Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland Meting over het jaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014

2 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid is een vragenlijst voorgelegd aan alle gemeentelijke verkeersveiligheids- coördinatoren in Gelderland en Overijssel. Vanwege de samenwerking van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel) is dit jaar de enquête uitgevoerd onder alle Gelderse én Overijsselse gemeenten. De gemeenten zijn bevraagd over het jaar Het betreft een periodieke enquête die het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland vanaf 1999 eens in de twee jaar houdt onder alle Gelderse gemeenten. Het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken van het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid is een belangrijk doel voor het ROV Oost-Nederland. Door de verkregen kennis terug te koppelen en gerichte acties te ondernemen richting gemeenten hoopt het ROV gemeenten te stimuleren adequate en effectieve verkeersveiligheidsactiviteiten te ondernemen. Respons Stadsregio Arnhem Nijmegen Rivierenland Achterhoek Noord Stedendriehoek Vallei Arnhem Rheden Buren Aalten Elburg Veluwe Apeldoorn Barneveld Beuningen Rijnwaarden Culemborg Berkelland Ermelo Brummen Nijkerk Doesburg Rozendaal Druten Bronckhorst Harderwij Epe Wageningen Groesbeek Ubbergen Geldermalsen Doetinchem k Hattem Lochem Heumen Westervoort Lingewaal Oost Gelre Heerde Voorst Lingewaard Wijchen Maasdriel Winterswijk Nunspeet Millingen a/d Rijn Zevenaar Neder-Betuwe Oldebroe Nijmegen Tiel k Putten Overbetuwe West Maas en Waal Renkum Zaltbommel Van de 56 benaderde Gelderse gemeenten heeft 88% de vragenlijst volledig ingevuld. Van de 25 Overijsselse gemeenten heeft 72% de vragenlijst volledig ingevuld. In onderstaande tabellen staan per regio de responderende gemeenten vermeld. Twente Almelo Borne Dinkelland Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen/Holten Twenterand Wierden West Overijssel Dalfsen Hardenberg Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland

3 Opvallende bevindingen Verkeersveiligheid in gemeentelijke beleidsplannen lijkt goed voor elkaar In Gelderland en Overijssel heeft een groot deel van de gemeenten een beleidsplan waarin het verkeersveiligheidsbeleid is geformuleerd. Belangrijke speerpunten zijn: fietsveiligheid, gedragsbeïnvloeding, aanpak van knelpunten en schoolomgeving en schoolroutes. Vooral Gelderse coördinatoren minder tevreden over bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid De coördinatoren in Overijssel zijn tevreden met de bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid. In Gelderland is een derde van de coördinatoren niet tevreden. Weinig invloed op verkeershandhaving belangrijk aandachtspunt Zowel in Gelderland als in Overijssel is de geringe invloed op verkeershandhaving duidelijk. De coördinatoren zien dit graag anders en zijn hier niet tevreden mee. Het ontbreek naar hun mening aan capaciteit en prioriteit, en aan een structurele aanpak. Er is weinig afstemming en terugkoppeling en de gemeenten zouden vanuit hun lokale kennis veel meer samen willen werken met de verkeershandhavers. Weinig ontwikkeling 30- en 60 km/u gebieden Gelderland en Overijssel liggen dicht bij elkaar als het gaat om de realisatie van 30 en 60 km/u gebieden Ook de inrichting van de verblijfsgebieden verschilt nauwelijks van elkaar. De inrichting van de verblijfsgebieden is overwegend sober en blijft sterk achter op de gewenste inrichting. De Gelderse coördinatoren staan kritisch tegenover de stelling De preventieve aanpak van DV is de inspiratiebron voor verkeersveiligheidsbeleid. Overijssel onderschrijft deze stelling overwegend. Menskracht en budget Naar rato van het aantal inwoners wordt er in Overijssel bijna twee keer zoveel tijd besteed aan verkeersveiligheid. Ook hebben Overijsselse gemeenten een beduidend hoger budget voor gedragsmaatregelen in de gemeentelijke begroting opgenomen dan de Gelderse gemeenten. Verkeerseducatie voor jonge kinderen en campagnes veel uitgevoerd Veel activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie voor jonge kinderen en campagnes. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs wordt een flink aantal activiteiten uitgevoerd in Overijssel. Het VEVO project in Overijssel werpt zijn vruchten af. De Gelderse gemeenten lijken in de clusters VO en Rijvaardigheid wat achter te blijven, maar mogelijk speelt ook onbekendheid met wat er wordt uitgevoerd mee. Als je vraagt naar prioriteiten dan ligt het accent volgens de coördinatoren op activiteiten voor jonge kinderen. Op de tweede plaats komt Rijvaardigheid (vooral voor oudere fietsers en automobilisten). Het VO komt op een derde plaats. Opvallend is dat in Gelderland de campagnes een hogere prioriteit wordt gegeven dan in Overijssel. De ondersteuning van Verkeerseducatieloket en VEVO project scoort erg positief In Gelderland maakt de helft van de gemeenten gebruik van het Verkeerseducatieloket. In Overijssel zijn alle gemeenten betrokken bij het VEVO project. Verkeersveiligheid meer verbinden met andere thema s en met burgers Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, burgers meer betrekken en meeliften met andere werkterreinen; een groot deel van de coördinatoren het ermee eens dat aanpak van verkeersonveiligheid zich hier meer op moet richten. Vooral Overijssel heeft behoefte aan meer ondersteuning van ROV Er is vooral behoefte aan nieuwe, innovatieve verkeersveiligheidsprojecten; aan coördinatie en uitvoering van projecten in regionaal verband en aan bijeenkomsten waarbij het netwerk van Overijsselse en Gelderse GVVC-ers elkaar informeel ontmoeten.

4 Inbedding: aandacht en integraliteit Gemeentelijk beleidsplan In Gelderland heeft 94% van de gemeenten een beleidsplan waarin het verkeersveiligheidsbeleid is geformuleerd. In Overijssel ligt dit percentage wat lager en is dat 83%. Verreweg de meeste plannen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Gemiddeld worden er 2 speerpunten genoemd door de gemeenten. De speerpunten variëren nogal in mate van concreetheid. Vaak blijft het abstract en algemeen (zie volgende sheet). Prestatie indicatoren worden maar weinig genoemd en als ze worden genoemd, hebben ze meestal betrekking op een reductie % van slachtoffers of een budget indicator per inwoner. Bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid De coördinatoren in Overijssel zijn het meest tevreden met de bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid; 94% is (enigszins) tevreden. In Gelderland is dit twee derde van de respondenten (67%). Tevreden met bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid; % dat (enigszins) tevreden is.

5 Inbedding: aandacht en integraliteit Speerpunten in beleidsplan In de tabel staan de genoemde speerpunten die in de gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen worden geformuleerd. Belangrijke speerpunten zijn: Fietsveiligheid Gedragsbeïnvloeding Knelpunten Schoolomgeving en schoolroutes Enkele opvallende verschillen tussen Gelderland en Overijssel: In Overijssel wordt de aanpak van black spots door 33% genoemd; in Gelderland door 14%. In Gelderland wordt fietsveiligheid opvallend vaak genoemd (22% versus 11%). In Overijssel is gedragsbeïnvloeding opvallend vaak speerpunt (28% versus 16%). In Overijssel is bij 11% van de plannen de wegenstructuur / categorisering een speerpunt tegenover 2% in Gelderland. Speerpunt genoemd in % Gelderland Overijssel Verkeersveiligheid/slachtoffereductie algemeen Fietsveiligheid Schoolomgeving / schoolroutes Gedragsbeïnvloeding (educatie/voorlichting/handhaving) Bereikbaarheid Knelpunten / black spots Overig Kwetsbare verkeersdeelnemers 12 6 Verblijfsgebieden / 30 km zones 12 6 Fietsgebruik stimuleren 10 6 Leefbaarheid 10 0 (Duurzaam) veilige weginrichting km gebieden 8 6 Verkeersaders 6 0 Jonge verkeersdeelnemers 4 0 Wegenstructuur / wegcategorisering 2 11 Snelheid 2 6 Zwaar verkeer: vracht en landbouw 2 6 Recreatief verkeer 2 0 Participatie van burgers 2 0 Subjectieve veiligheid 2 0 Duurzaamheid 2 0

6 Inbedding: aandacht en integraliteit Aandacht voor verkeersveiligheid Gemeenten in Gelderland en Overijssel verschillen niet of nauwelijks van elkaar van elkaar wat betreft de aandacht voor verkeersveiligheid in andere beleidsterreinen. De beleidsterreinen met veel aandacht voor verkeersveiligheid: Beheer en onderhoud Reconstructies en inrichting Bereikbaarheid Mobiliteit De beleidsterreinen met enige aandacht voor verkeersveiligheid: Wijken en wonen RO en stedenbouw Integrale veiligheid Communicatie Onderwijs De beleidsterreinen waarin weinig tot geen aandacht is voor verkeersveiligheid: Sport en recreatie Sociaal-cultureel werk Volksgezondheid Maatschappelijke zorg Milieu Economie Aandacht voor verkeersveiligheid in andere gemeentelijke beleidsterreinen (0 = geen aandacht; 2 = veel aandacht)

7 Inbedding: menskracht en budget Tijd voor verkeersveiligheid 65% van de Gelderse gemeenten heeft een aangewezen verkeersveiligheidscoördinator. In Overijssel is dat 100%. De coördinatoren in Overijssel geven aan gemiddeld 11 uur per week tijd te besteden aan verkeersveiligheid. In Gelderland is dat 9 uur per week. Geld voor verkeersveiligheid Bijna alle Overijsselse gemeenten hebben zowel voor infra als voor gedragsmaatregelen een specifiek budget. Dit geldt voor twee derde van de Gelderse gemeenten in Naar rato van het aantal inwoners wordt er in Overijssel bijna twee keer zoveel tijd besteed aan verkeersveiligheid. Bijna een derde (31%) van de Gelderse coördinatoren geeft aan per week 8 uur of meer te besteden aan verkeerveiligheid, terwijl dit voor ruim de helft (56%) van de Overijsselse gemeenten geldt. Overijsselse gemeenten hebben een beduidend hoger budget voor gedragsmaatregelen in de gemeentelijke begroting opgenomen dan de Gelderse gemeenten. Per inwoner hebben Gelderse gemeenten 0,44 en Overijsselse gemeenten 1,20 voor gedragsmaatregelen. Ontwikkeling in Gelderland sinds 1999

8 Inbedding: afstemming en overleg Overleg met andere organisaties Zowel in Gelderland als in Overijssel wordt door (bijna) alle gemeenten overleg gevoerd over verkeersveiligheid (ad hoc of structureel) met Provincie, ROV, naburige gemeenten, politie, VVN, en basisonderwijs. Daarnaast heeft meer dan de helft van de gemeenten overleg met buurtverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenorganisaties de Fietsersbond en ANWB. Een klein deel van de gemeenten heeft contact met rijscholen, het Openbaar Ministerie, rijscholen en welzijnswerk. In Overijssel leidt het VEVO project ertoe dat alle gemeenten overleggen met het voortgezet onderwijs en met verkeersouders. Dit is vaak structureel overleg. Relatief veel gemeenten in Overijssel hebben overleg met Rijkswaterstaat. Organisatietype Gelderland Overijssel Provincie 98% 100% Rijkswaterstaat 59% 78% ROV 96% 89% SVG / Stadsregio 86% 83% Naburige gemeenten 98% 100% Politie 100% 100% Openbaar Ministerie 29% 22% Basisonderwijs 92% 100% Voortgezet onderwijs 69% 100% Verkeersouders 69% 100% Buurtverenigingen 73% 83% Welzijnswerk 45% 50% Rijscholen 33% 50% VVN 86% 94% Fietsersbond 69% 61% ANWB 51% 67% Ouderenorganisatie 69% 67% Gehandicaptenorganisatie 69% 78%

9 Infrastructuur 30- en 60 km/u gebieden Gelderland en Overijssel liggen dicht bij elkaar als het gaat om de realisatie van 30 en 60 km/u gebieden Ook de inrichting van de verblijfsgebieden verschilt nauwelijks van elkaar. De inrichting van de verblijfsgebieden is overwegend sober en blijft sterk achter op de gewenste inrichting. In Gelderland en Overijssel is respectievelijk 76% en 71% van het gemeentelijk wegennet binnen de bebouwde kom ingesteld als 30 km/u gebied. Ruim een derde (37% vs 34%) daarvan is duurzaam veilig ingericht en ongeveer de helft (49% vs 55%) is sober ingericht. In Gelderland en Overijssel is respectievelijk 66% en 72% van het gemeentelijk wegennet buiten de bebouwde kom ingesteld als 60 km/u gebied. In Gelderland is de helft daarvan sober ingericht en bijna een derde (29%) is duurzaam veilig ingericht. In Overijssel is twee derde (65%) sober ingericht en bijna een kwart (23%) duurzaam veilig ingericht. Gemiddelde percentage van het gemeentelijk wegennet waarop een snelheidsregime van 30 km/u en 60 km/u geldt In Gelderland is het percentage DV ingericht gestaag aan het stijgen voor zowel de 30 als de 60 gebieden. Verdeling over verschillende vormen waarin de 30 en 60 km gebieden in de gemeenten ingericht kunnen zijn

10 Verkeershandhaving Invloed op verkeershandhaving Zowel in Gelderland als in Overijssel is de geringe invloed op verkeershandhaving duidelijk. De meeste invloed ervaren de respondenten op de locatie van verkeershandhaving. Het minste invloed op hoeveel verkeershandhaving er wordt ingezet en de vorm van de verkeershandhaving. De coördinatoren zien dit graag anders en zijn hier niet tevreden mee. In Gelderland is 31% van de respondenten (enigszins) tevreden. In Overijssel ligt dit percentage met 44% wat hoger. De gemeenten zouden vanuit hun lokale kennis veel meer samen willen werken met de verkeershandhavers. Zie de toelichting van respondenten die ontevreden zijn op de volgende bladzijde. Gemiddelde ervaren invloed op aspecten van verkeershandhaving (0 = geen; 2 = veel) % dat tevreden is met mate van invloed op verkeershandhaving. % dat (enige) invloed ervaart op aspecten van verkeershandhaving

11 Verkeershandhaving Capaciteit en prioriteit Gemeenten willen graag dat er meer gehandhaafd wordt, maar daar is geen capaciteit voor. Door een tekort aan politie capaciteit en andere prioriteiten is er veel te weinig capaciteit voor gemeentelijke verkeershandhaving. De politie heeft haar eigen prioriteit als het aankomt op handhaving. Buiten de vastgestelde campagnes heeft verkeershandhaving als prioriteit te zijn. Met name voor kleinere gemeenten heeft de inzet van handhaving een lage prioriteit. Geen structurele aanpak Verkeershandhaving is erg ad-hoc gericht. Geen structurele aanpak of gebiedsaanpak. Meer en consequentere handhaving bevordert het naleven van de regels vooral op het punt van drank en snelheid. De gemeenten zijn te afhankelijk van de inzet van bv. Handhavingsteam Weinig afstemming en terugkoppeling Pro-actieve communicatie over wat men waar en wanneer van plan is, en of er nog gemeentelijke speerpunten zijn, zou heel fijn zijn. Er wordt niet vooraf geïnformeerd over bepaalde acties (bijvoorbeeld parkeercontroles). Procesafspraken kunnen beter. Wij zouden graag zien dat wij de verkeershandhaving (programma) samen met de politie kunnen vullen en dat er bindende afspraken worden gemaakt over de inzet, thema's en locaties. Structureel overleg handhavende instanties met de verkeerskundigen van de gemeente. Bestuurlijk overleg tussen de diverse instanties zou verbetering moeten en kunnen opleveren. Invloed op verkeershandhaving Gemeente heeft veel inzicht in probleem plekken. Deze informatie wordt niet gebruikt bij de inzet van handhaving. Als gemeente zouden wij veel invloed moeten hebben op de locaties waar en het type handhaving dat plaatsvindt. Bijvoorbeeld meer handhaving op gevaarlijk parkeren en minder op andere zaken. Meer invloed in het moment en locatie van handhaving zou handig zijn om op ongewenste ontwikkelingen in te kunnen spelen. Bij de politie wordt momenteel weinig prioriteit gegeven aan het handhaven van snelheidslimiet. Vooral bewoners uit de bebouwde kom om klagen over te snel rijdende voertuigen. Wanneer de inrichting niet aan de eisen van de politie voldoet, is de neiging om niet te gaan handhaven. Het lijkt er op dat de politie bepaalt hoe een reconstructie er uit moet zien in plaats van de gemeente. Er wordt teveel op dezelfde locaties gehandhaafd op snelheid. Meer variatie in locaties om goed rijgedrag over langere lengte te voorkomen. Geen handhaving in 30 zones terwijl daar juist veel klachten vandaan komen. Koppeling tussen en combinatie met aanleg nieuwe infra/tijdelijke display en handhaving kan veel beter. De politie moet meer openstaan voor de verkeershandhaving als onderdeel van de algemene leefbaarheid

12 Educatie en campagnes Uitvoering van niet-infrastructurele activiteiten We onderscheiden de volgende clusters van niet-infrastructurele activiteiten: Basisonderwijs of voor 0-4 jarigen (BO) Voortgezet onderwijs Rijvaardigheidstrainingen Publiekscampagnes 100% 80% 60% 40% 20% 0% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 57% BO activiteiten VO activiteiten Rijvaardigheid Campagnes Gelderland Overijssel Percentage gemeenten waarin activiteit(en) in de verschillende clusters worden uitgevoerd In de figuur hiernaast is het gemiddeld aantal activiteiten weergegeven dat volgens de gemeentelijk coördinatoren is uitgevoerd in De coördinatoren in Gelderland en Overijssel konden beide een vergelijkbaar aantal activiteiten opgeven. De activiteiten in het cluster BO en Campagnes worden veelvuldig uitgevoerd. Opvallend zijn de hoge scores in Overijssel: vooral voor de BO activiteiten en de campagnes. Maar ook in de clusters VO en Rijvaardigheid wordt een flink aantal activiteiten uitgevoerd in Overijssel. De Gelderse gemeenten lijken in de clusters VO en Rijvaardigheid achter te blijven, maar mogelijk speelt ook onbekendheid met wat er wordt uitgevoerd mee. Er blijken namelijk grote verschillen tussen de regio s te zijn; bekend is dat in een aantal regio s zoals Achterhoek, Rivierenland en Stadsregio Arnhem Nijmegen veel zonder directe betrokkenheid van de gemeente wordt georganiseerd. Desondanks is het opmerkelijk dat de coördinator deze activiteiten niet opgeeft. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,7 4,9 3,9 4,1 3,6 3,2 1,9 1,1 BO activiteiten VO activiteiten Rijvaardigheid Campagnes Gelderland Overijssel Gemiddeld aantal activiteit(en) in de verschillende clusters dat wordt uitgevoerd

13 Aantal gemeenten dat activiteiten uitvoert Basisonderwijs Activiteiten BO Gelderland Overijssel JONGleren (0-4 jarigen) 57% 78% Praktisch verkeersexamen 94% 100% Streetwise (ANWB) 76% Dode hoekproject 55% VOMOL (landbouwverkeer) 20% Schoolomgeving 55% Projecten basisonderwijs 94% Lesmethodes basisonderwijs 78% Verkeersouder(projecten) 100% Andere BO activiteiten 35% 44% Campagnes Activiteiten campagnes Gelderland Overijssel Rijden onder invloed (BOB) 57% 89% Snelheid 57% 89% Beveiligingsmiddelen (gordels/helmen) 22% 83% De scholen zijn weer begonnen 86% 100% Fietsverlichting 88% 100% Het aantal gemeenten waarin fietstraining voor ouderen wordt gegeven, is flink gestegen in Gelderland ten opzichte van Voortgezet onderwijs Activiteiten VO Gelderland Overijssel Verkeersmarkt 16% Onder Invloed Onderweg 45% School-thuisroute project 8% Projecten TeamAlert 35% Deelname VO scholen aan VEVO 100% Actieplan VEVO scholen ontvangen? 61% Uitvoering projecten VO 94% Verkeerseducatie MBO 33% Andere VO activiteiten 8% 28% Rijvaardigheid Activiteiten rijvaardigheid Gelderland Overijssel The DriveXperience TRIALS 51% 28% Motorvaardigheidstrainingen 4% 33% Seniorenritten (BROEM) 47% 89% Fiets / e-bike training ouderen 51% 67% Scootmobielcursus 37% 0% Leerstraf 49 cc 0% 50% Rijbewijs op herhaling 0% 61% Andere trainingen 4% 33%

14 Behoefte aan ondersteuning Gelderland: 14% heeft behoefte aan meer ondersteuning Overijssel: 56% heeft behoefte aan meer ondersteuning Benoemde onderwerpen: BROEM - ouderen autovoorlichting Innovatieve ideeën Scholen stimuleren gebruik te maken van verkeerseducatieloket Congres voor bestuurders en ambtenaren met betrekking tot bestuurlijke inspanningen en dillema's Doen al heel veel in overleg met ROV Meer handreikingen gedragsbeïnvloeding Tekst aanleveren voor bepaalde onderwerpen Verkeerseducatieloket en VEVO project De bekendheid met het Verkeerseducatieloket (Gelderland) en het VEVO project is hoog. Rond de 90% van de coördinatoren is bekend met beide producten. Ongeveer driekwart van de coördinatoren is (enigszins) tevreden met de diensten die worden geleverd. In Overijssel zijn praktisch alle gemeenten betrokken bij het VEVO project. In Gelderland maakt de helft van de gemeenten gebruik van het Verkeerseducatieloket. Benoemde onderwerpen: Zorg voor bijeenkomsten waarbij het netwerk van Overijsselse en Gelderse GVVC-ers elkaar informeel ontmoeten. Maatwerk op lokale initiatieven Coördinatie en uitvoering van projecten in regionaal verband Nieuwe verkeersveiligheidsprojecten Project VOMOL Publicaties: aansprekend plaatje, weinig tekst, sterke boodschap Verkeersouders / verkeersveilige schoolomgeving VEVO Info over regionaal uitgevoerde projecten (wanneer vindt het plaats, welke deelnemers)

15 Hoe verder? Top 5 lijst! Als er moet worden gekozen voor maximaal 5 activiteiten dan ontstaat er een prioriteitenlijst die enigszins afwijkt van wat er nu wordt uitgevoerd. In de grafiek hieronder staat het aantal genoemde activiteiten gerubriceerd naar cluster. Het accent moet volgens de coördinatoren duidelijk komen te liggen op het cluster BO activiteiten. In Overijssel geldt dit nog sterker dan in Gelderland. Op een belangrijke tweede plaats staan de activiteiten in het cluster Rijvaardigheid. De derde plek wordt ingenomen door VO activiteiten. Opvallend is dat in Gelderland de campagnes een wat hogere prioriteit wordt gegeven dan in Overijssel. Als er moet worden gekozen dan verdwijnen de campagnes als eerste in Overijssel. Terwijl deze toch voor een flink deel worden uitgevoerd in Overijssel. Top 5 activiteiten Gelderland Overijssel Praktisch Verkeersexamen VVN 73% 67% Fiets/e-bike dagen oudere fietsers 67% 72% Streetwise (ANWB) 49% 78% Seniorenrit (BROEM) 33% 22% Lesmethodes basisonderwijs 31% 39% School-thuis-route project 29% 6% Campagne De scholen zijn weer begonnen 29% 0% Training jonge automobilisten 22% 17% VOMOL (landbouwverkeer) 18% 28% JONGleren (0-4 jarigen) 18% 11% Projecten TeamAlert 18% 11% Campagne fietsverlichting 18% 6% Campagne snelheid 14% 11% Wijkprojecten( VVN) 14% 0% Rijbewijs op herhaling 10% 11% Onder invloed onderweg 10% 0% Scootmobielcursus 10% 0% Dode hoek project 8% 39% Verkeersmarkt 8% 6% Leerstraf 46cc / Scooter Halt project 4% 11% Campagne BOB 4% 0% Deelname VEVO-netwerk 0% 28% Motorvaardigheidstraining 0% 6% Campagne afstand houden 0% 0% Aantal gekozen activiteiten gerubriceerd naar de verschillende clusters

16 Hoe verder? Verkeersveiligheid meer verbinden Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, burgers meer betrekken en meeliften met andere werkterreinen; een groot deel van de coördinatoren het ermee eens dat aanpak van verkeersonveiligheid zich hier meer op moet richten. Verdeeld over inspelen op vragen die leven bij burger en verspreiden van middelen over verschillende activiteiten Duurzaam veilig als inspiratiebron De stelling De preventieve aanpak van DV is de inspiratiebron voor verkeersveiligheidsbeleid laat een groot verschil zien tussen Gelderland en Overijssel In Gelderland is 39% van de respondenten het eens met de stelling. In Overijssel is 72% van de respondenten het eens met de stelling. Gemiddelde score op de uitspraken (1 = oneens; 5 = oneens) Percentage respondenten dat het met de uitspraken eens is

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

De verkeersonveiligheid in Gelderland

De verkeersonveiligheid in Gelderland De verkeersonveiligheid in Gelderland ROVG-monitor 211 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Inhoud Inleiding 3 Ontwikkeling 4 Educatie en voorlichting 6 Handhaving 1

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Definitieve versie 25 augustus 2014 1 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket Oost

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht samenwerking regio Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In de vergadering met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1 Verkeersslachtoffers onder jongeren Dia 1 Inhoud 1. Problematiek 2. Oorzaken 3. Kenmerken pubers 4. Aandachtspunten maatregelen 5. Maatregelen Dia 2 Problematiek (1) Omvang: in Oost-Nederland vallen jaarlijks

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013

Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013 Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013 Vastgesteld 6 december 2012 Regio Rivierenland november 2012 INHOUD 1 RIVIERENLAND MAAKT VAN DE NUL EEN PUNT 3 2 BELANGRIJKE THEMA S VOOR RIVIERENLAND 4 3

Nadere informatie

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Inhoud Aanleiding nieuwe Regionale Visie Proces totstandkoming Visie Inhoud Regionale Visie Afval en Grondstoffen

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Convenant. Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Convenant. Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Convenant Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland Concept versie 14 maart 2014 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Opinieonderzoek Naoberschap

Opinieonderzoek Naoberschap Opinieonderzoek Naoberschap Tabellenboek Tangram Advies & Onderzoek Jantina van Sloten 18 april 2013 Bestemd voor: Wegener Media BV Mariëlle Verhees-Wijdeven Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist T: 030 6919171

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Eenheid Oost Nederland

Eenheid Oost Nederland Eenheid Oost Nederland Piketkringen Steenwijkerland West 038-4963891 Oost 053-4555588 Zuid 024-3276005 Staphorst Zwartewaterland Kampen Plaatsen Zwolle A B C D E F G H I Hardenberg Oldebroek Elburg J K

Nadere informatie

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015 Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015 - 2 - - 3 - Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 6 2. Projecten 2015 blz. 7 Educatie/ Communicatie blz. 8 Leeftijdscategorie 4 12 blz. 8 Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Veilig Verkeer Nederland Nieuwsbrief oktober 2015

Veilig Verkeer Nederland Nieuwsbrief oktober 2015 Veilig Verkeer Nederland Nieuwsbrief oktober 2015 Kennisdag 2015 Inhoudsopgave Terugblik Kennisdag Shotgun Regio Oost 2016 Format Activiteitenplan 2016 Districtsledenvergaderingen De scholen zijn weer

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in de provincie Gelderland Afstudeerscriptie Integrale Veiligheidskunde

Verkeersveiligheid in de provincie Gelderland Afstudeerscriptie Integrale Veiligheidskunde Verkeersveiligheid in de provincie Gelderland Afstudeerscriptie Integrale Veiligheidskunde Annemiek van de Weerd, Hogeschool Utrecht, e-mail: annemiek.vandeweerd@gmail.com Samenvatting De verkeersveiligheid

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT OverUIT 2015 Iedereen gaat op pad met OverUIT! RTV Oost en Wegener Media bundelen de krachten met het crossmediale platform OverUIT. OverUIT geeft

Nadere informatie

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 3 Nieuwe ruimte DAAD Architecten 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 Nieuwe ruimte, kansen voor krimp De veranderingen in de huidige markt hebben gevolgen voor de vraag naar woningen, kantoren en bedrijfsge bouwen.

Nadere informatie

Monitoring van de Verkeersveiligheid

Monitoring van de Verkeersveiligheid Monitoring van de Verkeersveiligheid Workshop ROV kennisdag Peter Morsink Aandachtspunten 1. Raamwerk monitoring: piramide verkeersveiligheid 2. Methoden en gegevens monitoringssysteem verkeersveiligheid

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

POLITIE OOST-NEDERLAND

POLITIE OOST-NEDERLAND POLITIE OOST-NEDERLAND Meer Veiligheid & Vertrouwen Veiligheidsstrategie 2013-2014 15 januari 2013 / Definitief 2.0 OOST Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Meer Veiligheid & Vertrouwen 4 2. Veiligheidsbeeld

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015

Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015 Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015 1. Inleiding Ten behoeve van de actualisatie van het verkeersveiligheidsbeleid is een beknopte monitor uitgevoerd, waarin is teruggeblikt op de activiteiten

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Gericht op een verhoging van de verkeersveiligheid, door een gezamenlijke aanpak op het gebied van Educatie, Communicatie en Handhaving

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Gelderse Sportmonitor 2013

Gelderse Sportmonitor 2013 1 2 Colofon Arnhem, december In opdracht van de Provincie Gelderland Drs. Iris Nijland Drs. Ralf Hermsen Gelderse Sport Federatie Postbus 60066 6800 JB Arnhem T (026) 3540399 info@geldersesportfederatie.nl

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013 Hoofdrapport Programma Wonen december 2013 MONITOR WONENZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 EINDRAPPORT voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM BENCHMARK WMO 2007 MODULE HULP BIJ HET HUISHOUDEN MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE DOETINCHEM 1 MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM Uw gemeente heeft in 2007 samen met 79

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie