Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013"

Transcriptie

1 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 26 augustus t/m 31 augustus

2 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Contactgegevens...4 Checklist...5 Augustus...6 Na de collecte Evaluatie 8 Uitgelicht collecteadministratie...9 Uitgelicht collectematerialen...10 Straatindeling huis-aan-huis collecte...10 Publiciteit...11 Na de collecte...11 Het storten van de opbrengst bij Rabobank...12 Retour na de collecte...13 Regeling vrijwilligers. 13 Contacten met collectanten Veel gestelde vragen door collectanten 14 Notities

3 Bedankt voor uw hulp! Beste coördinator, Van maandag 26 tot en met zaterdag 31 augustus zal in gemeenten waar in april 2013 nog geen collecte was, gecollecteerd gaan worden voor Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft besloten om landelijk te gaan collecteren om extra bekendheid en inkomsten te generen. Een voordeel om te geven aan de collectant is dat mensen niet gebonden zijn aan een lidmaatschap of doorlopende donatie. Iedereen is vrij om te geven wat hij wil. Zonder uw hulp zou deze collecte echter simpelweg niet mogelijk zijn. U heeft aangegeven de belangrijke rol als coördinator in uw wijk te willen vervullen. We willen u daarvoor nogmaals hartelijk danken want uw inzet is voor ons van groot belang. Deze handleiding biedt u (volgens ons) de informatie die u nodig heeft bij het organiseren van een collecte. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. Veel plezier en succes met het organiseren van de collecte! Met vriendelijke groet, Medewerkers collecteteam 3

4 Contactgegevens Vragen over collecte: Functie Naam Contact Collectemanager Jannette Otte (035) of Assistent collectemanager Mark Schröder Adressen post en retourzendingen: Kantoor Natuurmonumenten Natuurmonumenten Collecteteam Antwoordnummer WK s Graveland Retourzendingen collectebussen en andere collectematerialen Natuurmonumenten Antwoordnummer VB Amersfoort Overige infoadressen: Bankrekeningnummers voor afstorten van collectegeld Rabobank (svp bij kenmerk uw 4-cijferige postcode invoeren) ING (via barcode ) Facebook Voor het laatste collectenieuws is er de Facebookgroep voor collectecoördinatoren Ga naar en wordt ook lid! Doorgeven van nieuwe collectanten Indien zich nieuwe collectanten bij u aanmelden, wilt u deze dan aanmelden via 4

5 Checklist Juni - juli Half juni ontvangt u per post onderstaande collectedocumenten. Controleer svp direct of alles compleet is: o Begeleidende brief o Handleiding wijkcoördinator collecte o Verzamellijst collectanten o Collectestaat o Collecte-legitimatiekaarten o Collectevergunning o Retourenvelop o Postcode-stratenoverzicht Start met het bellen van uw collectanten o Herinner hen aan hun toezegging om te gaan collecteren o Maak een afspraak voor het afgeven, terugbrengen/tellen van de collectebus Start, met behulp van het postcode-stratenoverzicht, met het maken van een globale straatindeling van de looproutes binnen uw postcodegebied. o Geef een collectant daarbij bij voorkeur niet meer dan 100 huisdeuren, tenzij ze zelf meer willen lopen. Beter een deel van de wijk niet gecollecteerd dan een te hoge belasting voor de collectant. o Veel collectanten geven de voorkeur aan collecteren in hun eigen straat, stem dit samen met hen af. Mochten er meerdere collectanten in dezelfde straat wonen, overleg dan met de collectant(en) in welke straten ze willen lopen. Neem nogmaals contact op met de collectanten die u nog niet heeft kunnen bereiken en maak de eerdergenoemde afspraken; Maak tenslotte een definitief stratenplan; Vul de routes in op de collecte-legitimatiekaarten Gemeente, Rabobank en plaatselijke publiciteit Controleer of uw collectevergunning het stempelen van de Collecte-legitimatiekaarten voorschrijft. Indien dit zo is, probeert u dan alvast om de legitimatiebewijzen bij de gemeente of politie te laten stempelen; Het is handig om vooraf contact op te nemen met uw lokale Rabobank i.v.m. het maken van een afspraak voor het afstorten van de collecteopbrengst na de collecteweek. Soms is het dan een mogelijkheid voor openingstijd of na sluitingstijd. U kunt (in overleg met andere wijkcoördinatoren in uw woonplaats) de aandacht vragen in de lokale media om het publiek te informeren over de collecteweek. Een persoonlijk verhaal over de lokale collecte wordt doorgaans goed gelezen. o De media willen de kopij ( ) altijd een week van te voren ontvangen. o Persvoorlichting in 's Graveland zal een algemene aankondiging insturen over de landelijke collecteweek (zie 5

6 Augustus Eerste week augustus ontvangt u een pakket met de overige collectematerialen Mocht u de materialen eerder willen ontvangen, neem dan svp contact met ons op over een eerdere verzenddatum. Indien u niet thuis bent zal het pakket bij uw PostNL punt worden afgeleverd. Controleert u svp direct of de inhoud van de pakketten overeen komt met de pakbon. Klopt er iets niet? Neem dan direct contact op met het collecteteam. Voor iedere collectant stelt u onderstaand collectepakket samen: Papieren draagtas met daarin: o verzegelde collectebus voorzien van logo-en SMSstickers + aan het handvat bevestigde bundel met 50 informatiekaartjes over Natuurmonumenten, door collectant uit te geven bij een gift in de bus. Indien u de collectebussen nog thuis hebt van de vorige collecte, verzoeken wij u om zelf aan iedere collectebus 1 bundel informatiekaartjes te bevestigen met bijgeleverde tie-wraps. Oude kaartjes svp weggooien, deze zijn niet meer geldig! o persoonlijke legitimatiekaart, dubbelgevouwen in een plastic hoesje aan een sleutelkoord; o flyer tips voor de collectant ; o eventueel een kopie van de postcodelijst met de aangevinkte straten (deze kunt u op de legitimatiekaart vermelden); Breng de collectebus bij de collectant of de collectant haalt de bus bij u op de overeengekomen dag/tijdstip. o Wijs de collectant nogmaals op zijn/haar straten. o Benadruk nogmaals dat de collecteweek van maandag t/ zaterdag loopt. o Leg de afspraak vast wanneer de collectant de bus bij u inlevert. Doe dit bij voorkeur na het weekend zodat u zelf niet met alle bussen in huis zit in het weekend. 6

7 Na de collecteweek De collectanten komen de bus bij u terugbrengen op de al eerder afgesproken dag. Telt u de inhoud van de bus bij voorkeur ter plekke met de collectant of later, maar dan altijd met een tweede onafhankelijke persoon. Vraag aan iedere collectant of u volgend jaar weer op hun steun kan rekenen. Kruis dit aan op uw collectantenverzamellijst. Indien u wilt, kunt u de collectanten bedanken voor hun inzet via bijvoorbeeld of een kaartje; Natuurmonumenten zal alle collectanten bedanken via een brief na de collecte zodra alle opbrengsten bekend zijn. Als u alle bussen heeft geteld, wilt u het geld dan afstorten bij Rabobank op rekeningnummer (= bankrekeningnummer van Natuurmonumenten). Een uitgebeide werkwijze vindt u in de bijlage van deze handleiding. Wij verzoeken u om het geld vóór 15 september 2013 af te storten. Vul de collectestaat in Wij adviseren om voor uw eigen administratie een kopie te maken van de afstortbankbon en de collectestaat. Stuurt u de ingevulde administratie en ongebruikte verzegelingen op (geen postzegel nodig) naar: Natuurmonumenten Afdeling C&M Mw. J. Otte Antwoordnummer WK s-graveland Als u in de gelegenheid bent, dan zou het mooi zijn als er een persbericht met de totaalopbrengst van uw woonplaats kan worden aangeboden aan de lokale media (de totaalsom van alle collecterende wijken). Het is daarbij wel nodig om onderling contact te hebben met de andere wijkcoördinatoren in uw woonplaats. De digitale versie kunt u downloaden op Wanneer alle bedragen bekend zijn, zal vanuit Natuurmonementen een bericht aan de lokale media worden aangeboden met de opbrengst per gemeente. De collectematerialen kunnen worden opgeruimd, waarbij alles met een datum mag worden weggegooid, behalve de bussluitingen. Om het jaarlijks heen en weer verzenden van pakketten te minimaliseren hopen wij dat u ruimte heeft om de collectebussen en overgebleven materialen zonder datum bij u op te slaan tot het volgende jaar; Indien u de bussen retour wilt sturen, wilt u de pakketten dan aanbieden bij uw PostNL servicepunt? U kunt de materialen zonder kosten opsturen naar: Natuurmonumenten Antwoordnummer VB AMERSFOORT (svp geen documenten naar dit adres!!) 7

8 Evaluatie Na de collecte horen wij heel graag uw mening zodat wij hier rekening mee kunnen houden bji de voorbereiding van het volgende collectejaar. In de periode na de collecte zult u per een enqueteformulier ontvangen. Hierbij kunt u zelf aangeven of u hierbij persoonlijke ondersteuning wenst en door ons gebeld worden worden voor een telefonische evaluatie. Wilt u uw vragen en adviezen bewaren voor dit gesprek, alles zal hierin aan de orde komen. En daarnaast is er natuurlijk ruimte voor aanvullende vragen. 8

9 Uitgelicht Collecteadministratie Half juni ontvangt u van ons de navolgende documenten: o Verzamellijst collectanten o Collecte-legitimatiekaarten o Collectestaat o Collectevergunning o Postcode-stratenoverzicht o Retourenvelop Verzamellijst collectanten Deze lijst bevat alle gegevens van uw collectanten en een aantal invulvelden: - Vraagt u de collectant om een handtekening bij ontvangst van de verzegelde collectebus. - Na afloop van de collecte noteert u per collectant de opbrengst per collectebus. - U dient als wijkcoördinator na de collecte te tekenen voor retour ontvangst van de verzegelde collectebus én het legitimatiebewijs. - Wilt u aankruisen op de lijst of de collectant volgend jaar weer wilt helpen? - Dit formulier stuurt u retour in de retourenvelop. Collecte-legitimatiekaart (met telkaart aan onderzijde) Op de kaart zijn de persoonsgegevens van uw collectant en van uw naam al voorbedrukt. De collectant is verplicht deze kaart bij zich te hebben tijdens het collecteren. Het onderste gedeelte van de legitimatiekaart is tevens de telkaart. - Op de legitimatiekaart is ruimte voor een stempel van de gemeente, mocht dit volgens de collectevergunning verplicht zijn. Wilt u of een andere vrijwilliger de kaarten op het gemeentehuis (soms bij politie) tijdig laten stempelen? - Daarnaast kunt u, indien gewenst, met pen op de legitimatiekaart de route zetten, die de collectant gaat lopen. - De legitimatiekaart kunt op dubbelvouwen in het plastic hoesje van het keycord. - Voordat u de bus verzegelt, scheurt u het onderste telkaart-gedeelte eraf en stopt u het in de bus. Zo weet u bij het tellen altijd, van wie welke bus is. - U schrijft na het tellen de busopbrengst op de telkaart, laat deze ondertekenen door twee personen en stuurt deze telkaarten na afloop terug in de retourenvelop. Collectestaat Voor een zorgvuldige afwikkeling van de collecte is het correct invullen van de collectestaat noodzakelijk. Deze collectestaat maakt een goede controle op de procedure mogelijk. - Noteert u het handgetelde brutobedrag en de het afgestorte nettobedrag. - Dit formulier, het stortingsbewijs van de bank en het ev. declaratieformulier stuurt u gedateerd en ondertekend in de retourenvelop retour aan Natuurmonumenten. Collectevergunning Bij vragen aan de collectant over de vergunning, kan de collectant naar u of naar ons doorverwijzen. Het is daarom belangrijk dat u in het bezit bent van een kopie van de collectevergunning. Hierin leest u ook of er stempel op de legitimatiekaart verplicht is. Postcode-stratenoverzicht Dit overzicht geeft het aantal huisnummers per straat aan. Hiermee kunt u eenvoudig bepalen welke straten een collectant kan gaan lopen tot een maximum van 100 huisnummers. Als u handig bent met Exel, dan kunt u hiermee gemakkelijk uw stratenplan inrichten. 9

10 Collectematerialen Begin augustus ontvangt u onderstaande collectematerialen: collectebussen voorzien van logosticker en sms-sticker; handvatten voor de collectebussen, aan deze handvatten zijn per handvat met een tyrip 50 kaartjes van Natuurmonumenten bevestigd, die collectanten aan gevers kunnen uitreiken; Indien u de collectebussen nog thuis hebt van de vorige collecte, verzoeken wij u om zelf aan iedere collectebus 1 bundel kaartjes te bevestigen met bijgeleverde tie-wraps. busverzegelingen; sleutelkoord met plastic hoesje; papieren draagtassen; flyers tips voor de collectant ; Collectebussen en handvatten De collectebussen dienen te zijn voorzien van een logsticker van Natuurmonumenten en een SMS-sticker. Aan het handvat van iedere collectebus zijn met een tie-wrap 50 kaarten van Natuurmonumenten bevestigd. Collectanten kunnen deze als bedankkaart uitreiken aan de gevers. Uit ervaring weten de meeste goede doelen dat het flyeren huis-aan-huis of het achterlaten van flyers in bijvoorbeeld een bibliotheek niet tot het beste resultaat leidt. Waarom? Er mist persoonlijk contact. Dat is mede de reden waarom Natuurmonumenten de kaarten mee wil geven bij de collecte. Door persoonlijk de kaart te overhandigen voegt u waarde toe aan de kaart die in 2012 erg gewaardeerd werd. Met de persoonlijke code maakt men namelijk kans op een vogelhuisje. Busverzegelingen Alle bussen moeten verzegeld worden uitgegeven. Uw collectanten mogen de verzegeling NIET verbreken. Dat doet u altijd in hun aanwezigheid bij het tellen van de busopbrengst. Keycords en plastic hoesje voor de legitimatiekaarten De collectanten dragen dit sleutelkoord zichtbaar om de hals. De legitimatiekaart wordt in de plastic houder gestopt. Na afloop van de collecte bij inlevering van de collectebus en de legitimatiekaart mag de collectant het keycord als presentje houden. Papieren draagtassen In de papieren draagtas zet u het collectemateriaal voor iedere collectant klaar. Flyer tips voor collectant Een overzicht waarin kort en bondig tips zijn opgenomen voor de collectant. Straatindeling huis-aan-huiscollecte In het postcode-stratenoverzicht kunt u een exacte verdeling van de wijk maken. Daarnaast kunt u de straten per collectant aangeven op een kopie van de stadsplattegrond. U kunt hiervoor een stadsplan van uw gemeente kopen en de kosten hiervan declareren bij Natuurmonumenten. Ook de site is handig voor plattegronden. U markeert de straten met een markeerstift en geeft de kopie mee aan de collectant. Maak de te collecteren wijken niet groter dan +/- 100 huisnummers (1-2 straten) per collectant. In een flat zijn 100 woningen prima te doen, maar in een buitenwijk kan het juist weer teveel zijn. Het is verstandig om dit te bespreken met de collectant. Als een collectant graag meer wilt lopen, dan is dat natuurlijk geen bezwaar. Maar we verwachten echt niet dat de collectanten het gehele gebied aflopen. Geef dit svp duidelijk aan. Natuurmonumenten zit echt nog in de opstartfase waardoor vaak nog niet alles gelopen kan worden. 10

11 Plaatselijke publiciteit Publiciteit is belangrijk voor het slagen van de collecte. Hierbij is ook voor u als wijkcoördinator een rol weggelegd. Wij vragen u (of iemand aan wie u dit overdraagt) de plaatselijke kranten, verenigings- en kerkbladen te benaderen met een persoonlijk verhaal over de collecte en een leuke foto. Landelijke publiciteit Medewerkers van Natuurmonumenten zullen de regionale en landelijke media benaderen. Voorbeelden kunt u downloaden op persbericht bekendmaking collecte (verspreiding voorafgaand aan de collecte); persbericht melding totale opbrengst collecte in uw gemeente (wordt aangeboden zodra de totale gemeentecollecteopbrengst bekend is). Na de collecte Geld tellen Het leukste van de collecte is natuurlijk het tellen van het geld. Het spreekt voor zich dat de collectebus verzegeld moet zijn als deze door de collectant wordt ingeleverd. Let op dat u de collectantenlijst samen met de collectant ondertekent voor de inname van de verzegelde collectebus én de legitimatiekaart. U opent, samen met iemand anders (bij voorkeur de collectant), de collectebus en telt de inhoud. Op de telkaart die in iedere collectebus zit, geeft u aan hoeveel er in de collectebus zit en zet u beiden een handtekening. De opbrengst per collectant zet u op de collectantenlijst. Lukt het om één of andere reden niet om samen met de collectant te tellen, zorg er dan in elk geval voor dat er een andere onafhankelijke getuige aanwezig is. Volgens het landelijk collecteprotocol mag u nameljik niet samen met uw partner of een ander familielid tellen. Zo kunt u met de collectanten en evt. andere wijkcoördinator afspreken om samen te tellen. Als na telling de totaalopbrengst bekend is, vermeldt u op de collectestaat: - algemene gegevens van het collectegebied en uw contactgegevens in. - bruto (handgetelde) collecte-opbrengst - gemaakte (bank)kosten of andere kosten (die u via het declaratieformulier declareert) - netto collecte-opbrengst (afgestorte bedrag). - aantal collectanten in dat heeft gelopen - aantal gebruikte collectebussen - aantal gebruikte verzegelingen Diefstal Bij vermissing of diefstal van geld dient u als wijkcoördinator zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Neem hierover ook contact met ons op, zodat wij het kunnen registreren. Mocht u twijfels hebben over een collectant, bijvoorbeeld als de verzegeling is verbroken, neem dan ook contact op met ons. 11

12 Het storten van de opbrengst bij Rabobank - Het is aan te raden om twee weken voor de collecteweek, even contact op te nemen met het Rabobank filiaal bij u in de buurt over het afstorten. In de meeste gevallen kunt u gewoon rustig tijdens kantooruren terecht. Maar het kan zijn dat het op een marktdag of rond de lunchpauze erg druk kan zijn bij de stortautomaat. Het is goed om hierover uw lokale Rabobank te raadplegen. - Ook als u rekeninghouder bent bij een andere bank, kunt u gebruik maken van de stortmachine van de Rabobank. U heeft ter identificatie uw bankpas nodig, om gebruik te kunnen maken van de stortmachine. - Het is door onze accountant niet toegestaan om de opbrengst op uw eigen rekening te storten en daarna over te boeken op het rekeningnummer van Natuurmonumenten. - Voordat u naar de bank gaat om de opbrengst af te storten, scheidt u het muntgeld van het papiergeld. U hoeft het muntgeld niet te sorteren. Het is wel verstandig om gevouwen en gekreukelde biljetten even met uw hand glad te strijken of om (zwaar) beschadigde biljetten eerst om te wisselen bij de bank. Bij ongeveer de helft van alle automaten dienen de biljetten één voor één ingevoerd worden, de andere helft kent een bundelstortfaciliteit (er kan dan een bundel biljetten in één handeling worden geplaatst). - Als u zelf rekeninghouder bent bij de Rabobank kunt u ongelimiteerd afstorten. Als u geen rekeninghouder bent bij de Rabobank, dan is er een limiet van 2000,-. Dat betekent dat als u een grotere opbrengst, dat u misschien twee maal zult moeten afstorten. - U volgt de aanwijzingen op die u leest op het scherm: o U voert uw bankpas in en typt uw pincode in o U typt het Raborekeningnummer in van Natuurmonumenten o Er wordt altijd gevraagd naar een numeriek kenmerk. Wilt u dan als kenmerk uw 4-cijferige postcode invoeren? Dan kan de afdeling financiën het gestorte bedrag gemakkelijk koppelen aan uw gegevens. o U stort de biljetten in de biljettenbak van het apparaat. o Daarna vraagt het apparaat of u ook munten wil afstorten. o U stort de munten in de muntbak van het apparaat. o U controleert tijdens het storten af en toe of de machine geen normale munten eruit gooit in het bakje aan de voorzijde van de machine (opvang vreemde munten) o Het bedrag wordt direct gestort o Geef JA aan bij de vraag of u een stortingsbon wilt. - De Rabobank rekent afstortkosten van 8,= Dit bedrag wordt direct afgetrokken van het gestorte bedrag. - Buitenlandse munten en bijzondere munten worden niet geaccepteerd. Wilt u deze munten bijvoegen (svp vastplakken) in de antwoordenvelop? Natuurmonumenten zal al deze munten verzamelen en via oude-munten-verzamelaars verkopen ten bate van Natuurmonumenten. - NB: Wij verzoeken u het geld vóór 15 september 2013 te storten. Wij dienen namelijk de collecteopbrengst in uw gemeente tijdig door te geven aan de gemeente. 12

13 Retour na de collecte Wat moet retour? Nog even op een rijtje: - ingevulde en getekende collectantenlijst; - collectestaat gedateerd en ondertekend, vergezeld van evt. acceptgiro s, het bankstortingsbewijs + evt. declaratieformulier; - alle ondertekende telkaarten; - niet gebruikte verzegelingen. De legitimatiebewijzen hoeft u niet terug te sturen. Wilt u deze een jaar bewaren, ze kunnen bij de eerstvolgende collecte worden weggegooid. De overige collectematerialen zoals collectebussen en handvatten, de papieren draagtassen, kopie van de collectevergunning kunt u bewaren tot de eerstvolgende collecte. Indien u geen ruimte heeft om dit op te slaan, kunt u ze naar ons magazijn in Amersfoort retour sturen ( zie adresgegevens op blz. 3). Regeling vrijwilligers Verzekering Wij gaan ervan uit dat collectanten zelf verzekerd zijn voor ongevallen en voor schade toegebracht aan derden (WA: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). Ontstaan er toch calamiteiten tijdens het collecteren, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen u informeren of de schade valt binnen de collectieve ongevallenverzekering, die Natuurmonumenten heeft afgesloten voor vrijwilligers. NB: De collecte ongevallenverzekering van Natuurmonumenten is secundair. Alleen als de vrijwilliger geen eigen verzekering heeft, of deze verzekering onvoldoende dekking biedt, kan er een beroep op worden gedaan. Onkosten Als u onkosten maakt voor de collecte zoals kopieer-, telefoon- en portokosten, dan kunt u deze op de collectestaat verantwoorden. De gemaakte kosten mag u direct inhouden van de collecteopbrengst. Hoog zullen de kosten niet zijn. Voor de telefoonkosten geldt dat per collectant een bedrag van 0,25 gedeclareerd mag worden, gebaseerd op twee telefoontjes (één om te vragen of men kan lopen en één om een afspraak te maken voor het afhalen van de collectebus). Onkosten kunnen helaas alleen vergoed worden als u de bonnen meestuurt. Mocht u reiskosten maken, dan geldt hiervoor een vergoeding van 0,19 per kilometer of de werkelijk gemaakte kosten met het OV. Wanneer u deze kosten declareert, vult u dan het declaratieformulier in en hecht dit aan de collectestaat. Het declaratieformulier kunt u opvragen bij medewerkers collecteteam. Contacten met collectanten Eén van de allerbelangrijkste taken voor u als wijkcoördinator is het onderhouden van contacten met de collectanten. Als zij uitvallen, om wat voor reden dan ook, dan scheelt dat opbrengst. Een collectant haalt gemiddeld 80,- op. Het is dus van het grootste belang, dat zoveel mogelijk collectanten die zich hebben opgegeven, ook daadwerkelijk gaan collecteren. Uit ervaring blijkt dat collectanten graag persoonlijk en op tijd benaderd willen worden. Velen vinden het leuk om inspraak te hebben in de route die zij lopen en om na afloop samen met u de inhoud van de bus te tellen. 13

14 Veel gestelde vragen door collectanten Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen door collectanten. Heeft u andere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wanneer is de collecteweek van Natuurmonumenten? Van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus Mogen mijn kinderen ook collecteren? In de meeste collectevergunningen van de gemeente staat aangegeven wat de minimale leeftijd om te collecteren is. Wij houden als standaard 18 jaar aan, om verwarring te voorkomen. Jongere kinderen mogen niet alleen geld inzamelen, maar uiteraard wel met u samen! Potentiële gevers weten dit vaak te waarderen. Wat gebeurt er met het ingezamelde geld? Al het geld dat tijdens de collecteweek wordt ingezameld komt Natuurmonumenten ten goede. Natuurmonumenten besteedt dit niet aan één bepaald project of natuurgebied. Omdat er voor veel verschillende natuurgebieden geld nodig is, wordt de collecteopbrengst over deze natuurgebieden verdeeld. Waar kan ik mijn collectebus ophalen? De coördinator zorgt ervoor dat alle materialen, die een collectant nodig heeft om te collecteren, worden verspreid. Hij/zij zal u bellen of en om een afspraak te maken voor het ophalen van de collectebus. Moet ik iedere dag in de collecteweek collecteren? Een collectant collecteert net zo lang en zo vaak als hij/zij dat zelf wilt. Natuurmonumenten is blij met ieder uurtje dat een collectant kan en wil collecteren. Sommige mensen gaan een paar avonden de huizen in hun buurt langs, anderen gaan een paar uurtjes achter elkaar. De collectant bepaalt zelf wanneer en hoe lang hij/zij wil collecteren. Alle beetjes helpen! Mag ik samen met iemand anders gaan collecteren? Natuurlijk mag dit! Het is bovendien vaak gezelliger om met een familielid, buurvrouw of man of vriend(in) te gaan. Is het niet gevaarlijk om in het donker te collecteren? De beste tijd om te collecteren is tussen 17 uur en 20 uur, omdat dan de meeste mensen thuis zijn. Veel mensen gaan in hun eigen straat en omgeving langs de deuren. Dit werkt vaak prettig, omdat de mensen u kennen. Als een collectant liever niet alleen s avonds de straat op gaat, kan hij/zij samen met iemand gaan of alleen overdag. De zaterdag is ook een goede dag om te collecteren. Moet ik perse in mijn eigen straat collecteren? In overleg met de wijkcoördinator kan aangegeven worden waar men graag wil collecteren en hoe lang. 14

15 NOTITIES 15

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 01 april t/m 06 april 2013 1 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Wie is uw eerste aanspreekpunt?...4 Taken en planning...5 Voor de collecte...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2015 2

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Alvast bedankt voor uw hulp!... 3 1. De collecteorganisatie... 4 2. Planning... 5 3. Toelichting op de administratie en materialen... 7 3.1 Collectevoorbereiding... 7 3.2

Nadere informatie

Handleiding. Collecte. Amnesty International

Handleiding. Collecte. Amnesty International Handleiding Collecte Amnesty International 1 1. Algemeen Over Amnesty International Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2016 2

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2016 2 Voorkant Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Alvast bedankt voor uw hulp!...4 1. De collecteorganisatie...5 2. Planning...6 3. Toelichting op de administratie en materialen...8 3.1 Collectevoorbereiding...

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen

Nadere informatie

handleiding collecte diabetesfonds.nl

handleiding collecte diabetesfonds.nl handleiding collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het regelen van uw collecte. Een eenvoudig computerprogramma met alle informatie van en over uw

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het regelen van uw collecte. Een computerprogramma met alle informatie over uw collectanten. Wat

Nadere informatie

Handleiding Collecteverdubbelaar

Handleiding Collecteverdubbelaar Handleiding Collecteverdubbelaar versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte, collecteverdubbelaar Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 verdubbelaar@brandwondenstichting.nl

Nadere informatie

Contactgegevens en belangrijke adressen

Contactgegevens en belangrijke adressen Contactgegevens en belangrijke adressen Voor al uw vragen, het opvragen van lijsten en formulieren en het doorgeven van mutaties Email aan het collecteteam: Telefonisch via ledenservice: www.natuurmonumenten.nl

Nadere informatie

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud 1. Algemeen Collecteweb Het is voor het Diabetes Fonds heel belangrijk dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van Collecteweb, ons online

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Tellen Voordat

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het overzichtelijk regelen van uw collecte. Dit is ons computerprogramma met alle informatie over

Nadere informatie

Handleiding. Collecte. Amnesty International

Handleiding. Collecte. Amnesty International Handleiding Collecte Amnesty International 1 1. Algemeen Over Amnesty International Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden versie 1.1 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2015

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2015 Handleiding Collectematerialen Bestellen 205 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (025) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl . Collectematerialen

Nadere informatie

Handleiding voor de collecte coördinator

Handleiding voor de collecte coördinator Handleiding voor de collecte coördinator Stichting Hartekind Zaandam, augustus 2017 Versie 1.2 pag. 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. De collecteweek 4 3. Jouw werk als collecte coördinator

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Tellen Voordat

Nadere informatie

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen versie 1.01 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl

Nadere informatie

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 2016

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 2016 Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 06 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 9, Beverwijk (05) 7 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl . ORCA ORCA staat

Nadere informatie

Collecteprotocol SCP Inhoud

Collecteprotocol SCP Inhoud Collecteprotocol SCP Inhoud 1. Voorwoord 2. Doelstellingen 3. Randvoorwaarden 4. Verklarende woordenlijst 5. Algemene eisen 5.1 Organisatie 5.2 Centraal meldpunt 5.3 Inzet promotoren 5.4 Inzet collecteleiders

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte

Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte In deze financiële handleiding vindt u de benodigde stappen voor de financiële afwikkeling van de collecte. Een deel vindt u ook terug in de algemene handleiding.

Nadere informatie

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. www.nsgk.nl

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. www.nsgk.nl NSGK Collecte Handleiding voor de organisator www.nsgk.nl NSGK-collecte Handleiding voor de organisator Versie 2, 2013 Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan de organisatie van de NSGK-collecte in uw

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016 Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Collectematerialen

Nadere informatie

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator.

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. NSGK Collecte Handleiding voor de organisator www.nsgk.nl NSGK-collecte Handleiding voor de organisator Versie 3, 2016 Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan de organisatie van de NSGK-collecte in uw

Nadere informatie

Ondersteuning Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunt u altijd contact zoeken met uw regio/stadscoördinator. Schroom niet om te bellen!

Ondersteuning Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunt u altijd contact zoeken met uw regio/stadscoördinator. Schroom niet om te bellen! COLLECTEHANDLEIDING Voorwoord Deze collectehandleiding is voor u, als collecteleider of wijkhoofd, beschikbaar met de noodzakelijke (achtergrond)informatie over alle zaken die met het Epilepsiefonds en

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen

Handleiding Collectematerialen Bestellen Handleiding Collectematerialen Bestellen versie 1.01 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen Handleidingen

Nadere informatie

1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte Werving collectanten 2

1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte Werving collectanten 2 INHOUDSOPGAVE 1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte 1 2. Werving collectanten 2 3. Verdeling collectegebied 4 3.1 Omvang van de collecte 4 3.2 Stratenplan 4 3.3 Collecteren in het stadscentrum 4 4. Perscontacten

Nadere informatie

HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE?

HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE? HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE? 2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 1 Inleiding 5 2 De Maag Lever Darm Stichting 5 2.1 Wat doet de Maag Lever Darm Stichting? 5 2.2 Wat gebeurt er met het opgehaalde geld?

Nadere informatie

Handleiding collecte. 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49

Handleiding collecte. 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49 Handleiding collecte 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49 inhoud Handleiding collecte Alzheimer Nederland Postbus 2077 3800 CB Amersfoort T 033-303 25 02 info@alzheimer-nederland.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten April 2016 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Menu - Vrijwilligers

Nadere informatie

collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte voor coördinatoren

collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte voor coördinatoren voor coördinatoren collectegids voor coördinatoren 2016 03 collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte 03 2 Omslagfoto: Luc van Base- en

Nadere informatie

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5)

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5) Hierbij verklaar ik (ondergetekende/schenker) dat ik periodiek een gift schenk aan Stichting De Luisterpost Bralectah (LPB media). 1. Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige gift van: (jaarbedrag

Nadere informatie

Handleiding Collecteportaal

Handleiding Collecteportaal Handleiding Collecteportaal Met CollectePortaal kunt u zelf de vrijwilligersgegevens bijhouden. Hierdoor heeft u de regie in eigen handen. Daarnaast bespaart u de Maag Lever Darm Stichting kostbare tijd.

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Handleiding collecte

Handleiding collecte Handleiding collecte 1 Alzheimer Nederland Postbus 183 3980 CD BUNNIK T 030-659 69 00 F 030-659 69 01 info@alzheimer-nederland.nl www.alzheimer-nederland.nl CBF-keurmerk Alzheimer Nederland is in het bezit

Nadere informatie

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers Toolkit werven en behouden van vrijwilligers WERVEN Jaarlijks moeten nieuwe collectanten geworven worden om de collectanten die stoppen te vervangen. Daarnaast is de optelsom eenvoudig: hoe meer collectanten,

Nadere informatie

Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening. Meld uw storting vooraf aan

Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening. Meld uw storting vooraf aan Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag Makkelijk, efficiënt en snel Stap 1. Aanmelden Als ondernemer maakt u gebruik van Verpakt Storten

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds Gehandicaptensport Januari 2017 Inhoudsopgave BEGRIPPEN - 3 - HOE KOM IK IN HET SYSTEEM? - 4 - Snelkoppeling maken op het bureaublad - 4 - UITLEG PER FUNCTIE

Nadere informatie

Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Inhoud Voorwoord Collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Hoe is de Anjeractie georganiseerd? De voorbereiding Collectemateriaal

Nadere informatie

Handleiding. Collectecoördinatoren. Amnesty International

Handleiding. Collectecoördinatoren. Amnesty International Handleiding voor Collectecoördinatoren Amnesty International 1 t/m 7 maart 2015 1 Inhoudsopgave INLEIDING HANDLEIDING COLLECTE... 3 CONTACTGEGEVENS... 4 TAKEN PER MAAND (CHECKLIST)... 5 WERKEN MET WIJKHOOFDEN

Nadere informatie

Collecte Gids Handleiding voor organisatoren

Collecte Gids Handleiding voor organisatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor organisatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan

Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Makkelijk, efficiënt en snel Als ondernemer maakt u gebruik van verpakt storten

Nadere informatie

Handleiding. Verpakt Storten

Handleiding. Verpakt Storten Handleiding Verpakt Storten Verpakt Storten Als ondernemer stort u regelmatig contant geld. Wij willen dit zo gemakkelijk mogelijk voor u maken. In deze handleiding leggen we u stap voor stap uit hoe Verpakt

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

colletegids 13 t/m 25 februari 2017 Tips en uitleg Buitenspelen is geen luxe maar noodzaak

colletegids 13 t/m 25 februari 2017 Tips en uitleg Buitenspelen is geen luxe maar noodzaak colletegids 13 t/m 25 februari 2017 Tips en uitleg Buitenspelen is geen luxe maar noodzaak 03 2 inleiding Fantastisch dat je deelneemt aan de Jantje Beton Collecte Wist je dat 1 op de 5 kinderen niet of

Nadere informatie

Collecte Gids Handleiding voor coördinatoren / organisatoren

Collecte Gids Handleiding voor coördinatoren / organisatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren / organisatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds Gehandicaptensport April 2017 Inhoudsopgave BEGRIPPEN - 3 - HOE KOM IK IN HET SYSTEEM? - 4 - Snelkoppeling maken op het bureaublad - 4 - UITLEG PER FUNCTIE

Nadere informatie

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SCP op 14 september 2007 SECRETARIAAT: KEIZERSGRACHT 317, 1016

Nadere informatie

HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS. Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE

HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS. Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE Inhoud 1 OVER ZOA 3 1.1 Keurmerk & certificering 3 1.1.1 CBF Keurmerk 3 1.1.2 ANBI Keurmerk 3 1.1.3 ISO gecertificeerd 3 1.2 Over de collecte 3

Nadere informatie

Geef om vrijheid Amnesty international collecteweek. 6 t m 12 februari 2011 www.amnesty.nl

Geef om vrijheid Amnesty international collecteweek. 6 t m 12 februari 2011 www.amnesty.nl Geef om vrijheid Amnesty international collecteweek 6 t m 12 februari 2011 www.amnesty.nl HANDLEIDING COLLECTE Beste coördinator, De zomer is voorbij, de bladeren beginnen te vallen en de dagen worden

Nadere informatie

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker Parochie Heilige Geest Hoofdstraat 58 5121 JG Rijen Telefoon: 0161-222833 E-mail: bestuur@parochieheiligegeest.nl Website: www.parochieheiligegeest.nl Kerken: Maria Magdalena Rijen en Anna Molenschot Overeenkomst

Nadere informatie

Draaiboek Goede Doelen Week Well versie 20100505

Draaiboek Goede Doelen Week Well versie 20100505 Draaiboek Goede Doelen Week Well versie 20100505 1. Inleiding In navolging van andere dorpen in Noord-Limburg ontstond in 2009 het plan om te komen tot een gezamenlijke collecte van goede doelen in Well.

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Deze handleiding is geldig vanaf 1 oktober 2017. De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar ing.nl of bel met uw ING contactpersoon.

Nadere informatie

Collectematerialen 2016. Collectweek: 6 t/m 11 juni

Collectematerialen 2016. Collectweek: 6 t/m 11 juni Collectematerialen 2016 Collectweek: 6 t/m 11 juni In dit overzicht vindt u de collectematerialen voor 2016. Per onderdeel vindt u een afbeelding en een korte omschrijving. Als u vragen hebt over de collectematerialen,

Nadere informatie

Voorwoord: Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld? Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?...7

Voorwoord: Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld? Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?...7 Collecte Longfonds (voorheen Astma Fonds) Inhoud Voorwoord:... 2 1. Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld?....3 2. Voorbereiding: begin op tijd! 5 3. Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?....7

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Onze bijzondere voorwaarden: persoonlijke, telefonische en online diensten In onze bijzondere voorwaarden geven wij u informatie over de wijze van onze dienstverlening. Hierbij geven

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. administratie WMO Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Handboek Collecte Voor de collectecoördinatoren van het Rode Kruis

Handboek Collecte Voor de collectecoördinatoren van het Rode Kruis Beste collectecoördinatoren, Dit handboek is speciaal voor u, de collectecoördinator, samengesteld. Wij hopen dat het u tot steun zal zijn bij de organisatie van de landelijke collecteweek van het Rode

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Overdragen toeslagrechten

Gebruikershandleiding Overdragen toeslagrechten Gebruikershandleiding Overdragen toeslagrechten Inleiding...2 Startpagina...3 Overdracht invoeren...4 Toeslagrechten...5 Ondertekening...6 Ontvangstbevestiging...7 1 Inleiding Dienst Regelingen, oktober

Nadere informatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Hebt u een nier of lever gedoneerd en hebt u daardoor onkosten gemaakt? Dan kunt u bij ons een vergoeding vragen

Nadere informatie

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan herzien door het Algemeen Bestuur van SCP op 18 juni 2010 SECRETARIAAT: JAMES WATTSTRAAT 100, 1097 DM

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Artikelen die je wilt retourneren die zijn gekocht op VD.nl of in één van onze winkels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Artikelen die je wilt retourneren die zijn gekocht op VD.nl of in één van onze winkels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: RETOURNEREN Retourvoorwaarden winkel en online Artikelen die je wilt retourneren die zijn gekocht op VD.nl of in één van onze winkels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Retourneren binnen 30 dagen

Nadere informatie

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op "Voltooien" klikt.

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op Voltooien klikt. Veelgestelde vragen Bestellen Op welke manieren kan ik bestellen bij HandyHeater.be? Hier op www.handyheater.be kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag online uw bestelling plaatsen. Plaats eenvoudig

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Handleiding voor het organiseren van de collecte

Handleiding voor het organiseren van de collecte Handleiding voor het organiseren van de collecte Handleiding collecte Alzheimer Nederland Postbus 2077 3800 CB Amersfoort T 033-303 25 02 info@alzheimer-nederland.nl www.alzheimer-nederland.nl 2013 Alzheimer

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

IK VOEL ME BETER DOOR JOU! HANDLEIDING MS COLLECTE. COLLECTE-COÖRDINATOR. MSCOLLECTE.NL

IK VOEL ME BETER DOOR JOU! HANDLEIDING MS COLLECTE. COLLECTE-COÖRDINATOR. MSCOLLECTE.NL IK VOEL ME BETER DOOR JOU! HANDLEIDING MS COLLECTE. COLLECTE-COÖRDINATOR. MSCOLLECTE.NL 1 INHOUD Wat te doen in september / oktober 6 Wat te doen in 2 e week van november 8 Wat te doen in de week voor

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis 2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2014 Datum van ingang: 1 november 2014 Inleiding Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS!

SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS! SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS! ALEX VAN DER ZOUWEN -KRAANTJE PAPPIE- AMBASSADEUR NATIONAAL MS FONDS HANDLEIDING MS COLLECTE COLLECTE-COÖRDINATOR HET NATIONAAL MS FONDS HELPT MENSEN MET MS VERDER

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie