Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX"

Transcriptie

1 Credit Linked Vastgoed IX Obligatie-uitgifte 1e kwartaal 2013 Credit Linked Credit Linked Vastgoed IX is een initiatief van Credit Linked Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX Eerste hypotheekrecht op het vastgoed

2 Solide onderpand van winkels en woningen in Duitsland en Nederland Credit Linked Vastgoed IX Credit Linked Vastgoed IX biedt u de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met het eerste hypotheekrecht op winkel- en woningvastgoed in Duitsland en Nederland. Verhuur aan particulieren en gerenommeerde ondernemingen alsmede particuliere eigenaren zorgden de afgelopen jaren voor een hoge en gelijkmatige bezettingsgraad. Vastgoed IX heeft een verwacht effectief rendement van 6,1% voor de klasse AA obligatielening en 10,1% voor de klasse A obligatielening. Deelname is mogelijk vanaf Er worden geen extra emissiekosten in rekening gebracht. Duitsland en Nederland, woningen en winkels Bij een belegging in aandelen, heeft het selecteren van de juiste aandelen een groot effect op het uiteindelijke rendement (kijk bijvoorbeeld naar het rendement van ASML versus de AEX index). Ook bij een belegging in vastgoed bepalen keuzes ten aanzien van het type vastgoed en de locatie een belangrijk deel van het resultaat. Dit bleek de afgelopen jaren en zal ook de komende jaren het verschil maken tussen een renderende belegging en voortdurende bron van zorgen. Credit Linked Vastgoed IX kiest voor woningen en winkels, voornamelijk in Duitsland en Nederland. Duitsland blijft de komende jaren de stabiele factor in Europa en Nederland zal hier van profiteren. Door te kiezen voor defensief vastgoed in combinatie met een realistisch exit-scenario biedt Credit Linked Vastgoed IX u een stabiel vastgoedalternatief. Eerste hypotheekrecht Een belangrijk verschil tussen traditionele beleggingen in vastgoed en de aanbieding van Credit Linked Vastgoed IX is het eerste hypotheekrecht. Onderstaand een toelichting hierop. Bij een traditionele vastgoed cv wordt de aankoop deels gefinancieerd door een lening van een bank. De bank eist het eerste hypotheekrecht en neemt in de leningovereenkomst vaak ook andere beschermende voorwaarden op die de lening direct opeisbaar maken bij waardedaling en/of leegstand. Het verschil tussen de kostprijs van het vastgoed en de bankfinanciering, zijnde het eigen vermogen, wordt verschaft door de participanten (zie onderstaande balans). Vastgoed Eigen vermogen van participanten Banklening met eerste hypotheekrecht en aanvullende voorwaarden Credit Linked Vastgoed IX koopt (met een korting van minimaal 25%) een deel van de bancaire financiering. Hiermee profiteert Credit Linked Vastgoed IX dus ook van de door de bank geëiste zekerheden, terwijl daarenboven onvoorziene negatieve ontwikkelingen eerst worden opgevangen door de inbrengers in het eigen vermogen. De belegging is derhalve minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Omdat de banklening met korting wordt aangekocht kan Credit Linked Vastgoed IX een concurrerend rendement bieden.»»» Traditionele vastgoed cv»»» Credit Linked Vastgoed IX Appartementen in Nederland

3 Asset-Backed Securities Met de opbrengst van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening worden enkele vastgoedleningen aangekocht. De vorenstaande criteria garanderen een portefeuille van vastgoedleningen op Duitse en Nederlandse woningen en winkels, waarbij voldoende overwaarde en bescherming aanwezig zijn om een aanzienlijke neergang van vastgoedprijzen zonder verlies te absorberen. De Credit Linked Vastgoed IX Obligatielening Credit Linked Vastgoed IX geeft een Obligatielening uit van , verdeeld over negentig klasse AA obligaties (à ) en 185 klasse A obligaties (à ). De klasse AA obligaties ontvangen als eerste rente en aflossing. De rente van 6% (op jaarbasis) wordt elk kwartaal uitgekeerd. De verwachte looptijd is circa twee jaar. Het verwachte rendement is 6,1%. De klasse A obligaties ontvangen een rente van 7% (uitkering per kwartaal). Na volledige aflossing wordt een winstdeling uitgekeerd van maximaal 9,7% aan de klasse A obligatiehouders. De verwachte looptijd is circa vier jaar, het verwachte rendement 10,1%. Strenge criteria Winkelcentrum in Schiedam Credit Linked Vastgoed IX zal de opbrengst van de obligatielening aanwenden voor het aankopen van een portefeuille van vastgoedleningen, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd: Minimaal 50% van de portefeuille moet Duits vastgoed betreffen. Minimaal 90% van de portefeuille moet vastgoed in Nederland en Duitsland betreffen Minimaal 90% van de portefeuille moet woningen of retail vastgoed betreffen. Maximaal 5% van de portefeuille mag kantoren betreffen. Voor de aangekochte leningen mag maximaal 75% van de nominale waarde betaald worden. Bij particuliere koopwoningen mag een waardedaling van 30% niet tot verliezen leiden. Bij verkoop van verhuurd vastgoed mag een opbrengst van 10x de bruto huur (7x de bruto huur bij kantoren) niet tot verliezen leiden. De huurinkomsten op vastgoed uit Spanje, Ierland, Italië, Griekenland en Portugal mogen slechts voor 70% worden meegeteld. De aan te kopen vastgoedleningen worden voornamelijk in Londen verhandeld in de vorm van beursgenoteerde obligaties (de zogenaamde Asset-Backed Securities). Deze obligaties hebben elk betrekking op een vaststaande set van één of meerdere vastgoedleningen. Gedurende de uitgifte van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening zullen de Asset-Backed Securities worden aangekocht. Hierover vindt u meer informatie op de website. Vooralsnog zijn slechts de strenge criteria geformuleerd waaraan de investeringen moeten voldoen. Ter indicatie wordt gewerkt met een doelportefeuille, een combinatie van enkele Asset-Backed Securites die aan de criteria voldoen. De exacte samenstelling van de portefeuille is dus nog niet bekend. Zij is namelijk mede afhankelijk van toekomstige aanbod, prijs- en economische ontwikkelingen. De Credit Linked Vastgoed IX obligatielening Klasse AA Klasse A Nominale rente 6% 7% Maximale winstdeling niet van toepassing 9,7% Verwachte uitgifte 90 x x Effectief rendement 6,1% 10,1% Verwachte aflossingsdatum September Woningen in Dresden

4 De doelportefeuille Op deze bladzijde vindt u een uitwerking van de doelportefeuille, een combinatie van enkele Asset-Backed Securities, die voldoen aan de criteria. Deze doelportefeuille geeft een indicatie van de kwaliteit en het risicoprofiel van de belegging. Met de opbrengst van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening worden vier verschillende Asset-Backed Securities aangekocht. In het prospectus leest u meer details hierover. Ook vindt u in het prospectus een korte beschrijving van mogelijke andere Asset-Backed Securities, die kunnen worden aangekocht. In de afgelopen jaren heeft Credit Linked al meerdere obligatieleningen uitgegeven, waarbij sprake was van voorafgeformuleerde criteria voor de aankoop van Asset-Backed Securities. Hierbij is uiteindelijk bij alle emissies een portefeuille samengesteld met betere eigenschappen en tegen een lagere prijs dan in het prospectus was geschetst. Het vastgoed 63% van de vastgoedleningen wordt gedekt door woningen, 32% door retail vastgoed (winkels en warenhuizen) en het restant door overig vastgoed. 69% van het vastgoed staat in Duitsland, 28% in Nederland en het restant in Italië en Bulgarije. Woningen (63%) Er wordt zowel geïnvesteerd in hypothecaire leningen op koopwoningen als in hypothecaire leningen op portefeuilles van huurwoningen. Duitse huurwoningen worden gezien als een veilige haven in de voortdurende eurocrisis, gekenmerkt door een stabiele prijsontwikkeling en een aantrekkelijk rendement. Er wordt geïnvesteerd in leningen op verhuurde woningen in Dresden, Noordrijn-Westfalen, München en Berlijn. Hierbij participeert Credit Linked Vastgoed IX in de vastgoedleningen tot een niveau van circa 9-10x de bruto huur (terwijl de waarde ruim 11x de bruto huur bedraagt). Ook wordt geïnvesteerd in hypothecaire leningen op particuliere koopwoningen in Nederland en Duitsland. Belangrijk daarbij is dat de overwaarde en beschikbare bescherming ruim voldoende dekking geven. Credit Linked heeft een model ontwikkeld waarbij voor portefeuilles van particuliere hypotheekleningen kan worden bepaald in hoeverre de investering bestand is tegen ongunstige ontwikkelingen. Retail (32%) Het retail vastgoed kan in twee delen worden gesplitst. Verreweg het grootste deel bestaat uit warenhuizen verspreid over Duitsland. Deze warenhuizen zijn verhuurd aan Karstadt (met een gemiddelde resterende huurtermijn van tien jaar). Circa 60% staat in Berlijn, Beieren en Noordrijn-Westfalen. De netto huurinkomsten bedragen bijna 70 miljoen per jaar, de bezettingsgraad is 100%. Credit Linked Vastgoed IX participeert in de vastgoedlening tot een niveau van slechts 7,5x de netto huur ( 525 miljoen). De huurinkomsten en waarde van het onderpand geven derhalve een forse dekking aan de investering. De waarde van het vastgoed bedraagt circa 900 miljoen. Daarnaast bestaat de retailportefeuille uit een aantal panden verhuurd aan voornamelijk Edeka, Metro en Kaufland. De resterende huurtermijnen variëren van drie tot negen jaar, de bezettingsgraad is gemiddeld 97%. Investeren in hypotheken op particuliere koopwoningen Investeren in Asset-Backed Securities op particuliere hypotheekleningen vergt een andere aanpak dan bij andere typen vastgoedleningen. Meestal is er sprake van een zeer groot aantal hypotheekgevers, en is er naast eventuele overwaarde ook een tweede beschermingslaag, bestaande uit een periodiek bedrag om eventuele verliezen op te vangen. Credit Linked heeft een model ontwikkeld waarbij de effecten van verschillende economische scenario s kunnen worden doorberekend op de aangegane investering. Voor investeringen in Asset-Backed Securities op particuliere koopwoningen geldt een strenge voorwaarde. Er mag geen verlies op de investering optreden, indien één van elke zes hypotheekgevers zijn woning verkoopt op een prijs van 70% van de huidige executiewaarde. In de afgelopen veertig jaar hebben dergelijke prijsbewegingen alleen in de crisis van begin jaren tachtig plaatsgevonden (in Nederland). Gedwongen verkopen komen nu voor bij minder dan één van elke honderd hypotheekgevers. Overig vastgoed (5%) Een klein deel (circa 5%) van de Doelportefeuille bestaat uit leningen op overig vastgoed. Dit betreft met name twee kantoorfinancieringen: Een financiering ter grootte van 7,5x de bruto huur van een kantorenportefeuille in Italië, voor nog ruim negen jaar volledig verhuurd aan Telecom Italia. De lening dient in 2016 te worden afgelost. Een financiering ter grootte van 8x de bruto huur van een kantorenportefeuille in Sofia (Bulgarije). Het onderpand is eind 2011 getaxeerd en heeft een overwaarde van 50%.

5 De huurders Bij een belegging in vastgoed is het van belang dat de huurders en eigenaren in staat zijn (en blijven) om de periodieke verplichtingen te voldoen. Onderstaand een overzicht: Particulieren (63%) Karstadt (30%) Telecom Italia (3%) Edeka (1%) Kaufland (1%) Roller (0,5%) Metro (0,3%) Overige partijen (1,2%) Particulier eigendom Circa 63% van de inkomsten van de vastgoedleningen komt (indirect) van particulieren. Onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding zijn de belangrijkste redenen voor betalingsproblemen. Vanwege het grote aantal onderliggende huur- en koopwoningen (circa ) zullen de resultaten met name afhankelijk zijn van de algemene economische ontwikkelingen en ongevoelig voor individuele ontwikkelingen. Karstadt Karstadt is een landelijke warenhuisketen uit Duitsland. Enkele jaren geleden kwam Karstadt in grote problemen. In 2010 is Karstadt overgenomen door Berggruen Holdings, een schuldenvrije investeringsmaatschappij. Dit leidde tot een duidelijke verbetering van de resultaten en een versnelde aflossing van de vastgoedlening. Kernpunten Credit Linked Vastgoed IX Het onderpand Defensieve retail en woningen portefeuille Spreiding over Duitsland en Nederland Zeer gespreide mix van warenhuizen, retailpanden, koop- en huurwoningen Conservatieve waardering Verhuurd aan particulieren en landelijke of internationale ketens Obligaties en rendement Rente 6% voor klasse AA en 7% voor klasse A obligaties Rentebetalingen viermaal per jaar Winstuitkering van 9,7% voor klasse A Verwacht rendement van 6,1% voor klasse AA obligaties Verwacht rendement van10,1% voor klasse A obligaties Korte verwachte looptijd van twee jaar voor de klasse AA en vier jaar voor de klasse A obligaties Obligaties van (minimumdeelname één obligatie) Unieke eigenschappen Niet beleggen in het vastgoed, maar in de bankfinanciering Eerste hypotheekrecht op het vastgoed Beschermd door overwaarde van het vastgoed Beschermd door lening convenanten Conservatieve waardering bij exit scenario Vraag het AFM goedgekeurde prospectus nu aan bij Credit Linked ( , Ook kunt u één of meerdere obligaties reserveren. Warenhuis in Berlijn

6 Over Credit Linked Credit Linked BV, opgericht in 2008, is een snel groeiende onderneming die zich bezig houdt met het beleggen in Asset-Backed Securities. Het management van Credit Linked BV heeft een ruime ervaring met de markt voor Asset-Backed Securities en het initiëren van vastgoedobligaties. Credit Linked Vastgoed IX is de zevende vastgoedobligatie op basis van Asset- Backed Securities. De inleg van participanten in eerdere producten van Credit Linked bedraagt ruim Credit Linked neemt bij de beslissing over de aankoop van Asset-Backed Securities onderstaande factoren in overweging, te weten: De overwaarde van het onderpand De verhouding tussen de huurinkomsten en de rentelasten De kwaliteit van het vastgoed De kwaliteit en solvabiliteit van de huurders De looptijd van huurcontracten De kwaliteit van de locaties De aanwezigheid van het recht van eerste hypotheek De verhouding tussen rendement en risico Overige informatie Toezicht van de AFM De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. Alleen dan wordt goedkeuring verkregen van de AFM. Het prospectus van Credit Linked Vastgoed IX is op 11 oktober 2012 goedgekeurd door de AFM. Fiscaal Voor particuliere beleggers is deelname in de obligatielening in principe belast in Box III. Disclaimer Het document dat u nu leest is een vooraankondiging en derhalve een reclame-uiting van Credit Linked. Deze vooraankondiging is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in de Obligatielening. Alhoewel met grote zorg samengesteld, is alleen de informatie in het prospectus bindend. Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. Rendementen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het prospectus Het prospectus kunt u aanvragen bij Credit Linked B.V. Lees het prospectus alvorens u besluit te investeren in Credit Linked Vastgoed IX. En heeft u vragen, laat het ons weten. Wij staan u graag te woord. Wilt u ook participeren? Er worden 275 obligaties à uitgegeven. De minimum afname is één obligatie. Bij Credit Linked betaalt u geen aparte emissiekosten. U kunt kiezen uit klasse AA obligaties (met een rente van 6%), of klasse A o- bligaties (met een rente van 7% en een winstuitkering van maximaal 9,7%). klasse AA obligaties ontvangen als eerste rente en aflossing. Presentaties Credit Linked organiseert de komende maanden meerdere presentaties op diverse locaties in Nederland. Daar kunt u kennismaken met de directie en uw vragen voorleggen. Presentaties van Credit Linked worden altijd gekenmerkt door een combinatie van openheid en transparantie. Informeer bij Credit Linked B.V. naar de verschillende datums en locaties. Woningen in Berlijn

7 Woningen in Nederland Risico s Het risico van een vastgoedbelegging is met name afhankelijk van: De waarde-ontwikkeling van de panden De kwaliteit van de locatie De kwaliteit van de huurder De looptijd van de huurcontracten De hoogte van de huur De ontwikkeling van de leegstand Met een belegging in de bankfinanciering spelen alle bovenstaande risico s weliswaar een rol, maar pas nadat het eigen vermogen van de participanten als buffer heeft gefungeerd. De laatste jaren spelen de volgende risico s een meer prominente rol: Het herfinancieringsrisico Het achterstellingsrisico Het herfinancieringsrisico Traditionele vastgoed cv s hebben de laatste jaren te kampen met herfinancieringsproblemen. Banken eisen aanvullende zekerheden en/of een hogere rente. Of het onderpand wordt door banken opgeëist. Ook bij een belegging in vastgoedleningen speelt de herfinancieringsproblematiek. Als herfinanciering van de lening niet lukt, dan (afhankelijk van de waarde van het onderpand) kunnen verliezen optreden. Het achterstellingsrisico Bij een traditionele vastgoed cv is de participant achtergesteld ten opzichte van de bank, zoals vele investeerders in vastgoed cv s hebben ondervonden. Binnen de aankoop van een vastgoedlening kan een bepaalde mate van achterstelling worden gekozen. Vastgoedleningen (Asset-Backed Securities) worden in een aantal delen met steeds verdere achterstelling opgeknipt. Bij eventuele verliezen op de vastgoedlening worden de meest achtergestelde delen van de doorverkochte lening het eerst geraakt. Maar altijd geldt dat participanten in het eigen vermogen een buffer bieden aan de beleggers in vastgoedleningen. Beloven wij te veel? Beleggen in vastgoed kan op meerdere manieren. Zo heeft u de keuze uit niet-beursgenoteerd vastgoed (de traditionele vastgoedbelegging), beursgenoteerd vastgoed en de aanbieding van Credit Linked. Beursgenoteerd vastgoed heeft het tweede hypotheekrecht, is daarmee risicovoller en heeft derhalve een hoger verwacht rendement dan Vastgoed IX. Een participatie in beursgenoteerd vastgoed kan met een zeer forse korting worden aangekocht (ten opzichte van de nominale waarde). Bij de traditionele vastgoedbelegging wordt vaak het (relatief hoge) risicoprofiel onvoldoende vertaald naar een hoger rendement. In beide gevallen is Vastgoed IX een reëel alternatief. Niet-beursgenoteerd vastgoed Beursgenoteerd vastgoed Credit Linked Vastgoed IX 1 e of 2 e hypotheekrecht 2 e hypotheekrecht 2 e hypotheekrecht 1 e hypotheekrecht Rente/dividend 6,5%-8% dividend 8%-10% dividend 6%-7% rente Verwacht rendement 8%-9% 10%-13% 6%-10% (door winstdeling) Korting op nominale waarde 0% 30%-40% 20%-30%

8 Betrokken partijen Wilt u: Bescherming door het eerste hypotheekrecht Bescherming door overwaarde Een defensieve mix van woningen en winkels Vastgoed in Duitsland en Nederland Een realistisch exit scenario Een faire rendements/risico verhouding Een looptijd tot vier jaar Kies dan voor Credit Linked Vastgoed IX Initiatiefnemer Credit Linked BV Bunder WC Soest Tel: Emissiekantoor Eurogroei Beleggingen BV Nieuwlandstraat SL Tilburg Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX BV Bunder WC Soest Notaris Tamminga Notariaat Westerlaan CK Rotterdam Accountant Kaliber Accountants Spacelab MR Amersfoort

Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek

Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Credit Linked Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Een innovatief beleggingsproduct met een hoog rendement bij een beperkt risico Beleggen in vastgoed met het recht van

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen MSRE Master Thesis Michiel Postma Verkennend onderzoek naar de invloed van economische,

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs MAGAZINE Interview Sander Haas directeur Homburg Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs Maandelijks magazine Jaargang 1 november 2010 Bedankt! Na

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

AFM-observaties niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten

AFM-observaties niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten AFM-observaties niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus in verband met de uitgifte van 320 participaties van 12.500,- (exclusief 3,0% emissiekosten) (totaal 4.000.000,-) in AEFIDES VASTGOED IX CV gevestigd te Groningen

Nadere informatie

Prospectus 6,5% Vastgoedobligatie. Een initiatief van: Kernpunten

Prospectus 6,5% Vastgoedobligatie. Een initiatief van: Kernpunten ar ja er *p %,5 t7 en em nd lre aa To t Kernpunten Een totaalrendement van 7,5%* per jaar bestaande uit: - een jaarlijkse coupon van 6,5%; - een premie van 1% per jaar welke bij aflossing wordt uitgekeerd.

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI

Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI Almere Den Haag Groningen Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI 1 Nijmegen Zwolle Kaatsheuvel Beleggen in een aantrekkelijke portefeuille Nederlandse woningen Via Woningmaatschap XLI kunt u direct

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V.

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. In verband met de uitgifte van Vastgoedobligaties totaal 5.340.000 in Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. gevestigd

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie