Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013"

Transcriptie

1 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

2

3 Schoolstructuur EERSTE LEERJAAR A Latijn Moderne Technische Gezinstechnieken of Nijverheidstechnieken EERSTE LEERJAAR B TWEEDE LEERJAAR Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen Mechanica-Elektriciteit Sociale en technische vorming BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Nijverheid Mode/Verzorging-Voeding TWEEDE GRAAD ASO (3de en 4de jaar) Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen TWEEDE GRAAD TSO (3de en 4de jaar) Bio-Esthetiek Elektriciteit-Elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Handel Industriële wetenschappen Mechanische technieken Sociale en technische wetenschappen TWEEDE GRAAD BSO (3de en 4de jaar) Basismechanica Elektrische installaties Hout Moderealisatie en presentatie Verkoop Verzorging-Voeding DERDE GRAAD ASO (5de en 6de jaar) Economie-Moderne talen Economie-Wiskunde Humane wetenschappen Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen- Wetenschappen Wetenschappen-Wiskunde DERDE GRAAD TSO (5de en 6de jaar) Boekhouden-Informatica Elektriciteit-Elektronica Elektrische installatietechnieken Elektromechanica Industriële wetenschappen Mechanische vormgevingstechnieken Schoonheidsverzorging Secretariaat-Talen Sociale en technische wetenschappen 3 DERDE GRAAD BSO (5de en 6de jaar) Elektrische installaties Houtbewerking Moderealisatie en -verkoop Lassen-Constructie Verkoop Verzorging 7de jaar Fotolassen Industriële elektriciteit Winkelbeheer en etalage

4 Vooraf Over enkele maanden beëindig je het eerste jaar en dan gaan de meeste leerlingen naar het tweede leerjaar. In het tweede jaar wordt het een beetje anders. Enerzijds blijft er een aantal vakken die door iedereen gevolgd worden (wel op een ander niveau), anderzijds zal je in het ruimere keuzegedeelte een basisoptie kunnen kiezen. INHOUD Voor sommige leerlingen beslist de klassenraad dat het beter is over te gaan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Ook hier kunnen bepaalde vakken (beroepenvelden) gekozen worden. Vooraf... 4 Kiezen na het eerste leerjaar... 5 Het secundair onderwijs... 6 De lessentabellen... 7 Het tweede leerjaar...7 Het beroepsvoorbereidend leerjaar...8 Uitleg bij de lessentabellen... 9 De basisopties A De theoretisch gerichte opties Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen B De technologisch-praktisch gerichte opties Sociale en technische vorming Mechanica - Elektriciteit De beroepenvelden Mode/Verzorging-Voeding Nijverheid Kiezen voor het tweede leerjaar Praktische informatie

5 Kiezen na het eerste leerjaar Om verantwoord te kunnen kiezen, moet je een duidelijk antwoord vinden op twee vragen: 1 Welke basisopties of beroepenvelden kunnen gekozen worden? 2 Wat kan ik goed en doe ik graag? Welke basisopties of beroepenvelden kunnen gekozen worden? Het antwoord op deze vraag kan je vinden als je aandachtig deze brochure leest. Op pagina 3 van dit mapje vind je een overzicht van de studiemogelijkheden in de scholengemeenschap. De basisopties of beroepenvelden in het tweede jaar zijn gelijkwaardig en nog niet beslissend voor je verdere studies. Toch moet je nu ernstig over je keuze nadenken: het is een eerste stap en tijdens de komende jaren zal je meermaals moeten kiezen. Het is dus een gelegenheid om te leren kiezen. Wat kan ik goed en doe ik graag? Je zal jezelf en je studieresultaten eens kritisch onderzoeken. Het antwoord komt dan vanzelf. Je ouder(s), de school en het CLB zullen je graag helpen. Veel succes met je keuze. 5

6 Het secundair onderwijs 1ste graad 1ste leerjaar A* 2de leerjaar 2de graad 3de leerjaar ASO 4de leerjaar ASO 3de leerjaar TSO 4de leerjaar TSO 1ste leerjaar B** Beroepsvoorbereidend leerjaar 3de leerjaar KSO 4de leerjaar KSO 3de leerjaar BSO 4de leerjaar BSO 3de graad 5de leerjaar ASO 6de leerjaar ASO 5de leerjaar TSO 6de leerjaar TSO 7de specialisatiejaar 5de leerjaar KSO 6de leerjaar KSO 7de specialisatiejaar/ VJHO 5de leerjaar BSO 6de leerjaar BSO 7de jaar diploma SO ASO algemeen secundair onderwijs VJHO voorbereidend jaar hoger onderwijs TSO technisch secundair onderwijs SO secundair onderwijs KSO kunstsecundair onderwijs BSO beroepssecundair onderwijs Binnen het BSO bestaat ook een vierde graad (2 of 3 leerjaren). * Na het eerste leerjaar A kan je naar het tweede leerjaar of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. ** Na het eerste leerjaar B stap je over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Sommige leerlingen kunnen ook overstappen naar het eerste leerjaar A. Je merkt dat het tweede leerjaar een voorbereiding is op alle studierichtingen. Het beroepsvoorbereidend leerjaar daarentegen is enkel een voorbereiding op een studierichting van het BSO. 6

7 De lessentabellen Het tweede leerjaar 1 De basisvorming 24 u Godsdienst 2 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 2 Natuurwetenschappen 1 Techniek 2 Lichamelijke opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 2 De basisopties 5 u Je kiest een optie uit A of B. A theoretisch gerichte opties: Industriële wetenschappen 5 Latijn 5 Moderne wetenschappen 5 B praktisch gerichte opties Mechanica-Elektriciteit 5 Sociale en technische vorming 5 3 Het keuzegedeelte 3 u (De school heeft deze keuze reeds gemaakt.) Nederlands 1 Wiskunde 1 Frans 1 Totaal 32 u 7

8 De lessentabellen Het beroepsvoorbereidend leerjaar 1 De gemeenschappelijke basisvorming 16 u Godsdienst 2 Nederlands 3 Wiskunde 3 Maatschappelijke vorming 2 Natuurwetenschappen 2 Lichamelijke opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding 1 3 Het keuzegedeelte 2 u (De school heeft deze keuze reeds gemaakt.) Frans 1 Informatica 1 Totaal 32 u 2 De beroepenvelden 14 u Je kan kiezen tussen : Mode/Verzorging-Voeding 14 Nijverheid 14 8

9 Uitleg bij de lessentabellen Het tweede leerjaar 1 De basisopties In het tweede leerjaar kies je een basisoptie (zie blz. 7). Na het eerste leerjaar blijft de keuze van alle basisopties nog mogelijk. Uitzondering hierop vormt de optie Latijn. Om deze te kunnen kiezen, moet je in het eerste jaar Latijn gevolgd hebben. Bij de meer praktisch gerichte opties zal je altijd praktijk (realisatietechnieken) terugvinden. De basisopties in het tweede leerjaar moeten worden opgevat als een kennismaking om na te gaan waar je aanleg en belangstelling op gericht zijn. Vanuit je ervaring in dit tweede leerjaar zal je dan een studierichting kiezen in het derde leerjaar. 2 Het keuzegedeelte Hier heeft de school reeds een keuze gemaakt : aanvulling Nederlands (1 u), aanvulling wiskunde (1 u) en aanvulling Frans (1 u). Het beroepsvoorbereidend leerjaar 1 Beroepenvelden Je maakt een keuze uit één van de twee beroepenvelden: Mode/ Verzorging- Voeding of Nijverheid. Op blz. 15 vind je meer uitleg over deze beroepenvelden. Je keuze van beroepenvelden in het tweede leerjaar is een kennismaking met een aantal beroepen en dus een voorbereiding op het kiezen van een studierichting in het derde leerjaar BSO. De beroepenvelden zijn echter zo opgevat dat je in het derde leerjaar toch nog een studierichting kan kiezen binnen het BSO die niet rechtstreeks aansluit bij het beroepenveld dat je gekozen had in het tweede leerjaar. 2 Het keuzegedeelte Hier heeft de school reeds een keuze gemaakt : Frans (1 u) en informatica (1u). 9

10 De basisopties A De theoretisch gerichte opties Industriële wetenschappen 5 u 1 Bedoeling De leerlingen bestuderen technologische realisaties, krijgen er inzicht in en leren de mogelijkheden ervan ontdekken. Ze voeren ook technologische realisaties uit. Hierdoor groeit de interesse voor techniek op hoog niveau. Snel zal blijken of de keuze voor een technisch-theoretische nijverheidsrichting vanaf de tweede graad tot zijn of haar mogelijkheden behoort. 2 Inhoud Voor deze optie is een stevige basis uit het eerste jaar aangewezen en een goed resultaat voor wiskunde is nodig. De vakken uit de lessentabel, buiten de optie, zijn dezelfde als voor de leerlingen die Latijn of Moderne wetenschappen kiezen. 3 Verdere studies Een logisch vervolg op deze richting vind je in studiegebieden van de nijverheidssectoren. Er zijn heel wat sterk technisch-theoretische studierichtingen die aansluiten op deze basisoptie. In de eerste plaats denken we aan Industriële wetenschappen, maar ook Elektromechanica en Elektriciteit-Elektronica komen in aanmerking. Voor elk van deze richtingen worden er heel wat inspanningen van je gevraagd. 10

11 De basisopties Latijn 5 u 1 Bedoeling De optie Latijn wil je langs de studie van een verfijnd taalsysteem in contact brengen met de letterkunde en de beschaving van de Romeinse wereld. Deze beschaving drukte een stempel op onze hedendaagse samen leving. De kennis van de Latijnse taal zal je ook helpen om andere talen te leren en om moeilijke woorden in andere vakken te begrijpen. De optie Latijn is een verderzetting van de cursus Latijn van het eerste jaar. 2 Inhoud Na een korte herhaling van de leerstof van het eerste leerjaar tracht je je kennis van het Latijn en de Romeinse beschaving geleidelijk uit te breiden. Dit houdt in : verdere studie van de woordenschat en van de hoofdzaken van de spraakkunst. Dit alles gebeurt hoofdzakelijk door middel van Latijnse teksten die je leest en bestudeert. 3 Verdere studies De keuze van de basisoptie Latijn wil zeggen dat je van plan bent verder te studeren in een richting met Latijn. Deze richting wordt bij de studierichtingen gerekend waarbij verwacht wordt dat je flink studeert. Sommige leerlingen ondervinden in het tweede leerjaar met Latijn dat ze hiermee toch beter niet verder gaan. Ze verlaten na het tweede jaar de optie Latijn en dat kan natuurlijk, het was een basisoptie. 11

12 De basisopties Moderne Wetenschappen 5 u 1 Bedoeling In deze optie maak je vooreerst kennis met enkele eenvoudige, hedendaagse economische problemen. Daarnaast krijg je een inzicht in de natuurkunde en in het laboratoriumwerk. Je krijgt hier de mogelijkheid om geleidelijk aan te ondervinden wat aan wetenschappen doen eigenlijk betekent. 2 Inhoud Socio-economische initiatie (SEI) 2 u Wetenschappelijk werk (WW) 3 u In het vak SEI krijg je een dieper inzicht in het werken en leven van mensen in gezin, bedrijf, gemeente, land of staat. Wat is een inkomen? Hoe besteed je het? Hoe ontstaat de prijs van een product of een dienst? Welke rol speelt de overheid in onze economie? Welke diensten verlenen de bank en de post ons? Je probeert hierop een antwoord te vinden. In het vak WW tracht je door het uitvoeren van natuurkundige proeven een eenvoudige, maar juiste wetenschappelijke werkwijze aan te leren. Je leert o.a. begrippen in verband met elektriciteit (spanning, stroomsterkte, weerstand, meettoestellen...) Tevens leer je aan de hand van proeven verklaren wanneer voorwerpen in evenwicht zijn, hoe hefbomen en balansen werken, waarom voorwerpen zinken, zweven of drijven, hoe een thermometer werkt Via een aantal projecten in de loop van het schooljaar worden de twee vakken geïntegreerd. Centraal in de projecten staan de gemeenschappelijke doelen voor WW en SEI: de onderlinge beïnvloeding van de verschillende wetenschappelijke items, de rol van natuur- en menswetenschappen in de maatschappij. 3 Verdere studies De logische aansluitingen in het derde jaar zijn de ASO-richtingen met economie, talen of wiskunde en de TSO-richtingen zoals Industriële wetenschappen, Elektriciteit- Elektronica, Elektromechanica, Handel en Sociale en technische wetenschappen. 12

13 De basisopties B De technologisch-praktisch gerichte opties Sociale en technische vorming 5 u 1 Bedoeling Sociale en technische vorming wil je vertrouwd maken met drie domeinen die in onze hedendaagse wereld duidelijk aanwezig zijn : het wetenschappelijke, het technische en het sociale. Om in zijn behoeften te voorzien, voert de mens een aantal technische activiteiten uit. Om die activiteiten te verbeteren, heeft hij nood aan wetenschappelijke kennis. Daarbij moet hij zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Kiezen voor Sociale en technische vorming is dus kiezen voor wetenschappen en techniek, maar zeker ook voor de zorg voor de mens en zijn milieu. 2 Inhoud Realisatietechnieken huishoudkunde 2 u Toegepaste wetenschappen huishoudkunde 3 u Zowel het aanwenden van nauwkeurige metingen als het gebruiken van elektrische energie staat in functie van de gezondheid en het welzijn van de mens en zijn leefmilieu. De realisatietechnieken brengen praktische mens- en milieugerichte toepassingen in verband met voedingsmiddelen en materialen voor de inrichting en uitrusting van de woning. Je leert door de realisatietechnieken ondermeer samenwerken, een budget berekenen en kwaliteit beoordelen via toepassingen in de huishoudkunde. 3 Verdere studies Logische aansluitingen in het derde jaar zijn de studierichtingen Sociale en technische wetenschappen en Bio-Esthetiek. Ook andere studierichtingen kunnen aan bod komen. Dit werkdomein biedt dezelfde perspectieven voor jongens en meisjes. 13 so tweede jaar

14 De basisopties Mechanica-Elektriciteit 5 u 1 Bedoeling Deze optie wil een eerste brede kennismaking zijn met twee belangrijke domeinen van onze industriële technologie : de mechanica (metaalbewerking) en de elektriciteit. Je probeert je kennis van algemene wetmatigheden, van grondstoffen, van gereedschappen en van manieren van werken te gebruiken tot het maken van allerlei zaken die mensen nodig hebben. 2 Inhoud Realisatietechnieken elektriciteit en mechanica 2 u Technologische activiteiten elektriciteit en mechanica 3 u Je leert een aantal metalen (staal, koper, zink ) en handelsmaterialen (staven, platen, buizen, draad ) grondig kennen. Ook leer je wat je er mee kan doen. Je maakt kennis met een aantal gereedschappen die bij de metaalbewerking gebruikt worden. Je leert elektrische schakelingen en installaties kennen en op de juiste manier toepassen. Je maakt zelf eenvoudige tekenoefeningen en zo leer je niet te ingewikkelde plannen en tekeningen lezen en begrijpen. In een reeks aangepaste praktijk oefeningen kan je hetgeen je leerde in de praktijk uitproberen en verder inoefenen. 3 Verdere studies Na het tweede jaar maak je een keuze tussen vijf richtingen : Industriële wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica, Elektromechanica, Elektrotechnieken en Mechanische technieken. Naar welke van deze richtingen je in het derde jaar gaat, hangt vooral af van je studiepeil voor de hoofdvakken. We benadrukken dat deze nijverheidsrichtingen dezelfde perspectieven bieden voor jongens en voor meisjes. 14

15 De beroepenvelden Mode / Verzorging-Voeding 14 u A Mode Praktijk en theorie Mode 7 u In dit beroepenveld maak je kennis met de verschillende soorten stoffen en hun eigenschappen. Je leert welke gereedschappen er bestaan om ze te verwerken, van simpele naald tot de ingewikkelde naaimachine. Je leert ze natuurlijk ook gebruiken. Je gaat patronen begrijpen en gebruiken en na wat oefening ga je er zelf tekenen. En dan maak je zelf je eerste kledingstuk. Bij Mode is verkoop uiteraard een erg belangrijk en moeilijk weg te denken begrip. Men maakt je dan ook vertrouwd met een aantal basisbegrippen van de verkoopkunde. B Verzorging-Voeding Praktijk en theorie Personenzorg en Voeding 7 u Je maakt kennis met een aantal belangrijke activiteiten uit het dagelijkse leven. In het vak Personenzorg leer je hoe je je gezondheid zo goed mogelijk kan bevorderen: verzorging van de huid, gezondheidsregels in verband met ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, zintuigen, zenuwen Er wordt ook aandacht besteed aan correcte omgangsvormen. Het vak Voeding richt zich naar voedingsleer en koken. Je leert de voornaamste voedingsmiddelen kennen en er mooie en lekkere schotels mee maken. Hierbij leer je allerlei keukengereedschappen en toestellen gebruiken. Aandacht wordt ook besteed aan het serveren en opdienen van deze gerechten. Nijverheid 14 u Praktijk en theorie Elektriciteit 4 u Praktijk en theorie Mechanica 5 u Praktijk en theorie Hout 5 u In dit beroepenveld leer je de basisbeginselen van elektriciteit, metaal (mechanica) en hout. In het vak elektriciteit maak je kennis met elektrische schakelingen en installaties. In het vak metaal (mechanica) ga je metaal vijlen, knippen, boren, plooien, zagen Je gaat meten en aftekenen en ook het juiste gereedschap veilig leren gebruiken. Je maakt ook kennis met hout en wat je daaruit allemaal kan maken. Je ervaart de eigenschappen van de houtsoorten : je leert gereedschappen om hout te bewerken veilig en juist te gebruiken. Je leert bij dit alles eveneens plannen en tekeningen lezen en begrijpen. Ook hier blijft de mogelijkheid open om het even welke studierichting in het derde jaar beroepsonderwijs aan te vatten. De keuze die je in het tweede jaar maakt, is niet bindend voor het derde jaar. 15

16 Kiezen voor het tweede leerjaar Denk eens terug aan de vragen die je je moet stellen om een verantwoorde keuze te maken. Het nadenken hierover gebeurt in verschillende stappen. Bij onderstaande stappen kan je merken hoe je ouder(s), je leerkrachten en het CLB samenwerken om je te helpen bij deze keuze. 1 In de eerste fase ga je op verkenning. Hierbij krijg je hulp van het CLB. Aan de hand van enkele vraagjes ga je nadenken over jezelf: je bekwaamheid in de verschillende vakken en bovendien je belangstelling voor deze vakken. Uit je rapport en de opmerkingen van de leerkrachten kan je veel leren. Je moet er dan wel aan denken dat het hier niet alleen gaat om je resultaten, maar ook om je belangstelling en je inzet voor een bepaald vak. 16

17 Kiezen voor het tweede leerjaar Natuurlijk krijg je inlichtingen over de basisopties die je kan kiezen. Hiertoe leren je titularis en je vakleraars je deze brochure raadplegen. Doe dit zorgvuldig, want in de komende jaren zal je nog regelmatig zo n brochure moeten gebruiken. Bij de keuze van een basisoptie in het tweede leerjaar kan je het volgende nog overwegen: alle basisopties zijn interessant. Als algemene vorming zijn ze gelijkwaardig, maar ze bestrijken andere domeinen. Sommige basisopties geven meer ervaring in de wereld van bepaalde studierichtingen in het derde jaar. Op die manier kunnen ze je helpen om met meer kennis van zaken een keuze naar het derde jaar toe te maken. Zo geven vijf uren Latijn je een goed idee over de hoeveelheid leerstof en de moeilijkheidsgraad waarmee je in verdere talenstudie te maken krijgt. De vijf uren Mechanica-Elektriciteit daarentegen geven je een idee over de inhoud en de moeilijkheidsgraad van de verschillende industriële richtingen zoals Mechanica, Elektriciteit, Elektromechanica en Industriële wetenschappen. Door deze optie kan je dus met meer kennis van zaken tussen die richtingen kiezen. Je weet al dat de eigenlijke studierichtingen (behalve Latijn) pas in het derde jaar beginnen. In het tweede jaar zijn nog 24 uren gemeenschappelijk. Zo komt het dat alle studierichtingen in het derde jaar toegankelijk blijven vanuit elke optie in het tweede leerjaar. Toch is het de moeite waard te overwegen in welke richtingen je best al wat meer ervaring opdoet tijdens het tweede leerjaar. Dezelfde redenering kan je ook maken wat betreft beroepenvelden. 17

18 Kiezen voor het tweede leerjaar 2 Vervolgens wordt een voorlopige keuze gemaakt. Elke vakleraar geeft zijn mening over elke leerling voor zijn vak. In sommige gevallen kan hij reeds een keuze voorstellen of afraden. De klassenraad doet een voorstel voor elke leerling. Jijzelf en ook je ouder(s) maken een voorlopige keuze. 3 De meeste ouders en leerlingen komen spontaan tot een goede keuze. Indien er nog vragen blijven of een keuze minder vanzelfsprekend lijkt, houdt het CLB een gesprek met jou of je ouder(s) over de vooruitzichten in het tweede jaar. Ervaringen met de studies, interesse en raadgevingen van leerkrachten komen hier ter sprake. Ook kunnen gesprekken tussen leraars en leerling soms nodig zijn, alsook tussen ouder(s), leerling en klassenleraar. 4 Op het einde van het schooljaar geeft de klassen raad advies aan jou en je ouder(s). Rekening houdend met dit advies vullen je ouders samen met jou het beslissingsformulier in met je definitieve keuze. Raadpleeg de website 18

19

20 Praktische informatie Lestijden De lessen lopen van 8.25 u. tot u. ( s woensdags tot u.). Het schooljaar start op 3 september. De eerste dag is een onthaalvoormiddag met een speciaal programma. Die dag zijn er enkel een boekentas en schrijfgerei nodig. Doe vooraf geen andere aankopen. De eerste schooldagen wordt precies verteld wat er nog nodig is. Rekening van de leerling Wij proberen zo weinig mogelijk onkosten te maken. Toch zijn er noodzakelijke uitgaven. Tussentijdse betalingen willen wij in ieder geval vermijden, zodat leerlingen zo weinig mogelijk geld op zak hebben. In de loop van het schooljaar zal driemaal een gedetailleerde rekening aan de ouders worden voorgelegd: één voorschot begin oktober, één tussentijdse gedetailleerde rekening in december, één afrekening in juni. Er kunnen, indien gewenst, afspraken gemaakt worden over gespreide betalingen. Boekenfonds/Persoonlijke boeken De school beschikt over een eigen boekenfonds. Dit betekent dat, in de mate van het mogelijke, de leerlingen schoolboeken kunnen huren tegen een redelijke huurprijs. De gehuurde boeken blijven evenwel eigendom van het boekenfonds. Van leerlingen wordt verwacht dat ze deze boeken met de grootste zorg behandelen. Deze boeken worden door de school aangekocht en via de schoolrekening aangerekend. De persoonlijke boeken zijn eigendom van de leerlingen. Ook deze boeken dienen met de grootste zorg behandeld. Sport Tijdens de middagpauze of vrije (namid)dagen en onder de leiding van personeelsleden kunnen leerlingen deelnemen aan allerlei middagactiviteiten: volleybal, veldlopen, voetbal, schaken, computerinitiatie Onze leerlingen kunnen ook deelnemen aan scholencompetities in deze sporttakken (SVS = Stichting Vlaamse Schoolsport) en aan andere tornooien. CLB-werking Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor leerlingenbegeleiding, de Merodedreef 106, 2260 Westerlo. Tel website De CLB-werking bestaat uit de begeleiding van leerlingen in verband met leren en studeren, gezondheid, zich goed voelen en studiekeuze. Ouders en leerlingen kunnen zich hiervoor steeds wenden tot het CLB. De tussenkomsten zijn kosteloos. Samenwerking ouders-school De school streeft naar een vlotte samenwerking met de ouders. Dit gebeurt via : de schoolagenda, waarin de lesonderwerpen, huiswerk, afspraken en mededelingen genoteerd worden. Van de ouders wordt verwacht dat ze de schoolagenda van hun dochter of zoon wekelijks ondertekenen; het kompas, geïntegreerd in de schoolagenda, waarmee de leerlingen wegwijs worden in de Middenschool en waarin data voor speciale activiteiten te vinden zijn; regelwijs (voor de Bovenschool), het reglement op maat van de leerlingen en praktische regels voor de bovenschool; het rapport, dat viermaal in het schooljaar aan de ouders bezorgd wordt; oudercontacten: dit zijn de meest geschikte gelegenheden voor een functioneel overleg (met klassenleerkracht en/of vakleerkrachten); infoavonden voor ouders, in het begin van het schooljaar voor het eerste leerjaar over het schoolleven in het algemeen, later in het schooljaar voor het eerste, tweede en vierde leerjaar om te helpen bij de studiekeuze naar een volgend leerjaar.

middelbaar Klaar voor het infobrochure 2013-2014 oriëntering in het eerste jaar secundair onderwijs

middelbaar Klaar voor het infobrochure 2013-2014 oriëntering in het eerste jaar secundair onderwijs Vrije Sint-Lambertusscholen Veerle Oosterwijk Westerlo infobrochure 2013-2014 Klaar voor het middelbaar oriëntering in het eerste jaar secundair onderwijs Vooraf Beste ouder(s) Beste leerling Er was eens

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO Goed en dichtbij infobrochure 2015-2016 op naar het tweede jaar! Inhoudstabel Vooraf Vooraf 3 Op naar het tweede jaar! Een goede studiekeuze. Hoe maak ik die? 4 Over

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair

dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair INSTAPBROCHURE 2016-2017 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Westerlo KLAAR VOOR HET SECU inhoudstabel Vooraf 3 Onze schoolstructuur 4 Studieaanbod

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Infoavond Op stap naar de tweede graad

Infoavond Op stap naar de tweede graad Infoavond Op stap naar de tweede graad Programma 1. Welkom 2. Uitleg door een klassenleraar 2A over het project: Op stap naar de tweede graad 3. Onderscheid tussen doorstroomrichting en finaliteitsrichting

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt.

We zorgen er samen voor dat je meteen de beste keuze maakt. Voorwoord Van het eerste naar het tweede leerjaar... Straks beëindig je het eerste leerjaar A. Dit leerjaar wordt ook het eerste gemeenschappelijk leerjaar genoemd, omdat je na dit leerjaar nog ongeveer

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 u n c dair e S on d er w in ij s B ev er e n editie 2016 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 3/11/2015 10:18:04 2 Inhoudstafel Voorwoord...3 Centra voor Leerlingenbegeleiding...4 Gemeentelijk Technisch

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht

secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u de nodige informatie geven over de verdere studiemogelijkheden van uw kind in het tweede jaar

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 www.kasomk.be Inhoud Uitgave november 2013 Inhoud en adressen vestigingen eerste graad 2 Beste leerling 3 Lessentabel eerste leerjaar A 4 Lessentabel

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn.

INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn. INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn.be Inhoud infobrochure 1. Techniek : een zekerheid! pag 3

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie