Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return"

Transcriptie

1 Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie: week 41 donderdag 08 oktober 2015 Auteur: raadsgriffie : wijzigingen t.o.v. eerdere versie worden cursief weergegeven. Onderwerp : Raad ChristenUnie: Huisvesting voor gescheiden ouders rondetafelgesprek Imming 8 raad GRF Dijksterhuis CDA: Evenementen en festivals 11 raad GRF Aghina D66 en OPA: toegankelijkheidskaart voor mensen met beperking peiling/ voorbereiding besluit Houwing 1 raad GRF Happe/Mulder ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB PvdA: milieubrengstation en afval rondetafelgesprek/ Tigelaar 3 raad GRF Smulders over social return ChristenUnie: Urgentiebeleid RIB peiling peiling Imming 8 raad GRF Dijksterhuis SP: Samen bouwen we de stad rondetafelgesprek Kemmerling 7 raad GRF Molenkamp Aanhouden tot na door Maatwerkgnet, Sociaal Fonds en particuliere fondsen Tigelaar raad/college vakafdeling (vervolg RO 24 (presidium maart) 12-5) CDA en PvdA: sociale huurwoningen: voorraad en toewijzing peiling Imming 10 raad GRF Van Koningsveld GroenLinks, PvdA en OPA: fietsen en scooters op het Eemplein rondetafelgesprek Buijtelaar 9 raad GRF Hos Aangehouden tot na uitvoering maatregelen. PvdA en GroenLinks: allochtonen en arbeidsparticipatie peiling Houwing 1 raad GRF El-Messaoudi, Prins GroenLinks: Plan Aanpak Amersfoort CO2 neutraal 2030 informatie Tigelaar 3 raad GRF Van Norden OPA: in gesprek met indieners Manifest informatie - 1 raad GRF Mulder CDA: Omgekeerd inzamelen peiling Tigelaar 3 raad GRF Noortman ChristenUnie: Normbedragen vermogen voor minima peiling Tigelaar 4 raad GRF Kennedy SP, OPA, GroenLinks, ChristenUnie: inkoopcondities voor huishoudelijke hulp (af 2017) peiling Imming 4 raad GRF Meijer D66, PvdA en SP: Huurachterstand en huisuitzettingen peiling Imming 8 raad GRF Bijlholt GL: luchtkwaliteit rondetafelgesprek Tigelaar 3 raad GRF Janssen Raadsacademie: gelote burgerraad (vervolg) informatie Houwing 1 raad GRF Land 29 september 2015 Informatie over Plan aanpak opg en huisvesting vluchtelingen in Amersfoort peiling Houwing 1 college PP Hoogland Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort voorbereiding besluit Kemmerling 7 college RO Rijsbosch (4428) Raadsonderzoek financiën voorbereiding besluit Buijtelaar 12 raad GRF Pen Presentatie begroting informatie Buijtelaar 1-12 college FA Verbakel Het Plein

2 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Bijzonder Wonen op Maat Nota Evenementenbeleid 2015 Samen bouwen aan evenementen besluit met debat Houwing 11 college WW Arendsen (4637) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Jaarafspraken college-gmt 2013 Begrotingswijziging AVU begroting besluit Tigelaar 3 college WW Bakker (4287) Vaststellen bestemmingsplan De Ganskuijl e.o. besluit Kemmerling 7 college SO Eigenhuis (5124) Verplaatsen bebouwde komgrens Amersfoortsestraat besluit Buijtelaar 9 college PP De Jong (4642) Vaststelling Verordening BI-zones Euterpeplein en Neptunusplein 2016 besluit Buijtelaar 12 college BEL Lam (4576) Benoeming A.J. de Korte tot plaatsvergend griffier besluit - 1 presidium GRF Bongers (4302) Bekrachtigen geheimhouding bijlage Stamkaarten schoolgebouwen Amersfoort Bekrachtigen geheimhouding financiële bijlagen bij raadsvoorstel Westelijke ontsluiting ontwerp, vooroverlegnota en ontwerpbestemmingsplan besluit Houwing 5 college OW Wesselink (4806) besluit Buijtelaar 9 college PP Van Vliet Motie ChristenUnie GroenLinks PvdA Amersfoort2014: Co-housing besluit Imming 8 raad GRF Kennedy 6 oktober 2015 D66: toekomst Elisabeth Groen rondetafelgesprek Tigelaar 1 raad GRF Huijdts Plan aanpak opg en huisvesting vluchtelingen in Amersfoort CB peiling Houwing 1 college PP Hoogland Afdoening motie Roundup CB peiling Tigelaar 3 college WW Naar aanleiding aangenomen motie op 30-6 en CB Stand zaken uitvoering sociaal domein informatie Imming 4 college SL Kuipers Actualisatie Welstandsnota voorbereiding besluit Kemmerling 7 college SO Mulder (4274) Update : Wordt Q4. Westelijke ontsluiting: Ontwerp, vooroverlegnota en ontwerpbestemmingsplan voorbereiding besluit Buijtelaar 9 college PP Van Vliet Directieafspraken 2014 Versterking De Lieve Vrouw peiling Houwing 11 college WW Van Eijk 13 oktober 2015 Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort besluit zonder debat, met m en a Kemmerling 7 college RO Rijsbosch (4428) Raadsonderzoek financiën besluit Buijtelaar 12 raad GRF De Korte (4820) Statutenwijziging Stichting Onderwijsgroep Amersfoort besluit Houwing 5 raad Dijkema (4283) Bestemmingsplan Binnenstad besluit Kemmerling 7 college PP Schalks (4828) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Gewijzigde vaststelling 'Partiële herziening De Lichtenberg - appartementen en deelgebied langs 't Weitje' Bekrachtigen geheimhouding bijlage De Lieve Vrouw en de gemeente Amersfoort: Bevindingen en aanbevelingen door BDO - 14 juli 2015 besluit Kemmerling 7 college PP Ludeking (4587) besluit Houwing 11 college WW Van Eijk

3 Vaststellen verslagen en besluitenlijsten september 2015 besluit - 1 raad GRF Van Dijk (4238) Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting voorbereiding besluit Buijtelaar 1-12 raad GRF Van Kan 20 oktober 2015 RECES 27 oktober 2015 Fractievoorzittersoverleg intern - 1 raad GRF De Korte Dialoog over kernwaarden, opgaven voor de stad en de verdeling verantwoordelijkheden Presidium: Verhouding G1000 Amersfoort en politiek 1,5-2 uur peiling/rondetafelgespr ek Rapport Universiteit Leiden Houwing 1 raad GRF Moet rondetafelgesprek Houwing 1 raad GRF Land/Kennedy SP: Neonicotinoiden en andere bestrijdingsmiddelen peiling Tigelaar 3 raad GRF Molenkamp Bestuurlijk aanbesteden en innovatie in de zorg informatie Imming 4 college SL Kuipers Moet Raadsacademie: fraudebestrijding in de Participatiewet informatie Tigelaar 4 college WIZ Hafkenscheid Toekomstvisie uitvoering Wsw en RWA peiling Tigelaar 4 college SL Promes Entreegebied Wieken-Zuid: geluid woningen Hogeweg peiling Kemmerling 7 college PP De Jong Beleidsevaluatie Wonen 2 uur peiling Imming 8 college EW Van der Tol OPA en GroenLinks: Belgenmonument rondetafelgesprek Houwing 11 raad GRF Mulder/Janssen Financiële ijkpunten voorbereiding besluit Buijtelaar 12 college FA Verbakel Moet Commissie B&V informatie Buijtelaar 12 raad GRF De Korte Moet 3 november 2015 Begrotingsdag: Algemene beschouwingen besluit Buijtelaar 1-12 college FA Verbakel Ontwerpbestemmingsplan Westelijke ontsluiting besluit Buijtelaar 9 college LO Van Vliet Update 19-5 Beleidsagenda: Q2 Actualisatie Welstandsnota besluit Kemmerling 7 college SO Mulder (4274) Update 25-9: Wordt Q4. Directieafspraken november 2015

4 Financiële ijkpunten besluit Buijtelaar 12 college FA Verbakel Begroting besluit Buijtelaar 1-12 college FA Verbakel 17 november 2015 Fractievoorzittersoverleg intern - 1 raad GRF De Korte Spelregels vestiging coffeeshops peiling Bolsius 2 college BSV Update 10-9: wordt Q4 Stand zaken uitvoering sociaal domein 1,5 uur informatie Imming 4 college SL Kuipers Raadsacademie: Omgevingswet informatie Kemmerling 7 college SO Vlaar Raad in RO informatie Kemmerling 7 college SO Boelhouwers GroenLinks: Verkeersproblematiek Leusderweg en veiligheid voetgangers en fietsers rondetafelgesprek Buijtelaar 9 raad SO Hos/Prins Scenario's groenrecreatieve inrichting Vathorst Noord peiling Buijtelaar 10 college PP Broekmeulen Duurzaamheidsafspraken coalitieakkoord voorbereiding besluit Kemmerling 10 college PP Swijnenburg (5217) Commissie B&V informatie Buijtelaar 12 raad GRF De Korte 24 november 2015 Schetsontwerp Blok 3 Eemplein zie RIB peiling Kemmerling 7 college PP Broekmeulen Monitor sociaal domein 1,5 uur informatie Imming 4 college SL Kuipers Raadsacademie: Duurzaamheid informatie Kemmerling 10 college PP Swijnenburg (5217) 1 december 2015 Beleidsevaluatie Mobiliteit 2 uur rondetafelgesprek Buijtelaar 9 college SO Boelhouwers Gevoerde en te voeren re-integratiebeleid (inclusief de invloed en gevolgen de invoering Participatiewet) 1,5 uur peiling Tigelaar 4 college SL Melles Inrichting Sociale Basisinfrastructuur peiling Imming 4 college SL Van Ravesteyn (5266) Klachtenafhandeling en bezwaarprocedures Sociaal Domein peiling Imming 4 college SL Kuipers Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 2 uur rondetafelgesprek Houwing, 5, 10, 4 college EW De Jong (5310) D66: Basisinkomen Kemmerling, Tigelaar 4 raad GRF Bijlholt

5 8 december 2015 Vaststellen bestemmingsplan Entreegebied Wieken Zuid besluit Kemmerling 7 college SOB Eigenhuis Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 15 december 2015 LAATSTE Fractievoorzittersoverleg intern - 1 raad GRF De Korte Rekenkamercommissie: Slotconferentie rekenkameronderzoek Actief Burgerschap 1,5 uur voorbereiding besluit Houwing 1 raad RKC Van den Nieuwendijk Stand zaken uitvoering sociaal domein 1,5 uur informatie Imming 4 college SL Kuipers 2015 Raadsacademie: Deregulering 1,5 uur informatie Houwing 1 college BSV Kleinsmann Verordening gegevensverstrekking besluit Tigelaar 1 college BZ Lütter Workshop 'De impact een publieke functie' intern 1 raad GRF Pen (4766) Actualisatie BIBOB-beleid Bolsius 2 college BSV Van Winkel Update 29-9: wordt Q1/Q2. Jaarafspraken college-gmt 2013 Groenvisie peiling Tigelaar 3 raad GRF Pen Nieuwe inzamelstructuur afval en grondstoffen gemeente Amersfoort voorbereiding besluit Tigelaar 3 college WW Bakker (4287) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Bomenbeleid voorbereiding besluit Tigelaar 3 college WW Bakker Update 19-5 (Beleidsagenda): PM (start na Groenvisie) Meten Luchtkwaliteit (M3.21a) Tigelaar 3 college WW Bakker Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 GroenLinks, SP en D66: Concept Groenvisie peiling Tigelaar 3 raad GRF Pen Stand zaken Sociaal Domein: maandelijks rondetafelgesprek Imming 4 college SL Lans Ondersteuning mantelzorgers peiling Imming 4 college SL Kuipers Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Vernieuwing dagbesteding peiling Imming/ Tigelaar 4 college SL Kuipers Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Evaluatie Huishoudelijke Hulp en bepalen vervolg voorbereiding besluit Imming 4 college SL Kuipers Update 19-5 (Beleidsagenda): 2016 Re-integratiebeleid en -budget peiling Tigelaar 4 college SL Melles (5542) Update 24-9: Gebeurt altijd in najaar, Melles stelt voor om het naar januari te verplaatsen Toekomstvisie RWA/Amfors voorbereiding besluit Tigelaar 4 college SL Promes (4506) Uitgangspunten en begroting uitvoeringsprogramma jeugd besluit Houwing 4 college SL Sombroek HB moet op 30 juni, om uitvoering na de vakantie te laten plaatsvinden

6 Integraal Huisvestingsprogramma en Doordecentralisatie + Motie 154M HB 30-6 voorbereiding besluit Houwing 6 college SL Wesselink Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Volwasseneneducatie (VE)- subsidieregeling voorbereiding besluit Houwing 5 college SL Kuipers Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Bezuinigingstaakstelling Onderwijs voorbereiding besluit Houwing 5 college SL Dijkema (4283) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Integraal Huisvestingsprogramma en doordecentralisatie peiling Houwing 6 college SL Wesselink Moet voor de zomer, en eerder is Maatschappelijke tarieven sportaccommodaties voorbereiding besluit Buijtelaar 6 college niet Update haalbaar, 19-5 (Beleidsagenda): want overleg WH's Q3 op Herziening subsidieregelingen sport voorbereiding besluit Buijtelaar 6 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Groot Weede besluit Kemmerling 7 college PP Juijn (4492) Update 19-5 (Beleidsagenda): PM Plan aanpak flexibele bestemmingsplannen voorbereiding besluit Kemmerling 7 college PP Vlaar (4406) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Directieafspraken 2014 Stand zaken Omgevingswet peiling Kemmerling 7 college PP Vlaar (4406) Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Bestemmingsplan Ganskuijl besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Bestemmingsplan Lichtenberg (deel appartementen en patio s) besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Groen/recreatieve ontwikkeling Vathorst Noord besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Plan aanpak Openbare ruimte Zonnehof besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Voortgang Laakzone besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Wagenwerkplaats masterplan en evt. Duurzaamheidsvisie besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Visie Stadshart besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Omgevingsvisie Kantorentransformatie besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Evaluatie Stadsbouwmeester rondetafelgesprek Kemmerling 7 college PP Vlaar (4406) Bestemmingsplan Zielhorst-Schothorst besluit Kemmerling 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Herinrichting Stationsplein besluit Buijtelaar 7 college PP Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Zonnepanelen in monumentale omgeving besluit Kemmerling 7 college SO Van der Laarse (4996) Beleid zonnepanelen in beschermd stadsgezicht besluit Kemmerling 7 januari 1900 college SO Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Startersleningen besluit Imming 8 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Vernieuwend (collectief/particulier) opdrachtgeverschap besluit Imming 8 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Bos- en Natuurcompensatie Knooppunt Hoevelaken besluit Buijtelaar 8 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Beleidsevaluatie Wijkontwikkeling deel II peiling Imming 8 college SL Promes (4506) deel I in 24-6 Beleidsevaluatie Wonen Imming 8 college WW Van der Tol (4272) Evaluatie doorstart oplaadpalen Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): 2016 Actualiseren fietsplan Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Veiligheid rond scholen Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Onderzoek verkeer Vathorst (i.r.t. VERDER-pakket) Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2/3 Toekomst parkeren peiling Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Parkeerverordeningen 2016 Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Invoeren kentekenparkeren 2016 (straatparkeren) Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Evaluatie Fietsparkeer-Kencijfers (RIB) Buijtelaar 9 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Acquisitie Kemmerling 10 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q? Human Capital Onderwijs Arbeidsmarkt Kemmerling 10 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Restauratie Belgenmonument Houwing 11 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Cultureel Erfgoed , visitekaartje 2 Houwing 11 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4

7 Wederopbouw Houwing 11 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Industrieel erfgoed Houwing 11 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q3 Duurzame toegankelijkheid digitale informatie; voorstel voor een aanpak Houwing 11 college AE Update 19-5 (Beleidsagenda): Q4 Besluitvorming rondom Holland Opera om aangemerkt te worden als basisinstelling Houwing 11 college Update 19-5 (Beleidsagenda): Q2 Aanpassing subsidieschema Museum Oud Amelisweerd besluit Houwing 11 college MO De Boer (4907) 31-3 heeft verzocht om Verordening ex artikel 212 gemeentewet n.a.v. herpositionering controlfuncties voorbereiding besluit Buijtelaar 12 college FA De Jonge (4210) informatie, Update 25-9: daarna Verordening pas weer is er sinds Herziening treasurystatuut i.v.m. gewijzigde wetgeving voorbereiding besluit Buijtelaar 12 college FA De Jonge (4210) maart, in vierde kartaal wordt concept Update 19-5 in commissie (Beleidsagenda): B&V Q3 1. Bestuur en dienstverlening 6. Sport * 1. Algemeen bestuur, 2. Bestuurlijke vernieuwing en deregulering 3. Deregulering 7. Ruimtelijke ontwikkeling 2. Veiligheid en handhaving * 1. Ruimtelijke Ontwikkeling (inclusief Groene stad), 2. Grondexploitaties, 3. Vastgoed * 1. Sociale veiligheid, 2. Fysieke veiligheid, 3. Toezicht en handhaving 8. Wijken en wonen 3. Stedelijk beheer en milieu * 1. Wijkontwikkeling, 2. Wonen * 1. Stedelijk beheer, 2. Milieu 9. Mobiliteit 4. Sociaal domein 10. Economie en duurzaamheid * 1. Basisinfrastructuur, 2. Ambulante zorg en ondersteuning, inclusief wijkteams, * 1. Economie, 2. Duurzaamheid en innovatie 3. Specialistische zorg en ondersteuning, 4. Bescherming en Veiligheid, 5. Werk en inkomen 11. Cultuur 5. Onderwijs * 1. Archief Eemland, 2. Monumentenzorg en Archeologie, 3. Kunst en CUltuur * 1. Onderwijsbeleid, 2. Onderwijsvoorzieningen 12. Financiën en belastingen * 1. Algemene baten en lasten, 2. Algemene uitkering Gemeentefonds 3. Belastingen en heffingen, 4. Geldleningen en beleggingen

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return

Portefeuillehouder van. ChristenUnie, SP en PvdA: Leer-werkbanen Tigelaar 4 raad GRF Van de Kolk 13-1 Wachten met agendering op RIB over social return Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie: week 39 donderdag 24 september 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014 Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie week 8 donderdag 20 februari 2014

Nadere informatie

Zomerreces. 22 augustus augustus september Opmerkingen. Onderwerp Doel Portefeuillehouder van. /doorkiesnummer (

Zomerreces. 22 augustus augustus september Opmerkingen. Onderwerp Doel Portefeuillehouder van. /doorkiesnummer ( Termijnagenda Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie: week 26 donderdag 29 juni 2017 Auteur: raadsgriffie

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-09-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Samen bouwen aan Evenementen II - Nota Evenementenbeleid 2015 vrz: Van Hamersveld secr: Van Kan SP: Het oudste fabrieksgebouw

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-01-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:45 20:00 20:30 Planning permanente beleidsevaluatie vrz: Pongers pfh: Buijtelaar secr: Pen *VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 26-02-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Voortgezette bijeenkomst Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht vrz: Barske pfh: Bolsius

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

DATUM 01 februari 2016 5 (inclusief bijlagen) Evaluatie Fysiek Carré

DATUM 01 februari 2016 5 (inclusief bijlagen) Evaluatie Fysiek Carré Notitie gemeente Zaanstad Raadsgriffie AAN Presidium KOPIE AAN VAN Raadsgriffie DOORKIESNUMMER 075-655 2184 DATUM 01 februari 2016 5 (inclusief bijlagen) AANTAL PAGINA S ONDERWERP Evaluatie Fysiek Carré

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 16-12-2008 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 BPA: Balansventilatie Voorbereiding interpellatie PvdA: initiatiefvoorstel beschermd stadsgezicht

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: R. Hoogzaad User-id: HOOB Tel: 4716 Onderw erp: HORECANOTA AMERSFOORT Toelichting: De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers'

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma 01 Bestuur Algemeen bestuur 411157 Najaarsnota 2016 250 Behandeling in de raad 16-51 R 413147 Onderzoeksplan 2017 600 Onderzoekplan aanbieden aan de raad 16-51 R 413118 Activiteitenplanning 2017 190 Voorleggen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE HERINRICHTEN WORKSHOP 1 Regiobijeenkomst Transities sociaal domein, Rotterdam Even voorstellen 2 Projectleider gemeente s-hertogenbosch Decentralisaties AWBZ Sociale wijkteams

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Trots: "Let

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Oplegnotitie gemeenteraad Gouda

Oplegnotitie gemeenteraad Gouda Oplegnotitie gemeenteraad Gouda Onderwerp: Raadsvoorstel nr: Programma: Status: Vertrouwelijkheid: 726733 Bereikbaarheid, parkeren en RO Openbaar Collegelid: Voorzitter: Raadsadviseur: (email en telefoon

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

B - Terugblik Brabant 5 hedenochtend - Ministerieel overleg bekosting beschermd wonen

B - Terugblik Brabant 5 hedenochtend - Ministerieel overleg bekosting beschermd wonen ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 15 september 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden

Nadere informatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie Jaaragenda Raad 2007 en 2008 (stand van zaken 16-11-07) Kwartaal Omschrijving Actie Maand Status Voorbereidende Cie Vierde 2007 Prestatie afspraken Wonen Helden Brief aan raad December Cie EO WMO, ontwerp

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak

COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL 2016 Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 Martijn Kegler martijn.kegler@rho.nl 010-201 8658 Programma Het planproces Toelichting

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 1. Vaststelling bestemmingsplan Selwerderhof e.o. 6350803 I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld. Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 31 maart 2016, vervolgd op 7 april 2016 in het gemeentehuis te Hoornaar. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit:

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit: Gemeente Woerden 10R.00185 RAADSVOORSTEL d??^\ gemeente WOERDEN Indiener: de plaatsvervangend voorzitter Datum: 19 oktober Onderwerp: Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering

Nadere informatie

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag Legenda: Gerealiseerd Nog in uitvoering Niet gerealiseerd Doorlopend Programma Burgerrelaties Een visionaire, bindende, dienende en bescheiden bestuursstijl

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 mei 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5.

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5. Raadsvoorstel Vergadering van : 19 juli 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Actualisatie programma s 2012-2015, uitvoering motie nummer 5 Voorstel 1. Doelstelling 3.4 van

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Informatieproces Beoogde coalitie

Informatieproces Beoogde coalitie Gemeenteraad Amersfoort Aan de heer L.L.M. Bolsius, voorzitter Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT Utrecht, 3 april 2014 Onderwerp: advies informateur Geachte heer Bolsius, In uw opdrachtbrief van 24 maart

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Locatie Stadszaal Stadhuis Aanvang 20.00 uur Sluiting 23.05 uur Afwezig m.k.: Mevrouw K. Amani-Ayan(SP) Voorzitter De heer R. van Schelven, burgemeester

Nadere informatie

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING memo INT16-30243 aan : Raad kopie aan : Ontwikkelteam van : M. Vriezen datum : 24 mei 2016 kenmerk : Z71789/INT16-30243 onderwerp : Bijlage raadsvoorstel Verdeling taakvelden onder deelprogramma's Inleiding

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017 804 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 28 maart 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Aanwezige leden college: dhr. Rood (VVD), dhr. Swart (CDA), dhr. Steeman (D66), dhr. Schijf (GDB)

Aanwezige leden college: dhr. Rood (VVD), dhr. Swart (CDA), dhr. Steeman (D66), dhr. Schijf (GDB) BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 14 JULI 2016 De Gemeentewet stelt dat de besluiten, die in een openbare vergadering worden genomen, openbaar gemaakt moeten worden. Hieronder treft u daarom een kort overzicht

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 Lijst nr. 30 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 FINANCIEN EN CONTROL Toezegging van wethouder Stukker aan de raad betreffende Zienswijze

Nadere informatie

Jaarrapportage 2015 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2015 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2015 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 5123140 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 1 3. Griffie... 5 4. Stand van zaken uitvoering werkplan 2015-2016... 5

Nadere informatie

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone.

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone. GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Actielijst gemeenteraad (tevens overzicht van moties, amendementen, schriftelijke vragen etc.) nr. omschrijving actie datum type collegelid termijn afdoening stand van zaken

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M.

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M. ENLIJST RAAD Koggenland II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 DATUM 11/02/2013 AANWEZIG L. Sipkes (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) CDA: N.C.Knijn, N.CJ. Bijman, M.H. de Boer, M.C.A.

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Raadzaal 1.02 HB 19: Toelichting informateur Marcel Fränzel

OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Raadzaal 1.02 HB 19: Toelichting informateur Marcel Fränzel OVERZICHT De Raad 03-04-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 01. Toelichting informateur Marcel Fränzel 02. Aanbieden advies aan burgemeester 03. Gelegenheid voor raadsleden en pers om vragen

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 Aanwezig: drs. V.H. Kloos, voorzitter drs. P.F. J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven W. van Twuijver,

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief:, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid: Afdeling Beleid

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: termijnen te bepalen in agendacommissie Vetgedrukt: de wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van de LTA

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Hamerstukken openbaar

Hamerstukken openbaar ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 10 januari 2017, week 2 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, drs. H.H. Winthorst,

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 1 november 2016

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 1 november 2016 B&W besluitenlijst vergadering d.d. 1 november 2016 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 25-10-2016; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten.

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 16-11-2010 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H.

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie