Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub"

Transcriptie

1 Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen. Om de club in al haar facetten (jong, oud, training, toernooi, hockey- kamp, feest, gezelligheid, enz.) verder te laten groeien is een nieuw clubhuis nodig. Een nieuw clubhuis kunnen we alleen realiseren met hulp van de (oud)- leden, sponsors, vrienden, ondernemers en gemeente. Begin 2013 is de clubhuiscommissie in het leven geroepen die een voorlopig ontwerp (o.b.v. eisen/wensen van KNHB, wet & regelgeving) heeft laten maken. Dit voorlopig ontwerp geeft de club een beter beeld over de bouwkosten. Deze zijn nu geraamd op euro excl. BTW, exclusief de inrichting/ bestrating/beplanting. Financieringsvoorstel Bouwkosten Banklening Obligatielening Eigen middelen MHC Extra acties incl. BTW max min max min De club heeft de afgelopen jaren flink kunnen sparen, maar de financiering krijgen we alleen rond met hulp van giften en/of een obligatielening. De obligatielening staat beschreven in deze prospectus. Het is toch leuk dat uw lening bijdraagt aan de groei, meer mogelijkheden en een geweldige sfeer binnen MHC. Bovendien geeft deze lening een gegarandeerde rente van 3%. U krijgt meer rendement dan een spaarrekening en bovendien helpt u de club. Na aanleiding van de recente ALV is besloten om de obligatielening in twee varianten aan te bieden: variant A aflossing in 15 jaar o.b.v. annuïteit met 3 % rente variant B aflossing binnen 15 jaar o.b.v. van loting met 3 % rente De obligatielening wordt uitgegeven met eenheden van 1000 euro per obligatie. Obligatiehouders die minimaal 2000 euro lenen, ontvangen naast de rente een bijzonder pakket. Hoe meer we via een obligatielening kunnen financieren, des te minder hoeven we bij de bank te lenen. En minder lenen bij de bank is goedkoper voor de club en dus beter voor de leden. In bijgaande prospectus vindt u meer informatie en voor aanvullende info neemt u contact op met Jan Willem Vernhout Piet van der Ende Albert Smand Mark Achterberg

2 Prospectus Obligatielening nieuwbouw clubhuis 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van de bouw van een nieuw (stenen) clubhuis van Mixed Hockey Club Lemmer. 2. Uitgifte De obligatielening wordt uitgegeven door: Mixed Hockey Club Lemmer Kamer van Koophandel, nr per adres: Swalp CC Lemmer De obligaties worden op naam uitgegeven. Mixed Hockey Club Lemmer legt een register aan van de intekenaars. Iedere intekenaar ontvangt kosteloos een op naam gesteld en genummerde obligatie met opgave van het bedrag van zijn intekening. Mixed Hockey Club Lemmer is obligatieverstrekker. Het lid dat een obligatie koopt is de obligatiehouder. 3. Looptijd Variant A - De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. Jaarlijks wordt de rente en aflossing uitgekeerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de jaarlijkse rente aan de club als gift te schenken. De obligatielening is achtergesteld bij de bankfinanciering. Variant B - De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. Jaarlijks wordt de rente en aflossing uitgekeerd en wordt 6,66 % uitgeloot op basis van de eindcijfers. Bij uitloting is de originele op naam gestelde en genummerde obligatie inwisselbaar waarna betaling van de oorspronkelijke inleg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de jaarlijkse rente aan de club als gift te schenken. De obligatielening is achtergesteld bij de bankfinanciering. 4. Inschrijving en inschrijvingskosten De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde (à pari). De inschrijving wordt geopend op 1 januari Deze prospectus is ook vanaf de website te downloaden. Het is vanzelfsprekend mogelijk om voor meerdere obligaties in te schrijven. De inschrijving wordt gesloten op 31 maart 2014 tenzij het benodigde minimum nog niet gehaald is. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afneming van de obligatie. 5. Uitgifte proces en bewaring Van alle obligaties legt Mixed Hockey Club Lemmer een register aan van de obligatiehouders. Na sluiting van inschrijving ontvangen intekenaars van de penningmeester een factuur die binnen een vastgestelde 2

3 termijn dient te worden voldaan door overschrijving van het totale bedrag op een aangewezen bankrekening. Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door Mixed Hockey Club Lemmer is ontvangen worden de obligaties aangemaakt en ondertekend door voorzitter en penningmeester en via een ontvangstbewijs aan de obligatiehouder overgedragen. Iedere obligatiehouder ontvangt dus kosteloos een op naam gesteld en genummerd certificaat. Bewaring van de obligaties dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd. Bewaring van de registers met gegevens over de obligatiehouders zal door Mixed Hockey Club Lemmer op zorgvuldige wijze plaatsvinden. De obligatiehouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen. 6. Rente Op de obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 3% per 12 maanden, De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Er wordt niet over een langere periode rente vergoed dan de genoemde looptijd van 15 jaar. 7. Aflossing Variant A Jaarlijks wordt op de obligatielening afgelost op basis van annuïteit. In beginsel zal na 15 jaar de volledige lening zijn afgelost. Aflossing vindt plaats aan de geregistreerde obligatiehouder op basis van het obligatieregister. Variant B Jaarlijks wordt 6,66% van de afgesloten obligaties van deze variant uitgeloot. In beginsel na 15 jaar zal de volledige lening zijn afgelost. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt via overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken register. 8. Waarborgen Jaarlijks geeft de kascommissie van MHC Lemmer haar oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening waarbij de grootte en de samenstelling van het vermogen per ultimo boekjaar en resultaat van het desbetreffende boekjaar object van onderzoek zijn. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 9. Verhandelbaarheid Er bestaat in principe geen mogelijkheid om de obligaties te verkopen aan derden. Uitzonderlijke gevallen worden voorgelegd aan het bestuur. Er bestaat eveneens geen mogelijkheid tot het inleveren van de obligatie tegen contanten bij Mixed Hockey Club Lemmer voordat de obligatie is afgelost. 10. Overlijden In geval van overlijden van de obligatiehouder dient de erfgenaam het bestuur van Mixed Hockey Club Lemmer schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam. 11. Fiscale informatie 3

4 De fiscale informatie zoals hier opgenomen, is algemeen van aard. Het verdient te allen tijde aanbeveling om voor uw fiscale situatie uw eigen belastingadviseur te raadplegen. Inkomstenbelasting Een obligatie die door een natuurlijk persoon is verstrekt dient net zoals het banksaldo opgenomen te worden als bezitting in Box III (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Over de daadwerkelijk ontvangen rente zal geen belastingheffing plaatsvinden. 12. Meer informatie Indien u meer informatie van Mixed Hockey Club Lemmer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het bestuur van de club. 4

5 Inschrijfformulier obligatielening Mixed Hockey Club Lemmer Ondergetekende De heer/mevrouw Achternaam Voornamen (voluit) Adres Postcode en Plaats E- mail Rekeningnummer* : Nummer geldig legitimatiebewijs** Indien van toepassing, in deze handelend als vertegenwoordigingsbevoegde van: Naam rechtspersoon Nummer Kamer van Koophandel ** * Op dit bankrekeningnummer zullen alle betalingen (rente en aflossing) aan u worden uitbetaald ** Een kopie van het geldige legitimatiebewijs en indien van toepassing een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bijvoegen

6 Verklaart hierbij 1. In te schrijven voor: Variant A aflossing in 15 jaar o.b.v. annuïteit met 3 % rente Aantal:..obligatie(s) van elk 1000,- Variant B - aflossing binnen 15 jaar o.b.v. van loting met 3 % rente Aantal:..obligatie(s) van elk 1000,- 2. Maakt binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur het bedrag van.. x in totaal over op bankrekeningnummer NL33RABO ten name van Mixed Hockey Club Lemmer. 3. Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het informatiememorandum alsmede het obligatiereglement. Aldus ondertekend: Plaats : Datum : Handtekening : Inschrijfformulier verzenden aan Per post: Mixed Hockey Club Swalp CC Lemmer Per e- mail:

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Onze voetbalvereniging, bijna 1.000 leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend

Nadere informatie

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70

Nadere informatie

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

Nadere informatie

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod Postbus 51, 3454 ZH De Meern Bezoekadres: Meerndijk 126, De Meern Tel.: 030-6663403 Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod KvK: 30198980 - BTW nr:

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding.

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding. BIJLAGE V - OBLIGATIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities Aflossingsdatum : de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum. Bonus : het bedrag dat bovenop

Nadere informatie

Brochure financiering Pieter Nieuwland

Brochure financiering Pieter Nieuwland Brochure financiering Pieter Nieuwland Woningbouwvereniging Soweto is in oktober 2013 tot overeenstemming gekomen met het stadsdeel Amsterdam Oost over de aankoop van Pieter Nieuwlandstaat 93-95, het voormalig

Nadere informatie

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 1 Voorwoord Airport Holland Obligaties B.V. informeert u over de uitgifte van een obligatielening. Airport Holland Obligaties B.V. beschikt over

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG

AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG Badhoevedorp - juni 2015 AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES 1 Artikel 1 - Definities In de informatievoorziening van Thuisborg en in deze akte zullen

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. Informatiememorandum VOORWOORD Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Jan Nefkens

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Jan Nefkens Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Jan Nefkens Assurantiekantoor Jan Nefkens hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening, alsmede aan het vertrouwen dat u als belangrijke relatie

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie