Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl. www.dickhoffdesign.com"

Transcriptie

1 Huis met stijl Over identiteit en huisstijl

2 Huis met stijl Over identiteit en huisstijl Voor elk bedrijf is het van belang een positieve indruk te maken. Op potentiële nieuwe klanten maar ook op bestaande afnemers. DDickhoff Design voor d Een huisstijl zorgt dat alle uitingen van het bedrijf dezelfde positieve associatie oproepen. Bedrijven die met één herkenbaar profiel naar buiten te treden, plukken daar vroeg of laat de vruchten van. Dat geldt niet alleen voor commerciële bedrijven. Ook overheden en non profitorganisaties zijn erbij gebaat. Een goed begin is één herkenbare stijl waarmee een bedrijf of organisatie zich visueel presenteert. Denk als eerste aan: een eigen logo voor gebruik op drukwerk als briefpapier visitekaartjes, flyers, folders en brochures, op uw website, verpakkingen, reclame- en promotiemateriaal. Een huisstijl is meer dan een logo. Een grafisch ontwerper kan u daar alles over vertellen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat een huisstijl is en hoe deze tot stand komt. Naast het ontwerp en de toepassingen komen praktische zaken als invoering, kosten en beheer aan de orde. Waaruit bestaat een huisstijl? Identiteit en imago De huisstijl is nauw verbonden met de begrippen identiteit en imago. De identiteit van een bedrijf of organisatie staat voor het beeld dat een bedrijf van zichzelf wil vestigen, de corporate identity. De huisstijl beschrijft en beheert de middelen die corporate identity uitdragen. Het imago staat voor het beeld dat het publiek van de organisatie heeft. Identiteit en imago van een organisatie willen nogal eens van elkaar verschillen. Door het uitdragen van een positieve identiteit kunnen organisaties hun imago gunstig beïnvloeden. Elementen van een huisstijl Het is voor een organisatie van belang dat in alle uitingen een herkenbare stijl terug te vinden is. Dat is geen gemakkkelijke opgave, want het aantal toepassingen is bijna onuitputtelijk. Daarnaast vraagt het vasthoudendheid om die huisstijl gedurende lange tijd te handhaven.

3 Wat zijn de belangrijke elementen van een huisstijl? Beeld- of woordmerk (logo) Schrijfwijze naam Typografie Gebruik van zwart-wit en kleuren Vaste verhoudingen in formaat, vorm en contrast Papier- en materiaalkeuze Een logo is een grafisch ontwerp dat een bedrijfs- of merknaam vertegenwoordigd. Logo komt van het Griekse λογος ( logos woord ). Een logo bestaat uit tekst, beeld of combinatie ervan. Een logo met alleen beeld heet ook wel beeldmerk. Met alleen tekst: een woordmerk. Snelle visuele herkenning van een woordmerk verbetert door een consequent toegepast woordbeeld: de gehele vormgeving van de tekst: schrijfwijze, stijl, lettertype en typografie. Een beeldmerk kan uit van alles bestaan (afbeelding, symbool, figuurtje of abstract vormpje) en zo behalve herkenbaarheid veel betekenis, symboliek, sfeer of karakter verlenen aan een logo. Eigenschappen die misschien niet snel in tekst over te brengen zijn, maar het logo wel eigen en uniek maken voor het merk. Het logo kan behalve merknaam en afbeelding ook een pay-off, descriptor of slogan bevatten (wat het bedrijf doet, waar het voor staat). De onderlinge positie en verhouding van tekst- en beeldelementen in een logo kunnen varieren. Daarom moeten ze voor belangrijke toepassingen worden vastgelegd. In een effectieve huisstijl zijn al deze elementen met elkaar verweven in logische samenhang. Zo ondersteunt alles waar het logo in of op voorkomt in kleur, materiaal en vorm bij het uitstralen van de bedrijfsidentiteit. Veranderingen van een of meer elementen moeten erop gericht zijn de samenhang te bevorderen van het ontwerp en zo ook van de juiste uitstraling van de organisatie. Kinder- en Jeugd traumacentrum

4 Eisen waar een logo aan moet voldoen Een goed logo is een waardevol bezit dat door veel bedrijven en organisaties gekoesterd wordt. Voorop staat dat de identiteit nu en in de toekomst ondubbelzinnig moet worden overgebracht. Daarom worden veranderingen in het logo doorgaans met grote voorzichtigheid aangebracht. Goede logo s die hun waarde bewezen hebben, voldoen in het algemeen aan de volgende kenmerken: Eenvoud (herkenbaar) Originaliteit (onderscheidend) Duurzaamheid (niet aan trends onderhevig) Toepasbaarheid (bruikbaar in verschillende toepassingen) Reproduceerbaarheid (ook heel klein of op een fotokopie herkenbaar) Effectiviteit (aansprekend) Belang van een huisstijl Positief beeld van de organisatie (identiteit) Aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige klanten en medewerkers Onderscheid ten op zichte van andere organisaties Ordenen van beelddragende elementen Hoge kwaliteit van communicatie Duidelijke interne communicatie tussen medewerkers en afdelingen Doelmatige communicatie (kostenbeheersing) Heldere contacten met specialisten zoals uitgevers, marketingdeskundigen, automatiseringsdeskundigen, ontwerpers, tekstschrijvers, programmeurs en drukkers Hoe komt u aan een huisstijl? Ontwerpbureau Niemand kent uw eigen organisatie en werkgebied als uzelf. De vertaling van deze kennis en ervaring in een universeel aansprekende vormgeving is werk voor specialisten: grafisch ontwerpers. Zij hebben daar ruime ervaring mee. De keuze van een grafisch ontwerpbureau Het beoordelen van een grafisch ontwerp is niet eenvoudig. Een criterium als mooi schiet tekort. Een grafisch ontwerp moet beoordeeld worden aan de hand van verschillende criteria zoals eenvoud, originaliteit, duurzaamheid, toepasbaarheid en effectiviteit. Maar hoe doe je dat als niet-specialist? Ieder ontwerpbureau heeft een eigen stijl. Door verschillende ontwerpen te bekijken krijgt u daarvan een goed

5 beeld. Bevalt die stijl, dan is het raadzaam om verschillende huisstijlen die het ontwerpbureau in opdracht heeft vervaardigd, onderling te vergelijken. Duurzaamheid en toepasbaarheid zijn soms lastig te beoordelen. Hiervoor kunt u het best afgaan op de kennis van de grafisch ontwerper zelf. Voor eenvoud, originaliteit en effectiviteit ligt dat anders. Bij de beste ontwerpen zijn deze waarden door vrijwel iedereen te herkennen. Economische aspecten Een goede huisstijl kost geld, maar is tegelijkertijd ook kostenbesparend. Alleen al het vastleggen van standaardprocedures voor de vervaardiging van intern gebruiksdrukwerk als formulieren, declaraties, memo s en verslagen kan onnodige kosten voorkomen. Het loont de moeite het uitgavenpatroon op het gebied van producten die gebonden zijn aan de huisstijl, regelmatig aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Hoe verhouden de producten zich onderling, waar overlappen zij elkaar, waar ontstaan tegenstrijdigheden en hoe kunnen zinvolle combinaties worden gemaakt? De tarieven voor het ontwerpproces variëren in de regel van 75, tot 100, euro per uur. Voor het uitwerken liggen de tarieven over het algemeen iets lager. Het is niet ongebruikelijk om vooraf een vast bedrag af te spreken voor het ontwerp van een huisstijl, op basis van een schatting van de tijd die daarvoor nodig is. Budget / kosten van een nieuwe huisstijl Een begroting voor het ontwikkelen van een huisstijl bestaat globaal uit: Ontwerp Ontwerpkosten: briefing, inventarisatie wensen en voorwaarden, orientatie bestaande huisstijl / werkveld / concurrentie, brainstorm, schetsen, uitwerking ontwerpvarianten Uitwerking van voorbeelden van toepassingen Presentatiekosten zoals het printen van kleurschetsen, scannen van afbeeldingen, reiskosten Uitwerking Kosten van fotografie, illustratie, layout en pagina en beeldopmaak Gebruiksrechten van foto s en illustraties Kosten vervaardiging van benodigde definitieve bronbestanden voor drukwerk, belettering, beeldscherm, web, video, apps etc.

6 Voorbereiding Productie- en drukwerkvoorbereiding, kleurcorrectie, kleurscheiding, juiste resolutie en kleurprofiel versies Aanlevering van ontwerpen in juiste productie-specificaties Productie Druk, levering, distributie, voorraadbeheer Belettering, bewegwijzering, vervaardiging promotionele huisstijldragers Multimedia productie van video, geluid, animatie Programmeren, testen en live online publiceren van website, webapplicaties, ings Hoe voert u een huisstijl in? Een organisatie wil een positief beeld van zichzelf vestigen bij de doelgroep(en). Om dit beeld overtuigend uit te dragen, moet er eerst een antwoord worden gegeven op vier vragen: 1. Welke (marketing-) doelstellingen heeft het bedrijf? 2. Waarin onderscheidt het bedrijf zich van concurrenten? 3. Welke boodschap wil het bedrijf overdragen? 4. Welke zijn de belangrijkste doelgroepen? Planning Met het antwoord op de vier vragen wordt een programma van eisen opgesteld waaraan de huisstijl moet voldoen. Dit eisenpakket wordt overgebracht aan de grafisch ontwerper (briefing). Zijn taak is het vervolgens om tot verschillende voorstellen te komen waaruit u een keuze maakt. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt de nieuwe huisstijl ingevoerd. Stappen naar een nieuwe huisstijl Marktonderzoek Identiteit, missie en visie van de organisatie Briefing Vorm en kleur onderzoek Schetsfase Presentatie ontwerpvoorstellen Keuze van ontwerp Bijstelling Uitwerking Eerste fase uitingen gereed Invoering huisstijl

7 Hoe houdt u een huisstijl in vorm? Verantwoordelijkheid en beheer In grote bedrijven en organisaties is het managementteam verantwoordelijk voor het totale marketing- en communicatiebeleid. Aangezien allerlei geledingen van het bedrijf communicatieve inspanningen leveren, wijst het managementteam daarvoor een coördinator aan. Die voert de beslissingen door over keuze, ontwikkeling en toepassing van de huisstijl, de drager van de corporate identity. In de praktijk wordt het dagelijkse beheer (niet de verantwoordelijkheid) van de huisstijl meestal opgedragen aan een functionaris of afdeling die de huisstijlnormen controleert, eventuele problemen signaleert en contacten onderhoudt met ontwerpers, tekstschrijvers, drukkers en uitgevers. Deze functionaris of afdeling krijgt van het management de ruggesteun om genoemde taken met collega s en externe leveranciers praktisch aan te pakken. Huisstijl handboek Het geheel van afspraken en normen over de huisstijl wordt vastgelegd in een handleiding. Bij grote bedrijven of organisaties kunnen de mappen en tekeningen hiervan zelfs een boekenplank vullen. In zijn soberste vorm is het een minimumprogramma van eisen waaraan visuele uitingen van een organisatie moeten voldoen. Voor veel kleine en middelgrote organisaties is een minutieus uitgewerkt reglement niet nodig. Enige standaardisatie is uiteraard gewenst, zodat de visuele uitstraling van het bedrijf consistent is. Daarnaast kan het nuttig zijn om aan te geven wat men juist níet moet doen. Ook in de contacten met uitgevers, marketingspecialisten en andere adviesbureaus, ontwerpers en drukkers is een handleiding met concrete modellen en aanwijzingen uitermate praktisch. Best practises, concrete geslaagde voorbeelden, zeggen daarbij misschien nog wel meer dan een serie regels. Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand

8 Levensduur van een huisstijl Een huisstijl dient regelmatig te worden bijgesteld en geactualiseerd. Nieuwe inzichten, functies, toepassingsgebieden en technieken ontstaan naarmate een organisatie zich in de loop der tijd ontwikkelt. Het is van belang om de oorspronkelijke uitgangspunten uit het programma van eisen en het ontwerpproces te toetsen aan de tand des tijds. Elementen van een huisstijl mogen veranderd worden, als de huisstijl daarmee beter voldoet aan het (actuele) programma van eisen. Een restyling van een logo hoeft geen breuk met de huisstijl te betekenen en kan de toepasbaarheid vergroten. Een geheel nieuwe huisstijl is een grotere ingreep die gerechtvaardigd kan worden door voordelen die bij de eerdere invoering nog niet speelden. Bekende logo s die in de loop der tijd meerdere malen zijn aangepast

