Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013"

Transcriptie

1 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 26 augustus t/m 31 augustus

2 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Contactgegevens...4 Checklist...5 Augustus...6 Na de collecte Evaluatie 8 Uitgelicht collecteadministratie...9 Uitgelicht collectematerialen...10 Straatindeling huis-aan-huis collecte...10 Publiciteit...11 Na de collecte...11 Het storten van de opbrengst bij Rabobank...12 Retour na de collecte...13 Regeling vrijwilligers. 13 Contacten met collectanten Veel gestelde vragen door collectanten 14 Notities

3 Bedankt voor uw hulp! Beste coördinator, Van maandag 26 tot en met zaterdag 31 augustus zal in gemeenten waar in april 2013 nog geen collecte was, gecollecteerd gaan worden voor Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft besloten om landelijk te gaan collecteren om extra bekendheid en inkomsten te generen. Een voordeel om te geven aan de collectant is dat mensen niet gebonden zijn aan een lidmaatschap of doorlopende donatie. Iedereen is vrij om te geven wat hij wil. Zonder uw hulp zou deze collecte echter simpelweg niet mogelijk zijn. U heeft aangegeven de belangrijke rol als coördinator in uw wijk te willen vervullen. We willen u daarvoor nogmaals hartelijk danken want uw inzet is voor ons van groot belang. Deze handleiding biedt u (volgens ons) de informatie die u nodig heeft bij het organiseren van een collecte. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. Veel plezier en succes met het organiseren van de collecte! Met vriendelijke groet, Medewerkers collecteteam 3

4 Contactgegevens Vragen over collecte: Functie Naam Contact Collectemanager Jannette Otte (035) of Assistent collectemanager Mark Schröder Adressen post en retourzendingen: Kantoor Natuurmonumenten Natuurmonumenten Collecteteam Antwoordnummer WK s Graveland Retourzendingen collectebussen en andere collectematerialen Natuurmonumenten Antwoordnummer VB Amersfoort Overige infoadressen: Bankrekeningnummers voor afstorten van collectegeld Rabobank (svp bij kenmerk uw 4-cijferige postcode invoeren) ING (via barcode ) Facebook Voor het laatste collectenieuws is er de Facebookgroep voor collectecoördinatoren Ga naar en wordt ook lid! Doorgeven van nieuwe collectanten Indien zich nieuwe collectanten bij u aanmelden, wilt u deze dan aanmelden via 4

5 Checklist Juni - juli Half juni ontvangt u per post onderstaande collectedocumenten. Controleer svp direct of alles compleet is: o Begeleidende brief o Handleiding wijkcoördinator collecte o Verzamellijst collectanten o Collectestaat o Collecte-legitimatiekaarten o Collectevergunning o Retourenvelop o Postcode-stratenoverzicht Start met het bellen van uw collectanten o Herinner hen aan hun toezegging om te gaan collecteren o Maak een afspraak voor het afgeven, terugbrengen/tellen van de collectebus Start, met behulp van het postcode-stratenoverzicht, met het maken van een globale straatindeling van de looproutes binnen uw postcodegebied. o Geef een collectant daarbij bij voorkeur niet meer dan 100 huisdeuren, tenzij ze zelf meer willen lopen. Beter een deel van de wijk niet gecollecteerd dan een te hoge belasting voor de collectant. o Veel collectanten geven de voorkeur aan collecteren in hun eigen straat, stem dit samen met hen af. Mochten er meerdere collectanten in dezelfde straat wonen, overleg dan met de collectant(en) in welke straten ze willen lopen. Neem nogmaals contact op met de collectanten die u nog niet heeft kunnen bereiken en maak de eerdergenoemde afspraken; Maak tenslotte een definitief stratenplan; Vul de routes in op de collecte-legitimatiekaarten Gemeente, Rabobank en plaatselijke publiciteit Controleer of uw collectevergunning het stempelen van de Collecte-legitimatiekaarten voorschrijft. Indien dit zo is, probeert u dan alvast om de legitimatiebewijzen bij de gemeente of politie te laten stempelen; Het is handig om vooraf contact op te nemen met uw lokale Rabobank i.v.m. het maken van een afspraak voor het afstorten van de collecteopbrengst na de collecteweek. Soms is het dan een mogelijkheid voor openingstijd of na sluitingstijd. U kunt (in overleg met andere wijkcoördinatoren in uw woonplaats) de aandacht vragen in de lokale media om het publiek te informeren over de collecteweek. Een persoonlijk verhaal over de lokale collecte wordt doorgaans goed gelezen. o De media willen de kopij ( ) altijd een week van te voren ontvangen. o Persvoorlichting in 's Graveland zal een algemene aankondiging insturen over de landelijke collecteweek (zie 5

6 Augustus Eerste week augustus ontvangt u een pakket met de overige collectematerialen Mocht u de materialen eerder willen ontvangen, neem dan svp contact met ons op over een eerdere verzenddatum. Indien u niet thuis bent zal het pakket bij uw PostNL punt worden afgeleverd. Controleert u svp direct of de inhoud van de pakketten overeen komt met de pakbon. Klopt er iets niet? Neem dan direct contact op met het collecteteam. Voor iedere collectant stelt u onderstaand collectepakket samen: Papieren draagtas met daarin: o verzegelde collectebus voorzien van logo-en SMSstickers + aan het handvat bevestigde bundel met 50 informatiekaartjes over Natuurmonumenten, door collectant uit te geven bij een gift in de bus. Indien u de collectebussen nog thuis hebt van de vorige collecte, verzoeken wij u om zelf aan iedere collectebus 1 bundel informatiekaartjes te bevestigen met bijgeleverde tie-wraps. Oude kaartjes svp weggooien, deze zijn niet meer geldig! o persoonlijke legitimatiekaart, dubbelgevouwen in een plastic hoesje aan een sleutelkoord; o flyer tips voor de collectant ; o eventueel een kopie van de postcodelijst met de aangevinkte straten (deze kunt u op de legitimatiekaart vermelden); Breng de collectebus bij de collectant of de collectant haalt de bus bij u op de overeengekomen dag/tijdstip. o Wijs de collectant nogmaals op zijn/haar straten. o Benadruk nogmaals dat de collecteweek van maandag t/ zaterdag loopt. o Leg de afspraak vast wanneer de collectant de bus bij u inlevert. Doe dit bij voorkeur na het weekend zodat u zelf niet met alle bussen in huis zit in het weekend. 6

7 Na de collecteweek De collectanten komen de bus bij u terugbrengen op de al eerder afgesproken dag. Telt u de inhoud van de bus bij voorkeur ter plekke met de collectant of later, maar dan altijd met een tweede onafhankelijke persoon. Vraag aan iedere collectant of u volgend jaar weer op hun steun kan rekenen. Kruis dit aan op uw collectantenverzamellijst. Indien u wilt, kunt u de collectanten bedanken voor hun inzet via bijvoorbeeld of een kaartje; Natuurmonumenten zal alle collectanten bedanken via een brief na de collecte zodra alle opbrengsten bekend zijn. Als u alle bussen heeft geteld, wilt u het geld dan afstorten bij Rabobank op rekeningnummer (= bankrekeningnummer van Natuurmonumenten). Een uitgebeide werkwijze vindt u in de bijlage van deze handleiding. Wij verzoeken u om het geld vóór 15 september 2013 af te storten. Vul de collectestaat in Wij adviseren om voor uw eigen administratie een kopie te maken van de afstortbankbon en de collectestaat. Stuurt u de ingevulde administratie en ongebruikte verzegelingen op (geen postzegel nodig) naar: Natuurmonumenten Afdeling C&M Mw. J. Otte Antwoordnummer WK s-graveland Als u in de gelegenheid bent, dan zou het mooi zijn als er een persbericht met de totaalopbrengst van uw woonplaats kan worden aangeboden aan de lokale media (de totaalsom van alle collecterende wijken). Het is daarbij wel nodig om onderling contact te hebben met de andere wijkcoördinatoren in uw woonplaats. De digitale versie kunt u downloaden op Wanneer alle bedragen bekend zijn, zal vanuit Natuurmonementen een bericht aan de lokale media worden aangeboden met de opbrengst per gemeente. De collectematerialen kunnen worden opgeruimd, waarbij alles met een datum mag worden weggegooid, behalve de bussluitingen. Om het jaarlijks heen en weer verzenden van pakketten te minimaliseren hopen wij dat u ruimte heeft om de collectebussen en overgebleven materialen zonder datum bij u op te slaan tot het volgende jaar; Indien u de bussen retour wilt sturen, wilt u de pakketten dan aanbieden bij uw PostNL servicepunt? U kunt de materialen zonder kosten opsturen naar: Natuurmonumenten Antwoordnummer VB AMERSFOORT (svp geen documenten naar dit adres!!) 7

8 Evaluatie Na de collecte horen wij heel graag uw mening zodat wij hier rekening mee kunnen houden bji de voorbereiding van het volgende collectejaar. In de periode na de collecte zult u per een enqueteformulier ontvangen. Hierbij kunt u zelf aangeven of u hierbij persoonlijke ondersteuning wenst en door ons gebeld worden worden voor een telefonische evaluatie. Wilt u uw vragen en adviezen bewaren voor dit gesprek, alles zal hierin aan de orde komen. En daarnaast is er natuurlijk ruimte voor aanvullende vragen. 8

9 Uitgelicht Collecteadministratie Half juni ontvangt u van ons de navolgende documenten: o Verzamellijst collectanten o Collecte-legitimatiekaarten o Collectestaat o Collectevergunning o Postcode-stratenoverzicht o Retourenvelop Verzamellijst collectanten Deze lijst bevat alle gegevens van uw collectanten en een aantal invulvelden: - Vraagt u de collectant om een handtekening bij ontvangst van de verzegelde collectebus. - Na afloop van de collecte noteert u per collectant de opbrengst per collectebus. - U dient als wijkcoördinator na de collecte te tekenen voor retour ontvangst van de verzegelde collectebus én het legitimatiebewijs. - Wilt u aankruisen op de lijst of de collectant volgend jaar weer wilt helpen? - Dit formulier stuurt u retour in de retourenvelop. Collecte-legitimatiekaart (met telkaart aan onderzijde) Op de kaart zijn de persoonsgegevens van uw collectant en van uw naam al voorbedrukt. De collectant is verplicht deze kaart bij zich te hebben tijdens het collecteren. Het onderste gedeelte van de legitimatiekaart is tevens de telkaart. - Op de legitimatiekaart is ruimte voor een stempel van de gemeente, mocht dit volgens de collectevergunning verplicht zijn. Wilt u of een andere vrijwilliger de kaarten op het gemeentehuis (soms bij politie) tijdig laten stempelen? - Daarnaast kunt u, indien gewenst, met pen op de legitimatiekaart de route zetten, die de collectant gaat lopen. - De legitimatiekaart kunt op dubbelvouwen in het plastic hoesje van het keycord. - Voordat u de bus verzegelt, scheurt u het onderste telkaart-gedeelte eraf en stopt u het in de bus. Zo weet u bij het tellen altijd, van wie welke bus is. - U schrijft na het tellen de busopbrengst op de telkaart, laat deze ondertekenen door twee personen en stuurt deze telkaarten na afloop terug in de retourenvelop. Collectestaat Voor een zorgvuldige afwikkeling van de collecte is het correct invullen van de collectestaat noodzakelijk. Deze collectestaat maakt een goede controle op de procedure mogelijk. - Noteert u het handgetelde brutobedrag en de het afgestorte nettobedrag. - Dit formulier, het stortingsbewijs van de bank en het ev. declaratieformulier stuurt u gedateerd en ondertekend in de retourenvelop retour aan Natuurmonumenten. Collectevergunning Bij vragen aan de collectant over de vergunning, kan de collectant naar u of naar ons doorverwijzen. Het is daarom belangrijk dat u in het bezit bent van een kopie van de collectevergunning. Hierin leest u ook of er stempel op de legitimatiekaart verplicht is. Postcode-stratenoverzicht Dit overzicht geeft het aantal huisnummers per straat aan. Hiermee kunt u eenvoudig bepalen welke straten een collectant kan gaan lopen tot een maximum van 100 huisnummers. Als u handig bent met Exel, dan kunt u hiermee gemakkelijk uw stratenplan inrichten. 9

10 Collectematerialen Begin augustus ontvangt u onderstaande collectematerialen: collectebussen voorzien van logosticker en sms-sticker; handvatten voor de collectebussen, aan deze handvatten zijn per handvat met een tyrip 50 kaartjes van Natuurmonumenten bevestigd, die collectanten aan gevers kunnen uitreiken; Indien u de collectebussen nog thuis hebt van de vorige collecte, verzoeken wij u om zelf aan iedere collectebus 1 bundel kaartjes te bevestigen met bijgeleverde tie-wraps. busverzegelingen; sleutelkoord met plastic hoesje; papieren draagtassen; flyers tips voor de collectant ; Collectebussen en handvatten De collectebussen dienen te zijn voorzien van een logsticker van Natuurmonumenten en een SMS-sticker. Aan het handvat van iedere collectebus zijn met een tie-wrap 50 kaarten van Natuurmonumenten bevestigd. Collectanten kunnen deze als bedankkaart uitreiken aan de gevers. Uit ervaring weten de meeste goede doelen dat het flyeren huis-aan-huis of het achterlaten van flyers in bijvoorbeeld een bibliotheek niet tot het beste resultaat leidt. Waarom? Er mist persoonlijk contact. Dat is mede de reden waarom Natuurmonumenten de kaarten mee wil geven bij de collecte. Door persoonlijk de kaart te overhandigen voegt u waarde toe aan de kaart die in 2012 erg gewaardeerd werd. Met de persoonlijke code maakt men namelijk kans op een vogelhuisje. Busverzegelingen Alle bussen moeten verzegeld worden uitgegeven. Uw collectanten mogen de verzegeling NIET verbreken. Dat doet u altijd in hun aanwezigheid bij het tellen van de busopbrengst. Keycords en plastic hoesje voor de legitimatiekaarten De collectanten dragen dit sleutelkoord zichtbaar om de hals. De legitimatiekaart wordt in de plastic houder gestopt. Na afloop van de collecte bij inlevering van de collectebus en de legitimatiekaart mag de collectant het keycord als presentje houden. Papieren draagtassen In de papieren draagtas zet u het collectemateriaal voor iedere collectant klaar. Flyer tips voor collectant Een overzicht waarin kort en bondig tips zijn opgenomen voor de collectant. Straatindeling huis-aan-huiscollecte In het postcode-stratenoverzicht kunt u een exacte verdeling van de wijk maken. Daarnaast kunt u de straten per collectant aangeven op een kopie van de stadsplattegrond. U kunt hiervoor een stadsplan van uw gemeente kopen en de kosten hiervan declareren bij Natuurmonumenten. Ook de site is handig voor plattegronden. U markeert de straten met een markeerstift en geeft de kopie mee aan de collectant. Maak de te collecteren wijken niet groter dan +/- 100 huisnummers (1-2 straten) per collectant. In een flat zijn 100 woningen prima te doen, maar in een buitenwijk kan het juist weer teveel zijn. Het is verstandig om dit te bespreken met de collectant. Als een collectant graag meer wilt lopen, dan is dat natuurlijk geen bezwaar. Maar we verwachten echt niet dat de collectanten het gehele gebied aflopen. Geef dit svp duidelijk aan. Natuurmonumenten zit echt nog in de opstartfase waardoor vaak nog niet alles gelopen kan worden. 10

11 Plaatselijke publiciteit Publiciteit is belangrijk voor het slagen van de collecte. Hierbij is ook voor u als wijkcoördinator een rol weggelegd. Wij vragen u (of iemand aan wie u dit overdraagt) de plaatselijke kranten, verenigings- en kerkbladen te benaderen met een persoonlijk verhaal over de collecte en een leuke foto. Landelijke publiciteit Medewerkers van Natuurmonumenten zullen de regionale en landelijke media benaderen. Voorbeelden kunt u downloaden op persbericht bekendmaking collecte (verspreiding voorafgaand aan de collecte); persbericht melding totale opbrengst collecte in uw gemeente (wordt aangeboden zodra de totale gemeentecollecteopbrengst bekend is). Na de collecte Geld tellen Het leukste van de collecte is natuurlijk het tellen van het geld. Het spreekt voor zich dat de collectebus verzegeld moet zijn als deze door de collectant wordt ingeleverd. Let op dat u de collectantenlijst samen met de collectant ondertekent voor de inname van de verzegelde collectebus én de legitimatiekaart. U opent, samen met iemand anders (bij voorkeur de collectant), de collectebus en telt de inhoud. Op de telkaart die in iedere collectebus zit, geeft u aan hoeveel er in de collectebus zit en zet u beiden een handtekening. De opbrengst per collectant zet u op de collectantenlijst. Lukt het om één of andere reden niet om samen met de collectant te tellen, zorg er dan in elk geval voor dat er een andere onafhankelijke getuige aanwezig is. Volgens het landelijk collecteprotocol mag u nameljik niet samen met uw partner of een ander familielid tellen. Zo kunt u met de collectanten en evt. andere wijkcoördinator afspreken om samen te tellen. Als na telling de totaalopbrengst bekend is, vermeldt u op de collectestaat: - algemene gegevens van het collectegebied en uw contactgegevens in. - bruto (handgetelde) collecte-opbrengst - gemaakte (bank)kosten of andere kosten (die u via het declaratieformulier declareert) - netto collecte-opbrengst (afgestorte bedrag). - aantal collectanten in dat heeft gelopen - aantal gebruikte collectebussen - aantal gebruikte verzegelingen Diefstal Bij vermissing of diefstal van geld dient u als wijkcoördinator zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Neem hierover ook contact met ons op, zodat wij het kunnen registreren. Mocht u twijfels hebben over een collectant, bijvoorbeeld als de verzegeling is verbroken, neem dan ook contact op met ons. 11

12 Het storten van de opbrengst bij Rabobank - Het is aan te raden om twee weken voor de collecteweek, even contact op te nemen met het Rabobank filiaal bij u in de buurt over het afstorten. In de meeste gevallen kunt u gewoon rustig tijdens kantooruren terecht. Maar het kan zijn dat het op een marktdag of rond de lunchpauze erg druk kan zijn bij de stortautomaat. Het is goed om hierover uw lokale Rabobank te raadplegen. - Ook als u rekeninghouder bent bij een andere bank, kunt u gebruik maken van de stortmachine van de Rabobank. U heeft ter identificatie uw bankpas nodig, om gebruik te kunnen maken van de stortmachine. - Het is door onze accountant niet toegestaan om de opbrengst op uw eigen rekening te storten en daarna over te boeken op het rekeningnummer van Natuurmonumenten. - Voordat u naar de bank gaat om de opbrengst af te storten, scheidt u het muntgeld van het papiergeld. U hoeft het muntgeld niet te sorteren. Het is wel verstandig om gevouwen en gekreukelde biljetten even met uw hand glad te strijken of om (zwaar) beschadigde biljetten eerst om te wisselen bij de bank. Bij ongeveer de helft van alle automaten dienen de biljetten één voor één ingevoerd worden, de andere helft kent een bundelstortfaciliteit (er kan dan een bundel biljetten in één handeling worden geplaatst). - Als u zelf rekeninghouder bent bij de Rabobank kunt u ongelimiteerd afstorten. Als u geen rekeninghouder bent bij de Rabobank, dan is er een limiet van 2000,-. Dat betekent dat als u een grotere opbrengst, dat u misschien twee maal zult moeten afstorten. - U volgt de aanwijzingen op die u leest op het scherm: o U voert uw bankpas in en typt uw pincode in o U typt het Raborekeningnummer in van Natuurmonumenten o Er wordt altijd gevraagd naar een numeriek kenmerk. Wilt u dan als kenmerk uw 4-cijferige postcode invoeren? Dan kan de afdeling financiën het gestorte bedrag gemakkelijk koppelen aan uw gegevens. o U stort de biljetten in de biljettenbak van het apparaat. o Daarna vraagt het apparaat of u ook munten wil afstorten. o U stort de munten in de muntbak van het apparaat. o U controleert tijdens het storten af en toe of de machine geen normale munten eruit gooit in het bakje aan de voorzijde van de machine (opvang vreemde munten) o Het bedrag wordt direct gestort o Geef JA aan bij de vraag of u een stortingsbon wilt. - De Rabobank rekent afstortkosten van 8,= Dit bedrag wordt direct afgetrokken van het gestorte bedrag. - Buitenlandse munten en bijzondere munten worden niet geaccepteerd. Wilt u deze munten bijvoegen (svp vastplakken) in de antwoordenvelop? Natuurmonumenten zal al deze munten verzamelen en via oude-munten-verzamelaars verkopen ten bate van Natuurmonumenten. - NB: Wij verzoeken u het geld vóór 15 september 2013 te storten. Wij dienen namelijk de collecteopbrengst in uw gemeente tijdig door te geven aan de gemeente. 12

13 Retour na de collecte Wat moet retour? Nog even op een rijtje: - ingevulde en getekende collectantenlijst; - collectestaat gedateerd en ondertekend, vergezeld van evt. acceptgiro s, het bankstortingsbewijs + evt. declaratieformulier; - alle ondertekende telkaarten; - niet gebruikte verzegelingen. De legitimatiebewijzen hoeft u niet terug te sturen. Wilt u deze een jaar bewaren, ze kunnen bij de eerstvolgende collecte worden weggegooid. De overige collectematerialen zoals collectebussen en handvatten, de papieren draagtassen, kopie van de collectevergunning kunt u bewaren tot de eerstvolgende collecte. Indien u geen ruimte heeft om dit op te slaan, kunt u ze naar ons magazijn in Amersfoort retour sturen ( zie adresgegevens op blz. 3). Regeling vrijwilligers Verzekering Wij gaan ervan uit dat collectanten zelf verzekerd zijn voor ongevallen en voor schade toegebracht aan derden (WA: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). Ontstaan er toch calamiteiten tijdens het collecteren, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen u informeren of de schade valt binnen de collectieve ongevallenverzekering, die Natuurmonumenten heeft afgesloten voor vrijwilligers. NB: De collecte ongevallenverzekering van Natuurmonumenten is secundair. Alleen als de vrijwilliger geen eigen verzekering heeft, of deze verzekering onvoldoende dekking biedt, kan er een beroep op worden gedaan. Onkosten Als u onkosten maakt voor de collecte zoals kopieer-, telefoon- en portokosten, dan kunt u deze op de collectestaat verantwoorden. De gemaakte kosten mag u direct inhouden van de collecteopbrengst. Hoog zullen de kosten niet zijn. Voor de telefoonkosten geldt dat per collectant een bedrag van 0,25 gedeclareerd mag worden, gebaseerd op twee telefoontjes (één om te vragen of men kan lopen en één om een afspraak te maken voor het afhalen van de collectebus). Onkosten kunnen helaas alleen vergoed worden als u de bonnen meestuurt. Mocht u reiskosten maken, dan geldt hiervoor een vergoeding van 0,19 per kilometer of de werkelijk gemaakte kosten met het OV. Wanneer u deze kosten declareert, vult u dan het declaratieformulier in en hecht dit aan de collectestaat. Het declaratieformulier kunt u opvragen bij medewerkers collecteteam. Contacten met collectanten Eén van de allerbelangrijkste taken voor u als wijkcoördinator is het onderhouden van contacten met de collectanten. Als zij uitvallen, om wat voor reden dan ook, dan scheelt dat opbrengst. Een collectant haalt gemiddeld 80,- op. Het is dus van het grootste belang, dat zoveel mogelijk collectanten die zich hebben opgegeven, ook daadwerkelijk gaan collecteren. Uit ervaring blijkt dat collectanten graag persoonlijk en op tijd benaderd willen worden. Velen vinden het leuk om inspraak te hebben in de route die zij lopen en om na afloop samen met u de inhoud van de bus te tellen. 13

14 Veel gestelde vragen door collectanten Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen door collectanten. Heeft u andere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wanneer is de collecteweek van Natuurmonumenten? Van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus Mogen mijn kinderen ook collecteren? In de meeste collectevergunningen van de gemeente staat aangegeven wat de minimale leeftijd om te collecteren is. Wij houden als standaard 18 jaar aan, om verwarring te voorkomen. Jongere kinderen mogen niet alleen geld inzamelen, maar uiteraard wel met u samen! Potentiële gevers weten dit vaak te waarderen. Wat gebeurt er met het ingezamelde geld? Al het geld dat tijdens de collecteweek wordt ingezameld komt Natuurmonumenten ten goede. Natuurmonumenten besteedt dit niet aan één bepaald project of natuurgebied. Omdat er voor veel verschillende natuurgebieden geld nodig is, wordt de collecteopbrengst over deze natuurgebieden verdeeld. Waar kan ik mijn collectebus ophalen? De coördinator zorgt ervoor dat alle materialen, die een collectant nodig heeft om te collecteren, worden verspreid. Hij/zij zal u bellen of en om een afspraak te maken voor het ophalen van de collectebus. Moet ik iedere dag in de collecteweek collecteren? Een collectant collecteert net zo lang en zo vaak als hij/zij dat zelf wilt. Natuurmonumenten is blij met ieder uurtje dat een collectant kan en wil collecteren. Sommige mensen gaan een paar avonden de huizen in hun buurt langs, anderen gaan een paar uurtjes achter elkaar. De collectant bepaalt zelf wanneer en hoe lang hij/zij wil collecteren. Alle beetjes helpen! Mag ik samen met iemand anders gaan collecteren? Natuurlijk mag dit! Het is bovendien vaak gezelliger om met een familielid, buurvrouw of man of vriend(in) te gaan. Is het niet gevaarlijk om in het donker te collecteren? De beste tijd om te collecteren is tussen 17 uur en 20 uur, omdat dan de meeste mensen thuis zijn. Veel mensen gaan in hun eigen straat en omgeving langs de deuren. Dit werkt vaak prettig, omdat de mensen u kennen. Als een collectant liever niet alleen s avonds de straat op gaat, kan hij/zij samen met iemand gaan of alleen overdag. De zaterdag is ook een goede dag om te collecteren. Moet ik perse in mijn eigen straat collecteren? In overleg met de wijkcoördinator kan aangegeven worden waar men graag wil collecteren en hoe lang. 14

15 NOTITIES 15

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES Dit handboek van Hendriks Horeca Administratie is gemaakt om het u gemakkelijker te maken zodat u meer tijd en energie kunt besteden aan uw core-business, namelijk uw horecabedrijf.

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Training Communicatie Juice Plus+

Training Communicatie Juice Plus+ Training Communicatie Juice Plus+ 2008 Versie April 2008 2 Inhoudsopgave: Pag. 3 Inleiding Pag. 3 Hoofdstuk 1 De start Pag. 4 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 1.1.

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

En algemene voorwaarden

En algemene voorwaarden 12:00 Handleiding En algemene voorwaarden September 2013 1 Welkom bij DekaMobiel Gefeliciteerd met de aanschaf van uw DekaMobiel prepaid startpakket. U heeft gekozen voor een van de meest voordelige manieren

Nadere informatie