NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie Pagina 1 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 NLG Werkvermogen Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen versie Pagina 1 van 9

2 Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren opgebouwd volgens het Rijnlandse model: veel praten met iedereen (polderen) en bescherming van de zwakken voor de financiële nadelen van dood, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. In de jaren negentig kwamen we er achter dat dit wel een heel duur systeem is omdat mensen geneigd zijn er in ruime mate gebruik van de maken en de prikkels tot activiteit vrijwel ontbreken ( Nederland is ziek ). Het Angelsaksische model, waarbij weerbaarheid en eigen verantwoordelijkheid voorop staan, zou een alternatief kunnen zijn. Het rigoureus sturen op cijfers en het ontbreken van een vangnet spreekt ons weer niet zo aan, vandaar dat de blik al een aantal jaren gericht is op Scandinavië en met name Finland. De WIA (2006) is de eerste wet die gemodelleerd is volgens deze nieuwe inzichten: niet meer kijken naar wat je niet kunt, maar naar wat je nog wel kunt. Vitaliteit Aangezien werknemers in de nabije toekomst langer moeten doorwerken, is de belangstelling voor vitaliteit en werkvermogen sterk toegenomen. Zo wordt o.a. het werk van de Finse professor Ilmarinen omtrent Workability (Werkvermogen) ook in ons land steeds bekender. Regiemodel Bij NLG Werkvermogen staat de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer in het re-integratieproces voorop. Ze worden daarbij ondersteund door specialisten als bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, verzekeringsadviseurs e.d. NLG Werkvermogen werkt volgens het zogenaamde Regiemodel, waarbij de casemanager de regie voert maar niet de verantwoordelijkheid voor het proces overneemt. Het regie voeren is dan ook een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De periode van regie voeren door NLG Werkvermogen beslaat de periode van preventie, de eerste twee ziektejaren tot en met de instroming in de WIA en kan bij elkaar wel 12 jaar duren. NLG Werkvermogen kent de volgende modulair af te nemen modules: - Preventie - Arbodienstverlening - Casemanagement - Verzuimmanagement - Verzekeringen Van werken wordt iedereen beter Snelle re-integratie in het eigen werk of in ander werk is de doelstelling van NLG Werkvermogen. Van thuiszitten, terwijl je eigenlijk zou willen werken, wordt niemand gelukkig. Daarom zijn al onze inspanningen gericht op terugkeer in het werk, met behoud van de menselijke maat. NLG Werkvermogen versie Pagina 2 van 9

3 NLG Werkvermogen Preventie Inleiding In veel bedrijven gaat de aandacht van het management en de arbodienstverleners uit naar de groot-verzuimers. De laatste jaren verschuift de aandacht naar de gezondheid en vitaliteit van de hele werkpopulatie in het bedrijf. Hier gaat een preventieve werking van uit, zodat het totale verzuim en de instroom in de WIA afneemt. Ook het kabinet zet sterk in op de zogenoemde duurzame inzetbaarheid van werknemers en gaat hier beleid op maken. Verzuimen heeft vaak met gedrag te maken: Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze. Het meten van het werkvermogen, aandacht voor vitaliteit en het doen van periodieke medische onderzoeken stimuleert gedragsverandering. Verzuimpreventie begint vaak al bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voordat een werknemer uitvalt door ziekte is de arbeidsproductiviteit al sterk teruggelopen en bij hervatting loopt de productiviteit weer langzaam op. Preventie zorgt voor tijdige signalering van het uit balans raken van medewerkers, zodat de juiste instrumenten kunnen worden ingezet. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De RI&E is verplicht voor vrijwel ieder bedrijf met werknemers in dienst. Het is eigenlijk een lijst van mogelijke risico s die de werknemers lopen om arbeidsongeschikt te raken en een plan om dit te voorkomen. Op de website kan de lijst en het plan gemaakt worden. Voor sommige branches zijn er al kant en klare RI&E s te verkrijgen. Bedrijven met minder dan 25 werknemers, die gebruik maken van zo n branche-ri&e, hoeven deze niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. De Vitaliteitpaspoorten van Lifework Werknemers die in balans zijn presteren optimaal. Bij werknemers die uit balans raken loopt de productiviteit al snel terug. Door het meten van het werkvermogen, de vitaliteit, de psychische werkbeleving en de lichamelijke conditie, kunnen we zo n situatie snel opsporen en maatregelen treffen. Lifework heeft de meetinstrumenten samen met Lifeguard ontwikkeld, zodat werknemers comfortabel vanaf hun eigen PC de vragenlijsten kunnen invullen. De basislijsten komen jaarlijks terug (zoals de Workability Index), aangevuld met thema s die actueel zijn in de medische wereld of op het bedrijf zelf. Voor het lichamelijk onderzoek geldt een deelname van minimaal 25 werknemers. Vitaliteitpaspoort: - Basis : het meten van het werkvermogen (WAI), leefstijl en psychische belasting met een automatische terugkoppeling vanuit het programma. Toegang tot de leefstijlsite met daarop veel tips en tests over gezond leven, meer bewegen en eten. - Uitgebreid : zie boven, met daarbij een terugkoppeling van de resultaten door een bedrijfsarts - Compleet : zie boven, met daarbij een lichamelijk onderzoek (Pago/PMO) - Inzet van een Lifecoach (wordt apart gefactureerd) - Uitgebreide bedrijfsrapportage (wordt apart gefactureerd) - NLG Werkvermogen versie Pagina 3 van 9

4 NLG Werkvermogen Arbodienstverlening Inleiding NLG Werkvermogen sluit met werkgevers zogenaamde maatwerkcontracten af. Die zijn vormvrij, mits de ondersteuning plaatsvindt door gecertificeerde bedrijfsartsen. NLG Werkvermogen maakt gebruik van de bedrijfsartsen van de Regiopoortwachters, BedrijfsartsenFlex,Faserelli, ArboExtra en Active Health. In het Regiemodel is een grote rol weggelegd voor de casemanager. Wanneer een werknemer gezien wordt door een bedrijfsarts, heeft de casemanager al contact gehad en een duidelijke opdracht geformuleerd. Ook na het bezoek is het de casemanager die samen met werkgever en werknemer de te nemen acties plant. De visie van NLG Werkvermogen is dat casemanagement zo dicht mogelijk bij de werkgever en werknemer moet staan. De grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O afdeling doen vaak het casemanagement in eigen huis. NLG Werkvermogen past de dienstverlening aan op het concept van het bedrijf: veel zelf doen of juist niet. De maatwerkcontracten Basis : een aansluitcontract om te voldoen aan de wettelijke eis en gebruik te maken van de providerboog van NLG Werkvermogen. De overige diensten zijn op afroep beschikbaar en worden apart in rekening gebracht. Een doe-het-zelf-pakket dus. Geschikt voor: grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O-afdeling, eigen casemanagers en een eigen verzuimmodule Basis+ : zie boven met Verzuimsignaal Geschikt voor: grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O-afdeling, eigen casemanagers maar zonder eigen verzuimmodule Uitgebreid : alle zieke werknemers worden in Verzuimsignaal gemeld. De casemanagers van NLG Werkvermogen monitoren het verzuim gedurende twee weken en starten het Poortwachterdossier op na 4 weken. Bij een Oei!!!-melding* start de begeleiding vanaf de eerste dag. Verrichtingen en interventies worden apart in rekening gebracht. Geschikt voor: bedrijven die de regie over het re-integratieproces van langdurig zieken graag overlaten aan de casemanagers van NLG Werkvermogen. Verzuimsignaal is het programma waar het bedrijf, de casemanagers en de artsen in werken. * De werkgever doet een Oei!!!-melding wanneer hij het vermoeden heeft dat het verzuim lang gaat duren, wanneer er verzuimd wordt als gevolg van een arbeidsconflict of wanneer de werkgever het niet vertrouwt NLG Werkvermogen versie Pagina 4 van 9

5 NLG Werkvermogen Casemanagement De taak van de casemanager Een casemanager van NLG Werkvermogen begeleidt het re-integratieproces van langdurig zieken. Officieel ziet de casemanager er op toe dat werkgever en werknemer zich aan de door hen gemaakte afspraken houden. Een procesmanager die kennis heeft van de Poortwachterwetgeving, Sociale Zekerheid, protocollen, de rol van het UWV als Poortwachter en de rol van de verzekeraars. De casemanager vervult een rol voor de werkgever en voor de werknemer. De casemanagers van NLG Werkvermogen werken volgens het zogenaamde regiemodel. Dat wil zeggen dat zij de regie voeren over het re-integratieproces van de zieke werknemer. Zij geven een duidelijke vraagstelling aan de bedrijfsarts mee, overleggen met de werkgever en werknemer wat de stappen zijn die ondernomen moeten worden en doen voorstellen met betrekking tot de cofinanciering door verzekeraars. De casemanager is geen HRM-functionaris of arbeidsjurist. Casemanagement kan wel tot het taakgebied van de HRM-functionaris behoren. Waar ziekte en arbeidsconflict door elkaar heen gaan lopen, moet de arbeidsjurist op tijd worden ingeschakeld. Volgens de letter van de wet wordt de casemanager in de achtste week van ziekte, tijdens het maken van het Plan van Aanpak, door werkgever en werknemer benoemd. In de praktijk is casemanagement vaak onderdeel van het arbocontract. De casemanagers van NLG Werkvermogen worden ook nog al eens gecontracteerd op losse basis of omdat de bestaande casemanager in een bedrijf de zaak te gevoelig vindt (collega of directeur ziek). Poortwachter en WIA De casemanagers van NLG Werkvermogen voeren de regie over de eerste twee ziektejaren die vallen onder het regime van de Wet Verbetering Poortwachter. Als een werknemer daarna in de WGA terecht komt, dan wordt deze periode nog eens met 10 jaar verlengd, want dat is de periode waarin de werkgever nog verantwoordelijk gehouden wordt voor zijn ex-werknemer. Casemanagement en verzekering Heeft de werkgever een verzuimverzekering in volmacht bij een NLG-lid afgesloten, dan worden de casemanagement-uren niet bij het bedrijf in rekening gebracht. Deze uren worden door de volmachtverzekeraars betaald. NLG Werkvermogen versie Pagina 5 van 9

6 NLG Werkvermogen Verzuimmanagement Verzuimmanagement volgens NLG Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een verzuimbeleid te voeren en zich daarbij te laten bijstaan door deskundigen. Wat doe je als een werknemer lang gaat verzuimen? Wat zijn de verplichtingen van de werkgever maar ook die van de werknemer? Stel dat het verzuim binnen een bedrijf plotseling de spuigaten uitloopt? Wat doen we met een frequent verzuimer? Is verzuim een zaak van P&O of HRM of heeft het lijnmanagement ook een taak? Zijn er sancties die we kunnen opleggen aan een onwillige werknemer? Verzuimmanagement is het actief uitvoering geven aan het verzuimbeleid en NLG Werkvermogen ondersteunt bedrijven hierin. De volgende zaken kunnen aan de orde komen: - Formuleren van het verzuimbeleid toegesneden op de organisatie - Vastleggen van het verzuimbeleid in een verzuimreglement en de arbeidsvoorwaarden - Implementatie van het verzuimbeleid in de organisatie - Vastleggen van de verzuimcijfers in een applicatie - Analyse van de verzuimcijfers - Inzet van instrumenten om het verzuim terug te dringen of te borgen Soms wordt een directeur, eigenaar of manager geconfronteerd met een situatie m.b.t. verzuim waar hij of zij absoluut geen raad mee weet. NLG Werkvermogen levert dan een sparringpartner op niveau om een stappenplan te maken. Ook dat is verzuimmanagement volgens NLG Werkvermogen. Van verzuimmanagement naar gezondheidsmanagement Wanneer een bedrijf problemen heeft door een hoog verzuimpercentage dan gaat de aandacht uit naar de groot-verzuimers en de begeleiding daarvan. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor het voorkomen van zo n situatie, aandacht dus voor alle werknemers in het bedrijf en niet alleen de (mogelijke) Oei!!!-gevallen. Gezondheidsmanagement vraagt aandacht voor de balans, de vitaliteit en het werkvermogen van alle werknemers. Bedrijven moeten ook daar beleid op maken (zie NLG Werkvermogen Preventie). Verzuimmanagement gaat verder dan twee jaar ziekte Wanneer de re-integratie-inspanningen voor een zieke werknemer niet hebben geleid tot volledig resultaat, dan kan de werknemer in de WGA terecht komen. De werkgever is vanaf dat moment nog 10 jaar verantwoordelijk voor de ingestroomde werknemer. Het kan zijn dat een werknemer toch nog kan re-integreren in het arbeidsproces of door een herbeoordeling in de zwaardere IVA terecht komt. In beide gevallen is de werkgever van zijn verplichting ontslagen. NLG Werkvermogen helpt bedrijven om ook op dit punt beleid te maken. NLG Werkvermogen versie Pagina 6 van 9

7 NLG Werkvermogen Verzekeringen Wel of niet verzekeren? Ondernemers en bedrijven met werknemers lopen risico s en hebben wettelijke verplichtingen. Eén van de risico s is het ziek worden van een werknemer en de verplichting die daarbij hoort is die van het doorbetalen van loon. Dit risico is af te dekken door een verzuimverzekering. Als de werknemer ziek blijft, dan neemt de maatschappij na het doorlopen van de wachttijd de loondoorbetaling voor haar rekening. Hoe groter het bedrijf, hoe beter het verzuim onder controle is, des te minder is de noodzaak aanwezig om dit risico te verzekeren. NLG Werkvermogen maakt samen met de werkgever de afweging. Andere verzekeringen Er zijn meer verzekeringen die een rol spelen bij de ziekte en gezondheid van werknemers: - Zorgverzekering - Verzuimverzekering (al genoemd) - WIA-verzekering als aanvulling op de wettelijke uitkeringen - WGA-eigenrisico dragen - Ongevallenverzekering - Pensioenverzekering (premievrij bij arbeidsongeschiktheid) Verzekeraars hebben dus een duidelijk belang bij de ziekte of gezondheid van werknemers in een bedrijf. Cofinanciering bij preventie en re-integratie Verzekeraars zijn bereid onder bepaalde voorwaarden mee te betalen aan preventie- en reintegratieinspanningen. NLG Werkvermogen onderzoekt bij iedere interventie of er een verzekering is die mee zou kunnen financieren. Dit geldt ook voor de preventieve kant van het gezondheidsmanagement. Wanneer een bedrijf besluit om sterk in te zetten op preventie, kan het zijn dat de zorg-, verzuim- en inkomensverzekeraars bereid om daaraan mee te betalen. Uiteindelijk is hun doel een lagere schadelast. NLG Werkvermogen ondersteunt het bedrijf hierin. NLG Werkvermogen versie Pagina 7 van 9

8 NLG Werkvermogen Tarieven Verrichtingen Casemanager Uurtarief 114,00 Inzet specialisatie 160,00 Telefonisch consult 47,50 consult & rapportage Bezoek Casemanager 114,00 uurtarief + evt. reiskosten Bedrijfsarts * Uurtarief vanaf 150,00 consult & rapportage Spreekuur (30 minuten) vanaf 75,00 consult & rapportage Telefonisch consult vanaf 75,00 consult & rapportage Opstellen probleemanalyse vanaf 112,50 PA Bijstellen probleemanalyse vanaf 112,50 vervolgconsult en bijstelling PA Opstellen Actueel Oordeel vanaf 150,00 consult & rapportage Medisch deskundigenoordeel uurtarief* Opvragen specialistische informatie vanaf 50,00 inclusief betaling aan de specialist * afhankelijk van bedrijfsarts & vraagstelling Inzet Arbeidskundige expertise: Arbeidsdeskundig onderzoek 1 e spoor werkbezoek, gesprek, rapportage Arbeidsdeskundig onderzoek 2 e spoor werkbezoek, gesprek, rapportage Re-integratiegesprek gesprek en terugkoppeling Huisbezoeken door verzuimcontroleur Huisbezoek aangevraagd voor 10:30 uur 50,00 terugkoppeling dezelfde dag Huisbezoek aangevraagd voor 10:30 uur 60,00 terugkoppeling voor 16:00 uur Huisbezoek aangevraagd voor 14:00 uur 65,00 na 10:30 uur, maar voor 14:00 uur Weekendcontrole 95,00 terugkoppeling naar wens Avondcontrole 95,00 voor 14:00 aanvraag bezoek avond Toeslag Texel 25,00 Toeslag buitenland 25,00 tot 20 km over de grens Overige diensten Wachtlijstbemiddeling vanaf 114,00 MRI onderzoeken / bemiddeling va. 114,00 Intake & opstellen loopbaanplan Intake beroepskeuzeonderzoek inclusief opstellen loopbaanplan Beroepskeuzeonderzoek Beperkt psychodiagnostisch onderzoek Psychodiagnostisch onderzoek re-integratiebelemmeringen Psychologisch assessment vanaf Psychiatrische expertise Fysiek assessment vanaf Ergonomisch werkplekonderzoek Overige werkplekonderzoeken Fysiek belastbaarheidonderzoek Overige onderzoeken/interventies Reistijd wordt als gewerkte tijd in rekening gebracht, reiskilometers: 0,35 per verreden kilometer. Reistijd en reiskilometers worden berekend vanaf de dichtstbijzijnde spreekuurlocatie. Geen reiskosten voor opdrachten die minimaal 4 uur tijdsbeslag met zich meedragen. De reistijd is gemaximeerd tot 1 uur of 100 kilometer (heen en weer). NLG Werkvermogen versie Pagina 8 van 9

9 NLG Werkvermogen Tarieven NLG Werkvermogen Preventie Lifework Vitaliteitspaspoort Basis 50,00 per werknemer per jaar Lifework Vitaliteitspaspoort Uitgebreid 100,00 per werknemer per jaar Lifework Vitaliteitspaspoort Compleet 225,00 per werknemer per jaar Het uitgangspunt is een driejarig contract, waarbij combinaties van de paspoorten mogelijk zijn. NLG Werkvermogen Arbodienstverlening Werkvermogen Basis 12,00 per werknemer per jaar Werkvermogen Basis+ 18,00 per werknemer per jaar Werkvermogen Uitgebreid 37,50 per werknemer per jaar Inregelkosten (indien van toepassing): 0 10 medewerkers 100, medewerkers 250, medewerkers 500,00 > 100 medewerkers op De tarieven voor de verrichtingen zijn achter dit document gevoegd. NLG Werkvermogen Casemanagement Casemanagement NLG Werkvermogen Verzuimmanagement Verzuimmanagement Verzuimmanagement traject 114,00 per uur 160,00 per uur afspraak op basis van fixed fee NLG Werkvermogen Verzekeringen De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de samenstelling van het werknemersbestand en de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar. NLG Werkvermogen versie Pagina 9 van 9

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie