Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014"

Transcriptie

1 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad Ontwikkelkaart Stadsregio Leeuwarden 1 e kwartaal 2013 Crone/Deinum CS De ontwikkelkaart is inmiddels online. Er zal een bijeenkomst worden belegd met de vraag hoe de gemeenteraden van de regio te informeren. Regionalisering Brandweer 1 e kwartaal 2013 Crone BW Realisatiebesluit Watercampus Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (OBL) 1 e kwartaal 2013 Deinum SOB 1 e kwartaal 2013 Deinum SOB/GEV Detailhandelsstructuurvisie 1 e kwartaal 2013 Deinum SOB/GEV Kantorenvisie 1 e kwartaal 2013 Deinum SOB/GEV Herijking nota CultuurVuur 1 e kwartaal 2013 Diks Wz/Cultuur Omvorming Cultuur en afbouw Parnas hebben veel inzet gevraagd waardoor herijking in tijd is verschoven. Vervolg Stadsherstel 1 e kwartaal 2013 Diks SOB/S&B Evaluatie woonoverlast bij kamerverhuur Toekomst Wijken- en dorpenbeleid 1 e kwartaal 2013 Diks SOB/BWM 1 e kwartaal 2013 Diks SOB/WZ Toekomst Bibliotheken 1 e kwartaal 2013 Diks WZ Duurzaamheid gebouwde omgeving 1 e kwartaal 2013 Diks/Koster SOB/BWM/ S&B 1

2 Planning Portefeuille November 2013 Nota Armoedebeleid incl. 1 e kwartaal 2013 Ekhart Wz Op heeft er een bijeenkomst met de raad Kinderen in armoede plaatsgevonden Herijking minimabeleid 1 e kwartaal 2013 Ekhart Wz/W&I Zal verbonden worden met Armoedebeleid Herzien WMO-beleidsplan 1 e kwartaal 2013 Ekhart Wz/ZHS Harmonisatievoorstel gemeentelijke belastingen herindeling Boarnsterhim Beleidsnota Onderwijshuisvesting 1 e kwartaal 2013 Ekhart AZ 1 e kwartaal 2013 Koster Wz/J&O De uitvoeringsnota zal ter informatie aan de raad worden gezonden. Fietsoplossing Schrans 1 e kwartaal 2013 Koster SOB/ROI Advisering richtingwijzer fiets 1 e kwartaal 2013 Koster SOB/ROI Burgerparticipatie en nieuwe vormen van verantwoording Plan Wiarda (inrichtingsplan, welstandsrichtlijnen, energievoorziening) 2 e kwartaal 2013 Crone CS Raad wordt rond de zomer meegenomen in organisatieontwikkelingstraject en wordt dan ook geïnformeerd over burgerparticipatie. 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/PB Profilering bedrijventerreinen 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/GEV Herijking Welstandsnota 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/ROI Perspectieven Blitsaerd 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/PB Locatieontwikkeling WTC e.o. Ontwikkeling Harmoniekwartier Bewustwordingscampagne energieverbruik 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/S&B 2 e kwartaal 2013 Deinum SOB/PB 2 e kwartaal 2013 Diks SOB/BWM 2

3 Planning Portefeuille Dienst November 2013 Fair Trade 2 e kwartaal 2013 Diks/Koster SOB/BWM/ GEV Realisatiebesluit 2 e kwartaal 2013 Koster SOB/PB Valeriusstraat en Julianalaan Realisatie eerste fase station Werpsterhoek Definitief ontwerp Europaplein Herinrichting openbare ruimte Tesselschadestraat Resultaten manifestatie kloppend hart Hercalculaties grondexploitaties Tussenevaluatie Beeldende Kunst- en vormgeving 2 e kwartaal 2013 Koster SOB/PB 2 e kwartaal 2013 Koster SOB/PB 2 e of 3 e kwartaal 2012 Opmerkingen Koster SOB In november 2012 een informatiebijeenkomst voor betrokkenen. Eind januari 2013 een volgende informatiebijeenkomst. 3 e kwartaal 2013 Deinum SOB/ROI Op een informatieve bijeenkomst met raadsleden, initiatiefnemers e.a. Besluitvorming over locaties is beoogd in het derde kwartaal. 3 e kwartaal 2013 Deinum SOB/GEV Tweede helft 2013 Diks Wz/Cultuur Inclusief een tussenevaluatie van Kunst in de openbare ruimte. Wordt na de vaststelling van de herijking nota CultuurVuur opgesteld. WTC Ontwikkelkader 4 e kwartaal 2013 Deinum SOB/ROI Participatiewet 4 e kwartaal 2013 Ekhart Wz/W&I Afhankelijk van de ontwikkelingen op rijksniveau. Verordening Wmo- Begeleiding Decentralisatie begeleiding AWBZ Stedelijke vernieuwing Heechterp/Schieringen 4 e kwartaal 2013 Ekhart Wz/ZHS Afhankelijk van de ontwikkelingen op rijksniveau 4 e kwartaal 2013 Ekhart WZ/ZHS Afhankelijk van de ontwikkelingen op rijksniveau 4 e kwartaal 2013 Koster SOB/PB 3

4 AFGEHANDELD Visiedocument kunst in de openbare ruimte Reglement wijk- en dorpsprijs intrekken Oorspronkelijke Portefeuille 1e kwartaal Diks Wz/Cultuur Raad 28 maart 1 e kwartaal Diks SOB/WZ Raad 28 maart Scenario s cultuur 2 e kwartaal Diks Wz/Cultuur Raad 27 juni Meer openbaar groen, minder regels Nota investeringskrediet schaftketen buitendienst Verordening WIORuitwerking handboek kabels en leidingen Visie op wonen Beleidsplan Openbare Verlichting 3 e kwartaal Diks SOB/WZ Raad 26 september 4 e kwartaal Diks SOB/WZ Raad 28 november 3 e of 4 e kwartaal 2 e, 3 de, 4 de kwartaal Diks SOB/WZ Komt te vervallen; wordt privaatrechtelijk geregeld. Diks SOB/BWM Raad 23 april e kwartaal Diks SOB/WZ Raad 28 november Evaluatie geluidbeleid 1 e kwartaal 2012 Diks SOB/BWM Raad 26 maart 2012 Diverse uitvoeringsvoorstellen 1e kwartaal 2012 Diks Wz/Cultuur Raad 30 januari 2012 in het kader van de culturele omvorming Huisvestingsverordening 3 e kwartaal 2012 Diks SOB/BMW Raad 26 november 2012 Optimalisatievoorstellen afval 3 e kwartaal 2012 Diks SOB/BWM Raad 16 juli 2012 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Verordening eigen bijdrage cliënten maatschappelijke opvang 3 e kwartaal 2012 Diks SOB/BWM Raad 29 oktober e kwartaal Florijn Wz/ZHS Raad: 31 januari 4

5 Oorspronkelijke Portefeuille UCF 1 e kwartaal Koster CS/Welzijn Raad 31 januari Beleidskader De Brede School Leeuwarden 1 e kwartaal Koster Wz/J&O Raad 28 maart Stand van zaken Scholen 1 e kwartaal Koster Wz/J&O Raad 30 maart onder dak (onderwijshuisvesting) Kader Gemeentelijk 2 e kwartaal Koster Wz/J&O Raad 30 mei onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Kadernota Harmonisatie 2 e kwartaal Koster Wz/J&O Raad 30 mei peuterspeelzaalwerk / kinderopvang Actualisatie GVVP 2 e kwartaal Koster SOB/ROI Raad 18 juli Ontwerp-oplossing fietsverkeer Achter de Hoven Ombuigingsvoorstel Parkeren Realisatiebesluit Westelijke invalsweg fase II Europaplein; afweging alternatieven Evaluatie voorrang fietsverkeer op rotondes Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden Voorlopig ontwerp en kredietaanvraag Overijsselselaan Nieuwe visie op de dienstverlening 2 e kwartaal (Koster) Florijn SOB/ROI Raad 26 september 2 e kwartaal Koster SOB/ROI Raad 18 juli 3 e of 4 e kwartaal Koster SOB/Proj Raad 31 oktober 4 e kwartaal Koster SOB/Proj Raad 30 januari e kwartaal Koster SOB/ROI Raad 20 februari e halfjaar 2012 Koster SOB/ROI Raad 26 maart e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Raad 23 april e kwartaal 2012 Koster AZ/KCC Raad 30 mei

6 Oorspronkelijke Portefeuille Spoorse zaken 1 e halfjaar 2012 Koster SOB/ROI Raad 20 februari 2012 met aanvullend een presentatie op 2 april 2012 Realisatiebesluit Europaplein 4 e kwartaal 2012 Koster SOB Raad 24 september 2012 Nota maatschappelijk nuttig werk Structuurvisie De Zuidlanden Grondexploitatie De Zuidlanden Voorbereidingskrediet Overijsselselaan Intergemeentelijke Structuurvisie Nieuw Stroomland Rapportage hercalculaties grondexploitaties Inrichtingsplan openbare ruimte Nieuw Zaailand 2 e kwartaal Florijn Wz/W&I Raad 26 april 1 e of 2 e kwartaal 1 e of 2 e kwartaal 1 e of 2 e kwartaal Deinum SOB/Proj Raad 28 maart Deinum SOB/GEV Raad 28 maart Deinum SOB/S&B Raad 26 april 1 e kwartaal Deinum SOB/Proj Raad 31 januari 2 e kwartaal Deinum SOB/GEV Raad 26 september 2 e kwartaal Deinum SOB/Proj Raad 30 mei Marketing 4 e kwartaal Deinum AZ/SOB Raad 19 december Installatie kwaliteitsteam De Zuidlanden Integrale ruimtelijke kwaliteitszorg 4 e kwartaal Deinum SOB/ROI Raad 16 juli e kwartaal Deinum SOB/ROI Raad 20 oktober 2012 Werkboek Nieuw Stroomland 1 e kwartaal 2012 Deinum SOB/PB Raad 20 februari 2012 Uitwerking Energiepark 1 e kwartaal 2012 Deinum SOB/PB Raad 20 februari 2012 Ontwikkelvisie De Centrale 2e kwartaal 2012 Deinum SOB/ROI Raad 30 mei

7 De Zuidlanden; duurzaamheid Grondbeleid en hercalculaties grondexploitaties Bestemmingsplan binnenstad Oorspronkelijke Portefeuille 2 e kwartaal 2012 Deinum SOB Raad 30 mei e kwartaal 2012 Deinum SOB Raad 24 september 2012 en 29 oktober e kwartaal 2012 Deinum SOB/ROI Raad 17 december 2012 Referendumverordening 2 e kwartaal Crone CS De raad heeft op 28 maart besloten een voorstel van het college niet over te nemen. Internationalisering 3 e kwartaal Crone CS Raad 2 maart Herindelingsadvies Boarnsterhim 2 e kwartaal 4 e kwartaal Crone CS/SOB Raad 22 november en 17 april 2012 Beleidsnota veiligheid 4 e kwartaal Crone AZ/JVZ Raad 19 december Beleidsnota fysieke veiligheid 4 e kwartaal Crone Brandweer/S OB Raad 19 december Culturele Hoofdstad 3e kwartaal 2012 Crone SOB Raad 29 oktober 2012 Herijking Nota bijzondere wetten 3e kwartaal 2012 Crone AZ/JVZ Raad 26 november 2012 Aanpak Schuldhulpverlening 2 e kwartaal Ekhart Wz/W&I Raad 19 december Beleidsnotitie sport 3 e kwartaal Ekhart Wz/ZHS Raad 30 januari 2012 Verordening WWB (aanpassing n.a.v.wijziging WWB en WIJ) Herzien Stedelijk Kompas MO e kwartaal 2012 Ekhart Wz/W&I Raad 30 januari e kwartaal 2012 Ekhart Wz/ZHS Raad 25 april 2012 Economie en Arbeidsmarkt 2 e kwartaal 2012 Ekhart SOB Raad 30 mei

8 Herijking gesubsidieerde arbeid Oorspronkelijke Portefeuille 2 e kwartaal 2012 Ekhart Wz/W&I Raad 23 april

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie