THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC"

Transcriptie

1 Gecontroleerd jaarverslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Januari 2015 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com

2 Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 2 Verslag van de directie*... 3 Beleggingsverslag... 4 Overzicht van het Totaalrendement... 4 Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen... 4 Balans... 4 Verklaring van de directie... 4 Uitkeringsoverzicht... 5 Toelichtingen bij de financiële overzichten Verklaring van de Authorised Corporate Director (ACD) Verklaring en Verslag van de Bewaarder Verslag van de onafhankelijke accountants Beleggingsportefeuille* Vergelijkende tabellen* Rendementsoverzicht* Overzicht lopende kosten* Risico- en opbrengstprofielen* Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen* Voor meer informatie* Adressenlijst* Belangrijke informatie* *Samen het verslag van de ACD 1

3 Informatie over de Maatschappij Vennootschap Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Registratienummer IC Raad van Bestuur van de ACD Voorzitter en CEO C D Fleming Statutaire zetel 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk Directie Threadneedle Investment Services Limited is de Authorised Corporate Director ( ACD ) en de enige bestuurder. Overige directieleden T N Gillbanks D Jordison (aangesteld in de Raad op 29 juli 2014) P J W Reed (ontslag genomen uit de raad op 30 juni 2014) N J Ring A Roughead (aangesteld in de raad op 7 juli 2014) 2

4 Verslag van de directie De ACD, Threadneedle Investment Services Limited, heeft het genoegen u het Jaarverslag en de financiële overzichten voor Threadneedle Focus Investment Funds ICVC voor de 12 maanden tot 21 januari 2015 te presenteren. Wij hopen dat het verslag uw vragen zal beantwoorden. Als u echter nadere informatie wenst over een bepaald aspect van uw belegging, of over andere producten van Threadneedle, helpen wij u graag verder. Ook kunt u naar de website gaan voor nadere informatie over Threadneedle. Hartelijk dank voor uw aanhoudende steun. Campbell Fleming Bestuurder 3

5 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsverslag Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Credit Opportunities Fund is het onder alle marktomstandigheden behalen van een positief totaalrendement over een periode van maanden. Er is een risico voor het kapitaal en er is geen garantie dat een dergelijk rendement zal worden geboekt in die maanden of een andere tijdsspanne. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat erin het vermogen van het fonds te beleggen om blootstelling te verwerven aan een scala van kredietgerelateerde instrumenten, en wel door direct of indirect te beleggen in deze effecten. Deze instrumenten genereren rendement uit contractueel vastgelegde inkomstenstromen en uit wijzigingen in kredietwaardigheid. De ACD belegt primair in bedrijfsobligaties, staatsobligaties en andere schuldpapieren, waaronder geldmarktinstrumenten. Indien de ACD dat wenselijk acht, kan hij verder tot maximaal één derde van het totale vermogen van het fonds beleggen in andere effecten en deposito s. Voor liquiditeitsdoeleinden mag hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen. Bovendien mag de ACD gebruikmaken van derivaten en termijntransacties. Via derivaten kan de ACD lange en korte posities innemen. Performance van Klasse 1 Bruto Kapitalisatieaandelen Gedurende de twaalf maanden tot 21 januari 2015 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle Credit Opportunities Fund gestegen van 1,2796 naar 1,2896 euro. Het totaalrendement van het fonds over de twaalf maanden eindigend op 31 januari 2015, inclusief bruto herbelegde inkomsten in euro, bedraagt +1,28%. Ter vergelijking: de Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit Total Return Index boekte over dezelfde periode een rendement van +0,07%. Activiteit in de portefeuille 2014 was voor de kredietmarkten een degelijk jaar, hoewel de tweede helft volatieler bleek. Die volatiliteit was het gevolg van geopolitieke risico s, een zekere mate van idiosyncratisch kredietrisico en vervolgens de aanzienlijke duik van de energieprijzen in het laatste kwartaal. Ook waren de markten volatiel vanwege renterisico s, vooral in de VS, en omdat het steeds waarschijnlijker werd dat de Europese Centrale Bank tussenbeide zou komen. Het gevolg daarvan was dat de rente op staatsobligaties tijdens de periode in de hele wereld fors daalde. De spreads op obligaties van beleggingskwaliteit waren tijdens het jaar relatief stabiel, waarbij vooral de rente op staatsobligaties verantwoordelijk was voor de solide prestaties van de activaklasse. Later in het jaar zijn de spreads iets breder geworden. Globaal genomen sloten de spreads op Amerikaanse obligaties van beleggingskwaliteit het jaar breder af, terwijl die op Europese obligaties van beleggingskwaliteit versmalden. Europese hoogrentende obligaties behaalden een redelijk totaalrendement, zelfs nadat de spreads in de tweede helft van het jaar aanzienlijk breder waren geworden. Het fonds neemt veel minder renterisico dan de onderliggende activaklassen van obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties, omdat een groot deel van het renterisico is afgedekt. Onze directionele en event-drivenstrategieën waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de rendementen van het fonds. Onze relatieve-waardestrategie en onze carrystrategie droegen in gelijke mate bij aan het resultaat. Hoewel al onze strategieën winstgevend waren, verloren wij in de tweede helft van het jaar wat rendement als gevolg van onze directionele posities. Wij hadden directionele posities in banken, de sector waarin wij wat obligaties van beleggingskwaliteit betreft, nog steeds de meeste kansen voor kredietverbetering vaststelden. Favoriete posities waren onder meer Lloyds, RBS en Barclays (UK), KBC (België) en BAWAG (Oostenrijk). Wat onze directionele posities in hoogrentend krediet betreft, bleven wij beleggen in de telecommarkt, met aanzienlijke posities in Wind en Numericable. Wat onze event-drivenstrategieën betreft, namen we deel aan enkele uitgiften van eeuwigdurende bedrijfsobligaties waarmee er slechts een beperkt risico gepaard gaat als ze vervroegd worden afgelost. Binnen onze event-drivenstrategieën voor hoogrentende obligaties waren we actief in een aantal vervroegd aflosbare obligaties met potentieel voor herfinanciering. Een voorbeeld daarvan is Schaeffler. Binnen onze relatieve-waardestrategieën voor obligaties van beleggingskwaliteit verkozen we de nieuwe stijl voor achtergestelde bankobligaties (CoCo s) boven de oude stijl voor achtergestelde bankobligaties, zoals die van UBS en Credit Agricole. In het hoogrentende segment waren we actief in Banco Espirito Santos, aanvankelijk via kapitaalstructuurarbitrage en vervolgens als een pairs trade met BCP. De kredietfundamentals lijken inmiddels te verbeteren en de waarderingen lijken redelijk. De liquiditeit van de centrale bank blijft gunstig, en in een lagerenteklimaat zullen inkomstengenererende activa volgens ons populair blijven. OVERZICHT VAN HET TOTAALRENDEMENT voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari 2015 Toelichtingen Inkomsten Nettovermogensverliezen 2 (2.950) (4.884) Inkomsten Uitgaven 4 (6.011) (4.953) Financieringskosten: Valutaverlies op uitkering 6 (929) (215) Kosten derivaten 6 (9.927) (2.767) Rente 6 (7) (2) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting 5 (19) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen 6 (17.022) (10.787) Valutaverlies op omrekening* (55.378) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (58.204) (5.702) OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Verwateringscorrectie Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (zie Overzicht van het totaalrendement hierboven) (58.204) (5.702) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand BALANS op 21 januari 2015 Toelichtingen Activa Beleggingsactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (54.937) (18.228) Andere verplichtingen Crediteuren 9 (10.418) (26.582) Te betalen uitkering op uitkeringsaandelen (7) Totaal andere passiva (10.425) (26.582) Totaal passiva (65.362) (44.810) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen VERKLARING VAN DE DIRECTIE Hierbij certificeren wij het jaarverslag en de financiële overzichten namens de Directie van Threadneedle Investment Services Limited. T N Gillbanks Bestuurder 11 maart 2015 N J Ring Bestuurder Zie pagina voor de vergelijkende tabellen. *Het valutaverlies op omrekening is afzonderlijk vermeld in Wij verwijzen naar boekhoudbeleid 8 voor nadere details. 4

6 Threadneedle Credit Opportunities Fund UITKERINGSOVERZICHT voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari 2015 Verdeling van de rente in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Bruto-inkomsten* Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Te betalen uitkering /07/14 tot 21/01/15 0,8543 0,8543 Totaal uitkeringen voor de periode 0,8543 Klasse 1 aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd 22/01/14 tot 21/01/15 2,0556 2,0556 1,5595 Totaal uitkeringen voor de periode 2,0556 1,5595 Klasse 1 GBP Hedged aandelen Netto kapitalisatie Uitkerings- Bruto Inkomsten Netto-inkomsten Netto-inkomsten Netto- gekapitaliseerd gekapitaliseerd periode Inkomsten belasting Inkomsten 22/01/14 tot 21/01/15 2,6659 0,5332 2,1327 2,1327 1,5577 Totaal uitkeringen voor de periode 2,1327 1,5577 Klasse 1 USD Hedged aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep 1 22/01/14 tot 21/01/15 1,6575 1,6575 1,0719 Totaal uitkeringen voor de periode 1,6575 1,0719 Klasse 2 aandelen Bruto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Bruto-inkomsten Bruto-inkomsten gekapitaliseerd gekapitaliseerd 22/01/14 tot 21/01/15 2,2903 2,2903 2,0540 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2903 2,0540 Klasse 2 GBP Hedged aandelen Netto-inkomsten** Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Inkomsten belasting Netto- Inkomsten Uitkering Te betalen /01/14 tot 21/01/15 0,2133 0,0427 0,1706 0,1706 Totaal uitkeringen voor de periode 0,1706 Klasse 2 GBP Hedged aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Bruto Inkomsten Inkomsten belasting Netto-inkomsten Netto-inkomsten Netto- gekapitaliseerd gekapitaliseerd Inkomsten 22/01/14 tot 21/01/15 2,4125 0,4825 1,9300 1,9300 1,1776 Totaal uitkeringen voor de periode 1,9300 1,1776 Klasse * 1 Bruto-uitkeringsaandelen geïntroduceerd op 17 juli **-uitkeringsaandelen geïntroduceerd op 19 november

7 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 januari BOEKHOUDKUNDIG BELEID (1) Basis voor de financiële verslaggeving De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kostprijs, zoals gewijzigd door de herwaardering van beleggingen en overeenkomstig de UK Generally Accepted Accounting Practice (de UK GAAP ) en overeenkomstig de Statement of Recommended Practice (de SORP ) for Financial Statements of Authorised Funds, zoals gepubliceerd door de Investment Association (IA) (voorheen de Investment Management Association (IMA)) in oktober (2) Toerekening van inkomsten Inkomsten zijn op basis van de volgende grondslagen opgenomen in het Overzicht van het totaalrendement: Rente op schuldbewijzen, bankdeposito s en deposito s op korte termijn worden verrekend bij de verwerving. Bij schuldinstrumenten wordt ieder verschil tussen aanschaffingskosten en eindwaarde geboekt als inkomsten over de looptijd van het instrument waarbij het effectief rendement wordt gehanteerd als basis voor de berekening van de afschrijving. (3) Verwerking van uitgaven (beheerkosten inbegrepen) Alle andere uitgaven dan degene in verband met de aankoop of verkoop van beleggingen worden in het Overzicht van het totaalrendement opgenomen als uitgaven. Kosten worden verwerkt volgens het toerekeningsbeginsel en omvatten, indien van toepassing, niet-verrekenbare BTW. Daarnaast heeft de ACD recht op een prestatievergoeding indien de nettovermogenswaarde per aandeel van het fonds de betreffende referentieindex overtreft. Vergoedingen die door outperformance ontstaan, worden toegerekend aan het vermogen. De prestatievergoeding kan slechts aan het einde van een performanceperiode, d.w.z. per 31 december, worden toegerekend en wordt binnen één maand na die datum uitbetaald. Als er sinds de lancering van de aandelenklasse geen prestatievergoeding is toegerekend, is een prestatievergoeding pas verschuldigd wanneer er sprake is van een positief rendementsverschil en er aan het eind van de performanceperiode sprake is van een aangroei van de prestatievergoeding. Nadere informatie, ook over de betreffende referentie-index, staat onder de kop Uitgaven. (4) Toewijzing van inkomsten en uitgaven aan verschillende aandelenklassen De toewijzing van inkomsten en uitgaven aan elke aandelenklasse is gebaseerd op het deel van het nettokapitaalvermogen van het fonds dat aan elke aandelenklasse kan worden toegewezen op de dag dat de inkomsten worden verworven of de uitgaven worden gemaakt. De jaarlijkse beheerkosten en registratiekosten worden toegerekend aan elke specifieke aandelenklasse. (5) Toerekening van rendement op Hedged aandelenklassen Dankzij Hedged aandelenklassen kan de ACD gebruikmaken van valutahedgingtransacties om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta of Referentievaluta s en de Hedged Valuta te verlagen (zie bladzijden 23 en 24 voor nadere definities). Waar van toepassing, wordt de toerekening van rendement uit hedgingtransacties uitsluitend toegepast met betrekking tot die Hedged aandelenklasse. (6) Uitkeringsbeleid Wanneer voor een aandelenklasse de inkomsten uit beleggingen hoger zijn dan de uitgaven, vindt er een uitkering vanuit die aandelenklasse plaats. Als de uitgaven en de belastingen voor een aandelenklasse hoger zijn dan de inkomsten, dan vindt er geen uitkering voor die aandelenklasse plaats en dan wordt het tekort gecompenseerd vanuit het vermogen. De toerekenbare inkomsten van kapitalisatieaandeelhouders worden aan het eind van elke uitkeringsperiode niet uitgekeerd, maar vormen herbelegde inkomsten. (7) Basis voor de waardebepaling van beleggingen De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële marktprijs om 12 uur s middags (Britse tijd), zijnde het waarderingstijdstip op de laatste werkdag van de boekhoudperiode. Beleggingen worden vermeld tegen marktwaarde, die doorgaans wordt gevormd door de biedwaarde van elk effect. Deze biedwaarden worden verkregen uit onafhankelijke prijsbronnen; indien er geen onafhankelijke prijsbron beschikbaar is, worden de prijzen verkregen bij een broker. Daar waar de ACD vindt dat deze waarderingen geen juiste afspiegeling vormen van de reële waarde van het effect, wordt een correctie op de reële waarde toegepast op basis van de mening van de ACD betreffende de reële waarde. (8) Wisselkoersen Activa en verplichtingen in een vreemde valuta worden omgerekend in de lokale valuta van het subfonds (de euro) tegen de wisselkoers om uur (Britse tijd), zijnde het waarderingstijdstip op de laatste werkdag van de verslagperiode. Inkomsten en uitgaven die in een vreemde valuta luiden worden in de lokale valuta van het subfonds omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de transactie. Ten behoeve van de financiële verslaglegging worden de cijfers van de Maatschappij gepresenteerd in Britse pond. Omrekeningscorrecties ten gevolge van de omrekening van het subfonds in de presentatievaluta van de Maatschappij zijn opgenomen in Valutaverlies op omrekening in het Overzicht van het totaalrendement en in de Financieringskosten als een Valutaverlies op omrekening. In voorbije jaren werd de valutawinst of het valutaverlies bij omrekening van kaptaalactiviteiten niet afzonderlijk vermeld en maakte zij/het deel uit van de netto kapitaalverliezen. (9) Belasting Er wordt een vennootschapsbelasting geheven van 20% van de inkomsten waarop vennootschapsbelasting verschuldigd is, min uitgaven. Uitgestelde belastingverplichtingen worden volledig opgenomen voor alle posten die voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden aan verschillende verslagperioden worden toegerekend, en uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor zover wordt aangenomen dat ze zullen kunnen worden gerecupereerd. Een nadere analyse van de uitgestelde belastingvorderingen is opgenomen in toelichting 5. (10) Derivaten Het rendement op derivatentransacties wordt verwerkt als vermogen of inkomsten afhankelijk van de reden en de omstandigheden van de transactie. Wanneer er posities worden genomen om het vermogen te beschermen of te verhogen, dan zijn de rendementen vermogen, en wanneer ze inkomsten genereren of beschermen, zijn de rendementen inkomsten. Wanneer posities totaalrendementen genereren, worden de rendementen gespreid over vermogen en inkomsten om de aard van de transactie te weerspiegelen. In het Overzicht van het totaalrendement worden vermogenswinsten of -verliezen opgenomen onder Nettovermogenswinsten/(-verliezen) en worden inkomsten of uitgaven geboekt onder respectievelijk Inkomsten of Financieringskosten. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot derivaten worden ten behoeve van de informatieverschaffing gesaldeerd. Het netto saldo wordt ofwel onder inkomsten ofwel onder financieringskosten opgenomen, afhankelijk van het feit of het saldo zich in een positie van netto inkomsten c.q. uitgaven bevindt. 2 NETTOVERMOGENSVERLIEZEN De nettovermogensverliezen voor de periode omvatten: Effecten die geen derivaten zijn (5.382) Derivatencontracten (18.290) (686) Valutatermijncontracten (41.240) Andere verliezen (872) (1.293) Transactiekosten (7) (18) Nettovermogensverliezen (2.950) (4.884) 3 INKOMSTEN Rente op schuldpapieren Rente op kortlopende beleggingen 12 Bankrente Totaal inkomsten

8 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten (vervolg) 4 UITGAVEN Te betalen aan de ACD of zijn geassocieerden, en hun respectievelijke vertegenwoordigers: Jaarlijkse beheerkosten (5.496) (3.747) **Prestatievergoeding 125 (818) Registratiekosten (482) (328) (5.853) (4.893) Te betalen aan de depositaris of zijn geassocieerden, en hun respectievelijke vertegenwoordigers: Vergoeding van de depositaris (79) (22) Bewaarkosten (45) (22) (124) (44) Andere uitgaven: Wettelijke kosten (18) (11) Accountantskosten (16) (5) (34) (16) *Totale uitgaven (6.011) (4.953) Inclusief * eventuele niet-verrekenbare btw. ** De ACD heeft recht op een prestatievergoeding indien gedurende de performanceperiode de nettovermogenswaarde per aandeel van het fonds 1% (zijnde de hurdle rate ) of meer hoger is dan de Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit Index (totaal beleggingsresultaat, berekend bij sluiting van de markt). De prestatievergoeding is vastgesteld op 20% van de outperformance. De prestatievergoedingen worden berekend per kalenderjaar en kunnen sterk variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van hoe een fonds heeft gepresteerd in vergelijking met zijn benchmark. Omdat de boekhoudperiode valt tijdens de berekeningsperiode van de prestatievergoeding, worden de prestatievergoedingen op dat moment wel berekend, maar stellen ze niet noodzakelijkerwijs het werkelijke bedrag voor dat zal worden betaald. Dat betekent dat eerder berekende bedragen mogelijk moeten worden aangepast. De prestatievergoeding is van nature een vermogensbeslag en wordt daarom ten laste van het vermogen geboekt. 5 BELASTING a) Analyse van de belastingen voor de periode Buitenlandse belastingen (19) Totaal actuele belastingen (toelichting 5b) (19) Totaal belastingen over periode (19) b) Factoren die de belastingen voor de periode beïnvloeden Netto-inkomsten vóór belasting Netto inkomsten vóór belasting vermenigvuldigd met het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting van 20% (3.429) (1.998) Effecten van: Buitenlandse belastingen (19) Buitengewone uitgaven 539 (160) Uitkeringen die worden behandeld als van de belasting aftrekbare bedragen Overheveling van conversie van RDR van vermogen (1) Actuele belastingen voor de periode (toelichting 5a) (19) Het fonds heeft niet gebruikgemaakt van een uitgestelde belastingvordering van nihil (2013: ) als gevolg van ongebruikte beheerkosten. Deze kosten zullen alleen maar worden gebruikt als de behandeling van de rente-uitkeringen door het fonds of de aard van de kapitaalwinsten verandert. Er zijn voor alle uitkeringen gedurende de periode uitkeringen van rente geweest. Er zal in naam van de aandeelhouder een inkomstenbelasting van 20% worden overgemaakt aan HM Revenue & Customs (de belastingdienst). 6 FINANCIERINGSKOSTEN Uitkeringen en rente Finaal Netto-uitkeringen voor de periode Valutaverlies op uitkering Kosten derivaten Rente 7 2 Totaal financieringskosten Netto-inkomsten na belasting Prestatievergoeding (125) 818 Egalisatie bij conversie 1 Netto-uitkeringen voor de periode De details van de uitkering per aandeel worden vermeld in de tabel op bladzijde 5. 7 DEBITEUREN Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Verkopen in afwachting van afrekening Nog te ontvangen inkomsten Totaal debiteuren KAS- EN BANKTEGOEDEN Bedragen bij futures clearing houses en makelaars Kas- en banktegoeden Totaal kas- en banktegoeden CREDITEUREN Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (9.254) (9.237) Aankopen in afwachting van afrekening (394) (16.403) Nog te betalen kosten (44) (23) Bedragen te betalen aan ACD (339) (611) Verschuldigde inkomstenbelasting (387) (308) Totaal crediteuren (10.418) (26.582) 10 VERWATERINGSCORRECTIE Onder bepaalde omstandigheden is de ACD gerechtigd een verwateringscorrectie in rekening te brengen over aankoop en/of verkoop van aandelen. Indien de correctie inderdaad in rekening wordt gebracht, dan wordt deze in het fonds gestort. Alle details van de werking van de regeling zijn opgenomen in het Prospectus. 11 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN Threadneedle Investment Services Limited is in haar hoedanigheid als ACD een verbonden partij en fungeert als opdrachtgever met betrekking tot alle transacties met aandelen in het fonds. De geconsolideerde gelden die werden ontvangen bij uitgiften en die werden betaald bij annuleringen, worden vermeld in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbare nettovermogen. Bedragen te betalen aan/door Threadneedle Investment Services Limited aan het einde van de boekhoudperiode worden bekendgemaakt in toelichtingen 7 en 9. De aan Threadneedle Investment Services Limited met betrekking tot fondsbeheer, registratiediensten en prestatievergoedingen verschuldigde bedragen zijn vermeld in toelichting 4. De aan het eind van het jaar uitstaande bedragen zijn vermeld in toelichting 9. Alle transacties zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op een normale commerciële basis aangegaan. 7

9 Threadneedle Credit Opportunities Fund Toelichtingen bij de financiële overzichten (vervolg) 12 AANDEELHOUDERSKAPITAAL Het Threadneedle Credit Opportunities Fund heeft momenteel vier aandelenklassen: Klasse 1, Klasse 1 Hedged, Klasse 2 en Klasse 2 Hedged. Dit zijn de kosten voor elke aandelenklasse: Jaarlijkse beheerkosten Klasse 1 aandelen 1,00% Klasse 1 Hedged aandelen 1,25% Klasse 2 aandelen 0,50% Klasse 2 Hedged aandelen 0,65% Registratiekosten Klasse 1 aandelen 0,110% Klasse 1 Hedged aandelen 0,110% Klasse 2 aandelen 0,035% Klasse 2 Hedged aandelen 0,035% De nettovermogenswaarde van elke aandelenklasse, de nettovermogenswaarde per aandeel en het aantal aandelen in elke klasse ziet u in de vergelijkende tabel op bladzijde 20. De uitkering per aandelenklasse ziet u in de verdelingstabel op bladzijde 5. Alle klassen hebben dezelfde rechten bij liquidatie. 13 DERIVATEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN Bij het nastreven van zijn beleggingsdoelstelling kan het fonds gebruikmaken van diverse financiële instrumenten. Deze financiële instrumenten omvatten effecten, derivaten en andere beleggingen, liquiditeiten, debiteuren en crediteuren die rechtstreeks uit de activiteiten van de fondsen voortvloeien, bijvoorbeeld met betrekking tot verkopen en aankopen die in afwachting van afrekening zijn, te ontvangen bedragen wegens afgiftes en te betalen bedragen wegens innames, en debiteuren wegens overlopende activa. Het fonds kan ten behoeve van efficiënt portfoliobeheer ook diverse derivatentransacties aangaan. Verder sluit het fonds uitsluitend derivatencontracten af indien zowel het derivateninstrument als de tegenpartij is goedgekeurd door de ACD. De voornaamste risico s die verbonden zijn aan financiële instrumenten, en het beleid van de ACD voor het beheer van deze risico s worden hieronder uiteengezet. Dit beleid is gedurende de hele verslagperiode gevolgd. Dit beleid is consequent geweest voor de huidige en de vorige periode waarop deze financiële overzichten van toepassing zijn. Marktprijsrisico Marktprijsrisico komt hoofdzakelijk voort uit onzekerheid over de toekomstige prijzen van financiële instrumenten die men bezit. Het vertegenwoordigt het mogelijke verlies dat het fonds kan lijden door zijn marktposities in geval van prijsbewegingen. Dit betekent dat de waarde van het effectenbezit van een belegger zowel kan stijgen als dalen, en dat een belegger het door hem belegde bedrag wellicht niet terug ontvangt. Obligatiefondsen werken met een diversiteit aan vastrentende instrumenten die moeilijk te waarderen en/of te liquideren kunnen zijn. Beleggers moeten rekening houden met de blootstellingsgraad van deze fondsen in de context van al hun beleggingen. De beleggingsportfolio van het fonds is blootgesteld aan koersschommelingen, die door de ACD worden gecontroleerd overeenkomstig het beleid dat is uiteengezet in het Prospectus. De beleggingsrichtlijnen en beleggings- en leenbevoegdheden die zijn uiteengezet in de akte van oprichting, het Prospectus en in het Collective Investment Schemes Sourcebook van de Financial Conduct Authority beschrijven de aard van het marktrisico waar het fonds aan blootgesteld is. Gevoeligheidsanalyse Omdat er derivaten worden gebruikt, zullen de procentuele schommelingen van de waarde van het fonds afwijken van de procentuele schommelingen van de markten. De invloed van de verschillende marktschommelingen op het fonds wordt hieronder geïllustreerd. Wijziging in de waarde van het fonds Wijziging in de waarde van het fonds Wijziging in marktwaarde % % % Rentevoet Stijging van de rentevoeten met: 0,50 (0,55) (0,07) 1,00 (1,09) (0,14) 2,00 (2,18) (0,28) Daling van de rentevoeten met: (0,50) 0,55 0,07 (1,00) 1,09 0,14 (2,00) 2,19 0,28 Credit Swaps De credit spread is verbreed met: 0,50 (1,83) (0,44) 1,00 (3,67) (0,88) 2,00 (7,35) (1,77) De credit spread is versmald met: (0,50) 1,83 0,44 (1,00) 3,66 0,88 (2,00) 7,32 1,76 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds onvoldoende liquiditeiten bijeen kan brengen om op een bepaald moment aan zijn verplichtingen te voldoen. Een van de sleutelfactoren die hierop invloed hebben is het vermogen beleggingen te kunnen verkopen tegen, of in de buurt van, de reële waarde zonder een significant verlies op te lopen. Onder normale omstandigheden blijven de fondsen hun vermogen bijna volledig beleggen. Wanneer de omstandigheden dat echter vereisen, ofwel in geval van illiquide effectenmarkten, ofwel in geval van veel annuleringen binnen het fonds, kan het zijn dat het fonds kasgeld en/of meer liquide activa gaat houden. Van tijdelijk hogere liquiditeitsniveaus kan er ook sprake zijn tijdens het uitvoeren van een wijziging in assetallocatiebeleid, of na een grote emissie van aandelen. De ACD beheert de liquide middelen van het fonds teneinde te kunnen garanderen dat het aan zijn verplichtingen kan voldoen. De ACD ontvangt dagelijks een rapport over inschrijvingen en annuleringen, waardoor de ACD in staat is liquide middelen uit de fondsportfolio op te nemen en zo te kunnen voldoen aan inkoopverzoeken. Behalve dat de ACD de marktliquiditeit van alle effecten controleert, in het bijzonder gericht op de markt voor Floating Rate Notes (FRN), wil hij er ook voor zorgen dat het fonds voldoende liquiditeiten bezit om tegemoet te komen aan bekende en potentiële inkoopactiviteiten. De saldi van de liquiditeiten van het fonds worden dagelijks gevolgd door de ACD en het Administratiekantoor. Wanneer beleggingen niet op tijd te gelde gemaakt kunnen worden om aan een potentiële verplichting te kunnen voldoen, kan het fonds tot 10% van zijn waarde lenen om de betaling te kunnen waarborgen. Alle financiële verplichtingen van het fonds zijn direct of binnen één jaar opvraagbaar. Kredietrisico Kredietrisico vloeit voort uit drie hoofdbronnen. In de eerste plaats: de mogelijkheid dat de emittent van een effect niet in staat is de rente en hoofdsom tijdig te betalen. In de tweede plaats: bij door activa gedekte beleggingen (waaronder FRN s) bestaat de mogelijkheid van verzuim van emittent en verzuim in de onderliggende activa, waardoor het kan gebeuren dat het fonds de oorspronkelijk belegde hoofdsom niet terug ontvangt. In de derde plaats: er bestaat tegenpartijrisico. Dit is het risico dat de tegenpartij de belegging voor een koop, of liquide middelen voor een verkoop, niet levert nadat het fonds zijn verplichtingen heeft vervuld, hetgeen ertoe kan leiden dat het fonds verlies lijdt. Om het kredietrisico te beheren, is het fonds onderworpen aan beleggingslimieten voor emittenten van effecten. De kredietratings van emittenten worden periodiek geëvalueerd en er wordt een lijst met goedgekeurde emittenten bijgehouden en bewaakt. Daarenboven koopt en verkoopt het fonds beleggingen uitsluitend via brokers die door de ACD zijn goedgekeurd als aanvaardbare tegenpartij en worden er limieten gesteld en bewaakt om de blootstelling aan individuele brokers te beperken. Wijzigingen in financiële ratings van brokers worden periodiek geëvalueerd. Het fonds kan beleggen in obligaties (van minder dan beleggingsniveau) die als riskanter worden beschouwd. Dit brengt een potentieel hoger risico voor wanbetalingen met zich mee en kan zowel de inkomsten als de kapitaalswaarde van het fonds aantasten. Nadere gegevens staan in het portfolio-overzicht. 8

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2014 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij... 3 Verslag

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie