TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie Yvonne, Rinus Ronde 2 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens 2e wijziging legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij niet geagendeerd Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 26-aug-2014 Ronde 1 Adviseren Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte Jan, Linda Ronde 1 26-aug-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 Lidl Ruimte niet geagendeerd 26-aug-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Basisregistratie Personen (BPR) voorheen GBA Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Begroting 2015 GGD Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Nota reserves en voorzieningen Bedrijfsvoering Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Verlenging overeenkomst accountantscontrole Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Begroting Werkvoorzieningsschap (WVS) Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 1) Concerncontroller Rachiem, André 26-aug-2014 presentatie Informeren Weth. De Beer Korte presentatie nieuwe visie/missie Stichting Bloemencorso Zundert Griffie Rachiem, André 26-aug-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 (deel 2) Concerncontroller Rachiem, André 29-aug-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 9-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde sep-2014 Ronde Informatie Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie Rinus, Pascal 16-sep-2014 Ronde Peiling Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Linda, Yvonne 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 16-sep-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Gedragscode politieke ambtsdragers Griffie Rachiem, André 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Rekenkamercommissie Griffie 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Sturing en Bekostiging Jeugdzorg West Brabant West Bestuursz.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Belastingsamenwerking Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bedrijfsv.-Maatschappij 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Algemeen Belang Besluit in kader Wet Markt en Overheden Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2e wijziging Legesverordening Bedrijfsv.-Maatschappij Aanwijzing gronden ex art 2 juncto.5 Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) tbv Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens ontwikkeling Business Centre Treeport BCT) 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Kadernota 2015 Bedrijfsvoering 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Structuurvisie Achtmaal 2025 Ruimte 16-sep-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan St. Bavostraat 106 (Lidl) Ruimte

2 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 2 van 5 23-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-sep-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde e kwartaal okt-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Woonvisie Zundert Ruimte Cees, Linda 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Beleidsplan Zeeland-WB Samen doorwerken aan veiligheid Bestuurszaken Yvonne, Pascal 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 7-okt-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Financiele verordening art 212 en 213 en 213a gemeentewet. Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Treasury statuut 2014 Bedrijfsvoering 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Wielewaal II Ruimte 7-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Inzameling huishoudelijk afval Ruimte 9-okt-2014 Ronde Informeren Weth. De Hoon Extra informatiebijeenkomst over 3 decentralisaties Bestuursz.-Maatschappij allen 11-okt-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde okt-2014 Ronde 1 Informeren+adviseren Weth. Utens e.a. 1) technische avond begroting/2e berap 2) advisering over 2e berap Bedrijfsvoering Rachiem, Cees 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Beleidsplan Participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij André, Linda 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 14-okt-2014 Ronde 2 Adviseren Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 21-okt-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 28-okt-2014 Besluit Besluit Weth. Utens 2 e Berap 2014 Bedrijfsvoering Rachiem, André 28-okt-2014 Besluit Alg. Beschouwingen Weth. Utens Programmabegroting Bedrijfsvoering 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Beleidsplan participatie, Jeugd, AWBZ Bestuursz.-Maatschappij Rachiem, André 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Zorg voor Jeugd Bestuursz.-Maatschappij 30-okt-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Bestuursz.-Maatschappij 1-nov-2014 zaterdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Startnotitie actualisering beheerplannen Ruimte Jan, Pascal 4-nov-2014 Ronde Peiling Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Yvonne, Rinus

3 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 3 van 5 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 4-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert, Molenstraat 155 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Beleidsplan Zeeland-West Brabant Samen doorwerken aan veilgheid Bestuurszaken Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Vervolgnotitie Veerkrachtig bestuur Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Bezwaarschriftenverordening Bestuurszaken 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Jaarverslag 2012 en 2013 Bezwaarschriftencommissie Bezwaarschriftencommisie Rachiem, André 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening Burgerinitiatief 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning gemeente Zundert 2014 Griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Burgemeester Dienstverlening en informatisering incl. digitaal vergaderen en papierarm werken Bedrijfsvoering-griffie 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Leijakker (Herziening) 2013 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Molenstraat 200 Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Partiele herziening BP buitengebied (veegaktie) Ruimte 4-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Aanpak zwerfafval Ruimte 11-nov-2014 Besluit Besluit MET debat Programmabegroting Bedrijfsvoering Rachiem, André 18-nov-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde nov-2014 Ronde Informeren Weth. De Beer Voorontwerp-Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Jan, Rinus 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte Cees, Janja 25-nov-2014 Ronde Adviseren Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. Utens Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 25-nov-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Controleprotocol 2014 Concerncontroller 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Intrekken exploitatieplan Beekzicht Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Verlengde Hofdreef (bedrijvenzone) Ruimte 25-nov-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan CLTV Zundert Molenstraat 155 Ruimte 28-nov-2014 vrijdag achterbanvergadering Algemeen 2-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Jan, Janja 9-dec-2014 Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Integrale visie Horeca Ruimte

4 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 4 van 5 9-dec-2014 Besluit Besluit Burgemeester Actualisatie Communicatiebeleid Bestuurszaken 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Verordening Leerlingenvervoer Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Hoon Vaststellen subsidieplafonds 2015 Bestuursz.-Maatschappij 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Reparatiebesluit Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEG) Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit MET debat Weth. Utens Leges- en belastingverordeningen 2015 Bedrijfsvoering 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. Utens Flora- en faunawet gedragscode Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleid vaste afstanden Wet geurhinder en veehouderijen Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Het Laar Ruimte 9-dec-2014 Besluit Besluit Weth. De Beer Kwaliteitscriteria WABO Ruimte 16-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Algemeen 30-dec-2014 dinsdag achterbanvergadering Ronde Ronde Peiling Weth. Utens Herinrichting Molenstraat en pleinen VOIP (voorlopig ontwerp inrichtings plan) Ruimte Ronde Adviseren Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Ronde Adviseren Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Ronde Adviseren Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Ronde Adviseren Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte Besluit Besluit Burgemeester RAWB Regionale archiefsamenwerking Bedrijfsvoering Besluit Besluit Burgemeester Algehele wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Hoon Herijking speelvoorzieningenbeleid Bestuursz.-Maatschappij Besluit Besluit Weth. De Hoon Onderhoud en vervanging Automatische Externe defibrillator (AED) Bestuurszaken Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Business Centre Treeport (BCT) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verordening kamerverhuur Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Parc Patersven Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Grote Heistraat 6-8 Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Landgoed Weerijs Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Luitertweg (RvR) Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Corsobouwplaatsen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Bestemmingsplan Hofdreven Rijsbergen Ruimte

5 TERMIJNAGENDA GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 5 van 5 Besluit Besluit Weth. De Beer Beleidsplan Openbare Verlichting Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Wegen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Groen Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Beheerplan Kunstwerken Ruimte Besluit Besluit Weth. De Beer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP- beheerplan water) Ruimte 2e kwartaal 2015 Ronde Adviseren Weth. De Beer Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (fase 3) Ruimte

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Brummen. Definitief INT13.0352

Jaarstukken 2012. Gemeente Brummen. Definitief INT13.0352 Jaarstukken 2012 Gemeente Brummen INT13.0352 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding. Pag. 1.1 Inhoudelijke verantwoording 3 1.1.1 Inhoudelijke verantwoording, algemeen 3 1.1.2 Inhoudelijke verantwoording,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie