Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk"

Transcriptie

1 Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen 2. Gezinsopvang 3. Groepsopvang 4. Opbouw reserves 5. Boekhouding 2 - VVSG - Inhoud 1

2 21/03/2014 Omzetting en toekenning 3 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 1. Omzetting en toekenning Aantal subsidieerbare plaatsen blijft behouden Dienst voor Onthaalouders Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Erkend kinderdagverblijf Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG-systeem Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 3) 4 - VVSG - Omzetting en toekenning 2

3 1. Omzetting en toekenning Bijkomende subsidieerbare plaatsen na uitbreidingsrondes: Binnen de budgettaire mogelijkheden van de Vlaamse Overheid Engagement Vlaamse Overheid in 2 fases: -2016: minstens de helft van de kinderen jonger dan 3 jaar 2020-: elk gezin met een behoefte aan kinderopvang Oproep van Kind en Gezin Op basis van programmatieregels: aandacht voor regionale spreiding en waar de behoefte het grootst is 5 - VVSG - Omzetting en toekenning 1. Omzetting en toekenning 3 soorten plaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning subsidie. Max. aantal kinderen waarvoor men subsidie kan ontvangen Plaatsen met effectieve betaling subsidie Aantal gesubsidieerde plaatsen is nooit hoger dan aantal vergunde plaatsen Organisator moet voldoen aan de subsidievoorwaarden zodra subsidieerbare plaatsen gesubsidieerde plaatsen worden 6 - VVSG - Omzetting en toekenning 3

4 1. Omzetting en toekenning Voorbeeld: Dienst voor onthaalouders: Optelsom van aantal vergunde plaatsen per onthaalouder: Aantal onthaalouders Plaatsen Vergunde plaatsen 10 onthaalouders 8 plaatsen 80 9 onthaalouders 5 plaatsen 45 3 onthaalouders 7 plaatsen 21 1 onthaalouder 4 plaatsen VVSG - Omzetting en toekenning 1. Omzetting en toekenning Voorbeeld: kinderdagverblijf dat extra vergunde plaatsen heeft aangevraagd om overbezetting mogelijk te maken Vergund 50 Subsidieerbaar 44 Gesubsidieerd 44 Voorbeeld: verbouwingswerken in kinderdagverblijf Voor verbouwing Tijdens verbouwing Na verbouwing Vergund Subsidieerbaar Gesubsidieerd VVSG - Omzetting en toekenning 4

5 21/03/ Omzetting en toekenning VIPA? VIPA-wetgeving nog niet af Voorlopig onduidelijk wanneer en welke wijzigingen zullen komen Occasionele plaatsen Omgezet naar regulier gesubsidieerde plaatsen Extra voorwaarden vallen weg 9 - VVSG - Omzetting en toekenning Subsidiegroepen 10 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 5

6 2. Subsidiegroepen Subsidiëring en evaluatie subsidievoorwaarden verlopen op niveau subsidiegroep = Een groep van kinderopvanglocaties van één organisator van eenzelfde type (gezins- en groepsopvang) binnen Voor groepsopvang: de gemeente Voor gezinsopvang: de zorgregio kleine stad Voor groepsopvang samenwerkende onthaalouders: de zorgregio kleine stad 11 - VVSG - Subsidiegroepen 2. Subsidiegroepen Voorbeeld: Organisator Subsidiegroep gezinsopvang - ZORGREGIO Subsidiegroep samenwerkende onthaalouders - ZORGREGIO Subsidiegroep groepsopvang - GEMEENTE Locatie 1 (onthaalouder) Locatie 2 (onthaalouder) Locatie 1 (samenwerkende onthaalouders)... Locatie 1 (kinderdagverblijf) Locatie 2 (kinderdagverblijf) Locatie 3 (onthaalouder) VVSG - Subsidiegroepen 6

7 2. Subsidiegroepen Voorbeeld 1: OCMW Zulte 1. 1 samenwerking van 2 onthaalouders in Zulte zorgregio Deinze onthaalouders in Zulte zorgregio Deinze 3. 1 onthaalouder in Waregem (sinds kort verhuisd) zorgregio Waregem 4. 1 kinderdagverblijf in Zulte 4 subsidiegroepen Subsidiegroep samenwerkende onthaalouders: zorgregio Deinze (1) Subsidiegroep gezinsopvang: zorgregio Deinze (2) Subsidiegroep gezinsopvang: zorgregio Waregem (3) Subsidiegroep groepsopvang: gemeente Zulte (4) 13 - VVSG - Subsidiegroepen 2. Subsidiegroepen Voorbeeld 2: Stad Sint-Niklaas 1. 3 erkende kinderdagverblijven Sint-Niklaas 2. 1 zelfstandig kinderdagverblijf Sint-Niklaas onthaalouders Sint-Niklaas zorgregio Sint-Niklaas 4. 2 onthaalouders Temse zorgregio Sint-Niklaas 5. 1 samenwerkende onthaalouder Temse zorgregio Sint- Niklaas 6. 1 onthaalouder Lokeren zorgregio Lokeren 4 subsidiegroepen Groepsopvang gemeente Sint-Niklaas (1,2) Gezinsopvang zorgregio Sint-Niklaas (3,4) Groepsopvang samenwerkende onthaalouders zorgregio Sint-Niklaas (5) Gezinsopvang zorgregio Lokeren (6) 14 - VVSG - Subsidiegroepen 7

8 21/03/2014 Trappensysteem 15 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 3. Trappensysteem: Algemeen Trappen en modules Trap 1 Trap 2 Trap 3 Plussubsidie Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Basisubsidie + Inclusieve opvang o Individuele incl. opvang o Structurele incl. opvang o Centrum inclusieve opvang 16 - VVSG - Trappensysteem + Flexibele opvang o Flexibele gezinsopvang o Flexibele groepsopvang o Flexibele urenpakketten groepsopvang 8

9 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 1 Trap 1: Basissubsidie Forfaitaire subsidie Voorwaarden: 220 openingsdagen per kalenderjaar afwijking 2014,2015 en 2016: 180 openingsdagen Te realiseren voor groepsopvang op niveau locatie Te realiseren voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders op niveau subsidiegroep Bepaald kennisniveau Nederlands voor alle kinderbegeleiders (subsidievoorwaarde) Taalbeleid stimulatie Nederlandse taalontwikkeling & thuistaal van het kind krijgt een plaats in de opvang 17 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Trap 2: Subsidie voor inkomenstarief Voorwaarde: subsidie voor voorzieningen die ouders volgens hun inkomen laten betalen én bepaalde voorrangsregels hanteren Minimumbezetting: 80% (overgangsperiode) Berekend op gesubsidieerde plaatsen Prestaties niet herleid. Elke prestatie telt voor 1. Subsidie verrekend met gefactureerd inkomenstarief aan de ouders 2 componenten: Bedrag per prestatie Bedrag gemiddelde leeftijd 18 - VVSG - Trappensysteem 9

10 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bedrag per prestatie: Voor alle prestaties tussen 6 uur en 20 uur van locaties van de subsidiegroep die voldoen aan de voorwaarden Prestaties 5-11 uur: 100% van de subsidie Prestaties <5 uur: 60% van de subsidie Buitenschoolse opvang in zelfde locatie: <3 uur: 40% van de subsidie Max. 120% bezetting gesubsidieerd Berekening: aantal gesubsidieerde plaatsen * 220 * 120% Op voltijdse prestaties: prestaties worden verhoudingsgewijs verrekend 19 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Voorbeeld berekening bezetting: Kinderdagverblijf met 49 erkende gesubsidieerde plaatsen prestaties volle dagen; prestaties halve dagen Trap 2 Minimum 80% bezetting halen: (aantal gereserveerde opvangdagen * 100) / (aantal gesubsidieerde plaatsen * 220) Niet herleid: = prestaties (13.000*100)/(49*220) = 120% Component prestaties Maximum 120% bezetting gesubsidieerd: 49 * 220 * 120% = prestaties Herleid: prestaties volle dagen prestaties halve dagen (6.000 * 60% = 3.600) = prestaties VVSG - 10

11 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bedrag gemiddelde leeftijd: Op basis van de leeftijden en werkregelingen op organisatorniveau (gezins- en groepsopvang opgesplitst) Situatie op 1 januari Voorbeeld berekening: Personeel Geboortedatum Leeftijd 01/01/2014 Leeftijd 01/01/2015 Gemiddelde leeftijd Werkregeling in vte 1 15/05/ ,63 51,63 51, /02/ ,85 38,85 38,35 0,7 3 06/11/ ,15 35,15 35,65 0,5 = 44 = 51, ,35 0,7 + 35,65 0, ,7 + 0, VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bijkomende ouderbijdragen: Vervoer Verzorgingsproducten, luiers, uitzonderlijke maar noodzakelijke uitgaven voor een individueel kind Administratie- en facturatiekosten Inningskosten bij wanbetaling Verlies of beschadiging van materiaal ter beschikking gesteld aan het gezin Kinderopvang voor of na de overeengekomen uren Prestaties langer dan 11 uur of s nachts Uitzondering: Niet voor de organisator met subsidie flexibele opvang gezinsopvang en flexibele urenpakketten groepsopvang 22 - VVSG - Trappensysteem 11

12 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 3 Trap 3: Plussubsidie Forfaitair bedrag Voorwaarde: voor opvang die specifieke aandacht heeft voor en voorrang geeft aan kwetsbare gezinnen 23 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang Opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte Identiek voor gezins- en groepsopvang 1. Individuele inclusieve opvang Voor opvang van een kind met specifieke zorgbehoefte Bijkomende subsidie per prestatie Minstens bassisubsidie 9,54 per prestatie (beperkt tot 1 per kind per dag) 24 - VVSG - Trappensysteem 12

13 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang 2. Structurele inclusieve opvang Voor voorzieningen die een structureel aanbod inclusieve opvang uitbouwen en een aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen met specifieke zorgbehoeften Minstens subsidie inkomenstarief 2.891,49 per structurele plaats per jaar 3. Centrum inclusieve opvang Proactief opnamebeleid, realisatie inclusieve opvang, verspreiding expertise, samenwerking met andere actoren, Minstens subsidie inkomenstarief per kalenderjaar 25 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang Combinaties mogelijk voor subsidiëring: Individuele en structurele inclusieve opvang Individuele inclusieve opvang en Centrum inclusieve opvang 26 - VVSG - Trappensysteem 13

14 3. Trappensysteem: Algemeen Flexibele opvang Opvang: Minstens 30 minuten voor 7 uur; minstens 30 minuten na 18 uur Weekenddag en feestdag Groepsopvang: op dagen bovenop de 220 openingsdagen Huidige systemen blijven min of meer behouden (zie verder) 1. Flexibele gezinsopvang 2. Flexibele groepsopvang 3. Flexibele urenpakketten groepsopvang 27 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Buitenschoolse opvang Aangesloten onthaalouders bij dienst en erkende kinderdagverblijven In dezelfde lokalen als baby s en peuters ook buitenschoolse Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Ook voor aangesloten onthaalouders die enkel BKO doen Inkomenstarief ouders (40% voor derde dagen) Zelfstandige kinderdagverblijven In dezelfde lokalen als baby s en peuters ook buitenschoolse Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Voor buitenschoolse: vrij te bepalen prijs Voor opvang baby s en peuters: inkomenstarief Vanaf 1 april 2014 opvang schoolgaande kinderen = kinderen in overgangsperiode ook buitenschoolse opvang 28 - VVSG - Trappensysteem 14

15 3. Trappensysteem: Algemeen Financiële compensatie: Voor opvang die door overgang financieel nadeel ondervindt Gedurende max. 5 jaar 3 jaar volledig en 2 jaar afbouwend Indexering: Overschrijding spilindex 2 maand nadien verhoging subsidiebedragen met 2% Uitzondering: inkomenstarief ouders aangepast aan de hand van gezondheidsindex 29 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Voorbeeld: Dienst voor onthaalouders 318 kindplaatsen Erkend voor 2006: 251 Erkend na 2006: 67 Personeel: 4 vte dienstverantwoordelijken Gemiddelde leeftijd: 44 jaar Prestaties 90% bezetting = Volle dagen: Halve dagen: Geen inclusieve en flexibele opvang 30 - VVSG - Trappensysteem 15

16 3. Trappensysteem: Gezinsopvang - Basissubsidie Basissubsidie: 267,30 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar Overgangsperiode april 2020: Samenwerkende onthaalouders: Bedrag gezinsopvang = 267,30 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Voorbeeld: 267,30 * 318 plaatsen = , VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Subsidie inkomenstarief Prestaties: 21,46 per kinderprestatie volle dag (5 11 uur) 60% van 21,46 ( 12,88) per kinderprestatie halve dag (<5 uur) Buitenschoolse in zelfde locatie: 40% van 21,46 ( 8,58) per prestatie derde dag (<3 uur) Gemiddelde leeftijd: Wie? Verantwoordelijken Medewerkers: systematische ondersteuning en voldoen aan voorwaarden Gemiddelde leeftijd van 20 jaar: 431,42 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Elk bijkomend jaar boven 20 (tot max. 60 jaar): 7, VVSG - Trappensysteem 16

17 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Overgangsperiode april 2020: Diensten voor onthaalouders openbare besturen: Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 5,91 Voor plaatsen erkend na 2006: geen overgangsmaatregel Samenwerkende onthaalouders: Opvangprestaties: 21,46 per opvangprestatie volle dag; 60% per opvangprestatie halve dag Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 5,91 Samenwerkingsverband: 26,37 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar 33 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: Prestaties 21,46 * prestaties + (21,46 * 0,60) * prestaties = ,93 Gemiddelde leeftijd 251 plaatsen voor 2006 * ( 343,75 + 5,91 * 24 jaar) + 67 plaatsen na 2006 * ( 431,42 + 7,42 * 24 jaar) = ,59 Voorbeeld: totaal subsidiebedrag Basissubsidie + subs. Inkomenstarief component prestaties + subs. Inkomenstarief component leeftijd = , , ,59 = , VVSG - Trappensysteem 17

18 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Inclusieve en flexibele opvang Inclusieve opvang: zie eerder Flexibele opvang 1. Dienst voor onthaalouders en aangesloten onthaalouders met subsidie voor flexibele gezinsopvang Subsidie voor de organisatie: 10,75 per plaats per jaar Subsidie voor de aangesloten onthaalouder: 2,87 per flexibele prestatie In combinatie met subsidie inkomenstarief (= inkomenstarief aanrekenen) Ook voor prestaties langer dan 11 uur en nachtopvang 35 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Kostenvergoeding onthaalouders Organisator betaalt nog steeds kostenvergoeding aan onthaalouder: 19,55 per kinderopvangprestatie van 5 11 uur (60% minder dan 5 uur; 100% nachtopvang minder dan 11 uur; 160% meer dan 11 uur; 40% buitenschoolse opvang minder dan 3 uur) Overschrijding index: verhoging 0,21 Subsidie flexibele opvang: 2,87 per flexibele prestatie Overschrijding index: verhoging 0,03 Subsidie individuele inclusieve kinderopvang per kinderopvangprestatie van een kind met een specifieke zorgbehoefte 36 - VVSG - Trappensysteem 18

19 3. Trappensysteem: Groepsopvang Voorbeeld Erkend kinderdagverblijf openbaar bestuur: 36 plaatsen: 27 erkend voor erkend na 2006 Personeel: 0,5 vte directiefunctie 1 vte verantwoordelijke (0,5 vte logistiek medewerker) 8 vte kinderbegeleider Gemiddelde leeftijd: 38 jaar Prestaties: 80% bezetting = Volle dagen: Halve dagen: VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang - Basissubsidie Basissubsidie Voor wie? Zelfstandige kinderdagverblijven met financiële ondersteuning Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG-systeem Erkende kinderdagverblijven Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang 578,37 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Voorbeeld: 36 plaatsen * 578,37 = , VVSG - Trappensysteem 19

20 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief Voor wie? Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG-systeem Erkende kinderdagverblijven Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Prestaties: 23,37 per kinderprestatie volle dag (5 11 uur) 60% van 23,37 ( 14,02) per kinderprestatie halve dag (<5 uur) Buitenschoolse in zelfde locatie: 40% van 23,37 ( 9,35) per prestatie derde dag (<3 uur) Gemiddelde leeftijd: Wie? Verantwoordelijken Kinderbegeleiders Medewerkers: systematische ondersteuning en voldoen aan voorwaarden Gemiddelde leeftijd van 20 jaar: 5.529,66 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Elk bijkomend jaar boven 20 (tot max. 60 jaar): 96, VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie voor inkomenstarief Overgangsperiode april 2020: Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG-systeem: Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 2.307,80 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 40,38 Erkend kinderdagverblijf van een openbaar bestuur: Gemiddelde leeftijd: Voor 67,98% van de plaatsen erkend voor mei 2006 vzw-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 96,76 Voor 32,02% van de plaatsen erkend voor mei 2006 IKG-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 2.307,80 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 40,38 Voor de plaatsen erkend na mei 2006 vzw-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 96, VVSG - Trappensysteem 20

21 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: Prestaties: 23,37 * prestaties + (23,37 * 0,60) * prestaties = ,59 Gemiddelde leeftijd: Plaatsen voor 2006: * 0,6798 = 18,35 => plaatsen * ( 5.529, ,76 * 18 jaar) = ,12 27 * 0,3202 = 8,65 => 9 9 plaatsen * ( 2.307, ,38 * 18 jaar) = ,76 Plaatsen na 2006: 9 9 plaatsen * ( 5.529, ,76 * 18 jaar) = ,06 Totaal: , , ,06 = , VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: totaal subsidiebedrag basissubsidie + subs. inkomenstarief component prestaties + subs. inkomenstarief component leeftijd = , , ,94 = , VVSG - Trappensysteem 21

22 3. Trappensysteem: Groepsopvang - Plussubsidie Plussubsidie Voor wie? Lokale diensten buurtgerichte opvang 647,50 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar 43 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Inclusieve en flexibele opvang Inclusieve opvang: zie eerder Flexibele opvang: 1. Erkende kinderdagverblijven met de subsidie voor flexibele urenpakketten groepsopvang: 2.660,41 per flexibel urenpakket Min. 150 kindaanwezigheden op flexibele openingstijden per urenpakket In combinatie met de subsidie voor inkomenstarief Inkomenstarief aanrekenen 44 - VVSG - Trappensysteem 22

23 21/03/ Trappensysteem: Groepsopvang Flexibele opvang 2. Zelfstandige kinderdagverblijven met de subsidie flexibele groepsopvang 113,64 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Minstens 440 uur kinderopvang op flexibele openingstijden per kalenderjaar Basissubsidie Vrije prijs aanrekenen 3. Groepsopvang zonder subsidies voor flexibele opvang Vrije prijs aanrekenen 45 - VVSG - Trappensysteem Opbouw reserves 46 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 23

24 21/03/ Opbouw reserves Per boekjaar Afzonderlijk voor gezinsopvang en groepsopvang Onder bepaalde voorwaarden: Enkel gebruikt voor de financiering van kinderopvang Jaarlijks max. 20% van de subsidies Gecumuleerd max. 50% van de subsidies Bij overschrijding: aanwendingsplan of aanzuiveringsplan 47 - VVSG - Opbouw reserves Boekhouding 48 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 24

25 5. Boekhouding Begroting: overzicht voorzienbare inkomsten en geraamde uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven in verband met kinderopvang, voor de toerekening van kosten en inkomsten, transparant afzondert Openbaar bestuur met meer dan 18 kindplaatsen: Opgesplitste resultatenrekening: gezins- en groepsopvang Lijst van alle subsidiebedragen Financieel verslag 7 maand na afsluiting boekjaar ter beschikking 49 - VVSG - Boekhouding 5. Boekhouding Mogelijke discrepantie tussen begroting (inkomsten en uitgaven) en resultatenrekening (kosten en opbrengsten) Oplossing? Interne facturatie Afzonderlijke transparante boekhouding inkomsten en uitgaven kinderopvang: Gebruik van BBC beleidsveld 0945 Kinderopvang Aparte resultatenrekening: Voorbereiden Kostenplaats Beleidsitem Deelrapportagecode Indien niet mogelijk: rekening opsturen naar Kind en Gezin die dit het meest benadert 50 - VVSG - Boekhouding 25

26 21/03/2014 Bronnen 51 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Bronnen Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5,6,9,10,13,14,15,17,18,19,21,22,26,29,30,31,33,34,35, 38,46,49,54,59 en 64 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 Brochures van Kind en Gezin Afbeelding zorgregio kleine stad: eving_en_procedures/regelgeving_per_sector/zorgregio/ Zorgregio_kleine_stad_60.jpg 52 - VVSG - Bronnen 26

27 Vragen? 53 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Contactgegevens Esther Holleman Stafmedewerker Dataverzameling en Financiering Kinderopvang en Thuiszorg T VVSG - Contactgegevens 27

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51336 BELGISCH STAATSBLAD 04.07.2014 MONITEUR BELGE Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable conformément

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Algemene voorwaarden HOOFDSTUK III. - Plaatsen voor occasionele opvang HOOFDSTUK IV.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Algemene voorwaarden HOOFDSTUK III. - Plaatsen voor occasionele opvang HOOFDSTUK IV. Ministerieel besluit van 9 mei 2007 houdende de voorwaarden tot toestemming en een bijbehorende financiële ondersteuning voor het realiseren van een verruimd aanbod in de vorm van flexibele en/of occasionele

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Ingrid Van Cauter, OVSG Ann Lobijn, VVSG Overzicht Stap 1: Behoefte aan kinderopvang bepalen Stap 2: Zelf doen of laten doen Stap 3: Vorm kiezen Stap 4:

Nadere informatie

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes DECREET KINDEROPVANG 2014 Toelichting oudercontact 23 oktober 2014 Groepsopvang De Kaboutertjes vzw STORZO Decreet Kinderopvang baby s en peuters De vergunning Doelstellingen decreet overheid Voldoende

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF Situering OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF 2016 De meest recente uitbreidingsronde van K&G (eind 2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen.

Nadere informatie

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019.

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019. Gent 28/09/2016 OPROEP voor het indienen van aanvragen voor de SUBSIDIERING van kinderopvangplaatsen voor baby s en peuters met inkomenstarief door de Stad Gent. 1. Doelstelling. De meest recente uitbreidingsronde

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES UITBREIDINGSRONDE 2017 Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Tips en tricks voor een efficiënt beleid: financiële leefbaarheid en sociale functie in evenwicht

Tips en tricks voor een efficiënt beleid: financiële leefbaarheid en sociale functie in evenwicht Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Tips

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker VVSG Inspiratiedag 20 maart 2014 Situering binnen een ruimere context Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Praktijkgetuigenissen vanuit de proefgemeenten

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (BS 15 december 2015) houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument Visie op betaalbare groepsopvang Werkdocument Samenva7ng Evolu9e aanbod Zelfstandige Kinderdagverblijven zijn de motor achter de groei van het aantal opvangplaatsen IKG- toekenning creëert quasi geen nieuwe

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS 770 medewerkers 5.300 actieve klanten 46 miljoen euro omzet Onze diensten Het Zorgbedrijf bestaat uit 3 zorgpijlers: KINDZORG THUISZORG OUDERENZORG 4 Onze missie We

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

Vragen sectoroverleg juli 2014

Vragen sectoroverleg juli 2014 Vragen sectoroverleg juli 2014 1. Vraag naar aanpassing wetgeving : Subsidie diensten De VVSG merkt op dat er voor de kinderdagverblijven van lokale besturen en IKG een gefaseerde groei is wat betreft

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES en OMSCHRIJVINGEN Aangesloten

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Waarom een Decreet Kinderopvang (1) NU Eenduidige wettelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. DEFINITIES Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is. o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur. o kinderen

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Tussen enerzijds de organisator: Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Michiels, verantwoordelijke

Nadere informatie

BVR vergunning & subsidie gezinsopvang

BVR vergunning & subsidie gezinsopvang BVR vergunning & subsidie gezinsopvang Aan de slag na 1 april 2014 donderdag 20 maart 2014 ICC Gent Inhoud 1. Personen werkzaam in de kinderopvang 3. Documenten dagelijkse werking 4. Samenwerkende onthaalouders

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie Ann Lobijn, VVSG Inhoud 1. Pedagogisch beleid 2. 3. Voorstel VVSG 4. Reacties en vragen 2 - VVSG - Inhoud 1 Pedagogisch beleid Decreet Kinderopvang van baby

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie