Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3"

Transcriptie

1 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: Versie: Student

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding p Werkprocessen p Opdrachten p. 3 Opdracht 1 Ondernemingsplan p. 4 Beoordelingsformulier opdracht 1 p. 5 Opdracht 2 Promotie p. 6 Beoordelingsformulier opdracht 2 p. 7 Opdracht 3 Offertes en fakturen p. 8 Beoordelingsformulier opdracht 3 p. 10

3 1. Inleiding Voor je ligt de proeve van bekwaamheid voor mediavormgever: animatie/audiovisuele vormgeving. Door middel van deze proeve laat je zien dat je in staat bent om ondernemerstaken uit te voeren. Je proeve van bekwaamheid start op de volgende datum: 15 februari 2010 SUCCES!!! 2. Werkprocessen Het onderstaande schema laat zien aan welke werkprocessen je gaat werken in je proeve van bekwaamheid voor kerntaak 3. De opdrachten voor elk werkproces zijn verder uitgewerkt vanaf pagina 4. Daar vindt je ook de beoordelingscriteria voor de werkprocessen. Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit Werkproces Omschrijving Opdracht 3.1 Stelt een ondernemingsplan op De mediavormgever Animatie / audiovisueel doet onderzoek of laat dit doen naar trends en ontwikkelingen op het gebied van markt en concurrentie, produkten en diensten. Hij kent de markt en de concurrentie en maakt op basis van het marktonderzoek een ondernemingsplan met de onderdelen marketing, verkoop en financiering Promoot het bedrijf De mediavormgever Animatie / Audiovisueel werkt aan het uitbouwen van de commerciele positie van het bedrijf, hij bouwt en onderhoudt relaties en communiceert op kernachtige wijze de kwaliteiten van zijn bedrijf. 3.3 Regelt financiele zaken De mediavormgever Animatie / Audiovisueel maakt voorcalculaties, offertes, nacalculaties en fakturen en houdt de financiele administratie bij volgens vaststaande procedures. Hij hanteert bij het opstellen van offertes en fakturen correcte spelling en grammatica en zorgt er voor dat de inhoud is afgestemd op de ontvanger Opdrachten De proeve voor deze kerntaak bestaat uit 3 opdrachten. Deze opdrachten en de bijbehorende beoordelingsformulieren vind je op de volgende pagina s. 3

4 Opdracht 1 Ondernemingsplan Soort opdracht Individuele schriftelijke opdracht Inleiding Een mediavormgever wordt vaak als freelancer ingehuurd door mediabedrijven of ontwerpbureaus. Daarnaast is het beroep ook zeer geschikt om zelfstandig uit te voeren. Om een eigen bedrijf te kunnen beginnen, zul je onder meer kapitaal nodig hebben, een geschikte locatie en een uitgebreid netwerk van potentiele klanten. Voordat je begint met het opstarten van een eigen bedrijf, zul je eerst moeten onderzoeken of je toekomstige bedrijf levensvatbaar is. Dat kun je doen middels een gedegen marktonderzoek in de regio waarin jij je wilt vestigen. In je marktonderzoek neem je ook de concurrentie mee van andere bedrijven die al langer actief zijn. Wordt jouw bedrijf een aanvulling op het bestaande aanbod, of ga je precies hetzelfde doen als de andere bedrijven in je regio? Omschrijving Schrijf een ondernemingsplan, waarin je onder andere beschrijft wat de financiele verwachtingen zijn van je bedrijf op korte en middellange termijn. Tevens laat je zien hoe je je bedrijf wilt gaan promoten en welke middelen je daarbij inzet. Met dit ondernemingsplan moet je investeerders kunnen overtuigen van de haalbaarheid van je bedrijf. De volledige lijst van punten waaraan je ondernemingsplan moet voldoen, kun je vinden op het beoordelingsformulier op pagina 5. Doorlooptijd Je begint in week 7 met het maken van je ondernemingsplan. In week 12 presenteer je het ondernemingsplan (inleveren op vrijdag 19 maart 2010, voor 17:00). Lokatie Je voert de opdracht op school uit tijdens de lesuren die in je lesrooster staan. Noodzakelijke voorkennis / vaardigheden Vanaf week 7 worden workshops gegeven waarin je leert hoe je een ondernemingsplan op kunt stellen. Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Gewenst resultaat Een gestructureerd en actueel ondernemingsplan met daarin de onderdelen marketing, verkoop en financiering, dat op basis van marktonderzoek is op- en / of bijgesteld. Beoordelingsaspecten Zie beoordelingsformulier. Nabespreking van de opdracht Je ondernemingsplan wordt door de beoordelaars schriftelijk van commentaar voorzien. 4

5 Opdracht 1 Naam student Handtekening student Naam beoordelaar 1 Naam beoordelaar 2 School Datum afname Beoordelingsformulier Examennummer Groep 0 = Niet waargenomen / aanwezig 1 = Gedeeltelijk waargenomen / aanwezig 2 = Waargenomen / aanwezig 3 = In meerdere mate waargenomen / aanwezig Punten waarop de student wordt beoordeeld Het ondernemingsplan is helder gestructureerd en tekstueel en grammaticaal correct Toelichting / voorbeeld Het ondernemingsplan bevat persoonsgegevens, een beschrijving van persoonlijke motieven en een eigen sterkte-zwakte analyse. Het ondernemingsplan bevat een duidelijk en compleet marketing- en verkoopplan. Het ondernemingsplan bevat een duidelijk en compleet financieringsplan. Totaalscore (max is 12) In te vullen door de beoordelaars Resultaat In totaal kunnen er 12 punten worden gescoord. De totaalscore wordt als volgt omgezet in een resultaat: 0-6 punten Onvoldoende 7-10 punten Voldoende punten Goed Handtekening beoordelaar 1 Handtekening beoordelaar 1 5 N.B: Op geen enkel onderdeel mag een 0 worden gescoord.

6 Opdracht 2 Promotie Soort opdracht Individuele praktijkopdracht Inleiding Een mediavormgever wordt vaak als freelancer ingehuurd door mediabedrijven of ontwerpbureau s. Daarnaast is het beroep ook zeer geschikt om zelfstandig uit te voeren. Om een eigen bedrijf te kunnen beginnen, zul je onder meer kapitaal nodig hebben, een geschikte locatie en een uitgebreid netwerk van potentiele klanten. Deze opdracht draait om het promoten van je bedrijf via diverse media. Het is nu zaak om je mogelijke klanten op een geschikte manier te benaderen. Omschrijving Ontwerp een huisstijl voor je bedrijf. De huisstijl bestaat uit de volgende onderdelen: - een logo dat past bij het concept van je bedrijf. - een visitekaartje, - briefpapier met bijbehorende envelop, - een DVD-hoes, - en een gadget. Deze lever je in als full-color eindprodukten en presenteer je in week 12. Doorlooptijd Je kunt vanaf week 7 aan deze opdracht werken. In week 12 presenteer je je huisstijl (inleveren op vrijdag 19 maart 2010, voor 17:00). Lokatie Je voert de opdracht op school uit tijdens de lesuren die in je lesrooster staan. Gewenst resultaat Een huisstijl die aansluit bij het bedrijf en op een professionele en overtuigende manier wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld op foamboard). Beoordelingsaspecten Kijk voor de lijst van beoordelingscriteria op het beoordelingsformulier van deze opdracht Nabespreking van de opdracht Na de presentatie in week 12 krijg je een beoordeling, voorzien van feedback van je beoordelaars. 6

7 Opdracht 2 Naam student Handtekening student Naam beoordelaar 1 Naam beoordelaar 2 School Datum afname Beoordelingsformulier Examennummer Groep 0 = Niet waargenomen / aanwezig 1 = Gedeeltelijk waargenomen / aanwezig 2 = Waargenomen / aanwezig 3 = In meerdere mate waargenomen / aanwezig Punten waarop de student wordt beoordeeld De huisstijl sluit aan bij het concept van het bedrijf Toelichting / voorbeeld De huisstijl communiceert op kernachtige wijze de kwaliteiten van het bedrijf. De vormgeving van de huisstijl is eenduidig. Tijdens de presentatie worden passende digitale en visuele middelen gebruikt. In digitale presentatiemiddelen is rekening gehouden met een maximale resolutie van 1024x768. Geprinte uitingen dienen in een geschikt softwareprogramma te zijn opgemaakt en van professionele kwaliteit te zijn. Totaalscore (max is 18) In te vullen door de beoordelaars Resultaat In totaal kunnen er 18 punten worden gescoord. De totaalscore wordt als volgt omgezet in een resultaat: 0-9 punten Onvoldoende punten Voldoende punten Goed Handtekening beoordelaar 1 Handtekening beoordelaar 1 7 N.B: Op geen enkel onderdeel mag een 0 worden gescoord.

8 Opdracht 3 Offertes en fakturen Soort opdracht Individuele portfolio-opdracht Inleiding Je bent nu gestart met je bedrijf en de eerste offerteaanvraag komt binnen. Uitgaande van het budget dat de klant aangeeft, kun je op basis van het in je ondernemingsplan berekende uurtarief, de klant een passende offerte aanbieden. Omschrijving opdracht 3a Je eerste klant is de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam, die je in wil huren om een AV-produktie te maken. Ontwikkel de naam en de vormgeving voor het tv kanaal voor de informatievoorziening op de Campus van de medische faculteit. Het betreft een infotainmentkanaal voor de studenten geneeskunde. Het medium biedt ruimte aan alles wat studenten boeit: serieuze en luchtige zaken, aankondigingen en verslagen. Het tv kanaal heeft geanimeerde bumpers nodig om de verschillende items met elkaar te verbinden, voor een totaaltijd van 10 minuten. Het medium richt zich via uitzendingen op diverse plasmaschermen op de campus op de studenten. Hierbij wordt alleen tekst en beeld gebruikt zonder geluid. De benodigde techniek voor de uitzendingen (unicasting) wordt uitbesteed aan de dienst IT. Maak voor je opdrachtgever een offerte waarin je duidelijk aangeeft wat de uiteindelijke prijs is die je berekent en hoe deze prijs is samengesteld. Zorg er voor dat je denkt aan alle eisen die aan een offerte worden gesteld. Omschrijving opdracht 3b Je klant is akkoord gegaan met je offerte, maar tijdens de realisatie van de opdracht zijn de volgende dingen aangepast: - Verwerk de extra opdracht voor een pilot van 1 minuut in de offerte; - De totale tijd is ingekort naar 8 minuten, in plaats van 10. Maak de uiteindelijke faktuur zoals je die naar de klant stuurt als de opdracht is afgerond. Omschrijving opdracht 3c Omdat je inzicht wilt behouden in je financiele situatie, maak je een overzicht van alle baten en lasten gedurende de eerste 4 maanden. Ga uit van de bedragen die je in je ondernemingsplan hebt bepaald (startkapitaal, vaste lasten, etc) en reken ook de kosten van het laten drukken van je promotiematerialen mee. De faktuur die je in opdracht 3b hebt verstuurd, is door de klant binnen deze periode van 4 maanden betaald. Doorlooptijd Je kunt vanaf week 7 aan deze opdracht werken en je levert de offerte, faktuur en financiele overzicht in op vrijdag 19 maart 2010, voor 17:00. 8

9 Lokatie Je voert de opdracht op school uit tijdens de lesuren die in je lesrooster staan. Noodzakelijke voorkennis / vaardigheden Workshops Jeroen Vaessen Gewenst resultaat - Een offerte in foutloos Nederlandsch op je zelfontworpen briefpapier. De offerte kan niet digitaal worden ingeleverd. - Een realistische faktuur die klopt met de bedragen die je in je ondernemingsplan hebt bepaald en de afspraken die met de klant zijn gemaakt. - Een financieel overzicht waarin vaste- en variabele kosten en debiteuren zijn opgenomen. Beoordelingsaspecten Kijk voor de lijst van beoordelingscriteria op het beoordelingsformulier van deze opdracht Nabespreking van de opdracht Na je presentatie krijg je een voorlopige beoordeling, voorzien van feedback van je beoordelaars 9

10 Opdracht 3 Naam student Handtekening student Naam beoordelaar 1 Naam beoordelaar 2 School Datum afname Beoordelingsformulier Examennummer Groep 0 = Niet waargenomen / aanwezig 1 = Gedeeltelijk waargenomen / aanwezig 2 = Waargenomen / aanwezig 3 = In meerdere mate waargenomen / aanwezig Punten waarop de student wordt beoordeeld De offerte en faktuur voldoen aan de eisen die de belastingdienst hieraan stelt Toelichting / voorbeeld In de offerte en faktuur is duidelijk hoe de uiteindelijke prijs is samengesteld. De offerte en faktuur sluiten aan bij de gegeven opdracht. In de offerte en faktuur is de spelling en grammatica correct. De nacalculatie is opgenomen in de faktuur. De student kan een overzichtelijke tussenbalans maken. Totaalscore (max is 18) In te vullen door de beoordelaars Resultaat In totaal kunnen er 18 punten worden gescoord. De totaalscore wordt als volgt omgezet in een resultaat: 0-9 punten Onvoldoende punten Voldoende punten Goed Handtekening beoordelaar 1 Handtekening beoordelaar 1 10 N.B: Op geen enkel onderdeel mag een 0 worden gescoord.

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics Pensioen, Zorg en Inkomen Studiehandleiding FSM Deeltijd Semester III Opleiding: FSM Deeltijd Inholland Semester: I Basis Businessplan Collegejaar: 2007/2008 Credits: 30 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Competenties...

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Themarapportage Reisverzekering

Themarapportage Reisverzekering Themarapportage Reisverzekering juni 2015 Inhoud themarapportage Samenvatting 3 6. Onderzoeksresultaten Prestatiegebied B: 25 Het product is geschikt voor de klant 1. Inleiding 6 6.1 Inhoud beoordeling

Nadere informatie

Congres organisatie Checklist

Congres organisatie Checklist Congres organisatie Checklist Checklist pagina 1. Binnen budget blijven 2 2. Perfecte congresdatum 3 3. Vakantieplanning 4 4. Congres Marketing 5 5. Uitnodiging 9 6. Kengetallen catering en locatie 10

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie