Halfjaarverslag BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect

2 2

3 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr. R.M.W.J. Beetsma Drs. M.H.M.P. van Oorschot Beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. Bezoekadres: Postadres: Koninginnegracht 2 Postbus AA Den Haag 2500 BL Den Haag Tel.: Fax: Website: Bewaarder Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen Adres: Postadres: Storkstraat 15a-15b Storkstraat 15a-15b 3833 LB Leusden 3833 LB Leusden Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Dit document dient alleen ter informatie en biedt in principe onvoldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. U wordt geadviseerd om het prospectus te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s mee. Door te beleggen in deze beleggingsinstellingen kunt u vermogenswinst behalen maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a respectievelijk art. 2:96 Wft. Prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij BNG Vermogensbeheer B.V., Postbus 16540, 2500 BL, Den Haag, tel. (070) , en zijn eveneens te raadplegen via de website:

4 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 4 INHOUDSOPGAVE BNG Fido Kapitaalmarktselect 05 Verslag van de beheerder 06 Beleggingen 12 Halfjaarrekening 15 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 31 Belangen van de directie van de beheerder 31 Periodieke uitkering 31 BNG Fido Geldmarktselect 33 Verslag van de beheerder 34 Beleggingen 40 Halfjaarrekening 43 Balans 44 Winst- en verliesrekening 45 Kasstroomoverzicht 46 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 47 Overige gegevens 60 Belangen van de directie van de beheerder 60 Periodieke uitkering 60

5 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 5 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

6 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 6 Verslag van de beheerder Kerncijfers (x 1.000) t/m juni Beleggingen Vorderingen Liquiditeiten Kortlopende schulden (924) (803) (193) (209) (650) Fondsvermogen Totaal bedrijfsopbrengsten (4.971) 879 Lasten (614) (1.377) (1.382) (1.698) (2.334) Resultaat (6.669) (1.455) Aantal participaties: - Relatief Rendement Tranche I , , ,98 - Relatief Rendement Tranche II 3.173, , , , ,05 - Relatief Rendement Tranche III ,27 990, ,27 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,71 - Absoluut Rendement Tranche B 3.247, , , , ,37 - Absoluut Rendement Tranche C ,12 901, ,15 Intrinsieke waarde per participatie: - Relatief Rendement Tranche I , , ,15 - Relatief Rendement Tranche II , , , , ,56 - Relatief Rendement Tranche III , , ,49 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,16 - Absoluut Rendement Tranche B , , , , ,77 - Absoluut Rendement Tranche C , , ,78 De waarde en het resultaat van de verschillende tranches per participatie is afhankelijk van de met de participant gesloten overeenkomst. Resultaten BNG Fido Kapitaalmarktselect (KMS) bestond aan het einde van het eerste halfjaar van 2014 uit drie tranches: Relatief Rendement Tranches II en Absoluut Rendement Tranches A en B. Aan het begin van het tweede halfjaar van 2013 waren er nog zes tranches. Relatief Rendement Tranche I, Relatief Rendement Tranche III en Absoluut Rendement Tranche C kenden geen participanten meer. Deze Tranches zijn respectievelijk per 16 augustus 2013, 31 augustus 2013 en 13 december 2013 de facto opgeheven. Het totale fondsvermogen van KMS nam toe van circa 305,8 miljoen per 31 december 2013 naar circa 311,2 miljoen per 30 juni Het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche A nam toe van 234,3 miljoen naar 237,5 miljoen als gevolg van een positief beleggingsresultaat en instroom van nieuwe gelden. De fondsvermogens van Absoluut Rendement Tranche B en van Relatief Rendement Tranche II stegen als gevolg van positieve beleggingsresultaten respectievelijk van 37,3 miljoen naar 38,0 en van 34,2 miljoen naar 35,7 miljoen. De rendementen van alle Tranches zijn in tabel I weergegeven. Tabel I: rendement KMS 1 e halfjaar 2014 Na kosten Voor kosten Benchmark RRTII 4,33% 4,52% 4,66% ARTA 1,28% 1,49% n.v.t. ARTB 1,90% 2,11% n.v.t. Relatief Rendement Tranches Relatief Rendement Tranche II behaalde een rendement van 4,33% na aftrek van kosten. Voor aftrek van kosten bedroeg het rendement 4,52%, waarmee de Tranche een lichte underperformance ten opzichte van de benchmark (de Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Governments Index AAA Rated, 5-7 year) realiseerde. De eerste weken van de verslagperiode lag de gemiddelde looptijd (duration) van de beleggingsportefeuille onder die van de benchmark. Dit vanwege onze visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen. In de loop van het halfjaar, toen de inflatiecijfers uit de eurozone lager uitkwamen dan was verwacht, de ECB aangaf een ruimer monetair beleid te gaan voeren en er veel geopolitieke spanningen waren hebben we de duration richting neutraal gebracht. De onderwogen durati-

7 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 7 on positie in het begin van het halfjaar had, bij een dalende kapitaalmarktrente, een negatief effect op de relatieve performance. Dit werd voor een deel goedgemaakt door een positieve bijdrage aan de performance van posities in staatsobligaties uit de periferie van de eurozone. Deze behaalden een hoger rendement dan de obligaties uit de kernlanden waaruit de benchmark bestaat. Absoluut Rendement Tranches Als gevolg van de daling van de rente op de kapitaalmarkt behaalden de Absoluut Rendement Tranches positieve rendementen. Absoluut Rendement Tranche B, het fonds met de langste gemiddelde looptijd, realiseerde met 1,90% (na aftrek van kosten) het hoogste beleggingsresultaat. Absoluut Rendement Tranche A had de kortste gemiddelde looptijd en behaalde met 1,28% netto het laagste rendement. De beleggingsportefeuilles van de Absoluut Rendement Tranches bestaan voor het grootste deel uit obligaties van financiële ondernemingen. Bij Absoluut Rendement Tranche B ligt hierbij de nadruk op zogeheten covered bonds; obligaties met een onderpand als extra zekerheid. Om het renterisico te beperken zijn er voor beide Tranches rente-futures verkocht. Omdat de rente is gedaald had dit een drukkend effect op de rendementen. Een klein deel van de portefeuilles is belegd in obligaties uit de periferie van eurozone (met name Spanje, Italië en Ierland). Deze koersen van deze beleggingen stegen bovengemiddeld en droegen daarmee positief bij aan de rendementen. Marktomstandigheden De rentes op de geld- en de kapitaalmarkt van de eurozone zijn in het eerste halfjaar van 2014 gedaald. De 10-jaars swaprente nam met circa 70 basispunten (0,70 procentpunt) af tot 1,45%. Kortere looptijden kenden een geringere rentedaling. De rente op 2-jaars swaps daalde met ruim 20 basispunten tot 0,31%. Ook de euribor-tarieven gingen naar beneden. Zo nam 3-maands euribor met een kleine 10 basispunten af tot 0,21%. het land actief op de primaire kapitaalmarkt met de heruitgifte van een 10-jaars lening. Het effectieve rendement bedroeg slechts 3,25%. Ook Griekenland en Cyprus keerden terug op de primaire markt. Beide landen gaven met succes een 5-jaars staatsobligatie uit. De effectieve rendementen waren respectievelijk 4,95% en 4,85%. Iets meer dan twee jaar geleden lag bijvoorbeeld de Griekse 5-jaars rente nog boven de 60%. De ratingbureaus lieten zich ook de afgelopen maanden positief uit over de kredietwaardigheid van diverse perifere eurolanden. Ierland (van Moody s en Standard & Poor s), Spanje (Moody s en Fitch), Portugal (Moody s), Griekenland (Fitch) en Cyprus (S&P) kregen upgrades van hun credit ratings. Als redenen werden veelal de verbeterde economische en budgettaire vooruitzichten genoemd. Italië kreeg van Moody s een opwaartse bijstelling van het vooruitzicht voor de rating, ondanks dat er zich een regeringscrisis voordeed. Premier Letta moest opstappen en werd opgevolgd door Renzi, die het tempo van de hervormingen wil opschroeven. Het afgelopen halfjaar stegen de risicoopslagen van obligaties van Europese financiele ondernemingen met een AA-rating gemiddeld genomen iets. Voor 5-jaars looptijden steeg de spread ten opzichte van AAAstaatsobligaties met ongeveer 15 basispunten tot ca. 60 basispunten. Financiële obligaties met een lagere rating deden het over het algemeen beter en lieten een daling van de spread zien. De wereldwijde aandelenbeurzen vervolgden hun weg omhoog. De Euro Stoxx 50 Index eindigde de verslagperiode zo n 4% hoger. Ook de meeste grondstoffen, waaronder olie, stegen in prijs. De waarde van de euro ten opzichte van de dollar eindigde het halfjaar een cent lager op 1,37. De convergentie van rentes van eurostaatsobligaties zette zich de afgelopen zes maanden voort. De perifere landen ontwikkelden zich in economische zin prima en werden beloond met lovende woorden van Europese politici, centrale bankiers en ratingbureaus en met lagere rentes op de kapitaalmarkt. In diverse perifere landen werden historische laagterecords wat betreft de rente geboekt. Zo bereikten de 10-jaars rentes in Ierland, Spanje en Italië niveaus van respectievelijk 2,4%, 2,6% en 2,8%. De spreads met Duitsland kwamen uit op de laagste niveaus in respectievelijk 6½, 4 en 3 jaar tijd. Portugal beëindigde medio mei het internationale noodhulpprogramma zonder gebruik te maken van een kredietlijn als veiligheidsnet. Begin juni was

8 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 8 Figuur 1. Rentecurve (euro swap) Figuur 2. Creditspreads voor de financiële sector versus staatsrente, 5-jaars Figuur 3. Landenspreads ten opzichte van Duitsland, 10-jaars

9 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 9 Economische omgeving Hoewel de Amerikaanse groei als gevolg van het slechte weer tegen viel in het eerste kwartaal en nadien nog verder neerwaarts werd bijgesteld, wezen veel indicatoren in het tweede kwartaal op een herstel. De consumentenbestedingen, de persoonlijke inkomens en de industriële productie lieten een toename van de groei zien. Verder steeg zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen, gemeten aan de hand van de inkoopmanagersindex. De banengroei nam toe en de werkloosheid daalde tot 6,1% van de beroepsbevolking; ruim onder het niveau van 6,5% dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) eerder had aangehouden als verwachting voor eind Op de huizenmarkt steeg het aantal verkopen. Hier tegenover stond dat de verkoopprijzen minder hard toenamen. De Amerikaanse inflatie liep op tot net boven de 2% op jaarbasis. Ook de kerninflatie (geschoond voor voedsel- en energieprijzen) steeg en kwam uit op 2%. De Fed veranderde het beleid van het geleidelijk terugschroeven van de aankopen van obligaties ( tapering ) niet. In China kwam de economie, na een periode van relatieve zwakte, er weer beter voor te staan. Zo steeg de inkoopmanagersindex tot ruim boven het neutrale niveau van 50 en waren de detailhandelsverkopen beter dan verwacht. Japan bleef het, onder invloed van de stimuleringsmaatregelen van de regering van premier Abe, erg goed doen. De consumentenbestedingen lieten bijvoorbeeld de grootste stijging sinds 1997 zien (mede door een verhoging van het btw-tarief van 5% naar 8% per 1 april). De Japanse inflatie kwam, met 3,7% op jaarbasis, uit op het hoogste niveau sinds Ook in het Verenigd Koninkrijk waren de macro-data zeer sterk. De Bank of England meldde dat de rente weleens eerder zou kunnen worden verhoogd dan veel marktparticipanten dachten. In de eurozone was het economisch herstel meer gematigd, maar veel economische cijfers waren beter dan verwacht. Zo daalde de werkloosheid. Met 11,6% was deze lager dan verwacht. De detailhandelsverkopen bleven toenemen. Het consumentenvertrouwen steeg tot het hoogste niveau sinds de herfst van Verder was de industriële productie hoger dan verwacht. Het producentenvertrouwen viel daarentegen tegen. De meeste aandacht ging uit naar de inflatiecijfers. De consumentenprijsinflatie bedroeg in mei en juni slechts 0,5% op jaarbasis. De kerninflatie lag hier met 0,7% iets boven. Ook de ECB werd verrast door de lage inflatie. Begin juni kondigde de centrale bank een breed pakket van maatregelen aan. De herfinancieringsrente werd verlaagd naar 0,15% en de deposito rente, het tarief dat banken ontvangen als ze geld bij de ECB stallen, ging naar minus 0,10%. Verder werden er diverse maatregelen doorgevoerd die tot doel hebben banken makkelijker te laten lenen aan particulieren en bedrijven. Figuur 4. Inflatie EMU versus olieprijsontwikkeling

10 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 10 Figuur 5. Detailhandelsverkopen, industriële productie,consumenten- en producentenvertrouwen EMU Marktvooruitzichten In de Verenigde Staten lijkt de periode van een zeer ruim monetair beleid en extreem lage rentes ten einde te zijn gekomen. De Fed bouwt in gelijkmatige stappen het opkoopprogramma van obligaties af. Met het huidige afbouwtempo worden er vanaf oktober geen obligaties meer gekocht. De meningen binnen het beleidscomité van de centrale bank over de eerste renteverhoging zijn verdeeld, maar voorzitter Yellen heeft zich laten ontvallen dat het weleens rond april 2015 zou kunnen zijn. Het zal afhangen van de kracht van de economische groei en de ontwikkeling van de inflatie. Op dit moment wijzen uiteenlopende kengetallen als de werkgelegenheid, de industriële productie en de detailhandelsverkopen, maar ook vooruitlopende indicatoren als het producenten- en het consumentenvertrouwen wijzen op een verder herstel van de Amerikaanse economie. Ook wijst de trend voor de inflatie omhoog. Dit alles betekent volgens ons dat de kans groot is dat de kapitaalmarktrentes in de VS verder omhoog zullen gaan. De rentes in de kernlanden van de eurozone vertonen normaal gesproken een hoge mate van correlatie met die van de VS. Ook in Europa verbetert de economie, maar op dit moment is de opwaartse druk die de rentes op staatsobligaties van landen als Duitsland en Nederland van de hogere rente in de VS ondervinden minder groot dan op basis van de economische ontwikkelingen valt te verwachten. Dit is te verklaren door de verschillende fases waarin het monetaire beleid van de ECB en dat van de Fed zich bevinden. Waar het beleid van de Fed minder ruim aan het worden is, is de ECB nog steeds bezig met het doorvoeren van buitengewone maatregelen om de economie te stimuleren. De centrale bank van de eurozone gaat weliswaar uit van een verder economisch herstel en een langzaam oplopende inflatie, maar wil hoe dan ook voorkomen dat de lage inflatie omslaat in deflatie. De herfinancieringsrente heeft vermoedelijk een bodem bereikt, maar zal voorlopig op het huidige lage niveau worden gehouden. Nieuwe acties, waaronder het opkopen van staatsobligaties, worden niet uitgesloten, maar waarschijnlijk zal eerst de komende kwartalen worden bekeken wat de effecten van de onlangs genomen maatregelen zijn. Al met al is volgens ons het beeld voor de rente in de kernlanden van de eurozone gemengd. De stijgende rente in de VS en het economische herstel van de eurozone, de landen in de periferie inbegrepen, wijzen op een in de toekomst hogere lange rendementen in de kernlanden van de eurozone. De lage inflatie en het verruimende beleid van de ECB duiden hier juist niet op. Verder zijn er geopolitieke spanningen zoals die rond Oekraïne en in het Midden-Oosten, waarvan de uitkomst ongewis is. Om deze redenen houden we onze durationposities vooralsnog zo neutraal mogelijk. De wil van de ECB om de eurozone bijeen te houden gaat gepaard met een haast onvoorwaardelijke steun aan de perifere landen. Nu ook de economieën en de begrotingen van deze landen verbeteren en de kredietbeoordelaars de ratings verhogen, durven internationale beleggers weer in perifere obligaties te beleggen, met afnemende renteverschillen met de kernlanden tot gevolg. Daar komt bij dat beleggers in de huidige omgeving van lage rentes op zoek blijven naar rendement. De trend van convergerende rentes is erg sterk en naar onze mening nog niet voorbij. We houden daarom vast aan onze posities in de periferie en durven deze, waar mogelijk, zelfs uit te breiden. Afgelopen voorjaar is binnen Europa geregeld dat obligatiehouders bij een dreigend faillissement van een bank niet langer zullen worden ontzien. Dit maakt dat (ongedekte) obligaties van financiële ondernemingen in het algemeen minder veilig zijn geworden en dat een zorgvuldige debiteurenselectie nog belangrijker is geworden dan het al was. In voorkomende gevallen blijven we de voorkeur geven aan

11 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 11 staats- en staatsgegarandeerde obligaties en covered bonds. Den Haag, 26 augustus 2014 De beheerder: BNG Vermogensbeheer B.V.

12 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 12 BELEGGINGEN Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Obligaties Staat en semi-staat ,4 4% ALLIED IRISH BANKS PLC 3/19/ ,7 4,375% ASFINAG 7/8/ ,4 4% BANK OF IRELAND 1/28/ ,7 var% BELGIUM KINGDOM 5/2/ ,1 4,875% BRADFORD & BINGLEY PLC 6/28/ ,1 4,25% BRADFORD & BINGLEY PLC 5/4/ ,6 3,25% BUNDESOBLIGATION 1/4/ ,9 var% CAISSE CENT IMMO 1/23/ ,6 2,5% DEUTSCHLAND REP 1/4/ ,8 3,5% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,4 2,25% DEUTSCHLAND REP 9/4/ ,8 0,75% EFSF 6/5/ ,4 2,625% EFSF 5/2/ ,1 2% EFSF 5/15/ ,5 1,125% EFSF 11/30/ ,5 2,25% EFSF 9/5/ ,4 1,5% EFSF 1/22/ ,3 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/15/ ,2 1,125% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/30/ ,0 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 10/31/ ,6 1,375% EURO STABILITY MECHANISM 3/4/ ,2 1,25% EURO STABILITY MECHANISM 10/15/ ,1 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,1 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,5 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/25/ ,5 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/27/ ,0 3,25% EUROPEAN UNION 4/4/ ,2 3,5% EUROPEAN UNION 6/4/ ,4 3,375% EUROPEAN UNION 5/10/ ,2 4,375% FINNISH GOVERNMENT 7/4/ ,4 3,375% FINNISH GOV'T 4/15/ ,3 3,875% FLEMISH COMMUNITY 7/20/ ,7 var% FMS WERTMANAGEMENT 2/2/ ,2 5% IRISH TREASURY 10/18/ ,2 3,4% IRISH TREASURY BILL 3/18/ ,0 4,25% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 8/1/ ,8 3,75% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3/1/ ,2 5,75% ITALY GOVT 7/25/ ,1 5,2% JUNTA ANDALUCIA 7/15/ ,9 var% LANDWIRTSCH, RENTENBANK 6/22/ ,2 var% LANDWIRTSCH, RENTENBANK 9/1/ ,1 3,75% NETHERLANDS GOVERNMENT 1/15/ ,3 3,5% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,4 4% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,6 var% NORDRHEIN WESTFALEN 8/26/ ,3 var% NRW BANK 2/9/ ,1 4,75% PORTUGUESE TREASURY 6/14/ ,2 var% PROPERTIZE BV 3/10/ ,5 3,5% REPUBLIC OF AUSTRIA 9/15/ ,3 3,9% REPUBLIC OF AUSTRIA 7/15/ ,5 1,95% REPUBLIC OF AUSTRIA 6/18/ ,3 4,7% REPUBLIC OF SLOVENIA 11/1/ ,5 3,25% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,9 2,1% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,3 4% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,2 var% STATE OF BERLIN 4/12/ ,7 1,125% SWEDISH EXPORT CREDIT 11/20/ ,0 4,805% XUNTA DE GALICIA 3/26/ ,9

13 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 13 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Financiële dienstverlening ,5 4,25% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 4/12/ ,0 3,375% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 6/8/ ,3 3,625% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 10/14/ ,0 4,25% ABN AMRO BANK NV 4/6/ ,4 3,5% ABN AMRO BANK NV 1/12/ ,0 3,625% ABN AMRO BANK NV 6/22/ ,3 4,75% ALLIANZ FINANCE II BV 7/22/ ,8 2,25% AXA BANK EUROPE SCF 4/19/ ,5 2,25% BARCLAYS BANK PLC 2/22/ ,2 3% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3/30/ ,5 1,25% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 10/29/ ,0 0,75% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 5/21/ ,5 2,5% BOLIGKREDIT 6/23/ ,5 3,5% CIF EUROMORTGAGE 6/17/ ,8 1,25% DANSKE BANK 6/11/ ,6 3,5% DANSKE BANK A/S 4/16/ ,1 4,5% DANSKE BANK A/S 7/1/ ,4 3,25% DANSKE BANK A/S 3/9/ ,2 var% DEPFA PFANDBRIEFBANK AG 2/16/ ,1 var% DEPFA PFANDBRIEFBANK AG 2/26/ ,8 var% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4/4/ ,2 3,5% DEXIA MUN. AGENCY 9/16/ ,0 2,375% DNB NOR BOLIGKREDITT 8/31/ ,9 var% DNB NOR BOLIGKREDITT 3/1/ ,2 3% ERSTE GROUP BANK AG 9/6/ ,1 1,625% HSBC FRANCE 12/3/ ,3 var% HSBC FRANCE 1/27/ ,3 3,375% ING BANK NV 1/11/ ,1 3,625% ING BANK NV 8/31/ ,4 4,75% ING BANK NV 5/27/ ,2 1,125% ING BELGIUM SA 12/10/ ,0 1,125% KBC BANK NV 12/11/ ,3 1% KBC BANK NV 2/25/ ,1 1,5% LANSFORSAKRINGAR 3/18/ ,3 1,375% LLOYDS BANK PLC 4/16/ ,9 0,75% NATIONWIDE BLDG 6/25/ ,3 var% NED WATERSCHAPSBANK 11/1/ ,2 3,5% NEDER WATERSCHAPSBANK 1/14/ ,6 1,25% NIBC BANK NV 4/8/ ,3 1,375% NORDEA BANK AB 4/12/ ,7 var% NORDEA BANK AB 8/10/ ,5 4,125% NORTHERN ROCK ASSET MGT, PLC 3/27/ ,7 3,5% OP MORTGAGE BANK 7/11/ ,3 1,25% POHJOLA BANK PLC 5/14/ ,8 var% POHJOLA BANK PLC 3/3/ ,8 3% POHJOLA BANK PLC 9/8/ ,3 0% RABOBANK NEDERLAND 10/25/ ,8 3,875% RABOBANK NEDERLAND 4/20/ ,1 3% RABOBANK NEDERLAND 2/16/ ,8 5,875% RABOBANK NEDERLAND 5/20/ ,3 4% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3/15/ ,4 3,875% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10/19/ ,1 3,5% SNS BANK NV 9/28/ ,4 1,5% SPAREBANK1 SR 6/12/ ,2 1% STADSHYPOTEK AB 4/1/ ,5 var% STADSHYPOTEK AB 5/23/ ,6 3,625% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2/16/ ,4 1,125% SWEDBANK 5/21/ ,3 3,625% SWEDBANK HYPOTEK AB 10/5/ ,5 1,25% YORKSHIRE BLD SOC 6/11/ ,3 Totaal ,9

14 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 14 Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Beleggingsfondsen in vastrentende waarden 8,657% BNG FIDO GMS ET2 3/31/ ,4 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,8 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,5 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,4 7,176% BNG FIDO GMS ET2 11/4/ ,7 0,257% BNG FIDO GMS VLT 7/1/ , ,7 Liquiditeiten ,4 Totaal beleggingen inclusief liquiditeiten ,0

15 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 15 HALFJAARREKENING 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

16 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 16 BALANS PER 30 JUNI 2014 na resultaatverdeling x x (1) Beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden Totaal beleggingen (2) Vorderingen Te vorderen interest (2a) Overige vorderingen en overlopende activa (3) Overige activa Liquiditeiten Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden (4) Fondsvermogen (4a) Relatief Rendement Tranche II Absoluut Rendement Tranche A (4b) (4c) Absoluut Rendement Tranche B (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

17 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 17 WINST- EN VERLIESREKENING t/m t/m x x Baten Opbrengsten uit beleggingen Interestresultaat obligaties (6) (5) Interest op liquiditeiten (3) (7) Dividend Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (8) (7) (7) Futures (2.752) 980 (1.370) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (7) Obligaties (7.190) (7) Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (320) (7.510) Som der opbrengsten Lasten (9) (8) Kosten (614) (1.377) Som der lasten (614) (1.377) Resultaat (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

18 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 18 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit beleggingsactiviteiten t/m t/m x x Resultaat Gerealiseerde waardeverschillen (1.382) (4.616) Ongerealiseerde waardeverschillen (4.172) Aankopen van beleggingen (92.118) ( ) Verkopen van beleggingen Mutatie kortlopende vorderingen (2.081) Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (4.836) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten bij uitgifte participaties Betaald bij inname participaties (750) (87.920) Uitkeringen aan deelnemers - (2.788) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 244 (58.259) Netto kasstroom (4.592) (4.225) Liquiditeiten begin verslagperiode/boekjaar Liquiditeiten eind verslagperiode/boekjaar Mutatie liquiditeiten (4.592) (4.225)

19 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 19 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen BNG Fido Kapitaalmarktselect ( het Fonds ), gevestigd te Den Haag, is een fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen belegt in vastrentende waarden en hoofdsomgegarandeerde beleggingen, uitgegeven door (semi-)overheidsinstellingen respectievelijk door eersteklas debiteuren uit de financiële sector die gevestigd zijn in de landen van de Europese Economische Ruimte, luidend in euro of de voormalige valuta van de aan de EMU deelnemende landen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft een open-end karakter in die zin dat, onder de in het prospectus genoemde voorwaarden, uitgifte respectievelijk vervreemding van participaties aan het Fonds op een handelsdag mogelijk is. Naar aanleiding van verzoeken van participanten is besloten om de mogelijkheid te bieden vaker een handelsdag in te stellen en participanten zowel in nieuwe als in reeds gevormde Tranches te kunnen laten deelnemen. In beginsel kunnen dagelijks nieuwe Tranches worden ingesteld en/of participaties in bestaande Tranches worden uitgegeven. Participaties zijn onder voorwaarden royeerbaar. Mocht royement van participaties, gezien de omstandigheden op de markten waarop activa en passiva van het Fonds worden verhandeld of gezien het belang van de overige participanten in het Fonds, naar het oordeel van de beheerder bezwaarlijk zijn, dan heeft hij de bevoegdheid het royement van de desbetreffende participaties op te schorten. Indien en zodra opschorting van het royement naar het oordeel van de beheerder geen doel meer dient, zal uitbetaling aan de participant plaatsvinden. In het geval van opschorting ontvangt de participant die om royement had verzocht een betaling gebaseerd op de voorwaarden van de Tranche ter zake waarvan royement van participaties en uitbetaling werden opgeschort, gebaseerd op de intrinsieke waarde op het moment waarop royement en uitbetaling uiteindelijk plaatsvinden. Het Fonds kent een zogenaamde modulaire structuur. Dit houdt in dat het vermogen van het Fonds intern is onderverdeeld in verschillende Tranches. De participanten in een Tranche zijn in economische zin gerechtigd tot het gemeenschappelijke vermogen van de desbetreffende Tranche. Iedere participatie in een Tranche geeft recht op een pro rata parte aandeel in het vermogen van die Tranche. BNG Vermogensbeheer B.V. fungeert als beheerder en is als zodanig belast met het beheer van het Fonds. De Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen fungeert als bewaarder en is als zodanig belast met de bewaring van de vermogensbestanddelen van het Fonds. De beheerder heeft namens het Fonds een overeenkomst gesloten met Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen, gevestigd te Leusden ("de Stichting"). De Stichting treedt op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het Fonds. In de halfjaarrekening van het Fonds zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Stichting, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het Fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Stichting. Grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten met inachtneming van het hiernavolgende. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden.

20 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 20 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (1) Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de marktprijs geldend op het einde van de balansdatum. Voor de waardering van beleggingen wordt in principe gebruikgemaakt van externe koersbronnen, zoals Bloomberg. Voor de waardering van illiquide beleggingen (dit betreft beleggingen waarin naar maatstaven van de beheerder te weinig handel plaatsvindt) wordt gebruikgemaakt van alternatieve, door de beheerder goedgekeurde koersbronnen en waarderingsmodellen. Binnen de gehanteerde waarderingsmodellen wordt gebruikgemaakt van inputvariabelen verkregen uit open bronnen, zoals rating curves, CDS-spreads of peer bonds. Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van de belegging. Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Uit de beleggingen in de egalisatietranches van BNG Fido Geldmarktselect vloeien voor het Fonds geen kosten voort. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen op beleggingen worden verantwoord in de winsten verliesrekening. (2) Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend met voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld indien er sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden gelijk aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. (5) Interestresultaat obligaties Het interestresultaat obligaties bestaat uit het saldo van betaalde en ontvangen interest bij aankopen en verkopen, ontvangen couponrente en opgelopen interest aan het eind van de verslagperiode minus de opgelopen interest aan het eind van de vorige verslagperiode. (6) Interest op liquiditeiten Dit betreft interestinkomsten behaald op liquide middelen gedurende de periode. (8) Futures Het resultaat op futures is het cumulatieve resultaat van alle nog openstaande en reeds gesloten contracten gedurende de verslagperiode. Het resultaat van de per balansdatum nog openstaande contracten wordt bepaald door het verschil te nemen tussen de slotkoers per balansdatum en de transactiewaarde op moment van aangaan van de contracten. Het resultaat van de gesloten posities wordt bepaald door het verschil tussen de eindwaarde bij sluiting van de contracten en de koers waartegen de contracten zijn aangegaan of de waardering aan het begin van de verslagperiode. De futures worden op dagbasis afgerekend. Derhalve is geen waarde zichtbaar in de balans. Verbonden partijen Het Fonds kan beleggen in financiële producten die worden beheerd door de beheerder van het Fonds of die werden ontwikkeld door een aan de beheerder van het Fonds verbonden partij. Het Fonds kan ook transacties aangaan met gelieerde partijen. Deze transacties kunnen onder meer beleggingstransacties en overeenkomsten tot bewaring van effecten betreffen. In deze gevallen is er sprake van transacties tussen verbonden partijen. Hierbij worden normale marktvoorwaarden toegepast en worden normale, marktconforme vergoedingen in rekening gebracht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, tenzij anders aangegeven. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquiditeiten. Ontvangen interest, ontvangen coupons en waardeverschillen op beleggingen worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Ontvangsten bij geplaatste participaties en uitkeringen aan participanten worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De posten aankopen van beleggingen en verkopen van beleggingen en de posten ontvangsten bij uitgifte participaties en betaald bij inname participaties en uitkering aan deelnemers zijn omwille van het inzicht opgenomen volgens de directe methode.

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2013. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2013 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2012. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2012 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 2 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect)

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) Halfjaarverslag 2015 BNG Deposito Fonds (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) 2 HALFJAARVERSLAG 2015 BNG DEPOSITO FONDS 3 BNG Deposito Fonds (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014 h'k-v.vinciale ; - r.,rt YAr-iU/ERUS^L Provinciale Staten van Overj ssej r ^>^/g, 0 u /cjbs Dat. 0 6 NOV 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie