OBLIGATIES ,- Neerlandic Shipping BV Profiteren van milieuvriendelijk transport. Neerlandic. shipping group. rente 8% deelname vanaf 100.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBLIGATIES 7.500.000,- Neerlandic Shipping BV Profiteren van milieuvriendelijk transport. Neerlandic. shipping group. rente 8% deelname vanaf 100."

Transcriptie

1 OBLIGATIES Shipping BV Profiteren van milieuvriendelijk transport ,- rente 8% deelname vanaf looptijd 5 jaar Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

2 zekerheden Op enkele met de opbrengst van de obligatielening gekochte schepen wordt hypotheek gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden NPEX en daarmee ten gunste van u als obligatiehouder. Dat hypotheekrecht heeft betrekking op die schepen waarvoor geen bankfinanciering is aangetrokken. Bij de koop van een schip brengt zelf minimaal 15 tot 20 procent eigen vermogen in. sluit voor het merendeel van de met de opbrengst van de obligatielening aangeschafte schepen een langjarig vast chartercontract af voor de gehele looptijd van de obligatie. Hierdoor wordt een groot deel van het marktrisico geëlimineerd. Op basis van genoemde chartercontracten kan ruimschoots aan zijn verplichtingen jegens de banken en de obligatiehouders voldoen. condities vaste rente van 8% per jaar rentebetaling per maand achteraf looptijd obligatie 5 jaar vervroegde aflossing toegestaan (1% boeterente) deelname vanaf de emissiekosten zijn volledig voor rekening van De obligatie Scheepvaartbedrijf Shipping BV () uit Oegstgeest biedt u de mogelijkheid om te profiteren van investeringen in binnenvaarttransport door middel van een obligatie-uitgifte van 7,5 miljoen euro. De obligatielening krijgt een notering op de NPEX-beurs waardoor de obligaties ook verhandelbaar zijn. Binnenvaart is in vergelijking met weg- en railvervoer een milieuvriendelijke wijze van transport. De verhouding tussen vervoerde hoeveelheden en verbruikte brandstof is zeer gunstig ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten. Binnenvaart veroorzaakt zowel minder geluidsoverlast als minder CO2-uitstoot, terwijl de benodigde infrastructuur veel goedkoper is. Uw investering in onze obligatie kan dus gekwalificeerd worden als een investering in duurzaamheid. heeft een investeringsprogramma van circa 40 miljoen euro uitgewerkt om verdere groei te verwezenlijken. Er zijn inmiddels drie nieuwe tankschepen besteld en de aankoop van zeven tweedehands tankers is in een afrondende fase. Ten slotte heeft zich gecommitteerd om twee cruiseschepen aan te schaffen. Wij zullen circa 26 miljoen euro aan bankleningen aantrekken en 6,5 miljoen euro aan eigen vermogen inbrengen. Het resterende deel willen wij financieren door middel van de uitgifte van de obligatie. De obligatie van Shipping is bedoeld voor de Nederlandse belegger die beschikt over een gezonde vermogensbuffer en die meer rendement wil maken dan bij traditionele deposito s en staatsobligaties mogelijk is. De totale omvang van de obligatie-uitgifte is 7,5 miljoen euro. Het minimale deelnamebedrag is gesteld op Hiermee willen wij bereiken dat het aantal obligatiehouders overzichtelijk blijft. Tijdens door ons te organiseren informatiebijeenkomsten kunnen wij u - indien gewenst - nadere toelichting verschaffen.

3 De ondernemers Shipping BV Shipping BV is via persoonlijke holdings eigendom van zijn directeuren en tevens grootaandeelhouders, de heren Schot (60%) en Van Schie (40%). Wij zijn een scheepvaartbedrijf. Ons moederbedrijf NSFI BV is vier jaar geleden opgericht om de gehele kredietportefeuille binnenvaart van de SNS Bank NV over te nemen. Deze portefeuille is inmiddels succesvol afgewikkeld. In 2009 zijn wij gestart met Shipping BV (), waarmee wij inmiddels huurkoop een eerste vijfsterrenschip in ons bezit, de ms. Royal Crown. De riviercruisemarkt maakt in Europa een sterke ontwikkeling door en groeit, mede door de vergrijzende bevolking, met ca. 8% per jaar. De cruiseschepen varen voornamelijk op de Rijn, Moezel en Donau en gedurende enkele weken per jaar ook over uitsluitend de Nederlandse waterwegen. Drs. D.J.W. van Schie (Jan-Willem, 1965), bedrijfseconoom, in 1992 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jan-Willem heeft ruim tien jaar nationale en internationale ervaring in scheepsfinanciering bij de Nationale Investeringsbank (tegenwoordig NIBC), waar hij begon in Daarna was hij bijna vijf jaar lid van het managementteam in de corporate finance (fusie- en overnamepraktijken) van onder meer PricewaterhouseCoopers en BDO. Vóór de start van in 2007 is hij bovendien nog twee jaar dga geweest van een kleine kustvaartrederij. Sterke punten van Jan-Willem zijn, naast commercialiteit, zijn loyaliteit, vasthoudendheid en grote precisie. Net als Gijs heeft Jan-Willem een uitgebreid netwerk in de scheepvaart- en financiële sector. Drs. G. Schot (Gijs, 1961), bedrijfseconoom, in 1987 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gijs heeft de scheepvaartdivisie bij MeesPierson en later Fortis Bank opgezet en uitgebouwd tot een van de wereldspelers op dit gebied. Daarna was hij acht jaar actief in Azië in scheepvaart- en energiefinancieringen en bovendien drie jaar countrymanager in Singapore, waar hij leiding gaf aan de afdeling Merchant Banking Asia. Na terugkomst in Nederland maakte hij van begin 2005 tot augustus 2007 deel uit van de Fortis Management Board Commercial Banking, waarna hij in 2007 met Jan-Willem van Schie NSFI BV startte. Sterke punten van Gijs zijn commercialiteit en creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe business opportunities. Gijs heeft een zeer uitgebreid netwerk in de scheepvaarten financiële sector. eigenaar zijn geworden van een vloot van veertien binnenvaartschepen. is op dit moment voornamelijk actief in het tankersegment van de binnenvaart. In twee jaar zijn wij er dus in geslaagd om een middelgrote scheepvaartonderneming op te zetten. is een conglomeraat van zelfstandige rederijen waarbij in iedere afzonderlijke vennootschap één schip is ondergebracht. Shipping is echter de holding van waaruit de gehele groep op uniforme wijze wordt aangestuurd. De kapitein is veelal mede-eigenaar van het schip (max. 25%) of heeft een direct winstbelang. Zijn betrokkenheid bij het dagelijks onderhoud en de exploitatie is dus een belangrijke waarborg voor continuïteit en kwaliteit. Wij verhuren onze binnenvaarttankers aan bevrachters die op hun beurt weer contracten sluiten met grote verladers van brandstoffen zoals diesel, benzine, etc. in Noordwest-Europa. Met binnenvaarttankers bedoelen wij tankschepen die geschikt zijn voor het vervoer van vloeibare stoffen over de Europese binnenwateren. Het voornaamste vaargebied van onze vloot is Nederland, België en Duitsland en dan met name van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (ARA) richting het achterland tot Basel in Zwitserland. Nieuwe markten Sinds begin 2012 hebben wij onze eerste stappen gezet in de riviercruisevaart. Met riviercruisevaart bedoelen wij het varen met passagiersschepen die feitelijk als varend hotel fungeren. Wij hebben door middel van Groeistrategie De groeistrategie van bestaat enerzijds uit het kopen van goed onderhouden oudere schepen. Anderzijds wordt geanticipeerd op de recente ontwikkelingen met het opkopen van vrijwel nieuwe schepen (jonger dan tien jaar) die in het afgelopen jaar sterk in prijs zijn gedaald als gevolg van de crisis. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze schepen is de relatief lage prijs, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan bij de concurrentie. Tevens is een nieuwbouwprogramma gestart voor in eerste instantie drie tankers met een mogelijke uitbreiding tot zes schepen. Exploitatie exploiteert de vloot op basis van een zorgvuldig afgewogen mix van vaste langetermijncontracten en spotbevrachting. De partijen die onze schepen bevrachten, hebben zonder uitzondering een uitstekende en vooral solide reputatie. We werken samen met onder meer Interstream Barging BV (voorheen Vopak), Stetra GmbH en Tanker Chartering Antwerpen Bvba. Door een even efficiënte als slagvaardige werkwijze is in staat om de overheadkosten laag te houden, wat resulteert in een gunstige concurrentiepositie ten opzichte van grote rederijen. Het management van Shipping richt zich op de aankoop en financiering van schepen, het technisch management van de vloot, het regelen van vervoercontracten voor de vloot én de werving van personeel voor op de schepen: de kwaliteit van scheepspersoneel is immers cruciaal voor het succes van ons bedrijf.

4 Strategie en Investeringen Tankers In 2012 zijn wij gestart met de verjonging van onze tankervloot. Dit heeft ertoe geleid dat wij met een nieuwbouwproject voor in ieder geval drie tankers zijn gestart. Naar verwachting zullen deze nieuwe schepen eind 2012 of begin 2013 opgeleverd worden. De schepen zullen voor vijf jaar tegen een vast tarief worden verhuurd aan een van onze bevrachters. aankopen. Van beleggers willen wij tot slot het restant van 5 miljoen euro lenen middels de obligatielening. Groei markt Daarnaast gaan wij in 2012 nog een aantal vrijwel nieuwe schepen overnemen van een bank. Door uiteenlopende omstandigheden bleken de huidige eigenaren niet meer in staat om aan hun verplichtingen jegens de bank te voldoen. Wij zijn recentelijk gestart met het adviseren van banken met betrekking tot hun probleemkredieten in de binnenvaart. De overname van de bovengenoemde schepen is hiervan een direct gevolg. Ten slotte zijn we in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen met een zeer grote bevrachter, van wie we minimaal drie schepen willen kopen die we vervolgens voor vijf tot zes jaar tegen een vast tarief aan hen terug zullen verhuren. Voor wat betreft de tankers investeren wij naar schatting voor een totaalbedrag van circa 31 miljoen euro. Hiervan financieren wij circa 5 miljoen uit eigen vermogen. Van de banken lenen wij circa 21 miljoen. De bankfinancieringen zijn toegezegd onder de voorwaarde dat wij de schepen ook daadwerkelijk Riviercruiseschepen Ten aanzien van de riviercruiseschepen willen wij de aankoop van het in huurkoop genomen schip vervroegen, aangezien we de financieringscondities kunnen verbeteren. Daarnaast is het onze intentie om het zusterschip van ms. Royal Crown aan onze vloot toe te voegen. In totaal moeten wij hiervoor circa 9 miljoen euro bijeenbrengen. Derhalve zullen we 5 miljoen euro bankfinanciering aantrekken, 1,5 miljoen euro aan eigen vermogen inbrengen en willen we hiervoor 2,5 miljoen euro van de obligatie-opbrengst aanwenden. De ms. Royal Crown wordt vijf jaar tegen een vast tarief verhuurd aan een eersteklas partij. Het zusterschip zullen we in principe pas vanaf 2014 vast gaan verhuren; dit in verband met de lange lead-time die nodig is voor de verhuur van dit scheepstype. Totaal investeringen Samenvattend gaat Shipping BV voor in totaal 40 miljoen euro investeren in nieuwe en tweedehands schepen. Circa 26 miljoen euro wordt aangetrokken van banken. brengt zelf 6,5 miljoen euro aan eigen vermogen in. Het restant willen wij financieren door middel van de uitgifte van in totaal 7,5 miljoen euro aan obligaties.

5 Binnenvaart en milieu Binnenvaart is schoner dan andere vormen van transport. Het relatieve energieverbruik en de belasting voor het milieu zijn veel minder dan bij het weg- en railvervoer (zie tabel 1 en 2). Daarbij komt dat de capaciteit nog lang niet de grenzen heeft bereikt. External costs Terwijl wegen meer en meer dichtslibben en de fileproblematiek regeringen in Europa tot wanhoop drijft, bieden de binnenvaartrivieren en -kanalen nog meer dan 700% extra capaciteit en daarmee ruimte tot groei. Grote en dure infrastructurele ingrepen zijn in de binnenvaart niet nodig. Binnenvaart heeft daarmee de toekomst. Binnenvaart is milieuvriendelijk transport. 2,5 2,0 1,5 1, CO 2 CO, NO X, SO 2 Accidents Noise 0, ,0 Truck Rail Inland barge Tabel 1. Bron: Bundesanstalt für Gewässerkunde Binnenvaart is milieuvriendelijk transport 0,0 Primary use of energy 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Bulk goods Containers 0.22 Truck Rail Inland barge Tabel 2. Bron: Bundesanstalt für Gewässerkunde

6 Risico's Inschrijven Obligatielening Shipping Beleggen in obligaties brengt risico s met zich mee. Tevens kunnen resultaten altijd tegenvallen, waardoor rente- en aflosverplichtingen mogelijk niet of slechts Onze huurders zijn echter over het algemeen sterke solide partijen Technisch risico Technische problemen of schade Rente risico De rente stijgt Wij financieren onze schepen. Daarvoor betalen we rente. Als de rente stijgt, stijgen onze lasten. Dit gaat ten koste van ons Wanneer u geïnteresseerd bent in de obligatielening van Shipping BV, adviseren wij u om - eventueel samen met uw adviseur - de separate prospectus goed door te nemen. Wij raden aan uw eigen adviseur te betrekken bij een eventuele belegging in het obligatiefonds, ervan uitgaande dat hij volledig op de hoogte is van uw persoonlijke financiële situatie. gedeeltelijk kunnen worden nagekomen. Elke belegger dient zelf een gedegen inschatting te maken van de risico s. Hieronder zijn een aantal risico s opgesomd. Marktrisico De vrachttarieven in de vrije markt zijn slecht Een deel van onze bestaande vloot vaart niet op vaste contracten maar is afhankelijk van de vrachttarieven in de vrije markt. De door ons aan te Wij exploiteren schepen en daarbij kan technisch iets misgaan. Een schip kan een constructiefout hebben, maar een schip kan ook een ongeluk of pech krijgen. In het ergste geval moeten wij dan een schip tijdelijk uit de vaart nemen voor reparatie. Wij hebben onze schepen goed verzekerd, schade aan derden bijvoorbeeld voor 1 miljard euro. Veelal is schade daarmee voor het grootste deel gedekt. We hebben daarnaast een ervaren technisch team dat toezicht houdt op onderhoud resultaat. Het grootste deel van onze renteverplichtingen ligt echter vast. Hiermee is ons renterisico grotendeels afgedekt. Personeel risico Medewerkers nemen ontslag Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons succes. Als medewerkers vertrekken, dan kan dat op korte termijn nadelige gevolgen voor ons hebben. Door goede arbeidsvoorwaarden zijn wij echter in staat om mensen aan ons te Shipping BV organiseert enkele informele bijeenkomsten voor het beantwoorden van uw vragen. U heeft dan de mogelijkheid om de ondernemers zelf te ontmoeten. Over datum, tijd en locatie van deze bijeenkomsten zullen wij u nader informeren. U kunt hiervoor ook onze website raadplagen, Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om rechtstreeks met de directie van Shipping contact op te nemen voor nadere informatie over onze onderneming en/of de obligatielening. Jan-Willem van Schie en Gijs Schot zijn telefonisch bereikbaar op en per mail op of schaffen schepen zullen echter voor en reparaties. binden. Daarnaast kunnen wij minimaal vijf jaar tegen een vaste prijs verhuurd worden. Hierdoor Olieprijs risico op basis van ons uitgebreide netwerk op zeer korte termijn vervangend Inschrijving wordt een groot deel van het De brandstof wordt duurder personeel vinden. marktrisico geëlimineerd. Tegenpartij risico Onze schepen varen op diesel. Soms moeten wij deze brandstof zelf betalen. Als de brandstof duurder Belasting risico De belastingregels De inschrijvingsperiode sluit op 21 september 2012 om uur, maar kan indien de directie van Huurders raken in wordt, gaat dit ten koste van het kunnen veranderen het wenselijk acht financiële problemen resultaat. We hebben echter ook De belastingregels zijn belangrijk worden verlengd. Wij verhuren schepen. Het kan schepen op vaste contracten, voor uw obligaties. Wijzigingen voorkomen dat onze huurders ons niet meer (kunnen) betalen. Wij krijgen dan dus tijdelijk minder vrachtinkomsten en moeten waarbij onze bevrachters de diesel betalen; deze partijen kopen groot in, waarmee ze hun risico s afdekken. Hierdoor beperken we in belastingregels kunnen dus nadelige gevolgen hebben voor uw rendement. De inschrijvingsprocedure staat uitgebreid beschreven in de prospectus Obligatielening Shipping. nieuwe huurders vinden. dit risico-element

7 Shipping BV Wilhelminapark AG Oegstgeest Tel +31(0) Fax +31(0)

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

PROSPECTUS MS SeaZip 4

PROSPECTUS MS SeaZip 4 realistisch, transparant, betrokken PROSPECTUS MS SeaZip 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 4 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep

Nadere informatie

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V

Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V Op Koers E I N D E J A A R S U I T G A V E V A N D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S T E R I N G E N B V D E V E R E E N I G D E C O M P A G N I E S C H E E P S I N V E S

Nadere informatie

Beleggen in Duits Vastgoed

Beleggen in Duits Vastgoed Producten Beleggen in Duits Vastgoed Beleggen in woningen, zorgwoningen en winkelcentra in Duitsland. Voor een goed rendement en een overzichtelijk risico belegt u in SynVest German RealEstate Fund NV.

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie