TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens 2e wijziging legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 Lidl Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Basisregistratie Personen (BPR) voorheen GBA Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Begroting 2015 GGD Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Nota reserves en voorzieningen Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Verlenging overeenkomst accountantscontrole Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Begroting Werkvoorzieningsschap (WVS) Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 1) Concerncontroller Rachiem, André 26-aug-2014 presentatie Informeren Weth. De Beer Korte presentatie nieuwe visie/missie Stichting Bloemencorso Zundert Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 2) Concerncontroller Rachiem, André 29-aug-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 9-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde sep-2014 Ronde Informatie Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie Rinus, Pascal 16-sep-2014 Ronde Peiling Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Linda, Yvonne 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Rachiem, André 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2e wijziging Legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 (Lidl) Ruimte

2 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 2 van 5 23-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde e kwartaal okt-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Woonvisie Zundert Ruimte Cees, Linda 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Beleidsplan Zeeland-WB Samen doorwerken aan veiligheid Bestuurszaken Yvonne, Pascal 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 9-okt-2014 Ronde Informeren Weth. De Hoon Extra informatiebijeenkomst over 3 decentralisaties Bestuursz.-Maatschappij allen 11-okt-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde okt-2014 Ronde 1 Informeren+adviseren Weth. Utens e.a. 1) technische avond begroting/2e berap 2) advisering over 2e berap Bedrijfsvoering Rachiem, Cees 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Beleidsplan Participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij André, Linda 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 21-okt-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 28-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2 e Berap 2014 Bedrijfsvoering Rachiem, André 28-okt-2014 Besluit Alg. Beschouwingen Weth. Utens Programmabegroting Bedrijfsvoering 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Beleidsplan participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 1-nov-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Startnotitie actualisering beheerplannen Ruimte Jan, Pascal 4-nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Yvonne, Rinus

3 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 3 van 5 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert, Molenstraat 155 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Beleidsplan Zeeland-West Brabant Samen doorwerken aan veilgheid Bestuurszaken Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Bezwaarschriftenverordening Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat 200 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 11-nov-2014 Besluit Besluit MET debat Programmabegroting Bedrijfsvoering Rachiem, André 18-nov-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Informeren Weth. De Beer Voorontwerp-Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Jan, Rinus 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Cees, Janja 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert Molenstraat 155 Ruimte 28-nov-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 2-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Jan, Janja 9-dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte

4 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 4 van 5 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit MET debat Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 16-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde Ronde Peiling Weth. Utens Herinrichting Molenstraat en pleinen VOIP (voorlopig ontwerp inrichtings plan) Ruimte Ronde Adviseren Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Ronde Adviseren Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte Besluit Besluit Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Besluit Besluit Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Besluit Besluit Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte

5 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 5 van 5 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte 2e kwartaal 2015 Ronde Adviseren Weth. De Beer Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (fase 3) Ruimte

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015

Raadstermijnagenda 2015 di 29 sept. do 17 sept di 25 aug. wo 19 aug di 11 aug wo 5 aug Raadstermijnagenda 2015 di 29 september 2015 plaats: Dorpshuis, Stadhouderskade 8, 2975 BV Ottoland wo 30 september 2015 Dienst Gezondheid

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI

31-Aug-12. Datum aanpassingen / wijzigingen. 15-Oct-12. Gwi. 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Afdeling Datum aanpassingen / wijzigingen MO 15-Oct-12 RU GW Gwi A&O 27 februari najaarsrap in dec 2013 kan niet in tabel worden ingevuld blokkade excel ISI Datum plaatsing op RIS door griffie 31-Aug-12

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Lange termijnplanning raadsagenda 2013

Lange termijnplanning raadsagenda 2013 nr. Onderwerp Domein/afdeling 1e kwartaal 2013 Raadsvergadering 24-1-2013 Lange termijnplanning raadsagenda 2013 januari februari maart Verordening Wmo (VERSCHOVEN) Beleid/MO Verschoven naar 28-2-2013.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Onderzoek onderwerpen samenwerking Dit collegeadvies vloeit voort uit de fase positie bepalen van het traject intergemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De Stuurgroep Samenwerking

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673

B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 B&W-besluitenlijst van 1 september 2015, nr. BW15.0673 OPENBAAR Leden Burg. : A.J. van Hedel Secr. : E.V. Schmitz Weth. I: E.M. van Ooijen Weth. II: J.B. Paauw Weth. III: L. Tuiten 1. BW15.0470 Adviesnota

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012 De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2012 Fractie Dorpsbelangen, 25 oktober 2011 Raadsleden René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Commissieleden Jan de Bruijn Annemiek van

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1

Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN. VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Nieuwegein //^f^flft 2 0 13-030 ' W>-* RAADSKALENDER GEMEENTE NIEUWEGEIN VERSIE 25 januari 2012, nr. 1 Samenstelling: Griffie gemeente Nieuwegein, F.E. Contant, I.S. Visser, G.M. Rikhof. Veranderingen

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie PLANNING Datum Onderwerp Commissie Door naar raad deadline Portefeuil le-houder Algemene opmerkingen september-14 Startnotitie visie op buitengebied Ruimte ja sep-14 Van Tuijl Op agenda. (Veenweidegebied)

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 31.10.2006 09:00 uur tot 31.10.2006 12:45 uur : Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok, Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel, de heer

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

C&H en het omgevingsplan

C&H en het omgevingsplan C&H en het omgevingsplan Meer vertrouwen en Minder regels Het Boekels Model Geodag 2 september 2015 door wethouder Ted van de Loo & Lilian Waaijman Rho adviseurs Gemeente Boekel 3.400 ha 10.200 inwoners

Nadere informatie

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking )

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) 2013 COMMISSIE MO Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) Nr. INT13-1219 3 = Actieve informatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst No. 39 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 15.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente Raadsinformatie Datum: 31 oktober 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: Burgemeester en wethouders van Hof van Twente Richard Klein Tank, Concernstaf Beantwoording

Nadere informatie

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015 Stadsteam Welzijn Oudewater Resultaten 2015 Onderwerpen Programmadoelen 2015 Beroep op stadsteam Transitie, continuïteit van zorg Beroep zorg jeugd en WMO Herindicaties Financiën / Budgetten Samenwerking

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig:

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Aanwezig: C. Abbenhues - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 23 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 13 mei, voortgezet op 20 mei 2014

Besluitenlijst gemeenteraad 13 mei, voortgezet op 20 mei 2014 Aanwezig Voorzitter : Mark Buijs Griffier : Veerle van den Broek (20 mei afwezig en vervangen door Inge Smits) Leden : Mariëlle van Alphen-Habraken, Hélène van As-Jaspers, Kübrâ Atalay, Vera Brouns-Wagenaars,

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014 Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014 Aanwezig: P.H. Snijders, burgemeester D.T. Prinsse, J. Janssen, R.C.J. de Vent, wethouders J.M.G. Waaijer,

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel.

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel. Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 46-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 7 november 2014 FBI/ OW 1. 1197346 Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 Eens per vier jaar wordt het gemeentelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord.

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord. 09.00000 1 B&W-vergadering d.d. 26 januari 2010 - nr. 4 Corsaregistratie : 10.04006 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer J.H. van Es wethouder mevrouw C.G. van Weel

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 No Onderwerp Besluit 1. Cameratoezicht bedrijventerrein Roerstreek. (nummer 090112/107) Het

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's Griffie-info 03-07-2014 1. Afschrift van de brief van de Rechtbank Gelderland met als bijlagen de stukken die aan het dossier inzake Woerdsestraat 1b en 1c te Gendt zijn toegevoegd. 2. Besluitenlijst van

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015 Registratienummer: 779604 Registratiedatum: 29 oktober Domein/team: id-bo Opsteller: mevrouw C. de Laat BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11- Nr. Afd. Portef. 2. id-bo MM 775858

Nadere informatie

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden Visiedocument Planning & Control Gemeente Coevorden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2. Het belang van Planning & Control... 4 2.1 Wat is Planning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder Gemeentesecretaris H.W. Moerdijk Wnd. bestuurssecretaris:

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Boxtel 21 april 2009

Besluitenlijst Gemeenteraad Boxtel 21 april 2009 21 april 2009 Ag. nr.: 5 Aanwezig Voorzitter : F.H.J.M. van Beers Griffier : J. Vis Leden : A.G.A. van den Broek, J.C.T. Custers, J.J.W. Dankers, A.F.J. Jonkers, W.A.M. van de Langenberg, J.A.L.M. Maassen,

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid VNG-bestuur drs. pedagogiek 2 Programma

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Evenementen legesvrij in het centrum In het collegeprogramma 2014-2018 staat, in paragraaf 4.8 Aantrekkelijk en levendig centrum, het volgende: Begin 2015 maakt het college een raadsvoorstel waarin

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Raadsvergadering 8 juli 2015

Raadsvergadering 8 juli 2015 Raadsvergadering 8 juli 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Raadzaal De Westkant, Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel De avond begint om 19.30 uur met het Vragenhalfuur. De raadsvergadering begint onmiddellijk

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Klein- De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Heldere - Daadkrachtige Begroting Dorpsbelangen, 30 oktober 2012 René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Jan de Bruijn 1 Klein-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 11 november 2014 Versie 001 Agendapunt Gemeenteraad(1), punt 4.3 Naam rapporteur Rv.nr. 1178 Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp J. te Velde Ja

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2012. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2012 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur.

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur. Aan de leden van de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Etten-Leur, 12 november 2015 Beste collega raadsleden, Inmiddels is in de meeste gemeenteraden

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl BOUWKAVEL FINESTRAAT ONG. TE RIJSBERGEN Perc. opp. : ca. 1.400 m²

www.vanhasselmakelaars.nl BOUWKAVEL FINESTRAAT ONG. TE RIJSBERGEN Perc. opp. : ca. 1.400 m² BOUWKAVEL FINESTRAAT ONG. TE RIJSBERGEN Vraagprijs : 295.000,00 k.k. Perc. opp. : ca. 1.400 m² ROYALE BOUWKAVEL GELEGEN IN HET BUITENGEBIED MET DE MOGELIJKHEID EEN RUIME VRIJSTAANDE VILLA/LANDHUIS TE BOUWEN.

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 20 DECEMBER 2005 VANAF 09.

VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 20 DECEMBER 2005 VANAF 09. No. 51 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK E.R. TRIEMSTRA,BURGEMEESTER,

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr r6 juli zoog Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 22 september 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 21:00 uur, einde

Nadere informatie