Gemeenteraad 18 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 18 februari 2013"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer Freddy Vanderginst als gemeenteraadslid. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Freddy Vanderginst als gemeenteraadslid. Punt 2: aanstelling van mevrouw Annick Breuer, eerste opvolger van de kandidatenlijst nr. 7 CD&V/N- VA, als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Freddy Vanderginst, ontslagnemend gemeenteraadslid - eedaflegging. De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van mevrouw Annick Breuer, eerste opvolger van de kandidatenlijst nr. 7, CD&V/N- VA, als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Freddy Vanderginst, ontslagnemend gemeenteraadslid. Punt 3: vaststelling van de wijziging aan de rangorde van de gemeenteraadsleden ingevolge aanstelling van mevrouw Annick Breuer als gemeenteraadslid. De gemeenteraad stelt de wijziging aan de rangorde van de gemeenteraadsleden vast ingevolge de aanstelling van mevrouw Annick Breuer als gemeenteraadslid. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 29 november De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 10 januari De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven d.d. 31 januari 2013 van de Deputatie betreffende de geldig verklaring van de verkiezing van de politieraadsleden door de gemeenteraad van Melle van 2 januari Punt 36a: stedenbouwkundige visie. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Lieven Volckaert betreffende de stedenbouwkundige visie van het college van burgemeester en schepenen. Punt 36b: Tucrail/NMBS. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Lieven Volckaert betreffende de aanvraag van een stedenbouwkundige- en milieuvergunning van Tucrail/NMBS.

2 Punt 36c: wegenwerken. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Christine De Pus betreffende wegenwerken in de gemeente Melle. Punt 36d: gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijke website. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Edouard de Potter d Indoye betreffende het gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijke website. Punt 36e: wat met de wateroverlast ter hoogte van de Schelde. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Rita Moeraert betreffende de wateroverlast ter hoogte van de Schelde. Punt 36f: bouw van een sluis ter hoogte van brug Heusden. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Rita Moeraert betreffende de bouw van een sluis ter hoogte van de brug in Heusden. Punt 4: onteigening ten algemenen nutte van de onroerende goederen in de Vossenstraat en palende aan de Beekstraat en de Spoorlaan, kadastraal gekend 1 ste afd. sie C nrs 223C, 224B en 225/52A voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan betreffende de onteigening ten algemenen nutte van de onroerende goederen in de Vossenstraat en palende aan de Beekstraat en de Spoorlaan, kadastraal gekend 1 ste afd. sie C nrs 223C, 224B en 225/52A. Punt 5: herstelling beschadigde sportvloer door waterinfiltratie tijdens de uitvoering van dakwerken aan de sporthal in de Pontstraat aktename van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 februari 2013 inzake gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens hoogdringendheid. De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 februari 2013 inzake gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens hoogdringendheid betreffende de herstelling van de beschadigde sportvloer door waterinfiltratie tijdens de uitvoering van dakwerken aan de sporthal in de Pontstraat. Punt 6: cultureel totaalspektakel Alleen op de wijde wereld retributiereglement. De gemeenteraad gaat akkoord met het retributiereglement van het cultureel totaalspektakel Alleen op de wijde wereld. Punt 7: intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode aanduiden vertegenwoordiger. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Rita Moeraert als vertegenwoordiger aan in de intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode. Punt 8: goedkeuring gemeentelijke bijdrage 2013 aan de politiezone Regio Rhode en Schelde. De gemeenteraad keurt de gemeentelijke bijdrage 2013 aan de politiezone Regio Rhode en Schelde goed.

3 Punt 9: vaststelling criteria jobstudenten De gemeenteraad gaat akkoord met de criteria bij de aanstelling van jobstudenten voor Punt 10: gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vaststelling van de maatschappelijke geledingen die worden opgeroepen om een vertegenwoordiger voor te dragen. De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van de maatschappelijke geledingen die worden opgeroepen om een vertegenwoordiger voor te dragen in de GECORO. Punt 11: gemeenteraadcommissies vaststelling van het aantal leden per gemeenteraadscommissie vaststelling van de berekeningswijze van de evenredigheid. De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van het aantal leden per gemeenteraadscommissie en de berekeningswijze van de evenredigheid in een gemeenteraadscommissie. Punt 12: gemeentelijke begeleidingscommissie bepaling van de samenstelling vertegenwoordiging van elke fractie verkozen in de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de vertegenwoordiging in de gemeentelijke begeleidingscommissie van elke fractie verkozen in de gemeenteraad vast voor de legislatuur Punt 13: gemeentelijke adviesraad voor lokale economie wijziging van de statuten. De gemeenteraad gaat akkoord met het wijzigen van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. Punt 14: Intercommunale Westlede Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2013 van Intercommunale Westlede goed en duidt gemeenteraadslid Sibylle Moreels als vertegenwoordiger en schepen Dirk Gistelinck als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 15: Intercommunale Westlede voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt gemeenteraadslid Annick Breuer voor als kandidaat- bestuurder in Intercommunale Westlede. Punt 16: Verko Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanstelling van twee lasthebbers en twee plaatsvervangers. De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 van Verko goed en stelt gemeenteraadslid Christa Hijsselinckx als eerste lasthebber, gemeenteraadsvoorzitter Freddy Van de Putte als tweede lasthebber, schepen Erwin Van Heesvelde als eerste plaatsvervanger en schepen Lieselot Bleyenberg als tweede plaatsvervanger aan. Punt 17: Verko voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt schepen Dirk Gistelinck voor als kandidaat- bestuurder in Verko. Punt 18: Verko voordracht van een kandidaat- bestuurder met raadgevende stem. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Rita Moeraert aan als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem in Verko.

4 Punt 19: Veneco² - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2013 van Veneco² goed en duidt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Sibylle Moreels als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 20: Veneco² - voordracht van twee kandidaat- bestuurders voordracht van een bestuurder in het Directiecomité. De gemeenteraad draagt burgemeester Dirk De Maeseneer voor als eerste kandidaat- bestuurder en schepen Frank De Vis als tweede kandidaat- bestuurder in Veneco². De gemeenteraad draagt burgemeester Dirk De Maeseneer als kandidaat- bestuurder voor in het Directiecomité van Veneco². Punt 21: Veneco² - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de kredietcommissie FRGE (Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost). De gemeenteraad duidt schepen Frank De Vis als vertegenwoordiger en gemeenteraadsvoorzitter Freddy Van de Putte als plaatsvervanger aan voor de kredietcommissie FRGE van Veneco². Punt 22: IMEWO Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 van IMEWO goed en duidt gemeenteraadslid Annick Breuer als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Sibylle Moreels als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 23: IMEWO voordracht van een kandidaat- lid voor het Regionaal Bestuurscomité Centrum voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt gemeenteraadslid Anne Dalemans voor als kandidaat- lid voor het Regionaal Bestuurscomité Centrum van IMEWO. Punt 24: FINIWO Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 van FINIWO goed en duidt gemeenteraadslid Sibylle Moreels als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Annick Breuer als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 25: FINIWO voordracht van een kandidaat- lid voor het Regionaal Adviescomité Oost. De gemeenteraad draagt schepen Lieselot Bleyenberg voor als kandidaat- lid voor het Regionaal Adviescomité Oost in FINIWO. Punt 26: FINIWO voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt schepen Erwin Van Heesvelde voor als kandidaat- bestuurder in FINIWO. Punt 27: interlokale vereniging Burensportdienst Schelde- Durme aanstelling van een plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité. De gemeenteraad stelt gemeenteraadslid Isabelle Poelman aan als plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité in de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde- Durme.

5 Punt 28: Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw. Punt 29: Toerisme Scheldeland vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Frederik De Buck als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Isabelle Poelman als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Toerisme Scheldeland vzw. Punt 30: Toerisme Oost- Vlaanderen vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Frederik De Buck als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Isabelle Poelman als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Toerisme Oost- Vlaanderen vzw. Punt 31: Rattenbestrijding Oost- Vlaanderen vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Dirk Gistelinck als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Rattenbestrijding Oost- Vlaanderen vzw. Punt 32: Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent- Meetjesland- Leieland vzw afvaardiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur. De gemeenteraad duidt schepen Lieselot Bleyenberg als afgevaardigde en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering en raad van bestuur van Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent- Meetjesland- Leieland vzw. Punt 33: APB Lemberge voordracht van een stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur. De gemeenteraad draagt schepen Frank De Vis voor als stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van APB Lemberge. Punt 34: Scholengemeenschap Reinaert aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het beheerscomité. De gemeenteraad stelt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in het beheerscomité van Scholengemeenschap Reinaert. Punt 35: Waterschap De 3 Molenbeken Waterschap Schelde- en Durmepolders aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de stuurgroep. De gemeenteraad duidt schepen Dirk Gistelinck als vertegenwoordiger en schepen Erwin Van Heesvelde als plaatsvervanger aan in het Waterschap De 3 Molenbeken en Waterschap Schelde- en Durmepolders. Punt 36: gemeentelijke vrijwillige brandweer openverklaren van 1 betrekking van adjudant bij wijze van bevordering. De gemeenteraad gaat akkoord met het openverklaren van 1 betrekking van adjudant bij wijze van bevordering binnen de gemeentelijke vrijwillige brandweer.

6 Besloten zitting Punt 37: EVA- vzw Sportpromotie en speelpleinwerking afvaardiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Annick Breuer als afgevaardigde aan in de algemene vergadering en duidt Christoph Saerens, Jan Raepsaet, Iris Vermeir en Christa Hijsselinckx aan als vertegenwoordigers in de raad van bestuur van EVA vzw Sportpromotie en speelpleinwerking. Punt 38: gemeentelijke adviesraad voor lokale economie afvaardiging van niet- stemgerechtigde leden in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt Sibylle Moreels, Isabelle Poelman, Dominique Morel De Westgaver, Michiel Beek, Tijl De Witte en Christa Hijsselinckx aan als niet- stemgerechtigde leden in de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. in opdracht: Lena De Smaele namens de raad, Freddy Van de Putte gemeentesecretaris voorzitter

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

gemeenteraad 18 februari 2013 aanwezig:

gemeenteraad 18 februari 2013 aanwezig: gemeenteraad zitting van 18 februari 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 20 oktober 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 aanwezig: Dirk De Maeseneer. burgemeester Freddy Van de Putte. voorzitter Daniel Cottenie, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Christine

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 24 oktober 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/08 datum: 11/10/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 9 september 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Zitting van 18 NOVEMBER 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/09 datum: 14/11/2013 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 Vragen van gemeenteraadsleden. In toepassing

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Zitting van 16 december 2013. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Zitting van 16 december 2013. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 16 december 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/11 contactpersoon: Lena De Smaele datum: 03/12/2013 ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2013-02-13 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\gjc Geertje Corthals (052)25 10 09 agenda gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de installatievergadering van 28 januari 2013 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen jaarrekening 2013 De gemeenteraad

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig: gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 29-03-2013.

C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 29-03-2013. OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 28-02-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Politieraad: A. Kennisneming geldigverklaring verkiezing leden politieraad. De raad neemt kennis van het besluit

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. Ligt voor ter goedkeuring: de notulen

Nadere informatie

gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig:

gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 8 september 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 8 september 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 8 september 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 21 september 2015. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 21 september 2015. aanwezig: gemeenteraad zitting van 21 september 2015. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en Zitting van 31 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck; schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 REGLEMENT: ADVIESRADEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 Algemene bepalingen Artikel 1 Er worden volgende adviesraden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag raadslid en schepen Birger De Coninck. Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid en schepen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 aanwezig: Dirk De Maeseneer. burgemeester Freddy Van de Putte. voorzitter Daniel Cottenie, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Christine

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Plan Nieuw Kortrijk. Bespreking. Verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger. Aktename. Buda Kunstencentrum vzw. Voordracht

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding begrotingsrekening

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2015. AGENDA. Openbare zitting. 1. Gebruiksovereenkomst buurthuis Kruisstraat. 2. Gebruikersovereenkomst lokalen bibliotheek. 3. Gemeentelijk reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen neemt de Raad navolgende beslissing: De Raad hecht haar goedkeuring aan de rekening 2014 en het jaarverslag 2014.

Met eenparigheid van stemmen neemt de Raad navolgende beslissing: De Raad hecht haar goedkeuring aan de rekening 2014 en het jaarverslag 2014. Zitting Gemeenteraad van 16.04.2015. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 8 september 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 8 september 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 8 september 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 juni 2013. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 juni 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 17 juni 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

1 BEKRACHTIGING VAN HET COLLEGEBESLUIT VAN 19 MAART 2012 HOUDENDE HET AANSTELLEN VAN EEN WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS TER VERVANGING VAN DE TITULARIS

1 BEKRACHTIGING VAN HET COLLEGEBESLUIT VAN 19 MAART 2012 HOUDENDE HET AANSTELLEN VAN EEN WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS TER VERVANGING VAN DE TITULARIS Provincie Oost Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 MAART 2013 om 19 uur Aanwezig: TEIRLINCK Nele, Voorzitter; VANDE CATSYNE Anny, Burgemeester; BAUWENS Marc,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. Ligt voor ter goedkeuring: de notulen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Openbare zitting. Mededeling. Dienst grondgebiedszaken. Aan «Titel» «Voornaam» «Naam» «Straat» «Postcode» «Gemeente»

Openbare zitting. Mededeling. Dienst grondgebiedszaken. Aan «Titel» «Voornaam» «Naam» «Straat» «Postcode» «Gemeente» Aan «Titel» «Voornaam» «Naam» «Straat» «Postcode» «Gemeente» U wordt voor de eerste maal uitgenodigd naar de gemeenteraadszitting op maandag 20 december 2010 om 20.00 uur in de gemeenteraadszaal met volgende

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2012 OPENBARE ZITTING. 1. BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 31 MAART 2010 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 31 MAART 2010 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 31 MAART 2010 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Ontslag burgemeester benoeming

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 maart 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 maart 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 maart 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7maart 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 maart 2013

Nadere informatie