9 Auteursrecht Het is van belang om over auteursrechtelijke zaken vooraf duidelijke afspraken te maken. Het recht om als auteur van een ontwerp te worden aangemerkt, berust bij de ontwerper. Zijn creatie is zijn geestelijk eigendom. Er moet schriftelijk worden vastgelegd welke gebruiksrechten de ontwerper verleent aan de opdrachtgever. Algemene voorwaarden bij een offerte zijn de aangewezen manier waarmee de ontwerper dit aanbod doet aan de opdrachtgever. Gebruiks- en auteursrechten kunnen alleen worden verkocht en overgedragen in een specieke overeenkomst met de ontwerper. De Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers bno adviseert als richtprijs voor het overdragen van gebruiksrechten 50 à 200% bovenop de ontwerpkosten. Merkenrecht Inschrijving bij de Kamer van Koophandel geeft recht op bescherming van een bedrijfsnaam, niet van een logo. Ondernemers kunnen hun merknaam en/of logo deponeren om ze te beschermen. Als bewijs dat een maker een werk op een bepaald moment heeft gemaakt, kan het worden geregistreerd bij het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit is geen voorwaarde voor auteursrecht op een bepaald werk, maar biedt wel bewijs in een gerechtelijke procedure. DDickhoff Dickhoff Design voor de juiste uitstraling Grafisch vormgever in Amsterdam, voor iedereen een passende oplossing! Dickhoff Design Telefoon

Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp

Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp Dirk Laurent MET CASES corporate identity Creatieve en technische richtlijnen Reeks creatief ontwerp Reeds verschenen op www.issuu.com qqreeks Lay-out en typografie met InDesign. Deel 1 - deel 10. qqreeks

Nadere informatie

Een boekje over huisstijl

Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Project map. Naam project:

Project map. Naam project: Project map Naam project: 1 Inleiding In deze projectmap vind je uitleg over de procedure die je volgt bij het werken voor een opdrachtgever: Eerste contactformulier Briefing (gesprek met opdrachtgever)

Nadere informatie

Het uitgeefproces als model

Het uitgeefproces als model Het uitgeefproces als model Hoofdstuk 3 Het uitgeefproces als model In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er allemaal achter de schermen van een uitgeverij gebeurt. Dit uitgeefproces behandelen we aan de

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia Project 1 - MultiMedia bm412pro13 Beeld & Media mmv Casusomschrijving 13022012 in het algemeen Een politieke partij richt je op om dat je een aantal zaken in de maatschappij wilt veranderen. Deze veranderingen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Marketingplan voor musici in 5 stappen

Marketingplan voor musici in 5 stappen 1van 11 Waarschuwing voor je begint: realiseer je dat het maken van een marketingplan en alle andere acties die je onderneemt om je band vooruit te helpen des te meer zin hebben, wanneer je plannen door

Nadere informatie

Maak van een WEBSITE. geen NEBSITE. Verkeer en drukte. Daar draait het om.

Maak van een WEBSITE. geen NEBSITE. Verkeer en drukte. Daar draait het om. Maak van een WEBSITE geen NEBSITE Verkeer en drukte. Daar draait het om. 2 Cover: Fotograaf: Nicolaas/S, Lisse / Katwijk Dit is een gratis publicatie van Effective@web die onbeperkt in zijn geheel gekopieerd

Nadere informatie

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl COLOFON Colofon is een initiatief van de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en het Nederlands Uitgeversverbond. De is ontwikkeld om je kennis te laten maken met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Kwalitatief Marktonderzoek Het hoe en waarom

Kwalitatief Marktonderzoek Het hoe en waarom Kwalitatief Marktonderzoek Het hoe en waarom Kwalitatief Marktonderzoek Het hoe en waarom Inhoud Waarom dit boekje?... 3 Kenmerken van kwalitatief onderzoek... 4 Wat kun je laten onderzoeken... 6 De basismethoden:

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie