Gemeenteraad 18 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 18 februari 2013"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer Freddy Vanderginst als gemeenteraadslid. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Freddy Vanderginst als gemeenteraadslid. Punt 2: aanstelling van mevrouw Annick Breuer, eerste opvolger van de kandidatenlijst nr. 7 CD&V/N- VA, als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Freddy Vanderginst, ontslagnemend gemeenteraadslid - eedaflegging. De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van mevrouw Annick Breuer, eerste opvolger van de kandidatenlijst nr. 7, CD&V/N- VA, als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Freddy Vanderginst, ontslagnemend gemeenteraadslid. Punt 3: vaststelling van de wijziging aan de rangorde van de gemeenteraadsleden ingevolge aanstelling van mevrouw Annick Breuer als gemeenteraadslid. De gemeenteraad stelt de wijziging aan de rangorde van de gemeenteraadsleden vast ingevolge de aanstelling van mevrouw Annick Breuer als gemeenteraadslid. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 29 november De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 10 januari De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven d.d. 31 januari 2013 van de Deputatie betreffende de geldig verklaring van de verkiezing van de politieraadsleden door de gemeenteraad van Melle van 2 januari Punt 36a: stedenbouwkundige visie. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Lieven Volckaert betreffende de stedenbouwkundige visie van het college van burgemeester en schepenen. Punt 36b: Tucrail/NMBS. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Lieven Volckaert betreffende de aanvraag van een stedenbouwkundige- en milieuvergunning van Tucrail/NMBS.

2 Punt 36c: wegenwerken. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Christine De Pus betreffende wegenwerken in de gemeente Melle. Punt 36d: gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijke website. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Edouard de Potter d Indoye betreffende het gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijke website. Punt 36e: wat met de wateroverlast ter hoogte van de Schelde. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Rita Moeraert betreffende de wateroverlast ter hoogte van de Schelde. Punt 36f: bouw van een sluis ter hoogte van brug Heusden. De gemeenteraad bespreekt de vraag van gemeenteraadslid Rita Moeraert betreffende de bouw van een sluis ter hoogte van de brug in Heusden. Punt 4: onteigening ten algemenen nutte van de onroerende goederen in de Vossenstraat en palende aan de Beekstraat en de Spoorlaan, kadastraal gekend 1 ste afd. sie C nrs 223C, 224B en 225/52A voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan betreffende de onteigening ten algemenen nutte van de onroerende goederen in de Vossenstraat en palende aan de Beekstraat en de Spoorlaan, kadastraal gekend 1 ste afd. sie C nrs 223C, 224B en 225/52A. Punt 5: herstelling beschadigde sportvloer door waterinfiltratie tijdens de uitvoering van dakwerken aan de sporthal in de Pontstraat aktename van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 februari 2013 inzake gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens hoogdringendheid. De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 februari 2013 inzake gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens hoogdringendheid betreffende de herstelling van de beschadigde sportvloer door waterinfiltratie tijdens de uitvoering van dakwerken aan de sporthal in de Pontstraat. Punt 6: cultureel totaalspektakel Alleen op de wijde wereld retributiereglement. De gemeenteraad gaat akkoord met het retributiereglement van het cultureel totaalspektakel Alleen op de wijde wereld. Punt 7: intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode aanduiden vertegenwoordiger. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Rita Moeraert als vertegenwoordiger aan in de intergemeentelijke projectvereniging Viersprong Land van Rode. Punt 8: goedkeuring gemeentelijke bijdrage 2013 aan de politiezone Regio Rhode en Schelde. De gemeenteraad keurt de gemeentelijke bijdrage 2013 aan de politiezone Regio Rhode en Schelde goed.

3 Punt 9: vaststelling criteria jobstudenten De gemeenteraad gaat akkoord met de criteria bij de aanstelling van jobstudenten voor Punt 10: gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vaststelling van de maatschappelijke geledingen die worden opgeroepen om een vertegenwoordiger voor te dragen. De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van de maatschappelijke geledingen die worden opgeroepen om een vertegenwoordiger voor te dragen in de GECORO. Punt 11: gemeenteraadcommissies vaststelling van het aantal leden per gemeenteraadscommissie vaststelling van de berekeningswijze van de evenredigheid. De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van het aantal leden per gemeenteraadscommissie en de berekeningswijze van de evenredigheid in een gemeenteraadscommissie. Punt 12: gemeentelijke begeleidingscommissie bepaling van de samenstelling vertegenwoordiging van elke fractie verkozen in de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de vertegenwoordiging in de gemeentelijke begeleidingscommissie van elke fractie verkozen in de gemeenteraad vast voor de legislatuur Punt 13: gemeentelijke adviesraad voor lokale economie wijziging van de statuten. De gemeenteraad gaat akkoord met het wijzigen van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. Punt 14: Intercommunale Westlede Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2013 van Intercommunale Westlede goed en duidt gemeenteraadslid Sibylle Moreels als vertegenwoordiger en schepen Dirk Gistelinck als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 15: Intercommunale Westlede voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt gemeenteraadslid Annick Breuer voor als kandidaat- bestuurder in Intercommunale Westlede. Punt 16: Verko Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanstelling van twee lasthebbers en twee plaatsvervangers. De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 van Verko goed en stelt gemeenteraadslid Christa Hijsselinckx als eerste lasthebber, gemeenteraadsvoorzitter Freddy Van de Putte als tweede lasthebber, schepen Erwin Van Heesvelde als eerste plaatsvervanger en schepen Lieselot Bleyenberg als tweede plaatsvervanger aan. Punt 17: Verko voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt schepen Dirk Gistelinck voor als kandidaat- bestuurder in Verko. Punt 18: Verko voordracht van een kandidaat- bestuurder met raadgevende stem. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Rita Moeraert aan als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem in Verko.

4 Punt 19: Veneco² - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2013 van Veneco² goed en duidt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Sibylle Moreels als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 20: Veneco² - voordracht van twee kandidaat- bestuurders voordracht van een bestuurder in het Directiecomité. De gemeenteraad draagt burgemeester Dirk De Maeseneer voor als eerste kandidaat- bestuurder en schepen Frank De Vis als tweede kandidaat- bestuurder in Veneco². De gemeenteraad draagt burgemeester Dirk De Maeseneer als kandidaat- bestuurder voor in het Directiecomité van Veneco². Punt 21: Veneco² - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de kredietcommissie FRGE (Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost). De gemeenteraad duidt schepen Frank De Vis als vertegenwoordiger en gemeenteraadsvoorzitter Freddy Van de Putte als plaatsvervanger aan voor de kredietcommissie FRGE van Veneco². Punt 22: IMEWO Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 van IMEWO goed en duidt gemeenteraadslid Annick Breuer als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Sibylle Moreels als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 23: IMEWO voordracht van een kandidaat- lid voor het Regionaal Bestuurscomité Centrum voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt gemeenteraadslid Anne Dalemans voor als kandidaat- lid voor het Regionaal Bestuurscomité Centrum van IMEWO. Punt 24: FINIWO Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 goedkeuring van de agenda aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 van FINIWO goed en duidt gemeenteraadslid Sibylle Moreels als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Annick Breuer als plaatsvervanger aan voor deze vergadering. Punt 25: FINIWO voordracht van een kandidaat- lid voor het Regionaal Adviescomité Oost. De gemeenteraad draagt schepen Lieselot Bleyenberg voor als kandidaat- lid voor het Regionaal Adviescomité Oost in FINIWO. Punt 26: FINIWO voordracht van een kandidaat- bestuurder. De gemeenteraad draagt schepen Erwin Van Heesvelde voor als kandidaat- bestuurder in FINIWO. Punt 27: interlokale vereniging Burensportdienst Schelde- Durme aanstelling van een plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité. De gemeenteraad stelt gemeenteraadslid Isabelle Poelman aan als plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité in de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde- Durme.

5 Punt 28: Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw. Punt 29: Toerisme Scheldeland vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Frederik De Buck als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Isabelle Poelman als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Toerisme Scheldeland vzw. Punt 30: Toerisme Oost- Vlaanderen vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Frederik De Buck als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Isabelle Poelman als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Toerisme Oost- Vlaanderen vzw. Punt 31: Rattenbestrijding Oost- Vlaanderen vzw afvaardiging in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt schepen Dirk Gistelinck als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering van Rattenbestrijding Oost- Vlaanderen vzw. Punt 32: Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent- Meetjesland- Leieland vzw afvaardiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur. De gemeenteraad duidt schepen Lieselot Bleyenberg als afgevaardigde en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in de algemene vergadering en raad van bestuur van Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent- Meetjesland- Leieland vzw. Punt 33: APB Lemberge voordracht van een stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur. De gemeenteraad draagt schepen Frank De Vis voor als stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van APB Lemberge. Punt 34: Scholengemeenschap Reinaert aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het beheerscomité. De gemeenteraad stelt schepen Lieselot Bleyenberg als vertegenwoordiger en schepen Frederik De Buck als plaatsvervanger aan in het beheerscomité van Scholengemeenschap Reinaert. Punt 35: Waterschap De 3 Molenbeken Waterschap Schelde- en Durmepolders aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de stuurgroep. De gemeenteraad duidt schepen Dirk Gistelinck als vertegenwoordiger en schepen Erwin Van Heesvelde als plaatsvervanger aan in het Waterschap De 3 Molenbeken en Waterschap Schelde- en Durmepolders. Punt 36: gemeentelijke vrijwillige brandweer openverklaren van 1 betrekking van adjudant bij wijze van bevordering. De gemeenteraad gaat akkoord met het openverklaren van 1 betrekking van adjudant bij wijze van bevordering binnen de gemeentelijke vrijwillige brandweer.

6 Besloten zitting Punt 37: EVA- vzw Sportpromotie en speelpleinwerking afvaardiging in de algemene vergadering en de raad van bestuur. De gemeenteraad duidt gemeenteraadslid Annick Breuer als afgevaardigde aan in de algemene vergadering en duidt Christoph Saerens, Jan Raepsaet, Iris Vermeir en Christa Hijsselinckx aan als vertegenwoordigers in de raad van bestuur van EVA vzw Sportpromotie en speelpleinwerking. Punt 38: gemeentelijke adviesraad voor lokale economie afvaardiging van niet- stemgerechtigde leden in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt Sibylle Moreels, Isabelle Poelman, Dominique Morel De Westgaver, Michiel Beek, Tijl De Witte en Christa Hijsselinckx aan als niet- stemgerechtigde leden in de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. in opdracht: Lena De Smaele namens de raad, Freddy Van de Putte gemeentesecretaris voorzitter

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %)

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %) WEDDE VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria: het inwonersaantal van de gemeente; de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

gemeenteraad 18 februari 2013 aanwezig:

gemeenteraad 18 februari 2013 aanwezig: gemeenteraad zitting van 18 februari 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

DAGORDE OPENBARE ZITTING

DAGORDE OPENBARE ZITTING Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde GEMEENTE MAARKEDAL Maarkedal, 15 februari 2012 Geacht raadslid De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen tot de GEMEENTERAAD, welke

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 20 oktober 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 oktober 2013 aanwezig: Dirk De Maeseneer,..... burgemeester, Freddy Van de Putte,.......voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 aanwezig: Dirk De Maeseneer. burgemeester Freddy Van de Putte. voorzitter Daniel Cottenie, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Christine

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013 OPENBARE VERGADERING 1. Kennisname ontslag mevrouw Rosette Buys als lid van de gemeenteraad en vervanging door haar opvolger, de heer Marino De

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 9 september 2013 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed.

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. Gemeenteraad 12 september 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. De gemeenteraad neemt kennis van de brief ontvangen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 16 maart 2015 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 24 oktober 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/08 datum: 11/10/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2011 OM UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2011 OM UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Ontslag schepen aktename.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 20 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van woensdag 30 juni 2010 goed.

Gemeenteraad 20 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van woensdag 30 juni 2010 goed. Gemeenteraad 20 september 2010 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van woensdag 30 juni 2010 goed. Conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Nadere informatie

A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercommunale verenigingen

A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercommunale verenigingen A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercommunale verenigingen Rechtspersonen Mandaten Vertegenwoordiger Aanpassingen CIPAL Cipalstraat 1 2440 Geel FINIWO Ravensteingalerij 4 bus2 1000 Brussel

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 9 september 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

A G E N D A OPENBARE ZITTING

A G E N D A OPENBARE ZITTING . Secretariaat Markt 1, 9620 Zottegem Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur Telefoon: 09 364 64 54 Fax: 09 364 64 79 e-mail: secretariaat@zottegem.be Geacht raadslid Gemeenteraad bijeenroeping

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Geachte heer/mevrouw, Gemeente OOSTERZELE Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Oosterzele, 12 januari 2007 Ingevolge toepassing van artikel 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING Op verzoek van de CD&V fractie worden

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Zitting van 18 NOVEMBER 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/09 datum: 14/11/2013 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 Vragen van gemeenteraadsleden. In toepassing

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 19 december 2016 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 19 december 2016 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 19 december 2016 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Finiwo. Bepalen van het stemgedrag van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de installatievergadering van 28 januari 2013 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Zitting van 16 december 2013. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Zitting van 16 december 2013. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 16 december 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/11 contactpersoon: Lena De Smaele datum: 03/12/2013 ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2013-02-13 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\gjc Geertje Corthals (052)25 10 09 agenda gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Openbare zitting 01 PV kasverslag en financieel rapport 4de kwartaal 2012 Op 31 december 2012 bedraagt het te verantwoorden vermogen van de gemeente 3.290.233,02

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 18 april aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 18 april aanwezig: gemeenteraad zitting van 18 april 2016. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden A. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden A1. Intercommunale verenigingen Rechtspersonen Mandaten Vertegenwoordiger Beslissing/Aanpassingen CIPAL Cipalstraat 1 2440 Geel FINIWO Ravensteingalerij 4 bus2

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 11 maart 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 1. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen jaarrekening 2013 De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 29-03-2013.

C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 29-03-2013. OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 28-02-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Politieraad: A. Kennisneming geldigverklaring verkiezing leden politieraad. De raad neemt kennis van het besluit

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig: gemeenteraad zitting van 20 april 2015. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

B E K E N D M A K I N G

B E K E N D M A K I N G GEMEENTE NAZARETH B E K E N D M A K I N G Gemeenteraad van 5 februari 2007 OVERZICHTLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN OPENBARE ZITTING. 1. Verantwoordelijkheidsverdeling van het College van Burgemeester en Schepenen.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

2. Begrotingswijziging 3+4/ vaststelling Begrotingswijzigingen 3 en 4 worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

2. Begrotingswijziging 3+4/ vaststelling Begrotingswijzigingen 3 en 4 worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013 Openbare vergadering GOEDKEURING NOTULEN 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 16 oktober 2013 De gemeenteraad keurt de notulen

Nadere informatie

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 17 december 2012 en 2 januari 2013. De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van

Nadere informatie

gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig:

gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Het organiek reglement van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Maarkedal, dat als

OPENBARE ZITTING. Het organiek reglement van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Maarkedal, dat als Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Installatie op gemeenschappelijke

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag raadslid en schepen Birger De Coninck. Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid en schepen

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN zitting van 21 oktober 2013 Aanwezig : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE

Nadere informatie