GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen Huis der Durmestreek mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van NV Eigen Huis der Durmestreek de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor NV Eigen Huis der Durmestreek er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl. de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor NV Eigen Huis der Durmestreek. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 2 Secretariaat NV Eigen Huis der Vlaanderen - wijziging afvaardiging

2 2 de gemeente is lid van NV Eigen Huis der Vlaanderen mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van NV Eigen Huis der Vlaanderen de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor NV Eigen Huis der Vlaanderen er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl. de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor NV Eigen Huis der Vlaanderen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 3 Secretariaat Ethias Arbeidsongevallen - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van Ethias Arbeidsongevallen mevrouw Huyghe Huyghe heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van Ethias Arbeidsongevallen de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor Ethias Arbeidsongevallen er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl.

3 3 de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor Ethias arbeids-ongevallen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 4 Secretariaat Interwaas aanduiding afvaardiging kredietcommissie FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) in de gemeenteraad van 10 december 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en de gemeente Sint- Gillis-Waas betreffende het FRGE goedgekeurd artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat een beleidsgroep wordt opgericht die instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking van de lokale entiteit in de gemeenteraad van 10 december 2009 zijn mevrouw Meul Marita en mevrouw Molders Krista respectievelijk aangeduid als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente voor de beleidsgroep, opgericht in het kader van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de FRGE, afgesloten tussen Interwaas, het gemeentebestuur en het OCMW van Sint-Gillis-Waas in de raad van het OCMW Sint-Gillis-Waas van 26 november 2009 zijn mevrouw Van Remoortere Rita als effectief afgevaardigde en mevrouw Van Landeghem Veerle als plaatsvervangend afgevaardigde aangeduid daarnaast voorziet artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst ook in het oprichten van een kredietcommissie die als taak heeft de behandeling en beoordeling van individuele kredietaanvragen conform de criteria opgesteld door de beleidsgroep, deze kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één vertegenwoordiger van Interwaas de aanduiding voor de kredietcommissie FRGE voor de gemeente en in overleg met het OCMW Sint-Gillis-Waas (bij voorkeur gekozen uit de leden van de beleidsgroep) is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden

4 4 de noodzaak tot aanduiding van een afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 29 maart 2010, in samenspraak met het OCMW, de gemeenteraad voor te stellen tot aanduiding van mevrouw Van Remoortere Rita als afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Van Remoortere Rita, Pastorijstraat 3, bus 4, Sint-Gillis- Waas, aanduiden als afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt Secretariaat gewestelijke maatschappij voor volkswoningen wijziging bestuurder de gemeenteraad besloot in zitting van 8 februari 2007 acht personen voor te dragen voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen deze personen, waaronder de heer Verdickt Willy, werden benoemd tot bestuurder tijdens de statutaire algemene vergadering van 15 juni 2007 van de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen de heer Verdickt Willy dient met zijn schrijven van 22 maart 2010 zijn ontslag in als bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen ingevolge het ontslag van de heer Verdickt Willy als bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen, dient de gemeenteraad een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het mandaat van bestuurder navermelde kandidatuur werd ingediend, namens de fractie CD&V, voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen: Van Vlierberghe Els, Beekstraat 43 te Sint-Gillis- Waas 16 ja-stemmen, 7 neen-stemmen, uitgebracht door Daman Katja, De Kind Herwin, Ruts Tom, Waterschoot Erik, Meersschaert

5 5 Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo, bij 1 onthouding, uitgebracht door Maes Erik Mevrouw Van Vlierberghe Els, Beekstraat, 43, Sint-Gillis-Waas, voordragen voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede namens de fractie Open VLD werd een nieuwe kandidaat voorgedragen, nl. de heer Jansegers Luc aan de raad zal worden voorgesteld om de heer Jansegers Luc, raadslid, aan te duiden als afgevaardigde en de mevrouw Daman Katja, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede de gemeente werd per mail van 9 april 2010 en met het aangetekend schrijven van 2 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede die plaatsvindt op 9 juni 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot

6 6 Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede en mevrouw Daman Katja, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede algemene vergadering kennisname agenda de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeente werd per mail van 9 april 2010 en per aangetekend schrijven van 2 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede die plaatsvindt op 9 juni 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede - goedkeuring verslag algemene vergadering 9 december goedkeuring balans- en resultatenrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor - aanstelling commissaris-revisor voor de periode werkingsverslag ontslag bestuurder Arsène Acke - aanstelling bestuurder Heli De Keyser - varia

7 7 Punt Secretariaat dienstverlenende vereniging Interwaas algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas) bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 1967, 15 juni 1967, 19 juni 1967 en 24 juni 1968, respectievelijk de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering aan de raad zal worden voorgesteld om mevrouw Verelst Nathalie raadslid aan te duiden als afgevaardigde en de heer Verelst Karel, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de dienstverlenende vereniging Interwaas de gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas die plaatsvindt op 26 mei 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas 18 ja-stemmen, bij 6 onthoudingen, uitgebracht door De Kind Herwin, Ruts Tom, Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Verelst Nathalie, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas en de heer Verelst Karel, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas. Punt 9 Secretariaat dienstverlenende vereniging Interwaas algemene vergadering kennisname agenda en toelichting beheerder

8 8 de gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas) bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 1967, 15 juni 1967, 19 juni 1967 en 24 juni 1968, respectievelijk de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering artikel 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat in het kader van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bestuurders tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad via een openbare bespreking in de commissies en/of de gemeenteraad de gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas die plaatsvindt op 26 mei 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, geeft Remi Audenaert, bestuurder van de dienstverlenende vereniging Interwaas toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas - jaarverslag en jaarrekening verslag van de commissaris betreffende boekjaar goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening boekjaar 2009, inclusief de bestemming van het resultaat - kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris betreffende de vervulling van hun mandaat over het boekjaar benoeming van bestuurders in vervanging van ontslagnemende bestuurders op voordracht van de deelnemers en herbenoeming van commissaris - statutenwijziging: naamsverandering - aanduiding van een lasthebber voor de algemene vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 9 juni 2010 en vaststelling van diens mandaat - goedkeuring van het verslag van de vergadering

9 9 De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, Remi Audenaert, bestuurder van de dienstverlenende vereniging Interwaas, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) bij gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 1977 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering aan de raad zal worden voorgesteld om mevrouw Van Campenhout Irène, raadslid, aan te duiden als afgevaardigde en de heer Maes Erik, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) de gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) die plaatsvindt op 8 juni 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Van Campenhout Irène, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) en de heer Maes Erik, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze

10 vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa). 10 Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) algemene vergadering kennisname agenda en toelichting de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) bij gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 1977 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering artikel 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat in het kader van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bestuurders tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad via een openbare bespreking in de commissie en/of de gemeenteraad de gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) die plaatsvindt op 8 juni 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010 geeft raadslid De Rudder Willy, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa), toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) 20 ja-stemmen, 4 neen-stemmen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) - opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter - nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de

11 gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers - goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 1 december verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering jaarrekening bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2009 en bestemming resultaat boekjaar verslag van de commissaris - goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en de jaarrekening - kwijting bestuurders en commissaris over het voorbije boekjaar - benoeming bestuurder - rondvraag en slotwoord door de voorzitter De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, raadslid De Rudder Willy, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa), toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa). 11 Punt Secretariaat gemeentelijke vrijwillige brandweer grondreglement - aanpassing de gemeenteraad stelde in zitting van 4 februari 2010 het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer vast de heer gouverneur heeft met zijn besluit van 20 april 2010 het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer goedgekeurd in het begeleidend schrijven van 20 april 2010 heeft de heer gouverneur een opmerking geformuleerd m.b.t. artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer en verzoekt ons bestuur de aanpassing aan de gemeenteraad voor te leggen de heer gouverneur meldt in zijn schrijven van 20 april 2010 dat onder artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer de referteschalen voor de vrijwilligers dienen aangepast aan het sectoraal akkoord de gemeenteraad heeft met zijn besluit van 11 december 2008 de referteschalen voor de beroepsofficieren wel vastgesteld conform het sectoraal akkoord waardoor een ongelijkheid ontstaat tussen de vergoeding van de beroepsmensen en vrijwilligers de aanpassing treft enkel de referteschaal van navermelde graad: onderluitenant houder van diploma 2: PBA1 (i.p.v. A1)

12 12 luitenant houder van diploma 2: PBA2 (i.p.v. PB19) 24 ja-stemmen Een onderdeel van artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2010 en goedgekeurd door de heer gouverneur op 20 april 2010, aanpassen als volgt: Graad Onderluitenant houder van diploma 2 Luitenant houder van diploma 2 Referteschaal PBA1 PBA2 Dit dossier wordt afzonderlijk overgemaakt aan de hogere overheid. Punt Burger- en welzijnszaken welzijn kinderopvang vakantieopvang Sint-Pauwels - aanpassing de gemeenteraad heeft in zitting van 8 januari 2009 de vakantieopvang te Sint-Pauwels goedgekeurd en n.a.v. de evaluatie van het proefproject is de capaciteit uitgebreid van 15 naar maximum 30 plaatsen. de gemeenteraad heeft in zitting van 2 april 2009 de gemeentelijke vakantieopvang Sint-Pauwels aangepast en aangevuld met volgende bepalingen: - de kinderen van 2,5 jaar (d.w.z. dat het kind 2,5 jaar is op het moment dat de zomervakantie begint)t/m 6 jaar (leeftijd bereikt in de loop van het jaar) kunnen terecht in de BKO locaties Sint-Pauwels, De Klinge en Centrum. De kinderen van 2,5 jaar t/m 6 jaar worden het eerst ingeschreven. - kinderen die 6 en 7 jaar zijn (leeftijd bereikt in de loop van het jaar) kunnen kiezen tussen de BKO-locaties of de gemeentelijke speelpleinwerking Biezabijs - kinderen vanaf 6 jaar, die omwille van medische redenen of een handicap enkel in een BKO-locatie kunnen worden opgevangen, kunnen een afwijking aanvragen. De ouder en/of wettelijke voogd vraagt hiervoor schriftelijk een afwijking aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt hieromtrent een beslissing en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de ouder en/of wettelijke voogd. de gemeenteraad heeft in zitting 7 mei 2009 de uitbreiding van de vakantieopvang Sint-Pauwels voor de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie goedgekeurd. de vakantieopvang Sint-Pauwels is opnieuw grondig geëvalueerd, deze evaluatie is voorgelegd aan het college van burgemeester

13 13 en schepenen in zitting van 15 maart na een grondige evaluatie van de vakantieopvang Sint-Pauwels is vastgesteld dat - de infrastructuur van de BKO-locatie Sint-Pauwels geen capaciteit van 30 kinderen aan kan - bij een bezetting van 30 kinderen is het aangewezen om 3 begeleiders te hebben tussen 8.30 uur en uur. Het is echter problematisch om voldoende begeleiders te vinden. De personeelsbezetting van de Landelijke Kinderopvang Stekelbees is voorzien voor 20 kinderen. de uitbreiding om de leeftijdscategorie kinderen van 8 tot 12 jaar ook de kans te geven om in te schrijven voor de zomervakantieopvang is omwille van volgende redenen: - door de gestelde subsidievoorwaarden dient de Landelijke Kinderopvang Stekelbees een vereiste minimumbezetting te halen. Om geen subsidies te verliezen is het aangewezen dat de BKOlocatie Centrum een volledige bezetting heeft. De Landelijke Kinderopvang Stekelbees heeft daarom reeds in 2009 beslist om de extra kost van 2,5 euro voor laattijdige inschrijvingen af te schaffen om het opvullen van het aantal opvangplaatsen te stimuleren - er wordt speelpleinwerking voorzien vanaf de eerste volledige week in de maand juli tot en met de laatste volledige week in augustus, dit betekent dat er jaarlijks een paar dagen zijn dat de kinderen van 8 tot 12 jaar noch naar de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen én ook niet ingeschreven kunnen worden in de vakantieopvang van de Landelijke Kinderopvang Stekelbees de volledige personeelsbezetting bij de Landelijke Kinderopvang Stekelbees biedt de mogelijkheid om terug een derde opvanglocatie als vakantieopvang in te richten 24 ja-stemmen Het eigen gemeentelijke initiatief vakantieopvang te Sint-Pauwels stopzetten met ingang van 1 juli Met ingang van 1 juli 2010 zal de vakantieopvang in de BKO-locatie Sint-Pauwels met een capaciteit van 20 kinderen georganiseerd worden door de Landelijke Kinderopvang Stekelbees in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 2 februari 2006 waarbij de verlenging samenwerkingsprotocol Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Sint-Gillis-Waas is goedgekeurd. Punt Grondgebiedzaken mobiliteit en feestelijkheden ontwerp mobiliteitsplan voorlopige vaststelling

14 14 de gemeente Sint-Gillis-Waas beschikt sinds 18 november 2002 over een conform verklaard gemeentelijk mobiliteitsplan het gemeentelijk mobiliteitsplan werd herzien via een sneltoets vermits het convenant voor de bestaande mobiliteitsplannen een herziening voorziet vijf jaar na de conformverklaring door middel van de sneltoets werd op 8 november 2007 het gemeentelijk mobiliteitsplan herzien, met als resultaat spoor 2: het verbreden en verdiepen van het huidige mobiliteitsplan de provinciale auditcommissie adviseerde de sneltoets gunstig op 21 januari 2008 en op 16 juni 2008 de gemeenteraad keurde in zitting van 3 juli 2008 de koepelmodule en module 1 opmaak of bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Vervoersmaatschappij goed het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 15 september 2008 de opdracht verkeersstudie te gunnen aan Vectris cvba, Vital Decosterstraat 67A/0201 te 3000 Leuven Vectris cvba maakte een nieuw beleidsplan met actieprogramma op dat werd besproken in de gemeentelijke begeleidingscommissie op 20 april 2010 de gemeenteraad moet het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig vaststellen alvorens het aan de provinciale auditcommissie kan voorgelegd worden stemming over volledig mobiliteitsplan, met inbegrip van de bepaling onder artikel 1 m.b.t. de opschorting van de enkele richting in de Ettingestraat en zonder de invoering van de enkele richting in de Bergstraat op lange termijn 24 ja-stemmen stemming over het behoud van de invoering van enkele richting in de Bergstraat op lange termijn 16 ja-stemmen, 6 neen-stemmen, uitgebracht door Maes Erik, Daman Katja, Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo, bij 2 onthoudingen, uitgebracht door De Kind Herwin, Ruts Tom Het ontwerp van het mobiliteitsplan voorlopig vaststellen. De invoering van enkele richting in de Ettingestraat wordt opgeschort. Punt Grondgebiedzaken mobiliteit en feestelijkheden bekrachtiging besluit burgemeester

15 15 op 1 februari 2010 werd er een besluit van de burgemeester getroffen omdat aanpassingen in het aanvullende gemeentelijk politiereglement zich opdrongen tengevolge van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen de gemeenteraad bekrachtigde dit besluit in zitting van 4 maart 2010 wegens de ongunstige weersomstandigheden tijdens de wintermaanden en onvoorziene omstandigheden hebben de werken vertraging opgelopen op 14 april 2010 werd er een nieuw besluit van de burgemeester getroffen houdende de verlenging van het besluit van 1 februari 2010 de start van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen op 25 januari 2010 het kruispunt Reepstraat-Holstraat was tijdens de eerste fase van de werken tot 15 april 2010 onderbroken wegens de ongunstige weersomstandigheden tijdens de wintermaanden en onvoorziene omstandigheden duurt de eerste fase van de werken tot en met 15 mei 2010 het zwaar verkeer kan via de Kattestraat de N403 bereiken mits een opheffing van het 5 ton verbod het besluit van de burgemeester dient bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad 24 ja-stemmen Enig Artikel Het besluit van de burgemeester van 14 april 2010 bekrachtigen, houdende het tijdelijk opheffen van het 5 ton verbod in de Kattestraat tengevolge van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen, met ingang van 16 april 2010 tot het einde van de eerste fase van de werken op 15 mei Dit dossier wordt afzonderlijk overgemaakt aan de hogere overheid. Punt Grondgebiedzaken ruimtelijke ordening actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gemeentelijk advies de Vlaamse regering heeft op 18 december 2009 de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (addendum) voorlopig vastgesteld het openbaar onderzoek loopt van 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting

16 16 van 8 maart 2010 werd dit addendum voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening vaststelling gemeentelijk advies door gemeenteraad alvorens doorsturen naar de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen streeft naar stedelijkheid én openheid, om dit te realiseren voert de Vlaamse overheid een stedelijk beleid in de stedelijke gebieden en een buitengebiedbeleid in het buitengebied Sint-Gillis-Waas wordt gecategoriseerd als buitengebiedgemeente het beleid voor het buitengebied concentreert het wonen en werken in de kernen, het vrijwaart de open ruimte en biedt landbouw, natuur en bos maximale kansen de Vlaamse regering heeft op 18 december 2009 de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld, na een plenaire vergadering georganiseerd op 20 maart 2009 (advies college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2009) deze actualisatie en gedeeltelijke herziening beoogt in eerste instantie een verlenging van de planhorizon van het RSV tot 2012 in functie van deze verlenging is een actualisatie nodig van de behoeftenberekeningen en de taakstelling, daarnaast worden binnen de samenhang van het huidige ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een beperkt aantal inhoudelijke delen herzien en aangevuld in functie van actuele en prioritaire knelpunten in de periode tot 2012 voor de thema s wonen, werken, recreatie, lijninfrastructuur en open ruimte de herziening kreeg de vorm van een addendum op het bestaande ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de gemeente wenst zich verder te profileren als een aantrekkelijke, landelijke gemeente waarbij gestreefd wordt naar de verdere uitbouw van de kernen tot aantrekkelijke en leefbare entiteiten, elk met hun eigen karakteristieken en kwaliteiten door het bundelen van de activiteiten in de kernen kan het waardevolle open landschap, waar landbouw en natuur structuurbepalend zijn, gevrijwaard worden, de landbouw dient hierbij de nodige ontwikkelingsmogelijkheden te behouden voor het garanderen van de openheid van het landschap, de landelijke omgeving en de natuurelementen bieden eveneens potenties inzake recreatief medegebruik de herziening bevat een tabel met een raming die aangeeft hoeveel extra woningen er nodig zijn zin de periode de op dit ogenblik voor wonen bestemde ruimte volstaat blijkbaar om deze woningen te realiseren de herziening stimuleert dichter wonen en benadrukt het belang van doelgroepenbeleid, in dit kader vraagt de gemeenteraad via haar advies aandacht voor het feit dat het gemeentelijk grondgebied onder sterke ruimtelijke druk staat van een woonbehoefte die ondermeer het resultaat is van de grootschalige tewerkstelling in de regio de herziening introduceert een lijst van bijzondere economische knooppunten, waaronder ook Kluizenmolen in Sint-Gillis-Waas

17 de gemeenteraad beschouwt omwille van de gunstige ligging (nabij Waaslandhaven en grenzend aan de E34) het gehele gebied ten zuiden van de A11/E34, van de grens met Stekene, tot de grens met Beveren, als zoekzone voor de ontwikkeling van toekomstige economische activiteiten, in functie van het logistiek netwerk in Vlaanderen en in functie van bijkomende ambachtelijke nijverheid via dit addendum dienen er ook mogelijkheden opgenomen tot ruimtelijke expansie van de site Meubelplein de Piramiden, zoals reeds gesuggereerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan inzake lijninfrastructuren vraagt de gemeenteraad aandacht voor de draagkracht van de parallelweg ten zuiden van de E34 en de versmalling van de reservatiestrook N41 de herziening maakt dat de globale doelstellingen rond ruimte voor recreatie onveranderd blijven, de realisatie van het golfterrein ter hoogte van de Reepstraat-Kattestraat en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde jeugd en sportinfrastructuur worden als aandachtspunten naar voren geschoven via de herziening blijven de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor landbouw, natuur en bos ongewijzigd de gemeenteraad verwijst naar haar advies van 6 november 2008 inzake de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuren tevens vraagt het bestuur via voorliggende herziening een ruimtelijk kader te creëren tot een weloverwogen integratie van landbouwbedrijven binnen de open ruimtegebieden de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening formuleerde op 15 maart 2010 een voorwaardelijk gunstig advies het college van burgemeester en schepenen deed in zitting 26 april 2010 het voorstel om de opmerkingen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening niet te verwerken in het gemeentelijk advies wat betreft het luik werken gaat de gecoro er niet mee akkoord om de gehele zone ten zuiden van de A11/E34 te beschouwen als zoekzone het college van burgemeester en schepenen deed het voorstel geen gevolg te geven aan dit advies, voorkeur wordt gegeven aan het maximaliseren van de zoekzone, de precieze afbakening van de mogelijke economische expansie kan onmogelijk gebeuren zonder nader planologisch onderzoek, dit planologisch onderzoek zal deel uitmaken van de afweging op te maken door het gewest bovendien is de gecoro vragende partij voor de schrapping van de westelijke reservatiestrook N41 het college van burgemeester en schepenen deed het voorstel dit advies tot schrapping niet te volgen, dit verwijzend naar het eindrapport Streefbeeld voor de secundaire weg N403 Sint-Niklaas Hulst en de Hoge Bokstraat, met bijzondere aandacht voor verkeersleefbaarheid in dit eindrapport wordt een doortrekking van de N41 niet weerhouden als alternatief om de verkeersleefbaarheid op de N403 te verbeteren, tevens wordt verwezen naar de bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen van hogere niveaus: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: in uitzonderlijke gevallen kunnen er omwille van de leefbaarheid nieuwe tracés worden 17

18 aangelegd, deze rondwegen kunnen toegestaan worden op basis van een verbetering van de verkeersleefbaarheid maar niet omwille van de verbetering van de verbindingsfunctie; provinciaal ruimtelijk structuurplan: leefbaarheidsproblemen in doortochten door een kern worden in principe aangepakt door doortochtherinrichting., omleidingen van het verkeer kunnen slechts onder strikte voorwaarden overwogen worden de gemeenteraad opteert voor een versmalling in plaats van schrapping van het westelijk tracé, een minimaal behoud van het tracé stelt het beleid in de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, te anticiperen op een bovenlokale mobiliteitsproblematiek het college van burgemeester en schepenen formuleerde in zitting van 26 april 2010 een voorstel advies aan de gemeenteraad meer aanbod van wonen en tewerkstelling, de uitbreiding van het gemeentelijk toeristisch potentieel, een actueel gemeentelijk mobiliteitsprofiel en een ruimtelijke symbiose tussen landbouw en natuur, worden gesteld als voorwaarden bij het gemeentelijk advies ja-stemmen, 3 neen-stemmen, uitgebracht door maes Erik, De Kind Herwin, Ruts Tom, bij 5 onthoudingen, uitgebracht door Daman Katja, Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Het gemeentelijk advies over de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (addendum) vaststellen. Niet tegemoetkomen aan volgende van de in het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening gestelde opmerkingen / voorwaarden en gemotiveerd weerleggen op basis van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen zitting 26 april 2010: voorafgaande beperking zoekzone bijzonder economisch knooppunt ten zuiden van A11/E34; schrapping westelijke reservatiestrook N41. Punt Grondgebiedzaken Infrastructuur verbouwen keuken Bistro De Route goedkeuren ontwerp, bestek, raming en gunningswijze in het investeringsbudget 2010, werd voor het verbouwen van de keuken van Bistro De Route: 1. in de financiële nota een bedrag van euro ingeschreven 2. in de beleidsnota de realisatie van volgende doelstellingen opgenomen: a) strategische doelstelling: mogelijkheden tot cultuurbeleving aan de inwoners bieden door samenwerking b) operationele doelstelling: uitbreiding van culturele gebouwen

19 de gemeenteraad besloot in zitting van 1 oktober 2009 tot het aanstellen van een ontwerper voor het verbouwen van keuken Bistro De Route waarvan de kostprijs wordt geraamd op euro het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 30 november 2009 tot het gunnen van de ontwerpopdracht verbouwen keuken Bistro De Route aan AMV Architecten, Lange Kouterstraat 14 A te 9230 Wetteren 19 de uitbating van Bistro De Route is de laatste jaren erg succesvol, in het bijzonder het aanbod op de menukaart de huidige keuken is niet aangepast (te klein) om de maaltijden vlot te bereiden, zeker voor grote groepen het bestek en de raming t.b.v ,68 euro in het budget 2010 is voor deze investering een krediet t.b.v euro voorzien op artikel 762/ ja-stemmen, bij 3 onthoudingen, uitgebracht door Maes Erik, De Kind Herwin, Ruts Tom Het ontwerp en het bestek goedkeuren tot verbouwen van de keuken van Bistro De Route, opgemaakt door AMV Architecten, Lange Kouterstraat 14 A te 9230 Wetteren. De raming voor de bouwwerken goedkeuren die ,68 euro incl. BTW bedraagt. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 4 De uitgaven dekken door eigen middelen. Geen subsidies. Punt Grondgebiedzaken infrastructuur stedelijke academie voor muziek, woord en dans filiaal Sint-Gillis- Waas huurovereenkomst - wijziging de gemeenteraad besliste in zitting van 3 oktober 2002 tot het huren van een gedeelte van de schoolgebouwen, gelegen Nieuwstraat 6, Sint-Gillis-Waas van scholengroep 17 Waasland, dienstig voor het verstrekken van de leergangen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans filiaal Sint-Gillis-Waas en keurde het

20 ontwerp van huurovereenkomst goed de gemeenteraad besloot in zitting van 3 februari 2005 tot de aanpassing van de huurovereenkomst, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 oktober 2002, voor de huur van een gedeelte van de schoolgebouwen van scholengroep 17 Waasland voor het verstrekken van de leergangen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, in de vorm van een addendum betreffende artikel 4 huurprijs en artikel 5 indexatie en keurde het betreffende addendum goed de gemeenteraad besloot in zitting van 3 april 2008 tot de aanpassing van de huurovereenkomst, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 oktober 2002 en 3 februari 2005, voor de huur van een gedeelte van de schoolgebouwen van scholengroep 17 Waasland voor het verstrekken van de leergangen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, in de vorm van een addendum betreffende artikel 4 huurprijs en keurde het betreffende addendum goed 20 in de overeenkomst staat vermeld dat de verhuurde klaslokalen bestemd zijn voor het onderbrengen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, filiaal Sint-Gillis-Waas met uitsluiting van elk ander gebruik, de huurder kan de bestemming van het betreffende onroerend goed enkel wijzigen, mits de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder er is eveneens de vraag van muziekverenigingen om deze lokalen te gebruiken het is dus aangewezen de overeenkomst zodanig aan te passen dat ook muziekverenigingen gebruik kunnen maken van de lokalen, uiteraard volgens beschikbaarheid 24 ja-stemmen De huurovereenkomst aanpassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 oktober 2002, 3 februari 2005 en 3 april 2008 voor de huur van een gedeelte van de schoolgebouwen, gelegen Nieuwstraat 6, Sint- Gillis-Waas van scholengroep 17 Waasland voor het verstrekken van de leergangen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, in de vorm van een addendum betreffende artikel 2 bestemming. Voormeld addendum goedkeuren. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen machtigen tot het afsluiten van het addendum.

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING 2.075.2 Secretariaat afvoeren punt agenda gemeenteraad 25 (zie boven) Daman Katja, Van Landeghem

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 2.075.7 Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede algemene vergadering

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Overzichtslijst06062013

Overzichtslijst06062013 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 06 JUNI 2013 overzichtslijst 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen OPENBARE ZITTING Punt 1 2.075.7 Secretariaat opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 2.075.1 Secretariaat huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing het huishoudelijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MEI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MEI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MEI 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING 2.075.2 Secretariaat aanvullend punt agenda bij hoogdringendheid aan de raad wordt door de voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen.

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen. Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2012 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Voorlopige vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven Ref. : RO/ec Voorafgaande besluiten

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie