Halfjaarverslag BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2012. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2012 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect

2

3 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. dr. R.M.W.J. Beetsma Drs. M. van Oorschot Beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. Bezoekadres: Postadres: Koninginnegracht 2 Postbus AA Den Haag 2500 BL Den Haag Tel.: Fax: Website: Bewaarder Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen Adres: Postadres: Storkstraat 15a-15b Storkstraat 15a-15b 3833 LB Leusden 3833 LB Leusden Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Dit document dient enkel ter informatie en biedt in principe onvoldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. U wordt geadviseerd om het prospectus te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s mee. Door te beleggen in deze beleggingsinstellingen kunt u vermogenswinst behalen maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. BNG Fido Kapitaalmarktselect en BNG Fido Geldmarktselect zijn als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a respectievelijk art. 2:96 Wft. Prospectus en financiële bijsluiter zijn kosteloos verkrijgbaar bij BNG Vermogensbeheer B.V., Postbus 16540, 2500 BL, Den Haag, tel. (070) , en zijn eveneens te raadplegen via de website:

4 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FONDSEN 4 INHOUDSOPGAVE BNG Fido Kapitaalmarktselect 05 Verslag van de beheerder 06 Beleggingen 11 Halfjaarrekening 15 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Belangen van de directie van de beheerder 29 Periodieke uitkering 29 BNG Fido Geldmarktselect 31 Verslag van de beheerder 32 Beleggingen 37 Halfjaarrekening 41 Balans 42 Winst- en verliesrekening 43 Kasstroomoverzicht 44 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 45 Overige gegevens 58 Belangen van de directie van de beheerder 58 Periodieke uitkering 58

5 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 5 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

6 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 6 Verslag van de beheerder Kerncijfers (x 1.000) t/m juni Beleggingen Vorderingen Overige activa Liquiditeiten Kortlopende schulden (2.014) (209) (650) (12.898) (1.706) Fondsvermogen Totaal bedrijfsopbrengsten (4.971) Lasten (701) (1.698) (2.334) (1.276) (547) Resultaat (6.669) (1.455) Aantal participaties: - Relatief Rendement Tranche I 1.240, , , , ,64 - Relatief Rendement Tranche II 2.134, , , , ,64 - Relatief Rendement Tranche III 990,64 990, ,27 346,44 49,98 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,01 - Absoluut Rendement Tranche B 3.539, , , ,58 513,87 - Absoluut Rendement Tranche C 893,59 901, , ,16 68,87 Intrinsieke waarde per participatie: - Relatief Rendement Tranche I 9.988, , , , ,16 - Relatief Rendement Tranche II , , , , ,36 - Relatief Rendement Tranche III , , , , ,40 - Absoluut Rendement Tranche A , , , , ,82 - Absoluut Rendement Tranche B , , , , ,73 - Absoluut Rendement Tranche C , , , , ,79 De waarde en het resultaat van de verschillende tranches per participatie is afhankelijk van de met de participant gesloten overeenkomst. Resultaten BNG Fido Kapitaalmarktselect (KMS) bestaat uit zes tranches: Relatief Rendement Tranches I, II en III en Absoluut Rendement Tranches A, B en C. Het totale fondsvermogen nam toe van circa 342,3 miljoen per 31 december 2011 naar circa 346,1 miljoen per 30 juni De intrinsieke waarden van de respectieve Tranches zijn gestegen. Aan de andere kant was er per saldo sprake van een lichte uitstroom van gelden van participanten. Met name Absoluut Rendement Tranches A en C en Relatief Rendement Tranche I hadden te maken met uitstroom. Absoluut Rendement Tranche B en Relatief Rendement Tranches II en III kenden noch uitstroom noch instroom. Per saldo nam het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche A toe van 244,7 miljoen naar 247,4 miljoen. Het fondsvermogen van Absoluut Rendement Tranche B nam per saldo toe van 38,9 miljoen naar 39,8 miljoen en dat van Absoluut Rendement Tranche C van 9,6 miljoen naar 9,8 miljoen. Het fondsvermogen van Relatief Rendement Tranche I daalde van 13,4 miljoen naar 12,4 miljoen. Het fondsvermogen van Relatief Rendement Tranche II nam toe van 22,5 miljoen naar 22,8 miljoen en dat van Relatief Rendement Tranche III van 13,3 miljoen naar 13,8 miljoen. De rendementen van alle tranches zijn in tabel I weergegeven. Tabel I: rendement KMS 1 e halfjaar 2012 Na kosten Voor kosten Benchmark RRTI 0,35% 0,54% 0,76% RRTII 1,64% 1,83% 3,73% RRTIII 4,26% 4,44% 5,47% ARTA 2,46% 2,67% n.v.t. ARTB 2,51% 2,72% n.v.t. ARTC 3,75% 3,96% n.v.t.

7 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 7 Relatief Rendement Tranches De Relatief Rendement Tranches behaalden over de verslagperiode na aftrek van kosten een rendement variërend van 0,35% voor Relatief Rendement Tranche I tot 4,26% voor Relatief Rendement Tranche III. Alle Relatief Rendement Tranches behaalden een underperformance ten opzichte van hun benchmarks. Het durationbeleid leverde negatieve bijdragen aan de relatieve performances. Vanwege de visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen lag de gemiddelde looptijd van de portefeuilles van de verschillende Tranches gedurende het halfjaar onder die van de benchmark. Om het renterisico af te dekken werden voornamelijk bondfutures ingezet. Omdat de rente op de onderliggende obligaties van deze futures daalde, werd met het afdekken een negatief resultaat behaald. De beleggingen in obligaties van financiële ondernemingen zorgden in relatieve zin voor positieve bijdragen aan het resultaat omdat de risico-opslagen boven de rente op staatsleningen (de creditspreads) afnamen. Bij Relatief Rendement Tranche II en Relatief Rendement Tranche III was de selectie van staatsobligaties een negatieve performancebijdrager. Dit was onder meer het gevolg van de onderweging van Frankrijk dat het, na een slecht 2011, in het eerste halfjaar van 2012 goed heeft gedaan. Absoluut Rendement Tranches De Absoluut Rendement Tranches behaalden over de verslagperiode een netto rendement variërend van 2,46% voor Absoluut Rendement Tranche A tot 3,75% voor Absoluut Rendement Tranche C. De portefeuilles van de Absoluut Rendement Tranches bestaan voor het grootste deel uit door financiële ondernemingen uitgegeven obligaties. De rendementen werden het afgelopen halfjaar positief beïnvloed door de gedaalde creditspreads. Vanwege de visie dat de rentes op de kapitaalmarkt zouden stijgen zijn gedurende de verslagperiode de durations aan de onderkant van de bandbreedtes die als neutraal kunnen worden beschouwd gehouden. Dit is geëffectueerd door bondfutures te verkopen. Omdat de rente op de onderliggende obligaties daalde, heeft deze afdekking van het renterisico performance gekost. Marktomstandigheden De Europese swaprentes zijn in het eerste halfjaar van 2012 gedaald. Zo is de 10-jaars swaprente met circa 39 basispunten (0,39 procentpunt) gedaald tot een historisch laag niveau van 2,14% eind juni. Korte rentes daalden nog meer. Driemaands Euribor daalde met circa 70 basispunten naar 0,653% eind juni (zie figuur 1). Binnen Europa was er een groot verschil in het rentegedrag van de verschillende landen. De Duitse 10-jaars staatsrente daalde met circa 22 basispunten naar 1,61% eind juni, terwijl de korte rentes nagenoeg nul bleven. De Spaanse 10-jaars rente daarentegen steeg met 125 basispunten naar 6,29% eind juni. Ook de Spaanse 3-maands rente steeg met 52 basispunten naar 2,36% eind juni. De renteverschillen tussen Zuid-Europese landen en de zogenaamde Europese kernlanden namen toe doordat het marktsentiment ten aanzien van de Europese schuldencrisis verslechterde. Er vond een zogenaamde vlucht naar veiligheid richting de kernlanden plaats, waarbij negatieve reële rentes op de koop toe werden genomen. In eerste instantie verminderde de vrees voor een slechte afloop van de Europese schuldencrisis door de Long Term Refinancing Operations (LTRO s) van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken werden hiermee in staat gesteld voor een periode van 3 jaar onbeperkt te lenen tegen een variabele rente, die in de eerste helft van % bedroeg. Het in maart gesloten akkoord over het verlenen van EUR 130 miljard aan hulp voor Griekenland had uiteindelijk een negatieve uitwerking op het sentiment. In dit akkoord werd een vrijwillige bijdrage van de private sector bedongen, waarbij private beleggers en investeerders een forse afschrijving op hun vorderingen moesten accepteren. In het tweede kwartaal nam het vertrouwen verder af door onder andere de Griekse verkiezingen (die uiteindelijk werden gewonnen door partijen die vóór de euro zijn), het oplopen van het Spaanse begrotingstekort en de redding van Bankia door de Spaanse overheid waardoor Spanje noodsteun moest aanvragen bij de EU. Ook Cyprus moest in het tweede kwartaal aankloppen bij de EU voor noodsteun. De Europese top van eind juni was een positieve verrassing. De officiële verklaring was weliswaar kort en op onderdelen vaag, maar de plannen vormden onmiskenbaar een stap richting verdere budgettaire integratie. Ook werd er besloten een gezamenlijke bankentoezichthouder in te stellen en dat het Europese noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) de banken rechtstreeks mag herkapitaliseren. Creditspreads van fido-proof financiële obligaties zijn het afgelopen halfjaar gedaald (zie figuur 2). De gemiddelde opslag boven staatsleningen van 5-jaars obligaties van senior AAdebiteuren nam af van circa 190 tot 150 basispunten. De steun van de ECB heeft ervoor gezorgd dat de meeste Europese banken hun buffers hebben kunnen aansterken. De creditspreads stonden eind juni gemiddeld genomen echter nog steeds op historisch hoge niveaus. Aandelen lieten een gemengd beeld zien. Amerikaanse en Japanse aandelen stegen gedurende de verslagperiode (S&P500 met circa 8%,

8 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 8 de Nikkei met circa 6,5%). De aandelenbeurzen op het vasteland van Europa lieten een min zien (Eurostoxx 50-2,2%). Britse aandelen bleven vlak. De slechtere economische vooruitzichten in Europa ten opzichte van de rest van de wereld zorgden ervoor dat de Europese aandelen relatief zwakker presteerde Door de aanhoudende Europese schuldencrisis verzwakte de euro ten opzichte van de meeste andere munten. Figuur 1. Swapcurve-ontwikkeling (euro swap) Figuur 2. Creditspreads Europese banken ten opzichte van Europese staatsobligaties Economische omgeving Het jaar begon met positieve macroeconomische cijfers uit de Verenigde Staten (VS). De werkgelegenheid trok aan, de industriële productie en het consumentenvertrouwen stegen. De Amerikaanse bankensector leek er relatief goed voor te staan. Zo slaagde de overgrote meerderheid van de banken voor de stress tests van de Federal Reserve. De Amerikaanse cijfers verslechterden echter in het tweede kwartaal. De werkgelegenheid, de consumentenbestedingen en het consumentenen producentenvertrouwen namen af. De Amerikaanse huizenmarkt, de bron van de schuldencrisis in 2008, herstelde zich voorzichtig, gezien de stijging van het aantal verleende bouwvergunningen, het aantal huizenverkopen en de huizenprijzen (zie figuur 3). De Federal Reserve waarschuwde dat ondanks de initiële positieve cijfers de neerwaartse risico s groot bleven. In Azië bleven er twijfels over de houdbaarheid van het hoge Chinese groeitempo. Japan liet een gemengd beeld zien: aan het einde van vorig jaar liet de Japanse economie krimp zien, terwijl aan het begin van het tweede kwartaal van 2012 het Bruto Nationaal Product een sterke groei vertoonde. De groei was een gevolg van de wederopbouwactiviteiten na de aardbeving van vorig jaar en van de stimuleringsmaatregelen van de overheid ten aanzien van zuinige auto s.

9 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 9 In Europa waren de economische ontwikkelingen het minst gunstig. De landen in de periferie presteerden slecht door alle bezuinigingsmaatregelen. De Europese schuldencrisis raakte uiteindelijk ook de kernlanden. De Nederlandse groei was uitermate zwak. Opvallend genoeg kon ook de Duitse economie zich niet aan de malaise onttrekken. Kort na het einde van het tweede kwartaal verlaagde de ECB de officiële rentetarieven. ECB-president Draghi liet weten dat sommige neerwaartse risico s zich daadwerkelijk hadden gemanifesteerd. Ook in de meeste Europese landen buiten de eurozone, zoals het Verenigd Koninkrijk, stagneerde de economie. Figuur 3. Huizenmarkt trekt aan, economische indicatoren verslechteren in de VS 35.0 Huizenmarkt & Detailhandelsverkopen V.S. (% groei jaar-op-jaar) Grondstoffenprijzen daalden per saldo gedurende de verslagperiode, hoewel de voedselprijzen eind juni toch nog sterk opliepen door de droogte in de Verenigde Staten. De dalende grondstoffenprijzen waren voornamelijk te wijten aan de onder invloed van de slechte economische vooruitzichten sterk gedaalde olieprijzen. Een vat Brent Crude olie noteerde in maart nog USD 126, maar bereikte in juni een tijdelijk dieptepunt van USD 89. Met de dalende olieprijzen daalde ook de inflatie in de VS en Europa. De Amerikaanse consumentenprijsinflatie daalde van 3,0% eind 2011 naar 1,7% eind juni. De Europese inflatie daalde van 2,7% eind 2011 naar 2,3% eind juni De kerninflatie, het cijfer dat geschoond is van voedsel- en energieprijzen, bleef zowel in de VS als in Europa echter gelijk (VS: 2,2%, Europa:1,6%). Bouwvergunningen (6 maanden vooruitgeschoven) Constructiebestedingen Detailhandelsverkopen Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Marktvooruitzichten We zijn van mening dat een groot deel van de rentedaling kan worden verklaard door een vlucht naar veiligheid, met name naar Duitse staatsleningen. Gecorrigeerd voor inflatie is de rente op Duitse staatsleningen negatief. In onze ogen is deze situatie op termijn onhoudbaar. Daarnaast denken wij dat er meer Europese integratie zal komen, wat ertoe zal leiden dat de rentes van de verschillende Europese landen convergeren. Daarbij zullen de rentes van de kernlanden stijgen. De ECB zal de rente laag houden totdat de schuldencrisis definitief is bezworen. De rentecurve kan zo relatief steil blijven, dat wil zeggen dat lange rentes een stuk hoger zijn dan de korte rentes. Op langere termijn denken wij dat de ECB de rente zal verhogen om de inflatie te beteugelen. Op dat moment zal de rentecurve vervlakken. Vanwege de onzekere situatie houden wij de positionering op de rentecurve neutraal. We zijn al geruime tijd van mening dat de politieke wil om de eurozone in stand te houden groot is. In steeds bredere kring wordt gesproken over een centrale coördinatie en integratie als oplossing voor de eurocrisis. Naast hetgeen tijdens de top van juni is besloten (het instellen van een centrale bankentoezichthouder, het toestaan van het noodfonds om rechtstreeks aan banken te lenen en om financiële markten te stabiliseren) zijn zaken als een Europees depositogarantiestelsel, een bankenunie, een gezamenlijk begrotingspolitiek en het gemeenschappelijk uitgeven van eurobonds inmiddels bespreekbaar geworden. De ECB heeft aangegeven zo lang als het nodig is de banken ongelimiteerd van liquiditeit te blijven voorzien. Om de druk op de regeringen op te voeren is de ECB (tijdelijk) gestopt met het opkopen van staatsobligaties. Wij menen dat de ECB in noodsituaties het opkoopprogramma weer van stal zal halen. De geleidelijke aanpak van de politieke leiders is niet zonder risico s. Een escalatie van de crisis in de vorm van bijvoorbeeld een hevige daling van de koers van de euro, een extreme schok in de bankensector of de uittreding van een land uit

10 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 10 de eurozone, kan in onze ogen een katalysator vormen voor het versneld overgaan tot een vorm van verdergaande budgettaire integratie. We gaan ervan uit dat andere eurolanden dan Griekenland afstempeling van staatsschuld zullen weten te voorkomen. Landen als Ierland, Portugal, Spanje en Italië zijn begonnen met het implementeren van bezuinigingen en herstructureringen om hun staatshuishouding op orde te krijgen. Ierland en Portugal hebben hun inspanningen beloond zien worden met een daling van hun kapitaalmarktrentes. Ierland gaat in juli 2012 voor het eerst sinds september 2010 weer zelfstandig korte leningen uitgeven. We houden vast aan de bestaande beleggingen in de periferie van de eurozone. De crisis is nog niet opgelost, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben ons gesterkt in onze visie. Er zijn echter nog altijd risico s, waardoor wij de posities in de periferie nog niet willen uitbreiden. De creditspreads zijn de afgelopen maanden gedaald, maar liggen duidelijk boven de niveaus van de kredietcrisis van 2008/2009. De markt van obligaties van financiële ondernemingen functioneert nog verre van optimaal. Wij denken dat op termijn de spreads verder kunnen dalen als de markten weer wat normaliseren. We houden daarom vast aan de relatief grote belangen in obligaties van financiële ondernemingen. Wel zullen we, daar waar zich een interessante mogelijkheid voordoet, obligaties die als gevolg van downgrades door ratingbureaus onder de Ruddo-ratinglimieten terecht zijn gekomen van de hand doen. Met inachtneming van het principe van goed huisvaderschap zullen we echter niet tegen elke prijs verkopen. Obligaties die een aantrekkelijk rendement in relatie tot hun risicoprofiel hebben, zullen wij bij voorkeur aanhouden, zeker als de resterende looptijd niet al te lang is. Den Haag, 28 augustus 2012 De beheerder: BNG Vermogensbeheer B.V.

11 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 11 BELEGGINGEN Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Obligaties Staat en semi-staat ,4 4,000 % ALLIED IRISH BKS PLC MAR ,5 4,375 % ASFING JUL ,0 3,500 % AUSTRIA(REP OF) SEP ,1 4,650 % AUSTRIA(REP OF) JAN ,5 3,800 % AUSTRIA(REP OF) OCT ,2 4,000 % BELGIUM(KINGDOM OF) MAR ,2 4,000 % BK OF IRELAND JAN ,0 4,875 % BRADFORD & BINGLEY JUN ,0 4,250 % BRADFORD & BINGLEY MAY ,1 2,250 % BUNDES OBL I/L APR ,0 3,750 % CYPRUS GOV BOND JUN ,6 FLTG DEXIA CREDIT LOCAL FEB ,3 3,750 % DUTCH GOVT JAN ,2 4,000 % DUTCH GOVT JAN ,1 3,750 % DUTCH GOVT JUL ,5 4,000 % DUTCH GOVT JUL ,8 4,000 % EBS BLDG SOCIETY FEB ,1 2,750 % EFSF JUL ,1 2,000 % EFSF MAY ,3 FLTG EIB JAN ,0 FLTG ERSTE ABWICKLUNGSA AUG ,1 FLTG ERSTE ABWICKLUNGSANS JAN ,0 FLTG EUR INV BANK JUL ,4 FLTG EUR INV BANK JUL ,0 3,500 % EURO INV BANK APR ,1 3,375 % EUROP FIN STAB FAC JUL ,1 2,500 % EUROPEAN UNION DEC ,5 3,375 % EUROPEAN UNION MAY ,8 3,875 % FINLAND(REP OF) SEP ,0 3,875 % FLEMISH COMMUNITY JUL ,6 3,000 % FLEMMISH COMMUNITY MAR ,4 FLTG FMS WERTMANAGEMENT FEB ,0 3,500 % FRANCE(GOVT OF) APR OAT ,6 3,750 % FRANCE(GOVT OF) APR ,2 4,250 % FRANCE(GOVT OF) APR OAT ,9 4,000 % FRANCE(GOVT OF) APR OAT ,2 3,000 % FRANCE(GOVT OF) JUL ,6 4,250 % FRANCE(GOVT OF) OCT ,3 3,750 % GERMANY(FED REP) JAN ,2 3,750 % GERMANY(FED REP) JAN ,1 2,500 % GERMANY(FED REP) JAN ,3 3,250 % GERMANY(FED REP) JUL ,4 4,250 % GERMANY(FED REP) JUL ,8 4,250 % GERMANY(FED REP) JUL ,8 4,750 % GERMANY(FED REP) JUL ,2 4,750 % GERMANY(FED REP) JUL ,3 2,500 % GERMANY(FED REP) OCT ,7 3,125 % IRISH LIFE & PERM APR ,1 4,000 % ITALY(REP OF) FEB ,2 3,750 % ITALY(REP OF) MAR ,1 6,000 % ITALY(REP OF) MAY ,2 6,500 % ITALY(REP OF) NOV ,3 5,200 % JUNTA DE ANDALUCIA JUL ,7 FLTG LANDWIRTSCH RENTENBA JUN ,1 FLTG LANDWIRTSCH RENTENBA SEP ,0 0,750 % NETHERLANDS KING APR ,5 FLTG NRW BANK FEB ,6 4,000 % SPAIN(KINGDOM OF) APR ,2 4,800 % SPAIN(KINGDOM OF) JAN ,1 4,900 % SPAIN(KINGDOM OF) JUL ,1 3,625 % SWEDISH EXPORT CRED MAY ,4 4,805 % XUNTA DE GALICIA MAR ,6

12 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 12 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Financiële dienstverlening ,8 4,250 % ABBEY NATL TRSY SV APR ,0 3,375 % ABBEY NATL TRSY SV JUN ,4 3,625 % ABBEY NATL TRSY SV OCT ,6 3,625 % ABN AMRO BANK NV JUN ,5 4,250 % ACHMEA HYPOTHEEKBK FEB ,0 4,750 % ALLIANZ FINANCE II JUL ,0 2,250 % AXA BANK EUROPE SC APR ,2 4,000 % AYT CED CAJAS VI APR ,4 BANQ FED CRD MUT FEB ,1 2,250 % BARCLAYS BANK PLC FEB ,7 3,250 % BBVA SENIOR FINANCE APR ,0 4,875 % BBVA SNR FIN SA UN JAN ,2 3,750 % BK NED GEMEENTEN JAN ,8 3,000 % BK NED GEMEENTEN MAR ,9 3,625 % CAJA MADRID OKT ,1 3,500 % CIF EUROMORTGAGE JUN ,7 6,125 % CRED SUISSE LONDON MAY ,1 FLTG CREDIT LOGEMENT SA JUN ,0 4,500 % DANSKE BANK A/S JUL ,2 3,250 % DANSKE BANK A/S MAR ,2 3,500 % DEXIA MUNI AGENCY SEP ,9 2,375 % DNB ASA AUG ,1 FLTG DNB NOR BOLIGKRED MAR ,0 FLTG DZ BANK AG MAY ,5 FLTG FRIESLAND BANK NV APR ,2 FLTG FRIESLAND BANK NV JUN ,0 FLTG HSBC FRANCE DEC ,3 4,875 % HSBC FRANCE JAN ,2 2,250 % ING BANK NV AUG ,3 3,250 % ING BANK NV MAR ,8 3,000 % ING BANK NV SEP ,1 4,750 LANDESBANK BADEN-WUR DEC ,0 2,875 % LANSFORSAKRINGAR H MAR ,0 3,375 % LLOYDS TSB BANK MAR ,0 4,375 % NED WATERSCHAPSBK JAN ,2 2,375 % NED WATERSCHAPSBK JUN ,2 4,250 % NED WATERSCHAPSBK SEP ,3 FLTG NORDEA BANK AB APR ,0 FLTG NORDEA BANK AB FEB ,1 4,500 % NORDEA BANK AB MAY ,8 4,125 % NORTHERN ROCK MAR ,1 2,375 % OP MORTGAGE BANK JUN ,7 4,500 % POHJOLA BANK MAY ,9 3,000 % POHJOLA BANK SEP ,3 RABO BOBL NOTE OKT ,2 3,875 % RABOBANK NEDERLAND APR ,2 3,000 % RABOBANK NEDERLAND FEB ,2 4,750 % RABOBANK NEDERLAND JAN ,5 4,375 % RABOBANK NEDERLAND JAN ,3 4,125 % RABOBANK NEDERLAND JUL ,2 5,875 % RABOBANK NEDERLAND MAY ,5 3,500 % SNS BANK NV OKT ,3 3,500 % SNS BANK NV SEP ,4 2,500 % SPAREBANKEN 1 BOLIGK JUN ,4 3,625 % SVENSKA HANDELSBAN FEB ,6 3,750 % SVENSKA HANDELSBANK FEB ,1 FLTG SVENSKA HANDELSBK JAN ,2 4,875 % SVENSKA HANDELSBK MAR ,3 3,625 % SWEDBANK HYPOTEK AB OKT ,2 1,250 % UBS AG JAN ,1 Totaal ,2

13 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 13 BELEGGINGEN (VERVOLG) Per Omschrijving Marktwaarde Opgelopen % van de interest beleggingen x x % Beleggingsfondsen in vastrentende waarden 8,380 % BNG FIDO GMSELECT ET 31AUG16 84MN ,0 7,176 % BNG FIDO GMSELECT ET 04NOV15 84MN ,1 8,657 % BNG FIDO GMSELECT ET 31MRT16 84MN ,1 BNG FIDO KMSELECT TRANCHE , ,0 Liquiditeiten ,8 Totaal beleggingen inclusief liquiditeiten ,0

14 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 14

15 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 15 HALFJAARREKENING 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT

16 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 16 BALANS na resultaatverdeling x x (1) Beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden Totaal beleggingen (2) Vorderingen Te vorderen interest (2a) Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquiditeiten Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden (3) Fondsvermogen (3a) Relatief Rendement Tranche I (3b) Relatief Rendement Tranche II (3c) Relatief Rendement Tranche III Absoluut Rendement Tranche A (3d) (3e) Absoluut Rendement Tranche B Absoluut Rendement Tranche C (3f ) (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

17 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 17 WINST- EN VERLIESREKENING t/m t/m x x Baten Opbrengsten uit beleggingen Interestresultaat obligaties (4) Interest op liquiditeiten (5) 3 10 Overige inkomsten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Obligaties Beleggingsfondsen in vastrentende waarden - (43) (7) Futures (3.220) (15.760) (2.260) (12.923) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (6) (6) (6) Obligaties (1.478) (6) Beleggingsfondsen in vastrentende waarden (1.454) Totaal opbrengsten (4.971) Lasten Kosten (8) (8) (701) (1.698) Totaal lasten (701) (1.698) Resultaat (6.669) (*) Nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

18 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 18 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit beleggingsactiviteiten t/m t/m x x Netto Winst (6.669) Gerealiseerde waardeverschillen (960) (2.837) Ongerealiseerde waardeverschillen (6.486) Aankopen van beleggingen (36.888) (89.780) Verkopen van beleggingen Mutatie kortlopende vorderingen (574) Mutatie kortlopende schulden (441) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten bij uitgifte participaties Betaald bij inname participaties (4.926) ( ) Uitkering aan deelnemers - (9.695) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.359) ( ) Netto Kasstroom Liquiditeiten begin verslagperiode/boekjaar Liquiditeiten eind verslagperiode/boekjaar Mutatie liquiditeiten

19 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 19 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen BNG Fido Kapitaalmarktselect ( het Fonds ), gevestigd te Den Haag, is een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen belegt in vastrentende waarden en hoofdsomgegarandeerde beleggingen, uitgegeven door (semi-) overheidsinstellingen respectievelijk door eersteklas debiteuren uit de financiële sector die gevestigd zijn in de landen van de Europese Economische Ruimte, luidend in euro of de voormalige valuta van de aan de EMU deelnemende landen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. BNG Vermogensbeheer B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft een open-end karakter in die zin dat, onder de in het prospectus genoemde voorwaarden, uitgifte respectievelijk vervreemding van participaties aan het Fonds op een handelsdag mogelijk is. Naar aanleiding van verzoeken van participanten is besloten om de mogelijkheid te bieden vaker een handelsdag in te stellen en participanten zowel in nieuwe als in reeds gevormde Tranches te kunnen laten deelnemen. In beginsel kunnen dagelijks nieuwe Tranches worden ingesteld en/of participaties in bestaande Tranches worden uitgegeven. Participaties zijn onder voorwaarden royeerbaar. Mocht royement van participaties, gezien de omstandigheden op de markten waarop activa en passiva van het Fonds worden verhandeld of gezien het belang van de overige participanten in het Fonds, naar het oordeel van de beheerder bezwaarlijk zijn, dan heeft hij de bevoegdheid het royement van de betreffende participaties op te schorten. Indien en zodra opschorting van het royement naar het oordeel van de beheerder geen doel meer dient, zal uitbetaling aan de participant plaatsvinden. In het geval van opschorting ontvangt de participant die om royement had verzocht een betaling gebaseerd op de voorwaarden van de Tranche ter zake waarvan royement van participaties en uitbetaling werden opgeschort, gebaseerd op de intrinsieke waarde op het moment waarop royement en uitbetaling uiteindelijk plaatsvinden. Het Fonds kent een zogenaamde modulaire structuur. Dit houdt in dat het vermogen van het Fonds intern is onderverdeeld in verschillende Tranches. De participanten in een Tranche zijn in economische zin gerechtigd tot het gemeenschappelijke vermogen van de desbetreffende Tranche. Iedere participatie in een Tranche geeft recht op een pro rata parte aandeel in het vermogen van die Tranche. BNG Vermogensbeheer B.V. fungeert als beheerder en is als zodanig belast met het beheer van het Fonds. De Stichting ITS Bewaarder BNG Fondsen fungeert als bewaarder en is als zodanig belast met de bewaring van de vermogensbestanddelen van het Fonds. Grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten met inachtneming van het hiernavolgende. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden.

20 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 20 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (1) Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de marktprijs geldend op het einde van de balansdatum. Voor de waardering van beleggingen wordt in principe gebruik gemaakt van externe koersbronnen, zoals Bloomberg. Voor de waardering van illiquide beleggingen (dit betreft beleggingen waarin naar maatstaven van de beheerder te weinig handel plaatsvindt) wordt gebruik gemaakt van alternatieve, door de beheerder goedgekeurde koersbronnen en waarderingsmodellen. Binnen de gehanteerde waarderingsmodellen wordt gebruik gemaakt van inputvariabelen verkregen uit open bronnen, zoals rating curves, CDS-spreads of peer bonds. Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van de belegging. Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Uit de beleggingen in de egalisatietranches van BNG Fido Geldmarktselect vloeien voor het Fonds geen kosten voort. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen op beleggingen worden verantwoord in de winsten verliesrekening. (2) Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend met voorzieningen voor oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. (4) Interestresultaat obligaties Het interestresultaat obligaties bestaat uit ontvangen couponrente en opgelopen interest aan het eind van de verslagperiode minus de opgelopen interest aan het begin van de verslagperiode. (5) Interest op liquiditeiten Dit betreft interestinkomsten behaald op liquide middelen gedurende de periode. (7) Futures Het resultaat op futures wordt bepaald door het verschil tussen de waarde van het contract bij aanvang van de positie en de waarde op het moment van cash settlement, aan het einde van de handelsdag. Verbonden partijen Het fonds kan beleggen in financiële producten die worden beheerd door de beheerder van het fonds of die werden ontwikkeld door een aan de beheerder van het fonds verbonden partij. Het fonds kan ook transacties aangaan met gelieerde partijen. Deze transacties kunnen onder meer beleggingstransacties en overeenkomsten tot bewaring van effecten betreffen. In deze gevallen is er sprake van transacties tussen verbonden partijen. Hierbij worden normale marktvoorwaarden toegepast en worden normale, marktconforme vergoedingen in rekening gebracht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, tenzij anders aangegeven. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquiditeiten. Ontvangen interest, ontvangen coupons, waardeverschillen op beleggingen worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Ontvangsten bij geplaatste participaties en uitkeringen aan participanten worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Risico s samenhangend met financiële instrumenten Algemeen Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. De beheerder ziet toe op beheersing van de risico s. Aangezien voor elke Tranche een eigen beleggingsbeleid wordt gevoerd, kunnen de risico s per Tranche variëren. De risico s die verbonden zijn aan de beleggingen en het beleggingsbeleid van

21 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 21 elke Tranche zijn, voor zover zij betrekking hebben op financiële instrumenten, als volgt te omschrijven: Marktrisico De prijzen van (een categorie van) beleggingstitels in een markt kunnen door verschillende oorzaken dalen, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen van het Fonds kunnen worden beïnvloed. Als belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd: Economisch risico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot inkomens en economische structuur, economische groei verwachtingen, fiscale flexibiliteit, collectieve staatsschuld en monetair beleid. Politiek risico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico's. Structuurrisico Hieronder wordt verstaan risico s met betrekking tot de veiligheid en het veiligheidsgevoel in een land en verstoring van het mondiaal financieel stelsel. Het risico van een algehele crisis op één of meerdere markten door economische, politieke of structuuroorzaken is moeilijk in te perken anders dan door spreiding in de beleggingen. Beleggingsrisico Het beleggingsrisico is de som van alle risico s die bij een beleggingportefeuille aan de orde zijn. Het betreft meer specifiek, echter niet uitputtend, de volgende risico s: Renterisico Het Fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bijvoorbeeld obligaties, deposito s, medium term notes of afgeleide instrumenten daarvan. De waardeontwikkeling van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van deze beleggingstitels. De waardeontwikkeling van de beleggingen is afhankelijk van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de kredietrisico-opslagen op de beleggingen. Wanneer de kapitaalmarktrente stijgt, zal de waarde van beleggingen in vastrentende waarden dalen en omgekeerd. Kredietrisico Aan een belegging in vastrentende waarden is debiteurenrisico verbonden. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende uitgevende instellingen, de debiteuren. Veranderende inzichten ten aanzien van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen, of zelfs van sectoren, kunnen de waarde van de beleggingen zowel positief als negatief beïnvloeden. Bepalend is hier de inschatting in hoeverre een debiteur tijdig kan voldoen aan zijn betalingsverplichting van rente en aflossing. De beheerder stelt hoge eisen aan de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen ten tijde van het aangaan van de belegging. Niet uit te sluiten echter is een onverwachtse verslechtering van de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling ten gevolge waarvan de waarde van een beleggingstitel kan dalen. De beheerder tracht het beleggingsrisico bestaande uit rente- en kredietrisico door het voeren van een actief beleggingsbeleid binnen het in het Prospectus beschreven verwachte risicoprofiel te houden. Liquiditeitsrisico De liquiditeit van de beleggingen van de Tranches is de mate van verhandelbaarheid van de beleggingstitels waarin door de Tranches wordt belegd. Een beperkte liquiditeit in een beleggingstitel kan ertoe leiden dat de beleggingstitel tegen een substantieel lagere prijs wordt verhandeld dan de theoretische waarde van de beleggingstitel. De beheerder stelt zich ten doel bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille voldoende liquiditeit op Trancheniveau te waarborgen. Dit laat echter onverlet dat onder bepaalde omstandigheden, zoals een bedreiging van de ordelijkheid van het financiële stelsel, tijdelijke of langdurige verstoringen in de liquiditeit van de beleggingsportefeuille op kunnen treden. Concentratierisico Een concentratie van de risico s in componenten binnen de beleggingsportefeuille, zoals een spreiding over slechts enkele debiteuren of een spreiding over slechts enkele looptijden, zal het risico van een Tranche verhogen.

22 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 22 Doordat de beleggingen door het Fonds (en de daaraan gestelde voorwaarden) zijn afgestemd op de normen die gesteld zijn aan het beheer van gemeenschapsgelden als neergelegd in de Wet fido zijn enerzijds de kredietrisico s beperkt tot de sector financials. Anderzijds brengt dit een hoger concentratierisico met zich mee naar financials. De beheerder zal bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille streven naar adequate spreiding van risico s naar de verschillende risicocomponenten. Inflatierisico Inflatie is een belangrijke component van de vergoeding die investeerders eisen als vergoeding voor het beschikbaar stellen van kapitaal. Immers de inflatie zorgt voor geldontwaarding. Om het geïnvesteerde kapitaal in stand te houden dient minimaal de vergoeding even groot te zijn als het inflatiepeil. Stijgende inflatie leidt tot een hogere geëiste vergoeding door investeerders voor het beschikbaar stellen van kapitaal. In de regel zal een hogere inflatie leiden tot hogere kapitaalmarktrente en hogere kapitaalmarktrente leidt tot een lagere waarde van vastrentende beleggingen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een stijging van de inflatie een negatieve invloed heeft op de reële waarde van effecten. Rendementsrisico Het risico van de Tranches kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid. Als gevolg van een keuze voor financiële instrumenten en/of gebrek aan mogelijkheden in te spelen op ontwikkelingen in de vastrentende markt, kan het verwachte rendement afnemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat participanten geen rendement behalen en/of hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Er zijn geen waarborgen afgegeven ten aanzien van de waardeontwikkeling van de participaties noch van de Tranches of het Fonds. Risico gebruik derivaten Voor de Tranches kan gebruik worden gemaakt van derivaten overeenkomstig het beleggingsbeleid. Het gebruik van derivaten is toegestaan binnen de kaders van de Wet fido. Dit houdt in dat het niet toegestaan is dat het gebruik van derivaten leidt tot een hefboomwerking. Met behulp van een risicomanagementsysteem wordt door de beheerder het risico van beleggingen in derivaten geschat en beheerd. Afwikkelingsrisico Voor het Fonds kan niet (tijdige) of onjuiste betaling dan wel aanlevering van financiële instrumenten door een tegenpartij tot gevolg hebben dat afwikkeling via een handelssysteem niet, niet op tijd of niet conform verwachting plaatsvindt. Bewaarnemingsrisico De financiële instrumenten in de beleggingsportefeuille van de Tranches worden gezamenlijk in bewaring gegeven bij een door het Fonds benoemde (onder)bewaarnemer (custodian). Het Fonds loopt een risico dat als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de benoemde (onder)bewaarnemer, bij die (onder)bewaarnemer in bewaring gegeven activa van het Fonds verloren gaan. Flexibiliteitsrisico De participaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar aan derden, als gevolg waarvan er geen flexibiliteit bestaat ten aanzien van uitstappen, anders dan op grond van royement voorzover dit is toegestaan, en het overschakelen op andere aanbieders indien de prijzen en de waarde van de beleggingen van het fonds mochten dalen.

23 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 23 Toelichting op de balans (1) Beleggingen Deze betreffen beleggingen in obligaties, afgeleide instrumenten ( derivaten ), zoals opties, interest rate swaps en futures, en beleggingsfondsen in vastrentende waarden. Het verloop van de beleggingen was als volgt: Obligaties Deposito's Derivaten Bel.fondsen Totaal x x x x x Stand 1 januari Aankopen Verkopen ( ) - - (1.800) ( ) Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen (19) Stand 1 januari Aankopen Verkopen (53.393) (53.393) Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen Stand 30 juni Omloopfactor De omloopfactor (portfolio turnover rate) over de periode tot en met 30 juni 2012 is 45,05% op jaarbasis (31 december 2011: 29,61%; 31 december 2010: 43,68%). De omloopfactor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de activa van het fonds. De omloopfactor wordt bepaald door het bedrag van de omzet (turnover) uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. Het bedrag van de turnover wordt bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van inkopen en uitgifte van eigen participaties. Indien het totaal van de effectentransacties lager is dan het totaal van de transacties van de deelnemingsrechten dan wordt de omloopfactor op nihil gesteld. (2) Vorderingen (2a) Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen betreffen transitoire posten per 30 juni De vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste 1 jaar. (3) Fondsvermogen De mutaties in het vermogen van de verschillende Tranches gedurende de periode zijn als volgt: (3a) Relatief Rendement Tranche I Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het gestort participatiekapitaal ,99 verdeeld in 1.240,62 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt: t/m t/m t/m Aantal Totaal Totaal Totaal x x x Stand begin Uitgifte Inname (109) (1.069) 15 (1.222) Periodieke uitkering - (135) (148) Stand eind Aandeel onverdeelde winst Stand eind Op basis van de berekening per de handelsdag van het Fonds bedraagt de intrinsieke waarde per 30 juni ,76 (31 december 2011: ,38; 31 december 2010: ,82) verdeeld in 1.240,62 (31 december 2011: 1.349,77; 31 december 2010: 1.347,98) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 30 juni 2012 bedroeg 9.988,25 (31 decem-

24 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 24 ber 2011: 9.952,92; 31 december 2010: 9.919,15;). Tussen de handelsdag (29 juni 2012) en het moment dat de halfjaarrekening wordt opgesteld kunnen fluctuaties in koersen en kosten optreden. (3b) Relatief Rendement Tranche II Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het gestort participatiekapitaal ,05 verdeeld in 2.134,57 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt: t/m t/m t/m Aantal Totaal Totaal Totaal x x x Stand begin Uitgifte Inname Periodieke uitkering - (386) (453) Stand eind Aandeel onverdeelde winst Stand eind Op basis van de berekening per de handelsdag van het Fonds bedraagt de intrinsieke waarde per 30 juni ,64 (31 december 2011: ,72; 31 december 2010: ,30) verdeeld in 2.134,57 (31 december 2011: 2.134,57; 31 december 2010: 2.127,05) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 30 juni 2012 bedroeg ,42 (31 december 2011: ,59; 31 december 2010: ,56). Tussen de handelsdag (29 juni 2012) en het moment dat de halfjaarrekening wordt opgesteld kunnen fluctuaties in koersen en kosten optreden. (3c) Relatief Rendement Tranche III Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het gestort participatiekapitaal ,00 verdeeld in 990,64 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt: t/m t/m t/m Aantal Totaal Totaal Totaal x x x Stand begin Uitgifte - - (108) Inname - - (1.800) - Stand eind Aandeel onverdeelde winst (17) Stand eind Op basis van de berekening per de handelsdag van het Fonds bedraagt de intrinsieke waarde per 30 juni ,87 (31 december 2011: ,99; 31 december 2010: ,11) verdeeld in 990,64 (31 december 2011: 990,64; 31 december 2010: 1.129,27) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 30 juni 2012 bedroeg ,56 (31 december 2011: ,28; 31 december 2010: ,49). Tussen de handelsdag (29 juni 2012) en het moment dat de halfjaarrekening wordt opgesteld kunnen fluctuaties in koersen en kosten optreden. (3d) Absoluut Rendement Tranche A Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het ge-

25 HALFJAARVERSLAG 2012 BNG FIDO KAPITAALMARKTSELECT 25 stort participatiekapitaal ,58 verdeeld in ,83 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt: t/m t/m t/m Aantal Totaal Totaal Totaal x x x Stand begin Uitgifte Inname (368) (3.772) ( ) ( ) Periodieke uitkering - (7.613) (11.992) Stand eind Aandeel onverdeelde winst (7.494) (3.391) Stand eind Op basis van de berekening per de handelsdag van het Fonds bedraagt de intrinsieke waarde per 30 juni ,94 (31 december 2011: ,52; 31 december 2010: ,02) verdeeld in ,83 (31 december 2011: ,44; 31 december 2010: ,71) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 30 juni 2012 bedroeg ,16 (31 december 2011: 9.987,65; 31 december 2010: ,18). Tussen de handelsdag (29 juni 2012) en het moment dat de halfjaarrekening wordt opgesteld kunnen fluctuaties in koersen en kosten optreden. (3e) Absoluut Rendement Tranche B Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het gestort participatiekapitaal ,76 verdeeld in 3.539,63 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt: t/m t/m t/m Aantal Totaal Totaal Totaal x x x Stand begin Uitgifte Inname - - (37.512) (5.242) Periodieke uitkering - (1.253) (1.986) Stand eind Aandeel onverdeelde winst 976 (691) 606 Stand eind Op basis van de berekening per de handelsdag van het Fonds bedraagt de intrinsieke waarde per 30 juni ,94 (31 december 2011: ,88; 31 december 2010: ,20) verdeeld in 3.539,63 (31 december 2011: 3.539,63; 31 december 2010: 6.106,37) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 30 juni 2012 bedroeg ,08 (31 december 2011: ,38; 31 december 2010: ,77). Tussen de handelsdag (29 juni 2012) en het moment dat de halfjaarrekening wordt opgesteld kunnen fluctuaties in koersen en kosten optreden. (3f) Absoluut Rendement Tranche C Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 30 juni 2012 bedraagt het gestort participatiekapitaal ,02 verdeeld in 893,59 participaties. Het verloop van de intrinsieke waarde was als volgt:

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2013. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2013 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2013 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. BNG Fido Optimaalselect

Jaarverslag 2010. BNG Fido Optimaalselect Jaarverslag 2010 BNG Fido Optimaalselect JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 3 BNG Fido Optimaalselect (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr. R.M.W.J.

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2006

Halfjaarverslag 2006 HALFJAARVERSLAG 2006 BNG FONDSEN 1 Halfjaarverslag 2006 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect HALFJAARVERSLAG 2006 BNG FONDSEN 2 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1008065/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 581 Faxnummer (070) 3750 986 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect)

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) Halfjaarverslag 2015 BNG Deposito Fonds (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) 2 HALFJAARVERSLAG 2015 BNG DEPOSITO FONDS 3 BNG Deposito Fonds (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 2 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Fido Optimaalselect

Jaarverslag 2013. BNG Fido Optimaalselect Jaarverslag 2013 BNG Fido Optimaalselect 2 JAARVERSLAG 2013 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 3 BNG Fido Optimaalselect (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart (voorzitter) Prof. Dr.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie