THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC"

Transcriptie

1 Gecontroleerd jaarverslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Januari 2015 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com

2 Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 2 Verslag van de directie*... 3 Beleggingsverslag... 4 Overzicht van het Totaalrendement... 4 Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen... 4 Balans... 4 Verklaring van de directie... 4 Uitkeringsoverzicht... 5 Toelichtingen bij de financiële overzichten Verklaring van de Authorised Corporate Director (ACD) Verklaring en Verslag van de Bewaarder Verslag van de onafhankelijke accountants Beleggingsportefeuille* Vergelijkende tabellen* Rendementsoverzicht* Overzicht lopende kosten* Risico- en opbrengstprofielen* Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen* Voor meer informatie* Adressenlijst* Belangrijke informatie* *Samen het verslag van de ACD 1

3 Informatie over de Maatschappij Vennootschap Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Registratienummer IC Raad van Bestuur van de ACD Voorzitter en CEO C D Fleming Statutaire zetel 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk Directie Threadneedle Investment Services Limited is de Authorised Corporate Director ( ACD ) en de enige bestuurder. Overige directieleden T N Gillbanks D Jordison (aangesteld in de Raad op 29 juli 2014) P J W Reed (ontslag genomen uit de raad op 30 juni 2014) N J Ring A Roughead (aangesteld in de raad op 7 juli 2014) 2

4 Verslag van de directie De ACD, Threadneedle Investment Services Limited, heeft het genoegen u het Jaarverslag en de financiële overzichten voor Threadneedle Focus Investment Funds ICVC voor de 12 maanden tot 21 januari 2015 te presenteren. Wij hopen dat het verslag uw vragen zal beantwoorden. Als u echter nadere informatie wenst over een bepaald aspect van uw belegging, of over andere producten van Threadneedle, helpen wij u graag verder. Ook kunt u naar de website gaan voor nadere informatie over Threadneedle. Hartelijk dank voor uw aanhoudende steun. Campbell Fleming Bestuurder 3

5 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsverslag Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Credit Opportunities Fund is het onder alle marktomstandigheden behalen van een positief totaalrendement over een periode van maanden. Er is een risico voor het kapitaal en er is geen garantie dat een dergelijk rendement zal worden geboekt in die maanden of een andere tijdsspanne. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat erin het vermogen van het fonds te beleggen om blootstelling te verwerven aan een scala van kredietgerelateerde instrumenten, en wel door direct of indirect te beleggen in deze effecten. Deze instrumenten genereren rendement uit contractueel vastgelegde inkomstenstromen en uit wijzigingen in kredietwaardigheid. De ACD belegt primair in bedrijfsobligaties, staatsobligaties en andere schuldpapieren, waaronder geldmarktinstrumenten. Indien de ACD dat wenselijk acht, kan hij verder tot maximaal één derde van het totale vermogen van het fonds beleggen in andere effecten en deposito s. Voor liquiditeitsdoeleinden mag hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen. Bovendien mag de ACD gebruikmaken van derivaten en termijntransacties. Via derivaten kan de ACD lange en korte posities innemen. Performance van Klasse 1 Bruto Kapitalisatieaandelen Gedurende de twaalf maanden tot 21 januari 2015 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle Credit Opportunities Fund gestegen van 1,2796 naar 1,2896 euro. Het totaalrendement van het fonds over de twaalf maanden eindigend op 31 januari 2015, inclusief bruto herbelegde inkomsten in euro, bedraagt +1,28%. Ter vergelijking: de Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit Total Return Index boekte over dezelfde periode een rendement van +0,07%. Activiteit in de portefeuille 2014 was voor de kredietmarkten een degelijk jaar, hoewel de tweede helft volatieler bleek. Die volatiliteit was het gevolg van geopolitieke risico s, een zekere mate van idiosyncratisch kredietrisico en vervolgens de aanzienlijke duik van de energieprijzen in het laatste kwartaal. Ook waren de markten volatiel vanwege renterisico s, vooral in de VS, en omdat het steeds waarschijnlijker werd dat de Europese Centrale Bank tussenbeide zou komen. Het gevolg daarvan was dat de rente op staatsobligaties tijdens de periode in de hele wereld fors daalde. De spreads op obligaties van beleggingskwaliteit waren tijdens het jaar relatief stabiel, waarbij vooral de rente op staatsobligaties verantwoordelijk was voor de solide prestaties van de activaklasse. Later in het jaar zijn de spreads iets breder geworden. Globaal genomen sloten de spreads op Amerikaanse obligaties van beleggingskwaliteit het jaar breder af, terwijl die op Europese obligaties van beleggingskwaliteit versmalden. Europese hoogrentende obligaties behaalden een redelijk totaalrendement, zelfs nadat de spreads in de tweede helft van het jaar aanzienlijk breder waren geworden. Het fonds neemt veel minder renterisico dan de onderliggende activaklassen van obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties, omdat een groot deel van het renterisico is afgedekt. Onze directionele en event-drivenstrategieën waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de rendementen van het fonds. Onze relatieve-waardestrategie en onze carrystrategie droegen in gelijke mate bij aan het resultaat. Hoewel al onze strategieën winstgevend waren, verloren wij in de tweede helft van het jaar wat rendement als gevolg van onze directionele posities. Wij hadden directionele posities in banken, de sector waarin wij wat obligaties van beleggingskwaliteit betreft, nog steeds de meeste kansen voor kredietverbetering vaststelden. Favoriete posities waren onder meer Lloyds, RBS en Barclays (UK), KBC (België) en BAWAG (Oostenrijk). Wat onze directionele posities in hoogrentend krediet betreft, bleven wij beleggen in de telecommarkt, met aanzienlijke posities in Wind en Numericable. Wat onze event-drivenstrategieën betreft, namen we deel aan enkele uitgiften van eeuwigdurende bedrijfsobligaties waarmee er slechts een beperkt risico gepaard gaat als ze vervroegd worden afgelost. Binnen onze event-drivenstrategieën voor hoogrentende obligaties waren we actief in een aantal vervroegd aflosbare obligaties met potentieel voor herfinanciering. Een voorbeeld daarvan is Schaeffler. Binnen onze relatieve-waardestrategieën voor obligaties van beleggingskwaliteit verkozen we de nieuwe stijl voor achtergestelde bankobligaties (CoCo s) boven de oude stijl voor achtergestelde bankobligaties, zoals die van UBS en Credit Agricole. In het hoogrentende segment waren we actief in Banco Espirito Santos, aanvankelijk via kapitaalstructuurarbitrage en vervolgens als een pairs trade met BCP. De kredietfundamentals lijken inmiddels te verbeteren en de waarderingen lijken redelijk. De liquiditeit van de centrale bank blijft gunstig, en in een lagerenteklimaat zullen inkomstengenererende activa volgens ons populair blijven. OVERZICHT VAN HET TOTAALRENDEMENT voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari 2015 Toelichtingen Inkomsten Nettovermogensverliezen 2 (2.950) (4.884) Inkomsten Uitgaven 4 (6.011) (4.953) Financieringskosten: Valutaverlies op uitkering 6 (929) (215) Kosten derivaten 6 (9.927) (2.767) Rente 6 (7) (2) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting 5 (19) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen 6 (17.022) (10.787) Valutaverlies op omrekening* (55.378) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (58.204) (5.702) OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Verwateringscorrectie Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (zie Overzicht van het totaalrendement hierboven) (58.204) (5.702) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand BALANS op 21 januari 2015 Toelichtingen Activa Beleggingsactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (54.937) (18.228) Andere verplichtingen Crediteuren 9 (10.418) (26.582) Te betalen uitkering op uitkeringsaandelen (7) Totaal andere passiva (10.425) (26.582) Totaal passiva (65.362) (44.810) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen VERKLARING VAN DE DIRECTIE Hierbij certificeren wij het jaarverslag en de financiële overzichten namens de Directie van Threadneedle Investment Services Limited. T N Gillbanks Bestuurder 11 maart 2015 N J Ring Bestuurder Zie pagina voor de vergelijkende tabellen. *Het valutaverlies op omrekening is afzonderlijk vermeld in Wij verwijzen naar boekhoudbeleid 8 voor nadere details. 4

6 Threadneedle Credit Opportunities Fund UITKERINGSOVERZICHT voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari 2015 Verdeling van de rente in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Bruto-inkomsten* Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Te betalen uitkering /07/14 tot 21/01/15 0,8543 0,8543 Totaal uitkeringen voor de periode 0,8543 Klasse 1 aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd 22/01/14 tot 21/01/15 2,0556 2,0556 1,5595 Totaal uitkeringen voor de periode 2,0556 1,5595 Klasse 1 GBP Hedged aandelen Netto kapitalisatie Uitkerings- Bruto Inkomsten Netto-inkomsten Netto-inkomsten Netto- gekapitaliseerd gekapitaliseerd periode Inkomsten belasting Inkomsten 22/01/14 tot 21/01/15 2,6659 0,5332 2,1327 2,1327 1,5577 Totaal uitkeringen voor de periode 2,1327 1,5577 Klasse 1 USD Hedged aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep 1 22/01/14 tot 21/01/15 1,6575 1,6575 1,0719 Totaal uitkeringen voor de periode 1,6575 1,0719 Klasse 2 aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd 22/01/14 tot 21/01/15 2,2903 2,2903 2,0540 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2903 2,0540 Klasse 2 GBP Hedged aandelen Netto-inkomsten** Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Inkomsten belasting Netto- Inkomsten Uitkering Te betalen /01/14 tot 21/01/15 0,2133 0,0427 0,1706 0,1706 Totaal uitkeringen voor de periode 0,1706 Klasse 2 GBP Hedged aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Inkomsten belasting Netto-inkomsten Netto-inkomsten Netto- gekapitaliseerd gekapitaliseerd Inkomsten 22/01/14 tot 21/01/15 2,4125 0,4825 1,9300 1,9300 1,1776 Totaal uitkeringen voor de periode 1,9300 1,1776 Klasse * 1 Bruto-uitkeringsaandelen geïntroduceerd op 17 juli **-uitkeringsaandelen geïntroduceerd op 19 november

7 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari BOEKHOUDKUNDIG BELEID (1) Basis voor de financiële verslaggeving De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kostprijs, zoals gewijzigd door de herwaardering van beleggingen en overeenkomstig de UK Generally Accepted Accounting Practice (de UK GAAP ) en overeenkomstig de Statement of Recommended Practice (de SORP ) for Financial Statements of Authorised Funds, zoals gepubliceerd door de Investment Association (IA) (voorheen de Investment Management Association (IMA)) in oktober (2) Toerekening van inkomsten Inkomsten zijn op basis van de volgende grondslagen opgenomen in het Overzicht van het totaalrendement: Rente op schuldbewijzen, bankdeposito s en deposito s op korte termijn worden verrekend bij de verwerving. Bij schuldinstrumenten wordt ieder verschil tussen aanschaffingskosten en eindwaarde geboekt als inkomsten over de looptijd van het instrument waarbij het effectief rendement wordt gehanteerd als basis voor de berekening van de afschrijving. (3) Verwerking van uitgaven (beheerkosten inbegrepen) Alle andere uitgaven dan degene in verband met de aankoop of verkoop van beleggingen worden in het Overzicht van het totaalrendement opgenomen als uitgaven. Kosten worden verwerkt volgens het toerekeningsbeginsel en omvatten, indien van toepassing, niet-verrekenbare BTW. Daarnaast heeft de ACD recht op een prestatievergoeding indien de nettovermogenswaarde per aandeel van het fonds de betreffende referentieindex overtreft. Vergoedingen die door outperformance ontstaan, worden toegerekend aan het vermogen. De prestatievergoeding kan slechts aan het einde van een performanceperiode, d.w.z. per 31 december, worden toegerekend en wordt binnen één maand na die datum uitbetaald. Als er sinds de lancering van de aandelenklasse geen prestatievergoeding is toegerekend, is een prestatievergoeding pas verschuldigd wanneer er sprake is van een positief rendementsverschil en er aan het eind van de performanceperiode sprake is van een aangroei van de prestatievergoeding. Nadere informatie, ook over de betreffende referentie-index, staat onder de kop Uitgaven. (4) Toewijzing van inkomsten en uitgaven aan verschillende aandelenklassen De toewijzing van inkomsten en uitgaven aan elke aandelenklasse is gebaseerd op het deel van het nettokapitaalvermogen van het fonds dat aan elke aandelenklasse kan worden toegewezen op de dag dat de inkomsten worden verworven of de uitgaven worden gemaakt. De jaarlijkse beheerkosten en registratiekosten worden toegerekend aan elke specifieke aandelenklasse. (5) Toerekening van rendement op Hedged aandelenklassen Dankzij Hedged aandelenklassen kan de ACD gebruikmaken van valutahedgingtransacties om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta of Referentievaluta s en de Hedged Valuta te verlagen (zie bladzijden 23 en 24 voor nadere definities). Waar van toepassing, wordt de toerekening van rendement uit hedgingtransacties uitsluitend toegepast met betrekking tot die Hedged aandelenklasse. (6) Uitkeringsbeleid Wanneer voor een aandelenklasse de inkomsten uit beleggingen hoger zijn dan de uitgaven, vindt er een uitkering vanuit die aandelenklasse plaats. Als de uitgaven en de belastingen voor een aandelenklasse hoger zijn dan de inkomsten, dan vindt er geen uitkering voor die aandelenklasse plaats en dan wordt het tekort gecompenseerd vanuit het vermogen. De toerekenbare inkomsten van kapitalisatieaandeelhouders worden aan het eind van elke uitkeringsperiode niet uitgekeerd, maar vormen herbelegde inkomsten. (7) Basis voor de waardebepaling van beleggingen De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële marktprijs om 12 uur s middags (Britse tijd), zijnde het waarderingstijdstip op de laatste werkdag van de boekhoudperiode. Beleggingen worden vermeld tegen marktwaarde, die doorgaans wordt gevormd door de biedwaarde van elk effect. Deze biedwaarden worden verkregen uit onafhankelijke prijsbronnen; indien er geen onafhankelijke prijsbron beschikbaar is, worden de prijzen verkregen bij een broker. Daar waar de ACD vindt dat deze waarderingen geen juiste afspiegeling vormen van de reële waarde van het effect, wordt een correctie op de reële waarde toegepast op basis van de mening van de ACD betreffende de reële waarde. (8) Wisselkoersen Activa en verplichtingen in een vreemde valuta worden omgerekend in de lokale valuta van het subfonds (de euro) tegen de wisselkoers om uur (Britse tijd), zijnde het waarderingstijdstip op de laatste werkdag van de verslagperiode. Inkomsten en uitgaven die in een vreemde valuta luiden worden in de lokale valuta van het subfonds omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de transactie. Ten behoeve van de financiële verslaglegging worden de cijfers van de Maatschappij gepresenteerd in Britse pond. Omrekeningscorrecties ten gevolge van de omrekening van het subfonds in de presentatievaluta van de Maatschappij zijn opgenomen in Valutaverlies op omrekening in het Overzicht van het totaalrendement en in de Financieringskosten als een Valutaverlies op omrekening. In voorbije jaren werd de valutawinst of het valutaverlies bij omrekening van kaptaalactiviteiten niet afzonderlijk vermeld en maakte zij/het deel uit van de netto kapitaalverliezen. (9) Belasting Er wordt een vennootschapsbelasting geheven van 20% van de inkomsten waarop vennootschapsbelasting verschuldigd is, min uitgaven. Uitgestelde belastingverplichtingen worden volledig opgenomen voor alle posten die voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden aan verschillende verslagperioden worden toegerekend, en uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor zover wordt aangenomen dat ze zullen kunnen worden gerecupereerd. Een nadere analyse van de uitgestelde belastingvorderingen is opgenomen in toelichting 5. (10) Derivaten Het rendement op derivatentransacties wordt verwerkt als vermogen of inkomsten afhankelijk van de reden en de omstandigheden van de transactie. Wanneer er posities worden genomen om het vermogen te beschermen of te verhogen, dan zijn de rendementen vermogen, en wanneer ze inkomsten genereren of beschermen, zijn de rendementen inkomsten. Wanneer posities totaalrendementen genereren, worden de rendementen gespreid over vermogen en inkomsten om de aard van de transactie te weerspiegelen. In het Overzicht van het totaalrendement worden vermogenswinsten of -verliezen opgenomen onder Nettovermogenswinsten/(-verliezen) en worden inkomsten of uitgaven geboekt onder respectievelijk Inkomsten of Financieringskosten. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot derivaten worden ten behoeve van de informatieverschaffing gesaldeerd. Het netto saldo wordt ofwel onder inkomsten ofwel onder financieringskosten opgenomen, afhankelijk van het feit of het saldo zich in een positie van netto inkomsten c.q. uitgaven bevindt. 2 NETTOVERMOGENSVERLIEZEN De nettovermogensverliezen voor de periode omvatten: Effecten die geen derivaten zijn (5.382) Derivatencontracten (18.290) (686) Valutatermijncontracten (41.240) Andere verliezen (872) (1.293) Transactiekosten (7) (18) Nettovermogensverliezen (2.950) (4.884) 3 INKOMSTEN Rente op schuldpapieren Rente op kortlopende beleggingen 12 Bankrente Totaal inkomsten

8 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten (vervolg) 4 UITGAVEN Te betalen aan de ACD of zijn geassocieerden, en hun respectievelijke vertegenwoordigers: Jaarlijkse beheerkosten (5.496) (3.747) **Prestatievergoeding 125 (818) Registratiekosten (482) (328) (5.853) (4.893) Te betalen aan de depositaris of zijn geassocieerden, en hun respectievelijke vertegenwoordigers: Vergoeding van de depositaris (79) (22) Bewaarkosten (45) (22) (124) (44) Andere uitgaven: Wettelijke kosten (18) (11) Accountantskosten (16) (5) (34) (16) *Totale uitgaven (6.011) (4.953) Inclusief * eventuele niet-verrekenbare btw. ** De ACD heeft recht op een prestatievergoeding indien gedurende de performanceperiode de nettovermogenswaarde per aandeel van het fonds 1% (zijnde de hurdle rate ) of meer hoger is dan de Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit Index (totaal beleggingsresultaat, berekend bij sluiting van de markt). De prestatievergoeding is vastgesteld op 20% van de outperformance. De prestatievergoedingen worden berekend per kalenderjaar en kunnen sterk variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van hoe een fonds heeft gepresteerd in vergelijking met zijn benchmark. Omdat de boekhoudperiode valt tijdens de berekeningsperiode van de prestatievergoeding, worden de prestatievergoedingen op dat moment wel berekend, maar stellen ze niet noodzakelijkerwijs het werkelijke bedrag voor dat zal worden betaald. Dat betekent dat eerder berekende bedragen mogelijk moeten worden aangepast. De prestatievergoeding is van nature een vermogensbeslag en wordt daarom ten laste van het vermogen geboekt. 5 BELASTING a) Analyse van de belastingen voor de periode Buitenlandse belastingen (19) Totaal actuele belastingen (toelichting 5b) (19) Totaal belastingen over periode (19) b) Factoren die de belastingen voor de periode beïnvloeden Netto-inkomsten vóór belasting Netto inkomsten vóór belasting vermenigvuldigd met het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting van 20% (3.429) (1.998) Effecten van: Buitenlandse belastingen (19) Buitengewone uitgaven 539 (160) Uitkeringen die worden behandeld als van de belasting aftrekbare bedragen Overheveling van conversie van RDR van vermogen (1) Actuele belastingen voor de periode (toelichting 5a) (19) Het fonds heeft niet gebruikgemaakt van een uitgestelde belastingvordering van nihil (2013: ) als gevolg van ongebruikte beheerkosten. Deze kosten zullen alleen maar worden gebruikt als de behandeling van de rente-uitkeringen door het fonds of de aard van de kapitaalwinsten verandert. Er zijn voor alle uitkeringen gedurende de periode uitkeringen van rente geweest. Er zal in naam van de aandeelhouder een inkomstenbelasting van 20% worden overgemaakt aan HM Revenue & Customs (de belastingdienst). 6 FINANCIERINGSKOSTEN Uitkeringen en rente Finaal Netto-uitkeringen voor de periode Valutaverlies op uitkering Kosten derivaten Rente 7 2 Totaal financieringskosten Netto-inkomsten na belasting Prestatievergoeding (125) 818 Egalisatie bij conversie 1 Netto-uitkeringen voor de periode De details van de uitkering per aandeel worden vermeld in de tabel op bladzijde 5. 7 DEBITEUREN Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Verkopen in afwachting van afrekening Nog te ontvangen inkomsten Totaal debiteuren KAS- EN BANKTEGOEDEN Bedragen bij futures clearing houses en makelaars Kas- en banktegoeden Totaal kas- en banktegoeden CREDITEUREN Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (9.254) (9.237) Aankopen in afwachting van afrekening (394) (16.403) Nog te betalen kosten (44) (23) Bedragen te betalen aan ACD (339) (611) Verschuldigde inkomstenbelasting (387) (308) Totaal crediteuren (10.418) (26.582) 10 VERWATERINGSCORRECTIE Onder bepaalde omstandigheden is de ACD gerechtigd een verwateringscorrectie in rekening te brengen over aankoop en/of verkoop van aandelen. Indien de correctie inderdaad in rekening wordt gebracht, dan wordt deze in het fonds gestort. Alle details van de werking van de regeling zijn opgenomen in het Prospectus. 11 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN Threadneedle Investment Services Limited is in haar hoedanigheid als ACD een verbonden partij en fungeert als opdrachtgever met betrekking tot alle transacties met aandelen in het fonds. De geconsolideerde gelden die werden ontvangen bij uitgiften en die werden betaald bij annuleringen, worden vermeld in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbare nettovermogen. Bedragen te betalen aan/door Threadneedle Investment Services Limited aan het einde van de boekhoudperiode worden bekendgemaakt in toelichtingen 7 en 9. De aan Threadneedle Investment Services Limited met betrekking tot fondsbeheer, registratiediensten en prestatievergoedingen verschuldigde bedragen zijn vermeld in toelichting 4. De aan het eind van het jaar uitstaande bedragen zijn vermeld in toelichting 9. Alle transacties zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op een normale commerciële basis aangegaan. 7

9 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten (vervolg) 12 AANDEELHOUDERSKAPITAAL Het Threadneedle Credit Opportunities Fund heeft momenteel vier aandelenklassen: Klasse 1, Klasse 1 Hedged, Klasse 2 en Klasse 2 Hedged. Dit zijn de kosten voor elke aandelenklasse: Jaarlijkse beheerkosten Klasse 1 aandelen 1,00% Klasse 1 Hedged aandelen 1,25% Klasse 2 aandelen 0,50% Klasse 2 Hedged aandelen 0,65% Registratiekosten Klasse 1 aandelen 0,110% Klasse 1 Hedged aandelen 0,110% Klasse 2 aandelen 0,035% Klasse 2 Hedged aandelen 0,035% De nettovermogenswaarde van elke aandelenklasse, de nettovermogenswaarde per aandeel en het aantal aandelen in elke klasse ziet u in de vergelijkende tabel op bladzijde 20. De uitkering per aandelenklasse ziet u in de verdelingstabel op bladzijde 5. Alle klassen hebben dezelfde rechten bij liquidatie. 13 DERIVATEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN Bij het nastreven van zijn beleggingsdoelstelling kan het fonds gebruikmaken van diverse financiële instrumenten. Deze financiële instrumenten omvatten effecten, derivaten en andere beleggingen, liquiditeiten, debiteuren en crediteuren die rechtstreeks uit de activiteiten van de fondsen voortvloeien, bijvoorbeeld met betrekking tot verkopen en aankopen die in afwachting van afrekening zijn, te ontvangen bedragen wegens afgiftes en te betalen bedragen wegens innames, en debiteuren wegens overlopende activa. Het fonds kan ten behoeve van efficiënt portfoliobeheer ook diverse derivatentransacties aangaan. Verder sluit het fonds uitsluitend derivatencontracten af indien zowel het derivateninstrument als de tegenpartij is goedgekeurd door de ACD. De voornaamste risico s die verbonden zijn aan financiële instrumenten, en het beleid van de ACD voor het beheer van deze risico s worden hieronder uiteengezet. Dit beleid is gedurende de hele verslagperiode gevolgd. Dit beleid is consequent geweest voor de huidige en de vorige periode waarop deze financiële overzichten van toepassing zijn. Marktprijsrisico Marktprijsrisico komt hoofdzakelijk voort uit onzekerheid over de toekomstige prijzen van financiële instrumenten die men bezit. Het vertegenwoordigt het mogelijke verlies dat het fonds kan lijden door zijn marktposities in geval van prijsbewegingen. Dit betekent dat de waarde van het effectenbezit van een belegger zowel kan stijgen als dalen, en dat een belegger het door hem belegde bedrag wellicht niet terug ontvangt. Obligatiefondsen werken met een diversiteit aan vastrentende instrumenten die moeilijk te waarderen en/of te liquideren kunnen zijn. Beleggers moeten rekening houden met de blootstellingsgraad van deze fondsen in de context van al hun beleggingen. De beleggingsportfolio van het fonds is blootgesteld aan koersschommelingen, die door de ACD worden gecontroleerd overeenkomstig het beleid dat is uiteengezet in het Prospectus. De beleggingsrichtlijnen en beleggings- en leenbevoegdheden die zijn uiteengezet in de akte van oprichting, het Prospectus en in het Collective Investment Schemes Sourcebook van de Financial Conduct Authority beschrijven de aard van het marktrisico waar het fonds aan blootgesteld is. Gevoeligheidsanalyse Omdat er derivaten worden gebruikt, zullen de procentuele schommelingen van de waarde van het fonds afwijken van de procentuele schommelingen van de markten. De invloed van de verschillende marktschommelingen op het fonds wordt hieronder geïllustreerd. Wijziging in de waarde van het fonds Wijziging in de waarde van het fonds Wijziging in marktwaarde % % % Rentevoet Stijging van de rentevoeten met: 0,50 (0,55) (0,07) 1,00 (1,09) (0,14) 2,00 (2,18) (0,28) Daling van de rentevoeten met: (0,50) 0,55 0,07 (1,00) 1,09 0,14 (2,00) 2,19 0,28 Credit Swaps De credit spread is verbreed met: 0,50 (1,83) (0,44) 1,00 (3,67) (0,88) 2,00 (7,35) (1,77) De credit spread is versmald met: (0,50) 1,83 0,44 (1,00) 3,66 0,88 (2,00) 7,32 1,76 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds onvoldoende liquiditeiten bijeen kan brengen om op een bepaald moment aan zijn verplichtingen te voldoen. Een van de sleutelfactoren die hierop invloed hebben is het vermogen beleggingen te kunnen verkopen tegen, of in de buurt van, de reële waarde zonder een significant verlies op te lopen. Onder normale omstandigheden blijven de fondsen hun vermogen bijna volledig beleggen. Wanneer de omstandigheden dat echter vereisen, ofwel in geval van illiquide effectenmarkten, ofwel in geval van veel annuleringen binnen het fonds, kan het zijn dat het fonds kasgeld en/of meer liquide activa gaat houden. Van tijdelijk hogere liquiditeitsniveaus kan er ook sprake zijn tijdens het uitvoeren van een wijziging in assetallocatiebeleid, of na een grote emissie van aandelen. De ACD beheert de liquide middelen van het fonds teneinde te kunnen garanderen dat het aan zijn verplichtingen kan voldoen. De ACD ontvangt dagelijks een rapport over inschrijvingen en annuleringen, waardoor de ACD in staat is liquide middelen uit de fondsportfolio op te nemen en zo te kunnen voldoen aan inkoopverzoeken. Behalve dat de ACD de marktliquiditeit van alle effecten controleert, in het bijzonder gericht op de markt voor Floating Rate Notes (FRN), wil hij er ook voor zorgen dat het fonds voldoende liquiditeiten bezit om tegemoet te komen aan bekende en potentiële inkoopactiviteiten. De saldi van de liquiditeiten van het fonds worden dagelijks gevolgd door de ACD en het Administratiekantoor. Wanneer beleggingen niet op tijd te gelde gemaakt kunnen worden om aan een potentiële verplichting te kunnen voldoen, kan het fonds tot 10% van zijn waarde lenen om de betaling te kunnen waarborgen. Alle financiële verplichtingen van het fonds zijn direct of binnen één jaar opvraagbaar. Kredietrisico Kredietrisico vloeit voort uit drie hoofdbronnen. In de eerste plaats: de mogelijkheid dat de emittent van een effect niet in staat is de rente en hoofdsom tijdig te betalen. In de tweede plaats: bij door activa gedekte beleggingen (waaronder FRN s) bestaat de mogelijkheid van verzuim van emittent en verzuim in de onderliggende activa, waardoor het kan gebeuren dat het fonds de oorspronkelijk belegde hoofdsom niet terug ontvangt. In de derde plaats: er bestaat tegenpartijrisico. Dit is het risico dat de tegenpartij de belegging voor een koop, of liquide middelen voor een verkoop, niet levert nadat het fonds zijn verplichtingen heeft vervuld, hetgeen ertoe kan leiden dat het fonds verlies lijdt. Om het kredietrisico te beheren, is het fonds onderworpen aan beleggingslimieten voor emittenten van effecten. De kredietratings van emittenten worden periodiek geëvalueerd en er wordt een lijst met goedgekeurde emittenten bijgehouden en bewaakt. Daarenboven koopt en verkoopt het fonds beleggingen uitsluitend via brokers die door de ACD zijn goedgekeurd als aanvaardbare tegenpartij en worden er limieten gesteld en bewaakt om de blootstelling aan individuele brokers te beperken. Wijzigingen in financiële ratings van brokers worden periodiek geëvalueerd. Het fonds kan beleggen in obligaties (van minder dan beleggingsniveau) die als riskanter worden beschouwd. Dit brengt een potentieel hoger risico voor wanbetalingen met zich mee en kan zowel de inkomsten als de kapitaalswaarde van het fonds aantasten. Nadere gegevens staan in het portfolio-overzicht. 8

10 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten (vervolg) Renterisico Renterisico is het risico dat de waarde van de beleggingen van de fondsen aan schommelingen onderhevig is door veranderingen van de rentetarieven. Het fonds belegt in effecten met variabele rente. De inkomsten van het fonds kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in de rente die relevant is voor bepaalde effecten of doordat de ACD niet in staat is soortgelijke rendementen te realiseren bij het verlopen van contracten of bij verkoop van effecten. De waarde van vastrentende effecten kan worden beïnvloed door rentewijzigingen of de verwachting dat dergelijke wijzigingen in de toekomst zullen optreden. De ontvangen rente op bankdeposito s of rente die moet worden betaald op bankschulden wordt beïnvloed door schommelingen van de rentetarieven. Renterisicoprofiel van het financieel vermogen en de financiële verplichtingen Het renterisicoprofiel van het financieel vermogen en de financiële lasten van het fonds op 21 januari 2015 was: Financiële activa met vlottende rente Nietrentedragende Financiële activa met financiële vaste rente activa Totaal Munteenheid Australische dollar Euro Zwitserse frank Pond sterling US-dollar Munteenheid Australische dollar Euro Japanse yen Zwitserse frank Pond sterling US-dollar Financiële verplichtingen met vlottende rente Financiële verplichtingen met vaste rente Nietrentedragende financiële verplichtingen Totaal Munteenheid Australische dollar (42.221) (42.221) Euro ( ) ( ) Zwitserse frank (3.509) (3.509) Pond sterling ( ) ( ) US-dollar ( ) ( ) Munteenheid Australische dollar (3.938) (3.938) Euro (36.469) (36.469) Japanse yen (1.014) (1.014) Pond sterling (7.148) (42.947) (356) (50.451) US-dollar (13.068) ( ) (1.447) ( ) Financiële activa met vaste rente Gewogen gemiddelde rentevoet Financiële activa met vaste rente Gewogen gemiddelde periode waarvoor de rentevoet vast is Nietrentedragende activa Gewogen gemiddelde periode Valuta % % jaar jaar jaar jaar Australische dollar 5 7 4,68 1,45 0,15 Euro 6 6 5,14 8,29 4,17 4,29 Japanse yen 2 0,16 Zwitserse frank 7 4,32 Pond sterling ,35 7,48 13,15 10,65 US-dollar ,27 4,55 1,16 Er waren in de financiële activa met vaste rente geen deposito s opgenomen, waardoor er geen gewogen gemiddelde rentevoet was (2014: 0,05%). Wisselkoersrisico Wisselkoersrisico is het risico dat de waarde van de beleggingen van de fondsen aan schommelingen onderhevig is door veranderingen van de wisselkoersen. Als een deel van het nettovermogen van het fonds in een andere valuta luidt dan de basisvaluta van het fonds (de euro), kan de balans invloed ondervinden van valutabewegingen. De ACD monitort de blootstelling van het fonds aan vreemde valuta s en kan ertoe besluiten om de blootstelling aan valutabewegingen te beheren door gebruik te maken van valutatermijncontracten of door het hedgen van de waarde van beleggingen die in andere valuta s luiden. Hedged aandelenklassen zijn beschikbaar voor beleggers zoals uiteengezet in Nadere informatie in het deel Kenmerken van aandelen op bladzijde 24. Het wisselkoersrisicoprofiel is vermeld in de onderstaande tabel. Blootstelling aan valuta Een deel van het nettovermogen van het fonds luidt in andere valuta s dan de euro, die de basisvaluta van het fonds vormt. Dit heeft als gevolg dat de balans en het totaalrendement invloed kunnen ondervinden van valutabewegingen. Netto financieel vermogen in vreemde munt Nietmonetaire Monetaire blootstelling blootstelling Totaal Munteenheid Australische dollar (9.789) (14) Zwitserse frank 105 (117) (12) Pond sterling US-dollar (119) Munteenheid Australische dollar 81 (9) 72 Japanse yen Zwitserse frank Pond sterling US-dollar Reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen Er is geen belangrijk verschil tussen de waarde van het financieel vermogen en de financiële lasten die u ziet in de balans en hun redelijke waarde. De enige wezenlijke bedragen van niet-rentedragende activa hebben betrekking op credit default swaps, valutatermijncontracten, futures en opties, en renteswaps. Er wordt in deze portfolio gewerkt met derivaten, waaronder credit default swaps, valutatermijncontracten, futures en opties, en renteswaps om actieve posities in te nemen in valuta- rente- en kredietmarkten. Derivaten worden ingezet wanneer ze het goedkoopst zijn en wanneer de meest efficiënte methode om blootstelling te winnen gebruikt kan worden. Dit verhoogt het risicoprofiel van het fonds en kan resulteren in een hogere mate van volatiliteit. Alle openstaande posities worden regelmatig beoordeeld door de fondsmanager. Het fonds heeft contracten voor credit default swaps valutatermijncontracten futures en opties en renteswaps afgesloten tijdens deze boekhoudperiode. Door zulke contracten is het fonds verplicht tot toekomstige leveringen of ontvangsten, over het algemeen drie maanden vooruit, van activa en verplichtingen, tegen prijzen die bij het afsluiten van het contract zijn overeengekomen. Hierdoor kan de fondsmanager risico s beperken, of fondsprestaties vergroten in ruil voor de acceptatie van groter risico. Op 21 januari 2015 had het fonds credit default swaps, open valutatermijncontracten, futures en opties, en renteswaps uitstaan met een activawaarde van (2014: ) en een verplichtingswaarde van (2014: ). Op de beleggingen met vlottende rente van het fonds worden rente-inkomsten genoten. Deze rente is variabel en is gebaseerd op de LIBOR of een buitenlands equivalent daarvan. Kastegoeden zijn belegd in rekeningen met variabele rente waarvan de rente wordt berekend op basis van de geldende markttarieven. 14 VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN Er zijn geen openstaande, niet in de balans opgenomen verplichtingen (2014: Nihil). 15 TRANSACTIEKOSTEN VOOR DE PORTFOLIO De aankopen en verkopen zijn niet onderworpen aan portefeuilletransactiekosten. De totale kosten van aankopen tijdens de periode bedroegen (2014: ) en de uit verkopen ontvangen opbrengsten bedroegen (2014: ). 9

11 Overzicht van de verantwoordelijkheden van de Authorised Corporate Director (ACD) met betrekking tot de financiële overzichten van de Vennootschap De Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 en het Collective Investment Schemes Sourcebook (COLL), zoals gepubliceerd (en gewijzigd) door de Financial Conduct Authority (FCA), vereisen dat de ACD over elk boekjaar een jaarrekening opstelt die een getrouw beeld geeft, conform de United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice, van de financiële positie van de Maatschappij en alle subfondsen, en van hun netto-inkomsten en de nettoverliezen op het vermogen van de Maatschappij en alle subfondsen over de periode. Bij het opstellen van de financiële overzichten is de ACD verplicht tot het volgende: geschikte boekhoudkundige methodes selecteren en die vervolgens consequent toepassen; zich houden aan de eisen met betrekking tot de openbaarmaking van gegevens die zijn opgenomen in het Statement of Recommended Practice relating to Authorised Funds (Lijst met Aanbevolen Praktijken voor Gemachtigde Fondsen), die in oktober 2010 is gepubliceerd door de Investment Association (IA) (voorheen de Investment Management Association (IMA)); algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en toepasselijke boekhoudkundige standaarden naleven; een behoorlijke boekhouding voeren die het mogelijk maakt om te bewijzen dat het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de bovenstaande vereisten; beoordelingen en schattingen te maken die redelijk en voorzichtig zijn; en de financiële overzichten opstellen op basis van continuïteit, tenzij het inopportuun is uit te gaan van het feit dat de Maatschappij in de nabije toekomst zal blijven functioneren. De ACD is verplicht een goede boekhouding te voeren en de Maatschappij overeenkomstig de Collective Investment Schemes Sourcebook, de akte van oprichting en het Prospectus te besturen. De ACD dient alle redelijke maatregelen te nemen om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen en te ontdekken. Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Bewaarder en Verslag van de Bewaarder aan de Aandeelhouders van de Threadneedle Focus Investment Funds ICVC De Bewaarder is verantwoordelijk voor het bewaren van alle activa van de Maatschappij (niet zijnde materiële roerende goederen) die aan hem worden toevertrouwd en voor de inning van inkomsten die uit deze activa voortvloeien. Het is de taak van de Bewaarder om er op redelijke wijze voor te zorgen dat de Maatschappij door de Authorised Corporate Director wordt beheerd in overeenstemming met het Collective Investment Schemes Sourcebook ( het COLL Sourcebook ) van de Financial Conduct Authority (FCA), de Open- Ended Investment Companies Regulations 2001 (SI 2001/1228) ( de OEIC Regulations ) en de oprichtingsakte en het prospectus van de Maatschappij, waar van toepassing, in verband met het bepalen van de prijs van, en het handelen in, aandelen van de Maatschappij, het aanwenden van de inkomsten van de Maatschappij en de beleggings- en leenbevoegdheden van de Maatschappij. Na de procedures te hebben uitgevoerd die we noodzakelijk achten om ons van onze verantwoordelijkheid als Bewaarder van de Maatschappij te kwijten en ons baserend op de ons ter beschikking staande informatie en de ons verstrekte verduidelijkingen, zijn wij van mening dat de Authorised Corporate Director op alle belangrijke onderdelen: (i) de emissie, verkoop, inkoop, annulering en prijsberekening van aandelen van de Maatschappij en de aanwending van de inkomsten van de Maatschappij heeft uitgevoerd in overeenstemming met het COLL Sourcebook, c.q. de OEIC Regulations en de oprichtingsakte en het Prospectus van de Maatschappij, en (ii) de toepasselijke bevoegdheden en beperkingen van de Maatschappij met betrekking tot beleggen en lenen in acht heeft genomen. Citibank International Limited London 11 maart

12 Verslag van de onafhankelijke accountants aan de aandeelhouders van Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Verslag over de financiële overzichten Onze mening Wij zijn van mening dat de onderstaande financiële overzichten: een getrouw en redelijk beeld geven van de financiële positie van de Maatschappij per 21 januari 2015, alsmede van de netto-inkomsten en de nettovermogenswinsten van de Scheme Property van de Maatschappij over het op die datum eindigende boekjaar; en correct zijn opgesteld, conform de United Kingdom Generally Accepted Accounting Principles, de Statement of Recommended Practice for Authorised Funds, het Collective Investment Schemes Sourcebook en de akte van oprichting. Deze mening dient te worden gelezen in de context van wat wij melden in de rest van dit verslag. Wat we hebben gecontroleerd De financiële overzichten van Threadneedle Focus Investments ICVC (de Maatschappij ), die worden opgesteld door Threadneedle Investment Services Limited (de Authorised Corporate Director ), omvatten: de balans van de Maatschappij per 21 januari 2015; het overzicht van het totaalrendement van de Maatschappij voor de dan afgesloten periode; het overzicht van de wijzigingen in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen; de toelichtingen bij de financiële overzichten van de Maatschappij, die een samenvatting omvatten van belangrijke boekhoudkundige grondslagen en andere verklarende informatie; en de verdelingstabellen. Het raamwerk voor financiële verslaggeving dat is toegepast bij het opstellen van de stukken bestaat uit de toepasselijke wetgeving, de United Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice), de Statement of Recommended Practice Financial Statements of Authorised Funds, zoals gepubliceerd door de Investment Association (IA) (voorheen de Investment Management Association (IMA)) (de Statement of Recommended Practice for Authorised Funds ), het Collective Investment Schemes Sourcebook en de akte van oprichting. Bij het toepassen van het raamwerk voor financiële verslaggeving heeft de Authorised Corporate Director een aantal subjectieve beslissingen genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot belangrijke schattingen. Bij het maken van dergelijke schattingen hebben ze veronderstellingen gedaan en toekomstige gebeurtenissen in aanmerking genomen. Wat een controle van de financiële overzichten inhoudt Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de International Standards on Auditing (VK en Ierland) ( ISA s (VK & Ierland) ). Een accountantscontrole bestaat onder andere uit het verkrijgen van voldoende bewijs betreffende de genoemde bedragen en verstrekte informatie in de financiële overzichten om redelijkerwijs te kunnen waarborgen dat de jaarstukken geen onjuistheden van materieel belang bevatten, al dan niet veroorzaakt door fraude of vergissingen. Dit omvat een beoordeling van: het feit of de boekhoudkundige grondslagen geschikt zijn voor de situatie van de Maatschappij en op consistente wijze zijn toegepast en op adequate wijze openbaar zijn gemaakt; de redelijkheid van belangrijke schattingen die door de Authorised Corporate Director zijn gedaan; en de algehele opstelling en indeling van de jaarstukken. Daarnaast lezen wij alle financiële en niet-financiële informatie in het jaarverslag en de financiële overzichten (het Jaarverslag ) om te controleren of er geen sprake is van wezenlijke tegenstrijdigheden met de gecontroleerde jaarrekening en om informatie te identificeren die blijkbaar wezenlijk incorrect gebaseerd is op, of wezenlijk tegenstrijdig is met, de kennis die wij hebben verworven tijdens het uitvoeren van de accountantscontrole. Als wij evidente materieel onjuiste voorstellingen van zaken c.q. tegenstrijdigheden vaststellen, gaan wij na welke implicaties dit voor ons verslag heeft. 11 Verklaring inzake aangelegenheden die zijn voorgeschreven door het Collective Investment Schemes Sourcebook Naar ons oordeel: hebben we alle informatie en uitleg verkregen die we voor onze controle nodig achten; en strookt de in het verslag van de Authorised Corporate Director verstrekte informatie over het boekjaar waarvoor de jaarstukken zijn opgesteld met de financiële overzichten. Andere aangelegenheden die wij verplicht zijn te melden volgens het uitzonderingsprincipe Geschiktheid van boekhouding en ontvangen informatie en uitleg Krachtens het Collective Investment Schemes Sourcebook zijn wij verplicht u een melding te doen als, naar onze mening: geen goede administratie is bijgehouden; of de financiële overzichten niet stroken met de administratie Wij hebben geen uitzonderingen te melden die voortvloeien uit deze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheden voor de financiële overzichten en de accountantscontrole Onze verantwoordelijkheden en die van de Authorised Corporate Director Zoals uitvoeriger uiteengezet in de Authorised Corporate Director s Responsibilities Statement, is de Authorised Corporate Director (ACD) verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële overzichten en voor het verifiëren of deze stukken een getrouw beeld geven. Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het controleren van - en het afgeven van een accountantsverklaring inzake - de financiële overzichten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de International Standards on Auditing (VK en Ierland). Deze normen schrijven voor dat wij ons dienen te houden aan de Ethical Standards for Auditors, zoals deze zijn opgesteld door de Auditing Practices Board. Deze gehele accountantsverklaring is louter en alleen opgesteld voor de aandeelhouders van de Maatschappij als orgaan, zulks overeenkomstig lid van het Collective Investment Schemes Sourcebook en zoals vereist door lid 67(2) van de Open-Ended Investment Companies Regulations 2001, en voor geen enkel ander doeleinde. Bij het afgeven van onze verklaring aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei ander doeleinde of jegens enigerlei andere persoon aan wie dit rapport wordt getoond of in wiens handen het komt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Edinburgh PricewaterhouseCoopers LLP Chartered Accountants en 11 maart 2015 Statutory Auditors Het onderhoud en de integriteit van de website van Threadneedle valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Bij de door de accountant verrichte werkzaamheden wordt met deze zaken geen rekening gehouden, en derhalve aanvaardt de accountant geen verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen die in een jaarrekening hebben plaatsgevonden na publicatie ervan op de website. De wetgeving in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van het opstellen en verspreiden van jaarrekeningen kan afwijken van wetgeving in andere landen.

13 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille op 21 januari 2015 Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 AUSTRALIË 4,53% (2,40%) AAA 0,11% (0,21%) EUR *FirstMac Bond Series 1E-2006 Trust FRN 15/06/ ,11 A 0,34% (0,65%) GBP QBE Insurance Group 6.125% 28/09/ ,34 BBB+ 2,36% (0,32%) EUR Aurizon Network Pty 2% 18/09/ ,61 EUR SGSP Australia Assets Pty 2% 30/06/ ,59 AUD SGSP Australia Assets Pty 5.5% 12/03/ ,16 BBB 0,00% (1,07%) BBB 1,72% (0,00%) USD *QBE Insurance Group 6.75% 02/12/ ,47 EUR *Santos Finance 8.25% 22/09/ ,25 Baa2 0,00% (0,15%) OOSTENRIJK 1,33% (0,94%) A 0,00% (0,46%) Totaal Australië ,53 Ba3 0,00% (0,48%) Niet geclassificeerd 1,33% (0,00%) EUR BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 8.125% 30/10/ ,48 EUR Heta Asset Resolution 4.25% 31/10/ ,05 EUR Heta Asset Resolution 4.375% 24/01/ ,80 BELGIË 0,92% (0,66%) BB+ 0,00% (0,66%) Totaal Oostenrijk ,33 BB 0,92% (0,00%) EUR *KBC Groep 5.625% 19/12/ ,92 BRAZILIË 0,00% (0,16%) Totaal België ,92 BBB 0,00% (0,16%) CAYMANEILANDEN 4,56% (4,43%) AA 0,00% (0,71%) Totaal Brazilië A+ 0,00% (0,53%) A 0,00% (0,23%) BBB 4,44% (2,85%) USD *Hutchison Whampoa International 10 6% 29/04/ ,64 USD Noble Holding International 5.25% 15/03/ ,22 GBP *Thames Water Utilities Cayman Finance 5.375% 21/07/ ,23 GBP *Yorkshire Water Services Bradford Finance 6% 24/04/ ,35 BBB 0,00% (0,11%) BB 0,12% (0,00%) EUR UPCB Finance 7.625% 15/01/ ,12 Totaal Caymaneilanden ,56 CHILI 0,85% (0,92%) A 0,85% (0,92%) USD *Banco Santander Chile FRN 19/01/ ,85 KROATIË 0,00% (0,25%) B 0,00% (0,25%) Totaal Chili ,85 Totaal Kroatië DENEMARKEN 1,66% (1,13%) BBB 0,68% (0,00%) GBP *Danske Bank 5.375% 29/09/ ,68 BBB 0,78% (0,67%) EUR ISS Global 2.125% 02/12/ ,78 BB+ 0,20% (0,00%) EUR *Danske Bank 5.75% 31/10/ ,20 B+ 0,00% (0,46%) FINLAND 0,00% (0,11%) B+ 0,00% (0,11%) FRANKRIJK 4,83% (4,50%) BBB 0,00% (0,58%) Totaal Denemarken ,66 Totaal Finland BBB 1,07% (1,21%) USD *Credit Agricole 8.125% 19/09/ ,07 BB+ 0,00% (1,23%) BB 0,23% (0,00%) EUR *Novafives SAS FRN 30/06/ ,23 B+ 1,91% (0,77%) EUR Labco 8.5% 15/01/ ,47 EUR Numericable-SFR 5.375% 15/05/ ,20 EUR Numericable-SFR 5.625% 15/05/ ,11 USD Numericable-SFR 6% 15/05/ ,13 B 0,57% (0,00%) EUR Europcar Groupe 11.5% 15/05/ ,57 CCC+ 0,06% (0,00%) EUR Europcar Groupe 9.375% 15/04/ ,06 Niet geclassificeerd 0,99% (0,71%) USD BPCE 4.5% 15/03/ ,99 Totaal Frankrijk ,83 12

14 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 DUITSLAND 1,89% (1,22%) BB 0,24% (0,00%) EUR Unitymedia NRW 5.125% 21/01/ ,24 B 0,00% (0,28%) CCC+ 1,65% (0,00%) EUR KP Germany Erste % 15/07/ ,95 EUR Pfleiderer 7.875% 01/08/ ,70 CCC 0,00% (0,94%) Totaal Duitsland ,89 GUERNSEY 0,62% (0,00%) Niet geclassificeerd 0,62% (0,00%) USD *Credit Suisse Group Guernsey I 7.875% 24/08/ ,62 ITALIË 3,72% (5,67%) BBB+ 0,00% (0,54%) Totaal Guernsey ,62 BBB 0,00% (1,54%) Baa2 0,00% (0,77%) BB+ 2,14% (1,91%) GBP Telecom Italia 5.625% 29/12/ ,14 B1 0,82% (0,00%) EUR Banca Monte dei Paschi di Siena 3.625% 01/04/ ,82 (P)B 0,00% (0,27%) Niet geclassificeerd 0,76% (0,64%) EUR Davide Campari-Milano 4.5% 25/10/ ,76 Totaal Italië ,72 JAPAN 0,50% (0,52%) BB 0,50% (0,52%) USD Ymobile 8.25% 01/04/ ,28 EUR Ymobile 8.375% 01/04/ ,22 Totaal Japan ,50 JERSEY 3,32% (1,90%) BBB 1,16% (0,57%) EUR Atrium European Real Estate 3.625% 17/10/ ,69 GBP UBM 6.5% 23/11/ ,47 Ba1 0,00% (1,04%) BB 0,86% (0,00%) GBP AA Bond 9.5% 31/07/ ,86 B 0,40% (0,00%) GBP Aston Martin Capital 9.25% 15/07/ ,40 Niet geclassificeerd 0,90% (0,29%) GBP *AA PIK 9.5% 07/11/ ,12 EUR ProSecure Funding LP 4.668% 30/06/ ,78 Totaal Jersey ,32 LUXEMBURG 7,95 % (10,26%) BBB 0,75% (2,21%) EUR GELF Bond Issuer I 3.13% 03/04/ ,75 Baa1 0,00% (0,64%) BBB 1,75% (0,00%) USD Gazprom Capital 4.95% 23/05/ ,96 USD Petrobras International Finance 3.875% 27/01/ ,79 BB 1,02% (1,06%) EUR Wind Acquisition Finance 4% 15/07/ ,02 BB 0,49% (1,24%) EUR *Empark Funding FRN 15/12/ ,22 EUR Sunrise Communications International 7% 31/12/ ,27 (P)BB 0,00% (0,11%) B+ 1,01% (2,54%) EUR *BMBG Bond Finance FRN 15/10/ ,33 EUR Bormioli Rocco Holdings 10.5% 01/08/ ,23 CHF Matterhorn Mobile 6.75% 15/05/ ,45 B 1,32% (0,00%) EUR Altice 7.25% 15/05/ ,47 EUR Wind Acquisition Finance 7% 23/04/ ,85 B 0,20% (1,53%) EUR Sunrise Communications Holdings 8.5% 31/12/ ,01 EUR *Xella Holdco Finance 9.125% 15/09/ ,19 CCC+ 1,32% (0,47%) EUR *Bilbao Luxembourg 10.5% 24/10/ ,22 EUR *Kleopatra Holdings 1 SCA 10.25% 15/08/ ,55 EUR *Play Topco 7.75% 28/02/ ,55 CCC 0,00% (0,46%) Niet geclassificeerd 0,09% (0,00%) USD Wind Acquisition Finance 4.75% 15/07/ ,09 MEXICO 1,73% (0,64%) A 0,00% (0,64%) Totaal Luxemburg ,95 BBB+ 1,16% (0,00%) GBP United Mexican States 5.625% 19/03/ ,16 BBB 0,57% (0,00%) USD Mexichem 5.875% 17/09/ ,57 Totaal Mexico ,73 13

15 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 NEDERLAND 13,49% (11,31%) A 1,11% (0,00%) AUD ABN AMRO Bank 4.75% 05/02/ ,11 A 0,00% (1,59%) BBB+ 0,00% (1,27%) BBB 4,27% (2,24%) USD Deutsche Annington Finance 3.2% 02/10/ ,22 EUR *Eneco Holding 3.25% 29/12/ ,59 USD *ING Bank 4.125% 21/11/ ,19 EUR *Tennet Holding 6.655% 29/06/ ,40 EUR Vesteda Finance 1.75% 22/07/ ,87 BBB 2,67% (0,88%) EUR Bharti Airtel International Netherlands 3.375% 20/05/ ,08 EUR *Deutsche Annington Finance 4% 29/12/ ,38 USD Petrobras Global Finance 3.25% 17/03/ ,21 Baa3 0,00% (0,77%) BB+ 2,51% (3,14%) EUR *Deutsche Annington Finance 4.625% 08/04/ ,89 EUR EDP Finance 2.625% 18/01/ ,61 EUR EDP Finance 4.125% 20/01/ ,01 BB 0,00% (0,58%) B 2,30% (0,84%) EUR LGE HoldCo VI 7.125% 15/05/ ,56 EUR *Schaeffler Holding Finance 6.875% 15/08/ ,23 EUR UPC Holding 8.375% 15/08/ ,51 B 0,25% (0,00%) EUR *PortAventura Entertainment Barcelona 5.9% 01/12/ ,25 Niet geclassificeerd 0,38% (0,00%) EUR Celesio Finance B.V. 4.5% 26/04/ ,38 Totaal Nederland ,49 NOORWEGEN 1,53% (1,57%) BBB 1,53% (0,00%) USD Eksportfinans 2% 15/09/ ,77 USD Eksportfinans 2.375% 25/05/ ,76 BB+ 0,00% (1,40%) Ba3 0,00% (0,17%) Totaal Noorwegen ,53 PERU 0,23% (0,00%) BBB+ 0,23% (0,00%) USD Financiera de Desarrollo 3.25% 15/07/ ,23 Totaal Peru ,23 PORTUGAL 1,29% (1,56%) BB 0,00% (1,56%) Niet geclassificeerd 1,29% (0,00%) EUR Novo Banco 4% 21/01/ ,29 REPUBLIEK IERLAND 2,54% (3,51%) Baa3 0,00% (0,50%) Totaal Portugal ,29 BB+ 1,64% (1,02%) EUR Bank of Ireland 3.25% 15/01/ ,82 EUR FGA Capital Ireland 2% 23/10/ ,82 BB 0,00% (0,99%) B+ 0,08% (0,29%) EUR Bank of Ireland 10% 19/12/ ,08 B 0,00% (0,10%) Niet geclassificeerd 0,82% (0,61%) EUR Baggot Securities 10.24% 31/12/ ,22 EUR Bank of Ireland 10% 30/07/ ,60 Totaal Republiek Ierland ,54 SLOVENIË 1,25% (0,75%) A 1,25% (0,75%) USD Slovenia Government International Bond 4.75% 10/05/ ,25 SPANJE 0,00% (2,65%) BBB 0,00% (2,12%) Totaal Slovenië ,25 BBB 0,00% (0,38%) (P)B 0,00% (0,15%) Totaal Spanje ZWEDEN 1,89 % (0,68%) BBB 0,63% (0,68%) USD *Svensk Exportkredit 2.88% 14/11/ ,63 B+ 1,26% (0,00%) USD Eileme % 31/01/ ,39 EUR Eileme % 31/01/ ,42 EUR TVN Finance III 7.375% 15/12/ ,45 Totaal Zweden ,89 ZWITSERLAND 2,18% (1,26%) BBB 2,18% (0,00%) EUR *UBS 4.75% 12/02/ ,58 USD UBS 5.125% 15/05/ ,93 USD *UBS Jersey 7.25% 22/02/ ,67 BBB 0,00% (1,26%) Totaal Zwitserland ,18 14

16 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 TURKIJE 0,00% (0,53%) Baa3 0,00% (0,53%) VAE 2,75% (0,00%) AA 1,15% (0,00%) Totaal Turkije AUD National Bank of Abu Dhabi 4.75% 19/03/ ,15 Niet geclassificeerd 1,60% (0,00%) USD Emirates NBD 3.25% 19/11/ ,74 AUD Emirates NBD 5.75% 08/05/ ,34 AUD First Gulf Bank 5% 01/04/ ,52 Totaal VAE ,75 VERENIGD KONINKRIJK 23,35 % (21,71%) AAA 0,00% (0,17%) Aaa 0,00% (0,42%) A 1,31% (0,00%) USD ABBey National Treasury Services London 4% 13/03/ ,29 GBP Canary Wharf Finance II 6.455% 22/04/ ,02 BBB+ 1,05% (0,45%) GBP *RSA Insurance Group 9.375% 20/05/ ,05 BBB 2,82% (6,86%) USD *BG Energy Capital 6.5% 30/11/ ,72 USD Imperial Tobacco Finance 2.05% 11/02/ ,85 GBP *Southern Gas Networks FRN 21/10/ ,25 BBB 3,33% (4,98%) GBP G4S 7.75% 13/05/ ,92 GBP GKN Holdings 6.75% 28/10/ ,14 GBP Go-Ahead Group 5.375% 29/09/ ,47 GBP *Lloyds Bank % 29/05/ ,24 USD Nationwide Building Society 5% 01/08/ ,56 Baa2 0,00% (0,43%) Baa3 0,00% (0,82%) BB+ 2,84% (1,06%) USD Barclays 4.375% 11/09/ ,29 USD Lloyds Banking Group 4.5% 04/11/ ,24 EUR *Royal Bank of Scotland 4.625% 22/09/ ,62 GBP Tesco Property Finance 5.5% 13/10/ ,42 GBP Tesco Property Finance % 13/07/ ,27 BB 2,52% (0,45%) GBP *Barclays Bank 14% 29/11/ ,83 GBP Lowell Group Financing 10.75% 01/04/ ,17 EUR OTE 6% 12/02/ ,16 GBP Priory Group No 3 7% 15/02/ ,59 USD Royal Bank of Scotland Group 6.125% 15/12/ ,77 BB 0,00% (1,19%) B+ 1,60% (0,88%) GBP Elli Finance UK 8.75% 15/06/ ,18 GBP Gala Group Finance 8.875% 01/09/ ,57 GBP Iron Mountain Europe 6.125% 15/09/ ,47 GBP *Lloyds Banking Group 7.875% 29/12/ ,38 B 1,29% (0,78%) GBP *Care UK Health & Social Care FRN 15/07/ ,46 GBP *Equiniti Newco 2 FRN 15/12/ ,28 GBP House of Fraser Funding 8.875% 15/08/ ,55 B 1,16% (0,43%) EUR Kerling % 01/02/ ,16 CCC+ 0,33% (0,10%) GBP *Annington Finance No 5 13% 15/01/ ,33 Caa1 0,00% (0,40%) Niet geclassificeerd 5,10% (2,29%) GBP Co-Operative Bank United Kingdom 5.125% 20/09/ ,33 GBP First Hydro Finance 9% 31/07/ ,73 GBP National Express Group 6.25% 13/01/ ,70 GBP *Pennon Group 6.75% 08/03/ ,43 GBP Safeway 6% 10/01/ ,79 GBP *Virgin Money Holdings UK 7.875% 31/12/ ,29 GBP WM Morrison Supermarkets 4.625% 08/12/ ,83 Totaal Verenigd Koninkrijk ,35 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 6,81% (7,16%) AA 0,81% (0,00%) USD Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.9% 15/09/ ,81 A+ 0,12% (0,01%) GBP Northern Trust 5.375% 11/03/ ,12 A 0,96% (1,26%) GBP *JPMorgan Chase 6.125% FRN 30/05/ ,96 BBB+ 0,73% (4,16%) USD Verizon Communications 5.012% 21/08/ ,73 BBB 0,33% (0,43%) USD DTE Energy 3.5% 01/06/ ,33 BBB 1,75% (0,23%) USD Continental Resources 5% 15/09/ ,07 USD Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/ ,68 15

17 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 6,81% (7,16%) (vervolg) BB+ 1,72% (0,00%) USD Cimarex Energy 4.375% 01/06/ ,08 USD Concho Resources 5.5% 01/04/ ,64 B 0,00% (1,07%) B 0,39% (0,00%) EUR Iron Mountain 6.75% 15/10/ ,39 Totaal Verenigde Staten van Amerika ,81 DERIVATEN 6,53% ( 1,87%) Credit default swaps 2,09% ( 1,22%) EUR ( ) Barclays BCA Antonveneta Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2019 Spread ,01 EUR Barclays CNH Industrial Finance Credit Default Swap Sell Protection 20/03/2018 Spread ,08 EUR ( ) Barclays Deutsche Bank Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2017 Spread 100 (127) (0,02) USD ( ) Barclays Itraxx Crossover Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2024 Spread EUR ( ) Barclays Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2019 Spread 500 (7.474) (0,98) EUR ( ) Barclays Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/12/2017 Spread 500 (591) (0,08) EUR ( ) Citigroup Credit Agricole Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2018 Spread 500 (1.118) (0,15) EUR ( ) Citigroup Enel Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2018 Spread 100 (78) (0,01) EUR ( ) Citigroup Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2018 Spread 500 (745) (0,10) EUR ( ) Citigroup Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/12/2017 Spread 500 (408) (0,05) EUR Credit Suisse Abertis Infraestructuras Credit Default Swap Sell Protection 20/03/2019 Spread EUR ( ) Credit Suisse Deutsche Bank Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2016 Spread 300 (215) (0,03) EUR Credit Suisse Itraxx-European Credit Default Swap Index Sell Protection 20/12/2017 Spread ,01 EUR ( ) Credit Suisse Kelda Group Credit Default Swap Buy Protection 20/03/2018 Spread 100 (60) (0,01) EUR Credit Suisse PostNL Credit Default Swap Sell Protection 20/03/2015 Spread EUR ( ) Credit Suisse RWE Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (168) (0,02) EUR Credit Suisse SSE Credit Default Swap Sell Protection 20/12/2017 Spread EUR ( ) Credit Suisse Veolia Environment Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2018 Spread 100 (151) (0,02) EUR ( ) Goldman Sachs BCO Comercial Portugues Credit Default Swap Buy Protection 20/09/2019 Spread 500 (1.257) (0,17) USD ( ) Goldman Sachs Commonwealth Bank of Australia Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (89) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs Gas Natural Capital Credit Default Swap Buy Protection 20/09/2018 Spread 100 (122) (0,02) EUR ( ) Goldman Sachs Iberdrola Credit Default Swap Buy Protection 20/09/2018 Spread 100 (36) USD ( ) Goldman Sachs Itraxx Crossover Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2024 Spread ,01 USD ( ) Goldman Sachs Itraxx Crossover Credit Default Swap Index Buy Protection 20/12/2018 Spread 100 (228) (0,03) EUR ( ) Goldman Sachs Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2018 Spread 500 (451) (0,06) USD ( ) Goldman Sachs National Australia Bank Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (84) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs Pernod Ricard Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2019 Spread 100 (556) (0,07) EUR ( ) Goldman Sachs Tate & Lyle Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2019 Spread 100 (29) EUR ( ) Goldman Sachs Veolia Environment Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2018 Spread 100 (73) (0,01) USD ( ) Goldman Sachs Westpac Banking Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (87) (0,01) EUR ( ) HSBC Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (164) (0,02) EUR HSBC Itraxx-European Credit Default Swap Index Sell Protection 20/12/2017 Spread ,01 EUR ( ) HSBC UBS Credit Default Swap Buy Protection 20/03/2019 Spread 300 (917) (0,12) EUR ( ) HSBC Unilever Credit Default Swap Buy Protection 20/03/2018 Spread 100 (335) (0,04) EUR ( ) J.P. Morgan BCA Antonveneta Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2019 Spread EUR ( ) J.P. Morgan BCO Comercial Portugues Credit Default Swap Buy Protection 20/09/2019 Spread 500 (948) (0,12) EUR ( ) J.P. Morgan Standard Chartered Bank Credit Default Swap Buy Protection 20/12/2016 Spread 100 (21) EUR J.P. Morgan ThyssenKrupp Credit Default Swap Sell Protection 20/09/2018 Spread 100 (69) (0,01) EUR ( ) J.P. Morgan United Utilities Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2018 Spread 100 (67) (0,01)

18 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 DERIVATEN 6,53% ( 1,87%) (vervolg) Credit default swaps 2,09% ( 1,22%) (vervolg) EUR Morgan Stanley Imperial Tobacco Credit Default Swap Sell Protection 20/06/2015 Spread EUR ( ) Morgan Stanley Itraxx-European Credit Default Swap Index Buy Protection 20/12/2017 Spread 100 (111) (0,02) EUR Morgan Stanley National Grid Credit Default Swap Sell Protection 20/12/2015 Spread EUR ( ) UBS Next Credit Default Swap Buy Protection 20/06/2016 Spread 100 (95) (0,01) Renteswap 0,30% (0,01%) GBP Barclays Interest Rate Swap Receive GBP Libor Pay 2.705% 26/11/2023 (1.061) (0,14) EUR Citigroup Interest Rate Swap Receive EUR Euribor + 316,50Bp Pay 4.5% 25/10/2019 (84) (0,01) EUR Citigroup Interest Rate Swap Receive EUR Euribor Pay 1.182% 16/01/2019 (73) (0,01) EUR Citigroup Interest Rate Swap Receive EUR Euribor Pay 1.184% 15/01/2019 (305) (0,04) GBP RBS Interest Rate Swap Receive GBP Libor Pay 3.372% 09/01/2034 (729) (0,10) Futures en opties 0,92% (0,07%) AUD (155) UBS Australia 3 Year Bond Future Expiring March 2015 (47) (0,01) AUD (149) UBS Australia 10 Year Bond Future Expiring March 2015 (393) (0,05) EUR (671) UBS Euro Bobl Future Expiring March 2015 (403) (0,05) EUR (222) UBS Euro BUND Future Expiring March 2015 (626) (0,08) GBP (248) UBS Long Gilt Future Expiring March 2015 (1.473) (0,20) GBP (19) UBS Short Gilt Future Expiring March 2015 (7) USD (448) UBS US 2 Year Note Future Expiring March 2015 (153) (0,02) USD (603) UBS US 5 Year Note Future Expiring March 2015 (673) (0,09) USD (948) UBS US 10 Year Note Future Expiring March 2015 (1.991) (0,26) USD (109) UBS US Ultra Bond Future Expiring March 2015 (1.232) (0,16) Valutatermijncontracten 3,22% ( 0,73%) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (18) Verkopen USD Aankopen EUR Goldman Sachs (64) (0,01) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen USD Aankopen EUR Bank of Scotland (37) Verkopen USD Aankopen EUR Bank of Scotland (68) (0,01) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (36) 17 Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan 6 Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (1) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (2) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (2) Verkopen USD Aankopen EUR Lloyds (8.047) (1,06) Verkopen USD Aankopen EUR Citigroup (8.122) (1,07) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (4.338) (0,57) Verkopen GBP Aankopen EUR Goldman Sachs (4.363) (0,57) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (2) Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen USD Aankopen EUR Bank of Scotland (28) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan 1 Verkopen AUD Aankopen EUR UBS (12) Verkopen CHF Aankopen EUR Bank of Scotland (5) Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan (1) Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan (22) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen CHF Aankopen EUR UBS (582) (0,08) Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan (7) Verkopen AUD Aankopen EUR Lloyds (3.004) (0,40) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (7) Verkopen AUD Aankopen EUR Goldman Sachs (13)

19 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Deelname Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde Deelname 000 Belegging % van de netto Waarde vermogens waarde 000 DERIVATEN 6,53% ( 1,87%) (vervolg) Valutatermijncontracten 3,22% ( 0,73%) (vervolg) Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan (3) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan (27) Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen USD Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan Verkopen GBP Aankopen EUR J.P. Morgan (2) Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 35 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 4 Verkopen EUR Aankopen GBP HSBC 32 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 5 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 795 0,10 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 2 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan ,23 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 18 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan 2 Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen GBP J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan 469 0,06 Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan 5 Verkopen EUR Aankopen USD Bank of Scotland 68 0,01 Verkopen EUR Aankopen USD Bank of Scotland 140 0,02 Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan ,13 Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan 1 Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan Verkopen EUR Aankopen USD J.P. Morgan 1 Totaal derivaten (49.594) (6,53) Totale waarde van de beleggingen ,19 Overige netto-activa (13,47%) ,81 Netto-activa ,00 Vergelijkende cijfers januari 2014 tussen haakjes. (P) verwijst naar een voorlopige rating. *Obligaties met variabele rente. Waarde % van 000 beleggingen ANALYSE VAN BELEGGINGEN PER VERMOGENSKLASSE Vastrentende waarden ,43 Floating rate notes ,89 Derivaten (49.594) (7,32) Totale waarde van de beleggingen ,00 ANALYSE VAN BELEGGINGEN VOLGENS CREDIT RATING Waarde 000 AAA 802 AA A+ 954 A A BBB BBB BBB BB BB BB B B B B CCC Niet geclassificeerd Derivaten (49.594) Totale waarde van de beleggingen

20 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) ANALYSE VAN HET ONTVANGEN ONDERPAND Tegenpartij Type Waarde 000 Barclays Cash Citigroup Cash Credit Suisse Cash 521 Goldman Sachs Cash HSBC Cash J.P. Morgan Chase Cash 63 J.P. Morgan Securities Cash Morgan Stanley Cash 90 RBS Cash 590 UBS Cash 773 Totaal onderpand ANALYSE VAN DE ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLING FUTURES EN OPTIES Waarde 000 UBS Australia 3 Year Bond Future Expiring March 2015 (9.376) UBS Australia 10 Year Bond Future Expiring March 2015 (10.540) UBS Euro Bobl Future Expiring March 2015 (66.949) UBS Euro BUND Future Expiring March 2015 (26.744) UBS Long Gilt Future Expiring March 2015 (30.302) UBS Short Gilt Future Expiring March 2015 (1.971) UBS US 2 Year Note Future Expiring March 2015 (65.036) UBS US 5 Year Note Future Expiring March 2015 (48.147) UBS US 10 Year Note Future Expiring March 2015 (81.424) UBS US Ultra Bond Future Expiring March 2015 (12.636) Totale blootstelling ( ) 19

Inhoud. Verenigde Staten: Informatie over de Maatschappij*... 3. American Fund... 88 91. Verslag van de directie*... 4. American Select Fund...

Inhoud. Verenigde Staten: Informatie over de Maatschappij*... 3. American Fund... 88 91. Verslag van de directie*... 4. American Select Fund... Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 3 Verslag van de directie*... 4 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Toelichtingen bij de Geconsolideerde financiële

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Focus Investment Funds ICVC

Focus Investment Funds ICVC Jaarlijks verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Januari 2013 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij 2 Verslag

Nadere informatie

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC GECONTROLEERD JAARVERSLAG EN FINANCIËLE OVERZICHTEN THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC APRIL 2015 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Inhoud Informatie over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC NIET-GECONTROLEERD TUSSENTIJDS VERSLAG EN FINANCIËLE OVERZICHTEN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC SEPTEMBER 2015 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Inhoud Informatie over de

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66 Inhoud Informatie over de vennootschap*... 2 Verslag van de bestuurder*... 3 UK Mid 250 Fund... 4 5 UK Extended Alpha Fund... 6 7 UK Equity Alpha Income Fund... 8 9 UK Absolute Alpha Fund... 10 11 Absolute

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC. threadneedle.com

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC. threadneedle.com Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Oktober 2014 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Threadneedle Specialist Investment

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie