Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren"

Transcriptie

1 Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Ingrid Van Cauter, OVSG Ann Lobijn, VVSG Overzicht Stap 1: Behoefte aan kinderopvang bepalen Stap 2: Zelf doen of laten doen Stap 3: Vorm kiezen Stap 4: Begroting maken Stap 5: Beslissen Stap 6: Aan de slag: procedure tav Kind en Gezin, lokatie vinden en inrichten, personeel werven, administratie, registratie en documentatie, praktische organisatie opvang, aanbod bekend maken 2 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 1

2 BEHOEFTE BEPALEN 3 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 1: Behoefte bepalen Is er nood aan een bijkomend aanbod kinderopvang van baby s en peuters in de gemeente? Onderdeel van Omgevingsanalyse, Meerjarenplanning Huidig aanbod kinderopvang van baby s en peuters inventariseren Aantal kindplaatsen en -voorzieningen zie: Gemeentelijke kindrapporten voor cijfers: biedt overzicht van erkende kinderopvang + kinderopvang met attest van toezicht in de gemeente 4 - VVSG - 2

3 5 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 6 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 3

4 Stap 1: Behoefte bepalen Is er nood aan een bijkomend aanbod kinderopvang van baby s en peuters in de gemeente? Onderdeel van Omgevingsanalyse, Meerjarenplanning Huidig aanbod kinderopvang van baby s en peuters inventariseren Kwalitatieve kenmerken huidig aanbod: - Betrouwbaar? Kwaliteit? Stabiliteit? - Betaalbaar? Inkomensgerelateerde kinderopvang? - Bereikbaar? Spreiding aanbod over gemeente? - Bekend? Toegankelijk? 7 - VVSG - Stap 1: Behoefte bepalen Behoefte aan kinderopvang kennen Theoretische inschatting maken absolute behoefte aan kinderopvang op korte en lange termijn Op basis van: Demografische ontwikkelingen (aantal kinderen in leeftijdscategorie, geboortecijfer en prognose geboortecijfer) Ruimtelijke planning (instroom jonge gezinnen via vb. verkavelingsplannen, bouw gemeenteschool, vrijgeven industrieterrein enz) Economische ontwikkelingen (activering jonge gezinnen, evolutie tewerkstellingsgraad) 8 - VVSG - 4

5 Stap 1: Behoefte bepalen Behoefte aan kinderopvang kennen Theoretische inschatting maken absolute behoefte aan kinderopvang op korte en lange termijn Op basis van (vervolg): Mobiliteit (vb. infrastructuurwerken, mobiliteitsplan, enz) Sociale ontwikkelingen (kansarmoede, problematische opvoedingssituaties) Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen Andere 9 - VVSG - Stap 1: Behoefte bepalen Behoefte aan kinderopvang kennen Behoefte aan kinderopvang wordt uitgedrukt in % (xx % van de kinderen van 0 tem 2 jaar heeft behoefte aan kinderopvang Vlaamse streefcijfers (op Vlaams niveau): : een aanbod voor 50% van de kinderen : behoeftedekkend aanbod (62% kinderen behoefte studie CSB) 1 plaats wordt gebruikt door meerdere kinderen. Huidige berekening 1 plaats wordt gebruikt door 1,2 à 1,3 kinderen 10 - VVSG - 5

6 Stap 1: Behoefte bepalen Behoefte aan kinderopvang kennen Vb. Zottegem Huidig aanbod: 276 plaatsen * 1,2 = 331,20 Huidig aantal kinderen 0 tem 2 jaar (2012): % = 358 kinderen, 62% = 443,30 kinderen Verschil 50%: 27 kinderen (+23 kindplaatsen) Verschil 62%: 112 kinderen (+94 kindplaatsen) Rekening houden met lokale ontwikkelingen! 11 - VVSG - Stap 1: Behoefte bepalen Behoefte aan kinderopvang kennen Bevragen bij ouders instrument behoefteonderzoek website Kind en Gezin Zie: Bevragen bij huidige kinderopvangvoorzieningen hebben zij wachtlijsten? welke bezetting realiseren zij? 12 - VVSG - 6

7 ZELF DOEN OF LATEN DOEN 13 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 2: Zelf doen of laten doen Waarom als lokaal bestuur zelf kinderopvang organiseren? Niet alleen: 70 lokale besturen organiserend bestuur van DVO 48 lokale besturen organiserend bestuur van KDV 10-tal lokale besturen organiserend bestuur van LoDi 10-tal lokale besturen organiserend bestuur van ZKDV 14 - VVSG - 7

8 Waarom als lokaal bestuur investeren in kinderopvang? Lokale besturen hebben beste zicht op plaatselijke behoeften en noden aan kinderopvang; Kinderopvang = integraal deel van lokaal gezinsbeleid; Instrument om je gemeente aantrekkelijk te houden/maken voor jonge gezinnen: noodzakelijke dienstverlening voor 2-verdieners en één-oudergezinnen; Noodzakelijk in kader van activeringsbeleid; Tewerkstellingsproject (kortgeschoolden); Instrument om gelijke kansen te realiseren voor of naast onderwijs; Instrument om kansarmoede te bestrijden; Inzetten in kader van eigen personeelsbeleid (invullen vacatures knelpuntberoepen) 15 - VVSG - 3 functies van kinderopvang Economische functie: Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken en voor een inkomen zorgen. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen. Sociale functie: Kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat kwaliteitsvolle kinderopvang heel veel kansen kan bieden aan kinderen in armoede. Ook voor de ouders: door de beschikbaarheid van opvang zijn ze in staat om een opleiding te volgen, te solliciteren zodat ze daarna kunnen gaan werken,... Ouders kunnen bij de opvang terecht met allerhande vragen en leren er meteen ook andere ouders kennen. Soms hebben ouders opvang nodig om even tot rust te komen. Pedagogische functie: Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan VVSG - 8

9 Stap 2: Zelf doen of laten doen Zelf doen = zelf bepalen én verschil maken: via afspraken met ouders (HHR), bepalingen inzake ouderbijdrage en sociaal tarief impact op toegankelijkheid; via voorrangsbeleid bijkomende klemtonen inzake gebruikers en doelpubliek leggen; via extra aanbod (openingsuren, -dagen, enz) extra dienstverlening realiseren voor specifieke doelgroepen; via situering lokatie kinderopvang: Impact op toegankelijkheid; Impact op wijkontwikkeling en aantrekkelijkheid buurt; Impact op ontwikkeling scholen, aantrekkelijkheid scholen en diversiteit schoolgebruikers; 17 - VVSG - Stap 2: Zelf doen of laten doen Waarom als lokaal bestuur een kinderopvangvoorziening organiseren op een gemeentelijke schoolsite? concept Brede school ; naadloze overgang kinderopvang - kleuterschool; doorlopende ontwikkelings- en leerlijn tussen opvang en school; schoolachterstand tegengaan; stimuleren kleuterparticipatie; school aantrekkelijk maken voor gebruikers kinderopvang (vooral tweeverdieners en éénoudergezinnen); efficiënt gebruik infrastructuur en ruimte; samenwerking personeel school en kinderopvang met respect voor de eigenheid (uitwisseling personeel, expertise); andere: alle kinderen van één gezin komen samen naar één site, vertrouwdheid met visie kindcentrum enz VVSG - 9

10 Stap 2: Zelf doen of laten doen Waarom als lokaal bestuur een kinderopvangvoorziening organiseren op een gemeentelijke schoolsite? GEEN sociaal voordeel Valkuilen: verschillende regelgevingen: infrastructuur, brandveiligheid, personeel statuut personeel (onderwijzend personeel versus rechtspositieregeling gemeente-ocmw); verschillende doelstellingen onderwijs en welzijn; Kind centraal! 19 - VVSG - VORM KIEZEN 20 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 10

11 Stap 3: Vorm kiezen Huidig kinderopvanglandschap Kinderopvanglandschap na ingaan decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters 21 - VVSG - Huidig kinderopvanglandschap (tot 1 jan. 2014): Erkende en gesubsidieerde sector: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 (BS 19 april 2001) houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders (erkende en gesubsidieerde) Kinderdagverblijven Lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang Diensten voor onthaalouders (onthaalouders en samenwerkende onthaalouders) Zelfstandige sector: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 (BS 23 april 2009) houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen Ministerieel besluit van 24 april 2009 (BS 27 mei 2009) houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige onthaalouders Met attest van toezicht (en/of financiële basisondersteuning) Met inkomensgerelateerde ouderbijdrage Enkel gemelde opvang Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 (BS 2 april 2009) houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze 22 - VVSG - 11

12 Huidig kinderopvanglandschap (tot 1 jan. 2014): Subsidie erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven (met programmatie) Financiële basisondersteuning zelfstandige kinderdagverblijven (zonder programmatie) Inkomensgerelateerde ouderbijdrage zelfstandige kinderopvang (met programmatie) Samenwerkende onthaalouders (aangesloten bij een dienst) (binnen erkenning DVO) 23 - VVSG - Toekomstig kinderopvanglandschap (1 jan. 2014): Enkel gemelde opvang Vergunde opvang: Groepsopvang: minimaal negen tegelijk aanwezige kinderen kunnen zijn Kinderdagverblijven; Samenwerkende onthaalouders Gezinsopvang: voor maximaal acht tegelijk aanwezige kinderen Onthaalouders 24 - VVSG - 12

13 Toekomstig kinderopvanglandschap (1 jan. 2014): Subsidie vergunde kinderopvang: 3 trappen Trap 1: basisondersteuning (zonder programmatie) Trap 2: inkomensgerelateerde ouderbijdrage (met programmatie) Trap 3: sociale functie (met programmatie) Bijkomende modules: inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte (structureel met programmatie, individueel zonder programmatie); flexibele opvang (met programmatie) 25 - VVSG - Stap 3: Vorm kiezen Afhankelijk van middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt voor uitbreiding aanbod: Met programmatie : wachten op uitbreidingsronde kinderopvang Uitbreidingsbudget kinderopvang van baby s en peuters 2013: 6 miljoen Verdeeld over: subsidie voor een erkend kinderdagverblijf/dienst voor onthaalouders (nieuwe plaatsen); IKG-middelen voor zelfstandige kinderdagverblijven (nieuwe plaatsen, omschakelen bestaande plaatsen naar IKG-plaatsen) 26 - VVSG - 13

14 Verloop uitbreidingsronde miljoen: - Uitbreiding IKG: 816 plaatsen - rangschikken zorgregio s aan de hand van IKG-opvangplaatsen per 100 kinderen. Binnen zorgregio rangschikking gemeenten (<25%). Beperkt tot 19 zorgregio s. aandeel budget op basis van aantal kinderen. - Uitbreiding erkende KDV: 215 plaatsen - voorafname Gent (35), Brussel en Antwerpen (70); - resterende 70 plaatsen: selectie 8 zorgregio s (% kansarmoede), per zorgregio gemeenten met minstens 20% kansarmoede of hoogste % kansarmoede. Aantal plaatsen per zorgregio in verhouding tot aandeel kinderen in geselecteerde gemeenten VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Verloop uitbreidingsronde Beslissingskader: - Fase 1: onderzoek ontvankelijkheid - Fase 2: schiften van de aanvragen: - Uitsluitcriteria: Vb. het betreft geen nieuwe plaatsen (subsidie KDV), de realisatie van de plaatsen is pas voorzien na 2015, infrastructuur voldoet niet, huidige bezetting is lager dan 70% (IKG) of 80% (subsidie KDV), enz. - Voorrangscriteria: Vb. bezetting minstens 85% of voor nieuw initiatief behoefte duidelijk aantonen (subsidie KDV), positief advies lokaal bestuur (opportuniteitsadvies), type IKG (uitbreiding, omschakeling, nieuwe initiatieven) - Fase 3: sorteren per stad/gemeente 28 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 14

15 Verloop uitbreidingsronde Beslissingskader: - Fase 4: indien er meerdere aanvragen zijn in één gemeente: rangordenen, beoordelen en scoren op inhoudelijke criteria Vb. bezetting of voorschools gebruik, advies lokaal bestuur, realiseren sociale functie (kinderen voorrangsgroepen) (enkel subsidie KDV), inbedding in een organiserend bestuur of netwerk - Fase 5: budgettaire toets 29 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 3: Vorm kiezen Afhankelijk van middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt voor uitbreiding aanbod Zonder programmatie : altijd beschikbaar - financiële basisondersteuning zelfstandige kinderdagverblijven met attest van toezicht Onafhankelijk van middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt Zelf financieren (met ouderbijdrage, tewerkstellingsmiddelen vb. sociale maribel, gesco, eigen bijdragen) 30 - VVSG - 15

16 BEGROTING MAKEN 31 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Inkomsten ZKDV zonder IKG: - Financiële ondersteuning Kind en Gezin: - Financiële basisondersteuning: 578,99 euro per opvangplaats per jaar (max. 50 plaatsen) of maximaal ,50 euro (op jaarbasis) - Financiële ondersteuning flexibele opvangaanbod (voor 440 uur/jaar): 113,64 euro per opvangplaats per jaar (max. 28 plaatsen) - Inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte: 9,54 euro/opvangdag inclusieve opvang 32 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 16

17 Stap 4: Begroting maken Inkomsten ZKDV zonder IKG (vervolg): - Ouderbijdrage - Vrij te bepalen ouderbijdrage: - Inkomensgerelateerd - Vast bedrag/opvangdag - Vast bedrag/opvangmaand (eventueel afhankelijk van aantal gevraagde opvangdagen) - Bijkomende kosten: luiers, verzorging, enz - Premies tewerkstellingsmaatregelen - Sociale maribel, gesco enz - Andere 33 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Inkomsten ZKDV met IKG: - Financiële basisondersteuning (zie vorige) - Vb. 28 kindplaatsen: ,72 euro - IKG-bijdrage via Kind en Gezin: - 30,42 euro per dag per kind (verrekening 40%, 60% en 160% in functie van verblijfsduur kind) - Extra vergoeding 2,69 euro/kind >10 uur en < 11 uur - Extra vergoeding 5,36 euro/kind >11 uur en < 12 uur - Compensatie ziektedagen kind: per maand: 24,36 euro x capaciteit Vb. ZKDV 28 kindplaatsen, 220 dagen open en 85% bezetting (geen extra vergoedingen): euro 34 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 17

18 Stap 4: Begroting maken Inkomsten ZKDV met IKG: - Bijkomende ouderbijdrage: - Bijdragen niet gerelateerd aan het inkomen (gebruik en afvalverwerking luiers, vervoer, warme maaltijden korte opvang, warme maaltijd BKO, uitzonderlijke uitgaven) - Sanctionerende vergoedingen - Premie tewerkstellingsmaatregelen (zie vorige) - Andere 35 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Inkomsten erkend en gesubsidieerd KDV: - Subsidie Kind en Gezin - Personeelssubsidie: ,53 euro/jaar/plaats + 86,17 euro/jaar/plaats/jaar dat gemiddelde leeftijd personeel hoger is dan 20 jaar - Subsidie logistieke functie (36 257,01 euro), directiefunctie - Aanvullend bedrag - VIA-middelen - Werkingsmiddelen: ,46 euro/jaar/plaats bij bezetting 75%. Verhoogd in functie van bezetting - Vergoeding flexibele opvang, inclusieve opvang enz, 36 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 18

19 Stap 4: Begroting maken Inkomsten erkend en gesubsidieerd KDV (vervolg): - Subsidie Kind en Gezin Vb. KDV 28 kindplaatsen, gemiddelde leeftijd personeel 30 jaar, 220 dagen open en 85% bezetting (geen extra vergoedingen): euro - Bijkomende ouderbijdrage (zie vorige) - Premies tewerkstellingsmaatregelen (aanvullend) - VIPA (geen middelen AGION) euro/m² voor nieuwbouw (maximaal 20 m² per plaats) vb. max euro 37 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Uitgaven kinderdagverblijf (alle vormen): - Eenmalige investeringen - Aankoop gebouw of huurwaarborg - Aanpassingswerken: leefruimte(n), sanitair, keuken, slaapkamer(s), tuin, toegangsbeveiliging... - Aankoop meubels, elektrische apparaten, kookgerei, vaatwerk en linnen - Aankoop speelgoed - Aankoop kantoor- en computermateriaal, software - Keuring elektrische installatie - Brandweercontrole en kosten voor brandveiligheid, zoals blusapparaten, VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 19

20 Stap 4: Begroting maken Uitgaven kinderdagverblijf (alle vormen): - Eenmalige investeringen - EHBO - Andere financiële lasten, bv. voor leningen aangegaan voor de aankoop van materiaal - Personeel (begeleiders, verantwoordelijke, logistieke) - Werkingskosten - Huur en kosten of afbetaling, interest Water, elektriciteit, verwarming, gas, telefoon, vuilnisophaling Onderhoudskosten voor gebouw, linnen en blusapparaten Herstellingen Kosten veiligheid (brandblusapparaten, keuring enz) 39 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Uitgaven kinderdagverblijf (alle vormen): - Werkingskosten (vervolg) - Aankoop voeding - Verzorgingsproducten. - Vervangingsaankopen, bijvoorbeeld speelgoed, arbeidskledij, linnen,... - Opleidings- en literatuurkosten - Verzekeringen: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen en eventuele aanvullende verzekeringen - Administratiekosten: kantoorkosten, informatica, SABAM, billijke vergoeding... - Publiciteitskosten VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20

21 Stap 4: Begroting maken Inkomsten samenwerkende onthaalouders: - Huur gebouw (beperkt) Uitgaven samenwerkende onthaalouders: - Kosten infrastructuur - Aanpassingswerken: leefruimte(n), sanitair, keuken, slaapkamer(s), tuin, toegangsbeveiliging... - Aankoop meubels, elektrische apparaten, kookgerei, vaatwerk en linnen - Aankoop speelgoed - Keuring elektrische installatie - Brandweercontrole en kosten voor brandveiligheid, zoals blusapparaten, VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 4: Begroting maken Uitgaven samenwerkende onthaalouders (vervolg): - GEEN loonkost (vergoeding onthaalouders via kostenvergoeding, begeleiding via dienst voor onthaalouders) - OPGELET: onthaalouders zijn geen werknemer! 42 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 21

22 BESLISSEN 43 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 5: Beslissen Op basis van de analyse (omgevingsanalyse, begroting enz) en de strategische doelstelling inzake aanbod kinderopvang van baby s en kleuters van het lokaal bestuur Beslissen. Beslissing vertalen naar een actieplan. Actieplan = kinderopvangvoorziening voor baby s en peuters oprichten en beheren 44 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 22

23 AAN DE SLAG 45 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 6: Aan de slag - Procedure tav Kind en Gezin: - Minstens melding (meldingsformulier); - ZKDV: aanvraag attest van toezicht, aanvraag financiële basisondersteuning, aanvraag IKG-middelen (uitbreidingsronde); - KDV: aanvraag principieel akkoord en subsidie (uitbreidingsronde) en daarna aanvraag erkenning - Bezoek IVA Zorginspectie - Toekenning attest van toezicht/erkenning - OPGELET: Samenwerkende OO: via de DVO 46 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 23

24 Stap 6: Aan de slag - Lokatie vinden en inrichten: Brandveilig; Veilig en hygiënisch; Toegangsbeveiliging; Aangepast aan aantal opgevangen kinderen. Binnenruimte: 5 m²/kindplaats (speelruimte 3 m² en rustruimte 2 m²); Buitenruimte; Verlichting en verluchting; Inrichting: bedjes, verzorging, toiletten, enz VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 6: Aan de slag - Personeel werven: - Voldoende begeleiding; - Verantwoordelijke; - Medewerkers: pedagogische en organisatorische capaciteiten + minimale kwalificatie; - Attest levensreddend handelen; - Uittreksel strafregister, model B; - Doktersattest; - Kennis Nederlands; - Permanente vorming en bijscholing; 48 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 24

25 Stap 6: Aan de slag - Praktische organisatie opvang - Visie en missie bepalen; Pedagogisch beleid; Ouderparticipatiebeleid; Kwaliteitshandboek en procedures vastleggen; Crisisprocedure en melding gevaarsituaties; Voeding (zelf maken versus beleveren via grootkeuken); VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Stap 6: Aan de slag - Administratie, registratie en documentatie: - Huishoudelijk reglement maken; Software registratie aanwezigheden; Software facturatie, fiscaal attest enz; Overeenkomsten ouders; VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 25

26 Stap 6: Aan de slag - Aanbod bekend maken: - Website, folder, gemeentelijk infoblad, - Officiële opening 51 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst Officiële opening 52 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 26

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool Kinderopvang in Vlaanderen onderwerpen 1. Rol kind en gezin 2. Kinderopvanglandschap 3. Beleidsnota minister Jo Van Deurzen 4. Decreet voorschoolse kinderopvang 5. Buitenschoolse opvang nieuwe visie 6.

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES en OMSCHRIJVINGEN Aangesloten

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang Risico-analyse in de praktijk Risico-analyse in de praktijk Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang 20 maart 2014 Filmpje van Kind & Gezin 2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen

Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen Uitbreiding kinderopvang van baby s en peuters in 2015: inkomensgerelateerde opvangplaatsen met SALK-middelen 1. Situering Het beschikbaar aantal plaatsen voor de provincie Limburg wordt verhoogd met bijkomende

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST voor kinderen van 0-3 jaar INHOUDSTAFEL Hoofdstuk Pagina I. INLEIDING 2 II. SOORTEN KINDEROPVANG 2 III. IV. OVERZICHT DEELNEMENDE KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1. Aantal 0 2 jarigen in Gent op 01/01/2016.

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang.

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Beste Starter, VoorZet, de ondersteuningsstructuur voor de zelfstandigen van de kinderopvang, heeft een lijst opgesteld met de belangrijke zaken

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker VVSG Inspiratiedag 20 maart 2014 Situering binnen een ruimere context Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Praktijkgetuigenissen vanuit de proefgemeenten

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. Betrouwbaarheid. Evolueren. Respect voor. Emoties. Geborgenheid voor kinderen. Ontdekken van talenten stimuleren

ONTHAALBROCHURE. Betrouwbaarheid. Evolueren. Respect voor. Emoties. Geborgenheid voor kinderen. Ontdekken van talenten stimuleren ONTHAALBROCHURE KDV BEREGOED streeft naar een kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van

Nadere informatie

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS 770 medewerkers 5.300 actieve klanten 46 miljoen euro omzet Onze diensten Het Zorgbedrijf bestaat uit 3 zorgpijlers: KINDZORG THUISZORG OUDERENZORG 4 Onze missie We

Nadere informatie

22/06/2010. Dagopvang capaciteit 24 kinderen Buitenschoolse opvang 72 kinderen. Begeleiding: 1 per 7 baby s 1 per 10 peuters

22/06/2010. Dagopvang capaciteit 24 kinderen Buitenschoolse opvang 72 kinderen. Begeleiding: 1 per 7 baby s 1 per 10 peuters Gemeentelijke Dagopvang Kwakkie VVSG werkbezoek ZKDV : 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang : Ann Colpaert Meer info? dagopvang@knesselare.be Geschiedenis Opgestart

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011

Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters. Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Ontwerpdecreet houdende de organisatie van Kinderopvang van baby s en peuters Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2011 Waarom een Decreet Kinderopvang (1) NU Eenduidige wettelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1 INHOUDSTAFEL 1. Situering... 3 2. Doelstelling van het onderzoek... 3 3. Aanpak van het onderzoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de stad Leuven voorziet

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang Informatief 2009/133 - bijlage 1 RC/2009/1216/DOC.020 Centrale administratie Nota voor het Raadgevend Comité Nadenknota afdeling dienst ons kenmerk Kinderopvang Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Toelichting van 27 augustus 2008 bij de wijzigingen in het Besluit Vlaamse Regering over de erkenning en de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO), die vanaf 1 juli 2008 gelden

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang

Lokaal loket kinderopvang Lokaal loket kinderopvang Goedgekeurd op Directiecomité VVSG Afdeling OCMW s en Directiecomité VVSG 1 Inleiding In het kader van het decreet voorschoolse kinderopvang en binnen de door de Vlaamse regering

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij aanvragen tot subsidies met ingang van

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 1 Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 2 Inhoudstafel Praktische info 3 Inleiding 3 Voorwaarden 4 Persoonlijk 5 Jouw gezin 5 Jouw woning 6 Diploma/kwalificaties 6 Vergoeding

Nadere informatie