TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens 2e wijziging legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 Lidl Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Basisregistratie Personen (BPR) voorheen GBA Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Begroting 2015 GGD Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Nota reserves en voorzieningen Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Verlenging overeenkomst accountantscontrole Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Begroting Werkvoorzieningsschap (WVS) Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 1) Concerncontroller Rachiem, André 26-aug-2014 presentatie Informeren Weth. De Beer Korte presentatie nieuwe visie/missie Stichting Bloemencorso Zundert Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 2) Concerncontroller Rachiem, André 29-aug-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 9-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde sep-2014 Ronde Informatie Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie Rinus, Pascal 16-sep-2014 Ronde Peiling Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Linda, Yvonne 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Rachiem, André 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2e wijziging Legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 (Lidl) Ruimte

2 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 2 van 5 23-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde e kwartaal okt-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Woonvisie Zundert Ruimte Cees, Linda 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Beleidsplan Zeeland-WB Samen doorwerken aan veiligheid Bestuurszaken Yvonne, Pascal 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 9-okt-2014 Ronde Informeren Weth. De Hoon Extra informatiebijeenkomst over 3 decentralisaties Bestuursz.-Maatschappij allen 11-okt-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde okt-2014 Ronde 1 Informeren+adviseren Weth. Utens e.a. 1) technische avond begroting/2e berap 2) advisering over 2e berap Bedrijfsvoering Rachiem, Cees 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Beleidsplan Participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij André, Linda 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 21-okt-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 28-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2 e Berap 2014 Bedrijfsvoering Rachiem, André 28-okt-2014 Besluit Alg. Beschouwingen Weth. Utens Programmabegroting Bedrijfsvoering 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Beleidsplan participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 1-nov-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Startnotitie actualisering beheerplannen Ruimte Jan, Pascal 4-nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Yvonne, Rinus

3 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 3 van 5 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert, Molenstraat 155 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Beleidsplan Zeeland-West Brabant Samen doorwerken aan veilgheid Bestuurszaken Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Bezwaarschriftenverordening Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat 200 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 11-nov-2014 Besluit Besluit MET debat Programmabegroting Bedrijfsvoering Rachiem, André 18-nov-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Informeren Weth. De Beer Voorontwerp-Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Jan, Rinus 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Cees, Janja 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert Molenstraat 155 Ruimte 28-nov-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 2-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Jan, Janja 9-dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte

4 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 4 van 5 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit MET debat Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 16-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde Ronde Peiling Weth. Utens Herinrichting Molenstraat en pleinen VOIP (voorlopig ontwerp inrichtings plan) Ruimte Ronde Adviseren Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Ronde Adviseren Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte Besluit Besluit Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Besluit Besluit Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Besluit Besluit Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte

5 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 5 van 5 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte 2e kwartaal 2015 Ronde Adviseren Weth. De Beer Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (fase 3) Ruimte

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief:, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid: Afdeling Beleid

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Registratienummer: 2015/58 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth..C.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013 Registratienummer: 2013/20038 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Overzicht raadsmededelingen 2011

Overzicht raadsmededelingen 2011 01-01-2006 /145 11-01- 13-01- overeenkomst projectmanager PPS majeur project Treeport /345 25-01- 27-01- tweede tranche kostenbeheersing deeltaxi West- Brabant. /384 13-01- 13-01- Decembercirculaire Algemene

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015

Raadstermijnagenda 2015 di 29 sept. do 17 sept di 25 aug. wo 19 aug di 11 aug wo 5 aug Raadstermijnagenda 2015 di 29 september 2015 plaats: Dorpshuis, Stadhouderskade 8, 2975 BV Ottoland wo 30 september 2015 Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/10/2014 week 44. 1. Voorbespreken agenda voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het RNV Voorbesproken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Afdeling Datum aanpassingen / wijzigingen MO 15-Oct-12 RU GW Gwi A&O 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Datum plaatsing op RIS door griffie 31-Aug-12

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Lange termijnplanning raadsagenda 2013

Lange termijnplanning raadsagenda 2013 nr. Onderwerp Domein/afdeling 1e kwartaal 2013 Raadsvergadering 24-1-2013 Lange termijnplanning raadsagenda 2013 januari februari maart Verordening Wmo (VERSCHOVEN) Beleid/MO Verschoven naar 28-2-2013.

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014 Registratienummer: 2014/17209 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Onderzoek onderwerpen samenwerking Dit collegeadvies vloeit voort uit de fase positie bepalen van het traject intergemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De Stuurgroep Samenwerking

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010 Registratienummer : 2010/7667 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 OPENBAAR Leden Burg. : A.J. van Hedel Secr. : E.V. Schmitz Weth. I: E.M. van Ooijen Weth. II: J.B. Paauw Weth. III: L. Tuiten 1. BW15.0470 Adviesnota

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012 De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012 Fractie Dorpsbelangen, 25 oktober 2011 Raadsleden René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Commissieleden Jan de Bruijn Annemiek van

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Samenstelling: Griffie gemeente Nieuwegein, F.E. Contant, I.S. Visser, G.M. Rikhof. Veranderingen

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie PLANNING Datum Onderwerp Commissie Door naar raad deadline Portefeuil le-houder Algemene opmerkingen september-14 Startnotitie visie op buitengebied Ruimte ja sep-14 Van Tuijl Op agenda. (Veenweidegebied)

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 31.10.2006 09:00 uur tot 31.10.2006 12:45 uur : Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok, Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking )

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) 2013 COMMISSIE MO Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) Nr. INT13-1219 3 = Actieve informatie

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

C&H en het omgevingsplan

C&H en het omgevingsplan C&H en het omgevingsplan Meer vertrouwen en Minder regels Het Boekels Model Geodag 2 september 2015 door wethouder Ted van de Loo & Lilian Waaijman Rho adviseurs Gemeente Boekel 3.400 ha 10.200 inwoners

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad De raadsvergadering is donderdag 10 juli 2014 geschorst,vanavond 14 juli gaat het verder om 19.30 uur. Aan de orde zijn dan nog de volgende agendapunten 1. Opening, berichten van verhindering

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Agendapunt : 6 Mill, 10 juni 2014

Agendapunt : 6 Mill, 10 juni 2014 Raadsvergadering : 12 juni 2014 Agendapunt : 6 Mill, 10 juni 2014 Onderwerp : Ingekomen stukken Stukken voor kennisgeving aan te nemen Nr. Afzender Datum brief Onderwerp 1. Provincie Noord Brabant 25-03-2014

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

13-2016 Verordening evenement gelden 2016. 1. De Verordening evenement gelden 2016 vast te stellen.

13-2016 Verordening evenement gelden 2016. 1. De Verordening evenement gelden 2016 vast te stellen. Besluiten 2016 Nummer Omschrijving 1 februari De raad besluit: 01-2016 Vaststellen algemeen belang verhuur Holleweg 149a (peuterspeelzaal De Teddybeer) 02-2016 Controleprotocol voor de accountantscontrole

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst No. 39 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 15.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015 Stadsteam Welzijn Oudewater Resultaten 2015 Onderwerpen Programmadoelen 2015 Beroep op stadsteam Transitie, continuïteit van zorg Beroep zorg jeugd en WMO Herindicaties Financiën / Budgetten Samenwerking

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week.

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week. Aanwezig: Burgemeester Secretaris : R.J.H. van der Riet : mr. F.L. Romkema : L.M.B.C. Wagenaar-Kroon : D. te Grotenhuis : J.C.N. Wagenaar BURGEMEESTER 1.1 Onderwerp : Openbare besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig:

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Aanwezig: C. Abbenhues - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente Raadsinformatie Datum: 31 oktober 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: Burgemeester en wethouders van Hof van Twente Richard Klein Tank, Concernstaf Beantwoording

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 23 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders R.F.J.W.M. van Dooren, L.P.T.M. Prevoo, M. de Zwarte R.W. Schiettekatte (1 e loco-secretaris)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015 Registratienummer: 779604 Registratiedatum: 29 oktober Domein/team: id-bo Opsteller: mevrouw C. de Laat BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11- Nr. Afd. Portef. 2. id-bo MM 775858

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/15/01242 Z/G/15/15760 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 september 2015. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in

Nadere informatie

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit:

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 16 december 2014 Nummer: 2014 / 51 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014. Besluiten ten aanzien van de voorstellen

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014. Besluiten ten aanzien van de voorstellen BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014 Besluiten ten aanzien van de voorstellen Programma van eisen in het kader van de Europese aanbesteding van de accountantscontrole het vaststellen van het

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 13 mei, voortgezet op 20 mei 2014

Besluitenlijst gemeenteraad 13 mei, voortgezet op 20 mei 2014 Aanwezig Voorzitter : Mark Buijs Griffier : Veerle van den Broek (20 mei afwezig en vervangen door Inge Smits) Leden : Mariëlle van Alphen-Habraken, Hélène van As-Jaspers, Kübrâ Atalay, Vera Brouns-Wagenaars,

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014 Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014 Aanwezig: P.H. Snijders, burgemeester D.T. Prinsse, J. Janssen, R.C.J. de Vent, wethouders J.M.G. Waaijer,

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014 2014-28 Raadsledennieuwsbrief VNG december 2013. 2014-27 Informatiebrief Omgevingsdienst Brabant Noord december 2013. 2014-26 Memo college 7 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 11 november 2014 Versie 001 Agendapunt Gemeenteraad(1), punt 4.3 Naam rapporteur Rv.nr. 1178 Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp J. te Velde Ja

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Gemeentebladnummer: 2013/01 Vergaderdatum: 21 februari 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie