Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk"

Transcriptie

1 Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen 2. Gezinsopvang 3. Groepsopvang 4. Opbouw reserves 5. Boekhouding 2 - VVSG - Inhoud 1

2 21/03/2014 Omzetting en toekenning 3 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 1. Omzetting en toekenning Aantal subsidieerbare plaatsen blijft behouden Dienst voor Onthaalouders Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Erkend kinderdagverblijf Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG-systeem Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 2) Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Erkende en gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in vergunde en gesubsidieerde plaatsen (Trap 3) 4 - VVSG - Omzetting en toekenning 2

3 1. Omzetting en toekenning Bijkomende subsidieerbare plaatsen na uitbreidingsrondes: Binnen de budgettaire mogelijkheden van de Vlaamse Overheid Engagement Vlaamse Overheid in 2 fases: -2016: minstens de helft van de kinderen jonger dan 3 jaar 2020-: elk gezin met een behoefte aan kinderopvang Oproep van Kind en Gezin Op basis van programmatieregels: aandacht voor regionale spreiding en waar de behoefte het grootst is 5 - VVSG - Omzetting en toekenning 1. Omzetting en toekenning 3 soorten plaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning subsidie. Max. aantal kinderen waarvoor men subsidie kan ontvangen Plaatsen met effectieve betaling subsidie Aantal gesubsidieerde plaatsen is nooit hoger dan aantal vergunde plaatsen Organisator moet voldoen aan de subsidievoorwaarden zodra subsidieerbare plaatsen gesubsidieerde plaatsen worden 6 - VVSG - Omzetting en toekenning 3

4 1. Omzetting en toekenning Voorbeeld: Dienst voor onthaalouders: Optelsom van aantal vergunde plaatsen per onthaalouder: Aantal onthaalouders Plaatsen Vergunde plaatsen 10 onthaalouders 8 plaatsen 80 9 onthaalouders 5 plaatsen 45 3 onthaalouders 7 plaatsen 21 1 onthaalouder 4 plaatsen VVSG - Omzetting en toekenning 1. Omzetting en toekenning Voorbeeld: kinderdagverblijf dat extra vergunde plaatsen heeft aangevraagd om overbezetting mogelijk te maken Vergund 50 Subsidieerbaar 44 Gesubsidieerd 44 Voorbeeld: verbouwingswerken in kinderdagverblijf Voor verbouwing Tijdens verbouwing Na verbouwing Vergund Subsidieerbaar Gesubsidieerd VVSG - Omzetting en toekenning 4

5 21/03/ Omzetting en toekenning VIPA? VIPA-wetgeving nog niet af Voorlopig onduidelijk wanneer en welke wijzigingen zullen komen Occasionele plaatsen Omgezet naar regulier gesubsidieerde plaatsen Extra voorwaarden vallen weg 9 - VVSG - Omzetting en toekenning Subsidiegroepen 10 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 5

6 2. Subsidiegroepen Subsidiëring en evaluatie subsidievoorwaarden verlopen op niveau subsidiegroep = Een groep van kinderopvanglocaties van één organisator van eenzelfde type (gezins- en groepsopvang) binnen Voor groepsopvang: de gemeente Voor gezinsopvang: de zorgregio kleine stad Voor groepsopvang samenwerkende onthaalouders: de zorgregio kleine stad 11 - VVSG - Subsidiegroepen 2. Subsidiegroepen Voorbeeld: Organisator Subsidiegroep gezinsopvang - ZORGREGIO Subsidiegroep samenwerkende onthaalouders - ZORGREGIO Subsidiegroep groepsopvang - GEMEENTE Locatie 1 (onthaalouder) Locatie 2 (onthaalouder) Locatie 1 (samenwerkende onthaalouders)... Locatie 1 (kinderdagverblijf) Locatie 2 (kinderdagverblijf) Locatie 3 (onthaalouder) VVSG - Subsidiegroepen 6

7 2. Subsidiegroepen Voorbeeld 1: OCMW Zulte 1. 1 samenwerking van 2 onthaalouders in Zulte zorgregio Deinze onthaalouders in Zulte zorgregio Deinze 3. 1 onthaalouder in Waregem (sinds kort verhuisd) zorgregio Waregem 4. 1 kinderdagverblijf in Zulte 4 subsidiegroepen Subsidiegroep samenwerkende onthaalouders: zorgregio Deinze (1) Subsidiegroep gezinsopvang: zorgregio Deinze (2) Subsidiegroep gezinsopvang: zorgregio Waregem (3) Subsidiegroep groepsopvang: gemeente Zulte (4) 13 - VVSG - Subsidiegroepen 2. Subsidiegroepen Voorbeeld 2: Stad Sint-Niklaas 1. 3 erkende kinderdagverblijven Sint-Niklaas 2. 1 zelfstandig kinderdagverblijf Sint-Niklaas onthaalouders Sint-Niklaas zorgregio Sint-Niklaas 4. 2 onthaalouders Temse zorgregio Sint-Niklaas 5. 1 samenwerkende onthaalouder Temse zorgregio Sint- Niklaas 6. 1 onthaalouder Lokeren zorgregio Lokeren 4 subsidiegroepen Groepsopvang gemeente Sint-Niklaas (1,2) Gezinsopvang zorgregio Sint-Niklaas (3,4) Groepsopvang samenwerkende onthaalouders zorgregio Sint-Niklaas (5) Gezinsopvang zorgregio Lokeren (6) 14 - VVSG - Subsidiegroepen 7

8 21/03/2014 Trappensysteem 15 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 3. Trappensysteem: Algemeen Trappen en modules Trap 1 Trap 2 Trap 3 Plussubsidie Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Basisubsidie + Inclusieve opvang o Individuele incl. opvang o Structurele incl. opvang o Centrum inclusieve opvang 16 - VVSG - Trappensysteem + Flexibele opvang o Flexibele gezinsopvang o Flexibele groepsopvang o Flexibele urenpakketten groepsopvang 8

9 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 1 Trap 1: Basissubsidie Forfaitaire subsidie Voorwaarden: 220 openingsdagen per kalenderjaar afwijking 2014,2015 en 2016: 180 openingsdagen Te realiseren voor groepsopvang op niveau locatie Te realiseren voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders op niveau subsidiegroep Bepaald kennisniveau Nederlands voor alle kinderbegeleiders (subsidievoorwaarde) Taalbeleid stimulatie Nederlandse taalontwikkeling & thuistaal van het kind krijgt een plaats in de opvang 17 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Trap 2: Subsidie voor inkomenstarief Voorwaarde: subsidie voor voorzieningen die ouders volgens hun inkomen laten betalen én bepaalde voorrangsregels hanteren Minimumbezetting: 80% (overgangsperiode) Berekend op gesubsidieerde plaatsen Prestaties niet herleid. Elke prestatie telt voor 1. Subsidie verrekend met gefactureerd inkomenstarief aan de ouders 2 componenten: Bedrag per prestatie Bedrag gemiddelde leeftijd 18 - VVSG - Trappensysteem 9

10 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bedrag per prestatie: Voor alle prestaties tussen 6 uur en 20 uur van locaties van de subsidiegroep die voldoen aan de voorwaarden Prestaties 5-11 uur: 100% van de subsidie Prestaties <5 uur: 60% van de subsidie Buitenschoolse opvang in zelfde locatie: <3 uur: 40% van de subsidie Max. 120% bezetting gesubsidieerd Berekening: aantal gesubsidieerde plaatsen * 220 * 120% Op voltijdse prestaties: prestaties worden verhoudingsgewijs verrekend 19 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Voorbeeld berekening bezetting: Kinderdagverblijf met 49 erkende gesubsidieerde plaatsen prestaties volle dagen; prestaties halve dagen Trap 2 Minimum 80% bezetting halen: (aantal gereserveerde opvangdagen * 100) / (aantal gesubsidieerde plaatsen * 220) Niet herleid: = prestaties (13.000*100)/(49*220) = 120% Component prestaties Maximum 120% bezetting gesubsidieerd: 49 * 220 * 120% = prestaties Herleid: prestaties volle dagen prestaties halve dagen (6.000 * 60% = 3.600) = prestaties VVSG - 10

11 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bedrag gemiddelde leeftijd: Op basis van de leeftijden en werkregelingen op organisatorniveau (gezins- en groepsopvang opgesplitst) Situatie op 1 januari Voorbeeld berekening: Personeel Geboortedatum Leeftijd 01/01/2014 Leeftijd 01/01/2015 Gemiddelde leeftijd Werkregeling in vte 1 15/05/ ,63 51,63 51, /02/ ,85 38,85 38,35 0,7 3 06/11/ ,15 35,15 35,65 0,5 = 44 = 51, ,35 0,7 + 35,65 0, ,7 + 0, VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 2 Bijkomende ouderbijdragen: Vervoer Verzorgingsproducten, luiers, uitzonderlijke maar noodzakelijke uitgaven voor een individueel kind Administratie- en facturatiekosten Inningskosten bij wanbetaling Verlies of beschadiging van materiaal ter beschikking gesteld aan het gezin Kinderopvang voor of na de overeengekomen uren Prestaties langer dan 11 uur of s nachts Uitzondering: Niet voor de organisator met subsidie flexibele opvang gezinsopvang en flexibele urenpakketten groepsopvang 22 - VVSG - Trappensysteem 11

12 3. Trappensysteem: Algemeen Trap 3 Trap 3: Plussubsidie Forfaitair bedrag Voorwaarde: voor opvang die specifieke aandacht heeft voor en voorrang geeft aan kwetsbare gezinnen 23 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang Opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte Identiek voor gezins- en groepsopvang 1. Individuele inclusieve opvang Voor opvang van een kind met specifieke zorgbehoefte Bijkomende subsidie per prestatie Minstens bassisubsidie 9,54 per prestatie (beperkt tot 1 per kind per dag) 24 - VVSG - Trappensysteem 12

13 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang 2. Structurele inclusieve opvang Voor voorzieningen die een structureel aanbod inclusieve opvang uitbouwen en een aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen met specifieke zorgbehoeften Minstens subsidie inkomenstarief 2.891,49 per structurele plaats per jaar 3. Centrum inclusieve opvang Proactief opnamebeleid, realisatie inclusieve opvang, verspreiding expertise, samenwerking met andere actoren, Minstens subsidie inkomenstarief per kalenderjaar 25 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Inclusieve opvang Combinaties mogelijk voor subsidiëring: Individuele en structurele inclusieve opvang Individuele inclusieve opvang en Centrum inclusieve opvang 26 - VVSG - Trappensysteem 13

14 3. Trappensysteem: Algemeen Flexibele opvang Opvang: Minstens 30 minuten voor 7 uur; minstens 30 minuten na 18 uur Weekenddag en feestdag Groepsopvang: op dagen bovenop de 220 openingsdagen Huidige systemen blijven min of meer behouden (zie verder) 1. Flexibele gezinsopvang 2. Flexibele groepsopvang 3. Flexibele urenpakketten groepsopvang 27 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Algemeen Buitenschoolse opvang Aangesloten onthaalouders bij dienst en erkende kinderdagverblijven In dezelfde lokalen als baby s en peuters ook buitenschoolse Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Ook voor aangesloten onthaalouders die enkel BKO doen Inkomenstarief ouders (40% voor derde dagen) Zelfstandige kinderdagverblijven In dezelfde lokalen als baby s en peuters ook buitenschoolse Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Voor buitenschoolse: vrij te bepalen prijs Voor opvang baby s en peuters: inkomenstarief Vanaf 1 april 2014 opvang schoolgaande kinderen = kinderen in overgangsperiode ook buitenschoolse opvang 28 - VVSG - Trappensysteem 14

15 3. Trappensysteem: Algemeen Financiële compensatie: Voor opvang die door overgang financieel nadeel ondervindt Gedurende max. 5 jaar 3 jaar volledig en 2 jaar afbouwend Indexering: Overschrijding spilindex 2 maand nadien verhoging subsidiebedragen met 2% Uitzondering: inkomenstarief ouders aangepast aan de hand van gezondheidsindex 29 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Voorbeeld: Dienst voor onthaalouders 318 kindplaatsen Erkend voor 2006: 251 Erkend na 2006: 67 Personeel: 4 vte dienstverantwoordelijken Gemiddelde leeftijd: 44 jaar Prestaties 90% bezetting = Volle dagen: Halve dagen: Geen inclusieve en flexibele opvang 30 - VVSG - Trappensysteem 15

16 3. Trappensysteem: Gezinsopvang - Basissubsidie Basissubsidie: 267,30 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar Overgangsperiode april 2020: Samenwerkende onthaalouders: Bedrag gezinsopvang = 267,30 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Voorbeeld: 267,30 * 318 plaatsen = , VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Subsidie inkomenstarief Prestaties: 21,46 per kinderprestatie volle dag (5 11 uur) 60% van 21,46 ( 12,88) per kinderprestatie halve dag (<5 uur) Buitenschoolse in zelfde locatie: 40% van 21,46 ( 8,58) per prestatie derde dag (<3 uur) Gemiddelde leeftijd: Wie? Verantwoordelijken Medewerkers: systematische ondersteuning en voldoen aan voorwaarden Gemiddelde leeftijd van 20 jaar: 431,42 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Elk bijkomend jaar boven 20 (tot max. 60 jaar): 7, VVSG - Trappensysteem 16

17 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Overgangsperiode april 2020: Diensten voor onthaalouders openbare besturen: Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 5,91 Voor plaatsen erkend na 2006: geen overgangsmaatregel Samenwerkende onthaalouders: Opvangprestaties: 21,46 per opvangprestatie volle dag; 60% per opvangprestatie halve dag Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 5,91 Samenwerkingsverband: 26,37 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar 33 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: Prestaties 21,46 * prestaties + (21,46 * 0,60) * prestaties = ,93 Gemiddelde leeftijd 251 plaatsen voor 2006 * ( 343,75 + 5,91 * 24 jaar) + 67 plaatsen na 2006 * ( 431,42 + 7,42 * 24 jaar) = ,59 Voorbeeld: totaal subsidiebedrag Basissubsidie + subs. Inkomenstarief component prestaties + subs. Inkomenstarief component leeftijd = , , ,59 = , VVSG - Trappensysteem 17

18 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Inclusieve en flexibele opvang Inclusieve opvang: zie eerder Flexibele opvang 1. Dienst voor onthaalouders en aangesloten onthaalouders met subsidie voor flexibele gezinsopvang Subsidie voor de organisatie: 10,75 per plaats per jaar Subsidie voor de aangesloten onthaalouder: 2,87 per flexibele prestatie In combinatie met subsidie inkomenstarief (= inkomenstarief aanrekenen) Ook voor prestaties langer dan 11 uur en nachtopvang 35 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Gezinsopvang Kostenvergoeding onthaalouders Organisator betaalt nog steeds kostenvergoeding aan onthaalouder: 19,55 per kinderopvangprestatie van 5 11 uur (60% minder dan 5 uur; 100% nachtopvang minder dan 11 uur; 160% meer dan 11 uur; 40% buitenschoolse opvang minder dan 3 uur) Overschrijding index: verhoging 0,21 Subsidie flexibele opvang: 2,87 per flexibele prestatie Overschrijding index: verhoging 0,03 Subsidie individuele inclusieve kinderopvang per kinderopvangprestatie van een kind met een specifieke zorgbehoefte 36 - VVSG - Trappensysteem 18

19 3. Trappensysteem: Groepsopvang Voorbeeld Erkend kinderdagverblijf openbaar bestuur: 36 plaatsen: 27 erkend voor erkend na 2006 Personeel: 0,5 vte directiefunctie 1 vte verantwoordelijke (0,5 vte logistiek medewerker) 8 vte kinderbegeleider Gemiddelde leeftijd: 38 jaar Prestaties: 80% bezetting = Volle dagen: Halve dagen: VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang - Basissubsidie Basissubsidie Voor wie? Zelfstandige kinderdagverblijven met financiële ondersteuning Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG-systeem Erkende kinderdagverblijven Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang 578,37 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Voorbeeld: 36 plaatsen * 578,37 = , VVSG - Trappensysteem 19

20 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief Voor wie? Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG-systeem Erkende kinderdagverblijven Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Prestaties: 23,37 per kinderprestatie volle dag (5 11 uur) 60% van 23,37 ( 14,02) per kinderprestatie halve dag (<5 uur) Buitenschoolse in zelfde locatie: 40% van 23,37 ( 9,35) per prestatie derde dag (<3 uur) Gemiddelde leeftijd: Wie? Verantwoordelijken Kinderbegeleiders Medewerkers: systematische ondersteuning en voldoen aan voorwaarden Gemiddelde leeftijd van 20 jaar: 5.529,66 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Elk bijkomend jaar boven 20 (tot max. 60 jaar): 96, VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie voor inkomenstarief Overgangsperiode april 2020: Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG-systeem: Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 2.307,80 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 40,38 Erkend kinderdagverblijf van een openbaar bestuur: Gemiddelde leeftijd: Voor 67,98% van de plaatsen erkend voor mei 2006 vzw-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 96,76 Voor 32,02% van de plaatsen erkend voor mei 2006 IKG-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 2.307,80 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 40,38 Voor de plaatsen erkend na mei 2006 vzw-tarief: Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 per gesubs. kinderopvangplaats per jaar Per bijkomend jaar (max. 60 jaar): 96, VVSG - Trappensysteem 20

21 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: Prestaties: 23,37 * prestaties + (23,37 * 0,60) * prestaties = ,59 Gemiddelde leeftijd: Plaatsen voor 2006: * 0,6798 = 18,35 => plaatsen * ( 5.529, ,76 * 18 jaar) = ,12 27 * 0,3202 = 8,65 => 9 9 plaatsen * ( 2.307, ,38 * 18 jaar) = ,76 Plaatsen na 2006: 9 9 plaatsen * ( 5.529, ,76 * 18 jaar) = ,06 Totaal: , , ,06 = , VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Subsidie inkomenstarief Voorbeeld: totaal subsidiebedrag basissubsidie + subs. inkomenstarief component prestaties + subs. inkomenstarief component leeftijd = , , ,94 = , VVSG - Trappensysteem 21

22 3. Trappensysteem: Groepsopvang - Plussubsidie Plussubsidie Voor wie? Lokale diensten buurtgerichte opvang 647,50 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar 43 - VVSG - Trappensysteem 3. Trappensysteem: Groepsopvang Inclusieve en flexibele opvang Inclusieve opvang: zie eerder Flexibele opvang: 1. Erkende kinderdagverblijven met de subsidie voor flexibele urenpakketten groepsopvang: 2.660,41 per flexibel urenpakket Min. 150 kindaanwezigheden op flexibele openingstijden per urenpakket In combinatie met de subsidie voor inkomenstarief Inkomenstarief aanrekenen 44 - VVSG - Trappensysteem 22

23 21/03/ Trappensysteem: Groepsopvang Flexibele opvang 2. Zelfstandige kinderdagverblijven met de subsidie flexibele groepsopvang 113,64 per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar Minstens 440 uur kinderopvang op flexibele openingstijden per kalenderjaar Basissubsidie Vrije prijs aanrekenen 3. Groepsopvang zonder subsidies voor flexibele opvang Vrije prijs aanrekenen 45 - VVSG - Trappensysteem Opbouw reserves 46 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 23

24 21/03/ Opbouw reserves Per boekjaar Afzonderlijk voor gezinsopvang en groepsopvang Onder bepaalde voorwaarden: Enkel gebruikt voor de financiering van kinderopvang Jaarlijks max. 20% van de subsidies Gecumuleerd max. 50% van de subsidies Bij overschrijding: aanwendingsplan of aanzuiveringsplan 47 - VVSG - Opbouw reserves Boekhouding 48 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 24

25 5. Boekhouding Begroting: overzicht voorzienbare inkomsten en geraamde uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven in verband met kinderopvang, voor de toerekening van kosten en inkomsten, transparant afzondert Openbaar bestuur met meer dan 18 kindplaatsen: Opgesplitste resultatenrekening: gezins- en groepsopvang Lijst van alle subsidiebedragen Financieel verslag 7 maand na afsluiting boekjaar ter beschikking 49 - VVSG - Boekhouding 5. Boekhouding Mogelijke discrepantie tussen begroting (inkomsten en uitgaven) en resultatenrekening (kosten en opbrengsten) Oplossing? Interne facturatie Afzonderlijke transparante boekhouding inkomsten en uitgaven kinderopvang: Gebruik van BBC beleidsveld 0945 Kinderopvang Aparte resultatenrekening: Voorbereiden Kostenplaats Beleidsitem Deelrapportagecode Indien niet mogelijk: rekening opsturen naar Kind en Gezin die dit het meest benadert 50 - VVSG - Boekhouding 25

26 21/03/2014 Bronnen 51 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Bronnen Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5,6,9,10,13,14,15,17,18,19,21,22,26,29,30,31,33,34,35, 38,46,49,54,59 en 64 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 Brochures van Kind en Gezin Afbeelding zorgregio kleine stad: eving_en_procedures/regelgeving_per_sector/zorgregio/ Zorgregio_kleine_stad_60.jpg 52 - VVSG - Bronnen 26

27 Vragen? 53 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Contactgegevens Esther Holleman Stafmedewerker Dataverzameling en Financiering Kinderopvang en Thuiszorg T VVSG - Contactgegevens 27

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Ingrid Van Cauter, OVSG Ann Lobijn, VVSG Overzicht Stap 1: Behoefte aan kinderopvang bepalen Stap 2: Zelf doen of laten doen Stap 3: Vorm kiezen Stap 4:

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (BS 15 december 2015) houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele

Nadere informatie

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor

Nadere informatie

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument

Visie op betaalbare groepsopvang. Werkdocument Visie op betaalbare groepsopvang Werkdocument Samenva7ng Evolu9e aanbod Zelfstandige Kinderdagverblijven zijn de motor achter de groei van het aantal opvangplaatsen IKG- toekenning creëert quasi geen nieuwe

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Vragen sectoroverleg juli 2014

Vragen sectoroverleg juli 2014 Vragen sectoroverleg juli 2014 1. Vraag naar aanpassing wetgeving : Subsidie diensten De VVSG merkt op dat er voor de kinderdagverblijven van lokale besturen en IKG een gefaseerde groei is wat betreft

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Waarom een Decreet Kinderopvang (1) NU Eenduidige wettelijke

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Tussen enerzijds de organisator: Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Michiels, verantwoordelijke

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur.

Nadere informatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie Ann Lobijn, VVSG Inhoud 1. Pedagogisch beleid 2. 3. Voorstel VVSG 4. Reacties en vragen 2 - VVSG - Inhoud 1 Pedagogisch beleid Decreet Kinderopvang van baby

Nadere informatie

Dienst voor onthaalouders

Dienst voor onthaalouders KINDEROPVANG in gezinsverband bij een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst Dienst voor onthaalouders Onze dienst in het kinderopvanglandschap ²Erkende en gesubsidieerde opvangsector Zelfstandige

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2015.01 1 Versie 2015.01 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten... 3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. DVO Gezinsbond Limburg 037203001. Hamont-Achel, Bocholt-Kaulille, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Hechtel-Eksel, Helchteren, Peer

JAARVERSLAG 2014. DVO Gezinsbond Limburg 037203001. Hamont-Achel, Bocholt-Kaulille, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Hechtel-Eksel, Helchteren, Peer JAARVERSLAG 2014 DVO Gezinsbond Limburg 037203001 Hamont-Achel, Bocholt-Kaulille, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Hechtel-Eksel, Helchteren, Peer Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw - Jaarverslag 2014-1

Nadere informatie

Nr 2 - extra nummer 11 februari 2014

Nr 2 - extra nummer 11 februari 2014 Nr 2 - extra nummer 11 februari 2014 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. Inspiratiedag Kinderopvang 2. Doelgroep 3. Dagverloop 4. Waar 5. Deelnameprijs 6.

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders, als het goede kinderopvang is. De kwalificaties van de personen die in de kinderopvang werken, leveren

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters

houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters stuk ingediend op 1395 (2011-2012) Nr. 7 28 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken

Nadere informatie

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang DOEL VAN DE REGELGEVING = Vrije opvangplaatsen optimaal benutten Door een opvangplan af te spreken

Nadere informatie

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Toelichting van 27 augustus 2008 bij de wijzigingen in het Besluit Vlaamse Regering over de erkenning en de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO), die vanaf 1 juli 2008 gelden

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE GEZINSOPVANG JANUARI 2016

TOEKOMSTVISIE GEZINSOPVANG JANUARI 2016 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 1 Traject

Nadere informatie

Trap 3. Trap 2. Trap 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Trap 3. Trap 2. Trap 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is op die locaties waarvoor het initiatief de financiële ondersteuning aanvraagt.

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Financiering en financiële gezondheid van de kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen

Financiering en financiële gezondheid van de kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen Financiering en financiële gezondheid van de kinderopvangvoorzieningen in Vlaanderen Wim Claeys Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005-2006

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters.

Gedachtewisseling. over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters. stuk ingediend op 2541 (2013-2014) Nr. 1 24 mei 2014 (2013-2014) Gedachtewisseling over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters Verslag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 INHOUD 1. Situering en globale principes 2. Aanvraag prijsverhoging met het aanvraagformulier Informatieve luik Verantwoording in formulier

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

EEN NIEUW DECREET VOOR DE KINDEROPVANG

EEN NIEUW DECREET VOOR DE KINDEROPVANG EEN NIEUW DECREET VOOR DE KINDEROPVANG Een degelijk decretaal kader voor de kinderopvang verdient een zorgvuldige, consequente uitvoering en vergt het inzetten van bijkomende middelen Jan BOSMANS 1 Op

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de stad Leuven voorziet

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

BESLISSINGEN UITBREIDINGSRONDE 2015 ANTWERPEN december 2015

BESLISSINGEN UITBREIDINGSRONDE 2015 ANTWERPEN december 2015 BESLISSINGEN UITBREIDINGSRONDE 2015 ANTWERPEN december 2015 OMSCHAKELING TOEKENNINGEN Er wordt een subsidiebelofte toegekend aan: - De Kleine Vos voor de omschakeling van 4 niet gesubsidieerde plaatsen

Nadere informatie

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST voor kinderen van 0-3 jaar INHOUDSTAFEL Hoofdstuk Pagina I. INLEIDING 2 II. SOORTEN KINDEROPVANG 2 III. IV. OVERZICHT DEELNEMENDE KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. TOELICHTING OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang Risico-analyse in de praktijk Risico-analyse in de praktijk Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang 20 maart 2014 Filmpje van Kind & Gezin 2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie