WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar"

Transcriptie

1 WELKOM in het van de eerste graad 2 de jaar 1

2 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING te laten verwerven. Dat wordt op twee manieren benadrukt. 1. Het lessenrooster wordt voor het grootste gedeelte daaraan besteed. 2. In het college zijn nog bijkomende mogelijkheden voorzien om dat haalbaar te maken voor zoveel mogelijk leerlingen: in het bijkomend keuzegedeelte kunnen jullie steunuren kiezen voor Frans en wiskunde; bovendien zijn er begeleidingsuren voorzien voor wie nood heeft aan extra ondersteuning. Een TWEEDE belangrijke BEDOELING is ORIËNTEREND: verder nagaan welke ieders echte aanleg en belangstelling zijn met het oog op de keuze van een studierichting vanaf het derde leerjaar secundair onderwijs. Dat kan voor een groot deel verder uitgezocht worden in de gemeenschappelijke vakken uit de basisvorming. Bovendien zijn er basisopties en bijkomende keuzegedeeltes, die een kenmerkend aspect van de studierichtingen in het derde leerjaar behandelen. Zo kun je nagaan of je aanleg en belangstelling overeenstemmen met de inhoud van één of meer van die studierichtingen. Je kan zo ook aftasten of je aan de andere eisen van een studiedomein (zoals nauwkeurig werken, geheugenwerk, tijd die eraan moet besteed worden...) kunt voldoen. Je kunt een basisoptie en het bijkomend keuzegedeelte kiezen om meer redenen: een bekend vak (b.v. Latijn) verder uitdiepen en nagaan of er een positieve evolutie is; door een nieuw vak een onbekend studiedomein uittesten (b.v. Economie door het vak Socio-Economische Initiatie); de basisvorming nog verdiepen (b.v. door Verdieping Wetenschappen-Wiskunde) of verbreden (b.v. door Grieks); ondersteuning voor het verwerven van de basisleerstof (b.v. steunuren Frans-Wiskunde). Om een of meer van deze redenen vind je wel een zinvolle basisoptie en een bijkomend keuzegedeelte. 1ste graad aanbod De hoofdvereiste bij elk keuzevak is de bereidheid om je er voluit voor in te zetten. In deze brochure worden de basisopties en de bijkomende keuzegedeeltes gedetailleerd besproken. Lees alles rustig door en maak dan een bewuste keuze. 2 3

3 Het tweede jaar secundair onder de loep Elke leerling volgt 32 wekelijkse lestijden: 25 uur gemeenschappelijke basisvorming en een keuzepakket van 7 uur. Het keuzepakket bestaat uit 5 uur basisoptie en 2 uur bijkomend keuzegedeelte. Dat stellen we voor in 3 schema s. Zo zie je duidelijker wat er allemaal inzit. Over elk schema geven we ook wat uitleg. de basisoptie Je mag kiezen uit 3 mogelijkheden. Gemeenschappelijke basisvorming DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING Alle leerlingen volgen deze vakken gedurende hetzelfde aantal lestijden en volgens hetzelfde leerprogramma. Hiermee wordt de basis gelegd voor alle verdere studies. DE VAKKEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BA- SISVORMING Godsdienst 2 Nederlands 4 Frans 4 Engels 2 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 1 Geschiedenis 2 Techniek 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 25 u. Zo kun je al een OPTIE nemen voor een of andere studierichting in de tweede graad. Je gaat eens aftasten wat het zou kunnen worden. Je moet wel goed beseffen dat de keuze nog NIET DEFINITIEF is. Na het tweede jaar kan je nog alle richtingen uit. Alleen Latijn wordt voor de hogere jaren uitgesloten, als je in het tweede jaar de basisoptie Latijn niet volgt, en Grieks als je het bijkomend keuzegedeelte Grieks niet volgt. BASISOPTIES ARTISTIEKE VORMING Algemene Muzische Vorming 2 u. Plastische Vorming 3 u. Latijn 5 u. Moderne Wetenschappen Socio-economische Initiatie 2 u. Wetenschappelijk Werk 3 u. BIJKOMEND KEUZEGEDEELTE 5 u. 2 u. Basisoptie en Bijkomend keuzegedeelte 4 5 5

4 Artistieke Vorming De optie Artistieke Vorming voorziet 2 lesuren ALGEMENE MUZISCHE VOR- MING en 3 lesuren PLASTISCHE VORMING. ALGEMENE MUZISCHE VORMING Samen met je leraar en je groep kan je een onderwerp uitdenken of ontwerpen en dit uitdrukken met je woord (woordspelletjes, interviews, toneeltjes), met je lichaam (in vlotte bewegingen en ritme), met je handen (stripverhalen, affiches, decors) en met je stem (zingen, musiceren, luisterspelen). De hoofdbedoeling is door deze activiteiten je eigen aard en aanleg te ontdekken en te ontplooien en een zin voor creativiteit te ontwikkelen. Latijn Zoals de andere vakken, zal Latijn je helpen om geleidelijk aan als mens meer volwassen te worden. Dat kan je bereiken door het contact met de taal zelf, maar ook door het bestuderen van de levenswijze, de denkwereld en de kunst van de Romeinen. Het Latijn, dat aan de basis ligt van andere talen, zal echt verrijkend inwerken op je kennis, inzicht en beheersing van de moderne talen. Door het rechtstreeks contact met de teksten zal je de fijne taalschakeringen en de onderlinge samenhang uit deze teksten halen: dus geen saai opdreunen van verbuigingen en vervoegingen, maar een geleidelijke kennismaking met de taal als taal, en dat via Latijnse teksten zelf. A rtistieke Vorming PLASTISCHE VORMING Hierin zullen de technieken van tekenen en schilderen overwegend zijn. Je leert ook ruimtelijk werk maken. Creatieve en artistieke vaardigheden worden ontwikkeld en getest. Je leert je gevoel, intuïtie, handvaardigheid, zin voor oorspronkelijkheid en nauwkeurigheid te ontwikkelen. Belangrijk is ongetwijfeld je interesse voor deze sector. Een zekere tekenvaardigheid is ook een pluspunt. In het derde jaar secundair blijven alle studierichtingen mogelijk, behalve Klassieke Talen. Je zal echter niet alleen de taal leren, maar ook vertrouwd geraken met de oude culturen, d.w.z. hoe de Romeinen leefden en dachten. Zo kom je in contact met een beschaving en een manier van leven die de grondslag vormen voor onze Westerse samenleving. Een beschaving die zeer veel heeft verwezenlijkt, maar die we ook aan een ernstig onderoek zullen en moeten onderwerpen. Zo ga je stilaan inzien hoe de Romeinse levenswijze overeenkomt en tevens verschilt van de onze. Dat leert je over je eigen levenswijze nadenken en ze evenwichtiger beoordelen. Alleen wie in het eerste jaar Latijn volgde, kan deze optie in het tweede jaar voortzetten. De resultaten van het eerste jaar geven ongetwijfeld een goede aanduiding hiervoor. Je zal al wel gemerkt hebben dat een zekere taalvaardigheid en een goed geheugen nuttig zijn. In het derde jaar secundair onderwijs blijven alle studierichtingen mogelijk. L atijn 6 7

5 M oderne w etenschappen Moderne Wetenschappen Deze optie omvat twee belangrijke onderdelen: de SOCIO-ECONOMISCHE INITI- ATIE (2 u.) en het WETENSCHAPPELIJK WERK (3 u.). SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE Wat is de bedoeling van deze lessen? Kijk, de leraren van dit vak zullen trachten je interesse op te wekken (of als die er reeds is, aan je belangstelling trachten tegemoet te komen) voor het sociaal-economische gebeuren in onze samenleving. Maar wat zit er achter die geleerde woorden: sociaal-economisch gebeuren? Enkele voorbeelden, om het je wat duidelijk te maken, van wat in die lessen zoal ter sprake kan komen: - het gezin: b.v. inkomsten en uitgaven en hoe de inkomsten moeten besteed worden aan sparen, betalen van belastingen, verbruik voor wat je nodig hebt om te leven. - handel: b.v. wat is nu die fameuze wet van vraag en aanbod? Of: de internationale handel, hoe is die ontstaan?... Wat zit daar achter?... - hoe gedragen mensen zich, individueel en in groep? - wat is de rol van reclame, media en politiek? WETENSCHAPPELIJK WERK Jullie hebben al een jaartje natuurwetenschappen achter de rug. In de boeiende wereld van de wetenschappen zit bijvoorbeeld ook fysica in. En daarin wordt zoveel bestudeerd: elektriciteit, de zwaartekracht, de beweging, enz.... Daar ga je nu al wat kennis mee maken. Natuurlijk niet om dat allemaal reeds grondig en volledig te kennen. Neen, eerder om te zien hoe die natuurwetenschap te werk gaat, waaruit ze haar kennis haalt. En dan ga je leren hoe dat gebeurt via proeven, waarnemingen, enz.... maar je zult het ook wel leren door het zelf te doen, door zelf met proeven en waarnemingen bezig te zijn in het laboratorium. Als je deze basisoptie wilt volgen, wordt van je verwacht dat je enige belangstelling hebt voor wat hierboven staat en voor de wetenschappen in het algemeen. Deze basisoptie helpt je bij je studiekeuze voor de 2de graad. Je kan erin ontdekken of Economie, Wetenschappen of Humane Wetenschappen een geschikte richting voor jou is. Waarom kies ik deze basisoptie? Bijkomend keuzegedeelte:... Basisoptie:..... Ik... uit klas... kies VOORLOPIGE KEUZE VOOR DE LEERLING VAN HET EERSTE JAAR Voorlopige keuze LEERLING 2016 In het derde jaar secundair onderwijs blijven alle studierichtingen mogelijk, behalve Latijn. 8

6 Voorlopige keuze OUDERS 2016 VOORLOPIGE KEUZE VOOR DE OUDERS VAN EEN LEERLING VAN HET EERSTE JAAR Ik kies voor...als Basisoptie:..... Bijkomend keuzegedeelte:... Waarom kies ik deze basisoptie? En waarom kies ik dit bijkomend keuzegedeelte? Handtekening ouder(s)

7 Handtekening ouder(s) En waarom kies ik dit bijkomend keuzegedeelte? Het bijkomend keuzegedeelte Bij elke basisoptie moet 2 u. BIJGEKOZEN worden. Het bijkomend keuzegedeelte kan op verschillende manieren opgevat worden. Dat werd in de inleiding al beschreven. Elk vak heeft uiteraard een vormende waarde op zich, ook al volg je het slechts gedurende één schooljaar. Zo kunnen taalgerichte leerlingen Grieks kiezen of de Communicatieve Vaardigheden Nederlands en Frans. Zelfs als deze vakken na het tweede jaar wegvallen, heb je er toch op een degelijke manier kennis mee gemaakt. Dat komt je algemene ontwikkeling zeker ten goede en verstevigt bovendien het fundament voor andere taalstudies. Ook het pakketje Wetenschappen-Wiskunde of Wetenschappen-Techniek heeft dergelijke vormende waarde. Naast de waarde op zich hebben de keuzevakken Grieks, Plastische Vorming, Socio-economische Initiatie, Initiatie in Sociaal Leven en Technologische Activiteiten een verkennende waarde. Via die vakken kun je nagaan of je aanleg en belangstelling hebt voor bepaalde studierichtingen die in het derde jaar aanvangen. Zo kan Socio-economische Initiatie een aanduiding geven voor de geschiktheidsgraad voor Economie of voor Humane Wetenschappen, Initiatie in Sociaal Leven voor Humane Wetenschappen, Verdieping Wetenschappen-Wiskunde voor Wetenschappen, Technologische Activiteiten of Verdieping Wetenschappen-Techniek voor technische studies, Grieks voor de richting Grieks-Latijn, Plastische Vorming voor de kunstrichting in onze school. Je mag een vak gerust ook kiezen omdat je het graag doet zonder meer. Hier geldt immers hetzelfde als voor de basisopties: de richting in het derde jaar hangt niet af van welk keuzegedeelte je in het tweede jaar volgde. Alleen Grieks moet, als je in de tweede graad Grieks-Latijn wilt volgen. Wij willen ook uitdrukkelijk de aandacht vestigen op de mogelijkheid de steunuren 1 u. wiskunde en 1 u. Frans bij te kiezen. Leerlingen die dat doen, kunnen 1 u. meer besteden om de leerstof van deze belangrijke basisvakken te verwerken. Wij durven deze keuze dan ook zeer sterk aanbevelen aan leerlingen die voor minstens één van deze vakken eerder middelmatig of zwak zijn. Bijkomend keuzegeelte 9

8 OVERZICHT AANBOD 2DE JAAR Bij elke basisoptie wordt een keuze gemaakt uit de aangegeven mogelijkheden. ARTISTIEKE VORMING MODERNE WETENSCHAPPEN Het bijkomend keuzegedeelte 2 uur Socio-economische Initiatie LATIJN Grieks plastische vorming Technologische Activiteiten socio-economische initiatie initiatie in sociaal leven technologische activiteiten STEUNUREN 1 u. Frans 1 u. Wiskunde in sociaal initiatie leven communicatieve vaardigheden 1 u. Nederlands 1 u. Frans communicatieve vaardigheden 1 u. Nederlands 1 u. Frans wet.-tech. 1 u. Techniek wet.-tech. 1 u. Techniek wet.-wisk. 1 u. Wiskunde wet.-wisk. 1 u. Wiskunde Plastische vorming Technologische Activiteiten initiatie in sociaal leven STEUNUREN 1 u. Frans 1 u. Wiskunde communicatieve vaardigheden 1 u. Nederlands 1 u. Frans wet.-tech. 1 u. Techniek wet.-wisk. 1 u. Wiskunde 10 11

9 GRIEKS Dit keuzevak biedt een degelijke kennismaking met de Griekse taal (woordenschat en grammatica) en de Griekse cultuur. Wie de mogelijkheid wil open houden om in de tweede graad de studierichting Grieks-Latijn te volgen, moet nu Grieks kiezen. wetenschappen 1u TECHNIEK 1u De gewone leerstof van Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen wordt uitgebreid en uitgediept zonder evenwel op de leerstof vooruit te lopen. In Techniek worden domeinen verkend die in de lessen techniek (van de gemeenschappelijke vorming) niet aan bod kunnen komen. Het bijkomend keuzegedeelte PLASTISCHE VORMING socioeconomische initiiatie initiatie in sociaal leven steunuren wiskunde 1 u frans 1u Hierin worden de creatieve en artistieke vaardigheden ontwikkeld en getest zoals in het vak Plastische Vorming van de basisoptie Artistieke Vorming (zie blz. 6). Dit keuzevak heeft dezelfde inhoud als het gelijknamige vak in de basisoptie Moderne Wetenschappen (zie blz. 8). Tijdens de lessen ISL krijg je meer inzicht in menselijke gedragingen, gevoelens en emoties. Je leert er hoe je als tiener kan omgaan met verantwoordelijkheid en je ervaart het belang van communicatie en zelfvertrouwen. De theorie wordt aan de praktijk getoetst via zelfwaarneming en groepsgesprek. Onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, kunnen eveneens aan bod komen. De leerlingen krijgen voor deze beide basisvakken een extra uur om de leerstof in een rustiger tempo te verwerken. technologische activiteiten wetenschappen 1u wiskunde 1u communicatieve vaardigheden nederlands 1 u frans 1u Deze lessen worden opgevat als een aanvulling bij Techniek. Je verwerft meer inzicht in een aantal technische problemen en vooral ga je praktische vaardigheden inoefenen door het vervaardigen van voorwerpen. De gewone leerstof van Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Wiskunde wordt uitgebreid en uitgediept zonder evenwel op de leerstof vooruit te lopen. Alle leerlingen worden in de gewone lessen Nederlands en Frans geoefend in luisteren, spreken, lezen en schrijven. Als je dit pakketje kiest, krijg je daar elke week nog een bijkomend uur voor

10 derde graad Architecturale Vorming Beeldende Vorming Economie - Moderne Talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Latijn - Moderne Talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde het keuzeproces Je mag en je moet kiezen! Maar..., hoe doe je dat best? Wat je mag kiezen, weet je nu al. Maar nu het kiezen zelf! Een goede keuze maken is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig zijn er heel wat mensen die je hierbij graag helpen JE OUDERS Met hen moet je toch eens goed praten over wat je denkt over je mogelijkheden en wat je verwachtingen zijn op studiegebied. JE LEERKRACHTEN IN DE SCHOOL Ze kennen je nu reeds geruime tijd. Op het einde van het schooljaar zullen ze schriftelijk aan jezelf en je ouders hun mening meedelen. Ze willen er natuurlijk ook over praten. DE MENSEN VAN HET CLB Indien je dit wenst, kan je nog persoonlijk contact opnemen met het CLB. 2 1 Denk nu rustig na. Vul dan het formulier voorlopige keuze in. Ook je ouders maken een voorlopige keuze. Je bezorgt dit formulier aan je klastitularis. Het zal voor ons heel nuttig zijn om op het einde van het jaar ons advies te geven. Pas nadat de gegevens van het hele schooljaar bekend zijn, moet je een definitieve keuze maken. Studieaanbod SJCA Keuzeproces Humane Wetenschappen Moderne Talen - Wetenschappen Moderne Talen - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde tweede graad Beeldende en Architecturale Vorming Economie Grieks - Latijn Latijn Humane Wetenschappen Wetenschappen KSO ASO eerste graad Artistieke Vorming Latijn Moderne Wetenschappen Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 Pakket

11 verloop van het keuzeproces 1. Informatie Mondeling: Schriftelijk: Periode: aan de leerlingen tijdens een lesuur aan de ouders tijdens een informatieavond (donderdag 28 april 2016) deze brochure na de paasvakantie 2. Gelegenheid om vragen te stellen Mondeling: tijdens de informatie of nadien bij leerkrachten, directie, CLB Schriftelijk: via noot in de agenda of mailtje aan Periode: vanaf de informatie tot de keuze gemaakt is De vragen handelen over het studie-aanbod, nog niet over wat de individuele leerling aankan en bij voorkeur kiest. Dat gebeurt in het advies van de klassenraad en tijdens het oudercontact op het einde van het schooljaar. 3. Voorlopige keuze Wordt genoteerd op de uitneembare binnenbladzijde middenin deze brochure. Dit formulier worden ten laatste op dinsdag 17 mei 2016 aan de klastitularis bezorgd. 4. Advies van de klassenraad Wordt bezorgd aan ouders en leerlingen na de deliberaties, op woensdag 29 juni Oudercontact op het einde van het schooljaar Hier is gelegenheid om over het advies te spreken met titularis, vakleerkrachten, CLB, directie. De uitnodiging volgt schriftelijk. 5. Definitieve keuze De definitieve keuzeformulieren MOETEN DE LAATSTE SCHOOLDAG afgegeven worden aan de titularis! Na 4 juli wordt de automatische inschrijving niet meer gegarandeerd. De keuze wordt gemaakt voor het hele schooljaar. Alleen op initiatief en advies van de begeleidende klassenraad (= vergadering van alle leerkrachten die aan een leerling les geven), mag een leerling in de loop van het schooljaar (tot 15 januari) van keuze veranderen. 16

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt.

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt. Voorwoord Van het eerste naar het tweede leerjaar... Straks beëindig je het eerste leerjaar A. Dit leerjaar wordt ook het eerste gemeenschappelijk leerjaar genoemd, omdat je na dit leerjaar nog ongeveer

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad In de tweede graad bieden al onze richtingen een breed pakket algemene vorming aan met daarbij een eerste oriëntatie in een specifieker deelgebied. Je kiest dus in principe

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

(1,1) -1- Brochure_graad_1_2015_website.indd 26/03/2015 8:51:43. op een septembermorgen met je zevenmijlslaarzen hup het middelbaar in

(1,1) -1- Brochure_graad_1_2015_website.indd 26/03/2015 8:51:43. op een septembermorgen met je zevenmijlslaarzen hup het middelbaar in (1,1) -1- Brochure_graad_1_2015_website.indd 26/03/2015 8:51:43 jij hier stap dan op een septembermorgen met je zevenmijlslaarzen hup het middelbaar in (1,1) -2-3- Brochure_graad_1_2015_website.indd 26/03/2015

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR VIIde-Olympiadelaan 25 2020 ANTWERPEN telefoon 03 820 66 00 e-mail info@piustien.net Inhoud De Middenschool 3 De structuur van de Middenschool

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Na de OLVI-middenschool staan jongeren stevig in hun schoenen, zodat ze hun weg kunnen verderzetten!

Na de OLVI-middenschool staan jongeren stevig in hun schoenen, zodat ze hun weg kunnen verderzetten! Bij de oprichting van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut heeft het schoolbestuur niet toevallig gekozen voor een middenschool en twee bovenbouwscholen in plaats van voor een klassieke zesjarige structuur. Enkel

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIEMOGELIJKHEDEN EERSTE GRAAD 011-01 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 3910 NEERPELT Tel. +3 11 64 07 01 Fax +3 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be WELKOM Beste ouders Deze wegwijzer

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe Informatiebrochure Eerste jaar 2016-2017 Welkom beste (toekomstige) leerling op het SJC We zijn blij dat je een stap gezet hebt naar het Sint- Jozefscollege en wij

Nadere informatie

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE EERSTE GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs Beste jongere Weldra sla je de bladzijde van de basisschool om en start je aan het hoofdstuk van het secundair onderwijs. Je zal

Nadere informatie

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR VIIde-Olympiadelaan 25 2020 ANTWERPEN telefoon 03 820 66 00 e-mail info@piustien.net Inhoud De Middenschool 3 De structuur van de Middenschool

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SintSint-Jozefscollege

SintSint-Jozefscollege Inlichtingen Alle schooldagen van 8.00 u. tot 16.00 u. SintSint-Jozefscollege SintSint-PietersPieters-Woluwe Op woensdag tot 12.00 u. Tijdens de vakantie is het secretariaat open t.e.m. 5 juli en vanaf

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. Op stap naar het secundair onderwijs

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. Op stap naar het secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Leuven informeert ouders 2012-201 Marc Vanderlocht / Kim Goossens 1 2 Inhoud 1. Wegwijs in het secundair onderwijs 2. Kiezen van een richting. Kiezen van een school.

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID België - Belgique PB 3290 Diest 1 2/2040 INFOBROCHURE SCHOLENGROEP VOORZIENIGHEID Schooljaar 2012-2013 Demerstraat 12-3290 DIEST 1 2 Algemeen Het einde van het zesde leerjaar

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

STUDIEMOGELIJKHEDEN EERSTE GRAAD

STUDIEMOGELIJKHEDEN EERSTE GRAAD STUDIEMOGELIJKHEDEN EERSTE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 390 NEERPELT Tel. +3 64 07 0 Fax +3 64 4 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be WELKOM Beste ouders Deze wegwijzer geeft

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. ASO: Algemeen secundair onderwijs

VCLB Leuven informeert ouders. Inhoud. Informatie opzoeken. Structuur van het secundair onderwijs. ASO: Algemeen secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Leuven informeert ouders 2010 Marc Vanderlocht 1 2 Inhoud 1. Wegwijs in het secundair onderwijs 2. Kiezen van een richting. Kiezen van een school. Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie