Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub"

Transcriptie

1 Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen. Om de club in al haar facetten (jong, oud, training, toernooi, hockey- kamp, feest, gezelligheid, enz.) verder te laten groeien is een nieuw clubhuis nodig. Een nieuw clubhuis kunnen we alleen realiseren met hulp van de (oud)- leden, sponsors, vrienden, ondernemers en gemeente. Begin 2013 is de clubhuiscommissie in het leven geroepen die een voorlopig ontwerp (o.b.v. eisen/wensen van KNHB, wet & regelgeving) heeft laten maken. Dit voorlopig ontwerp geeft de club een beter beeld over de bouwkosten. Deze zijn nu geraamd op euro excl. BTW, exclusief de inrichting/ bestrating/beplanting. Financieringsvoorstel Bouwkosten Banklening Obligatielening Eigen middelen MHC Extra acties incl. BTW max min max min De club heeft de afgelopen jaren flink kunnen sparen, maar de financiering krijgen we alleen rond met hulp van giften en/of een obligatielening. De obligatielening staat beschreven in deze prospectus. Het is toch leuk dat uw lening bijdraagt aan de groei, meer mogelijkheden en een geweldige sfeer binnen MHC. Bovendien geeft deze lening een gegarandeerde rente van 3%. U krijgt meer rendement dan een spaarrekening en bovendien helpt u de club. Na aanleiding van de recente ALV is besloten om de obligatielening in twee varianten aan te bieden: variant A aflossing in 15 jaar o.b.v. annuïteit met 3 % rente variant B aflossing binnen 15 jaar o.b.v. van loting met 3 % rente De obligatielening wordt uitgegeven met eenheden van 1000 euro per obligatie. Obligatiehouders die minimaal 2000 euro lenen, ontvangen naast de rente een bijzonder pakket. Hoe meer we via een obligatielening kunnen financieren, des te minder hoeven we bij de bank te lenen. En minder lenen bij de bank is goedkoper voor de club en dus beter voor de leden. In bijgaande prospectus vindt u meer informatie en voor aanvullende info neemt u contact op met Jan Willem Vernhout Piet van der Ende Albert Smand Mark Achterberg

2 Prospectus Obligatielening nieuwbouw clubhuis 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van de bouw van een nieuw (stenen) clubhuis van Mixed Hockey Club Lemmer. 2. Uitgifte De obligatielening wordt uitgegeven door: Mixed Hockey Club Lemmer Kamer van Koophandel, nr per adres: Swalp CC Lemmer De obligaties worden op naam uitgegeven. Mixed Hockey Club Lemmer legt een register aan van de intekenaars. Iedere intekenaar ontvangt kosteloos een op naam gesteld en genummerde obligatie met opgave van het bedrag van zijn intekening. Mixed Hockey Club Lemmer is obligatieverstrekker. Het lid dat een obligatie koopt is de obligatiehouder. 3. Looptijd Variant A - De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. Jaarlijks wordt de rente en aflossing uitgekeerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de jaarlijkse rente aan de club als gift te schenken. De obligatielening is achtergesteld bij de bankfinanciering. Variant B - De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. Jaarlijks wordt de rente en aflossing uitgekeerd en wordt 6,66 % uitgeloot op basis van de eindcijfers. Bij uitloting is de originele op naam gestelde en genummerde obligatie inwisselbaar waarna betaling van de oorspronkelijke inleg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de jaarlijkse rente aan de club als gift te schenken. De obligatielening is achtergesteld bij de bankfinanciering. 4. Inschrijving en inschrijvingskosten De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde (à pari). De inschrijving wordt geopend op 1 januari Deze prospectus is ook vanaf de website te downloaden. Het is vanzelfsprekend mogelijk om voor meerdere obligaties in te schrijven. De inschrijving wordt gesloten op 31 maart 2014 tenzij het benodigde minimum nog niet gehaald is. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afneming van de obligatie. 5. Uitgifte proces en bewaring Van alle obligaties legt Mixed Hockey Club Lemmer een register aan van de obligatiehouders. Na sluiting van inschrijving ontvangen intekenaars van de penningmeester een factuur die binnen een vastgestelde 2

3 termijn dient te worden voldaan door overschrijving van het totale bedrag op een aangewezen bankrekening. Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door Mixed Hockey Club Lemmer is ontvangen worden de obligaties aangemaakt en ondertekend door voorzitter en penningmeester en via een ontvangstbewijs aan de obligatiehouder overgedragen. Iedere obligatiehouder ontvangt dus kosteloos een op naam gesteld en genummerd certificaat. Bewaring van de obligaties dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd. Bewaring van de registers met gegevens over de obligatiehouders zal door Mixed Hockey Club Lemmer op zorgvuldige wijze plaatsvinden. De obligatiehouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen. 6. Rente Op de obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 3% per 12 maanden, De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Er wordt niet over een langere periode rente vergoed dan de genoemde looptijd van 15 jaar. 7. Aflossing Variant A Jaarlijks wordt op de obligatielening afgelost op basis van annuïteit. In beginsel zal na 15 jaar de volledige lening zijn afgelost. Aflossing vindt plaats aan de geregistreerde obligatiehouder op basis van het obligatieregister. Variant B Jaarlijks wordt 6,66% van de afgesloten obligaties van deze variant uitgeloot. In beginsel na 15 jaar zal de volledige lening zijn afgelost. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt via overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken register. 8. Waarborgen Jaarlijks geeft de kascommissie van MHC Lemmer haar oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening waarbij de grootte en de samenstelling van het vermogen per ultimo boekjaar en resultaat van het desbetreffende boekjaar object van onderzoek zijn. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 9. Verhandelbaarheid Er bestaat in principe geen mogelijkheid om de obligaties te verkopen aan derden. Uitzonderlijke gevallen worden voorgelegd aan het bestuur. Er bestaat eveneens geen mogelijkheid tot het inleveren van de obligatie tegen contanten bij Mixed Hockey Club Lemmer voordat de obligatie is afgelost. 10. Overlijden In geval van overlijden van de obligatiehouder dient de erfgenaam het bestuur van Mixed Hockey Club Lemmer schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam. 11. Fiscale informatie 3

4 De fiscale informatie zoals hier opgenomen, is algemeen van aard. Het verdient te allen tijde aanbeveling om voor uw fiscale situatie uw eigen belastingadviseur te raadplegen. Inkomstenbelasting Een obligatie die door een natuurlijk persoon is verstrekt dient net zoals het banksaldo opgenomen te worden als bezitting in Box III (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Over de daadwerkelijk ontvangen rente zal geen belastingheffing plaatsvinden. 12. Meer informatie Indien u meer informatie van Mixed Hockey Club Lemmer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het bestuur van de club. 4

5 Inschrijfformulier obligatielening Mixed Hockey Club Lemmer Ondergetekende De heer/mevrouw Achternaam Voornamen (voluit) Adres Postcode en Plaats E- mail Rekeningnummer* : Nummer geldig legitimatiebewijs** Indien van toepassing, in deze handelend als vertegenwoordigingsbevoegde van: Naam rechtspersoon Nummer Kamer van Koophandel ** * Op dit bankrekeningnummer zullen alle betalingen (rente en aflossing) aan u worden uitbetaald ** Een kopie van het geldige legitimatiebewijs en indien van toepassing een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bijvoegen

6 Verklaart hierbij 1. In te schrijven voor: Variant A aflossing in 15 jaar o.b.v. annuïteit met 3 % rente Aantal:..obligatie(s) van elk 1000,- Variant B - aflossing binnen 15 jaar o.b.v. van loting met 3 % rente Aantal:..obligatie(s) van elk 1000,- 2. Maakt binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur het bedrag van.. x in totaal over op bankrekeningnummer NL33RABO ten name van Mixed Hockey Club Lemmer. 3. Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het informatiememorandum alsmede het obligatiereglement. Aldus ondertekend: Plaats : Datum : Handtekening : Inschrijfformulier verzenden aan Per post: Mixed Hockey Club Swalp CC Lemmer Per e- mail:

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Overeenkomst van obligatielening

Overeenkomst van obligatielening Stichting Ondersteuning Live- to- Be Overeenkomst van obligatielening Stichting Ondersteuning Live- to- Be Rumilaan 30 stichting@live- to- be.com 1349 EB Almere www.live- to- be.com Inhoud Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Kenmerken: Reglement van intekening en uitgifte

Kenmerken: Reglement van intekening en uitgifte Kenmerken: Streefbedrag: 50.000,00 Bedragen per obligatie (nominale waarde): 50,00 Rentevergoeding: renteloos (0%) Looptijd: 15 jaar Datum van uitgifte: 01-02-2014 Sluitingsdatum intekening: 30-06-2014

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Brochure Obligatielening

Brochure Obligatielening 2016 Brochure Obligatielening BESTUUR STICHTING PLATTELANDSHOÉS P.a. Raadhuisstraat 192, 5981 BJ Panningen 1-11-2016 Brochure obligatielening Plattelandshoés DOEL: De uitgifte van deze obligatielening

Nadere informatie

Spero obligatielening 2016

Spero obligatielening 2016 DE SPERO OBLIGATIELENING IN HET KORT We hebben obligaties van 100 en 500 per stuk. Je leent aan SPERO een bedrag dat je zelf wilt, in veelvoud van 100 of van 500. Kan dus 1 obligatie zijn, maar ook meerdere.

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening 2016

Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. hierna te noemen de Coöperatie, ingeschreven bij

Nadere informatie

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen.

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING vzw CHIRO LOZEN Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. Inhoud: 1) Waarom deze obligatie? 2) Wat houdt deze lening in? 3) Risico s? 4) De obligatiehouder 5) Ook

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

Obligatielening Renovatieproject 2016. GymKa vzw. Algemeen. GymKa vzw

Obligatielening Renovatieproject 2016. GymKa vzw. Algemeen. GymKa vzw Obligatielening Renovatieproject 2016 Uitgifte van een lening van 55.000 euro verdeeld over 50 obligaties van 1.000 euro en van 100 euro Algemeen De lening is bestemd voor de renovatie van de huidige turnzaal

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Vzw t Hondenclickske Olen Voor de bouw van een nieuwee kantine voor t hondenclickske in de Missestraat 12 te Olen.

Vzw t Hondenclickske Olen Voor de bouw van een nieuwee kantine voor t hondenclickske in de Missestraat 12 te Olen. Informatie brochure Obligatielening Vzw t Hondenclickske Olen Voor de bouw van een nieuwee kantine voor t hondenclickske in de Missestraat 12 te Olen. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken

Nadere informatie

Prospectus Club Obligatie 2018 Renderen met clubliefde

Prospectus Club Obligatie 2018 Renderen met clubliefde Prospectus Club Obligatie 2018 Renderen met clubliefde Samenvatting Mooie combi: u helpt mee aan een nieuw veld en ontvangt een fraaie rente HC Oranje-Rood gaat in de komende jaren haar velden verbeteren

Nadere informatie

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Aanleg 8 nieuwe gravel tennisbanen Tennisvereniging de Eemslag Tennisvereniging de Eemslag, hierna te noemen de Eemslag, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Wie komen er in aanmerking om te investeren? In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder zich inschrijven om obligaties te kopen.

Wie komen er in aanmerking om te investeren? In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder zich inschrijven om obligaties te kopen. ALGEMEEN Waarom biedt Windpark Krammer B.V. obligaties aan? Met deze burgerparticipatie wil Windpark Krammer burgers, de leden van Deltawind en Zeeuwind alsmede de inwoners van de omliggende gemeenten

Nadere informatie

SAMENVATTING OBLIGATIELENING voorfinanciering kunstgras vv maarssen

SAMENVATTING OBLIGATIELENING voorfinanciering kunstgras vv maarssen SAMENVATTING OBLIGATIELENING voorfinanciering kunstgras vv maarssen De Voetbalvereniging Maarssen, hierna te noemen VV Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478323, schrijft

Nadere informatie

obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3

obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3 obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3 Nemelaer bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? hart van Brabant. Kloppend hart van Haaren, wordt

Nadere informatie

ALGEMEEN Het streefbedrag is bereikt. Heeft het nog zin om te investeren? Waarom biedt Windpark Krammer B.V. obligaties aan?

ALGEMEEN Het streefbedrag is bereikt. Heeft het nog zin om te investeren? Waarom biedt Windpark Krammer B.V. obligaties aan? ALGEMEEN Het streefbedrag is bereikt. Heeft het nog zin om te investeren? Zeker, vooral voor leden en omwonenden. Deze groepen krijgen namelijk voorrang. Binnen de 10 miljoen euro die beschikbaar is voor

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking hoofdsom

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking hoofdsom Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam Obligatie met schenking hoofdsom Januari 2019 Samenvatting Fiscaal interessante obligatielening ter financiering project Olympia Duurzaam - Financieringsopzet

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Inleiding SDOUC staat voor een financiële investering met betrekking tot de aanpassing en verbouwing van het sportcomplex. Zij streeft naar een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking rente

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking rente Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam Obligatie met schenking rente Januari 2019 Samenvatting Interessante obligatielening ter financiering project Olympia Duurzaam - Financieringsopzet die

Nadere informatie

Conclusies (ALV november 2012)

Conclusies (ALV november 2012) (ALV november 2012) Welkom ( Luuk ) (ALV november 2012) - Inleiding - Bouwplan - Exploitatie - Oprichting obligatiefonds - Uitgifte obligaties - Kenmerken obligatielening en prospectus - Deelnameformulier

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening

Prospectus Obligatielening Prospectus Obligatielening Aankoop eigen clubgebouw Stichting Scouting Jan Hilgers Ede De Stichting Scouting Jan Hilgers, hierna te noemen de Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer

Nadere informatie

Energie obligatie Pinoké

Energie obligatie Pinoké Energie obligatie Pinoké Prospectus obligatielening Hockeyvereniging Pinoké te Amstelveen december 2017 1 1. Inleiding oproep aan alle leden Hockeyvereniging A.M.H.C. Pinoké (Pinoké) schrijft een obligatielening

Nadere informatie

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017)

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Artikel 1 Definities 1.1 In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk

Nadere informatie

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod Postbus 51, 3454 ZH De Meern Bezoekadres: Meerndijk 126, De Meern Tel.: 030-6663403 Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod KvK: 30198980 - BTW nr:

Nadere informatie

Obligatielening Renovatie kleedkamers en toiletten Sportpark Molenwijk

Obligatielening Renovatie kleedkamers en toiletten Sportpark Molenwijk Obligatielening Renovatie kleedkamers en toiletten Sportpark Molenwijk Draag bij en profiteer mee van nieuwe kleedkamers en toiletten Hoofdsom 60.000 Deelname mogelijk vanaf 500 Aantrekkelijke rente van

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Lokalen KLJ Beerzel vzw KLJ Beerzel Voor de bouw van nieuwe lokalen aan de parochiezaal van Beerzel

Lokalen KLJ Beerzel vzw KLJ Beerzel Voor de bouw van nieuwe lokalen aan de parochiezaal van Beerzel Lokalen KLJ Beerzel vzw KLJ Beerzel Voor de bouw van nieuwe lokalen aan de parochiezaal van Beerzel Om dit te kunnen realiseren hebben we uw steun nodig! RENTELOZE LOTENLENING Omdat we volgens onze ramingen

Nadere informatie

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker,

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, SCHENKING De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, b. de te Utrecht gevestigde, en aldaar aan Corneillelaan 22, 3533 CW, kantoor

Nadere informatie

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Maart 2015 Hockeyvereniging Pinoké schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van twee

Nadere informatie

N H . D OBLIGATIELENING VOORDAAN INFORMATIE. prospectus 5 juli 2017

N H . D OBLIGATIELENING VOORDAAN INFORMATIE. prospectus 5 juli 2017 ..C. D AA N M.M H R VOO INFORMATIE OBLIGATIELENING VOORDAAN FINANCIERING VAN: 1. OPWAARDERING VELD 2 2. AANLEG VAN EEN MINIVELD AAN ZIJDE VELD 2 3. AANLEG/TRANSFORMATIE TENNISVELD IN MINIVELD prospectus

Nadere informatie

LOKALEN KLJ BEERZEL VZW KLJ BEERZEL

LOKALEN KLJ BEERZEL VZW KLJ BEERZEL LOKALEN KLJ BEERZEL VZW KLJ BEERZEL VOOR DE BOUW VAN NIEUWE LOKALEN AAN DE PAROCHIEZAAL VAN BEERZEL OM DIT TE KUNNEN REALISEREN HEBBEN WE UW STEUN NODIG Beste sympathisant van KLJ Beerzel, Reeds vele jaren

Nadere informatie

OTC VOOR EEUWIG I N F O R M A T I E O V E R D E K O O P V A N H E T T E N N I S P A R K A A N D E V A N Z A E C K S T R A A T D E N H A A G

OTC VOOR EEUWIG I N F O R M A T I E O V E R D E K O O P V A N H E T T E N N I S P A R K A A N D E V A N Z A E C K S T R A A T D E N H A A G OTC VOOR EEUWIG I N F O R M A T I E O V E R D E K O O P V A N H E T T E N N I S P A R K A A N D E V A N Z A E C K S T R A A T 1 0 0 D E N H A A G 2 2 J U N I 2 0 1 8 HET PLAN Het tennispark aan de van

Nadere informatie

Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 CV

Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 CV Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 CV Rondschrijven nr. 64 Groningen, 28 juni 2019 Onderwerp: Herfinanciering Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 C.V. Geachte participant, Middels diverse berichten hebben

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier

Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier Grondobligatielening Inschrijving en obligatieovereenkomst De grondobligatie wordt uitgegeven door Grond Obligatie Fonds I B.V. Aantal obligaties obligaties

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIELENING

PROSPECTUS OBLIGATIELENING PROSPECTUS OBLIGATIELENING STICHTING MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE NILANTSPAD (MAN) TEN BEHOEVE VAN REALISERING BINNENACCOMMODATIE Atletiekvereniging Iphitos Losser IJsclub Losser Judo Losser 1 PROSPECTUS

Nadere informatie

Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek

Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek Draag bij en profiteer mee van nieuwe kleedkamers Hoofdsom 100.000 Deelname mogelijk vanaf 500 Aantrekkelijke rente van 2% per jaar Looptijd

Nadere informatie

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V.

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Belangrijkste informatie over de belegging Dit document is opgesteld op 16-feb-2018. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging

Nadere informatie

Hockeyclub IJsseloever. Prospectus obligatielening. Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis. HC IJsseloever

Hockeyclub IJsseloever. Prospectus obligatielening. Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis. HC IJsseloever Hockeyclub IJsseloever Prospectus obligatielening Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis HC IJsseloever Samenvatting De fiscaal interessante obligatielening voor financiering van

Nadere informatie

Hockeyclub IJsseloever. Prospectus obligatielening. Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis. HC IJsseloever

Hockeyclub IJsseloever. Prospectus obligatielening. Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis. HC IJsseloever Hockeyclub IJsseloever Prospectus obligatielening Obligatieleningen ten behoeve van financiering nieuw clubhuis HC IJsseloever Vragen? - Norbert Diederik, norbert@gimeg.nl - Jack Knol, penningmeester@hcij.nl

Nadere informatie

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Stichting Kaap Belvédère: De obligatielening. Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Agenda Hoe werkt de obligatielening? Het fiscale voordeel van de obligatielening De fiscale voorwaarden Vragen Hoe

Nadere informatie

Nieuwbouw. Sportpark t Elderink

Nieuwbouw. Sportpark t Elderink Nieuwbouw Sportpark t Elderink Nieuwbouw Sportpark t Elderink Zaterdagavond 9 juni 1928 werd Voetbal en Athletiekvereniging Pax opgericht. Pax speelde haar wedstrijden op een weiland gelegen achter café

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER. DATUM: 18 Juni 2013. Aanwezigen:

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER. DATUM: 18 Juni 2013. Aanwezigen: NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER DATUM: 18 Juni 2013 Aanwezigen: Harold Hamstra, Inez Richter, Nicolette Zwager, Jan Zijlstra, Margot Smand, Ruben Koops, Michiel Evers, Peter Zwager, Mark

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

Obligatie-reglement RV Breda

Obligatie-reglement RV Breda Obligatie-reglement RV Breda Artikel 1: Definities 1. Obligatie: een waardepapier (schuldbewijs) voor de lening die RV Breda is aangegaan. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* De ondergetekende bestuurder: familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: postcode: land: geboortedatum: geboorteplaats: telefoon

Nadere informatie

Lenen aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe

Lenen aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe Lenen aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe Investeren in duurzame energie van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (BWC) Leden kunnen geld lenen aan de BWC voor het financieren van onze windparken. Geld

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM. Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm

WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM. Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm Haagse Hockey Vereniging hdm, hierna hdm, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* De ondergetekende: familienaam: titulatuur: woonplaats: Bankrekeningnummer (IBAN)**:... BIC: Gezamenlijke participatie?: ja nee (zo ja, graag onderstaande gegevens

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Landgoed Keihoef B.V. aanbiedt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV Indien een natuurlijk persoon als commanditaire vennoot wenst deel te nemen, gelieve dan het onderstaande volledig invullen: De ondergetekende 1 : De heer / mevrouw Titel(s)

Nadere informatie

Voor de inkomensvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de bijgesloten huurvoorwaarden.

Voor de inkomensvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de bijgesloten huurvoorwaarden. Het inschrijfformulier Indien u interesse heeft in één van de 199 huurappartementen in het nieuwbouwproject Terwijde Centrum dan vragen wij u vriendelijk bijgaand inschrijfformulier in te vullen en samen

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

Voorwaarden obligatielening Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus VOORWAARDEN 2% OBLIGATIELENING STICHTING BEHEER EN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIE QUINTUS 2018-2026 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

=================================================================== 1. Definitiebepalingen. Artikel 1

=================================================================== 1. Definitiebepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 januari 1988, ter uitvoering van de artikelen 5, derde lid, 14, tweede lid, 17 en 18 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn.

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Samenvatting door een scholier 1771 woorden 20 februari 2008 8 15 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Onderhandse lening ; Een lening op lange termijn

Nadere informatie

OBLIGATIELENING TV BENNEBROEK TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN TWEE PADELBANEN

OBLIGATIELENING TV BENNEBROEK TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN TWEE PADELBANEN OBLIGATIELENING TV BENNEBROEK TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN TWEE PADELBANEN Juni 2018 Samenvatting Een fiscaal interessante obligatielening voor de aanleg van twee Padelbanen Constructie die door

Nadere informatie

Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan

Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan Artikel 1 Algemene bepalingen De uitgifte dient ter financiering van Windpark De Kookepan (hierna: het Windpark ). De door de uitgifte ontvangen

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE

INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE 1. Algemeen SV Kampong (hierna te noemen SVK) ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 40477058, schrijft een obligatielening uit

Nadere informatie

INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING

INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING Beringe Buiten Open sport-, beweeg- en ontmoetingspark Ondergetekende: Naam :... Adres :... Woonplaats :... Postcode :.. E-mail :.. Telefoonnummer :... Verklaart hierbij:

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Uitbreiding en vernieuwing hockeyvelden sportcomplex 'de Krogt'

Uitbreiding en vernieuwing hockeyvelden sportcomplex 'de Krogt' Uitbreiding en vernieuwing hockeyvelden sportcomplex 'de Krogt' Achtergrond van de aanbieding De vereniging Leidsche- en Oegstgeester Hockey Club ("LOHC") is afgelopen jaren uitgegroeid tot een hockeyclub

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5)

Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5) BIJLAGE V Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5) Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest III B.V., met een Nominale

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit.

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit. De HCQZ obligatielening, het vervolg Na de succesvolle eerste inschrijvingsperiode staat de teller op dit moment op 26.000,= Omdat we ons realiseren dat we de campagne gestart waren in de periode waarin

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Faralda Crane Hotel;

Faralda Crane Hotel; Leningsovereenkomst Ondergetekenden: Volledige naam : Voornamen (voluit) : Adres : Postcode en plaats : Telefoon : Geboortedatum en plaats : Nationaliteit : Identiteitsbewijs : s.v.p. kopie bijvoegen Uitgeleende

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Obligaties Briqchain Real Estate

Obligaties Briqchain Real Estate Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties Briqchain Real Estate van Briqchain B.V. Dit document is opgesteld op 02-okt-2018 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van

Nadere informatie

Lenen voor leden. Samen investeren in de toekomst Padel bij TV Bokt

Lenen voor leden. Samen investeren in de toekomst Padel bij TV Bokt Lenen voor leden Samen investeren in de toekomst verslavend langere rally s onderhandse service geen moeilijke techniek dynamisch verbetert je reactievermogen en volley PADEL UITDAGEND, VOOR IEDEREEN strategisch,

Nadere informatie

FC VOLENDAM PROSPECTUS FC VOLENDAM OBLIGATIELENING

FC VOLENDAM PROSPECTUS FC VOLENDAM OBLIGATIELENING PROSPECTUS OBLIGATIELENING WELKOM BIJ GEWOON, GASTVRIJ en met de focus op de JEUGD DE DOELSTELLING Al vele jaren presteert FC Volendam boven in de Jupiler League en wordt de promotie nipt gemist. De Heen

Nadere informatie

WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES. Reglement Obligatielening USV Hercules

WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES. Reglement Obligatielening USV Hercules WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES Reglement Obligatielening USV Hercules De Utrechtse Sportvereniging Hercules, hierna Hercules, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Wakibi

Algemene voorwaarden Stichting Wakibi Stichting Wakibi Tenierslaan 23 1412 JE Naarden KvK 53277201 Algemene voorwaarden Stichting Wakibi Wakibi voorwaarden (geldig vanaf 01-12-2018) Welkom bij Wakibi, een stichting voor het verwezenlijken

Nadere informatie

BIJLAGE VIII. Inschrijfformulier natuurlijk persoon en rechtspersoon (losbladig)

BIJLAGE VIII. Inschrijfformulier natuurlijk persoon en rechtspersoon (losbladig) BIJLAGE VIII Inschrijfformulier natuurlijk persoon en rechtspersoon (losbladig) Inschrijfformulier supermarktfonds.nl - natuurlijk persoon Ondergetekende (achternaam): Volledige voornamen: de heer / mevrouw*

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest II B.V., met een Nominale Waarde van 1.000 (éénduizend

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningbemiddeling

Inschrijfformulier woningbemiddeling contact@dankaconsultancy.nl 06 588 158 73 kvk 57096252 Inschrijfformulier woningbemiddeling Naam 1. Gegevens (hoofd-)aanvrager Voornamen Geslacht Geboortedatum en plaats Man Vrouw Nationaliteit Paspoort-/ID

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningbemiddeling

Inschrijfformulier woningbemiddeling Inschrijfformulier woningbemiddeling Naam 1. Gegevens (hoofd-)aanvrager Voornamen Geslacht Geboortedatum en plaats Man Vrouw Nationaliteit Paspoort-/ID kaart nummer Sociaal Fiscaal (SoFi) nummer Huidig

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Bijzondere ledenvergadering. Update verbouwing en financiële positie

Bijzondere ledenvergadering. Update verbouwing en financiële positie Bijzondere ledenvergadering Update verbouwing en financiële positie Agenda Doelstelling van deze avond Juridische structuur Projectfinanciering & ontstaan tekort Exploitatiebegroting Stichting Exploitatiebegroting

Nadere informatie

Faralda Crane Hotel;

Faralda Crane Hotel; Leningsovereenkomst Ondergetekenden: Uitlener: Bedrijf : rechtsvorm Vertegenwoordigd door : Adres : Postcode en plaats : Telefoon : Handelsregister : Uittreksel als bijlage toevoegen Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: Partijen: 1. Zilver Wonen Obligatie Fonds V, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Hellevoetsluis, Nederland en kantoorhoudende Carrouselweg 9, (3225 LN) in Hellevoetsluis, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TSWN-A OBLIGATIES THE SLIDE WICH NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TSWN-A OBLIGATIES THE SLIDE WICH NETHERLANDS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TSWN-A OBLIGATIES THE SLIDE WICH NETHERLANDS B.V. Artikel 1: Definities 1.1 AANVANGSDATUM: de datum waarop de TSWN-A-obligatielening aanvangt en de obligaties rentedragend worden,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie