NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie Pagina 1 van 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 NLG Werkvermogen Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen versie Pagina 1 van 9

2 Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren opgebouwd volgens het Rijnlandse model: veel praten met iedereen (polderen) en bescherming van de zwakken voor de financiële nadelen van dood, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. In de jaren negentig kwamen we er achter dat dit wel een heel duur systeem is omdat mensen geneigd zijn er in ruime mate gebruik van de maken en de prikkels tot activiteit vrijwel ontbreken ( Nederland is ziek ). Het Angelsaksische model, waarbij weerbaarheid en eigen verantwoordelijkheid voorop staan, zou een alternatief kunnen zijn. Het rigoureus sturen op cijfers en het ontbreken van een vangnet spreekt ons weer niet zo aan, vandaar dat de blik al een aantal jaren gericht is op Scandinavië en met name Finland. De WIA (2006) is de eerste wet die gemodelleerd is volgens deze nieuwe inzichten: niet meer kijken naar wat je niet kunt, maar naar wat je nog wel kunt. Vitaliteit Aangezien werknemers in de nabije toekomst langer moeten doorwerken, is de belangstelling voor vitaliteit en werkvermogen sterk toegenomen. Zo wordt o.a. het werk van de Finse professor Ilmarinen omtrent Workability (Werkvermogen) ook in ons land steeds bekender. Regiemodel Bij NLG Werkvermogen staat de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer in het re-integratieproces voorop. Ze worden daarbij ondersteund door specialisten als bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, verzekeringsadviseurs e.d. NLG Werkvermogen werkt volgens het zogenaamde Regiemodel, waarbij de casemanager de regie voert maar niet de verantwoordelijkheid voor het proces overneemt. Het regie voeren is dan ook een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De periode van regie voeren door NLG Werkvermogen beslaat de periode van preventie, de eerste twee ziektejaren tot en met de instroming in de WIA en kan bij elkaar wel 12 jaar duren. NLG Werkvermogen kent de volgende modulair af te nemen modules: - Preventie - Arbodienstverlening - Casemanagement - Verzuimmanagement - Verzekeringen Van werken wordt iedereen beter Snelle re-integratie in het eigen werk of in ander werk is de doelstelling van NLG Werkvermogen. Van thuiszitten, terwijl je eigenlijk zou willen werken, wordt niemand gelukkig. Daarom zijn al onze inspanningen gericht op terugkeer in het werk, met behoud van de menselijke maat. NLG Werkvermogen versie Pagina 2 van 9

3 NLG Werkvermogen Preventie Inleiding In veel bedrijven gaat de aandacht van het management en de arbodienstverleners uit naar de groot-verzuimers. De laatste jaren verschuift de aandacht naar de gezondheid en vitaliteit van de hele werkpopulatie in het bedrijf. Hier gaat een preventieve werking van uit, zodat het totale verzuim en de instroom in de WIA afneemt. Ook het kabinet zet sterk in op de zogenoemde duurzame inzetbaarheid van werknemers en gaat hier beleid op maken. Verzuimen heeft vaak met gedrag te maken: Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze. Het meten van het werkvermogen, aandacht voor vitaliteit en het doen van periodieke medische onderzoeken stimuleert gedragsverandering. Verzuimpreventie begint vaak al bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voordat een werknemer uitvalt door ziekte is de arbeidsproductiviteit al sterk teruggelopen en bij hervatting loopt de productiviteit weer langzaam op. Preventie zorgt voor tijdige signalering van het uit balans raken van medewerkers, zodat de juiste instrumenten kunnen worden ingezet. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De RI&E is verplicht voor vrijwel ieder bedrijf met werknemers in dienst. Het is eigenlijk een lijst van mogelijke risico s die de werknemers lopen om arbeidsongeschikt te raken en een plan om dit te voorkomen. Op de website kan de lijst en het plan gemaakt worden. Voor sommige branches zijn er al kant en klare RI&E s te verkrijgen. Bedrijven met minder dan 25 werknemers, die gebruik maken van zo n branche-ri&e, hoeven deze niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. De Vitaliteitpaspoorten van Lifework Werknemers die in balans zijn presteren optimaal. Bij werknemers die uit balans raken loopt de productiviteit al snel terug. Door het meten van het werkvermogen, de vitaliteit, de psychische werkbeleving en de lichamelijke conditie, kunnen we zo n situatie snel opsporen en maatregelen treffen. Lifework heeft de meetinstrumenten samen met Lifeguard ontwikkeld, zodat werknemers comfortabel vanaf hun eigen PC de vragenlijsten kunnen invullen. De basislijsten komen jaarlijks terug (zoals de Workability Index), aangevuld met thema s die actueel zijn in de medische wereld of op het bedrijf zelf. Voor het lichamelijk onderzoek geldt een deelname van minimaal 25 werknemers. Vitaliteitpaspoort: - Basis : het meten van het werkvermogen (WAI), leefstijl en psychische belasting met een automatische terugkoppeling vanuit het programma. Toegang tot de leefstijlsite met daarop veel tips en tests over gezond leven, meer bewegen en eten. - Uitgebreid : zie boven, met daarbij een terugkoppeling van de resultaten door een bedrijfsarts - Compleet : zie boven, met daarbij een lichamelijk onderzoek (Pago/PMO) - Inzet van een Lifecoach (wordt apart gefactureerd) - Uitgebreide bedrijfsrapportage (wordt apart gefactureerd) - NLG Werkvermogen versie Pagina 3 van 9

4 NLG Werkvermogen Arbodienstverlening Inleiding NLG Werkvermogen sluit met werkgevers zogenaamde maatwerkcontracten af. Die zijn vormvrij, mits de ondersteuning plaatsvindt door gecertificeerde bedrijfsartsen. NLG Werkvermogen maakt gebruik van de bedrijfsartsen van de Regiopoortwachters, BedrijfsartsenFlex,Faserelli, ArboExtra en Active Health. In het Regiemodel is een grote rol weggelegd voor de casemanager. Wanneer een werknemer gezien wordt door een bedrijfsarts, heeft de casemanager al contact gehad en een duidelijke opdracht geformuleerd. Ook na het bezoek is het de casemanager die samen met werkgever en werknemer de te nemen acties plant. De visie van NLG Werkvermogen is dat casemanagement zo dicht mogelijk bij de werkgever en werknemer moet staan. De grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O afdeling doen vaak het casemanagement in eigen huis. NLG Werkvermogen past de dienstverlening aan op het concept van het bedrijf: veel zelf doen of juist niet. De maatwerkcontracten Basis : een aansluitcontract om te voldoen aan de wettelijke eis en gebruik te maken van de providerboog van NLG Werkvermogen. De overige diensten zijn op afroep beschikbaar en worden apart in rekening gebracht. Een doe-het-zelf-pakket dus. Geschikt voor: grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O-afdeling, eigen casemanagers en een eigen verzuimmodule Basis+ : zie boven met Verzuimsignaal Geschikt voor: grotere bedrijven met een eigen HRM/P&O-afdeling, eigen casemanagers maar zonder eigen verzuimmodule Uitgebreid : alle zieke werknemers worden in Verzuimsignaal gemeld. De casemanagers van NLG Werkvermogen monitoren het verzuim gedurende twee weken en starten het Poortwachterdossier op na 4 weken. Bij een Oei!!!-melding* start de begeleiding vanaf de eerste dag. Verrichtingen en interventies worden apart in rekening gebracht. Geschikt voor: bedrijven die de regie over het re-integratieproces van langdurig zieken graag overlaten aan de casemanagers van NLG Werkvermogen. Verzuimsignaal is het programma waar het bedrijf, de casemanagers en de artsen in werken. * De werkgever doet een Oei!!!-melding wanneer hij het vermoeden heeft dat het verzuim lang gaat duren, wanneer er verzuimd wordt als gevolg van een arbeidsconflict of wanneer de werkgever het niet vertrouwt NLG Werkvermogen versie Pagina 4 van 9

5 NLG Werkvermogen Casemanagement De taak van de casemanager Een casemanager van NLG Werkvermogen begeleidt het re-integratieproces van langdurig zieken. Officieel ziet de casemanager er op toe dat werkgever en werknemer zich aan de door hen gemaakte afspraken houden. Een procesmanager die kennis heeft van de Poortwachterwetgeving, Sociale Zekerheid, protocollen, de rol van het UWV als Poortwachter en de rol van de verzekeraars. De casemanager vervult een rol voor de werkgever en voor de werknemer. De casemanagers van NLG Werkvermogen werken volgens het zogenaamde regiemodel. Dat wil zeggen dat zij de regie voeren over het re-integratieproces van de zieke werknemer. Zij geven een duidelijke vraagstelling aan de bedrijfsarts mee, overleggen met de werkgever en werknemer wat de stappen zijn die ondernomen moeten worden en doen voorstellen met betrekking tot de cofinanciering door verzekeraars. De casemanager is geen HRM-functionaris of arbeidsjurist. Casemanagement kan wel tot het taakgebied van de HRM-functionaris behoren. Waar ziekte en arbeidsconflict door elkaar heen gaan lopen, moet de arbeidsjurist op tijd worden ingeschakeld. Volgens de letter van de wet wordt de casemanager in de achtste week van ziekte, tijdens het maken van het Plan van Aanpak, door werkgever en werknemer benoemd. In de praktijk is casemanagement vaak onderdeel van het arbocontract. De casemanagers van NLG Werkvermogen worden ook nog al eens gecontracteerd op losse basis of omdat de bestaande casemanager in een bedrijf de zaak te gevoelig vindt (collega of directeur ziek). Poortwachter en WIA De casemanagers van NLG Werkvermogen voeren de regie over de eerste twee ziektejaren die vallen onder het regime van de Wet Verbetering Poortwachter. Als een werknemer daarna in de WGA terecht komt, dan wordt deze periode nog eens met 10 jaar verlengd, want dat is de periode waarin de werkgever nog verantwoordelijk gehouden wordt voor zijn ex-werknemer. Casemanagement en verzekering Heeft de werkgever een verzuimverzekering in volmacht bij een NLG-lid afgesloten, dan worden de casemanagement-uren niet bij het bedrijf in rekening gebracht. Deze uren worden door de volmachtverzekeraars betaald. NLG Werkvermogen versie Pagina 5 van 9

6 NLG Werkvermogen Verzuimmanagement Verzuimmanagement volgens NLG Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een verzuimbeleid te voeren en zich daarbij te laten bijstaan door deskundigen. Wat doe je als een werknemer lang gaat verzuimen? Wat zijn de verplichtingen van de werkgever maar ook die van de werknemer? Stel dat het verzuim binnen een bedrijf plotseling de spuigaten uitloopt? Wat doen we met een frequent verzuimer? Is verzuim een zaak van P&O of HRM of heeft het lijnmanagement ook een taak? Zijn er sancties die we kunnen opleggen aan een onwillige werknemer? Verzuimmanagement is het actief uitvoering geven aan het verzuimbeleid en NLG Werkvermogen ondersteunt bedrijven hierin. De volgende zaken kunnen aan de orde komen: - Formuleren van het verzuimbeleid toegesneden op de organisatie - Vastleggen van het verzuimbeleid in een verzuimreglement en de arbeidsvoorwaarden - Implementatie van het verzuimbeleid in de organisatie - Vastleggen van de verzuimcijfers in een applicatie - Analyse van de verzuimcijfers - Inzet van instrumenten om het verzuim terug te dringen of te borgen Soms wordt een directeur, eigenaar of manager geconfronteerd met een situatie m.b.t. verzuim waar hij of zij absoluut geen raad mee weet. NLG Werkvermogen levert dan een sparringpartner op niveau om een stappenplan te maken. Ook dat is verzuimmanagement volgens NLG Werkvermogen. Van verzuimmanagement naar gezondheidsmanagement Wanneer een bedrijf problemen heeft door een hoog verzuimpercentage dan gaat de aandacht uit naar de groot-verzuimers en de begeleiding daarvan. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor het voorkomen van zo n situatie, aandacht dus voor alle werknemers in het bedrijf en niet alleen de (mogelijke) Oei!!!-gevallen. Gezondheidsmanagement vraagt aandacht voor de balans, de vitaliteit en het werkvermogen van alle werknemers. Bedrijven moeten ook daar beleid op maken (zie NLG Werkvermogen Preventie). Verzuimmanagement gaat verder dan twee jaar ziekte Wanneer de re-integratie-inspanningen voor een zieke werknemer niet hebben geleid tot volledig resultaat, dan kan de werknemer in de WGA terecht komen. De werkgever is vanaf dat moment nog 10 jaar verantwoordelijk voor de ingestroomde werknemer. Het kan zijn dat een werknemer toch nog kan re-integreren in het arbeidsproces of door een herbeoordeling in de zwaardere IVA terecht komt. In beide gevallen is de werkgever van zijn verplichting ontslagen. NLG Werkvermogen helpt bedrijven om ook op dit punt beleid te maken. NLG Werkvermogen versie Pagina 6 van 9

7 NLG Werkvermogen Verzekeringen Wel of niet verzekeren? Ondernemers en bedrijven met werknemers lopen risico s en hebben wettelijke verplichtingen. Eén van de risico s is het ziek worden van een werknemer en de verplichting die daarbij hoort is die van het doorbetalen van loon. Dit risico is af te dekken door een verzuimverzekering. Als de werknemer ziek blijft, dan neemt de maatschappij na het doorlopen van de wachttijd de loondoorbetaling voor haar rekening. Hoe groter het bedrijf, hoe beter het verzuim onder controle is, des te minder is de noodzaak aanwezig om dit risico te verzekeren. NLG Werkvermogen maakt samen met de werkgever de afweging. Andere verzekeringen Er zijn meer verzekeringen die een rol spelen bij de ziekte en gezondheid van werknemers: - Zorgverzekering - Verzuimverzekering (al genoemd) - WIA-verzekering als aanvulling op de wettelijke uitkeringen - WGA-eigenrisico dragen - Ongevallenverzekering - Pensioenverzekering (premievrij bij arbeidsongeschiktheid) Verzekeraars hebben dus een duidelijk belang bij de ziekte of gezondheid van werknemers in een bedrijf. Cofinanciering bij preventie en re-integratie Verzekeraars zijn bereid onder bepaalde voorwaarden mee te betalen aan preventie- en reintegratieinspanningen. NLG Werkvermogen onderzoekt bij iedere interventie of er een verzekering is die mee zou kunnen financieren. Dit geldt ook voor de preventieve kant van het gezondheidsmanagement. Wanneer een bedrijf besluit om sterk in te zetten op preventie, kan het zijn dat de zorg-, verzuim- en inkomensverzekeraars bereid om daaraan mee te betalen. Uiteindelijk is hun doel een lagere schadelast. NLG Werkvermogen ondersteunt het bedrijf hierin. NLG Werkvermogen versie Pagina 7 van 9

8 NLG Werkvermogen Tarieven Verrichtingen Casemanager Uurtarief 114,00 Inzet specialisatie 160,00 Telefonisch consult 47,50 consult & rapportage Bezoek Casemanager 114,00 uurtarief + evt. reiskosten Bedrijfsarts * Uurtarief vanaf 150,00 consult & rapportage Spreekuur (30 minuten) vanaf 75,00 consult & rapportage Telefonisch consult vanaf 75,00 consult & rapportage Opstellen probleemanalyse vanaf 112,50 PA Bijstellen probleemanalyse vanaf 112,50 vervolgconsult en bijstelling PA Opstellen Actueel Oordeel vanaf 150,00 consult & rapportage Medisch deskundigenoordeel uurtarief* Opvragen specialistische informatie vanaf 50,00 inclusief betaling aan de specialist * afhankelijk van bedrijfsarts & vraagstelling Inzet Arbeidskundige expertise: Arbeidsdeskundig onderzoek 1 e spoor werkbezoek, gesprek, rapportage Arbeidsdeskundig onderzoek 2 e spoor werkbezoek, gesprek, rapportage Re-integratiegesprek gesprek en terugkoppeling Huisbezoeken door verzuimcontroleur Huisbezoek aangevraagd voor 10:30 uur 50,00 terugkoppeling dezelfde dag Huisbezoek aangevraagd voor 10:30 uur 60,00 terugkoppeling voor 16:00 uur Huisbezoek aangevraagd voor 14:00 uur 65,00 na 10:30 uur, maar voor 14:00 uur Weekendcontrole 95,00 terugkoppeling naar wens Avondcontrole 95,00 voor 14:00 aanvraag bezoek avond Toeslag Texel 25,00 Toeslag buitenland 25,00 tot 20 km over de grens Overige diensten Wachtlijstbemiddeling vanaf 114,00 MRI onderzoeken / bemiddeling va. 114,00 Intake & opstellen loopbaanplan Intake beroepskeuzeonderzoek inclusief opstellen loopbaanplan Beroepskeuzeonderzoek Beperkt psychodiagnostisch onderzoek Psychodiagnostisch onderzoek re-integratiebelemmeringen Psychologisch assessment vanaf Psychiatrische expertise Fysiek assessment vanaf Ergonomisch werkplekonderzoek Overige werkplekonderzoeken Fysiek belastbaarheidonderzoek Overige onderzoeken/interventies Reistijd wordt als gewerkte tijd in rekening gebracht, reiskilometers: 0,35 per verreden kilometer. Reistijd en reiskilometers worden berekend vanaf de dichtstbijzijnde spreekuurlocatie. Geen reiskosten voor opdrachten die minimaal 4 uur tijdsbeslag met zich meedragen. De reistijd is gemaximeerd tot 1 uur of 100 kilometer (heen en weer). NLG Werkvermogen versie Pagina 8 van 9

9 NLG Werkvermogen Tarieven NLG Werkvermogen Preventie Lifework Vitaliteitspaspoort Basis 50,00 per werknemer per jaar Lifework Vitaliteitspaspoort Uitgebreid 100,00 per werknemer per jaar Lifework Vitaliteitspaspoort Compleet 225,00 per werknemer per jaar Het uitgangspunt is een driejarig contract, waarbij combinaties van de paspoorten mogelijk zijn. NLG Werkvermogen Arbodienstverlening Werkvermogen Basis 12,00 per werknemer per jaar Werkvermogen Basis+ 18,00 per werknemer per jaar Werkvermogen Uitgebreid 37,50 per werknemer per jaar Inregelkosten (indien van toepassing): 0 10 medewerkers 100, medewerkers 250, medewerkers 500,00 > 100 medewerkers op De tarieven voor de verrichtingen zijn achter dit document gevoegd. NLG Werkvermogen Casemanagement Casemanagement NLG Werkvermogen Verzuimmanagement Verzuimmanagement Verzuimmanagement traject 114,00 per uur 160,00 per uur afspraak op basis van fixed fee NLG Werkvermogen Verzekeringen De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de samenstelling van het werknemersbestand en de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar. NLG Werkvermogen versie Pagina 9 van 9

Integraal Gezondheidsmanagement

Integraal Gezondheidsmanagement Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren opgebouwd volgens het Rijnlandse model: veel praten met

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Indeling. Voorstellen Het werkvermogen van uw personeel Voorkomen van verzuim Begeleiding zieke werknemers Ziektewet & WGA eigen risico dragen

Indeling. Voorstellen Het werkvermogen van uw personeel Voorkomen van verzuim Begeleiding zieke werknemers Ziektewet & WGA eigen risico dragen Indeling Voorstellen Het werkvermogen van uw personeel Voorkomen van verzuim Begeleiding zieke werknemers Ziektewet & WGA eigen risico dragen Doelstelling samenwerking Dichtbij & bereikbaar Werknemer en

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES 2 WET VERBETERING ARBO-ADVIES WET VERBETERING (WVP) WET VERBETERING U bent als werkgever verplicht een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar passend werk, gedurende een periode van twee

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Weleens een goede Arbodienst ontmoet?

Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Aantrekkelijke prijs Betrokken Oog voor resultaat Passie Korte lijnen Minder kosten! Verdienen aan verzuimbeperking? Ja, u leest het goed! Aan de aanpak van verzuim

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

INretail Verzuimloket

INretail Verzuimloket Voorwaardennummer V001-13 INretail Verzuimloket Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekte verzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Verzuimloket Coop Codis

Verzuimloket Coop Codis Voorwaardennummer V002-12 Verzuimloket Coop Codis Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekteverzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 Werkveld Casemanager UWV Werkgever/ LG Huisarts e.a. Werknemer Bedrijfspsycholoog e.a. Bedrijfsarts Advocaat Collega s Verzekeraars 1 Arbeidsovereenkomst Arbeid

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract

Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract BINNEN (intern) 1. MT Het MT van het bestuur is verantwoordelijk het vaststellen van het verzuim en reintegratiebeleid

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Samen beter worden Het Beterschap

Samen beter worden Het Beterschap Een meetbare bijdrage aan de vitaliteit van uw bedrijf Preventie, tijdige signalering, persoonlijke begeleiding. Dat zijn de pijlers onder effectief verzuimbeleid. En daar knapt iedereen van op. Wat doet

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie