Communicatie als motor voor acquisitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie als motor voor acquisitie"

Transcriptie

1 Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en onderzoek. De onderstaande praktijkvoorbeelden zijn met behulp van de STARRT* methodiek beschreven. Hierin wordt duidelijk waar ik verantwoordelijk voor ben geweest en is daarom geschreven vanuit de ik-vorm. Inhoud 1. Startende zakelijke dienstverlener die communicatie centraal wil stellen 2. Opstellen, uitvoeren en evalueren communicatieplan 3. Onderzoek en uitvoer 3.1 Analyse 3.2 Kernwaarden 3.3 Optimalisatie primaire processen en business model 3.4 Communicatieplannen & deskresearch 3.5 Aanspreekvorm 3.6 Huisstijl 3.7 Communicatiemiddelen Website Brochure Videomateriaal Online nieuwsbrief Informatiebijeenkomsten Interviews met professionals 4. Communicatie in lijn met bedrijfsfilosofie en nieuwe opdrachten gegenereerd 5. Terugblik 6. Talentenmix * STARRT: staat voor Situatieschets (1), Taak (2), Actie (3), Resultaat (4), Reflectie (5) en Talentmix (6). De nummers corresponderen met de onderwerpen uit de inhoudsopgave. 1

2 1. Startende zakelijke dienstverlener die communicatie centraal wil stellen 1 Een organisatie actief als zakelijke dienstverlener in de HR branche was net gestart en er wilde een slim communicatieplan opgezet en uitgevoerd hebben. Dit plan zou als motor voor de acquisitie gaan dienen. De organisatie zette hoog in op het communicatiebeleid en verwachtte hier veel mee te kunnen bereiken. Tevens was het belangrijk om in kaart te brengen welke communicatiekanalen en middelen er moesten worden ingezet en op welke wijze. Dit alles met een beperkt budget van de opdrachtgever en nog geen uitgekristalliseerde missie en visie. Belangrijk hierbij was dat alle communicatiemiddelen in lijn waren met de bedrijfsfilosofie. 2. Opstellen, uitvoeren en evalueren communicatieplan Er werd mij gevraagd om binnen 2 maanden een uitgebreid communicatieplan op te stellen en te onderzoeken welke kanalen en middelen geschikt waren voor de organisatie. Nadien moesten deze adviezen door mij in 6 maanden doorgevoerd en gecontroleerd worden. HiTalent werd ingeschakeld om kennisuitwisseling tussen de directie en mij soepel te laten verlopen. Hierdoor kon een korte inwerktijd worden gerealiseerd en kon ik snel zelfstandig aan de slag. Van toeleveranciers werd ook verwacht dat zij actief mee zouden denken met de organisatie en mij zouden betrokken in het proces. Ook hier zou kennisuitwisseling aan de orde komen en zou ik dus veel kunnen leren en overdragen. HiTalent had hierbij een coachende rol. 3. Onderzoek en uitvoer 3.1 Analyse 1 Er is gestart met een onderzoek naar de organisatie. Waar staan zij voor en wat willen zij bereiken? Wat is de missie, visie, kernwaarden, doelgroep etc? Belangrijk was dat de communicatie in lijn was met de identiteit van de organisatie. Deze was echter nog niet helemaal duidelijk, maar tijdens het proces heb ik hier adviezen over gegeven en is er een duidelijke identiteit ontstaan. 2

3 3.2 Kernwaarden 1 Om de bedrijfsfilosofie concreter te maken zijn er samen met de organisatie kernwaarden opgesteld. Deze waarden hadden als doel om de missie en identiteit in 3 woorden duidelijk te communiceren en waren de checklist voor alle manieren van communicatie (van brochure tot de keuze voor een locatie voor een bijeenkomst). 3.3 Optimalisatie primaire processen en business model 1 Vanuit mijn rol als communicatie adviseur heb ik actief bijgedragen aan de vastlegging van de primaire processen. Bijvoorbeeld de wijze van benadering bij nieuwe en bestaande klanten en het afbakenen van de doelgroep. Doordat ik actief betrokken was bij de primaire processen en ook bij het aanscherpen van het business model kon ik beter de diverse communicatiemiddelen en kanalen inzetten. 3.4 Communicatieplannen & deskresearch 1 In het communicatieplan dienden alle communicatiekanalen te worden opgenomen die de organisatie zou gaan inzetten en op welke wijze en wanneer dit moest gaan gebeuren. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden is er middels deskresearch gekeken naar de diverse communicatiekanalen. Er is bepaald welke kanalen geschikt waren voor de organisatie. Hierbij is er met name gekozen voor Internet kanalen in verband met de flexibiliteit en de korte doorlooptijd. Ook is de doelgroep van de organisatie veel online te vinden. Er is bijvoorbeeld niet gekozen voor een mailing per post. Dit in verband met de kosten en de lage opbrengst van een gemiddelde mailing. De eerste online nieuwsbrief bevestigde deze keuze. Meer dan 70% van de ontvangers heeft de nieuwsbrief geopend en kliks gemaakt naar de website. Social media 1 Omdat de doelgroep van de organisatie zich actief bevindt op sociale netwerken zijn ook deze kanalen ingezet. Daarbij zijn deze kanalen zonder investering en snel in te zetten. Het doel van de social media was niet alleen om te zenden maar met name om te verbinden, luisteren, informeren en acquireren. Mijn advies was om Twitter, LinkedIn, Flickr en YouTube actief in te zetten omdat deze pasten bij de organisatie(doelen). 3.5 Aanspreekvorm 1 Voor de benadering van de doelgroep van de organisatie heb ik in samenwerking met de organisatie de aanspreekvorm bepaald. Omdat de doelgroep uit meerdere 3

4 subdoelgroepen bestond is hier een scheiding in gemaakt. Eén groep werd in alle communicatie uitingen met u aangesproken en één groep met je of jij. 3.6 Huisstijl 1 De organisatie had al een grove opzet voor een logo en het lettertype was ook al bekend. De overige huisstijlelementen waren nog niet aanwezig. Samen met een grafisch ontwerper zijn deze opgezet. Dit zijn de volgende: logo, kleurgebruik, beeldmateriaal, vormentaal, banieren, slogan, briefpapier, visitekaartjes, handtekening en onderschrift en presentaties. Het logo is vanuit de grove opzet aangepast zodat deze nog beter bij de identiteit van de organisatie paste. 3.7 Communicatiemiddelen Website 1 Één van de belangrijkste communicatiemiddelen die is opgezet is de website. Samen met de opdrachtgever is er gekeken naar de opbouw en lay-out van diverse websites om te kijken welke website structuur gebruiksvriendelijk en overzichtelijk was. Ook het uiterlijk van de website was erg belangrijk: deze diende in lijn te zijn met de identiteit van de organisatie. Om het geheel duidelijk te krijgen bij de organisatie, mijzelf en met name bij de website ontwikkelaar is er een prototype door mij gemaakt. Hierop werd in één oogopslag zichtbaar hoe de homepage en onderliggende pagina s eruit zouden komen te zien. Tevens is er een sitemap gemaakt van de website zodat de structuur duidelijk zichtbaar werd. Ik heb samen met de organisatie contact gehad met diverse partijen om te kijken welke partij het beste bij de bedrijfsfilosofie en het budget paste. Uiteindelijk is er voor een website ontwikkelaar gekozen die aan onze eisen voldeed. Deze was in staat, mede door de goede voorbereidingen, de website vervolgens binnen 2 weken te ontwikkelen en online te plaatsen Brochure 1 Om de klanten van de organisatie een duidelijk beeld te schetsen van het bedrijf is er een brochure opgesteld. Ik heb deze samen met de organisatie en een grafisch ontwerper opgesteld. Hierin is beknopt weergegeven wat de organisatie doet, waar ze voor gaan en staan, hoe ze dit doen (praktijkvoorbeelden) en welke besparingen dit 4

5 kan opleveren (rekenvoorbeelden). De lay-out en teksten heb ik in samenwerking met de organisatie opgesteld. Voor het afdrukken van de brochures is er gezocht naar een drukker die vanuit een duurzame manier te werk ging. Uiteindelijk is er een geschikte drukker gevonden die paste bij de filosofie van de organisatie. Door de duurzame aanpak konden de kosten van de het drukwerk ruim binnen het budget gehouden worden zonder nadelige invloed op de kwaliteit Videomateriaal 1 Om het bedrijfsconcept duidelijk te maken bij de doelgroepen is er een bedrijfsfilm en praktijkvoorbeeld opgenomen. Bedrijfsfilm Voor de bedrijfsfilm is er door mij een script geschreven om kort en bondig de bedrijfsfilosofie over te brengen. Om dit geheel te ondersteunen heb ik er beeldmateriaal bij gezocht. Ook is er gezocht naar een voice-over met een stem die goed bij de organisatie paste. Nadien heb ik met de organisatie gezocht naar een multimedia bureau die de beelden, stem en het script tot één productie kon vormen. Hierbij is er gekozen voor een organisatie die achter de bedrijfsfilosofie stond en voor beperkte kosten de bedrijfsfilm kon produceren. Vanwege het vele voorwerk wat er al gedaan was door mij had het multimedia bureau de bedrijfsfilm snel afgerond tot een mooi geheel. Film met praktijkvoorbeeld 1 Om het bedrijfsconcept duidelijk te maken bij de doelgroepen is er praktijkvoorbeeld gefilmd in de vorm van een interview met behulp van een acteur. Hierdoor ging het bedrijfsconcept leven bij de doelgroepen en ontstond er herkenning. Ook hier is er weer een script door mij geschreven in samenwerking met de organisatie en de acteur. Het materiaal is nadien op YouTube geplaatst en werd na de plaatsingsdatum nog regelmatig bekeken Online nieuwsbrief 1 Om de doelgroepen van de organisatie goed te kunnen bereiken en om deze te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen van de organisatie is er een online corporate nieuwsbrief ontwikkeld. Er is eerst onderzocht met welke (online) tool de organisatie dit het makkelijkst en met een beperkte investering kon uitvoeren. Na deze korte analyse is er een online programma gekozen waarbij er op een eenvoudige en overzichtelijke manier een nieuwsbrief kon worden opgesteld. Het 5

6 format en de content van de nieuwsbrief heb ik in samenwerking met de organisatie ontwikkeld/opgesteld. De organisatie had al een aanzienlijk prospect bestand opgebouwd met ongeveer relaties. Deze zijn gebruikt voor de online nieuwsbrief. De nieuwsbrief kon in de huisstijl worden opgesteld en er was tevens een integratie met Google Analytics. Door middel van deze integratie kon de organisatie exact zien hoeveel mensen de nieuwsbrief hadden geopend, wanneer ze de nieuwsbrief hadden bekeken, waar op geklikt werd, wie zich had ingeschreven/uitgeschreven en wie de nieuwsbrief had doorgestuurd. Dit gaf ons onder andere weer handvatten voor de volgende nieuwsbrieven Informatiebijeenkomsten 1 Om de doelgroep van de organisatie nog beter te kunnen informeren over het concept en de activiteiten van de organisatie en om mensen bij elkaar te brengen en te discussiëren zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze heb ik in overleg met de organisatie georganiseerd en voorbereid. Er is hierbij gekozen voor locaties die aansluiten bij de bedrijfsfilosofie. Tevens heb ik de presentaties voor de bijeenkomsten opgesteld. Ook is er een vragenlijst door mij samengesteld om te analyseren hoe de bezoekers de bijeenkomst hebben ervaren en wat hun wensen voor (eventuele) toekomstige bijeenkomsten waren. Het bedrijf presenteerde diverse werkzoekenden via de website en de social media. Ik heb voor de profilering van deze werkzoekenden een huisfotograaf geselecteerd en ingehuurd zodat van elk persoon tijdens de informatiebijeenkomst een mooie foto werd gemaakt waarmee hij/zij zich professioneel (online) kon profileren. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn ook interviews opgenomen met behulp van een videocamera. Hierbij is gevraagd naar reacties van de bezoekers op de bijeenkomst. Dit materiaal is nadien door mij bewerkt en op Internet geplaatst om mensen te informeren en reacties van bezoekers van de bijeenkomst te tonen Interviews met professionals 1 Om praktijkvoorbeelden te tonen aan de doelgroep en om de organisatie eens goed een spiegel voor te houden zijn er interviews door mij afgenomen. Deze zijn afgenomen bij partners van de organisatie en bij mensen die achter de bedrijfsfilosofie staan. In de interviews is er gevraagd naar de werkzaamheden van de geïnterviewde, zijn/haar link met de organisatie, zijn/haar mening over de organisatie, valkuilen en tips en de werk gerelateerde dromen van de geïnterviewde. 6

7 Alle gesprekken zijn opgenomen om nadien zorgvuldig door mij uitgewerkt. Dit materiaal diende als bronmateriaal voor toekomstige communicatie uitingen. 4. Communicatie in lijn met organisatiedoelen en nieuwe opdrachten gegenereerd Het resultaat was een gedetailleerd communicatieplan waar de werknemers van de organisatie goed mee uit de voeten konden. Er staat duidelijk in beschreven wat het doel was, wat de organisatie wilde bereiken en hoe ze dit wilden bereiken. De diverse communicatiekanalen werden uitgebreid beschreven en de manier van inzetten ook. Het is een uitstekend handboek geworden voor nieuwe (communicatie)medewerkers. De communicatiemiddelen en kanalen die zijn ingezet zijn succesvol en werpen al de eerste vruchten af. Alle communicatiekanalen waren in lijn met de identiteit van de organisatie. Kosten en baten De totale kosten voor mijn eigen inzet kwamen op een totaal van De inzet van de directie van de organisatie kwam op een totaal van De totale kosten voor materiaal, bijeenkomsten en diensten van derden kwamen op een totaal van euro. De totale investering kwam hierbij op De organisatie kwam door mede door mijn inzet snel op een break-even niveau. De investering had zich ongeveer binnen een half jaar terug verdient! 5. Terugblik De opdrachten zijn volgens plan uitgevoerd en de organisatie was uiterst tevreden met de resultaten. Nadien zijn een aantal communicatiemiddelen nog bijgestuurd om deze nog scherper neer te zetten, om de doelgroep tegemoet te komen en om de profilering van de organisatie aan te scherpen. Voorbeelden hiervan zijn: een nieuw model in de brochure en aanpassingen op de website. Ook het business model is in samenwerking met de organisatie hier en daar nog aangescherpt. Ik hield de ontwikkelingen in de markt en de wensen van de doelgroep goed in de gaten om te kijken of bijsturing op andere plaatsen ook nodig is. 7

8 6. Talentmix Deze werkzaamheden zijn voor mij zeer leerzaam geweest. Ik heb zelf veel geleerd, maar ik heb anderen ook veel kunnen leren. Met de hulp van HiTalent is dit allemaal soepel en succesvol verlopen. Onderstaand een overzicht van ontvangen en overgedragen kennis. Kennis ontvangen van Inzicht in mij eigen persoonlijk profiel Strategie en marketing van organisaties Bouwen website Tips voor maken en bewerken beeld/video Verdieping zoekmachine marketing Vastlegging werkervaring in portfolio Adviseur HiTalent Website ontwikkelaar Multimedia bedrijf Kennisgilde HiTalent Adviseur HiTalent Kennis overgedragen aan Inzichten mbt huisstijl Inzet van social media Effectmetingen van communicatie uitingen Programma s voor het toepassen van zoekmachinemarketing Bijdrage primaire processen en business model Onderzoek vaardigheden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HiTalent: t: e: w: hitalent.nl 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

De Agile Marketing Review

De Agile Marketing Review De Agile Marketing Review Zicht op uw digitale platform Dummy Corp 00% Design for conversion 80% 60% Analytics 0% Display advertising 0% SEA CRM Mail SEO Social advertising Community management Dummy Corp

Nadere informatie

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf:

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf: OCP Portfolio Beschrijf jezelf: Mijn naam is Rajen Gadjradj. Ik ben 24 jaar en heb voor mijn huidige HBO opleiding, een opleiding op het MBO afgerond. Deze opleiding is commercieel medewerker marketing

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 1 2 Inhoud Wie zijn wij? Het team van 12klik.com Vindbaarheid optimalisatie Google adwords social media uitbesteden Logo en huisstijl starters pakket

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie