Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1"

Transcriptie

1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1

2 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening van de Raad van Bestuur 18 Structuren en organen van Acerta 26 Groep Acerta 28 Sales, Marketing & Communications 30 Campagne 32 Relationship Management 34 Human Resources 38 ICT 40 Finance 42 Facilities & Procurement Acerta jaarverslag 2

3 44 in De Acerta diensten voor starters en zelfstandige ondernemers - Acerta Ondernemingsloket - Acerta Sociaal Verzekeringsfonds 50 Acerta Kinderbijslagfonds 52 Acerta Sociaal Secretariaat 56 HR-BPO 58 Acerta Public 60 Acerta Consult 64 Cijfers 65 Financieel commentaar 67 Balans en resultatenrekening 74 Sociaal verslag 81 Contact 82 Kantoren 83 Websites Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 3

4 Acerta jaarverslag 4 Voorwoord

5 de kracht van mensen Vo o r w o o r d Acerta jaarverslag 5

6 Acerta Karel Plasman // Gedelegeerd bestuurder Acerta jaarverslag 6

7 Eigenlijk zou 2008 voor Acerta een investeringsjaar worden. In 2006 en 2007 was immers, in intensieve samenwerking met de Raad van Bestuur, een duidelijke strategie ontwikkeld. Sinds half 2007 waren we met de implementatie begonnen en in 2008 zouden we er volop voor gaan. Acerta zou vijf strategische lijnen volgen, die ik hier graag even in herinnering wil brengen: - streven naar marktleiderschap - met een geïntegreerde marktbenadering - opererend als één groep - in heel België (door versneld te groeien in Brussel en Wallonië) - met extra belangstelling voor de HR-noden bij de overheid. Acerta / Karel Plasman // Voorwoord Acerta jaarverslag 7

8 De expansieve voornemens voor 2008 werden ook grotendeels uitgevoerd. Acerta investeerde zwaar in talent en in ICT en bleef op dat vlak tot diep in 2008 de weg volgen die eerder op het jaar, toen er van een crisis nog niet veel te bespeuren was, waren aangegaan. Sinds midden 2008 werden de tekenen, dat er verandering op til was, steeds duidelijker. Vandaag mogen we zonder omwegen stellen dat twee voor Acerta cruciale realiteiten totaal zijn omgeslagen: de arbeidsmarkt en de rente. De Belgische arbeidsmarkt is goed voor 2,4 miljoen jobs in de privé-sector, 1 miljoen jobs bij de overheid en zelfstandigen. Als er in al die markten samen wellicht jobs verdwijnen, kan een organisatie als Acerta niet uit de wind gaan staan. Voor het sociaal secretariaat vertaalt minder werkgelegenheid zich rechtstreeks in minder loonberekeningen en dus in minder omzet. Het sociaal verzekeringsfonds heeft af te rekenen met groeiende liquiditeitsproblemen bij de zelfstandigen: onze medewerkers moeten jammer genoeg dubbel zoveel aanmaningen sturen als gewoonlijk om uiteindelijk toch minder inkomsten te boeken. De consultancyactiviteiten incasseren aan de zijde 'aanwervingen' behoorlijke klappen. Bovenop de crisis in de arbeidsmarkt krijgen we als HRdienstenbedrijf ook af te rekenen met een substantiële en snelle daling van de rente. De gevolgen voor Acerta zijn enorm. Misschien kunnen we later, als de beurzen weer aantrekken, meerwaarden boeken op de beleggingsportefeuilles die momenteel lager noteren dan ooit en waarop we al de nodige waardeverminderingen hebben geboekt. Veel van deze evoluties braken pas in de laatste maanden van 2008 echt door. Toch tekenden ze meteen de jaarresultaten. In 2009 werken ze volop door. In welke richting ze verder zullen evolueren, weet niemand. De enige zekerheid op dit ogenblik, voor ieder van ons, is dat alles onzeker is en dat we daar het beste van moeten maken. Dat betekent absoluut niet dat er niet meer geïnvesteerd of aangeworven wordt, maar wel dat we met het hele directiecomité uiterst streng zullen toezien op de noodzaak ervan. In een situatie die meer en meer lijkt op die van de retail harde concurrentie en kleine marges is het duidelijk dat je alleen met een lean & mean aanpak de toekomst tegemoet kan gaan. Gelukkig beschikt Acerta over prima troeven om hierin te slagen. Net dankzij de recente investeringen in talent en ICT staan we nu bijzonder sterk in de markt. De kracht van mensen zal ook voor Acerta zeker zijn werk doen. We merken nu al dat het loont om een geïntegreerde groep te zijn: tegenover de dalingen in de rekruteringsmarkt, bijvoorbeeld, kan consult een verdubbeling van de outplacementactiviteiten plaatsen en ook naar opleidingen blijft de vraag hoog. Dankzij de integratie van onze commerciële medewerkers in één slagkrachtig team, operationeel sinds half 2008, zijn we vandaag nog altijd welkom bij prospects die momenteel misschien niet onmiddellijk overwegen om Acerta jaarverslag 8

9 bijvoorbeeld van sociaal secretariaat te veranderen, maar wel oog hebben voor andere elementen in onze productportfolio. In omstandigheden als deze moet elke onderneming zich afvragen of de voorziene strategie nog wel aangepast is aan de nieuwe realiteit. Het is een vraag die het directiecomité continu en elke keer opnieuw onder ogen neemt. En inderdaad, de weg naar ons doel wordt omgeleid. Sommige dingen zullen we vertragen, andere versnellen. Maar we blijven er wel van overtuigd dat de gekozen richting de juiste is en dat we onze doelstelling moeten behouden. De vijf elementen van onze strategie blijven dus van kracht. sociale diensten voor sociale ondernemers een sterke toegevoegde waarde kan hebben. De Acerta social profit leerstoel die we voor drie jaar financieren aan de universiteit van Antwerpen, kan de samenwerking met de social profit sector wellicht nog hechter maken. Om de toekomst tegemoet te treden, moeten we wel creatief zijn. Mogen we ervan uitgaan dat de continuïteit en relatieve rust van onze Europese economische conjuncturen ooit weerkeren? Wellicht kan het geen kwaad om onze markt nog verder te verbreden. Nu al kan Acerta profiteren van een brede klantenbasis bij de KMO s in ons land. En het succes van Acerta Public, nu al goed voor een kwart van de overheidsmarkt, smaakt niet alleen naar meer, maar toont ook aan dat die markt positief reageert op de troeven die Acerta heeft. De overheidsmarkt is bovendien een van de weinige die in de komende tijd nog kan groeien. Maar misschien moeten we nog verder gaan op deze piste. Recent werden ook veelbelovende contacten gelegd in de wereld van de social profit. We merken dat de expertise van Acerta met Karel Plasman gedelegeerd bestuurder Acerta / Karel Plasman // Voorwoord Acerta jaarverslag 9

10 Voorzitter van de Raad van Bestuur Chris Botterman // Voorzitter Raad van Bestuur Acerta jaarverslag 10

11 actief op de markt zijn. Dat betekent dat we met Acerta op het vlak van goed bestuur op zijn minst het goede voorbeeld willen geven. Meer details over de corporate governance van Acerta, over de denkoefening van de Raad van Bestuur en over het RNCI treft u aan op de volgende pagina s. Bekeken vanuit de Raad van Bestuur noopt het verhaal van Acerta in 2008 zowel tot trots als tot zorg. Trots over een aantal mooie verwezenlijkingen. Zorg over de ingrijpende veranderingen die onze samenleving overkomen, die ons verplichten een aantal dingen anders te doen dan we van plan waren en ons voor ongekende uitdagingen plaatsen. Acties rond corporate governance De Raad van Bestuur van Acerta heeft in juni 2008 een eerste charter over corporate governance goedgekeurd en is daarna meteen doorgegaan met een meer diepgaande oefening rond een aantal voor Acerta zeer relevante bestuursvragen. De resultaten van die oefening worden in juni 2009 voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Naast die interne activiteiten is Acerta met corporate governance ook naar buiten gekomen door de oprichting van het Remuneration and Nomination Committee Institute (RNCI), een organisatie die het debat over de remuneratiecomités op de agenda wil zetten en het uitwisselen van knowhow tussen leden van deze comités wil faciliteren. Acerta neemt corporate governance zeer ter harte. Het is een materie die nauw verbonden is met onze kernactiviteiten en waarmee we via Corgo bovendien Versnelde uitbouw van Acerta Consult Kenmerkend voor 2008 was zeker ook de versnelde uitbouw van Acerta Consult, dat niet alleen duidelijk inspeelt op een bepaalde vraag in de markt maar ook intern een positieve rol speelt in de integratie van Acerta tot een geïntegreerde HR-dienstengroep. Alle services van consult worden nu aangeboden in vrijwel alle provincies in het land. Enkele opvallende mooie overnames konden de positie van consult nog versterken. Doorbraak van Acerta Public Voorts brak Acerta in 2008 op een overtuigende manier door op de overheidsmarkt. Het nog jonge Acerta Public is er op korte tijd in geslaagd een vierde van de overheidsmarkt onder contract te krijgen. Dat is goed nieuws, want de private markt raakt stilaan meer dan volzet. Maar dat is niet alles. Acerta heeft immers de uitgesproken ambitie ook een maatschappelijke rol te spelen en de doorbraak van Acerta Public schept daarvoor mooie kansen. Op een ogenblik dat de overheid geconfronteerd wordt met verouderde systemen en met grote aantallen ambtenaren die op pensioenleeftijd komen, kan een kwaliteitsvolle outsourcing zoals wij die met Acerta Public kunnen aanbieden de overheid helpen om de dienstverlening te verbeteren. Voorzitter Raad van Bestuur / Chris Botterman // Voorwoord Acerta jaarverslag 11

12 De wereld verandert Wat eerst alleen een crisis was van de Amerikaanse immobiliënmarkt, groeide uit tot een financiële crisis en is nu een wereldwijde economische crisis. Door de impact die de crisis heeft op de tewerkstelling en op de economische activiteit in het algemeen, wordt ook de wereld van sociale secretariaten en sociale verzekeringsfondsen getroffen; de schade aan het financiële apparaat maakt het ons bovendien moeilijker om de middelen die wij voor onszelf en voor de overheid beheren, veilig onder te brengen. De brede omgevingsfactoren zijn dus onmiskenbaar bedreigender dan voordien het geval was. De wereld van Acerta verandert Los van de crisis zijn ook een aantal andere voor Acerta belangrijke omgevingsfactoren in beweging. De business van Acerta is immers nauw verbonden met het hele stelsel dat de sociale partners en de Belgische overheid na de Tweede Wereldoorlog uit de grond stampten en dat zowel de financiering als het functioneren van de sociale zekerheid in ons land mogelijk maakt. Dat stelsel is unieker dan wij soms beseffen: de manier waarop overheid en privé-sector in dit land samenwerken om uiterst belangrijke geldstromen naar elkaar toe te spelen (bedrijfsvoorheffing, kinderbijslagen, vergoedingen voor ziekte en werkloosheid, pensioenbijdragen), komt inderdaad nergens anders in de wereld voor. Maar de delicate evenwichten die het stelsel mogelijk maken, worden wel constant op de proef gesteld: Europese reglementeringen, de vooruitgang van de technologie, veranderende politieke opvattingen,... Enkele van de meest recente ontwikkelingen wil ik hier kort voor het voetlicht brengen. In de sector van de sociale verzekeringsfondsen heeft minister van middenstand Laruelle een charter laten goedkeuren dat de fondsen verplicht om duidelijk te maken welke minimale engagementen ze tegenover hun klanten nemen. Op dit ogenblik is een audit aan de gang om na te gaan of de sociale verzekeringsfondsen wel aan die verplichting voldoen. Daarnaast is de sector ook bezig met een volledige hervorming van de beheerskosten. Als die rond is, zullen alle zelfstandigen bij eenzelfde fonds hetzelfde forfait betalen bovenop hun sociale bijdrage, in plaats van de huidige procentuele vergoeding. Het is een uiterst belangrijke wijziging: de spelregels binnen de sector van de sociale verzekeringsfondsen worden er ingrijpend door veranderd. Verderop in dit jaarverslag leest u hoe Acerta Sociaal Verzekeringsfonds met deze materies omgaat. In de sector van de sociale secretariaten is de overheid met de Unie van Sociale Secretariaten, waarin Acerta een belangrijke rol speelt, verschillende afspraken aan het maken. Een eerste kwestie is intussen opgelost: de vraag hoe we in België kunnen omgaan met de Europese richtlijn op het vrij verkeer van diensten. Meer nog dan de sociale partners was het de overheid zelf die bij de Europese instanties verdedigd heeft om voor de sociale secretariaten een uitzondering te voorzien. Precies omdat de erkende sociale secretariaten meewerken aan het beheer en vooral aan de financiering van de sociale zekerheid, wilde de overheid niet verplicht worden om risico s te nemen door die geldstroom toe te vertrouwen aan derden : spelers uit Europese landen die men veel minder kan opvolgen en controleren dan men ons doet. De erkenning van sociale secretariaten blijft dus een Belgische kwestie. Wat toch een stuk geruststelling biedt. Tweede belangrijke punt in de relaties van de sociale secretariaten met de overheid: het principeakkoord over de volgende etappe in het e-government verhaal. Het project e-government startte in 1998 met een eerste luik: de Dimona (Déclaration immediate-onmiddellijke Acerta jaarverslag 12

13 aangifte). Deze aangifte heeft tot doel het begin en het einde van een arbeidsrelatie onmiddellijk door te geven aan de overheidsinstellingen die het gegeven nodig hebben. In 2003 werd het tweede luik DmfA (Déclaration multifonctionnelle - multifunctionele Aangifte) operationeel. De derde etappe nu heet ASR, of aangifte van het sociaal risico. Het gaat erom dat wanneer iemand ziek of werkloos wordt, dit voortaan elektronisch gemeld kan worden. In het ASR-dossier werd tussen de Unie van Sociale Secretariaten en de overheid een principeakkoord en een stappenplan overeengekomen; momenteel komt het project in uitvoering. Het ASRdossier mag met recht een revolutie genoemd worden. De elektronische aangifte van sociale risico s zal de papierstroom en de administratie in geval van ziekte of werkloosheid immers niet alleen vereenvoudigen, ze zal die ook een totaal ander traject laten volgen, waarbij de sociale secretariaten een prominente rol toebedeeld krijgen. De gegevensstroom die vanuit de sociale secretariaten naar de overheid wordt gestuurd, zal hierdoor veel belangrijker worden en ook de kwaliteit van die gegevensstroom wordt kritischer: de doorgestuurde gegevens zullen immers gebruikt worden voor de berekening van ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. Het is duidelijk dat het maatschappelijke belang van de sociale secretariaten door deze evolutie zeer sterk zal toenemen. In een derde uiterst actueel gespreksonderwerp met de overheid zijn niet alleen de sociale secretariaten betrokken, maar ook de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagfondsen en de ondernemingsloketten. Het betreft de Europese beslissing om in elk land unieke loketten in te richten waar ondernemers in één keer terecht kunnen voor al hun wettelijke verplichtingen en met alle vragen daarover. In België moeten die unieke loketten op 1 januari 2010 operationeel zijn, maar hoe België de Europese maatregel precies wil toepassen, is op tal van concrete punten nog niet ingevuld. Acerta verandert Al deze veranderingen en evoluties plaatsen de groep Acerta voor zware verantwoordelijkheden en grote uitdagingen. De macro-economische evoluties maakten het al in 2008 nodig om een aantal koersveranderingen door te voeren, zoals gedelegeerd bestuurder Karel Plasman reeds aangaf. De toekomst oogt onvoorspelbaar en dit is niet de plek om te voorspellen waar Acerta in 2009 zal uitkomen. De Raad van Bestuur heeft er wel alle vertrouwen in dat de groep Acerta over stevige troeven beschikt om in deze stormachtige tijden overeind te blijven en dat management en bestuur samen de juiste keuzes zullen kunnen maken. Chris Botterman Voorzitter van de Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur / Chris Botterman // Voorwoord Acerta jaarverslag 13

14 Corporate Governance Acerta jaarverslag 14

15 Als deugdelijk bestuur te maken heeft met de juiste mensen op de juiste plaats en met het goed verdelen van taken tussen die mensen, moet dat onderwerp een HR-organisatie als Acerta wel nauw aan het hart liggen. En dat is ook zo. Op deze pagina s treft u concrete informatie aan over de structuren en bestuursorganen van Acerta, maar vooraf willen we graag toelichten hoe Acerta zich in 2008 nog sterker op corporate governance is gaan toeleggen. De denkoefening van de Raad van Bestuur Ook bij Acerta zijn de bevoegdheden van aandeelhouders, bestuurders en management gebaseerd op duidelijke, onderling gemaakte afspraken. In juni 2008 kregen de basisafspraken de vorm van een intern corporate governance charter. (zie be) In de discussies die aan dat charter voorafgingen, is de Raad van Bestuur gaan beseffen dat verdere stappen nodig waren. Niet alleen de omgeving van Acerta en Acerta zelf maken belangrijke veranderingen door, ook het denken over corporate governance kent belangrijke evoluties. De Raad van Bestuur was van oordeel dat een HR-dienstengroep als Acerta, zeker als ze een gespecialiseerde dienstverlener als Corgo onder haar dak heeft, toonaangevend moet zijn in haar eigen bestuursvisie en realiteit. Daarom werd samen met het management een dialoog opgestart die concreet inzoomde op verschillende voor Acerta actuele kwesties. Deze dialoog is in 2008 goed opgeschoten en zal in 2009 wellicht uitmonden in een bestuursrapport aan de aandeelhouders. Corporate governance draait uiteraard om de vraag welke machtsverdeling en bestuursstructuren een organisatie nodig heeft en hoe de collectieve beslissingsprocessen in die structuren precies moeten verlopen. Hoewel Acerta als groep bestaat uit een tiental juridische entiteiten, is het bestuur toch behoorlijk transparant omdat alle Acerta-diensten een identiek samengestelde Raad van Bestuur hebben. Zij worden bijgevolg bestuurd als ware het één organisatie. Alleen bij Acerta Public nv en Acerta Ondernemingsloket vzw heeft de Raad van Bestuur een beperktere samenstelling, maar alles wat daar gebeurt, wordt ook toegelicht op de ruimere Raad van Bestuur. In de schoot van de gemeenschappelijke Raad van Bestuur zijn ook enkele comités actief: het strategische comité, het auditcomité en het remuneratie- en nominatiecomité. Het bureau van de raad bereidt de vergaderingen voor en treedt op bij dringende dossiers. Een eerste vraag waarop de dialoog tussen raad en management zich heeft toegelegd, gaat over de rol van die comités: hebben die een louter adviserende rol of kunnen ze tot op zekere hoogte, en welke hoogte?, ook zelf beslissingen nemen? En hoe wordt er gerapporteerd? Op dit punt werd snel een consensus bereikt: de Raad van Bestuur blijft zijn rol volwaardig vervullen en blijft alle beslissingen nemen. De Raad van Bestuur moet daarom (ook naar haar eigen gevoel) vroeg genoeg betrokken worden bij alle belangrijke dossiers. Een tweede vraag, essentieel in een bedrijf als Acerta, Corporate Governance Acerta jaarverslag 15

16 gaat over de grens tussen bestuur en management. Welke beslissingen behoren exclusief tot de taken van het management? Wanneer is het een zaak voor de Raad van Bestuur? Dat wordt verfijnd in de delegatieregelingen. Een derde vraag heeft te maken met de organisaties waaruit Acerta is ontstaan. Zowel VKW als Boerenbond duiden elk, als evenwaardige aandeelhouders, vier bestuurders aan. Daarnaast zijn er nog drie onafhankelijke bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van Acerta. In de praktijk voelen de door de aandeelhouders aangestelde bestuurders soms de behoefte om onder elkaar te vergaderen. Dat is hun goed recht en dat gebeurt ook in andere ondernemingen. Maar dit schept wel de noodzaak om goed af te spreken wat aandeelhouders onder elkaar kunnen bespreken en wat wezenlijk behoort tot de thema s waarvoor de collectieve structuren dienen. De dialoog hierover zoekt met andere woorden naar een manier om tegemoet te komen aan die wens van de aandeelhouders zonder dat ze daarom een soort schaduwraad van bestuur zouden creëren. Een vierde thema is: zelfevaluatie en competenties. Naarmate Acerta evolueert en groter wordt, veranderen ook de uitdagingen die aan de Raad van Bestuur worden gesteld. Ambities op overheidsmarkten of in de social profit sector, moeten ook binnen de Raad van Bestuur goed begrepen en opgevolgd kunnen worden. Europese uitdagingen, zoals het uniek loket, verplichten ons om na te gaan of onze kennis geen leemten vertoont. Het is een thematiek waarin Acerta expertise heeft en die ze bovendien aanbiedt op de markt. Het spreekt dus vanzelf dat we ook onze eigen Raad van Bestuur moeten durven evalueren: beschikken we nog steeds over de juiste mensen om de juiste vragen te stellen en om de meest vruchtbare antwoorden te vinden? Acerta jaarverslag 16

17 Oprichting van het RNCI Corgo richt het Remuneration & Nomination Committee Institute op Als er ooit een tijd bestaan heeft, dat remuneratiecomités zich konden beperken tot het bepalen van de vergoeding van de CEO, dan is die nu wel definitief voorbij. Tegenwoordig wordt het remuneratiebeleid zwaar onder vuur genomen. Waarom bepaalde toplui eigenlijk zijn aangeworven en waarom ze verdienen wat ze verdienen, wordt ook vanuit de politiek en de samenleving dringend in vraag gesteld. In die context ligt het voor de hand dat Raden van Bestuur op hun beurt meer input wensen van hun remuneratie- en nominatiecomités. Om de bestuurders en specialisten die in remuneratie- en nominatiecomités een moeilijke taak opnemen, te ondersteunen, richtte Corgo in 2008 het Remuneration & Nomination Committee Institute (RNCI) op. Het RNCI wil in de eerste plaats een forum en ontmoetingsplaats bieden. Niet alleen leden van remuneratie- en nominatiecomités zijn welkom bij het RNCI. Ook CEO s worden uitgenodigd, want het vinden van geschikte kandidaten voor topfuncties behoort tot hun belangrijkste verantwoordelijkheden. Het bepalen van de gewenste competenties en expertises en het correct remunereren ervan vormen dan weer invalshoeken die typisch HR-managers aanbelangen. De bijeenkomsten van het RNCI geven deelnemers de kans ervaringen uit te wisselen en te delen in de kennis van sprekers met de nodige ervaring op het terrein. De twee bijeenkomsten in 2008 handelden respectievelijk over Hoe effectief communiceren over topsalarissen? en Hoe moet het met uw remuneratiecomité in 2009?. Acerta wil via Corgo het RNCI bijstaan omwille van het soort vragen dat aan de orde gesteld wordt. Voor het afstemmen, in een remuneratie- of nominatiecomité, van het juiste managementtalent op de strategie van de onderneming is veel kennis en expertise nodig. Acerta en Corgo beschikken over die expertise; het peterschap van het RNCI voelde daarom aan als een logische roeping. De vorige voorzitter van Acerta, baron Noël Devisch, zit de adviesraad van het RNCI voor. Andere leden sinds 2008 zijn: Jan De Moor, Alex Joos, Geert Noels, Jean-Pierre Depaemelaere, Karel Plasman, Philip Verhaeghe en Geert Volders. Corporate Governance Acerta jaarverslag 17

18 Structuren en organen van Acerta Structuren Acerta wil een one-stop shopping aanbieden voor alle cliënten die HR-diensten nodig hebben, welke dan ook. De strategische optie om een geïntegreerde HR-dienstengroep te zijn, houdt in dat cliënten zo min mogelijk geconfronteerd worden met de realiteit dat verschillende taken soms door verschillende juridische entiteiten worden uitgeoefend. Dat die verschillende juridische entiteiten toch bestaan, komt omdat Acerta opereert in een domein dat onderhevig is aan tal van strikte regels. Veel van de aangeboden diensten mogen wettelijk alleen uitgeoefend worden door instellingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en dit maakt het bestaan van verschillende werkmaatschappijen onvermijdelijk. In principe benadert Acerta dit als een interne aangelegenheid. Maar binnen het kader van een jaarverslag lijkt het toch passend ook het abc van de interne structuur kort toe te lichten. Een kerngegeven is alvast dat de Raden van Bestuur van alle werkmaatschappijen identiek zijn samengesteld (met een kleine uitzondering voor Acerta Ondernemingsloket en Acerta Public). Acerta Ondernemingsloket vzw Het Acerta Ondernemingsloket staat onder controle van de FOD Economie. Het ondernemingsloket is de eerste instantie waarmee ondernemers in de praktijk in contact komen: het zorgt ervoor dat starters een ondernemingsnummer krijgen en eventueel een vestigingsvergunning. Ook ondernemingsloketten zijn onderworpen aan een regelgevend kader. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw Een sociaal verzekeringsfonds helpt zelfstandigen met informatie en advies over hun zelfstandig statuut, maar int ook hun verplichte bijdragen voor de sociale zekerheid. Zelfstandigen zijn daarom verplicht bij een erkend fonds aan te sluiten. Er wordt controle uitgeoefend door de FOD Sociale Zekerheid en door het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen. In België zijn een veertiental fondsen erkend. Dat van Acerta is hiervan het grootste. Acerta Sociaal Secretariaat vzw Het sociaal secretariaat verzorgt de Acerta payroll diensten. Het wordt daartoe erkend door de Minister van Sociale Zaken en gecontroleerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In naam en voor rekening van de cliënt vervult het sociaal secretariaat een aantal administratieve verplichtingen die de cliënt als werkgever heeft ten aanzien van zijn werknemers. Binnen het geheel van Acerta weegt het sociaal secretariaat het zwaarst door, zowel in aantal medewerkers als in gegenereerde omzet. Acerta jaarverslag 18

19 Acerta Sud Secrétariat Social asbl Acerta Sud Secrétariat Social is de juridische entiteit die voor Acerta opereert in Brussel en Wallonië. Omdat Acerta dezelfde diensten aanbiedt over het hele land, vervult Acerta Sud identiek dezelfde functies als Acerta Sociaal Secretariaat in Vlaanderen. Dat er intern twee vzw s zijn, heeft vooral historische en operationele redenen. Acerta Public nv Via Acerta Public nv verzorgt Acerta payroll services voor overheden en overheidsinstellingen. Hoewel deze services in niet geringe mate gebaseerd zijn op de knowhow van het Acerta Sociaal Secretariaat, maakt Acerta Public geen deel uit van de instellingen van de sociale zekerheid. Acerta Public levert payrollsoftware en stelt hem onder licentie ter beschikking. Acerta Kinderbijslagfonds vzw Een kinderbijslagfonds is een instelling van openbaar nut die de kinderbijslag uitbetaalt aan gezinnen, op basis van hun prestaties als werknemer. Werkgevers zijn verplicht om bij een erkend kinderbijslagfonds aan te sluiten; controle en erkenning verlopen via de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Acerta Consult cvba HR management, sociale wetgeving, internationale wetgeving, outplacement, rekrutering & selectie zijn slechts enkele van de domeinen waarvoor Acerta via consult commerciële consulting aanbiedt. Sommige van deze activiteiten zijn onderworpen aan een specifieke erkenning of aan een bepaalde deontologie. Acerta Service Center vzw Een aanzienlijke groep medewerkers binnen Acerta werkt voor de hele groep: in sales, marketing & communications, in ICT, in HR, in Finance... Binnen Acerta worden deze gemeenschappelijke diensten verzorgd door Acerta Service Center. Acerta cvba Acerta cvba heeft zelf geen uitgebreide activiteit maar functioneert ten opzichte van de andere entiteiten als een holding. Acerta cvba oefent wel een aantal statutaire bevoegdheden uit voor het geheel van de organisatie. Structuren // Corporate Governance Acerta jaarverslag 19

20 Organen Corporate governance bij Acerta Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de vennootschap. Naast zijn bestuurstaken oefent de Raad een volledige en daadwerkelijke controle uit over de vennootschap. Daartoe komen de leden minstens zes maal per jaar samen. De Raad van Bestuur van Acerta opereert conform het wettelijk Belgische kader. Zijn belangrijkste taak is het bepalen van de strategische doelstellingen. Op voorstel van de gedelegeerd bestuurder bepaalt de Raad het algemeen beleidsplan en ziet hij toe op de implementatie ervan. De Raad volgt de financiële situatie van de groep op en legt het jaarbudget vast. De Raad van Bestuur rapporteert en geeft rekenschap aan de Algemene Vergadering over de uitvoering van zijn taken. De Algemene Vergadering beslist over het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. De Raad van Bestuur van Acerta bestaat vandaag uit 12 leden. Twee keer vier leden worden voorgedragen door elk van de vennoten, VKW enerzijds (A-bestuurders) en Boerenbond anderzijds (B-bestuurders). Daarnaast zijn er drie onafhankelijke bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van Acerta. De samenstelling van de Raad van Bestuur, op 31 december 2008, was als volgt: A-bestuurders Peter Verstuyft Firmin Pieck Carl Dewulf Hugo Leroi B-bestuurders Chris Botterman Sonja De Becker Marc Wittemans Peter Broeckx Onafhankelijke bestuurders Philip Van gestel Lieven Scheppers Charles Delloye Gedelegeerd bestuurder Karel Plasman Acerta jaarverslag 20

21 Va n l i nk s naa r re c h t s: Peter Br o e c k x, Peter Ve r s t u y f t, Ma rc Wittemans, Philip Va n gestel, Ch r i s Botterman, Hu g o Le r o i, So n j a De Becker, Firmin Pi e ck, Ch a r l e s Delloye, Lieven Scheppers, Ka re l Pla sm a n (Af w e z ig : Carl De w u l f ) Organen // Corporate Governance Acerta jaarverslag 21

22 Het mandaat van de bestuurders heeft een duurtijd van maximaal 6 jaar en is hernieuwbaar. De leeftijdsgrens werd bepaald op 65 jaar. De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar. Ze worden afwisselend verkozen uit respectievelijk de A- en B- bestuurders. Conform de statuten is op de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 maart 2007 het voorzitterschap overgegaan van de A naar de B-bestuurders. Peter Verstuyft werd vanaf dat moment ondervoorzitter en Noël Devisch voorzitter. De Raad van Bestuur heeft op 19 maart 2008 Chris Botterman benoemd als voorzitter ter vervanging van Noël Devisch, die zijn mandaten bij Boerenbond neerlegde omwille van pensioenleeftijd. Het basisdoel van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onafhankelijke bestuurders is bekwame bestuurders te benoemen die niet verbonden zijn met de vennoten in Acerta, en die een onafhankelijke visie hebben op de vennootschap en haar stakeholders. Geen enkele bestuurder zal als onafhankelijk worden gekwalificeerd tenzij de Raad of, indien nodig, de vennoten, dat aldus bepalen. De Raad van Bestuur vergadert minimum zes keer per jaar, of meer indien hiertoe de behoefte bestaat. In 2008 vergaderde de Raad van Bestuur zeven maal. Bestuurders waren bij afwezigheid steeds vertegenwoordigd bij volmacht. De Raad van Bestuur en de adviserende comités zullen regelmatig, en minimum om de drie jaar, hun algemene werking evalueren. Het doel van een dergelijke evaluatie is de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur en de adviserende comités in zijn geheel te verbeteren en specifiek maatregelen te nemen op die vlakken waarin hun werking kan verbeteren. Omdat de Raad van Bestuur ook verantwoordelijk is voor de goede werking van de verschillende werkmaatschappijen en de gemeenschappelijke diensten is de samenstelling van de Raad van Bestuur in de verbonden ondernemingen (vzw s en cvba s) in grote lijnen dezelfde. Acerta jaarverslag 22

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe CORPORATE GOVERNANCE Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate governance

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Dag 1. IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015

Dag 1. IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015 IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015 Dag 1 Brussel 12/3/2015 Gent 19/3/2015 Module 1 - Corporate governance JOZEF LIEVENS 6u30 Deze module behandelt corporate governance in het licht van

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 1 Publieke versus private audit Gelijkenissen en verschillen een persoonlijke-ervaringsgebaseerde toelichting Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 2 2 1 Context

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ontwerp document; met oog op verdere onderhandelingen; 03/04/2017 INTENTIEVERKLARING

Ontwerp document; met oog op verdere onderhandelingen; 03/04/2017 INTENTIEVERKLARING INTENTIEVERKLARING 1. Partijen 1. ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT (RAFCM) N.V., met zetel gevestigd te 2100 Antwerpen- Deurne, aan de Oude Bosuilbaan 54 A, KBO 0839.407.415; Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Acerta. Corporate Governance Charter

Acerta. Corporate Governance Charter Acerta Corporate Governance Charter Voorstel inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vennoten, overeenkomst tussen vennoten en Algemene Vergadering 2.1. Kapitaalsstructuur en groepsstructuur 2.2. Overeenkomst tussen

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s Duurzaam HR beleid in KMO s Voorstelling Motmans Van Havermaet Expertise domeinen Onze groep biedt een breed dienstenpakket aan. Vanuit een multidisciplinaire aanpak gidsen onze professionals u naar de

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie