Halfjaarverslag BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect

2 2

3 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr. R.M.W.J. Beetsma Drs. M.H.M.P. van Oorschot Beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. Bezoekadres: Postadres: Koninginnegracht 2 Postbus AA Den Haag 2500 BL Den Haag Tel.: Fax: Website: Bewaarder Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen Adres: Postadres: Storkstraat 15a-15b Storkstraat 15a-15b 3833 LB Leusden 3833 LB Leusden Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Dit document dient alleen ter informatie en biedt in principe onvoldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. U wordt geadviseerd om het prospectus te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s mee. Door te beleggen in deze beleggingsinstellingen kunt u vermogenswinst behalen maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a respectievelijk art. 2:96 Wft. Prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij BNG Vermogensbeheer B.V., Postbus 16540, 2500 BL, Den Haag, tel. (070) , en zijn eveneens te raadplegen via de website:

4 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 4 INHOUDSOPGAVE BNG Fido Kapitaalmarktselect 05 Verslag van de beheerder 06 Beleggingen 12 Halfjaarrekening 15 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 31 Belangen van de directie van de beheerder 31 Periodieke uitkering 31 BNG Fido Geldmarktselect 33 Verslag van de beheerder 34 Beleggingen 40 Halfjaarrekening 43 Balans 44 Winst- en verliesrekening 45 Kasstroomoverzicht 46 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 47 Overige gegevens 60 Belangen van de directie van de beheerder 60 Periodieke uitkering 60

5 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 5 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

6 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 6 Verslag van de beheerder Kerncijfers (x 1.000) t/m juni Beleggingen Vorderingen Liquiditeiten Kortlopende schulden (924) (803) (193) (209) (650) Fondsvermogen Totaal bedrijfsopbrengsten (4.971) 879 Lasten (614) (1.377) (1.382) (1.698) (2.334) Resultaat (6.669) (1.455) Aantal participaties: - Relatief Rendement Tranche I , , ,98 - Relatief Rendement Tranche II 3.173, , , , ,05 - Relatief Rendement Tranche III ,27 990, ,27 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,71 - Absoluut Rendement Tranche B 3.247, , , , ,37 - Absoluut Rendement Tranche C ,12 901, ,15 Intrinsieke waarde per participatie: - Relatief Rendement Tranche I , , ,15 - Relatief Rendement Tranche II , , , , ,56 - Relatief Rendement Tranche III , , ,49 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,16 - Absoluut Rendement Tranche B , , , , ,77 - Absoluut Rendement Tranche C , , ,78 De waarde en het resultaat van de verschillende tranches per participatie is afhankelijk van de met de participant gesloten overeenkomst. Resultaten BNG Fido Kapitaalmarktselect (KMS) bestond aan het einde van het eerste halfjaar van 2014 uit drie tranches: Relatief Rendement Tranches II en Absoluut Rendement Tranches A en B. Aan het begin van het tweede halfjaar van 2013 waren er nog zes tranches. Relatief Rendement Tranche I, Relatief Rendement Tranche III en Absoluut Rendement Tranche C kenden geen participanten meer. Deze Tranches zijn respectievelijk per 16 augustus 2013, 31 augustus 2013 en 13 december 2013 de facto opgeheven. Het totale fondsvermogen van KMS nam toe van circa 305,8 miljoen per 31 december 2013 naar circa 311,2 miljoen per 30 juni Het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche A nam toe van 234,3 miljoen naar 237,5 miljoen als gevolg van een positief beleggingsresultaat en instroom van nieuwe gelden. De fondsvermogens van Absoluut Rendement Tranche B en van Relatief Rendement Tranche II stegen als gevolg van positieve beleggingsresultaten respectievelijk van 37,3 miljoen naar 38,0 en van 34,2 miljoen naar 35,7 miljoen. De rendementen van alle Tranches zijn in tabel I weergegeven. Tabel I: rendement KMS 1 e halfjaar 2014 Na kosten Voor kosten Benchmark RRTII 4,33% 4,52% 4,66% ARTA 1,28% 1,49% n.v.t. ARTB 1,90% 2,11% n.v.t. Relatief Rendement Tranches Relatief Rendement Tranche II behaalde een rendement van 4,33% na aftrek van kosten. Voor aftrek van kosten bedroeg het rendement 4,52%, waarmee de Tranche een lichte underperformance ten opzichte van de benchmark (de Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Governments Index AAA Rated, 5-7 year) realiseerde. De eerste weken van de verslagperiode lag de gemiddelde looptijd (duration) van de beleggingsportefeuille onder die van de benchmark. Dit vanwege onze visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen. In de loop van het halfjaar, toen de inflatiecijfers uit de eurozone lager uitkwamen dan was verwacht, de ECB aangaf een ruimer monetair beleid te gaan voeren en er veel geopolitieke spanningen waren hebben we de duration richting neutraal gebracht. De onderwogen durati-

7 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 7 on positie in het begin van het halfjaar had, bij een dalende kapitaalmarktrente, een negatief effect op de relatieve performance. Dit werd voor een deel goedgemaakt door een positieve bijdrage aan de performance van posities in staatsobligaties uit de periferie van de eurozone. Deze behaalden een hoger rendement dan de obligaties uit de kernlanden waaruit de benchmark bestaat. Absoluut Rendement Tranches Als gevolg van de daling van de rente op de kapitaalmarkt behaalden de Absoluut Rendement Tranches positieve rendementen. Absoluut Rendement Tranche B, het fonds met de langste gemiddelde looptijd, realiseerde met 1,90% (na aftrek van kosten) het hoogste beleggingsresultaat. Absoluut Rendement Tranche A had de kortste gemiddelde looptijd en behaalde met 1,28% netto het laagste rendement. De beleggingsportefeuilles van de Absoluut Rendement Tranches bestaan voor het grootste deel uit obligaties van financiële ondernemingen. Bij Absoluut Rendement Tranche B ligt hierbij de nadruk op zogeheten covered bonds; obligaties met een onderpand als extra zekerheid. Om het renterisico te beperken zijn er voor beide Tranches rente-futures verkocht. Omdat de rente is gedaald had dit een drukkend effect op de rendementen. Een klein deel van de portefeuilles is belegd in obligaties uit de periferie van eurozone (met name Spanje, Italië en Ierland). Deze koersen van deze beleggingen stegen bovengemiddeld en droegen daarmee positief bij aan de rendementen. Marktomstandigheden De rentes op de geld- en de kapitaalmarkt van de eurozone zijn in het eerste halfjaar van 2014 gedaald. De 10-jaars swaprente nam met circa 70 basispunten (0,70 procentpunt) af tot 1,45%. Kortere looptijden kenden een geringere rentedaling. De rente op 2-jaars swaps daalde met ruim 20 basispunten tot 0,31%. Ook de euribor-tarieven gingen naar beneden. Zo nam 3-maands euribor met een kleine 10 basispunten af tot 0,21%. het land actief op de primaire kapitaalmarkt met de heruitgifte van een 10-jaars lening. Het effectieve rendement bedroeg slechts 3,25%. Ook Griekenland en Cyprus keerden terug op de primaire markt. Beide landen gaven met succes een 5-jaars staatsobligatie uit. De effectieve rendementen waren respectievelijk 4,95% en 4,85%. Iets meer dan twee jaar geleden lag bijvoorbeeld de Griekse 5-jaars rente nog boven de 60%. De ratingbureaus lieten zich ook de afgelopen maanden positief uit over de kredietwaardigheid van diverse perifere eurolanden. Ierland (van Moody s en Standard & Poor s), Spanje (Moody s en Fitch), Portugal (Moody s), Griekenland (Fitch) en Cyprus (S&P) kregen upgrades van hun credit ratings. Als redenen werden veelal de verbeterde economische en budgettaire vooruitzichten genoemd. Italië kreeg van Moody s een opwaartse bijstelling van het vooruitzicht voor de rating, ondanks dat er zich een regeringscrisis voordeed. Premier Letta moest opstappen en werd opgevolgd door Renzi, die het tempo van de hervormingen wil opschroeven. Het afgelopen halfjaar stegen de risicoopslagen van obligaties van Europese financiele ondernemingen met een AA-rating gemiddeld genomen iets. Voor 5-jaars looptijden steeg de spread ten opzichte van AAAstaatsobligaties met ongeveer 15 basispunten tot ca. 60 basispunten. Financiële obligaties met een lagere rating deden het over het algemeen beter en lieten een daling van de spread zien. De wereldwijde aandelenbeurzen vervolgden hun weg omhoog. De Euro Stoxx 50 Index eindigde de verslagperiode zo n 4% hoger. Ook de meeste grondstoffen, waaronder olie, stegen in prijs. De waarde van de euro ten opzichte van de dollar eindigde het halfjaar een cent lager op 1,37. De convergentie van rentes van eurostaatsobligaties zette zich de afgelopen zes maanden voort. De perifere landen ontwikkelden zich in economische zin prima en werden beloond met lovende woorden van Europese politici, centrale bankiers en ratingbureaus en met lagere rentes op de kapitaalmarkt. In diverse perifere landen werden historische laagterecords wat betreft de rente geboekt. Zo bereikten de 10-jaars rentes in Ierland, Spanje en Italië niveaus van respectievelijk 2,4%, 2,6% en 2,8%. De spreads met Duitsland kwamen uit op de laagste niveaus in respectievelijk 6½, 4 en 3 jaar tijd. Portugal beëindigde medio mei het internationale noodhulpprogramma zonder gebruik te maken van een kredietlijn als veiligheidsnet. Begin juni was

8 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 8 Figuur 1. Rentecurve (euro swap) Figuur 2. Creditspreads voor de financiële sector versus staatsrente, 5-jaars Figuur 3. Landenspreads ten opzichte van Duitsland, 10-jaars

9 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 9 Economische omgeving Hoewel de Amerikaanse groei als gevolg van het slechte weer tegen viel in het eerste kwartaal en nadien nog verder neerwaarts werd bijgesteld, wezen veel indicatoren in het tweede kwartaal op een herstel. De consumentenbestedingen, de persoonlijke inkomens en de industriële productie lieten een toename van de groei zien. Verder steeg zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen, gemeten aan de hand van de inkoopmanagersindex. De banengroei nam toe en de werkloosheid daalde tot 6,1% van de beroepsbevolking; ruim onder het niveau van 6,5% dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) eerder had aangehouden als verwachting voor eind Op de huizenmarkt steeg het aantal verkopen. Hier tegenover stond dat de verkoopprijzen minder hard toenamen. De Amerikaanse inflatie liep op tot net boven de 2% op jaarbasis. Ook de kerninflatie (geschoond voor voedsel- en energieprijzen) steeg en kwam uit op 2%. De Fed veranderde het beleid van het geleidelijk terugschroeven van de aankopen van obligaties ( tapering ) niet. In China kwam de economie, na een periode van relatieve zwakte, er weer beter voor te staan. Zo steeg de inkoopmanagersindex tot ruim boven het neutrale niveau van 50 en waren de detailhandelsverkopen beter dan verwacht. Japan bleef het, onder invloed van de stimuleringsmaatregelen van de regering van premier Abe, erg goed doen. De consumentenbestedingen lieten bijvoorbeeld de grootste stijging sinds 1997 zien (mede door een verhoging van het btw-tarief van 5% naar 8% per 1 april). De Japanse inflatie kwam, met 3,7% op jaarbasis, uit op het hoogste niveau sinds Ook in het Verenigd Koninkrijk waren de macro-data zeer sterk. De Bank of England meldde dat de rente weleens eerder zou kunnen worden verhoogd dan veel marktparticipanten dachten. In de eurozone was het economisch herstel meer gematigd, maar veel economische cijfers waren beter dan verwacht. Zo daalde de werkloosheid. Met 11,6% was deze lager dan verwacht. De detailhandelsverkopen bleven toenemen. Het consumentenvertrouwen steeg tot het hoogste niveau sinds de herfst van Verder was de industriële productie hoger dan verwacht. Het producentenvertrouwen viel daarentegen tegen. De meeste aandacht ging uit naar de inflatiecijfers. De consumentenprijsinflatie bedroeg in mei en juni slechts 0,5% op jaarbasis. De kerninflatie lag hier met 0,7% iets boven. Ook de ECB werd verrast door de lage inflatie. Begin juni kondigde de centrale bank een breed pakket van maatregelen aan. De herfinancieringsrente werd verlaagd naar 0,15% en de deposito rente, het tarief dat banken ontvangen als ze geld bij de ECB stallen, ging naar minus 0,10%. Verder werden er diverse maatregelen doorgevoerd die tot doel hebben banken makkelijker te laten lenen aan particulieren en bedrijven. Figuur 4. Inflatie EMU versus olieprijsontwikkeling

10 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 10 Figuur 5. Detailhandelsverkopen, industriële productie,consumenten- en producentenvertrouwen EMU Marktvooruitzichten In de Verenigde Staten lijkt de periode van een zeer ruim monetair beleid en extreem lage rentes ten einde te zijn gekomen. De Fed bouwt in gelijkmatige stappen het opkoopprogramma van obligaties af. Met het huidige afbouwtempo worden er vanaf oktober geen obligaties meer gekocht. De meningen binnen het beleidscomité van de centrale bank over de eerste renteverhoging zijn verdeeld, maar voorzitter Yellen heeft zich laten ontvallen dat het weleens rond april 2015 zou kunnen zijn. Het zal afhangen van de kracht van de economische groei en de ontwikkeling van de inflatie. Op dit moment wijzen uiteenlopende kengetallen als de werkgelegenheid, de industriële productie en de detailhandelsverkopen, maar ook vooruitlopende indicatoren als het producenten- en het consumentenvertrouwen wijzen op een verder herstel van de Amerikaanse economie. Ook wijst de trend voor de inflatie omhoog. Dit alles betekent volgens ons dat de kans groot is dat de kapitaalmarktrentes in de VS verder omhoog zullen gaan. De rentes in de kernlanden van de eurozone vertonen normaal gesproken een hoge mate van correlatie met die van de VS. Ook in Europa verbetert de economie, maar op dit moment is de opwaartse druk die de rentes op staatsobligaties van landen als Duitsland en Nederland van de hogere rente in de VS ondervinden minder groot dan op basis van de economische ontwikkelingen valt te verwachten. Dit is te verklaren door de verschillende fases waarin het monetaire beleid van de ECB en dat van de Fed zich bevinden. Waar het beleid van de Fed minder ruim aan het worden is, is de ECB nog steeds bezig met het doorvoeren van buitengewone maatregelen om de economie te stimuleren. De centrale bank van de eurozone gaat weliswaar uit van een verder economisch herstel en een langzaam oplopende inflatie, maar wil hoe dan ook voorkomen dat de lage inflatie omslaat in deflatie. De herfinancieringsrente heeft vermoedelijk een bodem bereikt, maar zal voorlopig op het huidige lage niveau worden gehouden. Nieuwe acties, waaronder het opkopen van staatsobligaties, worden niet uitgesloten, maar waarschijnlijk zal eerst de komende kwartalen worden bekeken wat de effecten van de onlangs genomen maatregelen zijn. Al met al is volgens ons het beeld voor de rente in de kernlanden van de eurozone gemengd. De stijgende rente in de VS en het economische herstel van de eurozone, de landen in de periferie inbegrepen, wijzen op een in de toekomst hogere lange rendementen in de kernlanden van de eurozone. De lage inflatie en het verruimende beleid van de ECB duiden hier juist niet op. Verder zijn er geopolitieke spanningen zoals die rond Oekraïne en in het Midden-Oosten, waarvan de uitkomst ongewis is. Om deze redenen houden we onze durationposities vooralsnog zo neutraal mogelijk. De wil van de ECB om de eurozone bijeen te houden gaat gepaard met een haast onvoorwaardelijke steun aan de perifere landen. Nu ook de economieën en de begrotingen van deze landen verbeteren en de kredietbeoordelaars de ratings verhogen, durven internationale beleggers weer in perifere obligaties te beleggen, met afnemende renteverschillen met de kernlanden tot gevolg. Daar komt bij dat beleggers in de huidige omgeving van lage rentes op zoek blijven naar rendement. De trend van convergerende rentes is erg sterk en naar onze mening nog niet voorbij. We houden daarom vast aan onze posities in de periferie en durven deze, waar mogelijk, zelfs uit te breiden. Afgelopen voorjaar is binnen Europa geregeld dat obligatiehouders bij een dreigend faillissement van een bank niet langer zullen worden ontzien. Dit maakt dat (ongedekte) obligaties van financiële ondernemingen in het algemeen minder veilig zijn geworden en dat een zorgvuldige debiteurenselectie nog belangrijker is geworden dan het al was. In voorkomende gevallen blijven we de voorkeur geven aan

11 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 11 staats- en staatsgegarandeerde obligaties en covered bonds. Den Haag, 26 augustus 2014 De beheerder: BNG Vermogensbeheer B.V.

12 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 12 BELEGGINGEN Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Obligaties Staat en semi-staat ,4 4% ALLIED IRISH BANKS PLC 3/19/ ,7 4,375% ASFINAG 7/8/ ,4 4% BANK OF IRELAND 1/28/ ,7 var% BELGIUM KINGDOM 5/2/ ,1 4,875% BRADFORD & BINGLEY PLC 6/28/ ,1 4,25% BRADFORD & BINGLEY PLC 5/4/ ,6 3,25% BUNDESOBLIGATION 1/4/ ,9 var% CAISSE CENT IMMO 1/23/ ,6 2,5% DEUTSCHLAND REP 1/4/ ,8 3,5% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,4 2,25% DEUTSCHLAND REP 9/4/ ,8 0,75% EFSF 6/5/ ,4 2,625% EFSF 5/2/ ,1 2% EFSF 5/15/ ,5 1,125% EFSF 11/30/ ,5 2,25% EFSF 9/5/ ,4 1,5% EFSF 1/22/ ,3 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/15/ ,2 1,125% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/30/ ,0 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 10/31/ ,6 1,375% EURO STABILITY MECHANISM 3/4/ ,2 1,25% EURO STABILITY MECHANISM 10/15/ ,1 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,1 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,5 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/25/ ,5 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/27/ ,0 3,25% EUROPEAN UNION 4/4/ ,2 3,5% EUROPEAN UNION 6/4/ ,4 3,375% EUROPEAN UNION 5/10/ ,2 4,375% FINNISH GOVERNMENT 7/4/ ,4 3,375% FINNISH GOV'T 4/15/ ,3 3,875% FLEMISH COMMUNITY 7/20/ ,7 var% FMS WERTMANAGEMENT 2/2/ ,2 5% IRISH TREASURY 10/18/ ,2 3,4% IRISH TREASURY BILL 3/18/ ,0 4,25% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 8/1/ ,8 3,75% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3/1/ ,2 5,75% ITALY GOVT 7/25/ ,1 5,2% JUNTA ANDALUCIA 7/15/ ,9 var% LANDWIRTSCH, RENTENBANK 6/22/ ,2 var% LANDWIRTSCH, RENTENBANK 9/1/ ,1 3,75% NETHERLANDS GOVERNMENT 1/15/ ,3 3,5% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,4 4% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,6 var% NORDRHEIN WESTFALEN 8/26/ ,3 var% NRW BANK 2/9/ ,1 4,75% PORTUGUESE TREASURY 6/14/ ,2 var% PROPERTIZE BV 3/10/ ,5 3,5% REPUBLIC OF AUSTRIA 9/15/ ,3 3,9% REPUBLIC OF AUSTRIA 7/15/ ,5 1,95% REPUBLIC OF AUSTRIA 6/18/ ,3 4,7% REPUBLIC OF SLOVENIA 11/1/ ,5 3,25% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,9 2,1% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,3 4% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,2 var% STATE OF BERLIN 4/12/ ,7 1,125% SWEDISH EXPORT CREDIT 11/20/ ,0 4,805% XUNTA DE GALICIA 3/26/ ,9

13 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 13 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Financiële dienstverlening ,5 4,25% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 4/12/ ,0 3,375% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 6/8/ ,3 3,625% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 10/14/ ,0 4,25% ABN AMRO BANK NV 4/6/ ,4 3,5% ABN AMRO BANK NV 1/12/ ,0 3,625% ABN AMRO BANK NV 6/22/ ,3 4,75% ALLIANZ FINANCE II BV 7/22/ ,8 2,25% AXA BANK EUROPE SCF 4/19/ ,5 2,25% BARCLAYS BANK PLC 2/22/ ,2 3% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3/30/ ,5 1,25% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 10/29/ ,0 0,75% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 5/21/ ,5 2,5% BOLIGKREDIT 6/23/ ,5 3,5% CIF EUROMORTGAGE 6/17/ ,8 1,25% DANSKE BANK 6/11/ ,6 3,5% DANSKE BANK A/S 4/16/ ,1 4,5% DANSKE BANK A/S 7/1/ ,4 3,25% DANSKE BANK A/S 3/9/ ,2 var% DEPFA PFANDBRIEFBANK AG 2/16/ ,1 var% DEPFA PFANDBRIEFBANK AG 2/26/ ,8 var% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4/4/ ,2 3,5% DEXIA MUN. AGENCY 9/16/ ,0 2,375% DNB NOR BOLIGKREDITT 8/31/ ,9 var% DNB NOR BOLIGKREDITT 3/1/ ,2 3% ERSTE GROUP BANK AG 9/6/ ,1 1,625% HSBC FRANCE 12/3/ ,3 var% HSBC FRANCE 1/27/ ,3 3,375% ING BANK NV 1/11/ ,1 3,625% ING BANK NV 8/31/ ,4 4,75% ING BANK NV 5/27/ ,2 1,125% ING BELGIUM SA 12/10/ ,0 1,125% KBC BANK NV 12/11/ ,3 1% KBC BANK NV 2/25/ ,1 1,5% LANSFORSAKRINGAR 3/18/ ,3 1,375% LLOYDS BANK PLC 4/16/ ,9 0,75% NATIONWIDE BLDG 6/25/ ,3 var% NED WATERSCHAPSBANK 11/1/ ,2 3,5% NEDER WATERSCHAPSBANK 1/14/ ,6 1,25% NIBC BANK NV 4/8/ ,3 1,375% NORDEA BANK AB 4/12/ ,7 var% NORDEA BANK AB 8/10/ ,5 4,125% NORTHERN ROCK ASSET MGT, PLC 3/27/ ,7 3,5% OP MORTGAGE BANK 7/11/ ,3 1,25% POHJOLA BANK PLC 5/14/ ,8 var% POHJOLA BANK PLC 3/3/ ,8 3% POHJOLA BANK PLC 9/8/ ,3 0% RABOBANK NEDERLAND 10/25/ ,8 3,875% RABOBANK NEDERLAND 4/20/ ,1 3% RABOBANK NEDERLAND 2/16/ ,8 5,875% RABOBANK NEDERLAND 5/20/ ,3 4% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3/15/ ,4 3,875% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10/19/ ,1 3,5% SNS BANK NV 9/28/ ,4 1,5% SPAREBANK1 SR 6/12/ ,2 1% STADSHYPOTEK AB 4/1/ ,5 var% STADSHYPOTEK AB 5/23/ ,6 3,625% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2/16/ ,4 1,125% SWEDBANK 5/21/ ,3 3,625% SWEDBANK HYPOTEK AB 10/5/ ,5 1,25% YORKSHIRE BLD SOC 6/11/ ,3 Totaal ,9

14 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 14 Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Beleggingsfondsen in vastrentende waarden 8,657% BNG FIDO GMS ET2 3/31/ ,4 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,8 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,5 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,4 7,176% BNG FIDO GMS ET2 11/4/ ,7 0,257% BNG FIDO GMS VLT 7/1/ , ,7 Liquiditeiten ,4 Totaal beleggingen inclusief liquiditeiten ,0

15 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 15 HALFJAARREKENING 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

16 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 16 BALANS PER 30 JUNI 2014 na resultaatverdeling x x (1) Beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden Totaal beleggingen (2) Vorderingen Te vorderen interest (2a) Overige vorderingen en overlopende activa (3) Overige activa Liquiditeiten Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden (4) Fondsvermogen (4a) Relatief Rendement Tranche II Absoluut Rendement Tranche A (4b) (4c) Absoluut Rendement Tranche B (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

17 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 17 WINST- EN VERLIESREKENING t/m t/m x x Baten Opbrengsten uit beleggingen Interestresultaat obligaties (6) (5) Interest op liquiditeiten (3) (7) Dividend Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (8) (7) (7) Futures (2.752) 980 (1.370) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (7) Obligaties (7.190) (7) Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (320) (7.510) Som der opbrengsten Lasten (9) (8) Kosten (614) (1.377) Som der lasten (614) (1.377) Resultaat (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

18 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 18 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit beleggingsactiviteiten t/m t/m x x Resultaat Gerealiseerde waardeverschillen (1.382) (4.616) Ongerealiseerde waardeverschillen (4.172) Aankopen van beleggingen (92.118) ( ) Verkopen van beleggingen Mutatie kortlopende vorderingen (2.081) Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (4.836) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten bij uitgifte participaties Betaald bij inname participaties (750) (87.920) Uitkeringen aan deelnemers - (2.788) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 244 (58.259) Netto kasstroom (4.592) (4.225) Liquiditeiten begin verslagperiode/boekjaar Liquiditeiten eind verslagperiode/boekjaar Mutatie liquiditeiten (4.592) (4.225)

19 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 19 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen BNG Fido Kapitaalmarktselect ( het Fonds ), gevestigd te Den Haag, is een fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen belegt in vastrentende waarden en hoofdsomgegarandeerde beleggingen, uitgegeven door (semi-)overheidsinstellingen respectievelijk door eersteklas debiteuren uit de financiële sector die gevestigd zijn in de landen van de Europese Economische Ruimte, luidend in euro of de voormalige valuta van de aan de EMU deelnemende landen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft een open-end karakter in die zin dat, onder de in het prospectus genoemde voorwaarden, uitgifte respectievelijk vervreemding van participaties aan het Fonds op een handelsdag mogelijk is. Naar aanleiding van verzoeken van participanten is besloten om de mogelijkheid te bieden vaker een handelsdag in te stellen en participanten zowel in nieuwe als in reeds gevormde Tranches te kunnen laten deelnemen. In beginsel kunnen dagelijks nieuwe Tranches worden ingesteld en/of participaties in bestaande Tranches worden uitgegeven. Participaties zijn onder voorwaarden royeerbaar. Mocht royement van participaties, gezien de omstandigheden op de markten waarop activa en passiva van het Fonds worden verhandeld of gezien het belang van de overige participanten in het Fonds, naar het oordeel van de beheerder bezwaarlijk zijn, dan heeft hij de bevoegdheid het royement van de desbetreffende participaties op te schorten. Indien en zodra opschorting van het royement naar het oordeel van de beheerder geen doel meer dient, zal uitbetaling aan de participant plaatsvinden. In het geval van opschorting ontvangt de participant die om royement had verzocht een betaling gebaseerd op de voorwaarden van de Tranche ter zake waarvan royement van participaties en uitbetaling werden opgeschort, gebaseerd op de intrinsieke waarde op het moment waarop royement en uitbetaling uiteindelijk plaatsvinden. Het Fonds kent een zogenaamde modulaire structuur. Dit houdt in dat het vermogen van het Fonds intern is onderverdeeld in verschillende Tranches. De participanten in een Tranche zijn in economische zin gerechtigd tot het gemeenschappelijke vermogen van de desbetreffende Tranche. Iedere participatie in een Tranche geeft recht op een pro rata parte aandeel in het vermogen van die Tranche. BNG Vermogensbeheer B.V. fungeert als beheerder en is als zodanig belast met het beheer van het Fonds. De Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen fungeert als bewaarder en is als zodanig belast met de bewaring van de vermogensbestanddelen van het Fonds. De beheerder heeft namens het Fonds een overeenkomst gesloten met Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen, gevestigd te Leusden ("de Stichting"). De Stichting treedt op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het Fonds. In de halfjaarrekening van het Fonds zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Stichting, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het Fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Stichting. Grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten met inachtneming van het hiernavolgende. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden.

20 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 20 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (1) Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de marktprijs geldend op het einde van de balansdatum. Voor de waardering van beleggingen wordt in principe gebruikgemaakt van externe koersbronnen, zoals Bloomberg. Voor de waardering van illiquide beleggingen (dit betreft beleggingen waarin naar maatstaven van de beheerder te weinig handel plaatsvindt) wordt gebruikgemaakt van alternatieve, door de beheerder goedgekeurde koersbronnen en waarderingsmodellen. Binnen de gehanteerde waarderingsmodellen wordt gebruikgemaakt van inputvariabelen verkregen uit open bronnen, zoals rating curves, CDS-spreads of peer bonds. Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van de belegging. Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Uit de beleggingen in de egalisatietranches van BNG Fido Geldmarktselect vloeien voor het Fonds geen kosten voort. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen op beleggingen worden verantwoord in de winsten verliesrekening. (2) Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend met voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld indien er sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden gelijk aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. (5) Interestresultaat obligaties Het interestresultaat obligaties bestaat uit het saldo van betaalde en ontvangen interest bij aankopen en verkopen, ontvangen couponrente en opgelopen interest aan het eind van de verslagperiode minus de opgelopen interest aan het eind van de vorige verslagperiode. (6) Interest op liquiditeiten Dit betreft interestinkomsten behaald op liquide middelen gedurende de periode. (8) Futures Het resultaat op futures is het cumulatieve resultaat van alle nog openstaande en reeds gesloten contracten gedurende de verslagperiode. Het resultaat van de per balansdatum nog openstaande contracten wordt bepaald door het verschil te nemen tussen de slotkoers per balansdatum en de transactiewaarde op moment van aangaan van de contracten. Het resultaat van de gesloten posities wordt bepaald door het verschil tussen de eindwaarde bij sluiting van de contracten en de koers waartegen de contracten zijn aangegaan of de waardering aan het begin van de verslagperiode. De futures worden op dagbasis afgerekend. Derhalve is geen waarde zichtbaar in de balans. Verbonden partijen Het Fonds kan beleggen in financiële producten die worden beheerd door de beheerder van het Fonds of die werden ontwikkeld door een aan de beheerder van het Fonds verbonden partij. Het Fonds kan ook transacties aangaan met gelieerde partijen. Deze transacties kunnen onder meer beleggingstransacties en overeenkomsten tot bewaring van effecten betreffen. In deze gevallen is er sprake van transacties tussen verbonden partijen. Hierbij worden normale marktvoorwaarden toegepast en worden normale, marktconforme vergoedingen in rekening gebracht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, tenzij anders aangegeven. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquiditeiten. Ontvangen interest, ontvangen coupons en waardeverschillen op beleggingen worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Ontvangsten bij geplaatste participaties en uitkeringen aan participanten worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De posten aankopen van beleggingen en verkopen van beleggingen en de posten ontvangsten bij uitgifte participaties en betaald bij inname participaties en uitkering aan deelnemers zijn omwille van het inzicht opgenomen volgens de directe methode.

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie