REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM"

Transcriptie

1 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 oktober 2006 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a g e r, tegen C, fysiotherapeute, wonende te B, v e r w e e r s t e r. 1. Het verloop van de procedure. Het college heeft kennisgenomen van: - het klaagschrift met bijlagen; - een aanvullende brief van klager met bijlagen d.d. 30 oktober 2006; - het verweerschrift met bijlagen; - de repliek met één bijlage; - de dupliek; - de correspondentie betreffende het vooronderzoek. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid in het kader van het vooronderzoek mondeling te worden gehoord. De klacht is ter openbare terechtzitting van 22 mei 2007 behandeld. De partijen waren aanwezig. Klager werd vergezeld van zijn echtgenote, mevrouw D; verweerster werd bijgestaan door mr. E, verbonden aan F te G. 1

2 2. De feiten. Op grond van de stukken en hetgeen ter terechtzitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden uitgegaan: - de schoonmoeder van klager, mevrouw H, geboren in 1920 (hierna: patiënte), is op 14 februari 2005 betrokken geraakt bij een ongeval in een fitnessruimte van I te B. In verband met longemfyseem nam zij deel aan longrevalidatiefysiotherapie, welke therapie was gestart op 13 december Op 14 februari 2005 werden 9 patiënten begeleid door twee fysiotherapeuten, onder wie verweerster. Van de groep patiënten oefenden 8 patiënten gezamenlijk en in één ruimte op fitnesstoestellen. Patiënte is naar een apart kamertje gebracht om op de quadricepsbank te oefenen. Dat deed zij die dag voor het eerst. Verweerster, daar als fysiotherapeute in dienst van I werkzaam, heeft aan patiënte de werking van het apparaat uitgelegd, maar dit niet voorgedaan. - Na enige keren geoefend te hebben wilde patiënte uitrusten, waarop zij haar been uit de band haalde; zij zette haar voet op de grond en op hetzelfde moment klapte de stang waar haar been in had gezeten tegen haar linkerhand waarmee ze zich aan de rand van haar zitbank had moeten vasthouden. Op dat moment waren de twee fysiotherapeuten niet aanwezig; patiënte was helemaal alleen. Het vingertopje van de middelvinger van de linkerhand is bloedend verwond geraakt. Patiënte is van het apparaat afgestapt en is weggelopen. Uiteindelijk heeft de baliemedewerkster patiënte opgemerkt en ervoor gezorgd dat patiënte naar de EHBO is gebracht; daar is zij geopereerd en is het bovenste vingerkootje van de middelvinger geamputeerd. - Patiënte heeft zich beklaagd bij de Klachtencommissie van I die op 15 juni 2005 de twee klachten (het alleen oefenen op een voor haar onbekend apparaat en onvoldoende reageren op de hulproep na het incident) tegen verweerster gegrond heeft bevonden. - Op 15 mei 2006 heeft de Geschillencommissie Ziekenhuizen in een bindend advies de klacht van patiënte (de quadricepsbank is ondeugdelijk) tegen I gegrond geacht en ten laste van het ziekenhuis een schadevergoeding van 2.000,- - bepaald. 2

3 3. Het standpunt van klager en de klacht. De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat verweerster volkomen onverantwoord heeft gehandeld en daarmee in strijd is gekomen met de zorg die zij behoorde te betrachten door patiënte, die deelnam aan een groepstherapie, individueel en afgezonderd van de groep in een apart kamertje aan een voor haar vreemd toestel zonder permanent toezicht te werk te stellen; Dit verwijt geldt temeer daar verweerster had moeten weten dat patiënte last kon hebben van flauwtes en hartritmestoornissen, aangezien dit bij de intake duidelijk naar voren was gebracht; Bovendien was het apparaat verouderd en voldeed niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. Het apparaat miste veiligheidsstangen die na het ongeluk ook zijn aangebracht. Het apparaat is overigens intussen buiten gebruik gesteld. Klager stelt nog steeds belang te hebben bij zijn klacht en een uitspraak van het tuchtcollege daarover, omdat verweerster ondanks de eerdere uitspraken niet wil erkennen dat zij fout heeft gehandeld. 4. Het standpunt van verweerster. Verweerster heeft de klacht en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen bestreden. Voor zover nodig wordt daarop hieronder ingegaan. 5. De overwegingen van het college. Het college acht de klacht gegrond. Verweerster had niet mogen toelaten dat deze hoogbejaarde patiënte in een aparte ruimte én zonder continu toezicht én op dit voor haar onbekende toestel zou gaan oefenen. Het ging om een toestel met een veiligheidsrisico voor de gebruiker, waarvan verweerster zich bewust had moeten zijn. Dat risico heeft zich hier verwezenlijkt doordat een stang is teruggeklapt waardoor patiënte aan een vinger van haar, onbeschermde, hand ernstig gewond is geraakt. In het algemeen kan weliswaar niet gevergd worden van de begeleider dat hij de gebruiker van een oefentoestel voor íeder ongeluk behoedt, doch de hiervoor genoemde omstandigheden hebben in dit geval de kans op ongelukken alsmede de kans op adequate zorgverlening daarna, aanmerkelijk vergroot. Valide argumenten ter verontschuldiging zijn niet gesteld of gebleken. Verweerster valt dus tuchtrechtelijk een verwijt te maken. Voor dit oordeel wordt in het midden gelaten of verweerster betere instructies had moeten geven en/of het gebruik had moeten voordoen. Evenmin wordt van belang 3

4 geacht, hoe patiënte geestelijk en lichamelijk in staat en bereid was om de oefeningen alleen te doen dan wel, en ook niet of zij na het ongeval om hulp heeft geroepen. De conclusie is dat verweerster heeft gehandeld in strijd met de zorg die zij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens patiënte had behoren te betrachten. Na te melden maatregel wordt passend geacht. Voor de (zwaarte van de) op te leggen maatregel wordt niet van belang geacht dat door en namens de patiënte al met succes procedures ter zake het ongeval zijn gevoerd, waardoor het belang bij een zelfde uitspraak van de tuchtrechter mogelijk minder groot is geworden. Anderzijds is niet van belang dat verweerster na de eerdere procedures niet heeft toegegeven dat zij fout had gehandeld. Wat dit laatste betreft, verweerster mocht zich naar het oordeel van het college op het standpunt stellen dat de gebeurtenis haar niet te verwijten valt, ook al deelt het college dit standpunt in tuchtrechtelijke zin niet. Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te melden wijze worden bekendgemaakt. Het college oordeelt het van belang om nog eens bekendheid te geven aan het oordeel dat de taak van de individuele hulpverlener om te waken voor de veiligheid van door hem begeleide patiënten, niet beperkt blijft tot gevallen waarin dat gevaar evident is. Die taak strekt zich ook uit tot de situatie waarin een veiligheidsrisico tot de mogelijkheden behoort. 6. De beslissing. Het Regionaal Tuchtcollege waarschuwt verweerster; Bepaalt voorts dat de beslissing ingevolge artikel 71 van de Wet BIG geheel in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht alsmede aan Fysiopraxis ter bekendmaking zal worden aangeboden. 4

5 Aldus gewezen op 22 mei 2007 door: mr. R.A. Dozy, voorzitter, L.F. van Dis, R. Valk, P.A.M. van der Salm, leden-fysiotherapeut, mr. J.S.W. Holtrop, lid-jurist, met mr. E.A.M. Driessen als secretaris, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 17 juli 2007 door de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris. w.g. mr. R.A. Dozy, voorzitter w.g. mr. E.A.M. Driessen, secretaris 5

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 november 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 31 januari 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C psychotherapeut

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager inzake Mevrouw G.P. O., therapeute, oorspronkelijk beklaagde, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van haar gemachtigde Mr J.A. Hagen, verbonden

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 2 duizend jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 12 Toezicht jaar verslag 2 duizend 12 1 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) U I T S P R A A K 13-002 i n d e zaak nr. TFD 12-007 verwezen door: met betrekking tot: de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te hierna te

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie