SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A

2 VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke Studiën hebt gevolgd, kan je moeilijk kiezen voor één of meer klassieke talen. Het is net als het eerste een gemeenschappelijk leerjaar. Dit betekent dat het basispakket voor iedereen hetzelfde is. De echte studiekeuze maak je in de tweede graad en nog meer in de derde graad van het secundair onderwijs. In het tweede jaar moet je wel kiezen voor een basisoptie. Die keuze is nog niet helemaal bepalend voor je verdere studieloopbaan. Maar toch is de keuze van de basisoptie belangrijk. Ze geeft al een beetje richting aan je studies. In deze brochure krijg je eerst een overzicht van het volledige secundair onderwijs en van het studieaanbod op het Mater Dei-Instituut. Om een goede keuze te kunnen maken, vertellen we je verder in dit boekje ook welke keuzes je in het tweede jaar hebt, voor welke leerlingen deze keuzes bedoeld zijn en wat de gevolgen zijn voor je verdere studieloopbaan. Je staat er niet alleen voor bij je keuze. Je ouders, je leraars, de directie en de CLB-medewerkers zullen je hierbij graag helpen. Jij en je ouders vinden in dit boekje al heel wat informatie. Indien je graag contact opneemt met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), kan dat op school op bepaalde momenten. Vraag je klassenleraar om een afspraak te maken. Je kunt het CLB Brussel ook telefonisch bereiken op het nummer De contactpersonen van het CLB voor onze school zijn Nele Tronckoe en Peter Beyens. We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt. De directie De leraars en opvoeders

3 STAPPEN IN STUDIEKEUZE 1 Je klassenleraar geeft in de klas tijdens een informatieles uitleg bij deze infobrochure. We stellen dan de studierichtingen die we aanbieden voor en bespreken die met jou. We wijzen je ook op de punten waarmee je rekening moet houden om een goede keuze te maken. 2 Je krijgt een korte persoonlijke vragenlijst en een vragenlijst voor je ouders mee naar huis. Die lijst helpt je om samen met je ouders een voorlopige keuze te maken. 3 De klassenraad, samengesteld uit je leraars, de directeur en een CLB-medewerker, bespreekt deze voorlopige keuze. Je krijgt het resultaat van deze bespreking daarna schriftelijk meegedeeld in een voorlopig advies. 4 Als je nog steeds twijfelt of meer uitleg wenst, kun je met vragen bij je leraars, de directie of het CLB terecht. Bovendien is er nog een individuele ouderavond in het derde trimester. Daar kunnen je ouders samen met jou het voorlopig advies bespreken. 5 Tijdens de deliberatie (eind juni) bekijkt de voltallige klassenraad je voorlopige keuze opnieuw en stuurt die eventueel bij in een definitief advies. Dit bespreken we samen met jou en je ouders als je je eindrapport afhaalt. 6 Je vult dan samen met je ouders een definitief keuzeformulier in: je geeft het ten laatste op 29 juni af! Dit is heel belangrijk, omdat het dient als bewijs van inschrijving voor het volgend schooljaar!

4 VIER ONDERWIJSVORMEN Om voor het goed te kiezen is het belangrijk dat je een overzicht hebt van het geheel van de mogelijkheden van het secundair onderwijs. Op pagina 5 vind je dit in een schematisch overzicht. Het secundair onderwijs is meestal ingedeeld in drie graden van telkens twee leerjaren. Vanaf de tweede graad komt er een opsplitsing in 4 onderwijsvormen elk met hun eigen invalshoek. Elk van deze onderwijsvormen omvat een aantal studierichtingen met een eigen pakket aan lessen. Voorlopig gaan we daar nog niet in detail op in. Wel vertellen we je in het kort de eigen invulling en bedoeling van de vier onderwijsvormen waartussen je later moet kiezen. Algemeen secundair onderwijs (ASO) Deze onderwijsvorm biedt een brede "algemene" vorming die na zes jaar leidt naar verdere studies. Wat je er leert, is op zichzelf nuttig en interessant, zoals talen, wetenschappen en wiskunde. Het biedt een goede basis om daarna te kiezen uit een brede waaier van hogere studies. Technisch secundair onderwijs (TSO) In het TSO heb je ook een aantal theoretische vakken die een algemene vorming geven. Daarnaast krijg je een aantal praktische vakken, afhankelijk van de richting die je kiest. Elektriciteit, kleding, handel, hotel, informatica zijn enkele voorbeelden van zulke richtingen. Kies je voor TSO dan kan je na het middelbaar onderwijs twee richtingen uit: ofwel stap je in het beroepsleven ofwel kan je kiezen voor een aantal hogere onderwijsvormen (professionele bachelors). Op MDI bieden wij de TSO-richtingen Handel en Secretariaat-Talen aan. Kunstsecundair onderwijs (KSO) Voor deze onderwijsvorm is een duidelijke creatieve aanleg onmisbaar. In het KSO leer je actief kunst beoefenen. Je leert er tekenen, schilderen, musiceren, fotograferen, filmen, boetseren, enz. Daarnaast leer je er ook kunst begrijpen en bestudeer je er de geschiedenis en de technieken van de kunst. Ook in deze richtingen wordt nog ruim aandacht besteed aan algemene vorming zodat op 18 jaar een aantal studierichtingen in het hoger onderwijs, ook buiten de artistieke sector, mogelijk zijn. Beroepssecundair onderwijs (BSO) Het woord zegt het zelf: hier leer je een "beroep". Het is vooral een praktische onderwijsvorm. Door zelf te doen en te proberen krijg je ervaring in een bepaald beroep. Je krijgt enkel een minimum aan theorie, maar die is in het BSO toch minder belangrijk.

5 eerste graad tweede graad derde graad vierde graad OPBOUW SECUNDAIR ONDERWIJS Schematisch ziet de opbouw van het secundair onderwijs er als volgt uit: BSO derde leerjaar ASO TSO KSO BSO voorbereidend jaar HO specialisatiejaar voorbereidend jaar HO specialisatiejaar derde leerjaar ASO TSO KSO BSO vervolmakingsjaar A-stroom B-stroom beroepsvoorbereidend leerjaar A B

6 STUDIEAANBOD MATER DEI ASO Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Grieks-Wiskunde Humane Wetenschappen Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne Talen-Wetenschappen Wetenschappen-Wiskunde ASO Economie (met versterking Moderne Talen of Wiskunde) Grieks (met versterking Wetenschappen-Wiskunde) Humane wetenschappen Latijn (met versterking Moderne Talen of Wetenschappen- Wiskunde) Tweede leerjaar Grieks-Latijn Handel Latijn Wetenschappen Moderne Wetenschappen Eerste leerjaar Ofwel 4 lestijden Klassieke Studiën Derde graad Tweede graad Eerste graad TSO Handel Secretariaat-Talen TSO Handel Handel-Talen Ofwel 2 lestijden Nederlands+/Frans+ + 1 lestijd ondersteuning wiskunde en Nederlands

7 HET TWEEDE LEERJAAR A Na het A kun je twee wegen uit: ofwel het ofwel het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Deze keuze is belangrijk omdat ze grote gevolgen heeft voor je verdere studies. In het word je voorbereid om in de tweede en derde graad verder te studeren in een studierichting van het ASO, het TSO of het KSO afhankelijk van de gekozen basisoptie. Je kunt in het immers al kiezen tussen meer theoretisch gerichte opties en meer technologisch-praktisch gerichte opties. In het Mater Dei-Instituut worden vooral theoretisch gerichte opties aangeboden. Het beroepsvoorbereidend jaar is, de naam zegt het zelf, enkel een voorbereiding op een studierichting binnen het BSO. Op de volgende bladzijden stellen we het voor en bespreken we uitvoerig de vier basisopties die onze school aanbiedt. Je lessenrooster bestaat uit drie delen: de basisvorming een basisoptie een keuzegedeelte 24 lestijden 5 of 7 lestijden 2 of 3 lestijden

8 DE BASISVORMING De basisvorming bestaat uit vakken die iedereen volgt. godsdienst aardrijkskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding Nederlands techniek natuurwetenschappen Engels Frans wiskunde totaal 2u 1u 2u 2u 1u 4u 2u 1u 2u 3u 4u 24u Naast deze gemeenschappelijke vorming zal je een aantal vakken zelf mogen kiezen. Op deze manier kun je een studiepakket samenstellen dat het best aansluit bij je belangstelling en je aanleg. DE BASISOPTIE In het Mater Dei-Instituut kun je kiezen tussen 4 mogelijke basisopties. Grieks Latijn Handel Latijn Moderne Wetenschappen 7 uur 5 uur 5 uur 5 uur Grieks 4u Latijn 3u Dactylografie 2u Handel 3u Latijn 5u SEI 2u Wet. Werk 3u Deze basisopties worden uitgebreid voorgesteld vanaf blz 10.

9 KEUZEGEDEELTE (COMPLEMENTAIR) Frans+ Nederlands + Wiskunde Sociale activiteit In Frans+ komt de nadruk te liggen op extra oefeningen van vaardigheden voor Nederlandstaligen. Nederlands+ omvat vooral taalverrijking met het doel eventuele taalachterstand op te vangen. Tijdens het bijkomend uur voor wiskunde (niet voor de basisoptie Grieks-Latijn) wordt geen extra leerstof gegeven. Dit lesuur geeft de kans om de geziene leerstof grondig uit te diepen of meer in te oefenen. Tijdens het uur sociale activiteit wordt in het verlengde van de lessen uit het eerste jaar verder gewerkt met leefsleutels, een training in sociale vaardigheden. Ook dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren. Zoals in de Leefregel (studiereglement) vermeld, worden, met uitzondering van sociale activiteit, alle overige complementaire uren op het Mater Dei-Instituut als volwaardige uren beschouwd waarover je geëvalueerd wordt. Opmerking: de richting Grieks-Latijn komt op een totaal van 33 uur per week. Voor andere mogelijke basisopties in het katholiek onderwijs die niet in onze school worden aangeboden, kunnen jij en je ouders steeds terecht bij het CLB. Ook voor meer info over het Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) ga je best te rade bij een CLBmedewerker. Op de volgende bladzijden wordt elk van onze basisopties verder uitgelegd. Je zult telkens een antwoord vinden op de volgende vragen: Wat is de bedoeling van deze basisoptie? Uit welk vak of vakken bestaat ze? Wat is de inhoud van deze vakken? Wat wordt er van mij verwacht wanneer ik deze optie kies? Welke studierichtingen uit de tweede graad sluiten aan bij deze basisoptie?

10 G R I E K S - L A T I J N Bedoeling De optie Grieks-Latijn brengt je in contact met de waardevolle taal en beschaving van de Griekse oudheid en met de letterkunde en de beschaving van de Romeinen. Beide culturen hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van onze westerse leefwereld. Als je je verdiept in de Grieks-Romeinse oudheid, dan ben je bezig met de wortels van onze moderne beschaving. De kennis van het Grieks en het Latijn zal je helpen om vreemde woorden in je eigen taal te begrijpen en om andere talen vlotter aan te leren. De verwerking van de grammatica is een goede oefening in het denken en leidt stapsgewijs naar een goed begrip van teksten. Je moet hier een uitgebreid vocabularium instuderen en dat is een uitstekende training voor je geheugen en zal je Nederlandse woordenschat een heel stuk vergroten. Grieks, gecombineerd met Latijn, is een optie die je toelaat in de 2de graad de beide klassieke talen (deze combinatie is niet mogelijk op onze school) of slechts één van beide in je studiepakket op te nemen. Leervakken In de cursus Grieks maak je kennis met de Griekse taal; verwerf je een eerste basiswoordenschat; Grieks 4 uur leer je een aantal verbuigings- en vervoegingsvormen; krijg je inzicht in de woord- en zinsbouw van het Grieks zodat je eenvoudige teksten kan lezen die je binnenleiden in de Griekse beschaving. Dit lessenpakket van 3 uur Latijn 3 uur volgt de inhoud van de 5-uren cursus Latijn op vlak van grammatica; maar er is minder tijd voor uitwerking van teksten en cultuur. Wat wordt er van mij verwacht bij deze studiekeuze? Deze basisoptie kun je kiezen als je interesse hebt voor de oude volkeren: hun taal, hun geschiedenis, hun cultuur; zelf voldoende taalvaardig bent en belangstelling hebt voor de studie van talen; bovendien echt gemotiveerd bent voor de studie van Grieks en Latijn;

11 leerstof snel kan verwerken: je zal immers voor enkele vakken dezelfde leerstof in een kleiner aantal uren moeten verwerken. Mogelijkheden in de tweede graad Na Grieks-Latijn blijven alle ASO-studierichtingen uit de 2de graad mogelijk. De volgende 3 sluiten er rechtstreeks op aan: (Grieks-Latijn: niet aangeboden op onze school) Grieks Latijn Bedoeling In deze optie H A N D E L krijg je een algemene, culturele en maatschappelijke vorming (algemene vakken); besteden we bijzondere aandacht aan de talen (Nederlands, Frans, Engels), zowel mondeling als schriftelijk. bereiden een aantal vakken je voor op een veelzijdige toekomst en geven je daarvoor een basisvorming. Leervakken Dactylografie 2 uur De studie van de dactylografie gebeurt volledig via de computer: Je start met een kennismaking met de apparatuur (hardware). Je besteedt aandacht aan een goede lichaamshouding. Je maakt kennis met Windows en de werking van de toepassingsprogramma s. Daarna leer je, met behulp van een didactisch softwarepakket, de dactylografische vaardigheden aan. Je leert het klavier of letter- en cijfertoetsenbord efficiënt beheersen waardoor je op het einde van het 2 de leerjaar met gebruik van alle vingers vlot teksten kan tikken. Dan volgt een kennismaking met het internet en nog enkele andere eenvoudige computertoepassingen (in combinatie met het vak Handel). Je leert bv. met het programma Excel procenten winst berekenen, eenvoudige grafieken maken, een bestelbon invullen, verkoopfacturen maken, bedragen wijzigen in een prijslijst, Handel 3 uur In dit vak maak je kennis met de economische wereld. Je leert daar o.a. hoe de handel het mogelijk maakt dat de goederen en diensten die wij nodig hebben bij ons geraken; hoe de verschillende soorten bedrijven draaien;

12 hoe de prijzen gevormd worden en een verkoop tot stand komt, met de bijbehorende documenten; hoe betalingen uitgevoerd kunnen worden met natuurlijk de nodige aandacht voor betalingssystemen zoals betaalkaarten, kredietkaarten, elektronisch bankieren Daarna volgt nog een kennismaking met de activiteiten van een kantoor en de daar gebruikte apparatuur en als slot een verkenning in de wereld van het toerisme. Wat wordt er van mij verwacht bij deze studiekeuze? Deze richting is iets voor jou als je graag praktische dingen leert; als je goede uitslagen behaalt voor de algemene vakken, vooral voor Nederlands, Frans en wiskunde; als je belangstelling hebt voor de mens in onze moderne maatschappij en graag weet hoe deze werkt; als je graag praktisch zou communiceren met anderen in vreemde talen; als je interesse hebt voor de handelswereld. Mogelijkheden in de tweede graad In theorie blijven de meeste studierichtingen van de 2e graad voor je open, met uitzondering van klassieke talen. Maar als je overstapt naar een ASO-richting neem je grote risico's. De basisoptie handel bereidt rechtstreeks voor op: Handel Handel-Talen Bedoeling De optie Latijn L A T I J N wil je via de studie van de taal binnenleiden in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Onze hedendaagse samenleving is immers sterk beïnvloed door de Romeinse cultuur. zal je ook helpen om andere talen zoals het Frans, het Italiaans, het Spaans, enz... te leren en om moeilijke woorden in andere vakken te begrijpen. is een uitstekende training voor het geheugen en zal je Nederlandse woordenschat sterk uitbreiden (omdat je het vocabularium moet instuderen); is een goede oefening in het denken en redeneren door de vele vertalingen. De optie Latijn is een vervolg op de 4-uren cursus Klassieke Studiën van het.

13 Leervakken Latijn 5 uur Je begint met een herhaling en een uitdieping van de leerstof van het : vocabularium, verbuigingen, vervoegingen. Daarna krijg je een dieper inzicht in de Latijnse grammatica en lees je eenvoudige, maar boeiende teksten. Wat wordt er van mij verwacht bij deze studiekeuze? Deze basisoptie kun je kiezen als je interesse hebt voor de oude volkeren: hun taal, hun geschiedenis, hun cultuur; over voldoende taalvaardigheid beschikt en belangstelling hebt voor de studie van talen die gebruik maken van naamvallen; gemotiveerd bent om elke dag vocabularium te studeren en je leerstof bij te houden; in het goede resultaten behaalt voor Klassieke Studiën en graag bezig bent met het vertalen van Latijnse zinnen. Mogelijkheden in de tweede graad Alle ASO-studierichtingen van de 2e graad zijn in principe mogelijk (behalve richtingen met Grieks). De basisoptie Latijn bereidt rechtstreeks voor op de studierichting Latijn. M O D E R N E W E T E N S C H A P P E N Bedoeling De optie Moderne Wetenschappen wil je meenemen op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving, die onder meer steunt op twee belangrijke wetenschappen: de economie en de natuurkunde. Doel van deze optie is dat je enerzijds een eerste inzicht verwerft in natuurkunde en laboratoriumwerk en anderzijds kennis maakt met enkele eenvoudige economische begrippen. Leervakken Socio-economische initiatie (SEI) 2 uur In dit vak zal je onderzoeken wat er rondom je gebeurt op maatschappelijk en economisch vlak. De nieuwe begrippen kunnen je helpen om de nieuwsberichten op TV, radio of in de krant beter te begrijpen. Enkele voorbeelden om je duidelijk te maken wat in die lessen zoal ter sprake kan komen: Waar haalt het gezin zijn inkomen vandaan? Wat doet een gezin met zijn inkomen? Hoe kan je betalen langs financiële instellingen? Wat is de balans van een bedrijf? Hoe bepaal je de prijs van een product? Wie is de overheid? Wat doet de overheid?

14 Wetenschappelijk werk (WW) 3 uur Hier leer je door het uitvoeren van natuurkundige proeven een eenvoudige, maar juiste wetenschappelijke werkwijze aan. Aan bod komen onder meer elektriciteit, licht, geluid, soorten stoffen, kracht en druk. Je zal ook aan de hand van proeven leren verklaren wanneer voorwerpen in evenwicht zijn, hoe hefbomen en balansen werken, waarom voorwerpen zinken, zweven of drijven, Ook zal je hierdoor met meer aandacht en kritische zin leren waarnemen. Je zult een bekomen resultaat nauwgezet bekijken en niet zomaar een besluit formuleren. Je zin voor nauwkeurigheid zal hierbij zeker ontwikkeld worden. Op deze wijze ontdek je duidelijker wat het werkterrein en de werkmethode zijn in de natuurwetenschappelijke vakken. Wat wordt er van mij verwacht bij deze studiekeuze? Deze basisoptie kun je kiezen als je belangstelling hebt voor de actualiteit, vooral voor het economisch en sociaal leven; een flinke brok theorie wilt afwisselen met wetenschappelijk werk; voldoende aanleg hebt voor de algemene vakken zoals Nederlands, Frans en wiskunde. Mogelijkheden in de tweede graad De volgende ASO-richtingen sluiten rechtstreeks aan bij de basisoptie moderne wetenschappen: Economie Humane wetenschappen Wetenschappen

15 2 de leerjaar A BASISVORMING G-L L MW H 24 lesuren Godsdienst Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Techniek Wiskunde BASISOPTIES 5 of 7 lesuren Grieks Latijn SEI Wetenschappelijk Werk ICT-vaardigheden en klavierbeheersing Initiatie in de bedrijfseconomie KEUZEGEDEELTE 2 of 3 lesuren Nederlands + of Frans Wiskunde Sociale activiteit TOTAAL

16 Mate r Dei-Instituut L u c h t v a a r t l a a n S i n t - P i e t e r s - W o l u w e T e l e f o o n : F a x : i n f m a t e r d e i - s p w. b e w w w. m a t e r d e i - s p w. b e

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt.

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt. Voorwoord Van het eerste naar het tweede leerjaar... Straks beëindig je het eerste leerjaar A. Dit leerjaar wordt ook het eerste gemeenschappelijk leerjaar genoemd, omdat je na dit leerjaar nog ongeveer

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad 2 de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE,

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Wegwijzer van 1 naar 2

Wegwijzer van 1 naar 2 Wegwijzer van 1 naar 2 Schooljaar 2010-2011 1 Inhoud Beste leerling.................................. 3 Een goede keuze maken hoe kan dit?............. 4 Zo helpen wij je kiezen!.........................

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Welkom in onze eerste graad

Welkom in onze eerste graad Welkom in onze eerste graad Hier kan je voor kiezen in het eerste jaar: Talen-Wiskunde Samen bouwen aan een sterke basis met oog voor zelfontplooiing en ruimte voor leren leren. De algemene vakken hebben

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. Op stap naar het secundair onderwijs

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. Op stap naar het secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Leuven informeert ouders 2012-201 Marc Vanderlocht / Kim Goossens 1 2 Inhoud 1. Wegwijs in het secundair onderwijs 2. Kiezen van een richting. Kiezen van een school.

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2014 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u.

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u. Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad Info en inschrijvingen 1e jaar Vrijdag

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie