THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC"

Transcriptie

1 Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com

2 Inhoud Informatie over de Maatschappij... 2 Verklaring van de directie... 3 Threadneedle Credit Opportunities Fund... 4 Beleggingsportefeuille Vergelijkende tabellen Overzicht van de lopende kosten Risico- en opbrengstprofielen Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen Totaal aankopen en verkopen Rendementsoverzicht VK-universum Rendementsoverzicht Offshore-universum Voor meer informatie Adressenlijst Belangrijke informatie

3 Informatie over de Maatschappij Vennootschap Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Registratienummer IC Raad van Bestuur van de ACD Voorzitter en CEO C D Fleming Statutaire zetel 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk Directie Threadneedle Investment Services Limited is de Authorised Corporate Director ( ACD ), en de enige directeur. Overige directieleden T N Gillbanks D Jordison (aangesteld in de Raad op 29 juli 2014) P J W Reed (ontslag genomen uit de Raad op 30 juni 2014) N J Ring A Roughead (aangesteld in de Raad op 7 juli 2014) 2

4 Verklaring van de directie De ACD, Threadneedle Investment Services Limited, heeft het genoegen u het Tussentijds verslag en de Financiële overzichten voor Threadneedle Focus Investment Funds ICVC voor de periode tot 21 juli 2014 te presenteren. Wij hopen dat het verslag uw vragen zal beantwoorden. Als u echter nadere informatie wenst over een bepaald aspect van uw belegging, of over andere producten van Threadneedle, helpen wij u graag verder. Ook kunt u naar de website gaan voor nadere informatie over Threadneedle. Hartelijk dank voor uw aanhoudende steun. Campbell Fleming Bestuurder 3

5 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsverslag Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Credit Opportunities Fund is het onder alle marktomstandigheden behalen van een positief totaalrendement over een periode van maanden. Er is een risico voor het kapitaal en er is geen garantie dat een dergelijk rendement zal worden geboekt in die maanden of een andere tijdsspanne. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van het vermogen van het fonds om blootstelling te verwerven aan een scala van kredietgerelateerde instrumenten, en wel door direct of indirect te beleggen in deze effecten. Deze instrumenten genereren rendement uit contractueel vastgelegde inkomstenstromen en uit wijzigingen in kredietwaardigheid. De ACD belegt primair in bedrijfsobligaties, staatsobligaties en andere schuldpapieren, waaronder geldmarktinstrumenten. Indien de ACD dat wenselijk acht, kan hij verder tot maximaal één derde van het totale vermogen van het fonds beleggen in andere effecten en deposito s. Voor liquiditeitsdoeleinden mag hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen. Bovendien mag de ACD gebruikmaken van derivaten en termijntransacties. Via derivaten kan de ACD lange en korte posities innemen. Performance van Klasse 1 Bruto Kapitalisatieaandelen Gedurende de zes maanden tot 21 juli is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle Credit Opportunities Fund gestegen van 1,2796 naar 1,3037 euro. Het totaalrendement van het fonds over de twaalf maanden eindigend op 31 juli 2014, inclusief bruto herbelegde inkomsten in euro, bedraagt +2,07 %. Ter vergelijking: de Citigroup Euro Deposit (1 month) Total Return Index boekte over dezelfde periode een rendement van +0,06%. Activiteit in de portefeuille De eerste helft van 2014 werd gekenmerkt door stijgende spreads zowel op de Europese beleggingsmarkten als op de markten voor hoogrendend krediet. Het Europese bedrijfskrediet blijft een stabiele vermogensklasse omdat bedrijven en vennootschappen profiteerden van de nulrente om zich goedkoop te herfinancieren. De verzekeringen bleven op recordniveau, beleggers in aandelen bleven op zoek naar rendement. Algemeen gesproken werd in het afgelopen semester op de Europese beleggingsmarkten een spread van om en bij de 14 basispunten geregistreerd. Op de Europese markten voor hoogrentend krediet trok de spread zelfs aan met 6 basispunten. Maar we noteren ook dat de beleggingsmarkten zakten tot 97 basispunten en de markt voor hoogrentend krediet liet op haar dieptepunt in juni laagtes aantekenen van 299 basispunten, alvorens de risicoaversie afnam en de spreads weer toenamen. Voor wat betreft positionering en activiteit richtten we ons, zowel voor wat betreft onze directionele boekingen en onze boekingen in relatieve waarde op het laaggewaarde nieuwe Basel-III-conforme achtergesteld bankpapier (bekend als CoCos) ten overstaan van oudere achtergestelde bankschulden en brachten we deze op hetzelfde niveau in de kapitaalstructuur. De omstandigheden waarin deze nieuwe stijl Cocos-ervaring verliest maar de schulden oude stijl worden gevrijwaard, zijn erg beperkt. Daarom zijn we van mening dat beide types gelijkwaardig moeten worden gewaardeerd. Het prijsverschil tussen beiden is significant. Hoewel event-aandelen, rekening houdend met het risico een goede return kunnen bieden, zijn ze op dit moment aantrekkelijk als inkomstenbron, terwijl tegelijk het kapitaalverlies wordt beperkt eerder dan wel om een belangrijke kapitaalwinst te kunnen realiseren. In dit verband verhoogden we Kelda (Yorkshire Water Services) 2017 callable bonds met een 2,8 % yield-to-call. In geval van een call wordt de coupon verhoogd naar Libor+840. Pennon is een ander voorbeeld waar een gelijkaardige strategie hebben gevolgd. De risicomarkten ondervonden de gevolgen van een reeks geopolitieke gebeurtenissen die voor gevolg hadden dat de afgelopen maanden de high-yiels spreads met 100 basispunten breder werden. Algemeen gesproken verwachten we dat de zoektocht naar rendement de financiële markten in de toekomst zullen blijven omhoogstuwen. Tegelijk noteren we dat de onmiddellijke vooruitzichten kunnen worden beïnvloed door de wijze waarop deze geopolitieke problemen zich verder ontwikkelen, een aantal ervan lijken bijna te zijn opgelost, hoewel Rusland in dit geheel een onzekerheid blijft. OVERZICHT VAN HET TOTAALRENDEMENT voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli Inkomsten Nettovermogens(-verliezen)/winsten (19.383) Inkomsten Uitgaven (3.716) (1.632) Financieringskosten: Kosten derivaten (3.894) (1.093) Valuta(-verlies)/-winst op netto-inkomsten (45) (111) Rente (1) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (217) (127) Netto-inkomsten na belasting Totaal rendement (12.648) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar aandeelhouders door beleggingsactiviteiten (12.648) zxczzzzzzzzzzzzzz BALANS op 21 juli 2014 Januari Activa Beleggingsactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (19.641) (18.228) Andere verplichtingen Crediteuren (15.626) (26.582) Totaal andere verplichtingen (15.626) (26.582) Totaal verplichtingen (35.267) (44.810) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zxczzzzzzzzzzzzzz N J Ring Bestuurder 4 september 2014 T N Gillbanks Bestuurder OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) (92.669) Verwateringscorrectie Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Overzicht van het Totaalrendement ) (12.648) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand zxczzzzzzzzzzzzzz De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat de Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 21 januari 2014 betreft, en dat het cijfer dat staat in de Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 21 juli 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. 4 Toelichtingen bij de financiële overzichten voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli BOEKHOUDKUNDIG BELEID (1) Basis voor de financiële verslaggeving De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kostprijs, als gewijzigd door de herwaardering van beleggingen en overeenkomstig de UK Generally Accepted Accounting Practice (de UKGAAP ) en overeenkomstig de Statement of Recommended Practice (de SORP ) for Financial Statements of Authorised Funds, als gepubliceerd door de Investment Management Association (IMA) in oktober De toegepaste boekhoudkundige grondslagen komen overeen met die van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 21 januari 2014 en zijn beschreven in die jaarrekening. (2) Toelichtingen Overeenkomstig de richtlijnen van de SORP heeft het fonds gebruikgemaakt van de mogelijkheid om geen nadere toelichtingen bij de financiële overzichten te verstrekken.

6 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille op 21 juli 2014 Participatie Belegging Participatie Belegging AUSTRALIË 4,71% (2,40%) AAA 0,13% (0,21%) EUR Firstmac Bond Trust 0.443% 15/08/ ,13 A 0,82% (0,00%) EUR Scentre Management 2.25% 16/07/ ,82 A 0,62% (0,65%) GBP QBE Insurance Group 6.125% 28/09/ ,62 BBB+ 1,88% (0,32%) EUR SGSP Australia Assets Pty 2% 30/06/ ,57 AUD SGSP Australia Assets Pty 5.5% 12/03/ ,31 BBB 1,26% (1,07%) EUR *Santos Finance 8.25% 22/09/ ,26 OOSTENRIJK 0,95% (0,94%) A 0,00% (0,46%) Baa2 0,00% (0,15%) Totaal Australië ,71 Ba2 0,49% (0,00%) EUR BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 8.125% 30/10/ ,49 Caa1 0,46% (0,00%) EUR Hypo Alpe-Adria-Bank International 4.375% 24/01/ ,46 Totaal Oostenrijk ,95 BELGIË 1,06% (0,66%) BBB 0,41% (0,00%) USD *KBC Bank 8% 25/01/ ,41 BB+ 0,00% (0,66%) BB 0,65% (0,00%) EUR *KBC Groep 5.625% 29/03/ ,65 Totaal België ,06 BRAZILIË 0,00% (0,16%) BBB 0,00% (0,16%) Totaal Brazilië CANADA 0,21% (0,00%) BBB 0,21% (0,00%) USD TransAlta 1.9% 03/06/ ,21 Totaal Canada ,21 CAYMANEILANDEN 4,69% (4,43%) AA 0,00% (0,71%) A+ 0,00% (0,53%) GBP GBP *Thames Water Utilities Cayman Finance 5.375% 21/07/ , *Yorkshire Water Services Bradford Finance 6% 24/04/ ,30 BBB 0,70% (0,11%) USD Petrobras International Finance 3.875% 27/01/ ,70 Totaal Caymaneilanden ,69 CHILI 0,73% (0,92%) A 0,73% (0,92%) USD Banco Santander Chile % 19/01/ ,73 Totaal Chili ,73 KROATIË 0,00% (0,25%) B 0,00% (0,25%) Totaal Kroatië TSJECHIË 0,24% (0,00%) B+ 0,24% (0,00%) EUR CE Energy 7% 01/02/ ,24 Totaal Tsjechië ,24 DENEMARKEN 0,87% (1,13%) BBB 0,66% (0,00%) GBP *Danske Bank 5.375% 29/09/ ,66 BBB 0,21% (0,67%) EUR *Danske Bank 5.75% 31/10/ ,21 B+ 0,00% (0,46%) Totaal Denemarken ,87 FINLAND 0,00% (0,11%) B+ 0,00% (0,11%) Totaal Finland FRANKRIJK 3,23% (4,50%) BBB 0,00% (0,58%) BBB 0,92% (1,21%) USD *Credit Agricole 8.125% 19/09/ ,92 BB+ 0,39% (1,23%) EUR *Credit Agricole 6.5% 29/04/ ,39 BB 0,24% (0,00%) EUR Novafives % 30/06/ ,24 B+ 1,68% (0,77%) EUR Labco 8.5% 15/01/ ,24 EUR Numericable Group 5.375% 15/05/ ,33 EUR Numericable Group 5.625% 15/05/ ,11 USD A 0,00% (0,23%) BBB 3,99% (2,85%) *Hutchison Whampoa International 10 6% 29/04/ ,55 Zonder rating 0,00% (0,71%) Totaal Frankrijk ,23 5

7 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging DUITSLAND 2,01% (1,22%) B 0,38% (0,28%) EUR Unitymedia KabelBW 9.625% 01/12/ ,38 CCC 0,00% (0,94%) CCC+ 1,63% (0,00%) EUR KP Germany Erste % 15/07/ ,89 EUR Pfleiderer 7.875% 01/08/ ,74 Totaal Duitsland ,01 GUERNSEY 0,54% (0,00%) BBB 0,54% (0,00%) USD *Credit Suisse Group Guernsey I 7.875% 24/02/ ,54 Totaal Guernsey ,54 ITALIË 3,06% (5,67%) BBB+ 0,00% (0,54%) BBB 0,00% (1,54%) Baa2 0,00% (0,77%) BB+ 2,08% (1,91%) GBP Telecom Italia 5.625% 29/12/ ,08 (P)B 0,00% (0,27%) Zonder rating 0,98% (0,64%) EUR Davide Campari-Milano 4.5% 25/10/ ,98 Totaal Italië ,06 JAPAN 0,47% (0,52%) BB 0,47% (0,52%) USD Ymobile 8.25% 01/04/ ,24 EUR Ymobile 8.375% 01/04/ ,23 Totaal Japan ,47 JERSEY 2,28% (1,90%) BBB 0,78% (0,00%) EUR ProSecure Funding LP 4.668% 30/06/ ,78 BBB 0,45% (0,57%) GBP UBM 6.5% 23/11/ ,45 Ba1 0,00% (1,04%) BB 0,82% (0,00%) GBP AA Bond 9.5% 31/07/ ,82 Not rated 0,23% (0,29%) GBP AA PIK 9.5% 07/11/ ,23 Totaal Jersey ,28 LUXEMBURG 6,78% (10,26%) BBB 0,74% (2,21%) EUR GELF Bond Issuer I 3.125% 03/04/ ,74 Baa1 0,00% (0,64%) BBB 0,87% (0,00%) USD Gazprom OAO Via Gaz Capital 4.95% 23/05/ ,87 BB+ 0,22% (0,00%) EUR Dufry Finance SCA 4.5% 15/07/ ,22 BB 1,12% (1,06%) EUR Wind Acquisition Finance 4% 15/07/ ,12 BB 1,06% (1,24%) EUR Empark Funding 5.742% 15/12/ ,10 EUR Fiat Finance & Trade 7.625% 15/09/ ,68 EUR Sunrise Communications International 7% 31/12/ ,28 (P)BB 0,00% (0,11%) B+ 0,44% (2,54%) EUR BMBG Bond Finance SCA 5.203% 15/10/ ,33 CHF Matterhorn Mobile 6.75% 15/05/ ,11 B 1,41% (0,00%) EUR Altice 7.25% 15/05/ ,48 EUR Wind Acquisition Finance 7% 23/04/ ,93 B 0,17% (1,53%) EUR Xella Holdco Finance 9.125% 15/09/ ,17 CCC+ 0,75% (0,47%) EUR Bilbao Luxembourg 10.5% 01/12/ ,22 EUR Kleopatra Holdings 1 SCA 10.25% 15/08/ ,53 MEXICO 0,90% (0,64%) A 0,00% (0,64%) CCC 0,00% (0,46%) Totaal Luxemburg ,78 BBB+ 0,90% (0,00%) GBP United Mexican States 5.625% 19/03/ ,90 Totaal Mexico ,90 NEDERLAND 14,26% (11,31%) A 1,70% (0,00%) AUD ABN AMRO Bank 4.75% 05/02/ ,70 A 0,37% (1,59%) EUR Achmea 2.5% 19/11/ ,37 BBB+ 0,98% (1,27%) USD *ING Bank 4.125% 21/11/ ,98 BBB 1,49% (2,24%) USD Deutsche Annington Finance 3.2% 02/10/ ,08 EUR *Tennet Holding 6.655% 29/06/ ,41 6

8 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging BBB 2,95% (0,88%) EUR Bharti Airtel International Netherlands 3.375% 20/05/ ,51 EUR Bharti Airtel International Netherlands 4% 10/12/ ,66 EUR Madrilena Red de Gas Finance 3.779% 11/09/ ,68 USD Petrobras Global Finance 3.25% 17/03/ ,10 Baa3 0,00% (0,77%) BB+ 0,99% (3,14%) EUR *Deutsche Annington Finance 4.625% 08/04/ ,56 EUR *Telefonica Europe 6.5% 29/09/ ,19 GBP *Telefonica Europe 6.75% 29/11/ ,13 EUR *Telefonica Europe 7.625% 29/09/ ,11 BB 1,39% (0,58%) EUR GMAC International Finance 7.5% 21/04/ ,32 EUR *Koninklijke KPN 6.125% 29/03/ ,07 BB 1,64% (0,00%) EUR Ziggo Bond 8% 15/05/ ,64 B 0,93% (0,84%) EUR Schaeffler Holding Finance 6.875% 15/08/ ,93 B 0,11% (0,00%) EUR PortAventura Entertainment Barcelona 5.935% 01/12/ ,11 (P)B3 0,48% (0,00%) EUR Ziggo Bond 8% 15/05/ ,48 Not rated 1,23% (0,00%) EUR Celesio Finance B.V. 4.5% 26/04/ ,38 EUR Vesteda Finance 1.75% 22/07/ ,85 Totaal Nederland ,26 NOORWEGEN 1,80% (1,57%) BB+ 1,80% (1,40%) USD Eksportfinans 2% 15/09/ ,66 USD Eksportfinans 2.375% 25/05/ ,44 USD Eksportfinans 3% 17/11/ ,70 PERU 0,20% (0,00%) Ba3 0,00% (0,17%) Totaal Noorwegen ,80 BBB+ 0,20% (0,00%) USD Financiera de Desarrollo 3.25% 15/07/ ,20 Totaal Peru ,20 PORTUGAL 1,25% (1,56%) BB 0,00% (1,56%) B3 1,25% (0,00%) EUR Banco Espirito Santo 4% 21/01/ ,25 Totaal Portugal ,25 REPUBLIEK IERLAND 5,72% (3,51%) Baa3 0,00% (0,50%) BB+ 0,79% (1,02%) EUR Bank of Ireland 3.25% 15/01/ ,79 BB 1,94% (0,99%) EUR Allied Irish Banks 5.625% 12/11/ ,94 B+ 2,31% (0,29%) EUR Ardagh Packaging Finance 4.25% 15/01/ ,81 EUR Nara Cable Funding 8.875% 01/12/ ,19 USD Nara Cable Funding 8.875% 01/12/ ,31 B 0,08% (0,10%) EUR Bank of Ireland 10% 19/12/ ,08 CCC+ 0,12% (0,00%) EUR Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/ ,12 Zonder rating 0,48% (0,61%) EUR Baggot Securities 10.24% 29/12/ ,10 EUR Bank of Ireland 10% 30/07/ ,38 Totaal Republiek Ierland ,72 SLOVENIË 1,06% (0,75%) A 1,06% (0,75%) USD Slovenia Government International Bond 4.75% 10/05/ ,06 Totaal Slovenië ,06 SPANJE 1,70% (2,65%) AA 1,47% (0,00%) EUR Kutxabank 1.75% 27/05/ ,47 EUR BBB 0,00% (2,12%) BBB 0,00% (0,38%) BB 0,23% (0,00%) *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 7% 29/12/ ,23 (P)B 0,00% (0,15%) Totaal Spanje ,70 ZWEDEN 1,60% (0,68%) BBB+ 0,53% (0,68%) USD *Svensk Exportkredit 2.875% 14/11/ ,53 B+ 1,07% (0,00%) USD Eileme % 31/01/ ,35 EUR Eileme % 31/01/ ,44 EUR TVN Finance III 7.375% 15/12/ ,28 Totaal Zweden ,60 7

9 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging ZWITSERLAND 1,94% (1,26%) BBB 1,94% (0,00%) EUR *UBS 4.75% 12/02/ ,57 USD UBS 5.125% 15/05/ ,79 USD *UBS Jersey 7.25% 22/02/ ,58 BBB 0,00% (1,26%) Totaal Zwitserland ,94 THAILAND 1,01% (0,00%) BBB 1,01% (0,00%) USD *Krung Thai Bank 5.2% 26/12/ ,01 Totaal Thailand ,01 TURKIJE 0,41% (0,53%) BBB 0,41% (0,00%) USD Coca-Cola Icecek 4.75% 01/10/ ,41 Baa3 0,00% (0,53%) Totaal Turkije ,41 VAE 2,15% (0,00%) AA 1,10% (0,00%) AUD National Bank of Abu Dhabi 4.75% 19/03/ ,10 A+ 1,05% (0,00%) AUD Emirates NBD 5.75% 08/05/ ,56 AUD First Gulf Bank 5% 01/04/ ,49 Totaal VAE ,15 VERENIGD KONINKRIJK 20,63% (21,71%) AAA 0,00% (0,17%) Aaa 0,00% (0,42%) A 1,09% (0,00%) USD Abbey National Treasury Services London 4% 13/03/ ,05 GBP Canary Wharf Finance II 6.455% 22/10/ ,04 A 0,83% (0,00%) GBP BUPA Finance 3.375% 17/06/ ,39 GBP BUPA Finance 7.5% 04/07/ ,44 BBB+ 0,57% (0,45%) GBP Crh Finance UK 8.25% 24/04/ ,15 GBP *RSA Insurance Group 9.375% 20/05/ ,42 BBB 5,07% (6,86%) USD *BG Energy Capital 6.5% 30/11/ ,59 GBP British Telecommunications 8.5% 07/12/ ,46 GBP ENW Capital Finance 6.75% 20/06/ ,14 USD Imperial Tobacco Finance 2.05% 11/02/ ,72 GBP *Lloyds Bank % 29/05/ ,22 GBP Lloyds Bank 7.625% 22/04/ ,20 USD Nationwide Building Society 5% 01/08/ ,49 GBP Southern Gas Networks % 21/10/ ,19 USD Tate & Lyle International Finance 5% 15/11/ ,06 BBB 3,60% (4,98%) GBP *Barclays Bank 14% 29/11/ ,53 GBP G4S 7.75% 13/05/ ,79 GBP Go-Ahead Group 5.375% 29/09/ ,44 GBP National Express Group 6.25% 13/01/ ,68 EUR *Royal Bank of Scotland 4.625% 22/09/ ,62 EUR Royal Bank of Scotland 6.934% 09/04/ ,54 Baa2 0,10% (0,43%) GBP Safeway 6% 10/01/ ,10 Baa3 0,00% (0,82%) BB+ 0,98% (1,06%) GBP GKN Holdings 6.75% 28/10/ ,47 GBP *Nationwide Building Society 6.875% 11/03/ ,35 USD Royal Bank of Scotland Group 6.125% 15/12/ ,16 BB 0,39% (0,45%) GBP Priory Group No 3 7% 15/02/ ,39 BB 1,01% (1,19%) GBP *Lloyds Banking Group 7% 29/12/ ,29 GBP *Lloyds Banking Group 7.625% 29/12/ ,24 GBP *Lloyds Banking Group 7.875% 29/12/ ,31 EUR OTE 7.25% 12/02/ ,17 B+ 1,64% (0,88%) EUR Boparan Finance 9.75% 30/04/ ,43 GBP Boparan Finance 9.875% 30/04/ ,39 GBP Gala Group Finance 8.875% 01/09/ ,56 GBP Stonegate Pub Financing % 15/04/ ,26 B 1,65% (0,78%) GBP Care UK Health & Social Care % 15/07/ ,49 GBP Co-Operative Bank United Kingdom 5.125% 20/09/ ,33 GBP House of Fraser Funding 8.875% 15/08/ ,45 EUR PPC Finance 5.5% 01/05/ ,08 EUR Vougeot Bidco 5.453% 15/07/ ,30 B 1,06% (0,43%) EUR Kerling % 01/02/ ,06 B3 0,29% (0,00%) GBP Equiniti Newco % 15/12/ ,29 CCC+ 0,31% (0,10%) GBP Annington Finance No 5 13% 15/01/ ,31 8

10 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging Caa 1 0,00% (0,40%) Zonder rating 2,04% (2,29%) GBP First Hydro Finance 9% 31/07/ ,67 GBP *Pennon Group 6.75% 08/03/ ,37 Totaal Verenigd Koninkrijk ,63 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 8,81% (7,16%) AA 1,30% (0,00%) USD Novartis Capital 3.4% 06/05/ ,30 A+ 0,12% (0,01%) GBP Northern Trust 5.375% 11/03/ ,12 A 0,75% (1,26%) GBP *JPMorgan Chase % 30/05/ ,75 BBB+ 3,52% (4,16%) EUR *Bank of America 1.049% 28/03/ ,74 EUR *Citigroup 0.843% 31/05/ ,56 EUR *Citigroup 1.584% 30/11/ ,75 USD Verizon Communications 5.15% 15/09/ ,47 BBB 0,55% (0,43%) USD DTE Energy 3.5% 01/06/ ,27 USD Pacific Gas & Electric 3.75% 15/02/ ,28 BBB 1,10% (0,23%) USD Continental Resources 5% 15/09/ ,62 USD Genworth Holdings 7.625% 24/09/ ,19 USD PPL Capital Funding 4.2% 15/06/ ,29 BB+ 1,47% (0,00%) USD Cimarex Energy 4.375% 01/06/ ,00 USD Concho Resources 5.5% 01/04/ ,47 B 0,00% (1,07%) Totaal Verenigde Staten van Amerika ,81 DERIVATEN (1,65)% ( 1,87%) Valutatermijncontracten 0,10% ( 0,73%) EUR verkopen AUD aankopen Bank of Scotland (3) AUD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (105) (0,01) AUD verkopen EUR aankopen UBS (1) AUD verkopen EUR aankopen Bank of Scotland (4) CHF verkopen EUR aankopen Royal Bank of Canada (2) GBP verkopen EUR aankopen Citigroup (790) (0,10) GBP verkopen EUR aankopen HSBC (793) (0,10) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (31) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (2) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen Bank of Scotland (66) (0,01) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (18) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen Citigroup (1) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (3) GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan 17 GBP verkopen EUR aankopen Bank of Scotland 2 GBP verkopen EUR aankopen J.P. Morgan USD verkopen EUR aankopen Lloyds (137) (0,02) USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (136) (0,02) USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (5) USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (25) USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (1) USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (1) USD verkopen EUR aankopen Bank of Scotland USD verkopen EUR aankopen J.P. Morgan (1) EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 746 0,09 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 399 0,05 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 1 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 2 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 1 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 27 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 6 EUR verkopen

11 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging DERIVATEN (1,65)% ( 1,87%) (vervolg) GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 5 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 5 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 1 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan 1 EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen GBP aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan 143 0,02 EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan 1 EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen Bank of Scotland 12 EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan 10 EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan EUR verkopen USD aankopen J.P. Morgan Credit default swaps 1,38% ( 1,22%) EUR Credit Suisse EUR Abertis Infraestructuras 4.75% 11/02/2014 Spread EUR ( ) Goldman Sachs EUR Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 Spread ,02 EUR ( ) Citigroup EUR Banca Monte dei Paschi di Siena 5.6% 09/09/2020 Spread 500 (188) (0,02) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.375% 20/10/2019 Spread 500 (113) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Banco Espirito Santo 1.867% 27/05/2018 Spread ,02 EUR ( ) Credit Suisse EUR Banco Espirito Santo 1.867% 27/05/2018 Spread ,02 EUR ( ) Goldman Sachs EUR Banco Espirito Santo 1.867% 27/05/2018 Spread ,05 EUR ( ) Citigroup EUR Banco Popolare 6% 05/11/2020 Spread 500 (623) (0,08) EUR Goldman Sachs EUR BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014 Spread ,02 EUR Barclays EUR CNH Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018 Spread ,10 EUR ( ) Citigroup EUR Commerzbank 6.25% 30/09/2014 Spread 500 (622) (0,08) EUR ( ) Credit Suisse EUR Conti-Gummi Finance 7.5% 15/09/2018 Spread 100 (1.073) (0,14) EUR ( ) Citigroup EUR Credit Agricole 3.9% 19/04/2021 Spread 500 (1.234) (0,16) EUR Barclays EUR Credit Agricole 5.065% 10/08/2022 Spread ,06 EUR ( ) Credit Suisse EUR Deutsche Bank 5% 24/06/2020 Spread 100 (279) (0,04) EUR ( ) Barclays EUR Deutsche Bank 5.125% 31/08/2017 Spread 100 (135) (0,02) EUR ( ) Citigroup EUR Enel 5.25% 20/06/2017 Spread 100 (78) (0,01) EUR Credit Suisse EUR Fiat Finance North America 5.625% 12/06/2017 Spread ,07 EUR Credit Suisse EUR Fiat Finance North America 5.625% 12/06/2017 Spread ,07 EUR ( ) Goldman Sachs EUR Gas Natural Capital Markets 4.5% 27/01/2020 Spread 100 (37) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Gas Natural Capital Markets 4.5% 27/01/2020 Spread 100 (88) (0,01) EUR Goldman Sachs EUR GDF Suez 5.125% 19/02/2018 Spread ,01 EUR HSBC EUR Generali Finance 3.875% 06/05/2015 Spread ,01 EUR Goldman Sachs EUR Glencore Finance Europe 6.5% 27/02/2019 Spread 100 (90) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 Spread 100 (36) (0,01) EUR Morgan Stanley EUR Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018 Spread EUR ( ) Credit Suisse EUR Kelda Group 20/03/2018 Spread 100 (43) (0,01)

12 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging Participatie Belegging DERIVATEN (1,65)% ( 1,87%) (vervolg) EUR ( ) HSBC EUR Markit itraxx Europe Spread 100 (163) (0,02) EUR Credit Suisse EUR Markit itraxx Europe Spread ,01 EUR HSBC EUR Markit itraxx Europe Spread ,01 EUR ( ) Morgan Stanley EUR Markit itraxx Europe Spread 100 (115) (0,01) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Markit itraxx Europe Spread 100 (189) (0,02) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (459) (0,06) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (47) (0,01) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (140) (0,02) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (188) (0,02) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (70) (0,01) EUR ( ) Citigroup EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (35) EUR ( ) Citigroup EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (757) (0,10) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (573) (0,07) EUR ( ) Morgan Stanley EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (275) (0,03) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (3.091) (0,39) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Markit itraxx Europe Crossover Spread 500 (917) (0,12) EUR ( ) Citigroup EUR Markit itraxx Europe Sub Financials Spread 500 (471) (0,06) EUR ( ) Barclays EUR Markit itraxx Europe Sub Financials Spread 500 (681) (0,09) EUR Morgan Stanley EUR National Grid 5% 02/07/2018 Spread EUR ( ) UBS EUR Next 5.25% 30/09/2013 Spread 100 (128) (0,02) EUR Credit Suisse EUR PostNL 3.875% 01/06/2015 Spread EUR Goldman Sachs EUR PostNL 3.875% 01/06/2015 Spread ,01 EUR ( ) Credit Suisse EUR RWE 5.75% 14/02/2033 Spread 100 (202) (0,03) EUR Goldman Sachs EUR Santander International Debt 5.78% 17/02/2028 Spread ,02 EUR Credit Suisse EUR Schaeffler Finance 20/09/2018 Spread ,10 EUR Credit Suisse EUR SSE 5.875% 22/09/2022 Spread ,01 EUR ( ) J.P. Morgan EUR Standard Chartered Bank 3.625% 03/02/2017 Spread 100 (27) EUR ( ) Goldman Sachs EUR Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019 Spread 100 (139) (0,02) EUR ( ) Credit Suisse EUR Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 Spread EUR J.P. Morgan EUR ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015 Spread 100 (214) (0,03) EUR ( ) HSBC EUR UBS 7.375% 15/06/2017 Spread 300 (983) (0,12) EUR ( ) HSBC EUR Unilever 3.375% 29/09/2015 Spread 100 (367) (0,05) EUR ( ) J.P. Morgan EUR United Utilities 6.875% 15/08/2028 Spread 100 (30) EUR ( ) J.P. Morgan EUR United Utilities 6.875% 15/08/2028 Spread 100 (30) EUR Barclays EUR Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018 Spread EUR ( ) Goldman Sachs EUR Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018 Spread 100 (55) (0,01) EUR ( ) Credit Suisse EUR Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018 Spread 100 (115) (0,01) EUR ( ) Citigroup EUR Vodafone Group 5% 04/06/2018 Spread 100 (30) USD ( ) Goldman Sachs USD Commonwealth Bank of Australia 6.25% 20/01/2015 Spread 100 (96) (0,01) USD ( ) Goldman Sachs USD Markit itraxx Europe Spread 100 (256) (0,03) USD ( ) Goldman Sachs USD Markit itraxx Europe Crossover Spread 100 (2) USD ( ) Goldman Sachs USD Markit itraxx Europe Crossover Spread 100 (2) USD ( ) Barclays USD Markit itraxx Europe Crossover Spread 100 (2) USD ( ) Goldman Sachs USD National Australia Bank 3.5% 23/01/2015 Spread 100 (98) (0,01) USD ( ) Goldman Sachs USD Westpac Banking 4.25% 22/09/2016 Spread 100 (98) (0,01) Futures en opties 0,10% (0,07%) AUD (155) UBS Australia 3 Year Bond Future Expiring September 2014 (86) (0,01) AUD (150) UBS Australia 10 Year Bond Future Expiring September 2014 (334) (0,04) EUR (517) UBS Euro Bobl Future Expiring September 2014 (370) (0,05) EUR (205) UBS Euro-BUND Future Expiring September 2014 (401) (0,05) GBP (102) UBS Long Gilt Future Expiring September 2014 (125) (0,02) USD (582) UBS US 2 Year Treasury Note Future Expiring September ,02 USD (817) UBS US 5 Year Treasury Note Future Expiring September ,04 USD (924) UBS US 10 Year Treasury Note Future Expiring September ,01 Renteswap 0,07% (0,01%) EUR ( ) Citigroup EUR Citi-Euribor 25/10/2019 (63) (0,01) EUR ( ) Citigroup EUR Euribor-Reuters/ /01/2019 (232) (0,03) EUR ( ) Citigroup EUR Euribor-Reuters/ /01/2019 (55) (0,01) 11

13 Threadneedle Credit Opportunities Fund Beleggingsportefeuille (vervolg) Participatie Belegging DERIVATEN (1,65)% ( 1,87%) (vervolg) GBP ( ) Barclays GBP Libor-BBA/ /11/2023 (44) (0,01) GBP ( ) RBS GBP Libor-BBA/ /01/2034 (122) (0,01) Totaal Derivaten (13.021) (1,65) Totale Waarde van de beleggingen ,62 Overig nettovermogen (13,47%) ,38 Nettovermogen ,00 Waarde belegging ANALYSE VAN DE BELEGGINGEN PER ACTIVAKLASSE Vastrentend ,65 Floating rate notes ,11 Derivaten (13.021) (1,76) Totale Waarde van de beleggingen ,00 ANALYSE VAN HET ONTVANGEN ONDERPAND Waarde Tegenpartij Type Barclays Contanten Citigroup Contanten Credit Suisse Contanten Goldman Sachs Contanten HSBC Contanten J.P. Morgan Contanten 340 Morgan Stanley Contanten 350 RBS Contanten 110 UBS Contanten qqqqr 119 Totaal onderpand zzzzzz ANALYSE VAN BELEGGINGEN VOLGENS CREDIT RATING Waarde AAA AA A A A BBB BBB Baa2 801 BBB BB BB BB Ba B B B B CCC Caa Zonder rating qqqqr Totaal obligaties Derivaten qqqqr (13.021) Totale Waarde van de beleggingen zzzzzz Vergelijkende cijfers januari 2014 tussen haakjes. (P) verwijst naar een provisionele waardebepaling. *Obligaties met variabele rente. ANALYSE VAN DE ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLING FUTURES EN OPTIES Waarde UBS Australia 10 Year Bond Future Expiring September 2014 (12.692) UBS Australia 3 Year Bond Future Expiring September 2014 (11.806) UBS Euro Bobl Future Expiring March 2014 (66.385) UBS Euro-BUND Future Expiring September 2014 (30.396) UBS Long Gilt Future Expiring September 2014 (14.288) UBS US 10 Year Treasury Note Future Expiring September 2014 (85.597) UBS US 2 Year Treasury Note Future Expiring September 2014 (94.424) UBS US 5 Year Treasury Note Future Expiring September 2014 qqqqr (71.972) Totaal blootstelling ( ) zzzzzz 12

14 Vergelijkende tabellen Nettovermogenswaarde van aandelenklasse Nettovermogenswaarde per aandeel Uitgegeven aandelen Kalenderjaar Nettoinkomsten per aandeel p Credit Opportunities Fund voor het jaar eindigend op 21 januari 2012 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,14p Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,58p Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelens ,34p Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,88p Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,16p voor het jaar eindigend op 21 januari 2013 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,62p Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,78p Klasse 1 USD Hedged bruto kapitaliastieaandelen ,25p Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,69p Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,28p voor het jaar eindigend op 21 januari 2014 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,12p Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,69p Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,13p Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,74p Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,47p voor de periode eindigend op 21 juli 2014 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,68p *** Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen 3 79,27p Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,94p Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,65p Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,07p Klasse 2 GBP Hedged nettto kapitalisatieaandelen ,04p Uitsluitend verkrijgbaar voor kwalificerende beleggers 2009 * Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen * Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen * Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 2010 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 2,0436 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2,0098 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 1,5895 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 0,3308 ** Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2011 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 1,3135 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 1,8459 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 4,4936 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 1,2666 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 3, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 5,1362 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 3,3387 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 3,4418 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 7,0227 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 2,5722 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2,3133 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 1,8488 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 2,7014 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 3, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen *** Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen Klasse 1 USD Hedged bruto accumulation share Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen * Startdatum 29 april 2009 tot 21 juli 2014 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen vingen aan op 7 september 2009 ** Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen vingen aan op 30 april 2010 *** Klasse 1 Bruto inkomenstenaandelen vingen aan op 18 juli 2014 Nettovermogenswaarde van aandelenklasse 000 Nettovermogenswaarde per aandeel Uitgegeven aandelen Kalenderjaar Nettoinkomsten per aandeel cent Hoogste aandelenkoers cent Laagste aandelenkoers cent Credit Opportunities Fund voor het jaar eindigend op 21 januari 2012 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,36c Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,64c Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,45c Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,46c Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,96c voor het jaar eindigend op 21 januari 2013 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,62c Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,66c Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,54c Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,11c Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,94c voor het jaar eindigend op 21 januari 2014 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,65c Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,06c Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,09c Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,76c Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,43c voor de periode eindigend op 21 juli 2014 Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen ,79c *** Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen 3 98,47c Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,22c Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen ,75c Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen ,68c Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen ,83c Uitsluitend verkrijgbaar voor kwalificerende beleggers 2009 * Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 107,93 99,76 * Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 122,75 111,30 * Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 76,18 70,60 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 103,52 100, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 2, ,41 107,43 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2, ,29 120,32 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 1, ,19 75,16 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 0, ,83 102,91 ** Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 124,86 114, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 1, ,27 111,74 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2, ,75 129,05 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 5, ,48 80,44 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 1, ,93 107,81 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4, ,52 116, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 6, ,82 115,84 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 3, ,03 138,81 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 4, ,86 89,95 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 8, ,17 111,92 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4, ,19 125, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 3, ,55 123,59 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 2, ,99 141,98 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 2, ,36 92,37 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 3, ,60 120,05 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4, ,34 128, Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 1, ,73 127,59 *** Klasse 1 Bruto inkomensaandelen 99,71 99,70 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 1, ,33 153,38 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 1, ,41 93,85 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 2, ,14 124,66 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 1, ,17 140,00 * Startdatum 29 april 2009 tot 21 juli 2014 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen vingen aan op 7 september 2009 ** Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen vingen aan op 30 april 2010 *** Klasse 1 Bruto inkomenstenaandelen vingen aan op 18 juli

15 Overzicht van de lopende kosten voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli 2014 Juli Januari Fonds Aandelenklasse 2014* 2014 Credit Opportunities Fund Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 1,13% 1,13% 1 Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen 1,13% Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 1,38% 1,38% Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 1,38% 1,38% Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 0,56% 0,55% Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 0,71% 0,70% De OCF is de Europese standaardmethode voor het bekendmaken van de kosten van een aandelenklasse van een fonds gebaseerd op de kosten van het vorige jaar en kan van jaar tot jaar variëren. Zij omvat kosten zoals de jaarlijkse beheervergoeding, registratiekosten, bewaarkosten en distributiekosten van het fonds, maar doorgaans niet de kosten voor het kopen en verkopen van de activa van het fonds (tenzij deze activa aandelen van een ander fonds zijn). De Essentiële Beleggersinformatie (EBI) bevat de lopende OCF. Voor nadere informatie, bezoek threadneedle.com/fees. *De OCF wordt op jaarbasis berekend op basis van de vergoedingen die werden gemaakt in de lopende boekhoudperiode. 1 Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen startte op 18 juli Risico- en opbrengstprofielen voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli 2014 Fonds Aandelenklasse SRRI* Credit Opportunities Fund Klasse 1 Bruto kapitalisatieaandelen 4 1 Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen 4 Klasse 1 USD Hedged bruto kapitalisatieaandelen 4 Klasse 1 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4 Klasse 2 Bruto kapitalisatieaandelen 4 Klasse 2 GBP Hedged netto kapitalisatieaandelen 4 1 Klasse 1 Bruto inkomstenaandelen startten op 18 juli *Per 21 juli 2014 wordt de synthetic risk and reward indicator (SRRI) in de onderstaande tabel verklaard: SRRI 1 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een lage volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 2 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een relatief lage volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 3 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een middelhoge tot lage volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 4 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een middelhoge volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 5 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een middelhoge tot hoge volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 6 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een hoge volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). 7 Het fonds zit in deze specifieke categorie omdat het van oudsher een zeer hoge volatiliteit te zien geeft (volatiliteit = de mate waarin de waarde van het fonds omhoog en omlaag gaat in vergelijking tot andere categorieën). Het Risico- en Opbrengstprofiel is gebaseerd op in het verleden behaalde en in de Britse pond uitgedrukte rendementen. Als uw belegging in het fonds niet in Britse pond luidt, kijk dan op onze website (threadneedle.com) voor het cijfer van het risico- en opbrengstprofiel in de valuta van uw belegging in het fonds. Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De weergegeven SRRI-categorie kan niet gegarandeerde onveranderd blijven en de categorisering van het fonds kan in de tijd wijzigen. De laagste categorie betekent niet dat dit een risicovrije belegging is. Er geldt geen enkele vorm van kapitaalbescherming of kapitaalgarantie voor geen enkele van de klassen. 14

16 Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli 2014 Fonds Aantal uitgegeven Aantal terugbetaald Nettoconversie Credit Opportunities Fund ( ) Totaal aankopen en verkopen voor de verslagperiode van 22 januari 2014 tot 21 juli 2014 Juli Januari Fonds Credit Opportunties Fund Totaal aankopen voor de periode Totaal verkopen voor de periode

17 Rendementsoverzicht VK-universum voor de zes maanden afgesloten op 31 juli 2014 Fonds Sector Netto Belasting Return Klasse 1 % Netto Belasting Return Klasse 2 % Index* Totaal Return % Credit Opportunities Fund Absoluut rendement +2,07 +2,33 +0,06 Alle fondsen en peer group-gegevens afkomstig van Morningstar. Het Fondssector wordt afgeleid van het universum VK Unit Trusts/OEIC s. De vergelijking van de fondsprestaties met deze Fondssector is alleen relevant voor beleggers uit het VK. Tenzij anders vermeld zijn alle bovenstaande returns vermeld uitgezonderd kosten, in pond sterling en op een bid-to-bid-basis met een herinkomstenbelegging voor een belastingbetaler in het VK. Alle indexrendementen zijn bruto. Deze rendementen gelden eveneens na aftrek van de jaarlijkse beheerkosten. *De index voor het Credit Opportunities Fund is de Citigroup WMMI Euro Deposit EMU GBP (1 maand). GBP Hedged aandelenklasse is weergegeven. Rendementsoverzicht Offshore-universum voor de zes maanden afgesloten op 31 juli 2014 Fonds Sector Aandelen klasse Klasse 1 % Index* Totaal Return % Aandelen klasse Klasse 2 % Valuta Credit Opportunities Fund Absoluut rendement +2,07 +0,06 +2,39 EUR Morningstar, Offshore Territories, NVW-NVW in fondsvaluta, na aftrek van vergoedingen en met herbelegging van bruto-inkomsten. De gegevens houden rekening met de huidige beheervergoedingen en overige kosten, maar ze houden geen rekening met het effect van de initiële kosten voor nieuwe beleggingen. Alle indexrendementen zijn bruto. *De index voor het Credit Opportunities Fund is de Citigroup Euro Deposit (1 maand). 16

18 Voor meer informatie Threadneedle Focus Investment Funds ICVC (de Maatschappij ) is een open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd in Engeland en Wales volgens regulation 14 (Authorisation) van de Open Ended Investment Companies Regulations 2001 (zoals geamendeerd) en de aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de Maatschappij. De Maatschappij bezit de structuur van een overkoepelende maatschappij, waarbij van tijd tot tijd verschillende subfondsen (elk een fonds ) door de ACD opgezet kunnen worden met goedkeuring van de Fincancial Conduct Authority (FCA) en in overleg met de bewaarder. Prospectus Een Prospectus, met daarin een uitvoerige beschrijving van elk fonds, is verkrijgbaar bij Threadneedle Investment Services Limited, P.O. Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, en bij de betaalkantoren en distributeurs in de landen waar het fonds wordt gedistribueerd. De fondsen zijn gescheiden portefeuilles van activa en, dienovereenkomstig, behoort het vermogen van een fonds exclusief toe aan dat fonds en zal het niet worden gebruikt om direct of indirect de verplichtingen van, of de vorderingen tegen, elke andere persoon of instelling, inclusief het overkoepelend fonds, of elk ander fonds te voldoen, en zal niet beschikbaar zijn voor dergelijke doelen. Andere fondsen kunnen in de toekomst worden geïntroduceerd. Essentiële beleggersinformatie (EBI) Inschrijvingsvereisten De EBI is een precontractueel document en beleggers zullen eerst moeten bevestigen dat zij de meest recente EBI hebben gelezen alvorens ze mogen inschrijven op aandelen. Threadneedle Investments heeft het recht een inschrijving te weigeren als de belegger ten tijde van de aanvraag niet bevestigt dat hij de meest recente EBI heeft gelezen. Beleggers kunnen de meest recente EBI downloaden van Wijzigingen in het beheer van ACD Op 30 juni 2014 nam de heer Philip Reed ontslag als bestuurder van ACD. Mevrouw Ann Roughead werd aangesteld als bestuurder van ACD op 7 juli 2014 en de heer Don Jordison werd als bestuurder van ACD benoemd op 29 juli Wijzigingen in het Prospectus In de periode van 22 januari 2014 tot en met 21 juli 2014 werden de volgende wijzigingen aangebracht in het Prospectus van de Maatschappij: wijziging van bewaarder van JP Morgan Trustee & Depositary Company Limited naar Citibank International plc; bijwerkingen betreffende de belastingaangiftes in uitvoering van de verplichtingen vermeld in de Foreign Account Tax Compliance Act en verwijdering van de referenties betreffende de zegelplicht ten gevolge van de afschaffing ervan; update van de beschrijving van het klachtenbeleid van ACD en het beleid betreffende controversiële wapens en opname van de beschrijving van het beleid van ACD betreffende duurzaam en verantwoord beleggen. Wijzigingen in de Akte van oprichting In de periode van 22 januari 2014 tot 21 juli 2014 werden geen wijzigingen aangebracht aan de staturen en reglementen van de Vennootschap. Kenmerken van aandelen De Maatschappij heeft de structuur van een overkoepelende vennootschap en bestaat momenteel uit 1 subfonds. Er kunnen met betrekking tot het fonds diverse aandelenklassen worden uitgegeven, onderscheiden naar hun criteria voor inschrijving en vergoedingenstructuur. Aandelenklasse Minimale belegging Geschiktheid Klasse 1 Euro Particuliere beleggers Klasse 2 Euro Niet-particuliere beleggers Klasse X Euro 5 miljoen Alleen erkende beleggers Hedged aandelenklasse (Klasse 1) Hedged aandelenklasse (Klasse 2) Hedged aandelenklasse (Klasse X) GBP USD GBP USD GBP 3 miljoen USD 5 miljoen Particuliere beleggers Niet-particuliere beleggers In aanmerking komende beleggers Van de limieten voor minimale initiële beleggingen, minimale vervolgbeleggingen en minimumposities in aandelen kan naar keuze van de ACD worden afgezien. Raadpleeg het Prospectus voor nadere informatie. Hedged Aandelenklassen ( HSC s ) HSC s maken gebruik van valutahedging-transacties met als doel de blootstelling aan de Referentievaluta te reduceren en te vervangen door een blootstelling aan de Hedged Valuta. De begrippen Referentievaluta en Hedged Valuta worden als volgt gedefinieerd: Referentievaluta of Referentievaluta s betekent (volgens de context) de belangrijkste beleggingsvaluta van de aandelenklasse waartegen de valutahedging-transactie wordt toegepast om wisselkoersschommelingen met de Hedged valuta te verminderen; Portefeuillevaluta of Portefeuillevaluta s betekent (volgens de context) de valuta of valuta s waarin de onderliggende activa van het fonds zijn belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen die van toepassing zijn op het fonds; Hedged Valuta : de valuta waarin de Hedged Aandelenklasse luidt. Deze HSC s dienen niet verward te worden met andere aandelenklassen die wellicht in een andere valuta luiden, maar niet worden afgedekt. Voor alle informatie over de beschikbare HSC s, inclusief informatie over de Referentievaluta van elk fonds waarbij HSC s beschikbaar zijn, verwijzen wij naar de meest recente versie van het Prospectus. Planning 19 SDRT-provisie Er is SDRT (Stamp Duty Reserve Tax) verschuldigd over de overdracht en bepaalde leveringen van aandelen in het fonds. Het SDRT-percentage bedraagt momenteel 0,5%. De SDRT-plichtigheid wordt iedere week berekend op basis van de aandelenverkopen en -terugkopen in die en de volgende week, maar wordt evenredig verlaagd voor zover de beleggingen van het fonds vrijgestelde beleggingen betreffen. Dit zijn, in grote lijnen, alle activa behalve Britse aandelen en andere collectieve beleggingsinstellingen die niet vrijgesteld zijn van SDRT. Een fonds dat uitsluitend belegt in vrijgestelde beleggingen, 17

19 Voor meer informatie (vervolg) d.w.z. geen Britse aandelen of aan Britse aandelen verbonden obligaties in bezit heeft, is derhalve volledig vrijgesteld van SDRT. De daaruit voortvloeiende gevolgen voor aandeelhouders en mogelijke aandeelhouders zijn: De ACD betaalt de verschuldigde SDRT uit het bezit van de Maatschappij. Het ligt niet in de bedoeling van de ACD betaling te vragen van een andere SDRT-provisie, hoewel hij zich het recht voorbehoudt om dat te doen in het geval van grote transacties (zoals uiteengezet in het Prospectus). Het fonds heeft geen SDRT hoeven te betalen in de onderhavige verslagperiode. Planning 19 SDRT werd op 30 maart 2014 afgeschaft. Belangrijke informatie voor Zwitserse beleggers Het Threadneedle Credit Opportunities Fund is niet geregistreerd bij de Zwitserse superviserende overheid voor de financiële markten (Financial Market Supervisory Authority - FINMA). De verdeling van deelbewijzen in dit fonds in Zwitserland is uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerde institutionele beleggers (de Gekwalificeerde institutionele beleggers ), zoals gedefinieerd in artikel 10(3)(a) en (b) van de Zwitserse wet betreffende groepsbeleggingen van 23 juni 2006, zoals gewijzigd ( CISA ). Bijgevolg werd het fonds niet geregistreerd bij het FINMA en zal dit ook niet worden geregistreerd. Er wordt dus ook geen Zwitserse vertegenwoordiger of betaalkantoor aangesteld in Zwitserland voor dit Fonds. Dit rapport mag in Zwitserland alleen worden ter beschikking gesteld aan Gekwalificeerde institutionele beleggers of aan bestaande beleggers. Performance Voor de hier besproken periode en waar dat van toepassing is, hebben we de prestaties van het beschreven fonds vergeleken met de relevante groep vergelijkbare fondsen. We hebben vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen omdat dit een betere indicatie is voor de manier waarop de fondsen worden beheerd. We blijven beursindices tonen om informatie te bieden, en ten behoeve van de fondsen waarvoor we denken dat de door de Investment Management Association bepaalde sector geen vergelijkbare groep is. Gecontroleerde informatie over soortgelijke groepen fondsen is alleen maar beschikbaar bij Morningstar s Fund Services aan het einde van elke maand. Verslag en financiële overzichten De beleggers ontvangen tweemaal per jaar een verslag over Threadneedle Focus Investment Funds ICVC. De ontvangen verslagen zullen beknopte versies zijn. Verslagen met de volledige overzichten zijn op verzoek verkrijgbaar bij Threadneedle Investment Services Limited, P.O. Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL en bij de Betaalkantoren en Distributeurs in de landen waar de fondsen worden gedistribueerd. Het verslag bevat informatie over de prestaties van de fondsen, de marktsituatie en uitvoerige gegevens over elke portefeuille. Het boekjaar van het fonds eindigt op 21 januari en de tussentijdse verslagperiode eindigt op 21 juli. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Threadneedle en al haar fondsen ( Threadneedle ) werden geregistreerd bij de Amerikaanse Internal Revenue Service in overeenstemming met FATCA en andere hiermee verband houdende wetgeving. Threadneedle heeft de nodige processen en procedures ingesteld om in overeenstemming te blijven met de wetten en reglementeringen. Zo zal Threadneedle ervoor zorgen dat alle vereiste certificaties en goedkeuringen van klanten en beleggers worden bekomen die nodig zijn om tegemoet te komen aan een vraag van de overheid of van gerechtelijke instanties aan Threadneedle om inhoudingen te doen op inkomsten van klanten of deze te rapporteren. Deze registratieen conformiteitsprocedures zullen ervoor zorgen dat Threadneedle onder FATCA geen bronbelasting is verschuldigd. 18

20 Adressenlijst Statutaire zetel 60 St Mary Axe London EC3A 8JQ Authorised Corporate Director (ACD) Threadneedle Investment Services Limited 60 St Mary Axe London EC3A 8JQ Administratiekantoor Threadneedle Investment Services Limited Gedelegeerd aan: International Financial Data Services (UK) Limited Erkend en gereguleerd door FCA St Nicholas Lane Basildon Essex SS15 5FS Beleggingsbeheerder Threadneedle Asset Management Limited 60 St Mary Axe London EC3A 8JQ Bewaarder Citibank International plc Gereguleerd door de FCA en erkend en gereguleerd door de Regulerende autoriteit van Prudential 33 Canada Square Canary Wharf London E14 5LB Juridische adviseurs Eversheds LLP One Wood Street London EC2V 7WS Baum Financial Services Law Team Grosser Burstah Hamburg Duitsland Onafhankelijke accountants PricewaterhouseCoopers LLP 7 More London Riverside London SE1 2RT Authorised Corporate Director Client Services Details Inwoners van Groot-Brittannië Adres: Threadneedle Investment Services Limited PO Box Chelmsford, Essex CM99 2AL Telefoon (handels- en klantenvragen): * Fax (handel): (vragen): Niet-inwoners van Groot-Brittannië Adres: Threadneedle Investment Services Limited International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Telefoon (handels- en klantenvragen): * Fax (handel): (vragen): Website: threadneedle.com Betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Petersplatz 7 A-1010 Vienna Oostenrijk Betaal- en informatiekantoor in Frankrijk BNP Paribas Securities Services 66 rue de la Victoire Paris Frankrijk Betaal- en informatiekantoor in Duitsland J.P. Morgan AG Junghofstr Frankfurt am Main Duitsland Betaal- en informatiekantoor in Italië State Street Bank S.p.A. Via Ferrante Aporti, Milano Italië Allfunds Bank S.A. Via Santa Margherita, Milano Italië Société Genérale Securities Services S.p.A. via Benigno Crespi 19/A MAC Milano Italië BNP Paribas Securities Services Via Ansperto Milano Italië Betaal- en informatiekantoor in Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Betaal- en informatiekantoor in Nederland Intertrust (Netherlands) B.V. Prins Bernhardplein JB Amsterdam Nederland *Telefoongesprekken zullen worden opgenomen 19

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Gecontroleerd jaarverslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Januari 2015 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij*...

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Belgische overheid moet EUR 700 miljoen aan belasting terugvorderen bij multinationals. Dat heeft de

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Militaire en maatschappelijke spanningen maken Turkije minder aantrekkelijk voor beleggers, volgens investment

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Nederlandse Bank (DNB) heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gister aangemerkt als vijfde systeembank

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC NIET-GECONTROLEERD TUSSENTIJDS VERSLAG EN FINANCIËLE OVERZICHTEN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC SEPTEMBER 2015 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Inhoud Informatie over de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66 Inhoud Informatie over de vennootschap*... 2 Verslag van de bestuurder*... 3 UK Mid 250 Fund... 4 5 UK Extended Alpha Fund... 6 7 UK Equity Alpha Income Fund... 8 9 UK Absolute Alpha Fund... 10 11 Absolute

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Threadneedle Investment Funds ICVC

Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC Verkort prospectus april 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC 1 INHOUD BIJLAGEN Achtergrondinformatie 2 voor de Fondsen 3 4 Economische informatie 5 Belasting 5 Door

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie