TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens 2e wijziging legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 Lidl Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Basisregistratie Personen (BPR) voorheen GBA Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Begroting 2015 GGD Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Nota reserves en voorzieningen Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Verlenging overeenkomst accountantscontrole Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Begroting Werkvoorzieningsschap (WVS) Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 1) Concerncontroller Rachiem, André 26-aug-2014 presentatie Informeren Weth. De Beer Korte presentatie nieuwe visie/missie Stichting Bloemencorso Zundert Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 2) Concerncontroller Rachiem, André 29-aug-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 9-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde sep-2014 Ronde Informatie Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie Rinus, Pascal 16-sep-2014 Ronde Peiling Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Linda, Yvonne 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Rachiem, André 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2e wijziging Legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 (Lidl) Ruimte

2 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 2 van 5 23-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde e kwartaal okt-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Woonvisie Zundert Ruimte Cees, Linda 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Beleidsplan Zeeland-WB Samen doorwerken aan veiligheid Bestuurszaken Yvonne, Pascal 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 9-okt-2014 Ronde Informeren Weth. De Hoon Extra informatiebijeenkomst over 3 decentralisaties Bestuursz.-Maatschappij allen 11-okt-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde okt-2014 Ronde 1 Informeren+adviseren Weth. Utens e.a. 1) technische avond begroting/2e berap 2) advisering over 2e berap Bedrijfsvoering Rachiem, Cees 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Beleidsplan Participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij André, Linda 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 21-okt-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 28-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2 e Berap 2014 Bedrijfsvoering Rachiem, André 28-okt-2014 Besluit Alg. Beschouwingen Weth. Utens Programmabegroting Bedrijfsvoering 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Beleidsplan participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 1-nov-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Startnotitie actualisering beheerplannen Ruimte Jan, Pascal 4-nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Yvonne, Rinus

3 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 3 van 5 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert, Molenstraat 155 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Beleidsplan Zeeland-West Brabant Samen doorwerken aan veilgheid Bestuurszaken Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Bezwaarschriftenverordening Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat 200 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 11-nov-2014 Besluit Besluit MET debat Programmabegroting Bedrijfsvoering Rachiem, André 18-nov-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Informeren Weth. De Beer Voorontwerp-Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Jan, Rinus 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Cees, Janja 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert Molenstraat 155 Ruimte 28-nov-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 2-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Jan, Janja 9-dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte

4 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 4 van 5 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit MET debat Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 16-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde Ronde Peiling Weth. Utens Herinrichting Molenstraat en pleinen VOIP (voorlopig ontwerp inrichtings plan) Ruimte Ronde Adviseren Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Ronde Adviseren Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte Besluit Besluit Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Besluit Besluit Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Besluit Besluit Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte

5 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 5 van 5 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte 2e kwartaal 2015 Ronde Adviseren Weth. De Beer Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (fase 3) Ruimte

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief: Raadsvergadering, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid:

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief:, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid: Afdeling Beleid

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

BESTUURLIJKE TERMIJN AGENDA (INCL TOEZEGGINGEN EN MOTIES) Wie BOB procedure gewenst. Weth. Nijland/ Afdeling BOR. Weth.

BESTUURLIJKE TERMIJN AGENDA (INCL TOEZEGGINGEN EN MOTIES) Wie BOB procedure gewenst. Weth. Nijland/ Afdeling BOR. Weth. sep-17 1 Plan van aanpak met een overzicht van de kosten van een onderzoek nieuw tracé Beggelderdijk. N.a.v. aangehouden motie 5.1 Toezegging Raads d.d. 4 juli n.a.v. de Voorjaarsnota Af BOR Raadsmede

Nadere informatie

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven).

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). PLANNING RAADSNOTA S 2013, STAND VAN ZAKEN AUGUSTUS 2013 Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). Dit overzicht van raadsnota s kent een nieuwe opzet. Er is

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Melissen (verlof) Onderwerpen voorzien van

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 25-02-2014 Registratienummer: 2014/3241 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth..C.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 26-05-2015 Registratienummer: 2015/6459 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 21-04-2015 Registratienummer: 2015/4009 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth..C.M.

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 30-10-2012 Registratienummer: 2012/16197 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

Overzicht Jaaragenda Raad

Overzicht Jaaragenda Raad 20165 DT 3103 B&W 1204 Presidium 1904 Verzendin 2204 09may Accommodatiebeleid (1578) Herstel vestingwallen (2458g) Speelterreinbeleid (2773g) Jaarrekening 2015 (besluitvorming verzet naar 30 juni 2016)

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Registratienummer: 2015/58 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth..C.M.

Nadere informatie

vergaderen Raadsvergadering inventarisatie monumenten W&G Beleid Dobma Partiële herziening bestemmingsplan

vergaderen Raadsvergadering inventarisatie monumenten W&G Beleid Dobma Partiële herziening bestemmingsplan 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2013 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief: Raadsvergadering, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Vetgedrukt:

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: termijnen te bepalen in agendacommissie Vetgedrukt: de wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van de LTA

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: M. Fränzel Secretaris: A. Baart Wethouders: A. van der Wijst, V. Huijgens en M. Groffen

Aanwezig: Voorzitter: M. Fränzel Secretaris: A. Baart Wethouders: A. van der Wijst, V. Huijgens en M. Groffen Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 28 september 2010 genomen besluiten (B-stukken) van 20 t/m 24 september 2010 door parafen genomen besluiten (A-stukken)

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-08-2011 Registratienummer: 2011/11861 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-12-2013 Registratienummer: 2013/20038 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015

Raadstermijnagenda 2015 di 29 sept. do 17 sept di 25 aug. wo 19 aug di 11 aug wo 5 aug Raadstermijnagenda 2015 di 29 september 2015 plaats: Dorpshuis, Stadhouderskade 8, 2975 BV Ottoland wo 30 september 2015 Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Overzicht raadsmededelingen 2011

Overzicht raadsmededelingen 2011 01-01-2006 /145 11-01- 13-01- overeenkomst projectmanager PPS majeur project Treeport /345 25-01- 27-01- tweede tranche kostenbeheersing deeltaxi West- Brabant. /384 13-01- 13-01- Decembercirculaire Algemene

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/10/2014 week 44. 1. Voorbespreken agenda voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het RNV Voorbesproken.

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Afdeling Datum aanpassingen / wijzigingen MO 15-Oct-12 RU GW Gwi A&O 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Datum plaatsing op RIS door griffie 31-Aug-12

Nadere informatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie Jaaragenda Raad 2007 en 2008 (stand van zaken 16-11-07) Kwartaal Omschrijving Actie Maand Status Voorbereidende Cie Vierde 2007 Prestatie afspraken Wonen Helden Brief aan raad December Cie EO WMO, ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

BESTUURLIJKE TERMIJN AGENDA (INCL TOEZEGGINGEN EN MOTIES) Wijze van informatie van college. Weth. Teeuwsen

BESTUURLIJKE TERMIJN AGENDA (INCL TOEZEGGINGEN EN MOTIES) Wijze van informatie van college. Weth. Teeuwsen Nr 1 2 Programma begroting 3e kwartaal 2011 Onderwerp Banenplan Aalten en motie CDA, PP en PvdA Voorbereidingsbesluit AZC Datum Toezegging /Motie RTG fin d.d. 31 mei 2011; Motie raad 14-6- 2011 Wie Teeuwsen

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma 01 Bestuur Algemeen bestuur 411157 Najaarsnota 2016 250 Behandeling in de raad 16-51 R 413147 Onderzoeksplan 2017 600 Onderzoekplan aanbieden aan de raad 16-51 R 413118 Activiteitenplanning 2017 190 Voorleggen

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel november 2014 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Programma 1 Bestuurszaken Verordening behandeling

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 10-11-2015 Registratienummer: 2015/14220 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. J.M. Aarts Weth. P.G.H.N. Utens Weth. J.C.M. de Beer

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole)

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Verordening behandeling bezwaarschriften 2010 Financiële

Nadere informatie

Lange termijnplanning raadsagenda 2013

Lange termijnplanning raadsagenda 2013 nr. Onderwerp Domein/afdeling 1e kwartaal 2013 Raadsvergadering 24-1-2013 Lange termijnplanning raadsagenda 2013 januari februari maart Verordening Wmo (VERSCHOVEN) Beleid/MO Verschoven naar 28-2-2013.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Onderzoek onderwerpen samenwerking Dit collegeadvies vloeit voort uit de fase positie bepalen van het traject intergemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De Stuurgroep Samenwerking

Nadere informatie

Toezicht in samenwerkingsrelaties

Toezicht in samenwerkingsrelaties Toezicht in samenwerkingsrelaties Rode draad in presentatie Aanleiding voor presentatie: Toezichtkamer in Almelo? Verkenning begrip toezicht Controle en toezicht + rol gemeenteraad Governance verbonden

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF10.20003 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van

Nadere informatie

B Toevoegingen en aanpassingen doorgeven aan Stafbureau

B Toevoegingen en aanpassingen doorgeven aan Stafbureau ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 1 december 2015. De besluitenlijst vaststellen. B College gaat akkoord met de besluitenlijst. 2. B Terugkoppeling

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 08-02-2011 Registratienummer: 2010/17460 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) MAART (dialectmaand) Nr sector portefeuille onderwerp K/B Raad opmerkingen

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) MAART (dialectmaand) Nr sector portefeuille onderwerp K/B Raad opmerkingen 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: termijnen te bepalen in agendacommissie Vetgedrukt: de wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van de LTA

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 16 september 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD (via AGENDACOMMISSIE) Reg.nr:

AAN: GEMEENTERAAD (via AGENDACOMMISSIE) Reg.nr: AAN: GEMEENTERAAD (via AGENDACOISSIE) Reg.nr: 190969 VAN: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Terneuzen, 31 mei Contactpersoon: F.M.L. Lauret RA Onderwerp: Termijnagenda wijzigingen raadscycli 05 en 07-07- Wij

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Woongebieden Rijsbergen" Algemene gegevens Programma/ Paragraaf 3. Ontwikkeling openbare ruimte Product Ruimtelijke ontwikkeling Begrotingswijziging Portefeuillehouder

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-07-2010 Registratienummer : 2010/7667 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 16-12-2014 Registratienummer: 2014/17209 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht. Datum vergadering : 1 december 2016

BESLUITENLIJST. Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht. Datum vergadering : 1 december 2016 BESLUITENLIJST Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht Datum vergadering : 1 december 2016 Aanwezig (leden) : M.R.G. Adriaansen, E.J.M. Bolders, L.M. Bolders, R.A.H. Boussen, M.M.E.

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit:

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit: Gemeente Woerden 10R.00185 RAADSVOORSTEL d??^\ gemeente WOERDEN Indiener: de plaatsvervangend voorzitter Datum: 19 oktober Onderwerp: Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT -1- // NIET Aanwezig: Burgemeester M. Sijbers, de wethouders J. Willems, W. Bollen en de secretaris G. Timmermans. Vaststellen besluitenlijsten ST 1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 OPENBAAR Leden Burg. : A.J. van Hedel Secr. : E.V. Schmitz Weth. I: E.M. van Ooijen Weth. II: J.B. Paauw Weth. III: L. Tuiten 1. BW15.0470 Adviesnota

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016 Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: mr. M. Boumans MPM, burgemeester, J.J.A. ter Keurst, wethouder; L. Dennenberg, secretaris.

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Samenstelling: Griffie gemeente Nieuwegein, F.E. Contant, I.S. Visser, G.M. Rikhof. Veranderingen

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende

Nadere informatie