Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam"

Transcriptie

1 Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014

2 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

3 Bestuursverslag 3

4 Algemeen Bestuursverslag 2014 Stichting Guusje Nederhorst Fonds is begin 2014 opgericht met als doel middelen te verwerven voor materiele, financiële en inspirationele hulp aan zorginstellingen en andere stichtingen die zich inzetten om kinderen en dieren een toekomst te geven die veiliger, gezonder, vrolijker en positief is, ten einde een beter toekomstperspectief te kunnen bieden. In 2014 is door de Stichting Guusje Nederhorst Fonds gestart met de fondsenwerving bij de licentienemers van Dromenjager s Woezel & Pip, wat heeft geleid tot een groeiende groep van ondernemers die graag een structurele bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Stichting Guusje Nederhorst Fonds. Voorzitter Dinand Woesthoff: Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen en dieren. Het liefst wilde ze alle hulpbehoevende kinderen en dieren waar dan ook een hand toereiken, beschermen. Een thuis geven. Tegelijk creëerde ze een fantasierijke, inspirerende wereld met Woezel & Pip waar vele honderdduizenden kinderen in Nederland inmiddels al bijna tien jaar mee op groeien. De combinatie van de twee vormt, samen met de filosofie achter ons familiebedrijf Dromenjager, de basis van de stichting: Samen met anderen meehelpen aan een wereld die een positief verschil maakt. Voor 2014 zullen de baten uit fondsenwerving worden verdeeld over de volgende doelen: Stichting Het Vergeten Kind; Stichting Kinderen van de Voedselbank; Stichting Dierenlot. Stichting Guusje Nederhorst Fonds heeft bewust voor deze stichtingen gekozen omdat zij zich allen inzetten voor een structureel beter toekomstperspectief voor kind en dier. In 2015 zal de Stichting verder gaan op het gekozen pad en de fondsenwerving verder uitbreiden. 4

5 Bestuur In het boekjaar bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: Voorzitter Secretaris Penningmeester : de heer M.F.F. Woesthoff : mevrouw L.E. Woesthoff - Hopkins : de heer B.J.P. Akeroyd 5

6 Activiteitenverslag Directie en beleid Na de oprichting begin 2014 was het belangrijk gefocust te werken aan de fondsenwerving en daarbij met name donateurs langdurig te verbinden met de Stichting. Dit in 2014 heeft geleid tot een structureel groeiende groep van ondernemers die periodiek doneren aan de Stichting. In 2014 heeft de Stichting Guusje Nederhorst Fonds haar eigen website gelanceerd en tevens de ANBI aanwijzing ontvangen. Naast donateurs zijn ook een aantal sponsoren gevonden die met name de achterkant van de Stichting Guusje Nederhorst Fonds om niet voorzien van huisvesting, backoffice en accountancy. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam en wordt volledig bemand door vrijwilligers. De hoofdactiviteit van de stichting is het verstrekken van materiele, financiële en inspirationele hulp aan kinderen dieren. De in 2014 verworven baten zijn in 2015 gedoneerd aan de doel- stichtingen. We zijn er dan ook trots op dat Stichting Guusje Nederhorst Fonds al in haar startjaar een substantiële bijdrage kan leveren aan de gekozen doelen. 6

7 Sponsoren & Partners De belangrijkste sponsors en partners van het Guusje Nederhorst Fonds in 2014 zijn: Leopold B.V. Unilever B.V. Bredemeijer Group B.V. Dromenjager B.V. Van der Meulen Sneek B.V. Amace Financial Support B.V. Tiamo B.V. Identity Games B.V. Bambolino Toys B.V. Folat B.V. Personal Gifts Difrax B.V. Caresse Cosmetics B.V. Image Books Factory B.V. Kids Commotions B.V. Cottonbaby e.a. 7

8 Begroting Donaties Beheerkosten (8.000) Beschikbaar voor doelstellingen

9 Toekomstbeleid Stichting Guusje Nederhorst fonds is in 2014 actief geworden en dus een jonge stichting. En zoals voor elke jonge stichting (of bedrijf) is een stevig fundament en focus van groot belang. Voor 2015 zal de ingezette koers voortgezet worden. Het is de wens van Stichting Guusje Nederhorst Fonds om het leven van zoveel mogelijk kinderen en dieren een positieve impuls te geven en een toekomstperspectief te bieden. Dit doel willen we bereiken met een groeiende groep van partners waardoor wij middels de doel- stichtingen een steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van de toekomst van de kinderen en dieren die dat het hardst nodig hebben. Voor 2015 zijn de volgende doelstichtingen door Stichting Guusje Nederhorst Fonds gekozen: Stichting het Vergeten Kind; Stichting Slimme Boefjes; Stichting KNGF Geleidehonden project autismegeleidehonden kinderen. Amsterdam, 26 juni 2015 De heer M.F.F. Woesthoff (voorzitter) Mevrouw L.E. Woesthoff- Hopkins (secretaris) De heer B.J.P. Akeroyd (penningmeester) 9

10 Jaarrekening 2014 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten 10

11 Balans per 31 december Actief Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa: Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen: Passief Reserves en fondsen Algemene reserve Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

12 Staat van baten en lasten over BATEN Baten uit eigen fondsenwerving LASTEN Besteed aan doelstellingen Kosten beheer en administratie RESULTAAT Bestemming resultaat: Algemene reserve

13 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Algemeen Activiteiten De stichting is op 6 januari 2014 opgericht. De doelstelling van de stichting is het geven van zowel materiele, financiële als inspirationele hulp aan zorginstellingen en andere stichtingen die zich inzetten om kinderen een jeugd te geven die veiliger, gezonder, vrolijker en positief is, ten einde een beter toekomstperspectief te kunnen bieden aan en voor deze kinderen. Kamer van Koophandel: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De jaarrekening van de stichting is opgesteld volgens de richtlijn 650 Fondswervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 14

14 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder de baten van de stichting worden verstaan de aan het boekjaar toe te rekenen netto- opbrengsten uit hoofde van donaties en banktegoeden. Giften in natura zijn verantwoord tegen de geschatte waarde in het economisch verkeer. 15

15 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Actief Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa: Overige vorderingen en overlopende activa: Nog te ontvangen donaties Liquide middelen ABN AMRO Bank Nederland N.V De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 16

16 Passief Reserves en fondsen Algemene reserve: 2014 Stand 6 januari Mutatie verslagperiode Stand 31 december Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva: Stichting Het Vergeten Kind Stichting Kinderen van de Voedselbank Stichting Dierenlot

17 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Donaties Donaties in natura Besteed aan doelstellingen Stichting Het Vergeten Kind Stichting Kinderen van de Voedselbank Stichting Dierenlot Kosten beheer en administratie Beheerkosten Logo, huisstijl en website Administratie en accountantskosten Bankkosten

18 Bezoldiging bestuurders De bestuurders zijn onbezoldigd. Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt. Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de stichting. 19

BELEIDSPLAN 2014-2020

BELEIDSPLAN 2014-2020 BELEIDSPLAN 20142020 Amsterdam, juni 2015 Inhoud Grondslag Doel van de Stichting Bestuur en organisatie Keuze goede doelen 2014 Keuze goede doelen 2015 Middelen van de stichting Besteding Financieel jaarrapport

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8 Administratieverslag Algemeen 10 Resultaten 11 Financiële positie 12 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie