gelden. Veel nevenfuncties van de leden weerspiegelen hun betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking, kinderen met een handicap of beide. De in de nevenfuncties opgebouwde expertise vergroot hun toegevoegde waarde voor het Liliane Fonds. Bij geen van de functies of nevenfuncties is er een potentieel risico van belangenverstrengeling en/of verminderde onafhankelijkheid. 15

17 Straks wil ze anderen helpen Manisha, Nepal Manisha Gurung uit Nepal was nog een baby, toen ze een infectie kreeg aan haar linkerbeen. Ze hield aan de infectie een handicap over. Gewoon leren lopen was voor haar niet mogelijk. Toen Manisha negen jaar oud was, ontdekte een contactpersoon van het Liliane Fonds haar. Die zorgde ervoor, dat Manisha werd geopereerd en fysiotherapie kreeg. Met de beugel die ze kreeg aangemeten, kon ze voortaan zelf naar school lopen. Een wandeling van twintig minuten. Op de basisschool die Manisha bezocht, zaten kinderen met en zonder handicap. Voor de hulp aan Manisha in de jaren 2003 en 2004 betaalde het Liliane Fonds in totaal 240,20. Inmiddels is Manisha zestien jaar. Met haar moeder, twee broers, en een zus woont ze in een bescheiden huisje in Pokhara, de tweede stad van Nepal. Manisha is de jongste thuis. Haar vader werkt in het buitenland. Meer dan (para)medische hulp Manisha weet als geen ander hoe belangrijk goede medische zorg is. Daarom zou ze het liefst dokter willen worden. En als dat niet lukt, verpleegster. Ze wil anderen helpen. Later. Voorlopig houdt ze vooral van dansen en zingen. En van toneelspelen, samen met haar vrienden en vriendinnen. Manisha is slim en is bezig om Engels te leren. Haar verhaal illustreert, dat voor de revalidatie van een kind met een handicap niet alleen (para)- medische hulp van belang is. Wat het leven van Manisha inhoud en kleur heeft gegeven, is dat ze naar school kan, zich kan ontwikkelen en volop contact heeft met leeftijdgenoten. In 2009 betaalde het Liliane Fonds voor Manisha schoolgeld, een uniform en reiskosten. Er wordt nagedacht over een inkomstengenererend project voor haar moeder, zodat die straks zelf het schoolgeld voor haar dochter kan voldoen. figuur 1 Aftreedrooster naam aantreden herbenoeming aftreden C.A.G. Oostveen P.G. Heeringa H.J.M. Finkenflügel J. de Haan A.J. Aikema H.J.Th. van Stokkom C.A.L.M. Lennards en * * De heer Oostveen zal zijn derde bestuurstermijn volmaken en aftreden in Aftreedrooster In zijn vergadering van 15 december 2009 heeft de Raad besloten tot een aantal wijzigingen in de statuten. Een van de wijzigingen betreft het maximum aantal bestuurstermijnen. Dit maximum is teruggebracht van drie naar twee. Doel van de aanpassing is een tijdige toevoer van vers bloed te verzekeren. De statutenwijziging is in maart 2010 geformaliseerd. Het aftreedrooster van de leden van de Raad na aanpassing van het aantal bestuurstermijnen is weergegeven in figuur 1. Twee leden van de Raad, de heren Finkenflügel en De Haan, beëindigden in 2009 hun eerste bestuurstermijn. Beiden waren beschikbaar voor een tweede termijn en zijn herbenoemd, na het reglementair voorgeschreven evaluatiege- sprek met twee andere leden van de Raad. Beide herbenoemde leden leveren een waardevolle, specifieke bijdrage aan het functioneren van de Raad. Samenstelling Financiële Auditcommissie De Financiële Auditcommissie moet uit minimaal twee personen bestaan. Per 31 december 2009 bestond de commissie uit drie leden: De heer drs. A.J. Aikema RA, voorzitter De heer drs. C.A.G. Oostveen De heer mr. P.G. Heeringa De samenstelling van de commissie bleef in 2009 ongewijzigd. 16 Verslag Raad van Toezicht

18 Werkzaamheden Raad van Toezicht In 2009 kwam de Raad zesmaal in een reguliere vergadering bijeen. De directeur was bij alle vergaderingen aanwezig. Van elke vergadering is een verslag gemaakt, dat in de volgende vergadering is vastgesteld en goedgekeurd. In de jaarlijkse planning- en controlecyclus verleende de Raad goedkeuring aan de jaarrekening en het jaarverslag over 2008, en het jaarplan en de begroting voor Door het jaar heen hield de Raad toezicht op de realisering van de doelstellingen en de besteding van de middelen. Dit gebeurde primair op basis van de managementrapportages van de directeur, aangevuld met zijn informatie over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen. Belangrijke thema s in 2009 waren: de vorming van een alliantie met Terre des Hommes en Kinderpostzegels Nederland voor de indiening van een gezamenlijke subsidieaanvraag in het kader van MFSII 11 de keuze van een nieuw ICT-systeem Voor beide onderwerpen stelde de Raad uit zijn midden een adviescommissie in. Aanbevelingen van deze commissies werden in de oorspronkelijke voorstellen verwerkt. Vervolgens gaf de Raad zijn goedkeuring aan deelname in de alliantie, de keuze voor Pluriform als nieuw ICT-systeem en de afsluiting van een contract met leverancier Matthat. Na bestudering van de onderliggende stukken verleende de Raad ook goedkeuring aan enkele aanpassingen in de inrichting van de organisatie, de voorgestelde verdeelsleutel voor de toerekening van kosten, de oprichting van een steunstichting voor de organisatie en financiering van een aantal jubileumactiviteiten in 2010, voorbereiding van de verbouwing van het kantoorpand, en verkoop van het woonhuis van de in 2009 overleden oprichtster van het Liliane Fonds. De Raad evalueerde in 2009 de statuten en de verschillende reglementen 12 die zijn opgesteld om goed bestuur te waarborgen. De reglementen zijn geactualiseerd. De belangrijkste wijziging in de statuten is, naast de verandering van het maximum aantal bestuurstermijnen, de toevoeging aan de doelstelling, dat het Liliane Fonds met zijn werk bijdraagt aan directe armoedebestrijding. 17 Werkzaamheden Financiële Auditcommissie De Financiële Auditcommissie vergaderde in 2009 twee keer. Aanwezig bij de vergaderingen waren ook de directeur en de verantwoordelijke voor Planning & Control. In overeenstemming met de haar toegewezen taken en verantwoordelijkheden hield de commissie toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaggeving en het risicomanagement van de organisatie. Voor de financiële verslaggeving gebeurde dit onder meer door de bespreking en evaluatie van managementrapportages, en door de bespreking van de Managementletter van de externe accountant in een tripartiet overleg van de commissie, PwC (Pricewaterhouse- Coopers NV) en de directeur, bijgestaan door de verantwoordelijke voor Planning & Control. Wat betreft het risicomanagement stelde de commissie zich op de hoogte van bevindingen, ontwikkelingen en actiepunten. Evaluaties In het najaar van 2009 evalueerde de Raad zijn functioneren. Een externe deskundige was gevraagd de bijeenkomst te begeleiden. In de evaluatie stonden dit keer de institutionele en procedurele aspecten van toezicht houden centraal. De evaluatie heeft geresulteerd in een aantal actiepunten, die in 2010 worden uitgewerkt. Tot de voornemens behoren de opstelling van een informatieprotocol, de agendering van meer thematische en strategische vergaderonderwerpen, en een duidelijke scheiding tussen de verschillende rollen die de Raad heeft als werkgever, toezichthouder en klankbord. De Raad streeft ernaar de kwaliteit van zijn handelen voortdurend te verbeteren. Een evaluatiebijeenkomst draagt hieraan bij, stimuleert de leden van de Raad hun werk consciëntieus en alert te doen, en versterkt het teamgevoel. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur is vastgesteld, dat hij de organisatie goed aanstuurt, vakkundig uitvoering geeft aan de statutaire doelen, ambitieus is en strategisch inzicht heeft. De directeurbestuurder en de Raad hebben een goede, constructieve samenwerkingsrelatie. De directeur staat open voor adviezen van de Raad en waardeert een kritische opstelling. Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd. Voor het salaris van de directeur dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld, bleef in 2009 de berekening gelden waarvoor in 2007 is gekozen en die is afgeleid van de Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het bruto jaarsalaris van de directeur wordt toegelicht en verantwoord in Financiële resultaten 2009 onder Overige gegevens/ Werknemers en beloningen/ Bezoldiging directie (p. 91) s-hertogenbosch, 27 april 2009 Cor Oostveen voorzitter Raad van Toezicht Stichting Liliane Fonds 11 De tweede ronde van het Medefinancieringsstelsel, ingesteld door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 12 De reglementen van de Raad van Toezicht en de Financiële Auditcommissie, het Directiereglement en de onkostenregeling voor leden van de Raad van Toezicht. Verslag Raad van Toezicht

19 Goed bestuur in de praktijk (Verantwoordingsverklaring 2009) De Raad van Toezicht en de directie van het Liliane Fonds onderschrijven de drie grondbeginselen van goed bestuur die zijn beschreven in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Vereniging Fondsenwervende Instellingen, 2005) en die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) in 2008 heeft opgenomen in het Reglement CBF-Keur: een duidelijke scheiding tussen toezicht houden en besturen of uitvoeren een voortdurende inspanning om middelen goed te besteden, zodat doeltreffend en doelmatig wordt gewerkt aan de verwezenlijking van de doelstelling het streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverstrekking en de behandeling van wensen, vragen en klachten Hieronder is beschreven hoe het Liliane Fonds deze beginselen naleeft en hoe dit in de organisatie is verankerd. Scheiding toezicht houden en besturen Het Liliane Fonds wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. In dit model hebben de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kort samengevat is de verdeling als volgt: de directeur zet de koers van het Liliane Fonds uit, verwerft, beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt ervoor dat de organisatie adequaat functioneert; de Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf én achteraf toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij het Liliane Fonds. De onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht en het Directiereglement. Omdat het Liliane Fonds een eenhoofdige directie heeft, is er een aparte Financiële Auditcommissie die specifiek toezicht houdt op de financiële zaken en die de werking van de administratieve organisatie, de interne controle en de analyse van de bedrijfsrisico s controleert. Goede besteding middelen Om ervoor te zorgen dat de middelen die het Liliane Fonds verwerft om zijn doelstelling waar te maken, zo goed mogelijk worden besteed, wordt een consequente planning- en controlecyclus doorlopen: PLAN: plannen maken Het Liliane Fonds heeft zijn doelstellingen vertaald in een visie, beleid en een (meerjaren)strategie. Op basis hiervan worden meerjaren- en jaarplannen opgesteld en hiermee corresponderende meerjaren- en jaarbegrotingen. In de plannen is de inbreng verwerkt van de verschillende onderdelen van het Liliane Fonds in Nederland en van de nationale coördinatieteams (nct s) in de landen, waar de hulpverlening grotendeels ter plaatse wordt georganiseerd en die ongeveer 90% van het aantal geholpen kinderen, het aantal mediators en de bestedingen vertegenwoordigen. 13 Daarnaast wordt bij de opstelling van meerjarenplannen, jaarplannen en begrotingen gebruik gemaakt van onder meer de resultaten van het voorgaande boekjaar, de uitkomsten van risico- en contextanalyses, en informatie over relevante interne en externe ontwikkelingen en trends. Elk jaarplan wordt, zowel in Nederland als in het Zuiden, vertaald in concrete activiteitenplannen, waarin de doelstellingen verder zijn uitgewerkt. De doelstellingen zijn meetbaar, doordat wordt gewerkt met een logisch kader 14, door de benoeming van (kern)prestatie-indicatoren (kpi s) en streefwaarden hiervoor, en door de inrichting van een monitoring- & evaluatiesysteem op basis van het logisch kader. DO / CHECK: plannen uitvoeren en de resultaten volgen en doorlichten Gedurende het jaar wordt aan de hand van de plannen en met de ontwikkelde hulpmiddelen gevolgd in hoeverre het lukt de doelstellingen te realiseren. De uitkomst is een graadmeter voor de effectiviteit (doeltreffendheid) van de organisatie. Elke maand wordt op basis van managementinformatie over de financiële resultaten en de belangrijkste kpi s beoordeeld hoe inkomsten en bestedingen zich verhouden tot de begroting. De bevindingen zijn een aanwijzing voor de efficiëntie (doelmatigheid) van de organisatie. De kwalitatieve resultaten van de hulpverlening worden getoetst door veldbezoeken van medewerkers van nationale coördinatieteams aan mediators en door hen geholpen kinderen, werkbezoeken vanuit het hoofdkantoor in Nederland, en kwaliteitsonderzoek in samenwerking met een strategische (kennis)partner in Nederland en een lokale universiteit. 13 Het Liliane Fonds wil ook andere groepen belanghebbenden meer gaan betrekken bij de opstelling van plannen, en onderzoekt hoe hun inbreng het beste kan worden georganiseerd. 14 In het logisch kader is de doelstelling van het Liliane Fonds uiteengerafeld in concrete doelen op algemeen, specifiek en operationeel niveau voor de hulpverlening, en in operationele doelen voor de benodigde middelen (organisatie, medewerkers, financiering en draagvlak). Het logisch kader laat de samenhang tussen de doelen zien. Voor elk doel zijn indicatoren benoemd. Aan de indicatoren kunnen streefwaarden worden gekoppeld. 18

20 ACT: actie of aanpassing Als blijkt dat de resultaten achterblijven bij de plannen, dan wordt ofwel actie ondernomen om de doelen alsnog te kunnen halen ofwel worden de plannen en/of de begroting bijgesteld. Een aanpassing van de begroting wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In 2009 zijn alle primaire en ondersteunende processen binnen het Liliane Fonds onder de loep genomen en verbeterd. Medewerkers worden gestimuleerd dit niet als een eindpunt te zien, maar oog te blijven hebben voor verdere verbetering. Aanbevelingen na werkbezoeken en uit kwaliteitsonderzoek worden doorgesproken met belanghebbenden en worden verwerkt in de plannen voor het nieuwe jaar. Bij de verwerving en besteding van middelen voldoet het Liliane Fonds ook op de volgende punten aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen: Fondsen worden op een fatsoenlijke wijze geworven. Het Liliane Fonds houdt zich aan de gedragscode die de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) voor de werving van fondsen heeft vastgesteld. Verkregen middelen besteedt het Liliane Fonds altijd aan de doelen die bij de verwerving ervan zijn genoemd. Zo worden bijdragen van particuliere donateurs niet gebruikt om capaciteitsversterking te financieren, maar uitsluitend voor directe kindhulp en de activiteiten die hiermee samenhangen. Bijdragen met een specifieke bestemming worden ondergebracht in een bestemmingsfonds. De reserves zijn gevormd volgens de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen. De reserves zijn niet groter dan nodig is om de uitvoering en de voortzetting van de hulpverlening te garanderen. Over de verwerving en besteding van middelen legt het Liliane Fonds publiekelijk verantwoording af in een jaarrekening en een jaarverslag: De jaarverslaggeving is ingericht volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Een externe accountant (PricewaterhouseCoopers) controleert jaarlijks of de jaarrekening en het jaarverslag aan alle eisen voldoen. Het jaarverslag voldoet aan de criteria die hiervoor zijn vastgelegd in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Communicatie met belanghebbenden Aandacht en respect voor mensen zijn inherent aan de filosofie en de werkwijze van het Liliane Fonds. Alleen al daarom vindt het Liliane Fonds zorgvuldige en effectieve communicatie met belanghebbenden noodzakelijk en vanzelfsprekend. Belanghebbenden krijgen betrouwbare en controleerbare informatie. Hun wensen en suggesties zijn welkom. Klachten worden snel en serieus behandeld. Vragen worden correct en binnen een aanvaardbare tijd beantwoord. Hieronder zijn de belangrijkste groepen belanghebbenden benoemd, en is voor elke groep beschreven hoe de communicatie verloopt en welke verbeterpunten er zijn. Kinderen en hun ouders/familie Kinderen die door het Liliane Fonds worden geholpen, en hun ouders krijgen vooral informatie van de mediator of de co-worker, die hen begeleidt en met wie ze geregeld persoonlijk contact hebben. Die bespreekt in elk geval met hen in hoeverre ze hulp kunnen krijgen en wat ze wel en niet van de revalidatie mogen verwachten. Het Liliane Fonds vindt het belangrijk, dat kinderen en ouders inbreng hebben bij de opstelling van het revalidatieplan. Een verbeterpunt is een meer planmatige organisatie van hun feedback: beantwoordt de geboden hulp aan hun behoeften en hun verwachtingen?. Ook het inzicht in mogelijke klachten van ouders en kinderen is nog beperkt. Mediators, partnerorganisaties én nationale coördinatieteams vinden het moeilijk open te zijn over kritische geluiden. Beide verbeterpunten zijn ook genoemd in de Verantwoordingsverklaring van Ze realiseren kost echter tijd. Het zullen de komende jaren aandachtspunten blijven. Partnerorganisaties en mediators De informatievoorziening aan partnerorganisaties en mediators loopt grotendeels via de nationale coördinatieteams. Met de mediators hebben de teams geregeld digitaal, schriftelijk en telefonisch contact, over praktische zaken, maar ook over de uitgangspunten, het beleid en de aanpak van het Liliane Fonds. Deze aspecten komen ook aan de orde tijdens ontmoetings- en trainingsbijeenkomsten, en bij het veldbezoek dat elke twee jaar aan mediators wordt gebracht. Vanuit het hoofdkantoor ontvangen partnerorganisaties en mediators informatie over resultaten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de internationale nieuwsbrief Connect die twee tot drie keer per jaar verschijnt, via de internationale website (www.lilianefonds.org) en in de samenvatting van het jaarverslag, die elk jaar in meerdere talen wordt gemaakt. Van het Jaarverslag 2008 is een beknopte Engelstalige versie in drukvorm verschenen. Tijdens werkbezoeken vanuit Nederland staat vrijwel altijd een bijeenkomst met mediators en partnerorganisaties op het programma. Tijdens deze ontmoetingen is er volop gelegenheid vragen te stellen en wensen en klachten naar voren te brengen. Het Liliane Fonds vindt het belangrijk te luisteren naar belanghebbenden, en zeker naar de mensen in het veld. Een illustratie hiervan in 2009 was de gang van zaken rondom aanpassingen in het traject van (hulp)aanvraag tot en met verantwoording. In Nederland was hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld, die vervolgens ter plaatse werd uitgetest. Hoewel de voorstellen als een vooruitgang werden ervaren, kwam er ook kritiek uit het Zuiden: de nieuwe werkwijze leidde tot een zo hoge administratieve belasting van nationale coördinatieteams, partnerorganisaties en mediators, dat de hulp aan kinderen erdoor in het gedrang kon komen. Er werd ook aangegeven hoe het wel zou kunnen. Mede op basis van deze suggesties is een alternatief uitgewerkt, dat beter aansluit op de huidige praktijk. Verbeterpunten zijn er ook: nationale coördinatieteams én hoofdkantoor moeten betere manieren vinden om de actieve 19 Goed bestuur in de praktijk

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Peru. Landen waarin het Liliane Fonds zijn werk concentreert

Peru. Landen waarin het Liliane Fonds zijn werk concentreert Peru Landen waarin het Liliane Fonds zijn werk concentreert Algemene informatie Geschiedenis In 1976 ontmoette Liliane Brekelmans-Gronert tijdens een bezoek aan haar geboorte-eiland Sumatra in Indonesië

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit.

In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit. Het Liliane Fonds in Indonesië In Indonesië werkt het Liliane Fonds met 28 partnerorganisaties. Zij voeren het programma uit. Per 1 januari 2014 ondersteunden zij samen 2.651 kinderen. Wisma voor kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX s-hertogenbosch Nederland T +31 (0)73-518 94 20 F +31 (0)73-518 94 21 Gratis infolijn: 0800-7 800 800 www.lilianefonds.nl

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016 Clarissenstraat 16 5281 AZ Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over 2016 5 JAARREKENING

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Planning en Control cyclus

Planning en Control cyclus Planning en Control cyclus Planning Perspectiefnota Begroting Control Jaarrekening Najaarsnota Jaarrekening Afsluiting van een jaar Inzicht in realisatie van begroting Antwoord op de vragen: Hebben we

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

BENJAMIN FOUNDATION. oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen

BENJAMIN FOUNDATION. oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen BENJAMIN FOUNDATION oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen Oorsprong Op 4 januari 2006 overleed Benjamin Koerhuis op 5-jarige leeftijd in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie