Ontwikkelingen in het tuchtrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen in het tuchtrecht"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in het tuchtrecht De praktische gevolgen voor bedrijfsartsen: bedreiging of kans? mr Hilde van der Meer KNMG NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009

2 THEMA S 1. Modernisering tuchtrecht 2. Actuele uitspraken tuchtcolleges: a. privacy & geheimhouding b. taken & verantwoordelijkheden 3. Artsen Van Nu: wat mag van hen worden verwacht?

3 1. Modernisering van het tuchtrecht

4 Ontwikkelingen tuchtrecht Evaluatie Wet BIG, 2002 Rapport commissie Huls, 2006 Voorlopig standpunt minister VWS, 2007 Kabinetsstandpunt, december 2007 (TK 2007/08, , nr.61)

5 Standpunt kabinet: Het systeem en belang van tuchtrecht staat niet ter discussie Wel verouderd en tussen beroepsgroepen verschillen Kader nodig waarlangs het tuchtrecht kan worden vormgegeven :» Kaderwet Tucht (proces-)recht voor alle beroepen» Inhoudelijk Tuchtrecht: Wet BIG

6 Voorgenomen wijziging (1) Eén loket voor alle klachten Klager kan direct naar tuchtrechter maar kan worden terugverwezen naar klachtenprocedure. Uniforme regels voor tuchtprocesrecht

7 Voorgenomen wijziging (2) Klachtgerechtigden: - iedereen met een persoonlijk belang, of - iedereen die een maatschappelijk belang heeft Reikwijdte: Alle activiteiten die een beroepsbeoefenaar in zijn hoedanigheid beroepsmatig uitoefent klacht mogelijk tegen een collectief van beroepsbeoefenaren Uitspraken: gegrondverklaring zonder oplegging van maatregel Verbetering kenbaarheid uitspraken Financiering Bezoldiging leden-beroepsgenoten

8 Beschouwing KNMG: Kabinetsstandpunt bevat belangrijke verbeteringen tuchtrecht. Enkele punten die volgens KNMG geen recht doen aan doel medisch tuchtrecht: - toegang tot tuchtrechter - uitbreiding klachtgerechtigden - ook bij collectieve klachten rechten individuele artsen waarborgen! Aandachtspunt - deskundigheid leden-beroepsgenoten: zelfde specialisme als aangeklaagde!

9 2. ACTUELE UITSPRAKEN TUCHTCOLLEGES a. Privacy en geheimhouding

10 2a. Privacy & geheimhouding RT Groningen, , G2009/16 zie: Klager: lage rugklachten Bedrijfsarts: ongeschikt voor eigen + ander werk Klacht: - probleemanalyse nr. algemeen faxnr. - ten onrechte instemming wn aangekruist - probleemanalyse zonder toestemming wn verzonden - ten onrechte + zonder toestemming melding van PTSS

11 Hoe oordeelt u?

12 Tuchtcollege Vertrouwelijke info nauwkeurig adresseren en verzenden; Probleemanalyse met uitsluitend informatie mbt arbeids(on-)geschiktheid, verwachte duur & event. aangepaste wzh mag desnoods zonder toestemming naar wg; (KNMG Code gegevensverkeer bij arbeidsverzuim en reintegratie) Wn wel informeren! Vermelding aard van ziekte (en ook zoals hier vermelding PTSS in voorgescheidenis) niet zonder toestemming!

13 Tuchtcollege Fax i.c administratieve onvolkomenheid + maatregelen ter voorkoming ongegrond Overige onderdelen gegrond Maatregel: gegrondverklaring zonder maatregel Nu: burgerlijke ongehoorzaamheid Modernisering: wettelijke basis

14 2. ACTUELE UITSPRAKEN TUCHTCOLLEGES b. Taken & Verantwoordelijkheden

15 2b. TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN RT Zwolle, 10 januari 2008, 053/2006 vrijgevestigd ba Smb gecoördineerd door casemanager Ba eens per drie weken verzuimspreekuur Casemanager ondertekende probleemanalyse p/o ba, te laat verzonden

16 Hoe oordeelt u?

17 Tuchtcollege Het moge zo zijn dat D de casemanager het verzuimtraject beheerde, maar dat ontslaat verweerster niet van de verplichting verantwoorde zorg als bedrijfsarts te betrachten. Het college is van oordeel dat verweerster hierin te kort is geschoten. En: Verweerster heeft zelf ter zitting toegegeven dat de termijnen voor de Wet Verbetering Poortwachter niet in acht zijn genomen. De probleemanalyse behoort volgens deze wet uiterlijk zes weken na de ziekmelding te worden opgesteld en het plan van aanpak dient binnen twee weken na de probleemanalyse te worden opgesteld. In casu is dit niet zo geschied. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Voorts acht het college de inhoudelijke gang van zaken rondom probleemanalyse en plan van aanpak niet zorgvuldig. Mede gelet op de complexe problematiek had van verweerster op zijn minst verwacht mogen worden klaagster voorafgaand aan het opstellen van de probleemanalyse opnieuw uit te nodigen.

18 Tuchtcollege de bedrijfsarts heeft zich te veel laten plaatsen in een van de casemanager afhankelijke positie; van de bedrijfsarts had mogen worden verwacht dat zij meer haar eigen verantwoordelijkheid had genomen. gegrond berisping In de uitspraak wordt expliciet overwogen dat zo uitgebreid wordt ingegaan op de verhouding tussen bedrijfsarts en casemanager in relatie tot de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, omdat het College weet dat veel bureaus net als het bureau van de casemanager in kwestie actief zijn en veel vrijgevestigd bedrijfsartsen hiermee contracten sluiten. Deze uitspraak onderstreept de verantwoordelijkheid van de ba voor het geheel van het proces van de verzuimbegeleiding.

19 2b. TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN Andere voorbeelden: RT A dam, ,06/26 Kraanmachinist; bedrijfsongeval; probleemanalyse 100% arbeidsgeschikt op aangeven casemanager zonder wn persoonlijk te zien Gegrond waarschuwing

20 2b. TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN RT Zwolle, , 147/28 basisarts onder vlag arbodienst, smb zonder supervisie bedrijfsarts onvoldoende bekwaam waarschuwing RT Eindhoven, , 0889 huisarts als controle arts, beslissingen tav arbeids(ongeschiktheid) bij arbodienst grenzen bekwaamheid in acht ongegrond Modernisering: ook andere beroepsbeoefenaren ( Bedrijfsarts, vpk) mogelijk te betrekken

21 Voorlopige Eindbalans Voorgestelde wijzigingen tuchtrecht:» positieve eindbalans met kanttekeningen» kans tuchtrecht beter te laten aansluiten op doelstelling: kwaliteitsbewaking beroepsuitoefening Actuele uitspraken:» accent op centrale verantwoordelijkheid bedrijfsarts in smb» streng?» kans profilering en versteviging positie beroepsgroep!

22 3.Wat mag van artsen worden verwacht? KNMG Richtlijn: Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen worden verwacht? Campagne Artsen van NU

23

24

25

26

27

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

De specialist ouderengeneeskunde en het tuchtrechttu

De specialist ouderengeneeskunde en het tuchtrechttu Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De specialist ouderengeneeskunde en het tuchtrechttu Een gewaarschuwd mens telt voor twee Mr. drs. Jilles Heringa, specialist gezondheidsrecht

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Leidraad Bedrijfsarts en privacy

Leidraad Bedrijfsarts en privacy Leidraad Bedrijfsarts en privacy Hoe om te gaan met privacy-gevoelige informatie in de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder met medische gegevens bij ziekteverzuimbegeleiding? pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Overdracht arbodossiers Bijlage 2 Analyse

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 2 duizend jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 12 Toezicht jaar verslag 2 duizend 12 1 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg prof. mr. dr. J.G. Sijmons 1 mr. N.O.M. Woestenburg 3 mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt 2 L.T. Schudde 3 mr. drs. F.W. Visser 3 mr. L.F.

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie