drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!"

Transcriptie

1 Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor jongeren! vetpot voor sterftetafels beleggen bestuurders

2 Voorwoord Colofon Red uw pensioen Slecht nieuws verkoopt. De stelling gaat ook op, en misschien wel vooral, als het over pensioenen gaat. Helaas blijkt keer op keer dat de Nederlandse media sensatie verkiest boven objectieve berichtgeving. De Zembla-uitzending Het verdwenen pensioengeld was er weer een mooi voorbeeld van. Door ondeskundig beleggen zouden er miljarden aan premies verloren zijn gegaan. Als bestuurder van een pensioenfonds trek ik mij dit soort berichtgeving aan. Er wordt toch maar een waardeoordeel over ons, pensioenfondsbestuurders, geveld terwijl wij ons werk naar beste eer en geweten doen. Ik herken mij ook totaal niet in het beeld dat er geschetst wordt. Als bestuur van bpf dranken weten wij heel goed waar we mee bezig zijn, hebben regelmatig bijscholing om bij te blijven en laten ons waar nodig bijstaan door zorgvuldig geselecteerde experts. Bij beslissingen op het gebied van beleggingen kijken we goed naar de risico s en maken een gedegen afweging of we dat risico willen en kunnen nemen. Er wordt dus zeker niet gespeculeerd! Natuurlijk gaan er soms dingen niet goed; bestuurders zijn tenslotte ook maar mensen. En we hebben geen voorspellende gaven. Maar dat is niet de oorzaak van de gedaalde dekkingsgraden. Die zijn te wijten aan de financiële crisis en de lage rente. En niet te vergeten: de stijging van de levensverwachting heeft de verplichtingen doen stijgen. En dus de dekkingsgraden dalen. Erger dan het geschetste beeld van bestuurders is dat dit soort berichtgeving leidt tot afkalving van het draagvlak voor ons pensioenstelsel. We hebben hier in Nederland een prima systeem waar het buitenland jaloers naar kijkt. Als gevolg van de vergrijzing zal het aangepast moeten worden, maar de basis solidariteit en collectiviteit is goed. Helaas leven er behoorlijk wat misvatting over pensioen in Nederland en worden die aangewakkerd door de negatieve berichtgeving. Echt, uw pensioen verdwijnt niet, er wordt niet gegraaid in de pensioenkassen om de bonussen van bestuurders te betalen en u bent niet beter af als u de premies op een spaarrekening zet. In dit magazine stellen we een aantal van deze zaken aan de orde. Als bpf dranken vinden we openheid belangrijk; het gaat tenslotte om ùw pensioen. Daarom leest u ditmaal meer over de basis van ons fonds, solidariteit. Daar hebben we allemaal profijt van. We gaan in op ons beleggingsbeleid en de beloning van bestuurders. Dan ziet u wat er met uw premies gebeurt. En ziet u hopelijk ook wat een mooi stelsel we hebben als Nederlanders; een stelsel dat het behouden waard is. Ik wens u veel leesplezier! Jacqueline Bergervoet, Werknemersvoorzitter bpf dranken is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie bpf dranken Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GC Rijswijk Tel.: Fax: verschijnt twee maal per jaar in een oplage van circa exemplaren. wordt gratis verzonden aan de deelnemers, werkgevers en gepensioneerden van bpf dranken. Redactie: bpf dranken Concept / Realisatie / Druk: Drecht Graphics, Dordrecht Informatie: Voor vragen of informatie over de artikelen kunt u terecht bij bpf dranken, tel Op werkdagen bereikbaar van tot uur. Of raadpleeg Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en / of andere auteursrechthebbenden. bpf dranken kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Waar in de tekst het woord hij in algemene zin voorkomt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. 2

3 Inhoud 4 Samen sterk 9 Houdt u van klare taal? Herstel redelijk op koers 5 Solidariteit en zekerheid onder druk? 10 Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel medezeggenschap gepensioneerden 6 Pensioen geen vetpot voor bestuurders 11 Waardeoverdrachten hervat Pensioen termen uitgelegd 6 Premies en parameters bpf dranken 12 Verantwoord beleggen Opgave loongegevens Nieuwe Nederlands pensioenstelsel weer het beste ter wereld sterftetafels ingevoerd 14 Mijnpensioenoverzicht.nl in de lucht 15 Instroom FVP-regeling definitief ten einde 3

4 Pensioen Solidariteit? Oók voor Jongeren hebben vaak het idee dat zij moeten betalen, zodat oudere deelnemers eerder kunnen stoppen met werken. En dat terwijl eerder stoppen voor hen waarschijnlijk niet is weggelegd. Maar is dat wel zo? Zijn collectieve pensioenregelingen echt zo nadelig voor jongeren? Nee hoor, iedereen heeft voordeel van solidariteit, óók jongeren. Solidariteit Het Nederlands pensioenstelsel geldt wereldwijd als hét voorbeeld van een goede oudedagsvoorziening. In tegenstelling tot de werknemers in veel andere landen hebben de Nederlandse werknemers een grote spaarpot voor hun oude dag opgebouwd. Dat hebben ze kunnen doen dankzij collectieve pensioenregelingen, waarin solidariteit een grote rol speelt. Collectieve pensioenregelingen kennen onderdelen waaraan alle deelnemers meebetalen, maar niet iedereen evenveel profiteert. Het nabestaandenpensioen bijvoorbeeld. De risico s van de ene groep, zoals het achterlaten van een partner of gezin bij overlijden, worden dus door iedereen gezamenlijk gedragen. Men is solidair met elkaar. Doorsneepremie Jong of oud, gezond of ziek, binnen een collectieve pensioenregeling betaalt iedereen eenzelfde percentage van zijn salaris, ongeacht zijn persoonlijke situatie. Dat noemen we de doorsneepremie. Omdat dit een gemiddelde is betalen sommigen iets teveel en anderen wat te weinig. Dat wil overigens niet zeggen dat het altijd dezelfden zijn die teveel betalen. Of je teveel of te weinig betaalt hangt af van je persoonlijke situatie en die is aan verandering onderhevig. Je wordt bijvoorbeeld ouder of krijgt kinderen. In een individuele regeling zou je dan meer premie gaan betalen of zijn bepaalde risico s niet verzekerd, maar in een collectieve regeling blijft je premie gelijk en zijn alle risico s afgedekt. 4

5 Pensioen Solidariteit en zekerheid onder druk? Het zal u niet ontgaan zijn dat de betaalbaarheid van de pensioenen onder druk staat. Mensen worden ouder, de rente is gedaald en de wijze waarop de verplichtingen van een pensioenfonds worden berekend is veranderd. Daardoor is er niet genoeg in kas om alle deelnemers een geïndexeerd pensioen te bieden. Als we het pensioenstelsel niet aanpassen zal de premie fors omhoog moeten en wordt de rekening voor een groot deel bij de jongere generatie neergelegd. De solidariteit tussen jong en oud komt dan onder druk te staan en daarmee ook het draagvlak voor pensioenregelingen. Om dat te voorkomen moeten de regelingen worden aangepast. jongeren! Hoe die aanpassing er precies uit zal zien is nog onzeker. Sociale partners zijn daar nog over in gesprek. Wel is duidelijk dat het pensioen voor een groter deel voorwaardelijk, en dus minder zeker, zal worden. Dat hoeft niet te betekenen dat uw pensioen lager wordt, wel dat u minder zekerheid heeft over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen. Zekerheid Dankzij solidariteit heb je altijd zekerheid over de premiehoogte. Als de verplichtingen van het fonds te hoog zijn zal bijvoorbeeld de premie wat verhoogd worden, maar in de regel blijft de premie ongeveer hetzelfde percentage van je salaris. In een individuele regeling daarentegen hangt de premiehoogte af van je leeftijd. Als je een ouderdoms- en nabestaandenpensioen wilt verzekeren bij een verzekeraar betaal je een premie die flink stijgt naarmate je ouder wordt. Bij een collectieve regeling weet je ook van tevoren dat alle belangrijke risico s verzekerd zijn, zodat je nooit voor vervelende verrassingen komt te staan. Bpf dranken kent bijvoorbeeld standaard een nabestaandenpensioen. Bij een individuele regeling moet je een dergelijk pensioen apart verzekeren, anders blijft je partner/gezin onverzorgd achter als je mocht komen te overlijden. Solidariteit biedt ook meer zekerheid. Is je pensioen bij een verzekeraar ondergebracht, dan weet je pas tegen je pensioendatum hoeveel pensioen je krijgt. Bij een collectieve regeling weet je op voorhand wat je per jaar opbouwt. Hoewel die zekerheid in de toekomst waarschijnlijk wat minder zal worden blijft er een flink stuk vaste opbouw. Dat zal aangevuld gaan worden met een stukje minder zekere opbouw en indexatie. Hogere opbrengst In een onlangs gehouden onderzoek zei zo n 25% van de jongeren dat men zelf zijn pensioen bij elkaar wilde sparen. Zelf sparen levert echter minder hoge opbrengsten dan samen sparen. Door alle premies samen te beleggen kan er meer risico genomen worden en liggen de kosten voor vermogensbeheer lager. Dat leidt tot hogere opbrengsten. Zeker op dit moment is zelf sparen onvoordelig. Ga maar na, de spaarrente ligt nu vaak maar net boven de inflatie. Daardoor maak je maar weinig rendement op je spaargeld. Kosten Uit recent onderzoek is gebleken dat de uitvoeringskosten van verplichte regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen circa vijf keer lager liggen dan die van individuele pensioenregelingen bij verzekeraars. Dat komt onder andere doordat pensioenfondsen geen winstoogmerk hebben en geen reclame maken. Ook pensioenfondsen letten dus op de kleintjes en dat merk je weer in de premie. Samen sterk Iedereen profiteert dus van solidariteit. Wel is de mate waarin je profiteert afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je gaat meer profiteren naarmate je ouder wordt, of wanneer je een partner of kinderen krijgt. Als jongere iets meer betalen is dus eigenlijk een investering in je toekomst, zodat je op latere leeftijd minder kunt betalen. Dan zijn anderen solidair met jou. Solidariteit is dus eigenlijk een beetje eigen profijt! 5

6 Diversen Pensioen geen vetpot voor bestuurders Premies en parameters bpf dranken Parameter Basisregeling De afgelopen periode hebben de kranten vol gestaan met berichten over de bonussen in de financiële sector. Daarbij werden alle financiële instellingen vaak op één hoop gegooid. Pensioenfondsen werden in één adem genoemd met banken en verzekeraars. Jammer, want bij pensioenfondsen werkt het toch echt anders. Premie totaal 21,2% 29,7%* Premie werkgever 13,5% 22,0%* Premie werknemer 7,7% 7,7% Franchise Max. jaarsalaris A Max. jaarsalaris B Max. pensioengrondslag A Max. pensioengrondslag B Excedentregeling Max. jaarsalaris n.v.t. n.v.t. Franchise In tegenstelling tot wat veel mensen denken ontvangen bestuurders van pensioenfondsen namelijk geen salaris en al helemaal geen bonussen. Zij krijgen een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Voor bpf dranken is die vergoeding op dit moment 770,- per vergadering. Niet veel, als je verantwoordelijk bent voor een vermogen van circa 388 miljoen. En zeker niet als je het afzet tegen de hoeveelheid werk die het besturen van een pensioenfonds met zich meebrengt. Overigens komt die vergoeding vaak niet eens ten goede aan het bestuurslid zelf. Bestuursleden die in dienst zijn van de organisatie die hen afvaardigt leveren de vergoeding in bij hun werkgever. Zij verdienen dus helemaal niets aan hun bestuurslidmaatschap; voor hen is het gewoon werk. De vergoeding voor bestuurders wordt afgeleid van de zogenaamde SER-norm en jaarlijks aangepast. Voor 2011 heeft het bestuur echter in verband met de financiële situatie van het fonds besloten om de vergoeding niet te verhogen. * Deze percentages golden tot 1 juli Vanaf 1 juli 2010 bedroeg de werkgeverspremie 13,5% en de totale premie 21,2%. Opgave loongegevens Bent u werkgever en wilt u dat uw facturen altijd gebaseerd zijn op recente loongegevens? Lever dan jaarlijks vóór maart uw jaarlonen aan via ABZend. Mutaties gedurende het jaar moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. Levert u geen loongegevens aan, dan worden de facturen gebaseerd op de ons bekende loongegevens. Het kan dan gebeuren dat u later bij moet betalen. 6

7 Pensioen Nederlands pensioenstelsel weer het beste ter wereld Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste van de wereld. Vergeleken met andere volgroeide pensioenstelsels scoort het Nederlandse systeem beter op het percentage deelnemers, de hoogte van de uitkeringen en de houdbaarheid. Dat blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index van pensioenadviseur Mercer in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies. De index vergelijkt pensioenstelsels in 14 landen. De Nederlandse combinatie van de inkomensonafhankelijke AOW en een veelal verplicht bedrijfspensioen staat volgens de onderzoekers garant voor een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris tijdens het werkzame leven. De participatie is hoog: negen op de tien werknemers bouwen pensioen op. Bovendien heeft Nederland relatief veel geld gespaard in pensioenfondsen: deze beheren ruim 700 miljard euro. Zelfs het feit dat de pensioenfondsen nu onder vuur liggen is volgens de onderzoekers een goed teken; Nederland denkt tenminste na over oplossingen. Andere landen hebben dezelfde problemen, maar sluiten de ogen voor de problemen op lange termijn. Zweden, Zwitserland, Australië en Canada hebben volgens de onderzoekers ook een pensioensysteem dat de toets der kritiek kan doorstaan. China en Japan komen het slechtst uit de vergelijking. 7

8 Pensioen Nieuwe sterftetafels ingevoerd We leven steeds langer. Dat is op zich niets nieuws. Wel nieuw is dat de levensverwachting sneller stijgt dan voorzien. Daarom hebben pensioenfondsen in 2010 nieuwe sterftetafels in moeten voeren. Een sterftetafel is een statistisch overzicht met daarin de sterftekansen per leeftijd van een groep mensen, bijvoorbeeld alle mannen in Nederland. Sterftetafels worden vastgesteld door de beroepsvereniging van Actuarissen, het Actuarieel Genootschap, en herzien wanneer CBS-cijfers over de sterfte in Nederland daar aanleiding toe geven. Pensioenfondsen gebruiken de sterftetafels om in te schatten hoeveel, maar vooral ook hoe lang, ze uit moeten keren. Een zuivere inschatting van de sterfte is dan ook van groot belang. Zodra er een nieuwe sterftetafel is moeten pensioenfondsen die direct gebruiken voor hun berekeningen. Dat is ook gebeurd bij de sterftetafels die in 2010 zijn gepubliceerd. De toch al lage dekkingsgraden namen daardoor verder af. Voor veel fondsen werd het vrijwel onmogelijk om aan hun herstelplan te voldoen. Konden we dit nu niet zien aankomen? Ja en nee. We wisten dat er ooit nieuwe tafels zouden komen. Wanneer precies en hoe groot de verschillen ten opzichte van de oude tafels zouden zijn, dat was niet bekend. Dat maakte het lastig er al eerder op in te spelen. Helaas kwamen de tafels ook op een moment dat de dekkingsgraden al onder druk stonden, waardoor de effecten ervan zwaarder gevoeld werden. 8

9 Pensioen Herstel Net als veel andere pensioenfondsen merkt bpf dranken de gevolgen van de economische crisis. Hoe staat het er nu voor? Het herstelplan Omdat de dekkingsgraad van bpf dranken eind 2008 onder de vereiste 105% lag moest op grond van de Pensioenwet een herstelplan worden ingediend bij De Nederlandsche Bank. Gelukkig hoefden er geen al te ingrijpende maatregelen getroffen te worden. Wel werd de premie tijdelijk verhoogd en kunnen de opgebouwde en ingegane pensioenen de komende jaren niet helemaal aangepast worden aan de stijgende lonen en prijzen. Huidige stand van zaken Eind 2010 bedroeg de dekkingsgraad 103,6%. Daarmee lag de dekkingsgraad iets onder de verwachte dekkingsgraad op grond van het herstelplan en dat ondanks de turbulentie op de aandelenmarkten en de gedaalde rente in Ook is er al rekening gehouden met de toegenomen levensverwachting. In 2010 is namelijk een nieuwe overlevingstafel gepubliceerd waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Door deze zwaardere overlevingstafel valt de dekkingsgraad lager uit. redelijk op koers Omdat de dekkingsgraad eind 2010 onder de 105% lag heeft het bestuur moeten besluiten de pensioenen niet te indexeren. En de toekomst? Die blijft onzeker. Het ziet er naar uit dat de rust op de financiële markten voorlopig niet terug zal keren. De aandelenkoersen fluctueren en door de financiële problemen van verschillende Europese landen staan de obligaties onder druk. Rendementen blijven daardoor onzeker. Maar minstens even belangrijk is de rentestand. Eind 2010 en ook in de eerste twee maanden van 2011 is de rente iets gestegen, wat een positief effect had op de dekkingsgraad. Hoe de rente zich in de komende tijd zal ontwikkelen is een vraag waarover de deskundigen verdeeld zijn. Gaat de rente weer omlaag, dan zal bpf dranken meer geld in kas moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Dat zal zich weer vertalen in een lagere dekkingsgraad. Gaat de rente omhoog, dan zal dat het herstel een flinke zet in de rug geven. Bpf dranken blijft alert reageren op alle veranderingen en schom melingen op de financiële markt. We houden u op de hoogte. Houdt u van klare taal? Veel mensen vinden pensioen moeilijke materie. Heel begrijpelijk, want het is ook niet zo eenvoudig, maar wel belangrijk! Als pensioenfonds proberen wij de pensioenregeling begrijpelijk uit te leggen op bijvoorbeeld onze website. Om er zeker van te zijn dat onze deelnemers die informatie ook echt als begrijpelijk ervaren wil bpf dranken een klankbordgroep instellen. Voor deze klankbordgroep zoeken wij: deelnemers en gepensioneerden die mee willen denken over communicatie. Het klantenpanel zal communicatie-uitingen gaan beoordelen op begrijpelijkheid. In de praktijk houdt dit in dat de panelleden deze communicatie-uitingen thuis ontvangen met het verzoek deze te lezen en te beoordelen. Tijdens de bijeenkomsten van het klantenpanel, die ongeveer twee keer per jaar zullen plaatsvinden, kunt u uw mening geven en met andere panelleden en de pensioenuitvoerder van bpf dranken van gedachten wisselen. U draagt dus direct bij aan begrijpelijke communicatie voor alle deelnemers. In ruil daarvoor bieden wij u een vergoeding en een aparte vergoeding voor eventuele reiskosten. Maar bovenal bieden wij u de kans u te verdiepen in de interessante wereld van uw pensioenregeling. Interesse? Meldt u aan bij Sandra Hofland, beleidsmewerker op telefoonnummer

10 Medezeggenschap Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel medezeggenschap gepensioneerden Afgelopen zomer heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van Koser Kaya (D 66) en Blok (VVD). Dit wetsvoorstel geeft gepensioneerden recht op bestuursdeelname bij alle bedrijfstakpensioenfondsen. Op dit moment worden de besturen gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, waarbij gepensioneerden als werknemers gezien worden. Hoewel deze vertegenwoordigers namens werkgevers of werknemers zitting hebben moeten zij op grond van de Pensioenwet bij besluitvorming rekening houden met alle belangen, de zogenaamde evenwichtige belangenafweging. Het wetsvoorstel van Koser Kaya en Blok verplicht pensioenfondsen hun gepensioneerden te vragen of zij gepensioneerden in het bestuur willen. Willen zij dat, dan worden de huidige werknemerszetels tussen beide groepen verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhouding. Werknemers en gepensioneerden moeten de werknemerszetels dus delen. Overigens geldt ook voor eventuele gepensioneerdenvertegenwoordigers dat zij gehouden zijn tot evenwichtige belangenafweging. Zij mogen dus niet alleen de belangen van gepensioneerden behartigen. Met de aanname van dit wetsvoorstel is de bestuursdeelname van gepensioneerden nog geen feit. Het wetsvoorstel zal ook nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. Tegelijkertijd spelen er meer zaken op het gebied van goed pensioenfondsbestuur. Ook de minister van Sociale Zaken werkt aan een wetsvoorstel. Dat heeft echter een bredere strekking en gaat, naast medezeggenschap van gepensioneerden, ook in op zaken als deskundigheid en stroomlijning van de huidige medezeggenschapsstructuur. Het blijft dus nog even de vraag hoe de medezeggenschap van gepensioneerden vormgegeven zal worden. Hoe ziet de medezeggenschap er nu uit? Bestuur: bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Nemen de besluiten en zijn verantwoordelijk. Deelnemersraad: bestaat uit deelnemers en gepensioneerden. Heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen. Verantwoordingsorgaan: bestaat uit werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur. Visitatiecommissie: bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Beoordeelt iedere drie jaar de beleids- en bestuursprocessen binnen het fonds. 10

11 Pensioen Waardeoverdrachten hervat In augustus 2010 heeft bpf dranken de afhandeling van waardeoverdrachten op moeten schorten, omdat de dekkingsgraad van het fonds onder de 100% lag. Nu de dekkingsgraad voldoende is gestegen worden de waardeoverdrachten weer hervat. Waardeoverdrachten tussen bpf dranken en andere pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 100% zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld. Heeft u nog een verzoek tot waardeoverdracht lopen? Dan ontvangt u schriftelijk bericht zodra de afhandeling wordt hervat. Pensioen termen uitgelegd Pensioen is lastige materie. Raakt u een beetje het spoor bijster met al die moeilijke pensioentermen? Kijk dan eens op onze website Daar vindt u het Pensioen ABC, een verklarende woordenlijst. 11

12 Beleggingen Verantwoord beleggen Door pensioenpremies te beleggen zorgen pensioenfondsen voor een beter pensioen. Hoe gebeurt dat bij bpf dranken? Er is nogal wat te doen over de beleggingen van pensioenfondsen. Pensioenfondsen zouden te risicovol beleggen in ingewikkelde producten. Bestuurders zouden bovendien te weinig deskundigheid hebben als het om beleggen gaat. Dat klinkt allemaal zorgwekkend, maar is het eigenlijk wel zo? Moet u zich zorgen maken? Waarom beleggen? Laten we beginnen bij het begin. Waarom worden de premies belegd? Heel simpel: omdat het meer opbrengt en u zo een hoger pensioen kunt bereiken. Veel mensen denken dat zij zelf hun pensioen bij elkaar sparen. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het pensioen dat u opbouwt is namelijk hoger dan het bedrag dat u betaalt aan premie. Dat stukje extra pensioen wordt grotendeels bekostigd uit beleggingsopbrengsten. Als de pensioenpremies op een spaarrekening gezet zouden worden is de opbrengst onvoldoende om de huidige pensioenopbouw voort te kunnen zetten. Er zou dan meer premie betaald moeten worden om eenzelfde pensioen als nu op te bouwen. Risico Als het om beleggingen gaat geldt: zonder risico geen rendement. Een zekere mate van risico is niet te vermijden als je wilt dat je beleggingen wat opbrengen. De kunst is dus een goede balans te vinden. Dat kan door te beleggen in verschillende beleggingscategorieën en zo het risico te spreiden. Categorieën presteren namelijk nooit allemaal gelijktijdig slecht. Presteert één categorie wat minder, dan wordt dat gecompenseerd door de andere categorieën. Pensioenfondsen worden bij het beheren van hun beleggingsportefeuille en pensioenverplichtingen altijd geconfronteerd met een aantal risico s. Zo kunnen bijvoorbeeld beleggingen in vreemde valuta minder waard worden door koerswijzigingen. Bpf dranken houdt deze risico s scherp in de gaten en heeft daar waar nodig maatregelen getroffen om die risico s tot een minimum te beperken. Portefeuille Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille wordt gekeken naar de risico s die het fonds loopt. Voor pensioenfondsen is het renterisico doorgaans het grootste risico; daalt de rente, dan heeft dit een sterk negatief effect op de dekkingsgraad. Bpf dranken heeft dit renterisico voor 75% afgedekt met zogenaamde swaps. Dit zijn beleggingsproducten die specifiek zijn ontwikkeld om het renterisico te beheersen en af te dekken. Daarnaast is het valutarisico voor 100% afgedekt. Bpf dranken is daarmee beschermd tegen een waardedaling van de beleggingen in vreemde valuta als gevolg van een daling van de valutakoers. Omdat deze risico s beheerst worden kan bpf dranken in de rest van de portefeuille iets meer risico nemen en een gedeelte van de premies in aandelen beleggen. Aandelen zijn relatief risicovol, maar leveren op lange termijn wel het beste rendement. Ook wordt een aanzienlijk gedeelte belegd in zogenaamde obligaties. Dat zijn staatsleningen met een behoorlijke mate van zekerheid, maar wel een lager rendement. 12

13 Beleggingen Samenstelling beleggingsportefeuille bpf dranken per 31 december 2010 Categorie Percentage Aandelen 35% Converteerbare obligaties 5% Obligaties 25% Vastgoed 4% Hypotheken 6% LDI pools 25% Een derde grote categorie is de zogenaamde LDI pools. Dit zijn beleggingen die zijn afgestemd op de karakteristieken van de verplichtingen van een pensioenfonds, met name wat betreft looptijdverdeling, rentegevoeligheid en eventuele inflatiegevoeligheid. Hiermee worden voornamelijk risico s afgedekt. Rendementen Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de rendementen. Over 2010 is een totaal rendement gehaald van 10,27%. Daarmee is iets beter gepresteerd dan de benchmark, de vergelijkende maatstaf waarmee het rendement wordt vergeleken. Categorie Rendement Aandelen 7,43% Converteerbare obligaties 9,95% Obligaties 5,8% Vastgoed 1,46% Hypotheken 5,95% LDI pools 25,22% Bij alle beleggingen wordt gekeken naar de verwachte rendementen op langere termijn. Dat kan ook, omdat een pensioenfonds niet alle opgebouwde uitkeringen direct hoeft uit te betalen. Er is dan ook niet direct reden tot paniek als de rendementen even wat tegenvallen. Dat hoort nu eenmaal bij beleggen. Maar natuurlijk moeten die tegenvallende rendementen op termijn wel weer goedgemaakt worden. Deskundigheid Goed beleggen vereist deskundigheid. Het bestuur heeft daarom een beleggingscommissie die, samen met externe adviseurs, het beleggingsbeleid vormgeeft. De leden van die commissie moeten gelijkwaardige gesprekspartners zijn voor de adviseurs. Dat wil niet zeggen dat zij evenveel kennis moeten hebben, wel dat zij de juiste vragen moeten kunnen stellen en de antwoorden moeten kunnen beoordelen. Om kennis te vergaren en op peil te houden worden er regelmatig opleidingsbijeenkomsten bezocht. Niet alleen voor de leden van de beleggingscommissie, maar ook voor de overige bestuursleden. Beslissingen over het beleggingsbeleid worden namelijk door het bestuur als geheel genomen; zij moeten dan ook allemaal deskundig zijn. Die verantwoordelijkheid wordt zeer serieus genomen. Het bestuur beziet regelmatig of de deskundigheid aan de eisen voldoet. Is dat niet zo, dan wordt actie ondernomen. Daarnaast houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op het beleggingsbeleid en de deskundigheid van de bestuursleden. Er wordt dus zeker niet lichtzinnig omgegaan met uw pensioenpremies. Bij bpf dranken is er sprake van een verantwoord beleid, uitgestippeld door deskundige bestuursleden in samenspraak met zorgvuldig geselecteerde adviseurs onder het toeziend oog van DNB. Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid? U leest er meer over in het jaarverslag dat u kunt inzien op onze website 13

14 Pensioen Mijnpensioenoverzicht.nl in de lucht Begin januari 2011 is de website van de Stichting Pensioenregister online gegaan. Op deze website kunt u inzicht krijgen in uw totale oudedagsvoorziening. Het gaat dan om alle pensioenaanspraken die u bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars hebt opgebouwd én uw AOW-aanspraken. Hoe werkt het? Vanaf de website kunt u inloggen met uw DigiD. Vervolgens wordt bij alle pensioenfondsen en verzekeraars nagegaan of u daar pensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is geven die fondsen of verzekeraars de hoogte van het pensioen door. Hetzelfde gebeurt bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij geven de hoogte van uw AOW door. Zo krijgt u alles netjes op een rijtje en ziet u direct het bedrag onder de streep. U heeft dus wel een DigiD nodig om in te kunnen loggen. Dit is de code die u ook gebruikt voor uw belastingaangifte via internet. Heeft u geen DigiD, dan kunt u op zien hoe u die kunt aanvragen. 14

15 Diversen Instroom FVP-regeling definitief ten einde Vanaf 1 januari 2011 kunnen nieuwe werklozen geen aanspraak meer maken op een bijdrage van het Fonds Voortzetting Pensioenopbouw (FVP). Dat betekent dat voor deze groep de pensioenopbouw tijdens de werkloosheid niet langer doorgaat. Bent u voor 1 januari 2011 werkloos geworden en 40 jaar of ouder? Dan kunt u nog gebruik maken van de regeling. Waarschijnlijk zal de FVP-bijdrage wel verlaagd worden voor werknemers die in 2010 werkloos zijn geworden. Zij zullen dan nog wel pensioen opbouwen, maar minder dan voorheen. Een definitief besluit over de hoogte van de pensioenopbouw voor deze groep zal begin 2013 genomen worden. De opbouw wordt dan met terugwerkende kracht toegekend. Meer informatie over de FVP-regeling vindt u op 15

16 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Samen met bpf dranken ook in de toekomst optimaal genieten! De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie (bpf dranken) verzorgt al meer dan veertig jaar de pensioenvoorziening voor de drankensector. Inkomen voor later. Natuurlijk wilt u later van uw pensioen genieten. Dan is het prettig als u te zijner tijd voldoende financiële armslag hebt. Bpf dranken helpt u daarbij met een pensioenregeling die aansluit op uw behoeften. en voor nu Maar pensioen is niet alleen voor later. Als u overlijdt wilt u dat uw partner en kinderen verzorgd achterblijven. Ook dat regelt u via bpf dranken. Bpf dranken, een belangrijke investering in uw toekomst! Bpf dranken Postbus 1044, 2280 GC Rijswijk Telefoon: , fax:

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 www.pensioenfondsdranken.nl Vrijwillige voortzetting uitgebreid Mijnpensioenoverzicht.

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 www.pensioenfondsdranken.nl Vrijwillige voortzetting uitgebreid Mijnpensioenoverzicht. Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Bpf dranken wordt Pensioenfonds Dranken Mijnpensioenoverzicht.nl vernieuwd

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 1 2011 Hoe nu verder? Ontwikkelingen remmen herstel Studie commissie aan het werk Samenwonen en partnerpensioen

jaargang 9 nummer 1 2011 Hoe nu verder? Ontwikkelingen remmen herstel Studie commissie aan het werk Samenwonen en partnerpensioen jaargang 9 nummer 1 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Hoe nu verder? Ontwikkelingen remmen herstel Studie commissie aan het werk Samenwonen

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 12 maart Waaruit bestaat uw pensioen precies? Een voorzichtige blik op 2017

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 12 maart Waaruit bestaat uw pensioen precies? Een voorzichtige blik op 2017 Pensioenfonds Dranken Nummer 12 maart 2017 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Een voorzichtige blik op 2017 Waaruit bestaat uw pensioen precies? Verandert

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 1 oktober 2010 Pensioen is teamwork Website voor bpf dranken Hoe staat bpf dranken ervoor? Pensioen Beleggingen Pensioen Diversen

drankenzo... Nummer 1 oktober 2010 Pensioen is teamwork Website voor bpf dranken Hoe staat bpf dranken ervoor? Pensioen Beleggingen Pensioen Diversen Nummer 1 oktober 2010 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Diversen Beleggingen Hoe staat bpf dranken ervoor? Website voor is teamwork Jaarverslag 2009

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen?

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen? Pensioen blad voor werknemers februari 2014 ONZE PENSIOEN- REGELING IS GEWIJZIGD 2 NIEUWE PENSIOENPLANNER wat kan je ermee? 4 JE WORDT ARBEIDS- ONGESCHIKT...wat nu? 6 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 10 juni op de hoogte van uw pensioenregeling Ze zijn er weer: de UPO s!

drankenzo... Nummer 10 juni op de hoogte van uw pensioenregeling Ze zijn er weer: de UPO s! Nummer 10 juni 2015 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... AOW-leeftijd vaak te laag ingeschat Ze zijn er weer: de UPO s! 1-2-3 op de hoogte van uw pensioenregeling

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie