Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje"

Transcriptie

1 Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje

2 2 De dienende gemeente Een dienende gemeente is een gemeente waar het goed wonen, werken en ondernemen is door de gezamenlijke inzet van burgers en ondernemingen en het ambtelijk apparaat (raad, college en ambtenaren). Een gemeente die door burgers en ondernemingen wordt gewaardeerd om haar gemeenschap, om het respect dat men voor elkaar heeft. Een gemeente geliefd om de uitstraling van haar gebied met parken, mooie lanen, schone wijken, speelplaatsen en sportterreinen. Een gemeente die uitblinkt om de dienstbare opstelling van het gemeentelijk apparaat met zijn inzichtelijke en adequate dienstverlening. In die gemeente bepalen burgers, ondernemingen, raad, college en ambtenaren met elkaar wat dat dienend behelst om er gezamenlijk met inspiratie invulling aan te geven. Bron: De dienende gemeente. Door ons, voor ons. Gemma J. Post-Dijkstra & Jan Blank.

3 3 Ten geleide Het verbeteren van uw dienstverlening is een ambitieuze opgave in deze tijd. Enerzijds speelt de ontwikkeling van een professioneel dienend klantcontactcenter (KCC) langs de fasen van Antwoord. Anderzijds vinden samenwerkingen en uitbestedingen van diensten plaats. Deze veranderingen vragen veel van uw medewerkers en leidinggevenden. Uit recent onderzoek bij KCC s blijkt onder meer dat dienend leiderschap de bereidheid van medewerkers om te veranderen vergroot. Wat is dienend leiderschap, hoe is de scoreontwikkeling van uw KCC op Antwoord en is daarmee uw gemeente meer dienend? Gemeenten investeren veel in het beter dienen van burgers en ondernemingen. Dit komt mede door de impuls die de VNG-commissie Gemeentelijke dienstverlening (commissie Jorritsma) hieraan heeft gegeven. In 2005 formuleerde zij haar visie: binnen tien jaar zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening. Sindsdien is de dienstverlening van gemeenten flink verbeterd. Ontwikkeling KCC en samenwerkingen Voor de verbetering van de dienstverlening richten gemeenten een KCC in. Om gemeenten hierbij te helpen, beschrijft Gemeente heeft Antwoord vijf fasen voor de ontwikkeling van het KCC. Deze fasen lopen op van dienst, kanaal, frontoffice, gemeente tot uiteindelijk overheid heeft antwoord. Berenschot doet in samenwerking met universiteiten onderzoek naar dienstverlening en de ontwikkeling van KCC s bij gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten jaarlijks voortgang boeken. Het percentage gemeenten in fase 3 en hoger is gestegen tot 40% (Q en Q1-2013). Een belangrijke ontwikkeling is dat vele gemeenten de oorspronkelijke landelijke ambitie van Antwoord het KCC als de ingang van de gehele overheid in 2015 (fase 5) hebben bijgesteld tot

4 4 (maximaal) het KCC als de frontoffice van de hele gemeente (fase vier). Daarnaast speelt de ontwikkeling dat gemeenten processen als vergunningverlening, toezichthouden en handhaving, en activiteiten op het gebied van belastingen en het sociale domein (deels) uitbesteden. Dit vraagt extra aandacht voor de centrale rol van het KCC. Maar als het KCC is ingericht volgens de door uw gemeente geambieerde eindfase (4 of 5) eventueel in samenwerking met derden is uw gemeente dan dienend? Op weg naar de dienende gemeente, dienend leiderschap Dienend zijn, het echt denken vanuit de burger of onderneming (outside-in denken), vraagt veel meer dan het inrichten van een KCC en het op orde brengen van de dienstverlening. Het vraagt een volledig andere denkwijze en manier van benaderen van burgers en ondernemingen en van collega s. Het vraagt om dienend leiderschap en dienende medewerkers. Daarbij heeft het management een belangrijke rol. Zij heeft een voorbeeldfunctie. Haar support is van cruciaal belang om de verandering van mensen en organisatie te realiseren. Bovendien vraagt een dienende gemeente transparantie inzicht en overzicht in processen en informatie - en betrokkenheid van burgers en ondernemingen. Resumerend vraagt een dienende gemeente in brede zin aandacht op volgende vier gebieden: Dienend leiderschap en aandacht voor veranderbereidheid van medewerkers. Dienend leiderschap Collegialiteit, een interne dienende bejegening in- en extern Contactafhandeling Klantgericht KCC Participatie betrekken burgers en ondernemingen Transparantie inzicht processen en informatie houding en gedrag, gaan hand in hand met een dienende bejegening van burgers en ondernemingen Klantgerichte contactafhandeling via het KCC Participatie van burgers en ondernemingen bij het reilen en zeilen van de gemeente Transparantie (inzicht en overzicht in gemeentelijke processen en informatie).

5 5 Dit casusboekje is bedoeld om voorbeelden te geven hoe vraagstukken op deze vier gebieden kunnen worden aangepakt en wat Berenschot daarbij kan betekenen. Alle voorbeelden komen uit de adviespraktijk. Het zijn blauwdrukken, maar ze worden altijd op maat gemaakt voor uw organisatie. Hopelijk helpt dit casusboekje u verder richting een dienende gemeente. Mocht u vragen hebben, dan ben ik of één van mijn collega s van Berenschot die dagelijks actief zijn op deze gebieden van dienstverlening in brede zin, graag bereid die te beantwoorden. Wij wensen u veel leesplezier! Gemma Post-Dijkstra Managing consultant op het gebied van dienst verlening, dienend leiderschap, participatie en transparantie processen & informatie bij Berenschot of Auteur van het boek: De dienende gemeente. Door ons, voor ons.

6 6

7 7 Inhoud I. Dienend leiderschap en veranderbereidheid 1. Investeer nu in dienend leiderschap Medewerkers veranderen pas écht vanuit hun passie Werken aan verandering: sturen op belangen vergroot de veranderbereidheid en daarmee het veranderresultaat II. Contactafhandeling: Klantgericht KCC Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte III. Participatie Participatietrajecten IV. Transparantie: inzicht processen en informatie Procesoptimalisatie voor een continue verbetering van uw dienstverlening Bring your own device

8 8

9 9 I Dienend leiderschap en veranderbereidheid Dienend leiderschap bejegening in- en extern

10 10

11 11 1. Investeer nu in dienend leiderschap Gemma Post-Dijkstra (adviseur bij Berenschot) Door het algemeen belang voorop te stellen, te delegeren, en lef en bescheidenheid te tonen, nemen managers medewerkers mee in verandering. Juist in deze tijd is dat nodig. Dienend leiderschap faciliteert veranderingen zo blijkt uit een recent afstudeeronderzoek van Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze leiderschapsstijl is nu randvoorwaardelijk om de vele veranderingen waarvoor gemeenten staan tot een succes te maken. Verandert u mee? Het inrichten van klantcontactcentra (KCC), procesoptimalisaties, samenwerkingen en andere organisatieveranderingen: ze vragen veel van gemeentemedewerkers. En de ene verandering is nog niet afgerond of de andere vangt aan. Dus worden medewerkers de veranderingen moe, vooral als deze boven hun hoofden wordt afgeroepen. Sommigen haken af, anderen zetten de hakken in het zand. Het is een beeld van verandering dat niet hoeft te ontstaan. Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Berenschot, uitgevoerd bij 10 procent van de gemeenten, blijkt dat dienend leiderschap succesvol veranderen mogelijk maakt. Het onderzoek toont aan dat de mate van dienend leiderschap positief gerelateerd is aan de mate van veranderbereidheid van medewerkers. Dienend leiderschap is zelfs een voorspeller van verandering: de leidinggevende krijgt zijn medewerkers mee in verandering.

12 12 Lef en bescheidenheid Dienend leiderschap is een specifieke wijze van leidinggeven. De dienende leider stelt het algemeen belang voorop (rentmeesterschap), geeft verantwoordelijkheid aan medewerkers (delegeren), helpt de medewerkers in hun ontwikkeling (stimuleren), staat niet altijd op de voorgrond en geeft credits aan medewerkers (waardering), vergeeft de fouten (vergevingsgezind), durft risico s te nemen (lef tonen), toont oprechte emoties (authenticiteit) en durft zijn sterkten en zwakten te tonen (bescheidenheid). Het onderzoek toont niet alleen aan dat dienend leiderschap een sterke positieve invloed heeft op de veranderbereidheid van medewerkers, maar dat bovendien bepaalde eigenschappen van deze leiderschapsstijl van doorslaggevende betekenis zijn. Het voorop stellen van het algemene belang en het stimuleren van medewerkers hebben het grootste effect. Ook de eigenschappen lef tonen en bescheidenheid hebben een belangrijke invloed op de veranderbereidheid. Zo zal een leidinggevende die zijn eigen sterktes en zwaktes durft te laten zien en zich kwetsbaar durft op te stellen, vertrouwen kweken. Ook medewerkers zullen zich kwetsbaarder opstellen en zich prettiger voelen tijdens veranderingen; ze weten dat ze niet direct zullen worden afgerekend op hun zwaktes. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten met name ten aanzien van deze laatste twee eigenschappen slagen kunnen maken. Lessen uit de praktijk Uit mijn praktijk ken ik verschillende inspirerende voorbeelden. Een gemeente stond op het punt een KCC te lanceren. Hiervóór waren met medewerkers van publieke dienstverlening de nodige voorbereidingen getroffen: uitwerken van vraagantwoordcombinaties, terugbelnotities enzovoorts. Maar kort voor de lancering kwam men erachter dat de rest van de organisatie niet op de hoogte was gesteld. Men had de organisatieverandering via een mail bekend kunnen maken, maar achtte dit niet voldoende. Er werd daarom een programma ontwikkeld. Aan de

13 13 hand van storytelling werd het voltallige managementteam meegenomen in de komende organisatieverandering, zodat zij de dienstverleningsvisie en de rol van het KCC daarbij zelf met verve konden uitdragen. Met elke manager werd vervolgens een sessie met de eigen afdeling gehouden. Hierin stelde de manager het algemene belang van het KCC voor de hele organisatie en de medewerkers voorop en durfde ondanks dat de tijd voor de lancering kort was, het risico te nemen de verandering aan te gaan. Ten slotte stelde de leidinggevende zich bescheiden op en benadrukte dat hij het niet alleen kon en dat het succes afhankelijk was van de inzet van de medewerkers. Hij stimuleerde de medewerkers in proactiviteit en vroeg hen te bepalen wat ze konden bijdragen aan de verandering naar een succesvol KCC. Volgende stap De dienende stijl, waarin de leidinggevende de richting aangaf, vervolgens een stapje naar achter deed en de medewerkers de verantwoordelijkheid gaf de uitdaging aan te gaan, zette de verandering sneller en met draagvlak in. Dat is iets waaraan veel gemeenten een voorbeeld kunnen nemen. Zo zetten zij de volgende stap in de realisatie van het KCC en andere veranderingen. Kiest u voor een circulaire per mail of gelooft u ook in de dienende stijl? Meer informatie? In een dagdeel organiseren wij graag een managementsessie dienend leiderschap. Hiervoor kunt u terecht bij Gemma Post-Dijkstra, via of Verder lezen? De volgende artikelen en publicaties van Gemma Post-Dijkstra vindt u op de website, Persbericht Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen Blue Paper Dienend Leiderschap als succesfactor bij organisatieverandering Column Meer mennegers alstublieft.

14 14

15 15 2. Medewerkers veranderen pas écht vanuit hun passie Gemma Post-Dijkstra (adviseur bij Berenschot) Als er veranderingen op een organisatie afkomen en wanneer is dat nu niet het geval kost het managers moeite hun medewerkers steeds weer in beweging krijgen. Hoe raak je de medewerker, zodat hij vanuit zijn passie verandert? Onderzoek naar veranderbereidheid onder medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) van circa 40 gemeenten wijst uit dat duurzame verandering ook vanuit de medewerker zelf moet komen. Aandacht van de manager voor de mening en houding van de medewerkers is daarbij essentieel. Welke leiderschapsinterventies sluiten hierbij aan? Veranderbereidheid bij medewerkers kent vijf dimensies. Allereerst de cognitieve, emotionele en intentionele veranderbereidheid - oftewel denken, voelen en de intentie hebben om bij te dragen. Verder management support (ervaren medewerkers steun voor de verandering?) en change efficacy (vertrouwen van medewerkers in eigen kunnen). Een interessante uitkomst uit het onderzoek bij de KCC s is dat gemeenten op management support het laagst scoren. Met andere woorden, medewerkers ervaren weinig steun vanuit het hoger management voor de ontwikkeling van het KCC. Daarnaast blijken ook de cognitieve en emotionele aspecten van veranderbereidheid nog de nodige aandacht te vergen. Kennen medewerkers het nut van het ontwikkelen van het KCC en voelen ze zich hier goed bij?

16 16 Leiderschapsinterventies De volgende vraag is dan welke interventies een leidinggevende ter beschikking staan om de veranderbereidheid door de ervaren management support en door cognitieve en emotionele aspecten te vergroten. Met de medewerker als uitgangspunt is dienend leiderschap hier de meest geschikte stijl. Uit het onderzoek blijkt dat met name de dienende eigenschappen stimulering, rentmeesterschap (het nemen van verantwoordelijkheid voor het grotere geheel), lef en bescheidenheid de veranderbereidheid van medewerkers verhogen. Veranderbereidheid Een leidinggevende kan de door de medewerkers ervaren management support verhogen door hen te stimuleren, te ondersteunen en hun bevoegdheden te geven. Dat een leidinggevende het algemeen belang vooropstelt (rentmeesterschap), kan hij aantonen door de verantwoordelijkheid van de verandering op zich te nemen. Dit beïnvloedt de mate van support van het management die de medewerkers ervaren. Ook de cognitieve veranderbereidheid kan een leidinggevende verhogen door stimulering en lef. Wanneer medewerkers worden aangemoedigd proactief te zijn en zichzelf te ontwikkelen, leren zij zichzelf een bepaalde houding aan. Hierdoor kunnen zij de positieve effecten van de verandering sneller begrijpen. Lef tonen, bijvoorbeeld door een kritische zelfverzekerde houding in de organisatie en naar de manager, is voor medewerkers een signaal dat hun leidinggevende vertrouwen heeft in de goede afloop van de verandering. Dit sterkt medewerkers in hun begrip en vertrouwen dat dit ook goed is voor hen. Bescheidenheid door een kwetsbare opstelling van de leidinggevende kan bijdragen aan verhoging van emotionele veranderbereidheid. Tot slot zal steun aan medewerkers in hun ontwikkeling ertoe leiden dat zij hun leidinggevende ook sneller vertrouwen en dat zij zich veiliger voelen tijdens veranderingen.

17 17 Geraakt Deze interventies bieden leidinggevenden de kans hun medewerkers meer management support te laten ervaren en de kennis en het goede gevoel over (het belang van) de verandering te vergroten. Dan pas worden medewerkers echt geraakt, wat de veranderbereidheid en daarmee de slagingskans van de verandering vergroot. Verder lezen? De volgende artikelen van Gemma Post-Dijkstra vindt u op de website: Nieuwsbericht Medewerkers klantcontactcentra gemeenten bereid te veranderen Blue Paper Dienend Leiderschap als succesfactor bij organisatieverandering

18 18

19 19 3. Werken aan verandering: sturen op belangen vergroot de veranderbereidheid en daarmee het veranderresultaat Joris de Bie (adviseur bij Berenschot) U werkt aan een verandering binnen uw gemeente. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben. U kunt ervaren dat een veranderingsproces hierdoor lastig te beïnvloeden is of zelfs ongrijpbaar lijkt. Jammer, want er is een methode waarmee u de dynamiek van belangen constructief kunt inzetten: stakeholdermanagement. Een methode waarin u de verschillende belanghebbenden uitdaagt om mee te werken, mee te bewegen en mee te veranderen. In het vakgebied verandermanagement staat stakeholdermanagement bekend als een manier om draagvlak te creëren voor verandering. Deze methode stuurt verandering aan op basis van belangen van betrokken actoren: de stakeholders. Stakeholders zijn mensen met een gevoeld belang bij de uitkomst van de beoogde verandering. De hier geschetste methode richt zich op het bewerken van het krachtenveld waarin de verandering zich afspeelt, zodat stakeholders in de lijn van een beoogde verandering hun eigen concrete veranderdoelen blijvend realiseren. Op deze manier kunnen belanghebbenden zich de benodigde gedragsverandering eigen maken. De methode in vogelvlucht Stakeholdermanagement is als methode beproefd, door ervaring bekrachtigd en op diverse manieren in te zetten. Een dienend leider kan stakeholdermanagement

20 20 inzetten als instrument om de veranderingsbereidheid van belanghebbenden te vergroten. Stakeholdermanagement is een gestructureerde methode met een duidelijke fasering die de veranderingsbereidheid van belanghebbenden beïnvloedt. Het draait om het bepalen van uw beïnvloedingsstrategie en om het ondernemen van veranderactiviteiten. Hiervoor is het belangrijk dat u weet welke belanghebbenden er zijn. Daarom start u met een grondige stakeholderanalyse waarbij u de belanghebbenden systematisch in kaart brengt. Hiervoor kunt u gebruik maken van een stakeholdermap waarin u de sleutelpersonen opsomt, met hun belangen, hun houding en hun gedrag ten opzichte van de organisatieverandering. U kunt onderscheid maken tussen belanghebbenden die de verandering ondersteunen en zich hiervoor actief willen maken (movers), belanghebbenden die voorwaarden stellen aan de verandering (floaters) en belanghebbenden die tegenstanders zijn van de verandering (blockers) en goede redenen hebben om de beoogde verandering te voorkomen of zelfs op cruciale momenten te saboteren. Zie figuur 1 voor een normaalverdeling in veranderingen deze typen stakeholders van movers, floaters en blockers. Floaters Blockers Movers 20% Bewegen richting veranderdoel 60% 20%

21 21 De stakeholdermap helpt u uw beïnvloedingsstrategie vast te stellen en vorm te geven. Het organiseren van acties die anderen helpen in beweging te komen ten bate van de verandering noemen we ook wel stakeholderenrollment. Dit is een proces waarbij stakeholders steeds meer probleemeigenaar worden van de verandering. Een enrolled stakeholder is positief over de verandering, voelt zich meer en meer verantwoordelijk en verbindt zich persoonlijk met het veranderdoel. Als een stakeholder maximaal enrolled is, onderneemt hij op eigen initiatief acties en geeft hij vorm aan zijn aandeel van de verandering. Drie fases van beïnvloeding Om te bepalen welke acties u kunt organiseren om belanghebbenden in beweging te brengen ten bate van de verandering, helpt het om te analyseren in welke fase van beïnvloeding u zich bevindt. Er zijn drie fasen van beïnvloeding: de informfase, de consultfase en de collaboratefase. Elke fase heeft haar eigen doelstelling, activiteiten en werkmethoden. Met als overkoepelend doel om de betrokkenen mee te nemen in de voorgenomen verandering en hen te helpen de vertaalslag te maken naar eigen bijdrage en invulling om de gedragsverandering in gezamenlijkheid te realiseren. Fasering beïnvloeding stakeholders (issues) Engagement level Informatie & relatie Interventies/ meenemen in issues Ondersteunen Samen beïnvloeden Win-Win zoeken in belangen Stakeholder analyse 1 Inform 2 Consult 3 Collaborate Doorlooptijd Movers Blockers Floaters

22 22 In de eerste fase van beïnvloeding; de informfase, staat het leren kennen (intakegesprekken) van de actoren/belanghebbenden en hun belangen bij de uitkomst van die bewuste verandering centraal. Het doel is om het probleem aan te kaarten, de doelstelling toe te lichten en daarnaast de belangen van alle stakeholders te inventariseren. U oefent hier gericht invloed uit op de movers; zij willen uit zichzelf al bijdragen aan de verandering omdat zij daar direct bij te winnen hebben. Opdracht: breng ze bij elkaar en coördineer hun individuele bijdrage. In de tweede fase van beïnvloeding, de consultfase, is uw doel de relevante stakeholders te beïnvloeden. Uw belangrijkste activiteiten zijn het ontwerpen van een beïnvloedingsstrategie (druk, verleiding en inzicht organiseren), het bijeenbrengen van een leidende coalitie, het uitvoeren van acties om belangen te herordenen en aan te sturen op stakeholder enrollment. U gaat met blockers het gesprek aan en komt erachter waarom de verandering hen tegenstaat. Een blocker wordt een mover als hij zelf uiteindelijk het belang inziet van het veranderdoel. In de derde fase van beïnvloeding; de collaboratefase, staat u uw invloed af aan relevante stakeholders om verandering te realiseren. Dit is een fase waarin u uw eigen rol van stakeholdermanager aanpast, omdat de verantwoordelijkheid verschuift naar de stakeholders. Het vergroten van de verantwoordelijkheid van medewerkers is een kernmerk van een dienend leider. Het effect is dat de floaters vooral kijken naar wat de movers en blockers doen. U coacht de stakeholders op een bescheiden wijze in het eigen maken van de nieuwe werkwijze en aanpak. Beïnvloedingsactiviteiten Hoe zien uw beïnvloedingsactiviteiten er concreet uit? Dit hangt af van uw stakeholderanalyse en uw fase van beïnvloeding. We kunnen wel een aantal algemeen geldende kenmerken van te ondernemen activiteiten benoemen: 1. Stakeholdermanagement gaat uit van beïnvloeding zonder macht. U heeft geen formele macht om veranderingen af te dwingen en oefent daarom invloed uit door de belangen van stakeholders te leren kennen, verbinding te leggen en dialoog te initiëren.

23 23 2. Stakeholdermanagement is het organiseren van een conflict van belangen door de verschillende stakeholders de confrontatie met elkaar te laten aangaan. Confrontatie leidt tot wrijving waardoor energie ontstaat om oude patronen te doorbreken en in beweging te komen. 3. Een derde kenmerk is dat het managen van belangen tijd kost. U besteedt veel tijd aan gesprekken met mensen. Besef dat aanleren en afleren van gedrag tijd kost en dat een ieder daar zelf in beslist. Veranderen van gedrag gaat om begrijpen, willen en kunnen. Verandering is iets van mensen, niet van systemen, structuur of processen. Een effectieve organisatieverandering gaat verder dan structuurwijzigingen en resulteert in betrokkenheid en motivatie van mensen die daardoor daadwerkelijk ander gedrag laten zien. Meer informatie? Met de investering van één dagdeel helpen wij u graag uw verandering in de steigers te zetten. Dat kan met deze beproefde belangen gestuurde methode. Neem gerust contact voor meer informatie met drs. Joris de Bie van Berenschot voor meer informatie op nummer of mail naar Meer lezen? Berenschotadviseur Joris de Bie schreef het artikel Werken aan verandering: sturen op belangen vergroot de veranderbereidheid en daarmee het veranderresultaat. Lees het artikel via stakeholdermanagement.

24 24

25 25 II Contactafhandeling: Klantgericht KCC Contactafhandeling Klantgericht KCC

26 26

27 27 4. Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte Gemma Post-Dijkstra (adviseur bij Berenschot) Het einddoel om tot één loket voor de gehele overheid te komen lijkt door bijna alle gemeenten te zijn losgelaten. Dat betekent echter niet dat nu ook de stap van het worden van een dienende gemeente niet meer hoeft te worden gezet. Ook in 2012 hebben gemeenten stappen gezet bij het realiseren van het 10-jarenplan gemeente heeft en het creëren van klantcontactcentra, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot en Rijksuniversiteit Groningen. Gemeenten hebben ook in 2012 vooruitgang geboekt bij de realisatie van het 10-jarenplan gemeente heeft antwoord waarvoor decommissie Jorritsmain 2005 het startschot heeft gegeven. In dit plan worden de vijf fasen benoemd die een gemeente moet doorlopen om te komen tot één loket voor de gehele overheid. Waar in 2011 nog slechts 30 procent van de gemeenten fase drie en hoger had bereikt, blijkt nu dat dit percentage inmiddels is gestegen tot 40 procent. Illustratief voor de progressie is ook het feit dat het percentage van gemeenten dat nog in fase 0 zit in een jaar tijd is gedaald van een substantiële 29 procent naar een schamele 4. Ambitie getemperd De kanttekening die bij deze ontwikkelingen kan worden geplaatst, is dat er net als vorig jaar nog geen gemeenten zijn die fase 5 hebben bereikt. Sterker nog, bijna alle gemeenten hebben dit ambitie niveau inmiddels losgelaten. Dit blijkt althans

28 28 uit gesprekken met gemeentevertegenwoordigers voor en buiten het onderzoek om. De meeste gemeenten streven nog wel naar een gemeentebreed loket (fase 3½tot 4), maar niet meer naar een overheidsbreed loket (fase 5). Vele gemeenten geven aan dat dit het geval is omdat zij een eigen variant van gemeente heeft hebben ontwikkeld. Hun standaardreactie: Het plan heeft ons wel aan het denken gezet en het is wel de basis van ons dienstverleningsconcept geweest, maar wij hebben het aangepast aan onze eigen omgeving. Ook zijn er gemeenten die zeggen dat het plan achterhaald is en dat ze er inmiddels een andere invulling aan hebben gegeven. Stap naar Dienende gemeente is nu gewenst Deze verkleining van de scope van de plannen, betekent echter niet dat ook de geest van gemeente heeft dient te worden losgelaten:een transparante overheid die de burger centraal stelt. Ook voor een gemeentebreed loket geldt immers dat pro-activiteit en klantgerichtheid van doorslaggevende waarde is. De stap naar een dienende gemeente dient nu duste worden gezet! Dienend zijn, het echt denken vanuit de burger of onderneming, vraagt om veel meerdan het inrichten van een front-office en het op orde hebben van de dienstverlening. Het vraagt omeen volledig andere denkwijze en manier van benaderen van klanten. Hiervan dienen alle medewerkers doordrongen te zijn. Het moet als het ware in het DNA van al deze medewerkers zitten zodat de dienende eigenschappen op een natuurlijke wijze in hungedrag, communicatie en bejegening naar de klanten tot uitdrukking komen. Eigen belang ondergeschikt Het kan daarbij zelfs zo zijn dat dienende activiteiten die uitgaan van outside-in denken in eerste instantie nadelig lijken voor gemeenten, uiteindelijk zowel voor de klant als voor de gemeente voordeel opleveren. Een mooi voorbeeld hiervan zien we bij banken.

29 29 Dienstverlenende banken voeren netjes de opdrachten van hun klanten uit. Geeft de klant een opdracht voor een betaling of een overboeking dan doen zij dat. Dienende banken gaan verder, die denken vanuit de klant. Als zij zien dat een klant door een betaling rood komt te staan op een rekening en daardoor rente moet betalen, terwijl er nog voldoende saldo staat op een andere rekening, dan attenderen zij hun klanten daarop en stellen een overboeking voor, zodat de klant niet onnodig rente hoeft te betalen. De klant wordt geholpen onnodige verspilling te vermijden, en zal daardoor zeer tevreden zijn en bij de bank blijven. Deze dienende opstelling en vermijding van verspilling is uiteraard te vertalen naar gemeenten, zowel in geld als in communicatie, gedrag en bejegening naar klanten. Kunt u de vertaling voor uw gemeente maken? En bent u een dienstverlenende of al een dienende gemeente? Verder lezen? De column Gemeente als ingang tot overheid té ambitieus van Gemma Post-Dijkstra vindt u op

30 30

31 31 III Participatie Participatie betrekken burgers en ondernemingen

32 32

33 33 5. Participatietrajecten Marinka van Vliet en Marieke Knobbe (adviseurs bij Berenschot) Iedere gemeente heeft het erover, een groot aantal gemeenten doet er ook al aan. Maar slechts een klein deel van de gemeenten is er tevreden over: participatietrajecten. Voorkom onnodige kosten, frustraties en vertragingen maak participatie in uw gemeente tot een meetbaar en zichtbaar succes. Juist in tijden waarin er flink moet worden bezuinigd. Het betrekken van burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld biedt voor gemeenten allerlei interessante kansen. Zo is met participatie bijvoorbeeld het draagvlak voor een bepaald beleidsinitiatief te vergroten. Dit is in de komende tijd van bezuinigingen nog belangrijker dan het al was. Ook kunt u door middel van participatie de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de doorlooptijden verkorten. Helaas kent iedereen ook de verhalen van mislukte initiatieven, waarbij burgers zich niet serieus genomen voelen en participatie niet leidt tot het verkleinen van de kloof tussen overheid en burger. Dat is niet alleen jammer het is ook erg kostbaar en vooral te voorkomen. Goede voorbereiding Het succes van participatie valt of staat met een goede voorbereiding waarbij goed is nagedacht over het toepassingsgebied van participatie, de motivatie om dit te doen, het moment waarop het wordt ingezet, de doelgroep die hierbij wordt betrokken, de wijze waarop dat wordt gedaan en uiteindelijk ook hetgeen er met de verkregen informatie wordt gedaan.

34 34 Berenschot heeft een methodiek ontwikkeld waardoor u alle relevante aspecten en keuzes systematisch en in onderlinge samenhang in ogenschouw neemt. Op basis van deze methodiek heeft Berenschot een vijftal producten voor u: Participatiecheck BT Dit product is bedoeld voor beleidsmakers die vooraf willen wegen of participatie is in te zetten op een bepaald beleidsterrein of maatschappelijk probleem. Aan de hand van de Participatie Ambitie Checklist kunnen wij exact aangeven of participatie voor u zinvol is wat risico s zijn en op welke manier u participatie dan moet vormgeven. Participatiegarage BT Dit product is bedoeld voor beleidsmakers die tijdens een bepaald participatietraject behoefte hebben aan handvatten om de kans van slagen te optimaliseren. Wij meten tussentijds het succes en de voortgang, en geven heel gericht verbeteradvies. Participatie-evaluator BT Dit product is bedoeld voor publieke managers die achteraf zicht willen krijgen op de effectiviteit van een voltooid participatietraject, en die antwoord willen op de vraag of de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Participatie-academie BT De Academie (bijeenkomsten en coaching) is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor (de coördinatie van) participatietrajecten en die zich hierin verder willen professionaliseren. Participatieve begroting BT Wilt u het draagvlak voor een nieuwe begroting vergroten? Of wilt u weten waar inwoners van uw gemeenten hun prioriteiten leggen? Wij helpen gemeenten en burgers samen te begroten - in bijeenkomsten of via nieuwe ICT.

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Resultaten afstudeeronderzoek naar dienend leiderschap en Klant Contact Centra (KCC)

Resultaten afstudeeronderzoek naar dienend leiderschap en Klant Contact Centra (KCC) Resultaten afstudeeronderzoek naar dienend leiderschap en Klant Contact Centra (KCC) In deze rapportage staan de onderzoeksresultaten van het afstudeeronderzoek naar: - Het Klant Contact Centrum - Dienend

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie