Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1

2 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering Structuur van de organisatie Raad van Toezicht Directie Managementteam en afdelingen Save the Children in international verband Strategie Strategische visie Strategische prioriteiten 2

3 Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Stichting Save the Children Nederland Vestigingsadres: Laan van Nieuw Oost-Indie BT DEN HAAG Postadres: Postbus EB DEN HAAG Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer Doelstelling Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden. Visie Een wereld waarin ieder kind recht heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie. Kinderen horen niet in de knel, in een crisis, oorlog, ramp, of in armoede te verkeren. Kinderen moeten kind kunnen zijn zonder volwassen zorgen over basale zaken als een dak boven het hoofd, een maaltijd, schoon drinkwater of medicijnen. Kinderen moeten erop kunnen vertrouwen dat de toekomst hen iets te bieden heeft. In onze visie mag de plek waar kinderen geboren worden, geen invloed hebben op de kansen die ze krijgen. In een rechtvaardige wereld heeft ieder kind gelijke kansen. Een kind moet zich veilig kunnen voelen. Een kind moet kunnen leren lezen en schrijven, zodat het uit de cirkel van armoede, honger, geweld, ziekte en hopeloosheid kan stappen. Wij geloven in de kracht en wilskracht van kinderen. Ook in de moeilijkste omstandigheden zijn ze vaak sterk en creatief en kunnen en willen ze meedoen om de situatie te verbeteren. 3

4 Missie Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop de wereld omgaat met kinderen en directe, blijvende veranderingen in het leven van kinderen tot stand brengen. Ons dagelijks werk richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen groeien. Dit doen we op alle plekken waar dat nodig is. Wij willen structurele oplossingen realiseren voor kinderen die zich in fragiele situaties bevinden. Wij komen snel in actie om er in acute situaties voor te zorgen dat kinderen niet in gevaar komen. Om gebruik te kunnen maken van hun eigen potentie, hebben kinderen perspectief nodig. Zij moeten weten dat hun hoop en dromen voor een betere toekomst, niet voor niets zijn. Daar werken we aan. Waarden Verantwoording We doen onze uiterste best meetbare resultaten te behalen en rekenschap daarover af te leggen aan onze achterban en partners en bovenal aan de kinderen. Ambitie We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze collega s, we zijn ambitieus in onze doelstellingen en we doen er alles aan om de kwaliteit van ons werk voor kinderen te verbeteren. Samenwerking We respecteren en waarderen iedereen, we zien onze diversiteit als een voordeel en we werken met partners om met een wereldwijde bundeling van krachten daadwerkelijk een verschil te maken voor kinderen. Creativiteit We staan open voor nieuwe ideeën, we grijpen kansen voor verandering aan en we nemen verantwoorde risico s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. Integriteit We streven ernaar te voldoen aan de hoogste maatstaven wat betreft eerlijkheid en gedrag; we doen niets wat onze goede naam kan schaden en we handelen altijd in het belang van kinderen. Theorie van verandering De leidraad in ons werk is onze Theorie van verandering. Wij geloven in het onmogelijke mogelijk maken. In een wereld waar alle kinderen gelijke kansen hebben. Daar vechten we voor. We doen dit door kinderen een stem te geven We komen op voor de rechten van kinderen, speciaal voor kinderen die leven in de moeilijkste omstandigheden. te innoveren We ontwikkelen goede en praktisch toepasbare oplossingen voor problemen waarmee kinderen te maken hebben. 4

5 samen te werken We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties, (lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om kennis te delen en elkaars capaciteit te versterken. op grote schaal resultaten te behalen We staan garant voor kwaliteitsprogramma s en een goed beleid voor kinderen. We wenden onze kennis aan voor het bewerkstelligen van duurzame resultaten op grote schaal. 5

6 Structuur van de organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bewaart een zekere afstand tot het dagelijks werk van de organisatie om zich te kunnen concentreren op haar verantwoordelijkheid van toezicht houden op het bestuur, de strategie, het beleid en het werk van de stichting. De Raad van Toezicht vergadert periodiek met de directeur en daarnaast onderhoudt de voorzitter van de Raad van Toezicht op regelmatige basis contact met de directeur over de organisatie. Verder krijgt de directie advies van de Raad van Toezicht, of van afzonderlijke leden daarvan. Directie De organisatie kent een statutaire directie. Momenteel kent Save the Children een eenhoofdige directie, die tevens bestuurder is van de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en is de wettelijke vertegenwoordiger van de stichting. De directeur staat aan het hoofd van het managementteam. Managementteam Naast de directeur bestaat het managementteam uit de managers van de afdeling Programma s en van de afdeling Communicatie en Marketing (tevens adjunct-directeur), de controller, de directieassistent en de manager Beleid en Woordvoering. Het managementteam vergadert twee keer per maand en bespreekt onder meer de begroting, de jaarplannen, het personeelsbeleid en de periodieke managementinformatie.. Op basis van de bevindingen stuurt het managementteam, waar noodzakelijk en mogelijk, processen bij om uitvoering van de plannen te realiseren. Afdelingen De drie afdelingen van Save the Children Nederland zijn: Programma s, Communicatie & Marketing en Algemeen. De afdeling Programma s is primair belast met de hoofddoelstelling: het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Deze afdeling initieert en monitort alle programma s. Daarnaast onderhoudt de afdeling het contact met de veldkantoren, die de werkzaamheden in de programmalanden uitvoeren, en de institutionele financiers. De afdeling Communicatie & Marketing draagt verantwoordelijkheid voor uitingen naar publiek en media in de vorm van campagnes. Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doelstelling van het geven van voorlichting ten behoeve van kinderen in moeilijke omstandigheden. De afdeling is ook belast met de particuliere fondsenwerving. Bij deze fondsenwerving wordt onderscheid gemaakt tussen de particuliere markt en de zakelijke markt. Hiermee wordt focus gelegd op de markt/doelgroepen die ons voor ogen staan. De afdeling Algemeen bestaat uit het secretariaat, de financiële administratie en het team Beleid en Woordvoering. Het team Beleid en Woordvoering richt zich nadrukkelijk op de inhoudelijke beleidscommunicatie en lobby-activiteiten. Het secretariaat en de financiële administratie zijn voorwaardenscheppend voor de andere twee afdelingen en ondersteunen de Raad van Toezicht, de directeur en de andere afdelingen op (financieel) administratief en secretarieel gebied. 6

7 Save the Children in internationaal verband Save the Children Nederland is lid van de Save the Children Association, de internationale koepelorganisatie van 30 lidorganisaties. Alle lidorganisaties voeren een zelfstandig beleid en leggen daarover verantwoording af, zowel in hun eigen landen als naar de internationale federatie. De Association heeft een uitvoeringsorganisatie, Save the Children International, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Groot-Brittannië. Save the Children International is voor Save the Children Nederland de belangrijkste uitvoerder van de internationale programma s. Lidorganisaties als Save the Children Nederland maken gebruik van het uitgebreide netwerk van landen- en regiokantoren van Save the Children International. Op deze manier hebben we vanuit Nederland de mogelijkheid om kinderen over de hele wereld te bereiken. Ook werkt Save the Children Nederland direct samen met zuidelijke Save the Childrenlidorganisaties, zoals Save the Children India, Save the Children Honduras en Save the Children Mexico voor de uitvoering van programma s in die landen. 7

8 Strategie Strategische visie De strategie van de organisatie is vastgelegd in het Strategisch Plan Save the Children Nederland bepaalde in het plan de strategische visie. Daarbij hielden we rekening met onze plek binnen de internationale organisatie enerzijds en binnen de Nederlandse samenleving anderzijds. De belangrijkste elementen van deze visie zijn: 1. Alle kinderen hebben rechten. Dit gegeven moet overal ter wereld en voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Vooral ook voor de kinderen zelf. 2. Een organisatie moet meegaan met de ontwikkelingen en eisen van de tijd. Dus werken ook wij continu aan kwaliteitsverbetering. We doen hiervan openlijk verslag en leggen hierover verantwoording af. 3. We benutten de slagkracht van de internationale organisatie voor het bieden van duurzame oplossingen aan grote aantallen kinderen. 4. Het is effectief om in samenwerkingsverbanden te opereren. Zowel binnen Save the Children als buiten de eigen organisatie. Zo kan Save the Children Nederland zich binnen een samenwerkingsverband concentreren op de eigen kerncompetenties. 5. We zijn deel van het wereldwijde Save the Children netwerk. Tegelijkertijd laten we een eigen stemgeluid horen, hebben we een eigen kleur, en behouden we een zekere mate van bestuurlijke en financiële zelfstandigheid. Dit uit zich door een focus op de kernthema s, ondersteund door een gerichte groei van de vrij besteedbare middelen. Strategische prioriteiten Om de strategische visie vorm te geven stelden we op hoofdlijnen het beleid voor vast met een zestal prioriteiten voor onze bedrijfsvoering. Prioriteit 1. Groei van inkomsten Nadruk leggen op groei van de particuliere fondsenwerving en daarbinnen op de vrij te besteden gelden. Prioriteit 2. Een herkenbare positionering Meer draagvlak creëren en meer naamsbekendheid genereren. Prioriteit 3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering De bedrijfsvoering verder versterken met een deskundige staf. Prioriteit 4. Focus van het programmabeleid Het programmabeleid en het fondsenwervingsbeleid zodanig op elkaar laten aansluiten dat de organisatie tot een optimale verhouding tussen institutionele en eigen middelen komt. Prioriteit 5. Samenwerkingsverbanden versterken Nieuwe strategische en/of innovatieve samenwerkingsverbanden duurzaam onderhouden om de effectiviteit van deze coalities te vergroten. Prioriteit 6. Een actieve rol vervullen binnen Save the Children International Een wezenlijke bijdrage leveren aan de internationale campagnes van Save the Children International en deze campagnes op een spraakmakende manier onder de aandacht brengen van het Nederlandse publiek. 8

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl SAVE THE CHILDREN Save the Children is s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015 raad van kinderen

Plan van aanpak 2015 raad van kinderen raad van kinderen Plan van aanpak 2015 Onze droom is een wereld waarin mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Inhoudsopgave Partners

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ Stichting Fardá ADRES: WEBSITE: EMAIL: KVK: IBAN: Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost www.farda.nl info@farda.nl 01139634 NL45RABO0147738199 35 donateurs 5 jr jubileum

Nadere informatie

Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP)

Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) komt op voor de belangen van zelfstandige ondernemers (zzp ers). PZO-ZZP biedt vele voordelen

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie