Halfjaarverslag BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2013. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2013 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect

2

3 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr. R.M.W.J. Beetsma Drs. M.H.M.P. van Oorschot Beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. Bezoekadres: Postadres: Koninginnegracht 2 Postbus AA Den Haag 2500 BL Den Haag Tel.: Fax: Website: Bewaarder Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen Adres: Postadres: Storkstraat 15a-15b Storkstraat 15a-15b 3833 LB Leusden 3833 LB Leusden Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Dit document dient enkel ter informatie en biedt in principe onvoldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. U wordt geadviseerd om het prospectus te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s mee. Door te beleggen in deze beleggingsinstellingen kunt u vermogenswinst behalen maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a respectievelijk art. 2:96 Wft. Prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij BNG Vermogensbeheer B.V., Postbus 16540, 2500 BL, Den Haag, tel. (070) , en zijn eveneens te raadplegen via de website:

4 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FONDSEN 4 INHOUDSOPGAVE BNG Fido Kapitaalmarktselect 05 Verslag van de beheerder 06 Beleggingen 11 Halfjaarrekening 15 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 34 Belangen van de directie van de beheerder 34 Periodieke uitkering 34 BNG Fido Geldmarktselect 35 Verslag van de beheerder 36 Beleggingen 41 Halfjaarrekening 45 Balans 46 Winst- en verliesrekening 47 Kasstroomoverzicht 48 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 49 Overige gegevens 63 Belangen van de directie van de beheerder 63 Periodieke uitkering 63

5 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 5 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

6 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 6 Verslag van de beheerder Kerncijfers (x 1.000) t/m juni Beleggingen Vorderingen Liquiditeiten Kortlopende schulden (290) (193) (209) (650) (12.898) Fondsvermogen Totaal bedrijfsopbrengsten (4.971) Lasten (720) (1.382) (1.698) (2.334) (1.276) Resultaat (6.669) (1.455) Aantal participaties: - Relatief Rendement Tranche I 204, , , , ,87 - Relatief Rendement Tranche II 2.149, , , , ,64 - Relatief Rendement Tranche III 1.021, ,27 990, ,27 346,44 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,31 - Absoluut Rendement Tranche B 3.582, , , , ,58 - Absoluut Rendement Tranche C 513,78 908,12 901, , ,16 Intrinsieke waarde per participatie: - Relatief Rendement Tranche I 9.940, , , , ,93 - Relatief Rendement Tranche II , , , , ,88 - Relatief Rendement Tranche III , , , , ,25 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,64 - Absoluut Rendement Tranche B , , , , ,01 - Absoluut Rendement Tranche C , , , , ,24 De waarde en het resultaat van de verschillende tranches per participatie is afhankelijk van de met de participant gesloten overeenkomst. Resultaten BNG Fido Kapitaalmarktselect (KMS) bestaat uit zes tranches: Relatief Rendement Tranches I, II en III en Absoluut Rendement Tranches A, B en C. Het totale fondsvermogen nam af van circa 361,2 miljoen per 31 december 2012 naar circa 349,1 miljoen per 30 juni Absoluut Rendement Tranches A, B en C en Relatief Rendement Tranche 1 kenden een uitstroom van gelden van participanten. De intrinsieke waarden van Relatief Rendement Tranches I, II en III en Absoluut Rendement Tranche C zijn gedaald. De intrinsieke waarden van Absoluut Rendement Tranches A en B zijn gestegen. Per saldo nam het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche A toe van 258,6 miljoen naar 261,9 miljoen. De fondsvermogens van de overige Tranches zijn gedaald. Het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche B ging van 41,6 miljoen naar 41,3 miljoen en dat van Absoluut Rendement Tranche C van 10,2 miljoen naar 5,8 miljoen. Het fondsvermogen van Relatief Rendement Tranche I daalde van 12,4 miljoen naar 2,0 miljoen en dat van Relatief Rendement Tranche II van 23,5 miljoen naar 23,3 miljoen. De daling van Relatief Rendement Tranche I is een gevolg van het feit dat wij vanwege het relatief lage verwachte rendement van het fonds uit hoofde van onze zorgplicht de participanten in februari 2013 hebben geadviseerd om over te stappen naar Absoluut Rendement Tranche A. Het fondsvermogen van Relatief Rendement Tranche III is vrijwel gelijk gebleven op 14,9 miljoen. De rendementen van alle tranches zijn in tabel I weergegeven. Tabel I: rendement KMS 1 e halfjaar 2013 Na kosten Voor kosten Benchmark RRTI -0,13% 0,08% -0,21% RRTII -0,88% -0,70% -1,24% RRTIII -0,13% 0,05% -0,22% ARTA 0,91% 1,12% n.v.t. ARTB 0,59% 0,81% n.v.t. ARTC -0,01% 0,21% n.v.t. Relatief Rendement Tranches Relatief Rendement Tranches I en III behaalden over de verslagperiode na aftrek van kosten een rendement van -0,13%. Relatief Rendement Tranche II behaalde een netto rendement van -0,88%. Alle Relatief Rendement Tranches behaalden een outperformance ten opzichte van hun benchmarks. In het eerste halfjaar van 2013 stegen de rentes op de kapitaalmarkt. De Tranches profiteer-

7 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 7 den in relatieve zin van het feit dat ze een lagere rentegevoeligheid hadden dan hun respectievelijke benchmarks. Vanwege de visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen lag de gemiddelde looptijd van de portefeuilles van de verschillende Tranches gedurende het halfjaar onder die van de benchmark. Om het renterisico af te dekken werden futures op swaps en op staatsobligaties verkocht. Omdat de rente op de onderliggende waarden van deze futures steeg, werd met het afdekken een positief resultaat behaald. Absoluut Rendement Tranches De Absoluut Rendement Tranches behaalden over de verslagperiode een netto rendement variërend van -0,01% voor Absoluut Rendement Tranche C tot 0,91% voor Absoluut Rendement Tranche A. Absoluut Rendement Tranche B zat daar met 0,59% tussen in. In het algemeen gold, hoe korter de gemiddelde looptijd en hoe hoger het percentage dat in obligaties van financiële instellingen was belegd, des te hoger het rendement. Vanwege de visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen, lagen gedurende de verslagperiode de durations aan de onderkant van de bandbreedtes die als neutraal kunnen worden beschouwd. Dit is geëffectueerd door futures op swaps en op staatsobligaties te verkopen. Omdat de rente op de onderliggende waarden van deze futures steeg, leverde het afdekken een positieve bijdrage aan de performance. Marktomstandigheden De Europese swaprentes zijn in het eerste halfjaar van 2013 toegenomen. Zo is de 10-jaars swaprente met 44 basispunten (0,44 procentpunt) gestegen tot 2,01% per eind juni. Korte rentes namen slechts licht toe. Driemaands Euribor steeg bijvoorbeeld met 3 basispunten naar 0,22% (zie figuur 1). Het afgelopen halfjaar zijn de renteverschillen van een aantal landen binnen de eurozone ten opzichte van Duitsland, dat als het meest veilige land wordt gezien, afgenomen. De Duitse 10- jaars staatsrente steeg in lijn met de swaprente, maar in Griekenland, Spanje en Portugal daalde de rente. In deze landen werden bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd. Vooral Spanje bevond zich in de luwte en zag de druk om bij het Europese noodfonds aan te kloppen afnemen. Portugal begaf zich voor het eerst sinds 2011 op de kapitaalmarkt met de uitgifte van een 10-jaars lening en kreeg, samen met Ierland, van de Europese Unie zeven jaar extra om de verleende noodhulp terug te betalen. De spread van Italië ten opzichte van Duitsland nam wel toe. Dit was het gevolg van de politieke onzekerheid in dat land. Er waren verkiezingen waarbij de stemmen zeer verdeeld waren. Hierdoor kon er niet direct een regering worden gevormd. Samen met het feit dat zowel de eurokritische partij van Berlusconi als de antiestablishment beweging van Grillo veel kiezers wisten te trekken, zorgde dit voor onrust op de financiële markten. Pas nadat president Napolitano was herkozen, wat de weg effende voor de vorming van een breed gesteunde regering onder leiding van de nieuwe premier Letta, keerde de rust enigszins terug. Ook de verkiezingen in Cyprus trokken de aandacht. De pro-europese Conservatieven wonnen, wat het sein was om de onderhandelingen met de Trojka van EU, ECB en IMF te starten over een pakket aan noodhulp. Er kwam een overeenkomst, waarbij alle spaarders bij de Cypriotische banken een heffing zouden moeten betalen. Het Cypriotische parlement keurde het reddingspakket af en de ECB dreigde de liquiditeitssteun aan de banken te staken. De banken gingen dicht en er kwamen restricties om een kapitaalsvlucht te voorkomen. Er werd een nieuw akkoord bereikt, waarbij spaargeld tot EUR werd ontzien.. Een andere opvallende gebeurtenis was de eerdere nationalisatie van SNS Reaal door de Nederlandse staat, waarbij de houders van aandelen en achtergestelde leningen werden onteigend. Gewone, ongedekte senior obligaties bleven buiten schot, maar minister Dijsselbloem gaf aan er aan te hebben gedacht ook de gewone senior obligatiehouders te laten meedelen in de verliezen en zich hiervoor in Europa sterk te willen maken bij toekomstige nationalisaties. Tegen het einde van de verslagperiode werd tijdens een EU-topontmoeting door de Europese regeringsleiders het idee om in de toekomst obligatiehouders te laten meebetalen aan de redding van banken bekrachtigd. Onder invloed van de ontwikkelingen rond Cyprus en SNS namen de risico-opslagen op obligaties van financiële ondernemingen aanvankelijk toe. Later, toen de grootste paniek was weggeebd, daalden de spreads weer. Tijdens de EU-top in Brussel eind juni hebben zich geen verrassingen voorgedaan. Het meest markant was het voornemen om groei te stimuleren en jeugdwerkeloosheid aan te pakken. Zo zal de European Investment Bank een rol spelen bij het identificeren van projecten en het financieren via het EU-budget van het midden- en kleinbedrijf. Verder werd tijdens de top uitgesproken dat een verdere complementering van een bankenunie prioriteit heeft. De afgesproken maatregelen die ervoor moeten zorgen dat banken zich herkapitaliseren kwamen moeizaam tot stand en gingen voor menige partij niet ver genoeg. Er werd geen vooruitgang geboekt ten aanzien van het vormen van een fiscale, economische en politieke unie. De Euro Stoxx 50 aandelenindex sloot het halfjaar per saldo licht lager af. De euro daalde ten opzichte van de dollar iets in waarde en eindigde de maand juni op exact 1,30.

8 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 8 Figuur 1. Rentecurve (euro swap) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 % 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Rentecurve (effectief rendement euro swap) jaar 28-mrt jun-13 Figuur 2. Creditspreads voor de financiële sector versus staatsrente, 5-jaars Credit spreads versus Staatsobligaties (5-jaars looptijden) 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 % 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Banken AAA 5-jaars Banken AA 5-jaars Swap 5-jaars Figuur 3. Landenspreads ten opzichte van Duitsland, 10-jaars 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 10 jaars landenspreads vs. Duitsland Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Spanje Italie Portugal

9 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 9 Economische omgeving In Azië toonde de economie van China aanvankelijk veerkracht, maar in de laatste maanden van de verslagperiode waren er zorgen over de economische vooruitzichten. In Japan werden gedurende het eerste halfjaar door premier Shinzo Abe groeibevorderende maatregelen genomen, die ook wel Abenomics worden genoemd. Deze maatregelen steunen op drie pijlers, namelijk aanzienlijke fiscale stimulering, agressievere monetaire versoepeling door de Japanse centrale bank en structurele hervormingen van de Japanse economie. De maatregelen leidden in de eerste maanden sinds de invoering in februari tot een drastische verzwakking van de yen en tot een stijging van de Japanse aandelenmarkten. De macro-economische cijfers over de eerste maanden waren sterk. Ook in de Verenigde Staten (VS) waren de macro-economische data overwegend positief van aard. De Amerikaanse huizenmarkt trok aan, met onder meer sterk stijgende woningverkopen en hogere huizenprijzen. Jaar-op-jaar gemeten stegen de huizenprijzen volgens de bekende S&P/Case-Shiller-index met circa 12%. Ook de arbeidsmarkt bleef aan de beterende hand, met een verdere toename van het aantal banen en een afname van de werkloosheid (tot 7,6% van de beroepsbevolking). Het consumentenvertrouwen kwam uit op het hoogste niveau sinds februari Ook het producentenvertrouwen, gemeten aan de hand van de inkoopmanagersindex, steeg. Aan de andere kant zwakten de groeipercentages van consumentenbestedingen, inkomens en industriële productie iets af. De Federal Reserve, de centrale bank van de VS, liet de rente ongemoeid, maar liet bij monde van voorzitter Bernanke weten dat de neerwaartse risico s voor de economie en de arbeidsmarkt zijn verminderd en dat, als deze trend zich zal voortzetten, de Fed later dit jaar minder obligaties zal gaan opkopen. De centrale bank denkt medio 2014 met het opkoopprogramma klaar te zijn. De werkloosheid zal dan naar verwachting ca. 7% bedragen en daarna verder dalen tot 6,5%. Bernanke zei er wel bij dat het beleid niet al definitief is vastgesteld en afhankelijk is van de economische data. In de eurozone is de economie gekrompen en is de werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking opgelopen tot boven de 12%. Toch waren er diverse lichtpuntjes. Zo namen de dalingen van de detailhandelsverkopen en de industriële productie af en stegen het consumenten- en het producentenvertrouwen. Begin mei verlaagde de ECB de herfinancieringsrente met 25 basispunten tot 0,50%. Voorzitter Draghi stelde dat de centrale bank zo lang als nodig is een ruim monetair beleid zal voeren en bereid is om nadere actie te ondernemen zo snel als de economische omstandigheden daar aanleiding toe zouden geven. In de VS daalde de consumentenprijsinflatie tot onder de 1,5% op jaarbasis. De kerninflatie (geschoond voor voedsel- en energieprijzen) lag hier net iets boven. Ook in de eurozone daalde de gewone inflatie, tot net boven de 1,5%. De kerninflatie was nog een paar tienden van een procent lager.. Figuur 4. Inflatie EMU versus olieprijsontwikkeling Inflatie en kerninflatie E.M.U (% jaar-op-jaar, linker schaal) en olieprijs (in euro's, rechter schaal) 4 3, ,2 80 2,8 2,4 2 1,6 1, Kerninflatie Inflatie Olieprijs 0,8 0,4 0-0, ,8 0 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13

10 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 10 Figuur 5. Detailhandelsverkopen (Retail Sales), industriële productie (Industrial Production), consumenten- en producentenvertrouwen (Consumer Confidence and Industrial Confidence) EMU Detailhandelsverkopen & Industriele Productie (% jaar-op-jaar, linker schaal) en Consumentenvertrouwen & Producentenvertrouwen E.M.U Industriele produktie Detailhandelsverkopen Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Marktvooruitzichten Naar onze mening heeft de vergadering van 19 juni jl. van het beleidscomité van de Fed het rentelandschap veranderd. Het voornemen om geleidelijk minder obligaties te gaan opkopen heeft er, samen met de sterke economische cijfers, voor gezorgd dat het adagium van lage rentes voor lange tijd niet langer op lijkt te gaan. Hiermee lijkt er, in ieder geval in de VS, voorzichtig een nieuwe trend naar hogere kapitaalmarktrentes te zijn ingezet. De rentebewegingen zullen hierbij de komende maanden volatiel kunnen zijn omdat het monetaire beleid afhankelijk is gemaakt van de economische data, die soms zullen meevallen en soms zullen tegenvallen. Gegeven de hoge correlatie van de Europese rentemarkten met die van de VS zullen ook de rentes op staatsobligaties uit de eurozone meer dan voorheen een opwaartse druk ondervinden, ook al bevindt de economie van de eurozone zich in een andere fase van de conjunctuur dan de VS. Dit betreft vooral obligaties met een looptijd langer dan een paar jaar. De ECB zal haar beleid voorlopig niet verkrappen. Kort na het einde van het halfjaar gaf de ECB zelfs expliciet aan te verwachten dat haar rentetarieven voor een langere tijdsperiode op het huidige of zelfs een lager niveau zullen blijven. Mogelijke rentestijgingen zullen daarom bij kortlopende obligaties relatief beperkt kunnen blijven. BNG Vermogensbeheer staat op het standpunt dat de eurozone door de politieke en monetaire autoriteiten in stand zal worden gehouden. De weg naar verdere Europese integratie zal echter lang en niet zonder hobbels zijn. We blijven van mening dat een groot deel van de rentedaling van de afgelopen jaren kan worden verklaard doordat marktpartijen die in euro s beleggen ervoor kozen te vluchten in als veilige haven beschouwde Duitse staatsleningen. Omdat we denken dat de Europese schuldencrisis stap voor stap zal worden opgelost zullen de rentes op staatsobligaties van de eurozone naar elkaar toe gaan bewegen, met hogere rentes in kernlanden zoals Duitsland. De Nederlandse lange rente steeg in deze periode het meest ten opzichte van andere Europese AAA-landen en zelfs ten opzichte van de Franse rente. Dit was het gevolg van toenemende zorgen over de Nederlandse economische groei bij beleggers. We houden daarom bij voorkeur de duration (rentegevoeligheid) van de beleggingen in de kernlanden relatief laag en dan vooral bij Nederlandse staatsleningen. We adviseren om een deel van de lage duration in de kernlanden te compenseren met beleggingen in de periferie, als de ratingvereisten van de portefeuille dat toelaten. Economische groei lijkt, na een periode van een focus op bezuinigingen, het de nieuwe mantra van de Europese beleidsmakers te zijn geworden. Deze verhoogt de kans om uit de crisis te groeien en verlaagt het risico op protesten van burgers die bezuinigingsmoe zijn. Met het zogenaamde OMT (Outright Monetary Transactions) programma als achtervang, waarmee de ECB staatsobligaties van landen die noodsteun krijgen kan opkopen, vormen vooral kortlopende staatsobligaties uit de periferie relatief veilige beleggingen. De gebeurtenissen in Cyprus en de nationalisatie van SNS Reaal door de Nederlandse staat hadden ons al geleerd dat houders van bankobligaties er niet langer op kunnen rekenen te worden gespaard als er een bank van de ondergang moet worden gered. De risicoopslagen van ongedekte bankobligaties (senior en achtergesteld) zullen naar onze mening volatieler worden en op een hoger niveau komen te liggen dan voorheen. We willen daarom de procentuele belangen in ongedekte obligaties van financiële ondernemingen binnen de beleggingsportefeuille verlagen en de wegingen in staats- en staatsgegarandeerde obligaties en covered bonds verhogen. Den Haag, 27 augustus 2013 De beheerder: BNG Vermogensbeheer B.V.

11 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 11 BELEGGINGEN Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Obligaties Staat en semi-staat ,3 4% ALLIED IRISH BANKS PLC 3/19/ ,6 4,375% ASFINAG 7/8/ ,7 4% BANK OF IRELAND 1/28/ ,6 4% BELGIUM KINGDOM 3/28/ ,3 var% BELGIUM KINGDOM 5/2/ ,0 4,25% BRADFORD & BINGLEY PLC 5/4/ ,6 4,875% BRADFORD & BINGLEY PLC 6/28/ ,0 2,75% BUNDESOBLIGATION 4/8/ ,0 3,25% BUNDESOBLIGATION 1/4/ ,5 2,5% DEUTSCHLAND REP 1/4/ ,3 3,5% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,7 4,25% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,8 4,25% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,7 4,75% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,2 4,75% DEUTSCHLAND REP 7/4/ ,3 4% EBS BUILDING SOCIETY 2/25/ ,0 0,75% EFSF 6/5/ ,4 1% EFSF 3/12/ ,2 1,125% EFSF 11/30/ ,4 1,5% EFSF 1/22/ ,2 2% EFSF 5/15/ ,2 2,625% EFSF 5/2/ ,1 2,75% EFSF 7/18/ ,1 3,375% EFSF 7/5/ ,1 1,125% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/30/ ,9 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 8/15/ ,2 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1/23/ ,2 var% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 10/31/ ,6 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,0 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,1 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1/15/ ,4 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/25/ ,4 var% EUROPEAN INVESTMENT BANK 7/27/ ,4 3,5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 4/15/ ,1 2,5% EUROPEAN UNION 12/4/ ,2 3,25% EUROPEAN UNION 4/4/ ,0 3,375% EUROPEAN UNION 5/10/ ,7 3,875% FI GOVT. BOND 9/15/ ,1 4,375% FINNISH GOVERNMENT 7/4/ ,2 3,875% FLEMISH COMMUNITY 7/20/ ,6 var% FMS WERTMANAGEMENT 2/2/ ,0 4% FRANCE (GOVT OF) OAT 4/25/ ,2 4,25% FRANCE (GOVT OF) OAT 4/25/ ,2 4,25% FRANCE (GOVT OF) OAT 10/25/ ,3 2,25% FRENCH TREASURY 10/25/ ,1 5% IRISH TREASURY 10/18/ ,1 2,1% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 9/15/ ,3 3,75% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3/1/ ,1 4% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2/1/ ,3 6% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5/1/ ,3 6,5% IT BUONI POLIENNALI DEL TESORO 11/1/ ,3 5,2% JUNTA ANDALUCIA 7/15/ ,0 var% LANDWIRTSCH. RENTENBANK 6/22/ ,1 var% LANDWIRTSCH. RENTENBANK 9/1/ ,1 0,75% NETHERLANDS GOVERNMENT 4/15/ ,6 3,75% NETHERLANDS GOVERNMENT 1/15/ ,2 4% NETHERLANDS GOVERNMENT 1/15/ ,1 4% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,7 4% NETHERLANDS GOVERNMENT 7/15/ ,5 var% NORDRHEIN WESTFALEN 8/26/ ,3 var% NRW BANK 2/9/ ,0 6,4% PORTUGUESE TREASURY 2/15/ ,1 1,95% REPUBLIC OF AUSTRIA 6/18/ ,2 3,4% REPUBLIC OF AUSTRIA 10/20/ ,2

12 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 12 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % 3,5% REPUBLIC OF AUSTRIA 9/15/ ,1 4,65% REPUBLIC OF AUSTRIA 1/15/ ,6 3,25% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,2 4% SPAIN GOVERNMENT BOND 4/30/ ,2 4,8% SPAIN GOVERNMENT BOND 1/31/ ,2 4,9% SPAIN GOVERNMENT BOND 7/30/ ,1 var% STATE OF BERLIN 4/12/ ,6 3,625% SWEDISH EXPORT CREDIT 5/27/ ,3 4,805% XUNTA DE GALICIA 3/26/ ,7 Financiële dienstverlening ,5 3,375% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 6/8/ ,4 3,625% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 10/14/ ,9 4,25% ABBEY NAT. TRES. SERV. PLC/LONDON 4/12/ ,0 3,625% ABN AMRO BANK NV 6/22/ ,5 4,25% ACHMEA HYPO,BANK NV 2/26/ ,9 4,75% ALLIANZ FINANCE II BV 7/22/ ,8 2,25% AXA BANK EUROPE SCF 4/19/ ,2 4% AYT CEDULAS CAJAS FONDO TIT. 4/7/ ,0 3% BANK NL GEMEENTEN 3/30/ ,9 3,75% BANK NL GEMEENTEN 1/14/ ,8 4,375% BANK OF SCOTLAND PLC 7/13/ ,0 2,25% BARCLAYS BANK PLC 2/22/ ,8 4,875% BBVA SENIOR FIN 1/23/ ,0 var% BNP PARIBAS 9/16/ ,0 2,5% BOLIGKREDIT 6/23/ ,4 3,5% CIF EUROMORTGAGE 6/17/ ,8 var% CREDIT LOGEMENT SA 6/15/ ,0 3,25% DANSKE BANK A/S 3/9/ ,1 3,5% DANSKE BANK A/S 4/16/ ,1 4,5% DANSKE BANK A/S 7/1/ ,3 var% DEPFA PFANDBRIEFBANK AG 2/26/ ,7 var% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4/4/ ,4 3,5% DEXIA MUN. AGENCY 9/16/ ,9 2,375% DNB NOR BOLIGKREDITT 8/31/ ,6 var% DNB NOR BOLIGKREDITT 3/1/ ,0 var% HSBC FRANCE 12/6/ ,0 4,875% HSBC FRANCE 1/15/ ,2 2,25% ING BANK NV 8/31/ ,3 3% ING BANK NV 9/30/ ,1 3,25% ING BANK NV 3/3/ ,8 4,75% LB BADEN-WUERTT 12/30/ ,0 3,375% LLOYDS TSB BANK PLC 3/17/ ,0 2,375% NEDER WATERSCHAPSBANK 6/4/ ,2 4,25% NEDER WATERSCHAPSBANK 9/16/ ,3 4,375% NEDER WATERSCHAPSBANK 1/22/ ,1 1,375% NORDEA BANK AB 4/12/ ,1 4,5% NORDEA BANK AB 5/12/ ,6 var% NORDEA BANK AB 1/10/ ,1 4,125% NORTHERN ROCK ASSET MGT. PLC 3/27/ ,5 2,375% OP MORTGAGE BANK 6/15/ ,7 1,25% POHJOLA BANK PLC 5/14/ ,4 3% POHJOLA BANK PLC 9/8/ ,3 4,5% POHJOLA BANK PLC 5/22/ ,8 3% RABOBANK NEDERLAND 2/16/ ,2 3,875% RABOBANK NEDERLAND 4/20/ ,2 4,125% RABOBANK NEDERLAND 7/14/ ,2 4,375% RABOBANK NEDERLAND 1/22/ ,2 5,875% RABOBANK NEDERLAND 5/20/ ,9 0% RABOBANK NEDERLAND 10/25/ ,0 var% RABOBANK NEDERLAND 8/21/ ,9 var% RABOBANK NEDERLAND 7/17/ ,1 4% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3/15/ ,4 3,5% SNS BANK NV 10/27/ ,8 3,5% SNS BANK NV 9/28/ ,4 3,625% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2/16/ ,8 3,75% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2/24/ ,1

13 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 13 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % 4,875% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3/25/ ,2 3,625% SWEDBANK HYPOTEK AB 10/5/ ,2 Totaal ,8 Beleggingsfondsen in vastrentende waarden 7,176% BNG FIDO GMS ET2 11/4/ ,2 8,38% BNG FIDO GMS ET2 8/31/ ,2 8,657% BNG FIDO GMS ET2 3/31/ ,2 0,118% BNG FIDO GMS VLT 7/31/ ,2 BNG FIDO KMS RRT , ,8 Liquiditeiten ,4 Totaal beleggingen inclusief liquiditeiten ,0

14 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 14

15 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 15 HALFJAARREKENING 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

16 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 16 BALANS PER 30 JUNI 2013 na resultaatverdeling x x (1) Beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden Totaal beleggingen (2) Vorderingen Te vorderen interest (2a) Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquiditeiten Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden (3) Fondsvermogen (3a) Relatief Rendement Tranche I (3b) Relatief Rendement Tranche II (3c) Relatief Rendement Tranche III Absoluut Rendement Tranche A (3d) (3e) Absoluut Rendement Tranche B Absoluut Rendement Tranche C (3f) (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

17 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 17 WINST- EN VERLIESREKENING t/m t/m x x Baten Opbrengsten uit beleggingen Interestresultaat obligaties (4) Interest op liquiditeiten (5) (1) 3 Dividend Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden 1 1 (7) (6) (6) Futures (6.275) (3.534) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (6) Obligaties (3.240) (6) Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (2.787) Som der opbrengsten Lasten (8) (8) Kosten (720) (1.382) Som der lasten (720) (1.382) Resultaat (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

18 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 18 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit beleggingsactiviteiten t/m t/m x x Resultaat Gerealiseerde waardeverschillen (444) (2.741) Ongerealiseerde waardeverschillen (15.354) Aankopen van beleggingen (65.376) ( ) Verkopen van beleggingen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden 97 (16) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten bij uitgifte participaties Betaald bij inname participaties (23.217) (11.779) Uitkeringen aan deelnemers - (5.789) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (14.211) (1.447) Netto Kasstroom Liquiditeiten begin verslagperiode/boekjaar Liquiditeiten eind verslagperiode/boekjaar Mutatie liquiditeiten

19 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 19 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen BNG Fido Kapitaalmarktselect ( het Fonds ), gevestigd te Den Haag, is een fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen belegt in vastrentende waarden en hoofdsomgegarandeerde beleggingen, uitgegeven door (semi-) overheidsinstellingen respectievelijk door eersteklas debiteuren uit de financiële sector die gevestigd zijn in de landen van de Europese Economische Ruimte, luidend in euro of de voormalige valuta van de aan de EMU deelnemende landen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft een open-end karakter in die zin dat, onder de in het prospectus genoemde voorwaarden, uitgifte respectievelijk vervreemding van participaties aan het Fonds op een handelsdag mogelijk is. Naar aanleiding van verzoeken van participanten is besloten om de mogelijkheid te bieden vaker een handelsdag in te stellen en participanten zowel in nieuwe als in reeds gevormde Tranches te kunnen laten deelnemen. In beginsel kunnen dagelijks nieuwe Tranches worden ingesteld en/of participaties in bestaande Tranches worden uitgegeven. Participaties zijn onder voorwaarden royeerbaar. Mocht royement van participaties, gezien de omstandigheden op de markten waarop activa en passiva van het Fonds worden verhandeld of gezien het belang van de overige participanten in het Fonds, naar het oordeel van de beheerder bezwaarlijk zijn, dan heeft hij de bevoegdheid het royement van de betreffende participaties op te schorten. Indien en zodra opschorting van het royement naar het oordeel van de beheerder geen doel meer dient, zal uitbetaling aan de participant plaatsvinden. In het geval van opschorting ontvangt de participant die om royement had verzocht een betaling gebaseerd op de voorwaarden van de Tranche ter zake waarvan royement van participaties en uitbetaling werden opgeschort, gebaseerd op de intrinsieke waarde op het moment waarop royement en uitbetaling uiteindelijk plaatsvinden. Het Fonds kent een zogenaamde modulaire structuur. Dit houdt in dat het vermogen van het Fonds intern is onderverdeeld in verschillende Tranches. De participanten in een Tranche zijn in economische zin gerechtigd tot het gemeenschappelijke vermogen van de desbetreffende Tranche. Iedere participatie in een Tranche geeft recht op een pro rata parte aandeel in het vermogen van die Tranche. BNG Vermogensbeheer B.V. fungeert als beheerder en is als zodanig belast met het beheer van het Fonds. De Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen fungeert als bewaarder en is als zodanig belast met de bewaring van de vermogensbestanddelen van het Fonds. De beheerder heeft namens het fonds een overeenkomst gesloten met Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen, gevestigd te Leusden ("de Stichting"). De Stichting treedt op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het fonds. In de halfjaarrekening van het fonds zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Stichting, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Stichting. Grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten met inachtneming van het hiernavolgende. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van

20 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 20 de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (1) Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de marktprijs geldend op het einde van de balansdatum. Voor de waardering van beleggingen wordt in principe gebruik gemaakt van externe koersbronnen, zoals Bloomberg. Voor de waardering van illiquide beleggingen (dit betreft beleggingen waarin naar maatstaven van de beheerder te weinig handel plaatsvindt) wordt gebruik gemaakt van alternatieve, door de beheerder goedgekeurde koersbronnen en waarderingsmodellen. Binnen de gehanteerde waarderingsmodellen wordt gebruik gemaakt van inputvariabelen verkregen uit open bronnen, zoals rating curves, CDS-spreads of peer bonds. Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van de belegging. Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Uit de beleggingen in de egalisatietranches van BNG Fido Geldmarktselect vloeien voor het Fonds geen kosten voort. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen op beleggingen worden verantwoord in de winsten verliesrekening. (2) Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend met voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld indien er sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden gelijk aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. (4) Interestresultaat obligaties Het interestresultaat obligaties bestaat uit ontvangen couponrente en opgelopen interest aan het eind van de verslagperiode minus de opgelopen interest aan het eind van de verslagperiode. (5) Interest op liquiditeiten Dit betreft interestinkomsten behaald op liquide middelen gedurende de periode. (7) Futures Het resultaat op futures is het cumulatieve resultaat van alle nog openstaande en reeds gesloten contracten gedurende de verslagperiode. Het resultaat van de per balansdatum nog openstaande contracten wordt bepaald door het verschil te nemen tussen de slotkoers per balansdatum en de transactiewaarde op moment van aangaan van de contracten. Het resultaat van de gesloten posities wordt bepaald door het verschil tussen de eindwaarde bij sluiting van de contracten en de koers waartegen de contracten zijn aangegaan of de waardering aan het begin van de verslagperiode. De futures worden op dagbasis afgerekend. Derhalve is geen waarde zichtbaar in de balans. Verbonden partijen Het fonds kan beleggen in financiële producten die worden beheerd door de beheerder van het fonds of die werden ontwikkeld door een aan de beheerder van het fonds verbonden partij. Het fonds kan ook transacties aangaan met gelieerde partijen. Deze transacties kunnen onder meer beleggingstransacties en overeenkomsten tot bewaring van effecten betreffen. In deze gevallen is er sprake van transacties tussen verbonden partijen. Hierbij worden normale marktvoorwaarden toegepast en worden normale, marktconforme vergoedingen in rekening gebracht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, tenzij anders aangegeven. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquiditeiten. Ontvangen interest, ontvangen coupons, waardeverschillen op beleggingen worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Ontvangsten bij geplaatste participaties en uitkeringen aan participanten worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De posten aankopen van beleggingen en verkopen van beleggingen en de posten ontvangsten bij uitgifte participaties en betaald bij inname par-

21 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 21 ticipaties en uitkering aan deelnemers zijn omwille van het inzicht opgenomen volgens de directe methode. Risico s samenhangend met beleggen in het fonds Algemeen Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. De beheerder ziet toe op beheersing van de risico s. Aangezien voor elke Tranche een eigen beleggingsbeleid wordt gevoerd, kunnen de risico s per Tranche variëren. De risico s die verbonden zijn aan de beleggingen en het beleggingsbeleid van elke Tranche zijn, voor zover zij betrekking hebben op financiële instrumenten, als volgt te omschrijven: Marktrisico De prijzen van (een categorie van) beleggingstitels in een markt kunnen door verschillende oorzaken dalen, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen van het Fonds kunnen worden beïnvloed. Als belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd: Economisch risico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot inkomens en economische structuur, economische groei verwachtingen, fiscale flexibiliteit, collectieve staatsschuld en monetair beleid. Politiek risico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico's. Structuurrisico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot de veiligheid en het veiligheidsgevoel in een land en verstoring van het mondiaal financieel stelsel. Het risico van een algehele crisis op één of meerdere markten door economische, politieke of structuuroorzaken is moeilijk in te perken anders dan door spreiding in de beleggingen. Beleggingsrisico Het beleggingsrisico is de som van alle risico s die bij een beleggingportefeuille aan de orde zijn. Het betreft meer specifiek, echter niet uitputtend, de volgende risico s: Renterisico Het Fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bijvoorbeeld obligaties, deposito s, medium term notes of afgeleide instrumenten daarvan. De waardeontwikkeling van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van deze beleggingstitels. De waardeontwikkeling van de beleggingen is afhankelijk van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de kredietrisico-opslagen op de beleggingen. Wanneer de kapitaalmarktrente stijgt, zal de waarde van beleggingen in vastrentende waarden dalen en omgekeerd. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de partial duration van de portefeuille per looptijden segment. Tabel 1 Partial duration per looptijden segment Looptijd ARTA ARTB ARTC tot 1 0,12 0,04 0,11 0,05 0,06 0,05 1 tot 3 0,04 0,06 0,27 0,26 0,29 0,11 3 tot 5 0,61 0,91 0,70 0,95 1,15 0,80 5 tot 7 0,23-0,21 0,53 0,25 0,39 0,85 7 tot 10-0,10-0,08 0,04 0,27 0,03 0, ,05-0,07-0,21-0,43 0,23-0,02 Totaal 0,85 0,66 1,43 1,35 2,15 2,23

22 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 22 Looptijd RRT1 RRT2 RRT tot 1 0,06 0,12 0,02 0,04 0,02 0,01 1 tot 3 0,28 0,08 0,12 0,10 0,19 0,13 3 tot 5 0,00 0,14 1,18 0,82 0,27 0,28 5 tot 7 0,23 0,09 1,94 2,34 0,96 0,82 7 tot 10 0,00 0,00 0,25 0,25 0,84 0, ,00 0,00 0,00 0,00 5,83 6,02 Totaal 0,57 0,43 3,50 3,56 8,11 8,13 Kredietrisico Aan een belegging in vastrentende waarden is debiteurenrisico verbonden. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende uitgevende instellingen, de debiteuren. Veranderende inzichten ten aanzien van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen, of zelfs van sectoren, kunnen de waarde van de beleggingen zowel positief als negatief beïnvloeden. Bepalend is hier de inschatting in hoeverre een debiteur tijdig kan voldoen aan zijn betalingsverplichting van rente en aflossing. De beheerder stelt hoge eisen aan de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen ten tijde van het aangaan van de belegging. Niet uit te sluiten echter is een onverwachtse verslechtering van de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling ten gevolge waarvan de waarde van een beleggingstitel kan dalen. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de kredietwaardigheid van de portefeuille per 30 juni 2013 ten opzichte van het vorige boekjaar. De beheerder tracht het beleggingsrisico bestaande uit rente- en kredietrisico door het voeren van een actief beleggingsbeleid binnen het in de fondsvoorwaarden beschreven verwachte risicoprofiel te houden. Tabel 2 Kredietwaardigheid van de portefeuille in procenten van het vermogen Kredietwaardigheid ARTA ARTB ARTC AAA 41,4 37,8 44,6 40,8 49,7 47,7 AA 41,5 43,9 39,6 42,5 28,9 34,0 A 12,6 10,4 10,0 10,1 16,9 12,3 BBB 4,6 7,1 5,8 5,6 2,7 4,9 BB ,8 1,0 B - 0,7-1,1 - - CCC CC C Totaal Kredietwaardigheid RRT1 RRT2 RRT AAA 67,4 67,0 82,8 83,3 30,1 33,7 AA 32,6 30,5 12,5 15,1 32,2 30,5 A - 2, ,7 BBB - - 4,7 1,7 35,2 - BB ,5 - B CCC CC C Totaal

23 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 23 Concentratierisico Een concentratie van de risico s in componenten binnen de beleggingsportefeuille, zoals een spreiding over slechts enkele debiteuren, een spreiding over slechts enkele landen of een spreiding over slechts enkele looptijden, zal het risico van het fonds verhogen. Doordat de beleggingen door het Fonds (en de daaraan gestelde voorwaarden) zijn afgestemd op de normen die gesteld zijn aan het beheer van gemeenschapsgelden als neergelegd in de Wet Fido zijn enerzijds de kredietrisico s beperkt tot de sector financials en beleggingen met een solvabiliteitsvrije status. Anderzijds brengt dit een hoger concentratierisico met zich mee naar die sectoren. De beheerder zal bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille streven naar adequate spreiding van risico s naar de verschillende risicocomponenten. In tabel 3 is de grootste concentratie van debiteurenrisico per 30 juni 2013 ten opzichte van het vorige boekjaar weergegeven. In tabel 4 treft men een overzicht aan van het percentage beleggingen per land per 30 juni 2013 ten opzichte van het vorige boekjaar. Tabel 3 Grootste debiteuren van de portefeuille in procenten van het vermogen Grootste debiteuren op basis ARTA ARTB ARTC van percentage totale waarde BNG Fondsen 10,5 9,3 6,5 4,0 12,1 4,4 Rabobank Nederland 8,9 8,0 9,0 8,9 7,7 8,5 Rekening courant 4,6-4, European Investment Bank 3, Pohjola Bank Plc 3, Svenska Handelsbanken - 3,5-3,4 - - HSBC Holdings PLC - 3, ,4 - ALLIANZ Finance II B.V ,8 3,8 - - BK Nederlandse Gemeenten - 3, NORDEA Bank AB - - 3,8 3,9 - - Neder Waterschapsbank ,1 6,0 Bundesobligation I/L ,5 DNB Bank ASA ,2 EFSF ,9 - Royal BK Of Scotland PLC Banco Bilbao Vizcaya ARG Grootste debiteuren op basis RRT1 RRT2 RRT3 van percentage totale waarde Bundesrepubliek Deutschland ,2 30,9 16,6 20,5 Buoni Poliennalie Del Tel ,2 23,9 Bundesobligation I/L - 29,7-7,8 - - Netherlands Government 19,8 14,1 18,8 23,5 - - French Treasury note BNG Fondsen - 9, RABOBANK Nederland 10,0 7,7 5,6 7,1 7,2 7,5 EFSF 7,4 6, Republic of Austria ,3 12,7 - - France (Govt OF) ,8 16,3 Bonos Y Oblig Del Estado ,8 9,7 Rekening courant 19, UBS AG 10, Finnish Government - - 4,

24 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 24 Tabel 4 Landenverdeling van de portefeuille in percentage van het vermogen Landenverdeling ARTA ARTB ARTC Nederland (NL) 39,5 37,4 31,5 29,4 38,8 34,6 Duitsland (DE) 12,3 12,6 12,3 15,6 7,5 14,6 Italië - - 1, Zweden (SE) 8,0 9,5 9,0 9,9 7,2 8,0 Verenigd Koninkrijk (GB) 7,1 7,1 8,4 9,0 9,9 7,9 Frankrijk (FR) 6,7 7,0 8,3 8,3 10,6 8,4 Spanje (ES) 3,2 5,7 3,2 4,4 2,7 4,9 Supranationaal (SNAT) 7,2 6,1 9,4 6,3 9,3 6,4 Noorwegen (NO) 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 4,2 Ierland (IE) 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 1,0 Finland (FI) 3,4 2,8 3,3 3,4 3,6 3,1 Denemarken (DK) 2,8 2,8 2,9 2,1 3,0 1,1 Oostenrijk (AT) 2,1 1,9 2,3 2,3-1,2 Belgie (BE) 2,9 1,7 3,1 2,2 2,0 2,2 Cyprus (CY) - 0,7-1,1 - - Zwitserland (CH) ,0-2,2 Landenverdeling RRT1 RRT2 RRT Nederland (NL) 59,6 35,3 28,8 35,0 18,0 17,9 Duitsland (DE) 10,2 35,1 40,2 38,7 16,6 20,5 Italie (IT) - - 2,8-22,2 23,9 Zweden (SE) 5,2 6,7 2,3 3,8 - - Verenigd Koninkrijk (GB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frankrijk (FR) 4,9 4, ,8 16,3 Spanje (ES) - - 1,9 1,7 10,8 9,7 Supranationaal (SNAT) 12,3 9,4 5,2 4,3 - - Noorwegen (NO) Ierland (IE) ,2 2,1 Finland (FI) 2,6 3,5 6,4 3,8 0,7 0,7 Denemarken (DK) Oostenrijk (AT) 5,2 5,2 12,3 12,7 2,7 2,7 Portugal (PT) ,5 - Belgie (BE) ,5 6,1 Cyprus (CY) Zwitserland (CH) Liquiditeitsrisico De liquiditeit van de beleggingen van de Tranches is de mate van verhandelbaarheid van de beleggingstitels waarin door de Tranches wordt belegd. Een beperkte liquiditeit in een beleggingstitel kan ertoe leiden dat de beleggingstitel tegen een substantieel lagere prijs wordt verhandeld dan de theoretische waarde van de beleggingstitel. De beheerder stelt zich ten doel bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille voldoende liquiditeit op Trancheniveau te waarborgen. Dit laat echter onverlet dat onder bepaalde omstandigheden, zoals een bedreiging van de ordelijkheid van het financiële stelsel, tijdelijke of langdurige verstoringen in de liquiditeit van de beleggingsportefeuille op kunnen treden. Inflatierisico Inflatie is een belangrijke component van de vergoeding die investeerders eisen voor het beschikbaar stellen van kapitaal. Immers de inflatie zorgt voor geldontwaarding. Om het geïnvesteerde kapitaal in stand te houden dient de vergoeding minimaal even groot te zijn als het inflatiepeil. Stijgende inflatie leidt tot een hogere geëiste vergoeding door investeerders voor het beschikbaar stellen van kapitaal. In de regel zal een hogere inflatie leiden tot hogere kapitaalmarktrente en hogere kapitaalmarktrente leidt tot een lagere waarde van vastrentende beleggingen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een stijging van de inflatie een negatieve invloed heeft op de reële waarde van effecten.

25 HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 25 Flexibiliteitsrisico De participaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar aan derden, als gevolg waarvan er geen flexibiliteit bestaat ten aanzien van uitstappen, anders dan op grond van royement voor zover dit is toegestaan, en het overschakelen op andere aanbieders indien de prijzen en de waarde van de beleggingen van het fonds mochten dalen. Rendementsrisico Het risico van de Tranches kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid. Als gevolg van een keuze voor financiële instrumenten en/of gebrek aan mogelijkheden in te spelen op ontwikkelingen in de vastrentende markt, kan het verwachte rendement afnemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat participanten geen rendement behalen en/of hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Er zijn geen waarborgen afgegeven ten aanzien van de waardeontwikkeling van de participaties noch van de Tranches of het Fonds. Risico gebruik derivaten Voor de Tranches kan gebruik worden gemaakt van derivaten overeenkomstig het beleggingsbeleid. Het gebruik van derivaten is toegestaan binnen de kaders van de Wet fido. Dit houdt in dat het niet toegestaan is dat het gebruik van derivaten leidt tot een hefboomwerking. Met behulp van een risicomanagementsysteem wordt door de beheerder het risico van beleggingen in derivaten berekend en beheerd. Afwikkelingsrisico Voor het Fonds kan niet (tijdige) of onjuiste betaling dan wel aanlevering van financiële instrumenten door een tegenpartij tot gevolg hebben dat afwikkeling via een handelssysteem niet, niet op tijd of niet conform verwachting plaatsvindt. Bewaarnemingsrisico De financiële instrumenten in de beleggingsportefeuille van de Tranches worden gezamenlijk in bewaring gegeven bij een door het Fonds benoemde (onder)bewaarnemer (custodian). Het Fonds loopt een risico dat als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de benoemde (onder)bewaarnemer, bij die (onder)bewaarnemer in bewaring gegeven activa van het Fonds verloren gaan. Wetgevingsrisico Het risico op wetswijzigingen is inherent aan wetgeving in het algemeen. Als financiële en fiscale weten regelgeving veranderen, kan een (gunstige) omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele van de Participant dan wel het Fonds wijzigen. Hierbij wordt opgemerkt dat het van toepassing zijnde fiscale regime kan veranderen gedurende het bestaan van het Fonds, als gevolg van veranderingen, al dan niet met terugwerkende kracht, in (fiscale) wetgeving, jurisprudentie en het teruggavenbeleid. Voorts geldt dat wijzigingen in het van toepassing zijnde belastingregime van het land waar een belegging van het Fonds plaatsvindt een negatieve impact zullen hebben op de waardeontwikkeling van die belegging.

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2012. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2012 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect)

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) Halfjaarverslag 2015 BNG Deposito Fonds (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) 2 HALFJAARVERSLAG 2015 BNG DEPOSITO FONDS 3 BNG Deposito Fonds (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 2 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Fido Optimaalselect

Jaarverslag 2013. BNG Fido Optimaalselect Jaarverslag 2013 BNG Fido Optimaalselect 2 JAARVERSLAG 2013 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 3 BNG Fido Optimaalselect (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2006

Halfjaarverslag 2006 HALFJAARVERSLAG 2006 BNG FONDSEN 1 Halfjaarverslag 2006 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2006 BNG FONDSEN 2 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1008065/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 581 Faxnummer (070) 3750 986 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds

Jaarverslag Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds Jaarverslag 2013 Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds 2 JAARVERSLAG 2013 ONDERWIJSBUREAU LIQUIDITEITEN FONDS 3 Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds (fonds voor gemene rekening) Beheerder BNG Vermogensbeheer

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. BNG Fido Optimaalselect

Jaarverslag 2010. BNG Fido Optimaalselect Jaarverslag 2010 BNG Fido Optimaalselect JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 3 BNG Fido Optimaalselect (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr. R.M.W.J.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ ^ M T \ H ^ 7 Dat. ontv.: «J 3 MEI 2015 Provinciale Staten van Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Datontv.: 2 5 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 jzi 3 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014 h'k-v.vinciale ; - r.,rt YAr-iU/ERUS^L Provinciale Staten van Overj ssej r ^>^/g, 0 u /cjbs Dat. 0 6 NOV 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie