Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX"

Transcriptie

1 Credit Linked Vastgoed IX Obligatie-uitgifte 1e kwartaal 2013 Credit Linked Credit Linked Vastgoed IX is een initiatief van Credit Linked Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX Eerste hypotheekrecht op het vastgoed

2 Solide onderpand van winkels en woningen in Duitsland en Nederland Credit Linked Vastgoed IX Credit Linked Vastgoed IX biedt u de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met het eerste hypotheekrecht op winkel- en woningvastgoed in Duitsland en Nederland. Verhuur aan particulieren en gerenommeerde ondernemingen alsmede particuliere eigenaren zorgden de afgelopen jaren voor een hoge en gelijkmatige bezettingsgraad. Vastgoed IX heeft een verwacht effectief rendement van 6,1% voor de klasse AA obligatielening en 10,1% voor de klasse A obligatielening. Deelname is mogelijk vanaf Er worden geen extra emissiekosten in rekening gebracht. Duitsland en Nederland, woningen en winkels Bij een belegging in aandelen, heeft het selecteren van de juiste aandelen een groot effect op het uiteindelijke rendement (kijk bijvoorbeeld naar het rendement van ASML versus de AEX index). Ook bij een belegging in vastgoed bepalen keuzes ten aanzien van het type vastgoed en de locatie een belangrijk deel van het resultaat. Dit bleek de afgelopen jaren en zal ook de komende jaren het verschil maken tussen een renderende belegging en voortdurende bron van zorgen. Credit Linked Vastgoed IX kiest voor woningen en winkels, voornamelijk in Duitsland en Nederland. Duitsland blijft de komende jaren de stabiele factor in Europa en Nederland zal hier van profiteren. Door te kiezen voor defensief vastgoed in combinatie met een realistisch exit-scenario biedt Credit Linked Vastgoed IX u een stabiel vastgoedalternatief. Eerste hypotheekrecht Een belangrijk verschil tussen traditionele beleggingen in vastgoed en de aanbieding van Credit Linked Vastgoed IX is het eerste hypotheekrecht. Onderstaand een toelichting hierop. Bij een traditionele vastgoed cv wordt de aankoop deels gefinancieerd door een lening van een bank. De bank eist het eerste hypotheekrecht en neemt in de leningovereenkomst vaak ook andere beschermende voorwaarden op die de lening direct opeisbaar maken bij waardedaling en/of leegstand. Het verschil tussen de kostprijs van het vastgoed en de bankfinanciering, zijnde het eigen vermogen, wordt verschaft door de participanten (zie onderstaande balans). Vastgoed Eigen vermogen van participanten Banklening met eerste hypotheekrecht en aanvullende voorwaarden Credit Linked Vastgoed IX koopt (met een korting van minimaal 25%) een deel van de bancaire financiering. Hiermee profiteert Credit Linked Vastgoed IX dus ook van de door de bank geëiste zekerheden, terwijl daarenboven onvoorziene negatieve ontwikkelingen eerst worden opgevangen door de inbrengers in het eigen vermogen. De belegging is derhalve minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Omdat de banklening met korting wordt aangekocht kan Credit Linked Vastgoed IX een concurrerend rendement bieden.»»» Traditionele vastgoed cv»»» Credit Linked Vastgoed IX Appartementen in Nederland

3 Asset-Backed Securities Met de opbrengst van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening worden enkele vastgoedleningen aangekocht. De vorenstaande criteria garanderen een portefeuille van vastgoedleningen op Duitse en Nederlandse woningen en winkels, waarbij voldoende overwaarde en bescherming aanwezig zijn om een aanzienlijke neergang van vastgoedprijzen zonder verlies te absorberen. De Credit Linked Vastgoed IX Obligatielening Credit Linked Vastgoed IX geeft een Obligatielening uit van , verdeeld over negentig klasse AA obligaties (à ) en 185 klasse A obligaties (à ). De klasse AA obligaties ontvangen als eerste rente en aflossing. De rente van 6% (op jaarbasis) wordt elk kwartaal uitgekeerd. De verwachte looptijd is circa twee jaar. Het verwachte rendement is 6,1%. De klasse A obligaties ontvangen een rente van 7% (uitkering per kwartaal). Na volledige aflossing wordt een winstdeling uitgekeerd van maximaal 9,7% aan de klasse A obligatiehouders. De verwachte looptijd is circa vier jaar, het verwachte rendement 10,1%. Strenge criteria Winkelcentrum in Schiedam Credit Linked Vastgoed IX zal de opbrengst van de obligatielening aanwenden voor het aankopen van een portefeuille van vastgoedleningen, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd: Minimaal 50% van de portefeuille moet Duits vastgoed betreffen. Minimaal 90% van de portefeuille moet vastgoed in Nederland en Duitsland betreffen Minimaal 90% van de portefeuille moet woningen of retail vastgoed betreffen. Maximaal 5% van de portefeuille mag kantoren betreffen. Voor de aangekochte leningen mag maximaal 75% van de nominale waarde betaald worden. Bij particuliere koopwoningen mag een waardedaling van 30% niet tot verliezen leiden. Bij verkoop van verhuurd vastgoed mag een opbrengst van 10x de bruto huur (7x de bruto huur bij kantoren) niet tot verliezen leiden. De huurinkomsten op vastgoed uit Spanje, Ierland, Italië, Griekenland en Portugal mogen slechts voor 70% worden meegeteld. De aan te kopen vastgoedleningen worden voornamelijk in Londen verhandeld in de vorm van beursgenoteerde obligaties (de zogenaamde Asset-Backed Securities). Deze obligaties hebben elk betrekking op een vaststaande set van één of meerdere vastgoedleningen. Gedurende de uitgifte van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening zullen de Asset-Backed Securities worden aangekocht. Hierover vindt u meer informatie op de website. Vooralsnog zijn slechts de strenge criteria geformuleerd waaraan de investeringen moeten voldoen. Ter indicatie wordt gewerkt met een doelportefeuille, een combinatie van enkele Asset-Backed Securites die aan de criteria voldoen. De exacte samenstelling van de portefeuille is dus nog niet bekend. Zij is namelijk mede afhankelijk van toekomstige aanbod, prijs- en economische ontwikkelingen. De Credit Linked Vastgoed IX obligatielening Klasse AA Klasse A Nominale rente 6% 7% Maximale winstdeling niet van toepassing 9,7% Verwachte uitgifte 90 x x Effectief rendement 6,1% 10,1% Verwachte aflossingsdatum September Woningen in Dresden

4 De doelportefeuille Op deze bladzijde vindt u een uitwerking van de doelportefeuille, een combinatie van enkele Asset-Backed Securities, die voldoen aan de criteria. Deze doelportefeuille geeft een indicatie van de kwaliteit en het risicoprofiel van de belegging. Met de opbrengst van de Credit Linked Vastgoed IX obligatielening worden vier verschillende Asset-Backed Securities aangekocht. In het prospectus leest u meer details hierover. Ook vindt u in het prospectus een korte beschrijving van mogelijke andere Asset-Backed Securities, die kunnen worden aangekocht. In de afgelopen jaren heeft Credit Linked al meerdere obligatieleningen uitgegeven, waarbij sprake was van voorafgeformuleerde criteria voor de aankoop van Asset-Backed Securities. Hierbij is uiteindelijk bij alle emissies een portefeuille samengesteld met betere eigenschappen en tegen een lagere prijs dan in het prospectus was geschetst. Het vastgoed 63% van de vastgoedleningen wordt gedekt door woningen, 32% door retail vastgoed (winkels en warenhuizen) en het restant door overig vastgoed. 69% van het vastgoed staat in Duitsland, 28% in Nederland en het restant in Italië en Bulgarije. Woningen (63%) Er wordt zowel geïnvesteerd in hypothecaire leningen op koopwoningen als in hypothecaire leningen op portefeuilles van huurwoningen. Duitse huurwoningen worden gezien als een veilige haven in de voortdurende eurocrisis, gekenmerkt door een stabiele prijsontwikkeling en een aantrekkelijk rendement. Er wordt geïnvesteerd in leningen op verhuurde woningen in Dresden, Noordrijn-Westfalen, München en Berlijn. Hierbij participeert Credit Linked Vastgoed IX in de vastgoedleningen tot een niveau van circa 9-10x de bruto huur (terwijl de waarde ruim 11x de bruto huur bedraagt). Ook wordt geïnvesteerd in hypothecaire leningen op particuliere koopwoningen in Nederland en Duitsland. Belangrijk daarbij is dat de overwaarde en beschikbare bescherming ruim voldoende dekking geven. Credit Linked heeft een model ontwikkeld waarbij voor portefeuilles van particuliere hypotheekleningen kan worden bepaald in hoeverre de investering bestand is tegen ongunstige ontwikkelingen. Retail (32%) Het retail vastgoed kan in twee delen worden gesplitst. Verreweg het grootste deel bestaat uit warenhuizen verspreid over Duitsland. Deze warenhuizen zijn verhuurd aan Karstadt (met een gemiddelde resterende huurtermijn van tien jaar). Circa 60% staat in Berlijn, Beieren en Noordrijn-Westfalen. De netto huurinkomsten bedragen bijna 70 miljoen per jaar, de bezettingsgraad is 100%. Credit Linked Vastgoed IX participeert in de vastgoedlening tot een niveau van slechts 7,5x de netto huur ( 525 miljoen). De huurinkomsten en waarde van het onderpand geven derhalve een forse dekking aan de investering. De waarde van het vastgoed bedraagt circa 900 miljoen. Daarnaast bestaat de retailportefeuille uit een aantal panden verhuurd aan voornamelijk Edeka, Metro en Kaufland. De resterende huurtermijnen variëren van drie tot negen jaar, de bezettingsgraad is gemiddeld 97%. Investeren in hypotheken op particuliere koopwoningen Investeren in Asset-Backed Securities op particuliere hypotheekleningen vergt een andere aanpak dan bij andere typen vastgoedleningen. Meestal is er sprake van een zeer groot aantal hypotheekgevers, en is er naast eventuele overwaarde ook een tweede beschermingslaag, bestaande uit een periodiek bedrag om eventuele verliezen op te vangen. Credit Linked heeft een model ontwikkeld waarbij de effecten van verschillende economische scenario s kunnen worden doorberekend op de aangegane investering. Voor investeringen in Asset-Backed Securities op particuliere koopwoningen geldt een strenge voorwaarde. Er mag geen verlies op de investering optreden, indien één van elke zes hypotheekgevers zijn woning verkoopt op een prijs van 70% van de huidige executiewaarde. In de afgelopen veertig jaar hebben dergelijke prijsbewegingen alleen in de crisis van begin jaren tachtig plaatsgevonden (in Nederland). Gedwongen verkopen komen nu voor bij minder dan één van elke honderd hypotheekgevers. Overig vastgoed (5%) Een klein deel (circa 5%) van de Doelportefeuille bestaat uit leningen op overig vastgoed. Dit betreft met name twee kantoorfinancieringen: Een financiering ter grootte van 7,5x de bruto huur van een kantorenportefeuille in Italië, voor nog ruim negen jaar volledig verhuurd aan Telecom Italia. De lening dient in 2016 te worden afgelost. Een financiering ter grootte van 8x de bruto huur van een kantorenportefeuille in Sofia (Bulgarije). Het onderpand is eind 2011 getaxeerd en heeft een overwaarde van 50%.

5 De huurders Bij een belegging in vastgoed is het van belang dat de huurders en eigenaren in staat zijn (en blijven) om de periodieke verplichtingen te voldoen. Onderstaand een overzicht: Particulieren (63%) Karstadt (30%) Telecom Italia (3%) Edeka (1%) Kaufland (1%) Roller (0,5%) Metro (0,3%) Overige partijen (1,2%) Particulier eigendom Circa 63% van de inkomsten van de vastgoedleningen komt (indirect) van particulieren. Onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding zijn de belangrijkste redenen voor betalingsproblemen. Vanwege het grote aantal onderliggende huur- en koopwoningen (circa ) zullen de resultaten met name afhankelijk zijn van de algemene economische ontwikkelingen en ongevoelig voor individuele ontwikkelingen. Karstadt Karstadt is een landelijke warenhuisketen uit Duitsland. Enkele jaren geleden kwam Karstadt in grote problemen. In 2010 is Karstadt overgenomen door Berggruen Holdings, een schuldenvrije investeringsmaatschappij. Dit leidde tot een duidelijke verbetering van de resultaten en een versnelde aflossing van de vastgoedlening. Kernpunten Credit Linked Vastgoed IX Het onderpand Defensieve retail en woningen portefeuille Spreiding over Duitsland en Nederland Zeer gespreide mix van warenhuizen, retailpanden, koop- en huurwoningen Conservatieve waardering Verhuurd aan particulieren en landelijke of internationale ketens Obligaties en rendement Rente 6% voor klasse AA en 7% voor klasse A obligaties Rentebetalingen viermaal per jaar Winstuitkering van 9,7% voor klasse A Verwacht rendement van 6,1% voor klasse AA obligaties Verwacht rendement van10,1% voor klasse A obligaties Korte verwachte looptijd van twee jaar voor de klasse AA en vier jaar voor de klasse A obligaties Obligaties van (minimumdeelname één obligatie) Unieke eigenschappen Niet beleggen in het vastgoed, maar in de bankfinanciering Eerste hypotheekrecht op het vastgoed Beschermd door overwaarde van het vastgoed Beschermd door lening convenanten Conservatieve waardering bij exit scenario Vraag het AFM goedgekeurde prospectus nu aan bij Credit Linked ( , Ook kunt u één of meerdere obligaties reserveren. Warenhuis in Berlijn

6 Over Credit Linked Credit Linked BV, opgericht in 2008, is een snel groeiende onderneming die zich bezig houdt met het beleggen in Asset-Backed Securities. Het management van Credit Linked BV heeft een ruime ervaring met de markt voor Asset-Backed Securities en het initiëren van vastgoedobligaties. Credit Linked Vastgoed IX is de zevende vastgoedobligatie op basis van Asset- Backed Securities. De inleg van participanten in eerdere producten van Credit Linked bedraagt ruim Credit Linked neemt bij de beslissing over de aankoop van Asset-Backed Securities onderstaande factoren in overweging, te weten: De overwaarde van het onderpand De verhouding tussen de huurinkomsten en de rentelasten De kwaliteit van het vastgoed De kwaliteit en solvabiliteit van de huurders De looptijd van huurcontracten De kwaliteit van de locaties De aanwezigheid van het recht van eerste hypotheek De verhouding tussen rendement en risico Overige informatie Toezicht van de AFM De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. Alleen dan wordt goedkeuring verkregen van de AFM. Het prospectus van Credit Linked Vastgoed IX is op 11 oktober 2012 goedgekeurd door de AFM. Fiscaal Voor particuliere beleggers is deelname in de obligatielening in principe belast in Box III. Disclaimer Het document dat u nu leest is een vooraankondiging en derhalve een reclame-uiting van Credit Linked. Deze vooraankondiging is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in de Obligatielening. Alhoewel met grote zorg samengesteld, is alleen de informatie in het prospectus bindend. Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. Rendementen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het prospectus Het prospectus kunt u aanvragen bij Credit Linked B.V. Lees het prospectus alvorens u besluit te investeren in Credit Linked Vastgoed IX. En heeft u vragen, laat het ons weten. Wij staan u graag te woord. Wilt u ook participeren? Er worden 275 obligaties à uitgegeven. De minimum afname is één obligatie. Bij Credit Linked betaalt u geen aparte emissiekosten. U kunt kiezen uit klasse AA obligaties (met een rente van 6%), of klasse A o- bligaties (met een rente van 7% en een winstuitkering van maximaal 9,7%). klasse AA obligaties ontvangen als eerste rente en aflossing. Presentaties Credit Linked organiseert de komende maanden meerdere presentaties op diverse locaties in Nederland. Daar kunt u kennismaken met de directie en uw vragen voorleggen. Presentaties van Credit Linked worden altijd gekenmerkt door een combinatie van openheid en transparantie. Informeer bij Credit Linked B.V. naar de verschillende datums en locaties. Woningen in Berlijn

7 Woningen in Nederland Risico s Het risico van een vastgoedbelegging is met name afhankelijk van: De waarde-ontwikkeling van de panden De kwaliteit van de locatie De kwaliteit van de huurder De looptijd van de huurcontracten De hoogte van de huur De ontwikkeling van de leegstand Met een belegging in de bankfinanciering spelen alle bovenstaande risico s weliswaar een rol, maar pas nadat het eigen vermogen van de participanten als buffer heeft gefungeerd. De laatste jaren spelen de volgende risico s een meer prominente rol: Het herfinancieringsrisico Het achterstellingsrisico Het herfinancieringsrisico Traditionele vastgoed cv s hebben de laatste jaren te kampen met herfinancieringsproblemen. Banken eisen aanvullende zekerheden en/of een hogere rente. Of het onderpand wordt door banken opgeëist. Ook bij een belegging in vastgoedleningen speelt de herfinancieringsproblematiek. Als herfinanciering van de lening niet lukt, dan (afhankelijk van de waarde van het onderpand) kunnen verliezen optreden. Het achterstellingsrisico Bij een traditionele vastgoed cv is de participant achtergesteld ten opzichte van de bank, zoals vele investeerders in vastgoed cv s hebben ondervonden. Binnen de aankoop van een vastgoedlening kan een bepaalde mate van achterstelling worden gekozen. Vastgoedleningen (Asset-Backed Securities) worden in een aantal delen met steeds verdere achterstelling opgeknipt. Bij eventuele verliezen op de vastgoedlening worden de meest achtergestelde delen van de doorverkochte lening het eerst geraakt. Maar altijd geldt dat participanten in het eigen vermogen een buffer bieden aan de beleggers in vastgoedleningen. Beloven wij te veel? Beleggen in vastgoed kan op meerdere manieren. Zo heeft u de keuze uit niet-beursgenoteerd vastgoed (de traditionele vastgoedbelegging), beursgenoteerd vastgoed en de aanbieding van Credit Linked. Beursgenoteerd vastgoed heeft het tweede hypotheekrecht, is daarmee risicovoller en heeft derhalve een hoger verwacht rendement dan Vastgoed IX. Een participatie in beursgenoteerd vastgoed kan met een zeer forse korting worden aangekocht (ten opzichte van de nominale waarde). Bij de traditionele vastgoedbelegging wordt vaak het (relatief hoge) risicoprofiel onvoldoende vertaald naar een hoger rendement. In beide gevallen is Vastgoed IX een reëel alternatief. Niet-beursgenoteerd vastgoed Beursgenoteerd vastgoed Credit Linked Vastgoed IX 1 e of 2 e hypotheekrecht 2 e hypotheekrecht 2 e hypotheekrecht 1 e hypotheekrecht Rente/dividend 6,5%-8% dividend 8%-10% dividend 6%-7% rente Verwacht rendement 8%-9% 10%-13% 6%-10% (door winstdeling) Korting op nominale waarde 0% 30%-40% 20%-30%

8 Betrokken partijen Wilt u: Bescherming door het eerste hypotheekrecht Bescherming door overwaarde Een defensieve mix van woningen en winkels Vastgoed in Duitsland en Nederland Een realistisch exit scenario Een faire rendements/risico verhouding Een looptijd tot vier jaar Kies dan voor Credit Linked Vastgoed IX Initiatiefnemer Credit Linked BV Bunder WC Soest Tel: Emissiekantoor Eurogroei Beleggingen BV Nieuwlandstraat SL Tilburg Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX BV Bunder WC Soest Notaris Tamminga Notariaat Westerlaan CK Rotterdam Accountant Kaliber Accountants Spacelab MR Amersfoort

Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX

Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX Credit Linked Vastgoed IX Obligatie-uitgifte 4e kwartaal 2012 Credit Linked Credit Linked Vastgoed IX is een initiatief van Credit Linked Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte

Nadere informatie

Credit Linked Vastgoed VIII B.V.

Credit Linked Vastgoed VIII B.V. Credit Linked Vastgoed VIII B.V. Obligaties op Nederlands Retail vastgoed Zeer lang verhuurd Forse overwaarde Zeer gespreide portefeuille op A locaties Gerenommeerde huurders Uitstekende rendements risico

Nadere informatie

Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek

Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Credit Linked Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Een innovatief beleggingsproduct met een hoog rendement bij een beperkt risico Beleggen in vastgoed met het recht van

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED IX

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED IX PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED IX 900.000 6% Klasse AA Obligaties 1.850.000 7% Klasse A Obligaties met 9,7% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen en retailvastgoed in Duitsland en Nederland

Nadere informatie

CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000)

CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000) CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. PROSPEC TUS M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000) GESPREIDE PAN EUROPESE VASTGOEDPORTEFEUILLE HYPOTHECAIRE ZEKERHEID BINNEN VIJF JAAR UW INLEG TERUG 8.8%

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII 800.000 6% Klasse AA Obligaties met 2,5% winstuitkering 3.300.000 7% Klasse A Obligaties met 6,3% winstuitkering 800.000 7,7% Klasse B Obligaties met 11,6% winstuitkering

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen

Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen Brochure Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen ZILVER WONEN FONDS 2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Informatie over de obligatie 3 1.1 Waarvoor wordt de

Nadere informatie

Op zoek naar een solide belegging?

Op zoek naar een solide belegging? Wegens succes herhaald Op zoek naar een solide belegging? De 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II Een aantrekkelijke vaste rente van 7% per jaar* Een looptijd van minimaal 5 en maximaal 7

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V.

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Belangrijkste informatie over de belegging MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Dit document is opgesteld op 6 oktober 2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Pop up is de toekomst

Pop up is de toekomst Pop up is de toekomst Trotter, een pop-up product, het eerste geïndustrialiseerde mobiele reclamebord met de uitstraling van straatmeubilair, Dutch Design. Trotter is een bedrijf met een kraakheldere visie

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

HOMBURG MORTGAGE BOND jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen

HOMBURG MORTGAGE BOND jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen HOMBURG MORTGAGE BOND 6 35 jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen HOMBURG MORTGAGE BOND 6 Opnieuw is Homburg Participaties in de gelegenheid om u een vastgoedobligatie aan te bieden. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III 7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III Een solide vastgoedbelegging met 7,5% rente per jaar* Bent u op zoek naar een solide belegging? Met een aantrekkelijke rente? Dan is de 7,5% Obligatie

Nadere informatie

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I 7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I INHOUDSOPGAVE De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd en aflossing 3 - Tussentijds verkopen 3 Het vastgoed 3 - Kantoorpand Stichting Reclassering Nederland,

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

IMMOVESTATE. Inhoudsopgave. Voorwoord.

IMMOVESTATE. Inhoudsopgave. Voorwoord. II III IV Over Immovest Emsland: Voorwoord. Dit is de tweede nieuwsbrief van de Groep. Hierin geven wij een update van alle lopende fondsen binnen de Groep. Tevens melden wij graag enkele nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over ons exclusieve vastgoedfonds. Het Meerdervoort Garantiefonds biedt u

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden.

Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden. CLUSIUS CAMPUS, LEIDEN Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden. MINIMAAL NETTO NETTO RENDEMENT VAN 4,5% 4% MOGELIJK ZELFS 7,4% 6% OP JAARBASIS OPLEVERING EN START VERHUUR APRIL

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Beleggen FINANCE AVENUE 2012 Herman Du Bois Wie zijn wij? Naam: Quality in Real Estate Services Dienstverlening in vastgoed 4 afdelingen WONEN Residential

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND WINKELFONDS III 7,5% RENTE

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND WINKELFONDS III 7,5% RENTE 7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND WINKELFONDS III 7,5% RENTE Nieuwe vastgoedbelegging met 7,5% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een nieuwe vastgoedbelegging, waarbij u een vaste

Nadere informatie

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Homburg Stoneridge Obligatie Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Betrokken partijen Homburg Stoneridge Limited Partnership: uitgevende instelling van de lening en eigenaar van het vastgoed Stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD Stichting De Groene Obligatie (DGO) DGO staat voor De Groene Obligatie en gaat voor een mooie wereld. Zij draagt hier aan bij met de uitgifte van een obligatie bestemd

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over ons exclusieve vastgoedfonds. Het Meerdervoort Garantiefonds biedt u

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over onze exclusieve

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules beschikbaar: 8 pay out ratio dividend

Nadere informatie

Credit Linked Vastgoed VI B.V.

Credit Linked Vastgoed VI B.V. Credit Linked Vastgoed VI B.V. Prospectus - Private Placement 55 Klasse A Obligaties van 10,000 45 Klasse B Obligaties van 10,000 Gespreide Duitse Woningportefeuille Verwacht rendement tot 24% Profiteer

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest II beschreven. Old Liquors Invest II heeft zich

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Investeren met hypothecaire zekerheid

Lorem Ipsum. Investeren met hypothecaire zekerheid Lorem Ipsum Investeren met hypothecaire zekerheid Inleiding Vastgoed biedt kansen. Terwijl de bankrente op een historisch dieptepunt staat, en de vraag naar vastgoed stijgt, blijft het een vraagstuk van

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie