Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang"

Transcriptie

1 B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1) SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE GROEPSOPVANG (FLEX T1) SUBSIDIE VOOR INCLUSIEVE OPVANG DE SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG DE SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG DE SUBSIDIE VOOR CENTRUM INCLUSIEVE KINDEROPVANG SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) SUBSIDIE VOOR KINDEREN UIT ACHTERGESTELDE GEBIEDEN SUBSIDIE VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN AFZONDERLIJKE BINNENRUIMTE SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN BUITENSCHOOLSE OPVANG SUBSIDIE VOOR OCCASIONELE OPVANG SUBSIDIE VOOR GENERATIEPACT SUBSIDIE VOOR PROJECTEN DIE IN 2014 GESUBSIDIEERD WERDEN VIA HET FCUD (FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN) SUBSIDIE VOOR ORGANISATOREN DIE PERSONEELSLEDEN MET EEN GEWEZEN GESCO-STATUUT IN DIENST HEBBEN SUBSIDIE VOOR LOKALE DIENST BUURTGERICHTE BUITENSCHOOLSE OPVANG

2 ALGEMENE INFORMATIE In deze brochure kan je informatie terugvinden over hoe Kind en Gezin de bedragen berekent en betaalt voor de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang. Kind en Gezin betaalt de meeste subsidies op basis van een voorschot en een saldo. Het voorschot wordt betaald aan het begin van elk kwartaal, een saldo voor eind maart van het kalenderjaar volgend op het subsidiejaar. Bij het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot van 95% van de geschatte subsidies van dat kwartaal. De timing ziet er als volgt uit: Voorschotten Voorschot kwartaal 1 Voorschot kwartaal 2 Voorschot kwartaal 3 Voorschot kwartaal 4 Uitbetaald in Januari April Juli Oktober Het saldo is het verschil tussen het subsidiebedrag waar je als organisator recht op hebt voor een bepaald jaar en de voorschotten die je kreeg. Kind en Gezin berekent en betaalt het saldo voor eind maart van het jaar na het subsidiejaar, op voorwaarde dat je alle nodige informatie hebt bezorgd. Hebben we de informatie niet, dan berekenen we het saldo en het volgende voorschot later. Voor een organisator die volledig stopt met kinderopvang én die geen voorbehoud vraagt van de subsidies, maken we het saldo in het kwartaal na de stopzetting. Bij het berekenen van de bedragen ronden we zo weinig mogelijk af. Dit gebeurt enkel op het einde van de berekening. Er wordt afgerond op het aantal cijfers na de komma, zoals beschreven in deze brochure. We gebruiken in de berekeningen vaak het. In de voorbeelden in deze brochure werken we met dagen. Houd er rekening mee dat we in een schrikkeljaar rekenen met 366 dagen. 2

3 SUBSIDIEBEDRAGEN De subsidiebedragen in deze brochure zijn óf fictief óf de bedragen van We kunnen niet steeds de meest recente bedragen vermelden omdat deze geregeld wijzigen, bijvoorbeeld bij indexoverschrijding. De bedragen in de voorbeelden dienen dus enkel als voorbeeld. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. SUBSIDIEVOORWAARDEN Om subsidies van Kind en Gezin te kunnen krijgen, moet je voldoen aan de subsidievoorwaarden. In de brochure Subsidies voor buitenschoolse kinderopvang vind je informatie over de verschillende subsidies die je als organisator van buitenschoolse kinderopvang van Kind en Gezin kan ontvangen. 3

4 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1) Bedrag De subsidie voor basisaanbod buitenschoolse opvang is een vast bedrag per gesubsidieerde plaats per jaar. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Berekening per subsidiegroep Vanaf 2017 berekent en betaalt Kind en Gezin deze subsidie op een andere manier. We doen dit naar analogie van de baby s en peuters, zodat je als organisator je subsidies flexibeler kan inzetten. We bundelen alle locaties met een attest van toezicht groepsopvang in een subsidiegroep. Een subsidiegroep is een geografisch afgegrensd gebied waarbinnen je subsidies berekend en betaald worden. Voor groepsopvang worden de locaties gebundeld op gemeentelijk niveau. Het Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad vormt de uitzondering: alle locaties groepsopvang met een attest van toezicht vallen in één subsidiegroep. Subsidieberekening We bepalen een gemiddeld openingspercentage. We berekenen eerst jaarlijks een openingspercentage voor alle locaties met een attest van toezicht waarvoor je subsidies krijgt. Zijn er meerdere locaties met deze subsidie binnen de subsidiegroep, dan tellen we de openingspercentage van de verschillende locaties op en delen we ze door het aantal locaties. openingspercentage per locatie = met minstens 5 uur opvang 220 x (aantal dagen met basissubsidie/ ) *100 gemiddeld openingspercentage = Som van de openingspercentages per locatie aantal locaties binnen de gemeente die voldoen aan de subsidievoorwaarden Het gemiddeld openingspercentage is maximum 100% 1. 4

5 Locatie 1 is op jaarbasis 160 dagen van minimum 5 uur open. Locatie 2 is op jaarbasis 180 dagen van minimum 5 uur open. Openingspercentage locatie 1: 160/220 = 72,72% Openingspercentage locatie 2: 180/220 = 81,81% Het gemiddeld openingspercentage voor de subsidiegroep = (72,72% + 81,81%) / 2 locaties = 77,27% 2. Locatie 1 is op jaarbasis 240 dagen van minimum 5 uur open. Locatie 2 is op jaarbasis 180 dagen van minimum 5 uur open. Openingspercentage locatie 1: 240/220 = 109,09% Openingspercentage locatie 2: 180/220 = 81,81% Het gemiddeld openingspercentage voor de subsidiegroep = (109,09% + 81,81%) / 2 locaties = 95,45% We berekenen de subsidie voor een volledig jaar zonder veranderingen. jaarbedrag T1 gesubsidieerde capaciteit T1 gemiddeld openingspercentage Een subsidiegroep heeft 30 gesubsidieerde plaatsen basissubsidie buitenschoolse opvang voor het volledige jaar Het gemiddeld openingspercentage voor 2017 is 87,40% en het bedrag is in 2017,588,83 euro per plaats. Jaarbedrag 2017 = 588, ,40% = ,12 euro 5

6 Hoeveel krijg je als je geen volledig jaar de subsidie krijgt? jaarbedrag gesubsidieerde capaciteit T1 gemiddeld openingspercentage x met subsidie basisaanbod Een locatie heeft subsidies voor 18 plaatsen vanaf 1 mei 2017 en is 145 dagen van minimum 5 uur open. Stap 1. Berekening van het gemiddeld openingspercentage gemiddeld openingspercentage = (245/) X 100 = 98,19% Stap 2. Het bedrag voor 2017: 588,83 x 18 x 98,19% x 245 = 6.985,59 euro Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? Verandert je capaciteit of verandert het bedrag door een indexaanpassing, dan splitsen we de berekening in verschillende stukjes. (jaarbedrag periode1 gesubsidieerde capaciteit T1 periode 1 gemiddeld openingspercentage x aantal dagen periode 1 ) + (jaarbedrag periode2 gesubsidieerde capaciteit T1 periode 2 gemiddeld openingspercentage x aantal dagen periode 2 ) Voorschot Aan het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot voor deze subsidie. Het voorschot wordt berekend op basis van je laatst gekende gemiddelde openingspercentage. Voor het eerste en tweede kwartaalvoorschot van 2017 zullen we een voorschotpercentage berekenen op basis van je voorziene openingsdagen van Nadat we je saldo 2016 (nog op de oude manier) hebben gemaakt, zullen we opnieuw het gemiddeld openingspercentage berekenen. Met dat percentage berekenen we de daaropvolgende voorschotten. Bij het berekenen van het saldo 2017 (op de nieuwe manier) wordt een nieuw gemiddeld openingspercentage berekend. Dat percentage wordt vanaf dan gebruikt. 6

7 De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal jaarbedrag gesubsidieerde capaciteit T1 gemiddeld openingspercentage x aantal dagen in het kwartaal met subsidies x 95% Een subsidiegroep heeft 30 gesubsidieerde plaatsen en een gemiddeld openingspercentage van 78,80%. Voorschot KW1 van 2017 = 588,83 x 30 x 78,80% x 90 x 95% = 3260,70 euro De voorschotberekening met veranderingen in het kwartaal Verandert het bedrag of de gesubsidieerde capaciteit in de loop van het kwartaal, dan wordt dit opgesplitst in twee periodes. Een subsidiegroep heeft op 1 januari gesubsidieerde plaatsen. Het aantal gesubsidieerde plaatsen stijgt vanaf 1 maart 2017 naar 40 gesubsidieerde plaatsen. Er is een gemiddeld openingspercentage van 78,80%. Voorschot KW = [(588,83 x 30 x 78,80% x 59 ) + (588,83 x 40 x 78,80% x 31 )] x 95% = 3.635,08 euro Saldo Voor de berekening van het saldo zal Kind en Gezin je vragen hoeveel dagen je in het afgelopen jaar meer dan 5 uur open was. Op basis daarvan berekenen we op hoeveel subsidie je in het afgelopen jaar recht had. Hiervan trekken we de betaalde voorschotten af. Daarna betalen we het restbedrag. Heb je teveel krijgen voor het vorige jaar, dan wordt dit afgehouden van je volgend voorschot of teruggevorderd. 7

8 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE GROEPSOPVANG (FLEX T1) Bedrag Deze subsidie is een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar. Het aantal subsidieerbare flexibele opvangplaatsen kan niet hoger zijn dan het aantal subsidieerbare opvangplaatsen met basisaanbod. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening De berekening, het voorschot en het saldo van de subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang gebeurt helemaal volgens dezelfde principes als de basissubsidie buitenschoolse opvang maar uiteraard wel met een ander jaarbedrag. 8

9 3. SUBSIDIE VOOR INCLUSIEVE OPVANG 3.1. DE SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG Bedrag In de periode waarvoor er een toekenning van de subsidie is, krijg je een vast bedrag per dag dat het kind effectief wordt opgevangen. Het bedrag per prestatie is hetzelfde, ongeacht de opvangduur (een volle, halve of derde dag). Op de subsidie voor individuele inclusieve opvang, wordt geen voorschot betaald. Je krijgt het volledige bedrag na afloop kalenderjaar (bij het saldo). Vanaf 2017 vraagt Kind en Gezin het aantal dagen jaarlijks op. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Formule voor de berekening van de subsidie individuele inclusieve opvang zonder verandering van het prestatiebedrag: Prestatiebedrag x aantal prestaties individuele incl. opvang in het jaar. Je hebt een toekenning van de subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang voor: Kind A: vanaf 1 januari 2017 zonder einddatum Kind B: vanaf 1 mei 2017 zonder einddatum Kind C: vanaf 1 mei 2017 tot 30 oktober 2017 Prestaties in 2017: Kind A werd tussen 1 januari en 31 december volle en 15 halve dagen opgevangen. Kind B werd tussen 1 mei en 31 december 2017, 102 volle en 10 halve dagen en 8 derde dagen opgevangen. Kind C werd tussen 1 mei en 30 oktober 2017, 88 volle en 7 halve dagen opgevangen. Berekening Aantal dagen Kind A = 157 Aantal dagen Kind B = 120 Aantal dagen Kind C = 95 Totaal aantal dagen = 372 dagen Subsidiebedrag = 9,70 x 372 = 3.608,40 euro 9

10 Formule voor de berekening van de subsidie individuele inclusieve opvang met verandering van het prestatiebedrag: aantal dagen prestatiebedrag 1 [ prestatiebedrag 1 x ( aantal prestaties individuele incl. opvang x )] aantal dagen prestatiebedrag 2 + [ prestatiebedrag 2 x ( aantal prestaties individuele incl. opvang x )] Een organisator heeft in een jaar 372 prestaties voor kinderen met een toekenning voor de subsidie individuele inclusieve zorg. Op 1 mei van dat jaar verandert het prestatiebedrag van 9,70 naar 9,90 omwille van een indexaanpassing. Berekening [ 9,70 x (372 x )] + [ 9,90 x ( 372 x )] = 1.186, ,016 = 3.658,34 euro 3.2. DE SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG Bedrag De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang is de subsidie voor de structurele uitbouw van inclusieve kinderopvang binnen een opvanglocatie. De subsidie is een vast bedrag per structurele plaats per kalenderjaar. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? aantal structurele plaatsen x jaarbedrag x aantal dagen met subsidie 10

11 Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [aantal structurele plaatsen periode 1 x jaarbedrag periode 1 x [aantal structurele plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in periode 1 aantal dagen met subsidie in periode2 ] + ] Voorschot Aan het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot voor deze subsidie. De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal aantal dagen in het kwartaal aantal structurele plaatsen x (jaarbedrag x 95%) Voorschot 3 de kwartaal als je subsidies krijgt voor 5 structurele plaatsen: 5 x (2940,65 92 x 95%) = 3520,72 euro Formule voor de berekening van de subsidie individuele inclusieve opvang met verandering van het De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal [[aantal structurele plaatsen periode 1 x jaarbedrag periode 1 x aantal dagen met subsidie in het kwartaal periode1 ] + [aantal structurele plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in het kwartaal periode2 ] ] x 95% Voorschot 3 de kwartaal als je 5 structurele plaatsen hebt. Op 1 augustus verandert het subsidiebedrag van 2940,65 euro naar 3050,52 euro: 5 x ((2940,65 31 x 95%)+(3050,52x 61 x 95 %))=3607,95 euro 11

12 3.3. DE SUBSIDIE VOOR CENTRUM INCLUSIEVE KINDEROPVANG Bedrag De Centra Inclusieve Kinderopvang krijgen subsidies voor: de realisatie van inclusieve kinderopvang; een proactief opnamebeleid; de verspreiding van expertise; het sensibiliseren, in samenwerking met anderen die instaan voor inclusie. De subsidie is een vast bedrag per kalenderjaar. Voor de juiste bedragen kan je terecht op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? aantal dagen met subsidie jaarbedrag Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [[ jaarbedrag periode 1 x aantal dagen met subsidie periode1 ] + [ jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie periode2 ] ] Voorschot Aan het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot voor deze subsidie. De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal aantal dagen in het kwartaal jaarbedrag x 95% De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal aantal dagen in het kwartaal met jaarbedrag 1 ( (jaarbedrag 1 )+ aantal dagen in het jaar aantal dagen in het kwartaal met jaarbedrag 2 (jaarbedrag 2 ))x 95%) 12

13 4. SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) Voor wie? Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met erkenning. Bedrag De subsidie verschilt naar gelang het aantal plaatsen waarvoor je een subsidietoekenning hebt: forfait 1 per equivalentvolle plaats voor de eerste 21 gesubsidieerde plaatsen; forfait 2 per equivalentvolle plaats voor plaats 22 tot en met 231; forfait 3 per equivalentvolle plaats vanaf de 232ste plaats. Forfait 1 > Forfait 2 > Forfait 3 Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening We werken voor de subsidieberekening met equivalentvolle plaatsen (EVP). Een equivalentvolle plaats is een opvangplaats die op alle volgende openingstijden wordt ingezet: voor schooltijd; na schooltijd; op woensdagnamiddag; op schoolvrije dagen; gedurende één of meer schoolvakanties. Is er een beperkte openingsduur of niet alle plaatsen worden ingezet, dan passen we deze verhoudingsgewijze vermindering toe: voor schooltijd: 12,54%; na schooltijd: 25,08%; op woensdagnamiddag: 14,11%; op schoolvrije dagen: 3,72%; gedurende één of meer schoolvakanties: 44,55%. [(EVP Forfait 1 x Forfait 1) + (EVP Forfait 2 x Forfait 2) + (EVP Forfait 3 x Forfait 3)] x met subsidi Verandert de capaciteit of het forfaitbedrag, dan splitsen we de berekening op in verschillende periodes. 13

14 Een locatie met subsidies voor IBO heeft 30 erkende plaatsen waarvan: 21 gesubsidieerde plaatsen na schooltijd; 21 gesubsidieerde plaatsen op woensdagnamiddag; 30 gesubsidieerde plaatsen op schoolvrije dagen; 30 gesubsidieerde plaatsen gedurende de schoolvakanties. De opvang is niet open voor schooltijd. Alle subsidies worden betaald door Kind en Gezin. We gaan er vanuit dat de subsidies in 2017 gelijk blijven: 2.492,99 forfait ,30 forfait ,92 forfait 3 De totale subsidie wordt dan als volgt berekend: 0 x 12,54% = 0 21 x 25,08 = 21 x 25,08% forfait 1 = 5,2668 EVP 21 x 14,11 = 21 x 14,11% forfait 1= 2,9631 EVP 30 x 3,72= 21 x 3,72% forfait 1 = 0,7812 EVP + 9 x 3,72% forfait 2 = 0,3348 EVP 30 x 44,55 = 21 x 44,55% forfait 1 = 9, x 44,55% forfait 2 = 4,0095 We tellen het aantal op in forfait 1 = 5, , , ,3555 =18,3666 We vermenigvuldigen dit met het bedrag forfait 1 = ,75 euro We tellen het aantal op in forfait 2 = 0, ,0095 = 4,3443. We vermenigvuldigen dit met het bedrag forfait 2 = 7.208,50 euro De totale subsidie 2017 bedraagt dan : ,75 euro ,50 euro= ,25 euro 14

15 Wat is het totaal aantal equivalent volle plaatsen? Om het totaal aantal EVP te berekenen gaan we kijken of forfait1 volledig vol is, door 21 X forfait 1 te berekenen = 21 x 2.492,99 euro= ,79 euro Omdat het totale subsidiebedrag hoger ligt, kunnen we er dus vanuit gaan dat deze volledig ingevuld zijn. We verminderen het totale subsidiebedrag met het bedrag voor 21 plaatsen = ,25 euro ,79 euro = 643,46 euro Dit bedrag delen we door het bedrag forfait 2 = 643,46 / 1.659,30 = 0,39 Het totaal aantal EVP bedraagt dan = 21,39 Op dit totaal aantal EVP (21,39) moet een bezetting van 80% worden gehaald. Is dit niet het geval, dan zakken eerst de plaatsen in de tweede schijf. Krijgt het IBO ook FCUD middelen? Het forfaitair subsidiebedrag IBO valt automatisch in de tweede schijf. Dit omdat de eerste 21 plaatsen in dat geval al gesubsidieerd zijn binnen het FCUD-kader. Bij IBO s waar de eerste 231 plaatsen binnen het FCUD-kader gesubsidieerd zijn, valt de capaciteit bij Kind en Gezin in de derde schijf. Voorschot Er wordt een kwartaalvoorschot betaald van 95% op het geraamde subsidiebedrag. EVP per forfait x Forfaitbedrag x aantal dagen in het kwartaal met subsidies x 95% Bij een EVP van 21,39 betekent dit voor Kwartaal 1: [( ,99) + (0,39 x 1.659,30)] x 90 x 95% = ,05 euro Verandert de capaciteit of het forfaitbedrag, dan splitsen we de berekening op in verschillende periodes. 15

16 5. SUBSIDIE VOOR KINDEREN UIT ACHTERGESTELDE GEBIEDEN Bedrag De subsidie bestaat uit een vast bedrag per equivalentvolle plaats. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening Jaarlijks kan een organisator deze subsidie aanvragen per vestigingsplaats voor het voorbije jaar. Aantal EVP x jaarbedrag aantal dagen met subsidies Een IBO heeft 21,39 EVP. 21,39 x 101,02 x = 2.160,82 euro 16

17 6. SUBSIDIE VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN AFZONDERLIJKE BINNENRUIMTE Bedrag De subsidie is een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats. Voor de juiste bedragen kan je terecht op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? Aantal gesubsidieerde plaatsen x jaarbedrag x aantal dagen met subsidie Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [aantal gesubsidieerde plaatsen periode 1 x jaarbedrag periode 1 x [aantal gesubsidieerde plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in periode 1 aantal dagen met subsidie in periode2 ] + ] Voorschot Aan het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot van 95% voor deze subsidie. De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal Aantal gesubsidieerde plaatsen x Basisbedrag x aantal dagen in het kwartaal x 95% Bij een aantal gesubsidieerde opvangplaatsen van 18 betekent dit voor Kwartaal 1: (18 x 2.044,80) x 90 x 95% = 8.621,77 euro Verandert de capaciteit of het forfaitbedrag, dan wordt de berekening opgesplitst in verschillende periodes. 17

18 De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal aantal dagen in het kwartaal met jaarbedrag 1 aantal gesubsidieerde plaatsen x ((jaarbedrag 1 x 95%)+ aantal dagen in het kwartaal met jaarbedrag 2 (jaarbedrag 2 x 95%)) Bij een aantal gesubsidieerde opvangplaatsen van 18 met een subsidiebedrag dat verandert op 1 februari van 2044,80 euro naar 2082,65 euro betekent dit voor kwartaal 1: 18 x ((2.044,82 x 31 x 95%)+(2082,65x 59 x95%))= 8.714,52 euro 18

19 7. SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN BUITENSCHOOLSE OPVANG Bedrag De subsidie is een vast bedrag per urenpakket. Een urenpakket is een geheel van flexibele openingstijden. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? Aantal urenpakketten x subsidiebedrag x aantal dagen met subsidies Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [aantal urenpakketten periode 1 x jaarbedrag periode 1 x [aantal urenpakketten plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in periode 1 ] + aantal dagen met subsidie in periode2 ] Voorschot Er wordt een kwartaalvoorschot betaald van 95% op het geraamde subsidiebedrag. De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal Aantal urenpakketten x subsidiebedrag x aantal dagen in het kwartaal met subsidies x 95% Een organisator met 7 urenpakketten krijgt voor kwartaal 1: (7 x 2.705,64) x 90 x 95% = 4.436,51 euro De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal [[aantal urenpakketten periode 1 x jaarbedrag periode 1 x aantal dagen in het kwartaal in periode 1 ] + [aantal urenpakketten periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen in het kwartaal in periode2 ] ] x 95% 19

20 8. SUBSIDIE VOOR OCCASIONELE OPVANG Bedrag De subsidie is een vast bedrag per opvangplaats per kalenderjaar. Het bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd voor een gesubsidieerde opvangplaats die geen volledig kalenderjaar wordt toegekend. De subsidie voor occasionele opvang wordt stopgezet als je minder dan 12 kinderen opvangt of minder dan 210 occasionele opvangprestaties realiseert. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Belangrijk: de kinderen in occasionele opvang worden niet meegerekend voor de minimale bezetting van 80% (zie voorwaarden subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang). Voorwaarden Je hebt minstens 3 occasionele opvangplaatsen. Het aantal opvangplaatsen met een subsidie voor occasionele opvang kan nooit meer zijn dan 1/3 de van het totaal aantal opvangplaatsen. Je moet minimaal 4 kinderen opvangen en minimaal 70 opvangprestaties realiseren per occasionele opvangplaats. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, dan wordt het aantal plaatsen met een subsidie voor occasionele opvang verminderd tot het aantal opvangplaatsen waarvoor die minimale voorwaarde wel behaald wordt. Je maakt regionaal afspraken met instanties of organisaties om gezinnen met nood aan occasionele opvang door te verwijzen. Je vermeldt in het kwaliteitshandboek hoe je de occasionele opvang organiseert. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? Aantal occasionele plaatsen x subsidiebedrag x aantal dagen met subsidies Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [aantal occasionele plaatsen periode 1 x jaarbedrag periode 1 x [aantal occasionele plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in periode 1 aantal dagen met subsidie in periode2 ] + ] 20

21 Voorschot De voorschotberekening zonder veranderingen in het kwartaal Aantal occasionele plaatsen x subsidiebedrag x aantal dagen in het kwartaal met subsidies x 95% Bij een aantal occasionele plaatsen van 5 betekent dit voor kwartaal 1: (5 x 1.659,30) x 90 x 95% = 1.943,43 euro De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal [[aantal occ. plaatsen periode 1 x jaarbedrag periode 1 x aantal dagen in het kwartaal in periode 1 ] + [aantal occ. plaatsen periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen in het kwartaal in periode2 ] ] x 95% 21

22 9. SUBSIDIE VOOR GENERATIEPACT Voor wie? Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang of buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte. De subsidie kan ook worden toegekend aan een project voor de opvang van schoolgaande kinderen dat tot 2014 gesubsidieerd werd door FCUD. Bedrag De subsidie is een vast bedrag per kalenderjaar per voltijds equivalent laaggeschoolde jongere die je in dienst hebt. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. Voorwaarden De laaggeschoolde jongere is maximaal 30 jaar oud. De laaggeschoolde jongere wordt ingezet voor extra opvangplaatsen of dienstverlening (een ondersteunende of logistieke functie). Als deze jongere vertrekt, een kwalificatie behaalt of 30 jaar wordt, dan blijft de subsidie behouden als een werknemer uit deze doelgroep binnen de 6 maand wordt vervangen door een nieuwe werknemer uit de doelgroep. Subsidieberekening Hoeveel subsidie ontvang je voor een volledig jaar zonder veranderingen? Aantal VTE x subsidiebedrag x aantal dagen met subsidies Wat als je capaciteit of het jaarbedrag in de loop van het jaar verandert? [aantal VTE periode 1 x jaarbedrag periode 1 x [aantal VTE periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen met subsidie in periode 1 aantal dagen met subsidie in periode2 ] + ] 22

23 Voorschot Er wordt een kwartaalvoorschot betaald van 80% van het geraamde subsidiebedrag. aantal dagen in het kwartaal met subsidies Aantal VTE x subsidiebedrag x x 80% Bij een toekenning in het kader van het generatiepact van 2 VTE s betekent dit voor kwartaal 1: (2 x 5874,57) x 90 x 80% = 2317,64euro De voorschotberekening met veranderingen van het subsidiebedrag in het kwartaal [[aantal VTE periode 1 x jaarbedrag periode 1 x aantal dagen in het kwartaal in periode 1 ] + [aantal VTE periode 2 x jaarbedrag periode 2 x aantal dagen in het kwartaal in periode2 ] ] x 80% 23

24 10. SUBSIDIE VOOR PROJECTEN DIE IN 2014 GESUBSIDIEERD WERDEN VIA HET FCUD (FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN) Wat? Tot eind 2014 subsidieerde het FCUD projecten voor buitenschoolse opvang en regionale coördinatie buitenschoolse opvang, flexibele opvang en opvang voor zieke kinderen. De bevoegdheden en een deel van de middelen van het FCUD werden, na de stopzetting ervan, overgeheveld naar Kind en Gezin. Vanaf het werkingsjaar 2016 krijgen de organisatoren die in 2014 gesubsidieerd werden door het FCUD een subsidie van Kind en Gezin en dit voor 5 jaar. Voor wie? Deze subsidie wordt toegekend aan de organisator die vroeger door het FCUD werd gesubsidieerd. Bedrag Het subsidiebedrag is gelijk aan het subsidiebedrag dat de organisator ontving voor het jaar 2014 (geïndexeerd). Voorschot Per kwartaal wordt een voorschot betaald van 80% op basis van het subsidiebedrag (Subsidiebedrag 2014/4) X 80% Saldo Voor het saldo berekenen we de totale subsidie zoals hierboven beschreven. Hiervan trekken we de betaalde voorschotten af. Het restbedrag wordt uitbetaald. Heb je teveel krijgen voor het voorgaande jaar, dan wordt dit afgehouden van je volgende voorschot of teruggevorderd. 24

25 11. SUBSIDIE VOOR ORGANISATOREN DIE PERSONEELSLEDEN MET EEN GEWEZEN GESCO-STATUUT IN DIENST HEBBEN Wat? Tot eind 2015 subsidieerde het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE): personeelsleden die aangeworven werden als weerwerk gesubsidieerde contractuelen (weerwerkgesco) in de buitenschoolse opvang. gesubsidieerde contractuelen (gesco) bij organisatoren kinderopvang. Door de regularisatie van deze tewerkstelling werden de middelen hiervoor naar Kind en Gezin overgeheveld. Vanaf 2016 krijgen de organisatoren die personeelsleden in dienst hadden onder dit statuut een subsidie van Kind en Gezin en dit voor 5 jaar. Voor wie? Deze subsidie wordt toegekend aan de organisator die voordien weerwerkgesco s of gesco s in dienst had. Bedrag Het subsidiebedrag is samengesteld uit de loonpremie en de RSZ-vermindering voor deze tewerkstelling op basis van het jaar 2014 (geïndexeerd). Voorschot Per kwartaal wordt een voorschot betaald van 80% op basis van het subsidiebedrag ((Subsidiebedrag 2014 loonpremie /4) X 80%) + ((Subsidiebedrag 2014 RSZ-vermindering /4) X 80%) Saldo Voor het saldo moet de organisator aantonen dat het aantal voltijds equivalenten GESCO behouden is. We berekenen de totale subsidie zoals hierboven beschreven. Hiervan trekken we de betaalde voorschotten afgetrokken. Het restbedrag wordt uitbetaald. Heb je teveel krijgen voor het voorgaande jaar, dan wordt dit afgehouden van je volgende voorschot of teruggevorderd. 25

26 12. SUBSIDIE VOOR LOKALE DIENST BUURTGERICHTE BUITENSCHOOLSE OPVANG Wat? Organisatoren van BND-projecten hebben een toestemming en een bijbehorende subsidiëring voor een lokale dienst voor de BND-projecten waarvoor ze tot en met 31 december 2007 een subsidie kregen van Kind en Gezin of voor de projecten lokale diensteneconomie waarvoor ze tot en met 31 december 2007 een subsidie kregen van het Departement WSE. Een organisator van erkende buitenschoolse groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang kan een toestemming en een bijbehorende subsidie krijgen voor een lokale dienst buurtgerichte buitenschoolse opvang als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor de voorwaarden kan je terecht op Ga naar Kinderopvang > Schoolkinderen > Regelgeving > GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN, COÖRDINATIEPUNTEN, FLEXIBELE OPVANGPOOLS, LOKALE DIENST BUURTGERICHTE BUITENSCHOOLSE OPVANG EN AANVULLENDE SUBSIDIE Bedrag Het subsidiebedrag is samengesteld uit: een forfaitair subsidiebedrag Dit bedrag wordt gegeven als er minimaal 200 openingsdagen, minimaal 9 openingsuren op vakantiedagen, minimaal 5 openingsuren op woensdagmiddagen en 2 openingsuren op schooldagen zijn. Het bedrag wordt verhoudingsgewijs verlaagd als niet aan deze minima voldaan is. een loonkost voor de doelgroepwerknemers een aanvullende subsidie voor een deel van de loonkosten van doelgroepwerknemers die een begeleidersfunctie opnemen, met een maximum gemiddeld VTE van 2. Als het aantal VTE minder is dan 2, wordt de subsidie verhoudingsgewijs verlaagd. Lokale diensten, die gelegen zijn in Vlaanderen, krijgen van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie een extra subsidie. De lokale diensten, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen dit niet. Om deze ongelijkheid uit de weg te ruimen krijgen de lokale diensten, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een omkaderingspremie van Kind en Gezin. Je vindt de juiste subsidiebedragen op Ga naar Kinderopvang > Sector baby s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen. 26

27 Subsidieberekening Voor locaties in Vlaanderen: (Aantal toegekende plaatsen x forfaitaire subsidie)+ (gemiddeld aantal VTE x jaarbedrag/2) Voor locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: (Aantal toegekende plaatsen x forfaitaire subsidie)+ (gemiddeld aantal VTE x jaarbedrag/2)+subsidie omkaderingspremie Voorschot In het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot. Forfaitaire subsidie: aantal dagen in het kwartaal aantal toegekende plaatsen x (jaarbedrag x 80%) Het voorschot kwartaal 3 als je een lokale dienst hebt met 21 plaatsen: 21 x ( 7197,46 92 x 80%) = ,79 euro Loonkost voor doelgroepwerknemers: (gemiddeld aantal VTE x jaarbedrag/2) x aantal dagen in het kwartaal x 80% Het gemiddeld aantal VTE dat gebruikt wordt, is steeds het laatst gekende cijfer. Je hebt een lokale dienst met een gemiddeld aantal VTE van 0,92: (0,92 x ,58/2) 92 x 80% = 1.625,79 euro Je hebt een lokale dienst met een gemiddeld VTE van 2,5: 17527,58 92 x 80% = 3534,33 euro 27

28 Omkaderingspremie Brusselse lokale diensten: jaarbedrag x aantal dagen in het kwartaal x 80% Saldo Eerst berekenen we het gemiddeld aantal VTE voor het jaar. Daarna volgt de effectieve afrekening. Berekening gemiddeld VTE = de som van het werkregime van de verschillende doelgroepmedewerkers, rekening houdend met hun start- en stopdatum in het kalenderjaar. 28

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (BS 15 december 2015) houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele

Nadere informatie

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Toelichting van 27 augustus 2008 bij de wijzigingen in het Besluit Vlaamse Regering over de erkenning en de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO), die vanaf 1 juli 2008 gelden

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/ Kinderopvang Jaarverslag 2004 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.12.11 http://www.kindengezin.be 2 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2004 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF Situering OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF 2016 De meest recente uitbreidingsronde van K&G (eind 2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen.

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure KINDER OPVANG in LIER infobrochure 1 VOORWOORD Beste ouder, Lier is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. Die toekomst wordt gegarandeerd door onze jonge gezinnen. Voor het combineren

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (BS 4 februari 2015) houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 logistiek personeel: personen, tewerkgesteld in een dienst voor logistieke hulp, die

Nadere informatie

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die:

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die: BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 JULI 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het [Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] de kosten van bijstand door [tolken voor doven

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

22272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22272 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën [C 2004/35563] Aanwijzing van de ambtenaren belast met de aanvaarding

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Boekhoudkundige registratie van de voorschotten en het saldo van de subsidies aan de Vlaamse sportfederaties (decreet van 13 juli 2001).

Boekhoudkundige registratie van de voorschotten en het saldo van de subsidies aan de Vlaamse sportfederaties (decreet van 13 juli 2001). BLOSO-RICHTLIJN Boekhoudkundige registratie van de voorschotten en het saldo van de subsidies aan de Vlaamse sportfederaties (decreet van 13 juli 2001). (toepassen vanaf boekjaar 2013) Bloso-afdeling Subsidiëring

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2010

jaarverslag kinderopvang 2010 Doelgroepbereik, epbereik, testresultaten s en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2010 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be www.kindengezin.be

Nadere informatie

Subsidiereglement Sportverenigingen

Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Sportvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege dienst Sociale Zekerheid datum 15.09.2014 uw correspondent Dirk

Nadere informatie

Infosessie Het uitbetalen van subsidies aan Sociale Werkplaatsen

Infosessie Het uitbetalen van subsidies aan Sociale Werkplaatsen Infosessie Het uitbetalen van subsidies aan Sociale Werkplaatsen 16 februari 2010 VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 1 welkomstwoord en inleiding Eric Vernaillen Administrateur-generaal

Nadere informatie

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019.

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019. Gent 28/09/2016 OPROEP voor het indienen van aanvragen voor de SUBSIDIERING van kinderopvangplaatsen voor baby s en peuters met inkomenstarief door de Stad Gent. 1. Doelstelling. De meest recente uitbreidingsronde

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie