GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen Huis der Durmestreek mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van NV Eigen Huis der Durmestreek de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor NV Eigen Huis der Durmestreek er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl. de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor NV Eigen Huis der Durmestreek. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 2 Secretariaat NV Eigen Huis der Vlaanderen - wijziging afvaardiging

2 2 de gemeente is lid van NV Eigen Huis der Vlaanderen mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van NV Eigen Huis der Vlaanderen de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor NV Eigen Huis der Vlaanderen er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl. de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor NV Eigen Huis der Vlaanderen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 3 Secretariaat Ethias Arbeidsongevallen - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van Ethias Arbeidsongevallen mevrouw Huyghe Huyghe heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van Ethias Arbeidsongevallen de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor Ethias Arbeidsongevallen er werd een kandidatuur ingediend namens de fractie Open VLD nl.

3 3 de heer Jansegers Luc 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering voor Ethias arbeids-ongevallen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt 4 Secretariaat Interwaas aanduiding afvaardiging kredietcommissie FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) in de gemeenteraad van 10 december 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en de gemeente Sint- Gillis-Waas betreffende het FRGE goedgekeurd artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat een beleidsgroep wordt opgericht die instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking van de lokale entiteit in de gemeenteraad van 10 december 2009 zijn mevrouw Meul Marita en mevrouw Molders Krista respectievelijk aangeduid als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente voor de beleidsgroep, opgericht in het kader van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de FRGE, afgesloten tussen Interwaas, het gemeentebestuur en het OCMW van Sint-Gillis-Waas in de raad van het OCMW Sint-Gillis-Waas van 26 november 2009 zijn mevrouw Van Remoortere Rita als effectief afgevaardigde en mevrouw Van Landeghem Veerle als plaatsvervangend afgevaardigde aangeduid daarnaast voorziet artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst ook in het oprichten van een kredietcommissie die als taak heeft de behandeling en beoordeling van individuele kredietaanvragen conform de criteria opgesteld door de beleidsgroep, deze kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één vertegenwoordiger van Interwaas de aanduiding voor de kredietcommissie FRGE voor de gemeente en in overleg met het OCMW Sint-Gillis-Waas (bij voorkeur gekozen uit de leden van de beleidsgroep) is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden

4 4 de noodzaak tot aanduiding van een afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 29 maart 2010, in samenspraak met het OCMW, de gemeenteraad voor te stellen tot aanduiding van mevrouw Van Remoortere Rita als afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Van Remoortere Rita, Pastorijstraat 3, bus 4, Sint-Gillis- Waas, aanduiden als afgevaardigde voor de kredietcommissie FRGE. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt Secretariaat gewestelijke maatschappij voor volkswoningen wijziging bestuurder de gemeenteraad besloot in zitting van 8 februari 2007 acht personen voor te dragen voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen deze personen, waaronder de heer Verdickt Willy, werden benoemd tot bestuurder tijdens de statutaire algemene vergadering van 15 juni 2007 van de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen de heer Verdickt Willy dient met zijn schrijven van 22 maart 2010 zijn ontslag in als bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen ingevolge het ontslag van de heer Verdickt Willy als bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen, dient de gemeenteraad een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het mandaat van bestuurder navermelde kandidatuur werd ingediend, namens de fractie CD&V, voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen: Van Vlierberghe Els, Beekstraat 43 te Sint-Gillis- Waas 16 ja-stemmen, 7 neen-stemmen, uitgebracht door Daman Katja, De Kind Herwin, Ruts Tom, Waterschoot Erik, Meersschaert

5 5 Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo, bij 1 onthouding, uitgebracht door Maes Erik Mevrouw Van Vlierberghe Els, Beekstraat, 43, Sint-Gillis-Waas, voordragen voor het mandaat van bestuurder bij de gewestelijke maatschappij voor volkswoningen. De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden gerechtvaardigd mocht blijken. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering mevrouw Huyghe Evy heeft met haar brief van 3 maart 2010 haar ontslag ingediend als afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede namens de fractie Open VLD werd een nieuwe kandidaat voorgedragen, nl. de heer Jansegers Luc aan de raad zal worden voorgesteld om de heer Jansegers Luc, raadslid, aan te duiden als afgevaardigde en de mevrouw Daman Katja, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede de gemeente werd per mail van 9 april 2010 en met het aangetekend schrijven van 2 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede die plaatsvindt op 9 juni 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot

6 6 Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo De heer Jansegers Luc, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede en mevrouw Daman Katja, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede algemene vergadering kennisname agenda de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeente werd per mail van 9 april 2010 en per aangetekend schrijven van 2 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede die plaatsvindt op 9 juni 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging intercommunale Westlede - goedkeuring verslag algemene vergadering 9 december goedkeuring balans- en resultatenrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor - aanstelling commissaris-revisor voor de periode werkingsverslag ontslag bestuurder Arsène Acke - aanstelling bestuurder Heli De Keyser - varia

7 7 Punt Secretariaat dienstverlenende vereniging Interwaas algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas) bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 1967, 15 juni 1967, 19 juni 1967 en 24 juni 1968, respectievelijk de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering aan de raad zal worden voorgesteld om mevrouw Verelst Nathalie raadslid aan te duiden als afgevaardigde en de heer Verelst Karel, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de dienstverlenende vereniging Interwaas de gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas die plaatsvindt op 26 mei 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas 18 ja-stemmen, bij 6 onthoudingen, uitgebracht door De Kind Herwin, Ruts Tom, Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Verelst Nathalie, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas en de heer Verelst Karel, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas. Punt 9 Secretariaat dienstverlenende vereniging Interwaas algemene vergadering kennisname agenda en toelichting beheerder

8 8 de gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging Interwaas (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas) bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 1967, 15 juni 1967, 19 juni 1967 en 24 juni 1968, respectievelijk de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering artikel 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat in het kader van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bestuurders tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad via een openbare bespreking in de commissies en/of de gemeenteraad de gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas die plaatsvindt op 26 mei 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, geeft Remi Audenaert, bestuurder van de dienstverlenende vereniging Interwaas toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas - jaarverslag en jaarrekening verslag van de commissaris betreffende boekjaar goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening boekjaar 2009, inclusief de bestemming van het resultaat - kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris betreffende de vervulling van hun mandaat over het boekjaar benoeming van bestuurders in vervanging van ontslagnemende bestuurders op voordracht van de deelnemers en herbenoeming van commissaris - statutenwijziging: naamsverandering - aanduiding van een lasthebber voor de algemene vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 9 juni 2010 en vaststelling van diens mandaat - goedkeuring van het verslag van de vergadering

9 9 De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, Remi Audenaert, bestuurder van de dienstverlenende vereniging Interwaas, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas. Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) algemene vergadering aanduiding afvaardiging de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) bij gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 1977 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad de afvaardiging aan te duiden voor de algemene vergadering aan de raad zal worden voorgesteld om mevrouw Van Campenhout Irène, raadslid, aan te duiden als afgevaardigde en de heer Maes Erik, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) de gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) die plaatsvindt op 8 juni 2010 de gemeenteraad dient de afvaardiging aan te duiden van de algemene vergadering de gemeenteraad moet op grond van het gevoerde debat over de agenda van de algemene vergadering zijn standpunt bepalen en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) 20 ja-stemmen, bij 4 onthoudingen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Mevrouw Van Campenhout Irène, raadslid, aanduiden als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) en de heer Maes Erik, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde en hen mandateren om op deze

10 vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa). 10 Punt Secretariaat opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) algemene vergadering kennisname agenda en toelichting de gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) bij gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 1977 ingevolge het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering artikel 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat in het kader van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bestuurders tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad via een openbare bespreking in de commissie en/of de gemeenteraad de gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 april 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) die plaatsvindt op 8 juni 2010 de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010 geeft raadslid De Rudder Willy, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa), toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa) 20 ja-stemmen, 4 neen-stemmen, uitgebracht door Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa) - opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter - nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de

11 gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers - goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 1 december verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering jaarrekening bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2009 en bestemming resultaat boekjaar verslag van de commissaris - goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en de jaarrekening - kwijting bestuurders en commissaris over het voorbije boekjaar - benoeming bestuurder - rondvraag en slotwoord door de voorzitter De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 2 e commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 mei 2010 die plaats heeft op 4 mei 2010, raadslid De Rudder Willy, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden- Waasland (Mi-wa), toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland (Mi-wa). 11 Punt Secretariaat gemeentelijke vrijwillige brandweer grondreglement - aanpassing de gemeenteraad stelde in zitting van 4 februari 2010 het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer vast de heer gouverneur heeft met zijn besluit van 20 april 2010 het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer goedgekeurd in het begeleidend schrijven van 20 april 2010 heeft de heer gouverneur een opmerking geformuleerd m.b.t. artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer en verzoekt ons bestuur de aanpassing aan de gemeenteraad voor te leggen de heer gouverneur meldt in zijn schrijven van 20 april 2010 dat onder artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer de referteschalen voor de vrijwilligers dienen aangepast aan het sectoraal akkoord de gemeenteraad heeft met zijn besluit van 11 december 2008 de referteschalen voor de beroepsofficieren wel vastgesteld conform het sectoraal akkoord waardoor een ongelijkheid ontstaat tussen de vergoeding van de beroepsmensen en vrijwilligers de aanpassing treft enkel de referteschaal van navermelde graad: onderluitenant houder van diploma 2: PBA1 (i.p.v. A1)

12 12 luitenant houder van diploma 2: PBA2 (i.p.v. PB19) 24 ja-stemmen Een onderdeel van artikel 42 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2010 en goedgekeurd door de heer gouverneur op 20 april 2010, aanpassen als volgt: Graad Onderluitenant houder van diploma 2 Luitenant houder van diploma 2 Referteschaal PBA1 PBA2 Dit dossier wordt afzonderlijk overgemaakt aan de hogere overheid. Punt Burger- en welzijnszaken welzijn kinderopvang vakantieopvang Sint-Pauwels - aanpassing de gemeenteraad heeft in zitting van 8 januari 2009 de vakantieopvang te Sint-Pauwels goedgekeurd en n.a.v. de evaluatie van het proefproject is de capaciteit uitgebreid van 15 naar maximum 30 plaatsen. de gemeenteraad heeft in zitting van 2 april 2009 de gemeentelijke vakantieopvang Sint-Pauwels aangepast en aangevuld met volgende bepalingen: - de kinderen van 2,5 jaar (d.w.z. dat het kind 2,5 jaar is op het moment dat de zomervakantie begint)t/m 6 jaar (leeftijd bereikt in de loop van het jaar) kunnen terecht in de BKO locaties Sint-Pauwels, De Klinge en Centrum. De kinderen van 2,5 jaar t/m 6 jaar worden het eerst ingeschreven. - kinderen die 6 en 7 jaar zijn (leeftijd bereikt in de loop van het jaar) kunnen kiezen tussen de BKO-locaties of de gemeentelijke speelpleinwerking Biezabijs - kinderen vanaf 6 jaar, die omwille van medische redenen of een handicap enkel in een BKO-locatie kunnen worden opgevangen, kunnen een afwijking aanvragen. De ouder en/of wettelijke voogd vraagt hiervoor schriftelijk een afwijking aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt hieromtrent een beslissing en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de ouder en/of wettelijke voogd. de gemeenteraad heeft in zitting 7 mei 2009 de uitbreiding van de vakantieopvang Sint-Pauwels voor de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie goedgekeurd. de vakantieopvang Sint-Pauwels is opnieuw grondig geëvalueerd, deze evaluatie is voorgelegd aan het college van burgemeester

13 13 en schepenen in zitting van 15 maart na een grondige evaluatie van de vakantieopvang Sint-Pauwels is vastgesteld dat - de infrastructuur van de BKO-locatie Sint-Pauwels geen capaciteit van 30 kinderen aan kan - bij een bezetting van 30 kinderen is het aangewezen om 3 begeleiders te hebben tussen 8.30 uur en uur. Het is echter problematisch om voldoende begeleiders te vinden. De personeelsbezetting van de Landelijke Kinderopvang Stekelbees is voorzien voor 20 kinderen. de uitbreiding om de leeftijdscategorie kinderen van 8 tot 12 jaar ook de kans te geven om in te schrijven voor de zomervakantieopvang is omwille van volgende redenen: - door de gestelde subsidievoorwaarden dient de Landelijke Kinderopvang Stekelbees een vereiste minimumbezetting te halen. Om geen subsidies te verliezen is het aangewezen dat de BKOlocatie Centrum een volledige bezetting heeft. De Landelijke Kinderopvang Stekelbees heeft daarom reeds in 2009 beslist om de extra kost van 2,5 euro voor laattijdige inschrijvingen af te schaffen om het opvullen van het aantal opvangplaatsen te stimuleren - er wordt speelpleinwerking voorzien vanaf de eerste volledige week in de maand juli tot en met de laatste volledige week in augustus, dit betekent dat er jaarlijks een paar dagen zijn dat de kinderen van 8 tot 12 jaar noch naar de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen én ook niet ingeschreven kunnen worden in de vakantieopvang van de Landelijke Kinderopvang Stekelbees de volledige personeelsbezetting bij de Landelijke Kinderopvang Stekelbees biedt de mogelijkheid om terug een derde opvanglocatie als vakantieopvang in te richten 24 ja-stemmen Het eigen gemeentelijke initiatief vakantieopvang te Sint-Pauwels stopzetten met ingang van 1 juli Met ingang van 1 juli 2010 zal de vakantieopvang in de BKO-locatie Sint-Pauwels met een capaciteit van 20 kinderen georganiseerd worden door de Landelijke Kinderopvang Stekelbees in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 2 februari 2006 waarbij de verlenging samenwerkingsprotocol Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Sint-Gillis-Waas is goedgekeurd. Punt Grondgebiedzaken mobiliteit en feestelijkheden ontwerp mobiliteitsplan voorlopige vaststelling

14 14 de gemeente Sint-Gillis-Waas beschikt sinds 18 november 2002 over een conform verklaard gemeentelijk mobiliteitsplan het gemeentelijk mobiliteitsplan werd herzien via een sneltoets vermits het convenant voor de bestaande mobiliteitsplannen een herziening voorziet vijf jaar na de conformverklaring door middel van de sneltoets werd op 8 november 2007 het gemeentelijk mobiliteitsplan herzien, met als resultaat spoor 2: het verbreden en verdiepen van het huidige mobiliteitsplan de provinciale auditcommissie adviseerde de sneltoets gunstig op 21 januari 2008 en op 16 juni 2008 de gemeenteraad keurde in zitting van 3 juli 2008 de koepelmodule en module 1 opmaak of bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Vervoersmaatschappij goed het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 15 september 2008 de opdracht verkeersstudie te gunnen aan Vectris cvba, Vital Decosterstraat 67A/0201 te 3000 Leuven Vectris cvba maakte een nieuw beleidsplan met actieprogramma op dat werd besproken in de gemeentelijke begeleidingscommissie op 20 april 2010 de gemeenteraad moet het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig vaststellen alvorens het aan de provinciale auditcommissie kan voorgelegd worden stemming over volledig mobiliteitsplan, met inbegrip van de bepaling onder artikel 1 m.b.t. de opschorting van de enkele richting in de Ettingestraat en zonder de invoering van de enkele richting in de Bergstraat op lange termijn 24 ja-stemmen stemming over het behoud van de invoering van enkele richting in de Bergstraat op lange termijn 16 ja-stemmen, 6 neen-stemmen, uitgebracht door Maes Erik, Daman Katja, Waterschoot Erik, Meersschaert Romain, Lens Dirk, Wymeersch Hugo, bij 2 onthoudingen, uitgebracht door De Kind Herwin, Ruts Tom Het ontwerp van het mobiliteitsplan voorlopig vaststellen. De invoering van enkele richting in de Ettingestraat wordt opgeschort. Punt Grondgebiedzaken mobiliteit en feestelijkheden bekrachtiging besluit burgemeester

15 15 op 1 februari 2010 werd er een besluit van de burgemeester getroffen omdat aanpassingen in het aanvullende gemeentelijk politiereglement zich opdrongen tengevolge van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen de gemeenteraad bekrachtigde dit besluit in zitting van 4 maart 2010 wegens de ongunstige weersomstandigheden tijdens de wintermaanden en onvoorziene omstandigheden hebben de werken vertraging opgelopen op 14 april 2010 werd er een nieuw besluit van de burgemeester getroffen houdende de verlenging van het besluit van 1 februari 2010 de start van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen op 25 januari 2010 het kruispunt Reepstraat-Holstraat was tijdens de eerste fase van de werken tot 15 april 2010 onderbroken wegens de ongunstige weersomstandigheden tijdens de wintermaanden en onvoorziene omstandigheden duurt de eerste fase van de werken tot en met 15 mei 2010 het zwaar verkeer kan via de Kattestraat de N403 bereiken mits een opheffing van het 5 ton verbod het besluit van de burgemeester dient bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad 24 ja-stemmen Enig Artikel Het besluit van de burgemeester van 14 april 2010 bekrachtigen, houdende het tijdelijk opheffen van het 5 ton verbod in de Kattestraat tengevolge van de werken in de Reepstraat in het kader van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen, met ingang van 16 april 2010 tot het einde van de eerste fase van de werken op 15 mei Dit dossier wordt afzonderlijk overgemaakt aan de hogere overheid. Punt Grondgebiedzaken ruimtelijke ordening actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gemeentelijk advies de Vlaamse regering heeft op 18 december 2009 de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (addendum) voorlopig vastgesteld het openbaar onderzoek loopt van 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie