De stijl van het huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De stijl van het huis"

Transcriptie

1 De stijl van het huis een project in 2010! Pagina 1 van 9

2 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving Inleiding Waarom een huisstijl? 3 2. Werkzaamheden Inleiding Fase 1: Identiteit bepalen Fase 2: Inventarisatie en reikwijdte van de huisstijl Fase 3: Programma van eisen Fase 4: Pitch en Briefing reclamebureaus Fase 5: Keuze voorstel en reclamebureau Fase 6: De huisstijl Fase 7: Implementeren in de organisatie Fase 8: Huisstijlhandboek Fase 9: Onderhoud 7 3. Planning en organisatie Projectplanning 7 4. Kosten 8 Pagina 2 van 9

3 1. Projectbeschrijving 1.1 Inleiding In 2007 is door het college het communicatieplan vastgesteld. In dit plan is het ontwikkelen van een huisstijl opgenomen. Daarnaast speelt de doorontwikkeling van de organisatie en is onlangs onze visie op dienstverlening vastgesteld. Beide trajecten raken de cultuur van onze organisatie. Een gevoel van trots op de eigen organisatie en de huisstijl van de organisatie lopen in elkaar over en versterken elkaar. Om uitvoering te geven aan het door het college vastgestelde communicatieplan, alsook het kunnen aanhaken op de hiervoor genoemde ontwikkelingen, ligt het in de lijn om juist nu te werken aan een (nieuwe) huisstijl. Zeker nu we ook stijlafspraken maken rondom onze schriftelijke communicatie binnen het gestarte traject klantgericht communiceren. Beide trajecten versterken elkaar en onderstrepen dat waar de gemeent Sint-Oedenrode voor staat of in de toekomst naar toe wil. Het sportbedrijf, als onderdeel van de gemeentelijke organisatie, haakt aan bij dit project. Dit komt de herkenbaarheid ten goede. Daar waar in deze notitie wordt gesproken over de gemeente, bedoelen we ook het sportbedrijf. Verderop in het traject zal gekeken worden hoe en in welke mate het nodig kan zijn dat het sportbedrijf een eigen (separate) uitstraling moet krijgen. 1.2 Waarom een huistijl? Identiteit Huisstijl probeert een organisatie als geheel te visualiseren. Om dat te kunnen, moet een huisstijl in staat zijn het wezenlijke van een organisatie uit te drukken: de identiteit. Wanneer de identiteit eenmaal in de huisstijl zichtbaar is gemaakt, vormt deze de basis voor een consistente vorm van communicatie en consistent beeld naar alle doelgroepen. Identiteit bepaalt hoe en wat de organisatie werkelijk is en vormt dus de basis van de uitstraling van de organisatie. Het is belangrijk dat een organisatie zich altijd van haar identiteit bewust is. Daarbij moet de identiteit in overeenstemming zijn met de persoonlijkheid van een organisatie, deze wordt bepaald door de mensen die deel uitmaken van de organisatie en de cultuur die zij samen in stand houden en uitdragen. Visualisatie Een gedeelte van de identiteit van een organisatie wordt gevormd door de visuele identiteit. De visuele identiteit is dát gedeelte van de totale identiteit dat is vormgegeven door grafische ontwerpers. Wanneer zij bewust hebben nagedacht over de totale identiteit van een organisatie en op basis daarvan een visuele identiteit hebben gecreëerd, dan heet het resultaat van dat denken huisstijl. De huistijl Huisstijl is niets meer dan een afspiegeling en versterking van de bestaande identiteit, maar ook niets minder. Een bepaalde kleur en lettertype zijn dus geen huisstijl omdat er geen sprake is van een afgeleide van of een bijdrage aan de identiteit. De gemeente heeft een logo en daaraan gekoppeld de kleuren. Een uitgewerkte huisstijl, met duidelijke richtlijnen hoe hier samen mee om te gaan is essentieel om eenduidig en professioneel te communiceren. We missen een huisstijlhandboek, waarin staat hoe de huisstijlelementen doorgevoerd moeten worden op de verschillende communicatiemiddelen. Het gebruik van huisstijlelementen op de verschillende communicatiemiddelen gebeurt niet altijd en als dat wel gebeurt niet op een vaste en eenduidige manier. De opmaak van die middelen wordt elke keer opnieuw bekeken, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van een ontwerpbureau. Pagina 3 van 9

4 In die zin vormen onze uitingen geen eenheid en is vaak niet in één oogopslag duidelijk: dit komt van de gemeente! Herkenbaarheid Omdat herkenning nu eenmaal altijd optreedt door datgene wat zichtbaar is, wordt de herkenbaarheid van een organisatie vergroot door vormen van visuele communicatie, zoals huisstijl. Hoezeer de mens ook weet dat hij eigenlijk niet op het uiterlijk mag afgaan, hij doet het toch! De nieuwe huisstijl moet daarom doorgevoerd worden op de huisstijldragers die de gemeente kent. Dit pakken we in fasen aan, bijvoorbeeld op het moment dat een nieuwe folder de deur uit gaat! Efficiëntie en kosten Een onderbelicht aspect van huisstijl is efficiëntieverbetering. De standaardisatie die inherent is aan een huisstijlproject zorgt ervoor dat de verschillende communicatiemiddelen optimaal op elkaar worden afgestemd en dat levert besparingen op. Soms zelfs zoveel dat de investering ruimschoots wordt terugverdiend. We hoeven niet voor elke folder opnieuw te kijken naar de layout of (hoge) vormgevingskosten te betalen! 2. Werkzaamheden 2.1 Inleiding Een huisstijlproject is pas geslaagd als zoveel mogelijk mensen zich erin herkennen. Hieronder beschrijven we waar en wanneer zij meepraten. Op deze manier worden de Rooise samenleving, de gemeenteraad, het college, DT alsook de medewerkers meegenomen in dit project. Om te komen tot een nieuwe huisstijl, doorlopen we 9 fases. Binnen iedere fase vindt een aantal werkzaamheden plaats. Hieronder lichten we iedere fase inhoudelijk toe en beschrijven we de werkwijze. Een werkgroep begeleidt dit project van begin tot eind. Dat is nodig omdat bij het ontwikkelen van een huisstijl verschillende aspecten een rol spelen. Door aan de voorkant rekening te houden met verschillende (technische) kaders, voorkomen we (implementatie)problemen achteraf. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Automatisering/technische eisen: Frans de Kruijf (toepassing in applicaties) PBZ: collega met overall view huidige toepassingen SLZ: collega met overall view huidige toepassingen Sportbedrijf: Gerrit van Meeuwen Lonneke Snellen (toepassing websites) Astrid Jacobs (communicatie) 2.2 Fase 1: Identiteit bepalen Een huisstijlproject kan niet plaatsvinden voordat is vastgesteld welke identiteit of eventueel gewenste identiteit de huisstijl moet gaan uitdragen. De identiteit moet breed gedragen worden; dus de juiste mensen aan tafel! Om de huidige en/of gewenste identiteit (op papier) te krijgen is een afvaardiging van een breed scala aan mensen noodzakelijk. Hierbij denken we aan de volgende samenstelling: 1. afvaardiging klankbordgroep dienstverlening (7 personen); 2. college; 3. afvaardiging gemeenteraad; 4. DT; 5. afvaardiging werkgroep (samenstelling hiervoor genoemd). Deze groep personen zal tijdens een bijeenkomst brainstormen over de huidige/gewenste identiteit van de gemeente Sint-Oedenrode aan de hand van de memo onze identiteit, diverse Pagina 4 van 9

5 slogans en kernwaarden, d.d Uiteindelijk zal een conclusie ontstaan wat input is voor een adviesplan waarmee een reclamebureau uit de voeten kan. Werkwijze - Samenstellen van een groep afgevaardigden (hiervoor genoemd) - Plannen van een brainstormsessie - Definitieve conclusie t.a.v. identiteit gemeente Sint-Oedenrode formuleren 2.3 Fase 2: Inventarisatie en reikwijdt van de huistijl Een inventarisatie van hoe de huisstijl zal worden toegepast. Dat kan op verschillende manieren: hij kan zich beperken tot briefpapier en website, maar een huisstijl kan ook verder in een organisatie worden doorgevoerd zoals serviesgoed en dienstkleding. Om zicht te krijgen op de kosten is al een globale inventarisatie gemaakt. Hierbij gaat het alleen nog om vervanging van huisstijldragers. In een bijlage treft u hiervan een overzicht. Doorvoeren van een nieuwe huisstijl brengt kosten met zich mee. Het is echter lang niet altijd nodig om meteen alle huisstijldragers te vervangen. Afspraak is om dit in fases te doen: als vervanging aan de orde of logisch is. Om een goed beeld te krijgen van mogelijke huisstijldragers en de hieraan gestelde (technische) eisen stellen we voor om in overleg te gaan met de volgende groep mensen: Facilitair: Melvin Laheij (briefpapier, kopjes, dienstkleding etc) Automatisering/technische eisen: Frans de Kruijf (toepassing in applicaties) Dienstverlening: Iris Sweerman (afstemming met communicatiekanalen) PBZ: collega met overall view huidige toepassingen SLZ: collega met overall view huidige toepassingen OSZ: José van Ijzendoorn (personeelszaken, zoals advertenties etc.) Sportbedrijf: Gerrit van Meeuwen Gemeentewerf: Marc de Bie Communicatie en websites: Anja van Aert en Lonneke Snellen De vertegenwoordiging moet een goed beeld kunnen geven van de al aanwezige (te vervangen) huisstijldragers, de beschikbare budgetten daarvoor en de nog gewenste huisstijldragers. Ook leveren zij een bijdrage aan het op te stellen programma van eisen. Werkwijze - Inventariseren van alle huisstijldragers (bijlage 1) - Huisstijldragers groeperen (faseren invoering) - Bepalen noodzakelijkheid en wanneer welke groep huisstijldragers vervangen moet worden en de daaraan te koppelen (technische) eisen - In beeld brengen van de beschikbare budgetten Pagina 5 van 9

6 2.4 Fase 3: Programma van eisen Op basis van de inventarisatie én de formulering van de identiteit wordt aan de implementatiekant een programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen bevat aspecten voor wat betreft het ontwerp (fase 2.2) en technische specificaties (fase 2.3). Werkwijze - Programma van eisen vanuit de gemeente opstellen 2.5 Fase 4: Pitch en Briefing reclamebureaus Reclamebureaus zijn er in overvloed. Het is moeilijk om een juiste keuze te maken met welk bureau wij gaan samenwerken. Het vernieuwen van een huisstijl is een groot en belangrijk project. Een goed reclamebureau moet zich kunnen verplaatsen in de opdrachtgever, het is belangrijk dat de samenwerking goed verloopt. Je moet in principe samen kunnen lezen en schrijven. De bureaus die geselecteerd zijn, zijn niet de kleinste en om de kosten te drukken ook niet de grootste. Het is verstandig om bij het vernieuwen van de huisstijl niet te kiezen voor een klein en onervaren bureau. De volgende bureaus worden door ons naar voren geschoven: Verhoeven reclame uit Sint-Oedenrode Appeltjez uit Son en Breugel Itch reclame en communicatie uit Helmond Platvorm 64 uit Oss Dit zijn bureaus met kennis en ervaring en ook gunnen wij een ondernemer uit Rooi de mogelijkheid om te offreren. Itch reclame heeft onlangs de nieuwe huisstijl van de gemeente Someren naar tevredenheid ontwikkeld. Door Verhoeven en Appeltjez is gevraagd om in aanmerking te komen voor deze opdracht. Verhoeven ontwikkelde diverse folders voor de gemeente Sint-Oedenrode. Van Verhoeven alsook van Platform 64 kan uit ervaring gesproken worden dat de samenwerking goed verloopt. In de meegezonden briefing belichten we de aspecten van de identiteit die naar een concreet ontwerp moeten worden vertaald. Op basis van deze afspraken en het programma van eisen, gaan de reclamebureaus aan de slag met het maken van voorstellen voor de huisstijl. Het is mogelijk aanvullend telefonisch (of op afspraak) nog een nadere toelichting te krijgen. Om een goede eerste indruk te kunnen geven ontvangen de bureaus een vergoeding van 250,00. Werkwijze - Kennis maken - Conclusie van identiteit en programma van eisen briefen - Selectie en gunningcriteria door college laten vaststellen - Afspraken maken over het vervolg (deadline, kosten etc) 2.6 Fase 5: Keuze voorstel en reclamebureau De bureaus presenteren op dezelfde dag de voorstellen. De voorstellen worden gezamenlijk beoordeeld door: College DT Afvaardiging gemeenteraad Afvaardiging werkgroep Na deze presentaties zal er een keuze gemaakt moeten worden met welk bureau de gemeente in zee gaat. Pagina 6 van 9

7 2.7 Fase 6: De huisstijl Het geselecteerde reclamebureau werkt het ontwerp verder uit. Wanneer het ontwerp akkoord is kan het bureau aan slag met de andere huisstijldragers. Daarna is de huisstijl in principe gereed. Mocht achteraf blijken dat er ontwerpen moeten worden gemaakt voor niet voorziene huisstijldragers, dan wordt het bureau nader geraadpleegd. Aan de implementatiekant kan nu ook een kostenbegroting (en planning) gemaakt worden. Aan de hand van deze begroting kan worden vastgesteld in welk tempo de huisstijl ingevoerd gaat worden. Het gefaseerd of niet invoeren van bepaalde delen van een huisstijl doet wel afbreuk aan de visuele communicatie van de organisatie als geheel. We zullen op tijd moeten aangeven wanneer we de huisstijl introduceren, zodat we niet onnodig briefpapier, enveloppen en dergelijke bestellen. We werken gezamenlijk naar een bepaald moment toe. 2.8 Fase 7: Implementatie in de organisatie De daadwerkelijke invoering van de huisstijl kan in principe beginnen. Maar eerst moet iedereen uitgebreid worden ingelicht over de nieuwe huisstijl. De implementatie kan niet plaatsvinden voordat het hele personeel is doordrongen van de noodzaak van de huisstijl; er moet rekening mee gehouden worden dat dit enige tijd vergt. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de visie achter en het doel van de nieuwe huisstijl en dienen hierover te worden ingelicht. Het moet overigens niet zo zijn dat werknemers in deze fase voor het eerst te horen krijgen over de nieuwe huisstijl, ook tijdens alle vorige fasen moeten zij op de hoogte gehouden worden. Het verschil tussen de vorige fasen en deze is dat de verstrekte informatie nu niet meer voorlichtend, maar motiverend van aard is. Er moet voor gezorgd worden dat werknemers warm lopen voor de nieuwe huisstijl en hem op een correcte manier gaan gebruiken. 2.9 Fase 8: 8 Huisstijlhandboek ijlhandboek Terwijl de invoering plaatsvindt, werkt het reclamebureau aan het huisstijlhandboek. Hierin staat beschreven hoe we de huisstijl op verschillende huisstijldragers moeten toepassen. Het handboek is niet alleen voor de invoeringsfase bedoeld, maar vooral voor het onderhoud daarna Fase 9: Onderhoud Wanneer een huisstijl niet nauwgezet onderhouden wordt, verwatert hij en daarmee de visuele communicatie en de identiteit van de organisatie. Dan is het hele huisstijlproject voor niets geweest. Het is een permanent proces.. Binnen de werkgroep maken we afspraken hoe we onze huisstijl blijvend bewaken. 3. Planning en organisatie 3.1. Projectplanning De nu volgende weekplanning laat zien wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden Weeknummer Werkzaamheden 17 Plan van aanpak bespreken met secretaris en portefeuillehouder communicatie 18 Plan van aanpak bespreken met DT Bijeenkomst plannen met de werkgroep 21 Plan van aanpak bespreken in College 11 mei 2010 Plan van aanpak bespreken in voorbereidingscommissie 10 juni 2010; aanbieden voor agendacommissie 27 mei, aanleveren uiterlijk14 mei, advies in collegevergadering uiterlijk 11 mei Plan van aanpak bespreken met de werkgroep Pagina 7 van 9

8 Uitnodiging verzenden brainstormsessie Bijeenkomst plannen voor werkgroep huisstijldragers 22 Eerste aankondiging (plan van aanpak betrokken personen) op intranet. Hierbij ook input vragen voor de werkgroep huisstijldragers. 23 Bijeenkomst brainstormsessie, input voor briefing 24 Bijeenkomst werkgroep huisstijldragers (werkgroep zit hierbij) 26 Tweede bijeenkomst huisstijldragers met terugkoppeling over brainstormsessie 26 Tweede terugkoppeling op intranet (identiteit, programma van eisen, concept fasering huisstijldrager) 27 Opstellen briefing, programma van eisen, (concept) fasering invoering huisstijldragers. 28 Briefing naar bureaus: Ervaring/port folio, concept ontwerp, concept, globale kostenraming 36 Presentatie voorstellen bureaus (bij voorkeur op één dag) Aansluitend gezamenlijk bepalen welk bureau de huisstijl verder uitwerkt. 37 Bijeenkomst (met bureau?) brainstormgroep over de gemaakte keuze en het concept. 38 Bijeenkomst werkgroep huisstijldragers: presentatie eerste concept en bepalen groepen huisstijldragers en fasering/planning (in relatie tot de kosten). 38 Fasering opstellen van de in te voeren huisstijldragers (op basis van de geraamde kosten van het door ons gekozen bureau) Na week 38 Gemeenteraad informeren over het gekozen ontwerp en de wijze van (gefaseerde) invoering 39 Opdracht geven aan het bureau de eerste fase uit te werken. (zomervakantie scholen zuid week 29 t/m 34) 39 Terugkoppeling aan de organisatie over de keuze die gemaakt is en de gefaseerde invoering (bijeenkomst met bureau?) Vanaf week 40 Implementatie in de organisatie 1 januari 2011????????????? Presentatie nieuwe huisstijl afhankelijk van voorraad (briefpapier), timing folders e.d. 4. Kosten Om de nieuwe huisstijl te ontwikkelen is een bedrag opgenomen in de begroting van , --. Dit bedrag moet voldoende zijn om de huisstijl te laten ontwikkelen en implementeren. In de inventarisatiefase (zie 2.3) bepalen we welke huisstijldragers vervangen moeten worden alsook op welk moment. Voor het vervangen van huisstijldragers kiezen we logische momenten uit: momenten waarop er opnieuw moet worden besteld (bijvoorbeeld briefpapier) of vervangen. Dat betekent dat niet onnodig beslag zal worden gelegd op onze reguliere budgetten. Pagina 8 van 9

9 Bijlage: Uitleg begrippen In het plan van aanpak staan meerdere begrippen, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht. Identiteit en imago Een geïntegreerde en eenduidige aanpak van alle communicatieve uitingen van een organisatie heeft als doel de organisatie als geheel uit te dragen. Hiermee wordt geprobeerd om de identiteit (het feitelijke beeld van de organisatie) en de gewenste identiteit (het beeld dat de organisatie wil oproepen) te laten overeenkomen, alsook het imago (het beeld dat publieksgroepen van de organisatie hebben) en het gewenst imago (het beeld dat de organisatie wenst te vestigen bij haar publieksgroepen). De zender is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn identiteit en gewenste identiteit. Om de buitenwereld te informeren en te overtuigen van de identiteit van een organisatie is communicatie een belangrijk middel. Het uitgangspunt daarbij is dat alle communicatieve uitingen van een organisatie één herkenbaar beeld oproepen. Alle communicatie-uitingen en -middelen moeten elkaar aanvullen en zodanig op elkaar afgestemd zijn dat er een meerwaarde ontstaat. Huisstijl Huisstijl is de totale presentatie van de organisatie als geheel. Waar we hier spreken van huisstijl bedoelen we alleen de visuele presentatie van de organisatie volgens strikte voorschriften ten behoeve een eenduidige herkenbaarheid. Basiselementen zijn naam/merk, kleur, lettertype en typografisch stramien. De huisstijl geeft de identiteit vorm en bepaalt daardoor in grote mate het gezicht van de organisatie. Het is de visuele presentatie van de organisatie. Een herkenbaar logo en een eigen kleur, zijn vaste onderdelen van die presentatie. Door de huisstijl consequent toe te passen, gaan externe en interne publieksgroepen na verloop van tijd een huisstijl als vanzelf associëren met de organisatie en de kwaliteit van de producten en diensten. Een consistente huisstijl zorgt dus voor herkenning. Huisstijlelementen - Logo (grafische beeld) bestaande uit: woordmerk (bijvoorbeeld naam) en beeldmerk (eigen symbolische herkenningsteken). - Kleur: kleur is erg belangrijk, omdat daaraan bepaalde eigenschappen worden toegekend. Elke kleur heeft een eigen gevoelswaarde. - Grafische elementen (vaste lettertypen, vaste marges, stijlen van opmaak en dergelijke. De afspraken hierover worden vastgelegd in een huisstijlhandboek, zodat voor iedereen duidelijk is hoe zij moeten omgaan met de huisstijl). - Totale aanpak: Huisstijl is niet beperkt tot het logo en het drukwerk, maar wordt doorgevoerd naar diverse huisstijldragers. Huisstijldragers - Bij de ontwikkeling van een huisstijl moet ermee rekening worden gehouden dat het ontwerp op verschillende huisstijldragers afgebeeld kan worden. Huisstijlhandboek Een huisstijl wordt vastgelegd in een huisstijlhandboek. Hierin staan de regels voor het gebruik en de toepassing van de huisstijl. Als iedereen zich strikt aan de regels houdt wordt de huisstijl consistent toegepast en levert de huisstijl op lange termijn een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming. De bewaking van de huisstijl bij alle communicatie-uitingen is dan ook erg belangrijk. Pagina 9 van 9

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

GoedBeginnen.nl. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl.

GoedBeginnen.nl. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl. GoedBeginnen.nl Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl. Inhoud 1. Inleiding 2. De huisstijl 3. Logo toepassingen 4. Huisstijl kleuren 5. Typografie 6. Voorbeelden

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Jenny Lindhout * illustratie & grafisch ontwerp verzorgt beeld en ontwerp van

Jenny Lindhout * illustratie & grafisch ontwerp verzorgt beeld en ontwerp van Jenny Lindhout * illustratie & grafisch ontwerp verzorgt beeld en ontwerp van Werkwijze bij het ontwikkelen van een huisstijl Een huisstijl laten maken doe je niet elke dag. In deze beschrijving staat

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 NIMA COMMUNICATIE-A

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

: Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van

: Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d.. 13 januari 2014 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van Gijzel)

Nadere informatie

Algemene richtlijnen & instructies voor het toepassen van de huisstijl m.b.t. de band Coldcase

Algemene richtlijnen & instructies voor het toepassen van de huisstijl m.b.t. de band Coldcase Algemene richtlijnen & instructies voor het toepassen van de huisstijl m.b.t. de band Coldcase 1 Inhoud Inleiding pag 3 De huisstijl pag 4 Beeldmerk pag 6 Huisstijlkleuren pag 7 Huisstijlelement: speakers

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Regeling auteursrechtelijk voorbehoud op een beeldmerk en huisstijl

Regeling auteursrechtelijk voorbehoud op een beeldmerk en huisstijl AZ Regeling auteursrechtelijk voorbehoud op een beeldmerk en huisstijl Regeling van 16 juni 2008, houdende het voorbehouden door de Staat der Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken) van het auteursrecht

Nadere informatie

Huisstijl handboek van de kledingwinkel

Huisstijl handboek van de kledingwinkel Huisstijl handboek van de kledingwinkel BERSHKA BERSHKA BERSHKA Inhoud Inleiding...1 De huisstijl...2 - Het Logo. - De Huisstijlkleuren Typografie...3 - Broodletter - Cursieven - Koppen Drukwerk...4 -

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderen Samen 2017

Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Waarom een communicatieplan voor Ouderen Samen? Het communicatieplan heeft als doel Ouderen Samen meer bekendheid te geven, zodat Ouderen Samen een begrip wordt in de

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016

Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016 Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016 Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1: Huisstijl 4 1.1 Wat is een huisstijl? 4

Nadere informatie

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord.

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord. Huisstijl Iedereen is overtuigd van het belang van goede communicatie en presentatie. Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, en een bepaald beeld achter laten bij de doelgroep. Kortom: als organisatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Communicatie & Fondsenwerving Dierenbescherming versie febr. 2011 1 Inleiding Dit gebruikersprotocol en stijlhandboek beschrijft de volgende

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandboek Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl februari 2009 Inhoud Huistijlhandboek Inleiding 5 Basiselementen 7 Beeld- en woordmerk 7 Beeldmerk 7 Kleur 8 Onjuiste toepassingen

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3296.OOI Inboeknummer 09bst01082 Dossiernummer 926.1S4 23 ] U nl 2009 Informatienota voor de raad Betreft kristallogo gemeente Eindhoven versus Stadswapen Eindhoven Kennis

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro Briefing Huisstijl Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: 2 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Wij maken graag reclame voor anderen

Wij maken graag reclame voor anderen Wij maken graag reclame voor anderen RECLAME ONTWERP WEBSITE HUISSTIJL U wilt uw doelgroep....aanspreken, informeren en overtuigen. Dat doet u met een heldere boodschap en direct in het oog springende

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Wordt (h)erkend met een huisstijl een inleiding in huisstijl voor musici

Wordt (h)erkend met een huisstijl een inleiding in huisstijl voor musici Wordt (h)erkend met een huisstijl een inleiding in huisstijl voor musici Wat is een huisstijl Een huisstijl is de visuele identiteit van een band of muzikaal project. Visuele identiteit of huisstijl ontstaat

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017 Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself Versie: 2.0 maart 2017 Inleiding In dit handboek wordt beschreven hoe de huisstijl van Wij zijn Nijmegen kan worden ingezet in zowel online als of offline

Nadere informatie

Aan de CoZa wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de wenselijkheid om een huisstijlheroriëntatietraject

Aan de CoZa wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de wenselijkheid om een huisstijlheroriëntatietraject Inleiding Tussentijds rapport na enquête in het kader van heroriëntatie huisstijl In het Beleidsplan 2002 2010 is in Hoofdstuk V op hoofdlijnen het Communicatiebeleid neergelegd. Eén van de aspecten die

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd:

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd: Huisstijlhandboek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie & organisatiebeschrijving... 4 Logo, pay-off & pictogrammen... 5 Logo & kleurgebruik... 6 Typografie... 8 Briefpapier... 9 Persbericht... 10 Powerpoint

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY

HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD C G DELTA ACADEMY 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK DELTA ACADEMY LOGO 1.2 DELTA ACADEMY ENDORSED LOGO

Nadere informatie

>> STAP VOOR STAP IMPACT CREËREN DBZ IN BEGRIJPBARE BROKKEN

>> STAP VOOR STAP IMPACT CREËREN DBZ IN BEGRIJPBARE BROKKEN >> STAP VOOR STAP IMPACT CREËREN IN BEGRIJPBARE BROKKEN WIJ WILLEN EEN POSITIEF EFFECT HEBBEN OP ZOVEEL MOGELIJK MENSEN Dat doen we door mensen uit te nodigen om de wereld om ons heen anders te bekijken,

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT

HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD F G HZ SPORT 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK HZ SPORT LOGO 1.2 MINIMAAL FORMAAT HZ SPORT LOGO 1.3 MINIMALE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

stadsstijl HELMOND richtlijnen

stadsstijl HELMOND richtlijnen stadsstijl HELMOND richtlijnen 1 Inleiding Dit huisstijlhandboek geeft richtlijnen die houvast geven bij het gebruik en consistent doorvoeren van de stadsstijl van Helmond Marketing. Door het volgen van

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Voorstelling nieuwe huisstijl

Voorstelling nieuwe huisstijl Niet vergeten! Nieuwe huisstijl Stad Torhout op 1 juni 2009 Voorstelling nieuwe huisstijl Stad Torhout Waarom een huisstijl? Met een sterk merk, willen we onze stad op een onderscheidende manier profileren.

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL HZ CULT

HUISSTIJL MANUAL HZ CULT HUISSTIJL MANUAL HZ CULT HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD E G HZ CULT 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK HZ CULT LOGO 1.2 MINIMAAL FORMAAT HZ CULT LOGO 1.3 MINIMALE MARGE

Nadere informatie

RICHTLIJNEN HUISSTIJL ADFIZ - LEDEN

RICHTLIJNEN HUISSTIJL ADFIZ - LEDEN RICHTLIJNEN HUISSTIJL ADFIZ - LEDEN Motivatie logo Adfiz Het logo Adfiz staat voor waarden als betrouwbaarheid, kwaliteit, deskundigheid, gemak, etc. Allemaal zaken die een klant belangrijk vindt bij zijn

Nadere informatie

Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl. www.dickhoffdesign.com

Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl. www.dickhoffdesign.com Huis met stijl Over identiteit en huisstijl www.dickhoffdesign.com Huis met stijl Over identiteit en huisstijl Voor elk bedrijf is het van belang een positieve indruk te maken. Op potentiële nieuwe klanten

Nadere informatie

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in ondernemers in onderscheidend vermogen tactisch gezien over tac tik Geboren en getogen dutch designers Richard Sanders en Marcel Stallinga leerden het vak in het pre-digitale tijdperk. Na jarenlang afzonderlijk

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Revitalisering huisstijl

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Revitalisering huisstijl Behoudens advies van de commissie EGTV B&W-nr.: 05.0668 d.d. 31-05-2005 Onderwerp Revitalisering huisstijl BESLUITEN 1. in te stemmen met de uitkomsten van het huisstijlonderzoek uit 2004 en het bijgaande

Nadere informatie

Richtlijnen Advertising

Richtlijnen Advertising Notitie Serviceorganisatie Bezoekadres: Wijnhaven 69, Rotterdam Postadres: Postbus 1130 3000 BC Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Matilde Mauricio Monteiro Telefoon: 010 267 6000 E-mail: rotterdamhuisstijl@rotterdam.nl

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam.

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam februari 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. De huisstijl 3. Logo toepassingen 4. Huisstijlkleuren

Nadere informatie

Beslisdocument fase II, plan van aanpak fase III

Beslisdocument fase II, plan van aanpak fase III Beslisdocument fase II, plan van aanpak fase III Versie: 0.1 PROMOTIEVISIE VAN HOOGEVEEN Datum: 14 novemeber 2007. bestuurlijk opdr.gever: Willem Urlings Ambtelijk opdr. gever Naam projectleider Henk de

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Datum 4 september 2012 Onderwerp Huisstijl. E. Blom en G. van de Brandhof Projectnummer

Datum 4 september 2012 Onderwerp Huisstijl. E. Blom en G. van de Brandhof Projectnummer Voorstel Aan algemeen bestuur 19 september 2012 Datum 4 september 2012 Docbasenummer 00261700 Portefeuillehouder E. Blom en G. van de Brandhof Projectnummer Programma Afdeling Bestuur en belastingen Services

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Huisstijl Handboek Bar End

Huisstijl Handboek Bar End Huisstijl Handboek Bar End Het huisstijl handboek van Mountainbikeclub Bar End Met een huisstijl kunnen wij onze eigen identiteit goed tot uitdrukking brengen. Wij presenteren ons met een herkenbare eigen

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Je hebt iets te vertellen...

Je hebt iets te vertellen... Je hebt iets te vertellen.....aan je klanten, je medewerkers of een andere specifieke groep mensen. Over je product, je dienst, je campagne of je proces. Je hebt, kortom, een boodschap. Vertel hem eerst

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie Huisstijlhandboek Kunststichting Firma Van Drie Martine den Boer Definitief 1 april 2013 Huisstijlhandboek Firma Van Drie definitief d.d. 1-4-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Logo 4 1.1. Varianten 4

Nadere informatie

handboek huisstijlhandboek nieuweschool.nu

handboek huisstijlhandboek nieuweschool.nu handboek huisstijlhandboek Husstijl is meer dan het toevoegen van een beeldmerk. Wat een huisstijl tot een huisstijl maakt is vooral eenheid van stijl. Deze eenheid rdt alleen bereikt, wanneer iedereen

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM. Inhoudsopgave

HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM. Inhoudsopgave 1 HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM Inhoudsopgave 1. HUISSTIJL Structureel en eenduidig Digitaal, tenzij Huisstijlbewaking en ondersteuning Jaarlijkse update 2. LOGO S Beeldmerk en woordmerk Kleuren

Nadere informatie

Bestaat het logo uitsluitend uit tekst dan spreken we over een woordmerk. Een voorbeeld hiervan is het logo van Hugo Boss.

Bestaat het logo uitsluitend uit tekst dan spreken we over een woordmerk. Een voorbeeld hiervan is het logo van Hugo Boss. Hoofdstuk 8 CASUS Jouw logo In deze opdracht ga je een eigen logo ontwerpen. Hierbij neem je een product, dienst of bedrijf als uitgangspunt. Voordat we overgaan tot de uitvoering hiervan behandelen we

Nadere informatie

HUISSTIJLHANDBOEK. Huisstijlhandboek GGD Brabant-Zuidoost Versie 1.0

HUISSTIJLHANDBOEK. Huisstijlhandboek GGD Brabant-Zuidoost Versie 1.0 HUISSTIJLHANDBOEK Huisstijlhandboek GGD Brabant-Zuidoost Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 03 Typografie Pagina 09 Het logo Pagina 04-06 Het gebruik van afbeeldingen Pagina 10-11 Kleurgebruik Pagina

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

EUROPESE LOGO BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL. www.de-beer.com

EUROPESE LOGO BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL. www.de-beer.com EUROPESE LOGO DEBEER KWALITEIT REFINISH EN BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL www.de-beer.com 1 2 LOGO DEBEER INHOUD REFINISH LOGO 4 BASIC GUIDELINES LOGO ZWART-WIT 5

Nadere informatie

VOOR UW COMPLETE VERKOOPONDERSTEUNING. Professionele uitstraling. Bespaar kostbare tijd. Onderscheidend in uw marktgebied

VOOR UW COMPLETE VERKOOPONDERSTEUNING. Professionele uitstraling. Bespaar kostbare tijd. Onderscheidend in uw marktgebied VOOR UW COMPLETE VERKOOPONDERSTEUNING Foodconcepts is een verkoopondersteunend programma waarmee u op een eenvoudige manier kunt zorgen voor een professionele uitstraling van uw bedrijf. Creëer eenheid

Nadere informatie

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Inleiding Na een pitch tussen verschillende reclamebureaus is Scheepens Reclame het bureau dat de opdracht heeft gekregen voor de ontwikkeling

Nadere informatie

.NL. Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies

.NL. Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen & instructies 1.0 Logo 1.1 Basislogo NUGAMESKOPEN 1/1 Beeld- en woordmerk Beeldmerk Het logo voor NUGAMESKOPEN bestaat uit ronde vormen. Het prijslabel/kaartje sluit

Nadere informatie

Van beeldmerk naar merkbeeld

Van beeldmerk naar merkbeeld Van beeldmerk naar merkbeeld Motivering Van der Bruggen en Verwiel Eventmarketing Proces Interne Communicatie R product/packagingdesign Product(en) I Merk identiteit VBV O Onderneming Corporate/comm identity

Nadere informatie

huisstijl handboekje

huisstijl handboekje huisstijl handboekje het merk Plein nul10 Wie zijn wij? Plein nul10 is een merk! Dat merk vertegenwoordigd de kinderopvang in Hoogvliet en Lombardijen. Plein nul10 is een plein voor alle kinderen. Baby

Nadere informatie

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9 Actieplan 2014 2015 Samen Leven, Samen Doen Lelystad, 20 maart 2014 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht acties 3 3. Besluitvorming 4 4. Financiën 4.1 Begroting 2014-2015 5 5. Uitwerking

Nadere informatie

TheMagica The Creations Experience

TheMagica The Creations Experience Graphica s Grafisch Ontwerp Powered by: TheMagica The Creations Experience Ik was op zoek naar een uniek uiterlijk voor mijn product. Dankzij Themagica s grafische diensten heeft Hanisha Design een gezicht

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

Je hebt iets te vertellen...

Je hebt iets te vertellen... Je hebt iets te vertellen.....aan je klanten, je medewerkers of een andere specifieke groep mensen. Over je product, je dienst, je campagne of je proces. Je hebt, kortom, een boodschap. Vertel hem eerst

Nadere informatie

Voorschriften Voorlichting en Publiciteit

Voorschriften Voorlichting en Publiciteit Voorschriften Voorlichting en Publiciteit De Europese Unie vindt het belangrijk om het grote publiek te informeren over haar rol in de Europese regionale ontwikkelingen. Met de structuurfondsen laat de

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Huisstijlbeschrijving

Huisstijlbeschrijving Huisstijlbeschrijving 2 Inhoud Inleiding 3 Het NBVlogo 4 Het kleurenpalet 5 Typografie 9 Vormtaal en grid 17 Beeldtaal 22 Beeldschermpresentaties 40 Digitale uitingen 41 Brochures, folders en leaflets

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2012-2016 Eenheid voor het nodige, vrijheid voor het onzekere, voor beide de liefde. Tekst boven de ingang van de Remonstrantse kerk in Zwammerdam. Deze tekst geeft ook de ordening en de indeling

Nadere informatie

Briefing Skills module huisstijl. Welkom Skills module huisstijl/identiteit/visuele Identiteit

Briefing Skills module huisstijl. Welkom Skills module huisstijl/identiteit/visuele Identiteit Briefing Skills module huisstijl Welkom Skills module huisstijl/identiteit/visuele Identiteit Opdracht Ontwerp en realiseer een logo voor een bestaande politieke partij in ons land. Ontwerp en realiseer

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Het communicatieplan MEDIAMANAGEMENT STUURGROEPENHANDLEIDING COMMUNICATIEPLAN THEMA M2

Het communicatieplan MEDIAMANAGEMENT STUURGROEPENHANDLEIDING COMMUNICATIEPLAN THEMA M2 Het communicatieplan MEDIAMANAGEMENT STUURGROEPENHANDLEIDING COMMUNICATIEPLAN THEMA M2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstukken in het communicatieplan 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Projectachtergrond

Nadere informatie

Huisstijlafspraken Oefentherapie Cesar/Mensendieck en VvOCM. Eén gezicht, naar binnen en naar buiten. Voor alle oefentherapeuten in Nederland.

Huisstijlafspraken Oefentherapie Cesar/Mensendieck en VvOCM. Eén gezicht, naar binnen en naar buiten. Voor alle oefentherapeuten in Nederland. Huisstijlafspraken Oefentherapie Cesar/Mensendieck en VvOCM Eén gezicht, naar binnen en naar buiten. Voor alle oefentherapeuten in Nederland. Huisstijl Oefentherapie Cesar/Mensendieck en VvOCM; richtlijnen

Nadere informatie

yuki huisstijlmanual

yuki huisstijlmanual Inhoud 3 Huisstijl is meer dan het toevoegen van een beeldmerk. Wat een huisstijl tot een huisstijl maakt is vooral eenheid van stijl. Deze eenheid wordt alleen bereikt, wanneer iedereen zich houdt aan

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Een samenwerking van Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Situatie Heerlen 2014: 11 speeltuinen in

Nadere informatie