Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden"

Transcriptie

1 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251)

2 algemeen Handleidingen De Brandwonden Stichting biedt u per onderdeel van de landelijke collecte een aparte handleiding aan. Zo kunt u snel en eenvoudig, zodra u enige uitleg nodig hebt, de juiste informatie downloaden en inzien. Hieronder staan de beschikbare handleidingen: Handleiding Collectantenbestand en Collectantenbladen Een uitgebreide uitleg over hoe u met ORCA uw collectantenbestand kunt inzien en onderhouden, en hoe de collectantenbladen werken. Handleiding Collectematerialen Bestellen Een uitleg over hoe u met ORCA de materialen kunt bestellen en op welke wijze de materialen worden geleverd. Handleiding Collecteverdubbelaar Een mooie manier om uw opbrengst te verhogen! Een uitleg over hoe u sponsors kunt vinden voor uw collecte. Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden Een uitgebreide uitleg over de strikte regels betreffende het tellen en storten van de collecteopbrengst en het invullen van de digitale afrekenstaat in ORCA. Deze handleidingen kunt u downloaden op Nog vragen? Vindt u in onze handleidingen geen antwoord op uw vragen, neem dan contact op met de landelijke collecte-administratie: (0251) ,

3 algemeen Checklist Organisator [] Collectematerialen besteld? Vul voor 15 juni het digitale bestelformulier in via ORCA. Bestellen voor 15 juni is belangrijk zodat wij voor de vakantieperiode weten dat niemand vergeten is te bestellen en wij eventueel extra materialen kunnen inkopen. Zo garanderen wij dat u op tijd uw materialen in huis hebt. [] Collectematerialen in huis? Uiterlijk de tweede week van september leveren wij de collectematerialen. Controleer altijd direct na ontvangst of u de juiste materialen hebt ontvangen en of er niets ontbreekt. [] Stratenplan gemaakt? Maak ongeveer drie weken voor de collecte een indeling van de straten. Maak de route die uw collectanten lopen niet te groot. Neem als richtlijn 75 á 100 adressen per collectant. [] Collectanten benaderd? Benader ongeveer drie weken voor de collecte uw collectanten en spreek af waar zij gaan collecteren. Spreek ook af wanneer en op welke wijze de collectanten hun materialen ontvangen. Bekijk in ORCA het actuele overzicht van uw collectanten: zelfs in de laatste week kunnen er nog nieuwe collectanten in uw locatie bijkomen. [] Collectematerialen bij de collectant? Zorg dat de collectanten een week van te voren de collectematerialen (collectebus met legitimatie, huisaan-huis kaartjes) in huis hebben. Spreek met de collectanten af wanneer, waar en op welke wijze de materialen weer bij u terugkomen. Er mag alleen gecollecteerd worden in onze collecteweek. [] Collectebus retour ontvangen? Ontvang zo snel mogelijk na de collecte de collectebussen retour. Open de bussen in het bijzijn van minimaal één andere teller (géén familielid), tel per collectant het geld en noteer het getelde bedrag op het collectantenblad. Laat de tweede teller per collectant op het collectantenblad zijn/haar handtekening plaatsen. Bewaar alle collectantenbladen minimaal één jaar. Tip: Haal zo snel mogelijk het legitimatiebewijs en de te lopen route van de collectebus; deze stickers zijn nu nog makkelijk te verwijderen. De logosticker mag blijven zitten, die is ook volgend jaar weer geldig. [] Geld gestort? Stort het collectegeld liefst direct, maar uiterlijk 15 november op rekeningnummer van de Brandwonden Stichting. Bewaar het stortingsbewijs minimaal zeven jaar. [] Afrekenstaat ingevuld? Vul uiterlijk 15 november de digitale afrekenstaat in via ORCA. Stuur bonnetjes van eventuele onkosten in de retourenvelop samen met de declaratieverklaring naar de landelijke collecteadministratie. Deze kosten dient u alvast in uw digitale afrekenstaat te vermelden. [] Collectantengegevens bijgewerkt? Werk de gegevens van uw collectanten bij via ORCA. U heeft er profijt van als alle gegevens juist en compleet zijn, zo staan de gegevens goed op het collectantenblad. [] Bedankkaartje verstuurd? Breng uw collectanten op de hoogte van de collecteopbrengst middels een bedankkaartje met daarop de opbrengst van de betreffende collectant en de totale opbrengst binnen uw locatie.

4 De Geldstroom Als organisator bent u verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken rond de geldstroom. Zodra de collectebussen bij u worden ingeleverd, dienen alle handelingen volgens protocol te verlopen. Dit wijzigt soms. Lees daarom ieder jaar deze handleiding goed door! De handleiding bestaat uit drie delen: - Tellen, het aannemen van de bussen en de inhoud handmatig tellen - Storten, de collecteopbrengst bij de Rabobank storten op rekening van de Brandwonden Stichting - Verantwoorden, het bijhouden van de financiële administratie met name de afrekenstaat Rekeningnummer van de collecte-rekening van de Brandwonden Stichting: Nog vragen? Vindt u in deze handleiding geen antwoord op uw vragen, neem dan contact op met de landelijke collecte-administratie: (0251) , 4

5 1. Tellen Voordat uw collectanten de straat op gaan, ontvangen zij van u een collectebus. Deze collectebus dient altijd te zijn verzegeld. Dit kan met een borging (1) of sluitzegel (2). Werkt u met intekenlijsten, dan is dit uiteraard niet van toepassing. 1.1 Geld ontvangen Na de collecte neemt u de collectebussen weer in. Controleer altijd of de borging (1) danwel sluitzegel (2) nog onbeschadigd is. Zijn deze wél beschadigd, zonder geldige reden, neem dan contact op met de landelijke collecte-administratie (0251) Samen met u overleggen we dan de eventueel te nemen stappen. Laat de borging of sluitzegel intact tot u met een tweede teller de bussen kunt openen Tellen: altijd met z n tweeën! Voor de meeste organisatoren het spannendste moment: Wat is er in uw locatie opgehaald? Verbreek de borging of sluitzegel pas als u gaat tellen, in het bijzijn van minimaal één andere teller. Deze teller mag geen familielid zijn. Elke bus moet dus door twee mensen geteld worden! Vaak is de collectant ook nieuwsgierig naar de opbrengst, het is daarom handig om samen met de collectant het geld te tellen. Vermissing of diefstal Bij vermissing, diefstal of roof van geld dient u, als collecteorganisator, altijd zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Informeer in dit geval ook altijd direct de landelijke collecteadministratie: (0251)

6 Bij het tellen gebruikt u het telbriefje op het collectantenblad van de betreffende collectant. U vult op dit telbriefje in ieder geval het totaalbedrag in. Beide tellers zetten na het tellen van de bus hun naam en handtekening op het collectantenblad. Per collectant heeft u dus uiteindelijk een totaal (handmatig geteld) bedrag en twee namen en handtekeningen van de tellers op het betreffende collectantenblad. Deze bladen zijn de basis van uw administratie en dient u minimaal 1 jaar te bewaren 1.3 Buitenlands geld Buitenlandse biljetten zijn welkom! Ook oude biljetten van de Europese landen die zijn overgegaan op de Euro, kunnen we nog steeds inwisselen. Treft u een buitenlands of oud Europees biljet aan, dan kunt u die in een envelop sturen naar de Brandwonden Stichting: Nederlandse Brandwonden Stichting Landelijke Collecte Antwoordnummer VC Beverwijk U hoeft deze biljetten niet in uw administratie op te nemen. De waarde is koers-afhankelijk en de biljetten worden in één keer ingeleverd, dus niet per locatie. Munten hoeft u niet op te sturen, deze kunnen niet meer ingewisseld worden. Papiergeld Let op dat er geen papiergeld in de bus achterblijft. Eventueel buitenlands geld (geen munten) kunt u per post opsturen naar de Brandwonden Stichting. 6

7 2. Storten Het storten van geld mag alleen volgens het protocol. Het is onder geen beding toegestaan collectegeld via een eigen rekening te storten! Het collectegeld dient vóór 15 november gestort te zijn. Een samenvatting van dit hoofdstuk Storten ontvangt u op papier bij uw bestelling van de collectematerialen en is als bijlage Stappenplan Storten Collectegeld bij deze handleiding toegevoegd. 1.1 Alleen storten bij een Rabobank Alle collecterende fondsen hebben een overeenkomst met de Rabobank. Hierdoor vergoedt de Rabobank de gemaakte bankkosten, zodat storten voor ons gratis is. Daarom vragen wij u met klem alleen bij een Rabobank te storten. Neem circa twee weken van tevoren contact op met een plaatselijke Rabobank om een afspraak te maken voor het afstorten van het collectegeld. Op deze manier kunt u afstemmen wanneer en op welke locatie u van een CDS-geldtelmachine (stortingsapparaat) gebruik kunt maken. Niet ieder filiaal heeft een stortingsapparaat. Met de Rabobank is afgesproken dat het bankpersoneel zo weinig mogelijk ondersteuning verleent. Uiteraard is dit erg afhankelijk van uw plaatselijke bank. Ondervindt u problemen om een goede afspraak te maken? Neem dan contact op met de landelijke collecte-administratie: (0251) Wij nemen dan contact op met Rabobank Nederland en/of de plaatselijke bank. 1.2 Naar de bank Pas nadat u het collectegeld met twee personen hebt geteld gaat u naar de betreffende Rabobank. Neem, naast het collectegeld, de volgende zaken mee naar de bank: Het formulier Stappenplan Storten Collectegeld (bijlage) met o.a. het rekeningnummer waarop gestort moet worden. Uw locatiecode. Het beste noteert u deze alvast op het formulier Stappenplan Storten Collectegeld, zodat u de code altijd bij de hand hebt. Een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Uw bankpas (pinpas). Dit hoeft geen pas van de Rabobank te zijn. Eventueel kunt ook de Rabobank-brief gericht aan de medewerkers van de lokale Rabobank meenemen. Deze brief is als bijlage bij deze handleiding toegevoegd. Bankkosten Per storting wordt er door de Rabobank 8,00 bankkosten in rekening gebracht. Dit tarief is landelijk afgesproken. Na de collecte ontvangt de Brandwonden Stichting het totaalbedrag aan stortingskosten retour van de Rabobank! 7

8 1.3 Storten op rekeningnummer Volg de instructie op het stortingsapparaat. U zult uw bankpas moeten gebruiken en uw pincode moeten intoetsen om te kunnen storten. Dit is een wettelijke maatregel, zodat geen grote sommen geld anoniem van hand tot hand kunnen gaan. Geef bij de storting aan dat het geld moet worden gestort op rekeningnummer Geef bij de storting als kenmerk uw locatiecode zónder letter ervoor mee. Sommige apparaten kennen een maximum te storten bedrag. Stort dan gerust in meerdere keren. Bewaar van elke storting het stortingsbewijs! Dit bewijs dient u minimaal zeven jaar in uw administratie te bewaren. 1.4 Onkosten We maken onderscheid in twee soorten kosten. Stortingskosten De Rabobank rekent per storting 8,- kosten. Deze kosten haalt de bank automatisch van het gestorte bedrag af. Achteraf doneert de Rabobank deze kosten weer aan de Brandwonden Stichting. De stortingskosten krijgen we dus retour! Door u gemaakte kosten Maakt u voor de collecte kosten, zoals bijvoorbeeld telefoon-, porto-, benzinekosten en/of de huur van collectebussen, dan mogen deze kosten tezamen nooit meer dan een zeer klein deel van uw collecteopbrengst vormen. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd vooraf uw regiovertegenwoordiger om toestemming vragen. U kunt alle onkosten direct aftrekken van uw collecteopbrengst. De door u gemaakte kosten geeft u aan op de decalartieverklaring. Deze getekende verklaring stuurt u samen met de bijbehorende bonnetjes in de antwoordenvelop naar de landelijke collecteadministratie. Te weinig geteld? Een apparaat zal bijna altijd een ander bedrag tellen dan u handmatig hebt geteld. Dat is normaal. U hoeft dit niet te melden. Soms is het verschil echter groot, bijvoorbeeld meer dan 50,-. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de plaatselijke Rabobank waar u hebt gestort. Een foutje van het tel- en stortingsapparaat kunnen zij (vaak enkele dagen later) herstellen. Mocht dit gebeuren, meld het voor de zekerheid dan ook bij de landelijke collecte-administratie: (0251)

9 3. ORCA Vanaf dit jaar ontvangt u geen papieren afrekenstaat meer, maar kunt u digitaal verantwoorden via ons Online Realtime collecte-administratie (ORCA). 3.1 Inloggen bij ORCA ORCA is een speciaal ontwikkelde website en u kunt ORCA dus gewoon via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) bezoeken. ORCA vindt u via: orca.brandwondenstichting.nl U komt dan in onderstaand scherm Vul uw inlognaam in, dat is uw adres zoals dat bij ons bekend is (1). Vul daarna uw wachtwoord in (2) en klik vervolgens op de rode knop Inloggen (3). 3.2 Wachtwoord vergeten? Klik dan op de link Wachtwoord vergeten (4). Er verschijnt onderstaand schermpje. Vul opnieuw uw adres in (5) en klik op de rode knop OK (6). U ontvangt dan het wachtwoord per

10 4. Verantwoorden Als organisator verantwoordt u de collecte via een digitale afrekenstaat. Hierin geeft u aan hoeveel geld er is opgehaald, met wie u heeft geteld en hoeveel geld er is overgemaakt op de collecterekening van de Brandwonden Stichting. In dit hoofdstuk leest u hoe u dit kunt doen. 4.1 Digitale afrekenstaat Na het inloggen bent u in het hoofdscherm van ORCA. U kunt altijd terug naar dit hoofdscherm door de knop Home in de rode balk (1). In het hoofdscherm staan nieuwtjes en links naar bijvoorbeeld de handleidingen. Om naar de bestelmodule te gaan, klikt u in de linker kolom op Afreklenstaten (2). 2 1 U ziet dan een overzicht van de vorige afrekenstaten van uw locatie. Op dit moment passen we de digitale afrekenstaten aan. In oktober, na de collecte kunt u pas een nieuwe afrekenstaat maken. Vanaf dat moment vindt in deze handleiding hoe dit in zijn werk gaat. 10

11 Bijlagen 11

12 Stappenplan Storten Collectegeld Storten van geld mag alleen via onderstaande procedure. Het is onder geen beding toegestaan collectegeld via een eigen rekening te storten! 1. Neem circa twee weken van tevoren contact op met de plaatselijke Rabobank om een afspraak te maken (datum + tijd) voor het afstorten van het collectegeld. Op deze manier kunt u afstemmen wanneer en op welke locatie u van een CDS-geldtelmachine (stortingsapparaat) gebruik kunt maken. Met de Rabobank is afgesproken dat hierbij geen tot zo weinig mogelijk ondersteuning wordt verleend door bankpersoneel. Overboekingen aan de balie vinden niet plaats. 2. Tel eerst zelf het collectegeld met twee personen en noteer het totaalbedrag op de (digitale) afrekenstaat onder totaal geteld. 3. Neem de volgende zaken mee naar de bank: Dit formulier met de o.a. het rekeningnummer waarop gestort moet worden. Uw locatiecode. Noteer deze alvast hier : Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Uw bankpas (pinpas). Dit hoeft geen pas van de Rabobank te zijn. Eventueel kunt ook de Rabobank-brief gericht aan de medewerkers van de lokale Rabobank meenemen. Deze vindt u in de handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden op 4. Stort het collectegeld op rekeningnummer Geef bij deze storting een kenmerk mee. Dit is de locatiecode zonder de letter ervoor! 6. Noteer de uitkomst van de telling door de automaat op de (digitale) afrekenstaat bij stortingsbedrag. Noteer de bankkosten ( 8,00 per storting) bij kosten bank. Als u de collecteopbrengst in meer dan één keer afstort, maak dan per storting een aparte digitale afrekenstaat aan. 7. Neem na het afstorten uw stortingsbewijs in ontvangst. Vermeld hierop uw locatiecode en bewaar het stortingsbewijs minimaal zeven jaar. Mocht het collectegeld in meerdere keren gestort zijn, dan is het van groot belang om alle stortingsbewijzen te bewaren!

13 Extra informatie Bankkosten Per storting wordt er door de Rabobank 8,00 in rekening gebracht. Het tarief is landelijk afgesproken en hier kan lokaal niet van worden afgeweken. Na de collecte ontvangt de Brandwonden Stichting het totaalbedrag aan stortingskosten centraal retour van de Rabobank! Identificatieplicht Regelgeving schrijft voor dat vastgelegd moet worden wie de aanbieder is van een storting, de zogenaamde identificatieplicht. Zorg er daarom voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt! Handleiding Een uitgebreide handleiding Tellen, storten en verantwoorden kunt u terugvinden op Het is belangrijk dat u deze handleiding goed doorleest! In de handleiding staat ook de brief gericht aan de medewerker van de lokale Rabobank, die u eventueel kunt meenemen bij het afstorten. Veel succes en hartelijk dank voor uw medewerking! ----

14

15 15

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Tellen Voordat

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden versie 1.1 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2016 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Tellen Voordat

Nadere informatie

Handleiding Collecteverdubbelaar

Handleiding Collecteverdubbelaar Handleiding Collecteverdubbelaar versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte, collecteverdubbelaar Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 verdubbelaar@brandwondenstichting.nl

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen

Handleiding Collectematerialen Bestellen Handleiding Collectematerialen Bestellen versie 1.01 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen Handleidingen

Nadere informatie

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen versie 1.01 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2015

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2015 Handleiding Collectematerialen Bestellen 205 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (025) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl . Collectematerialen

Nadere informatie

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016

Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016 Handleiding Collectematerialen Bestellen 2016 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Collectematerialen

Nadere informatie

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 2016

Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 2016 Handleiding Collectantenbestand & Collectantenbladen 06 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 9, Beverwijk (05) 7 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl . ORCA ORCA staat

Nadere informatie

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het regelen van uw collecte. Een computerprogramma met alle informatie over uw collectanten. Wat

Nadere informatie

handleiding collecte diabetesfonds.nl

handleiding collecte diabetesfonds.nl handleiding collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het regelen van uw collecte. Een eenvoudig computerprogramma met alle informatie van en over uw

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud 1. Algemeen Collecteweb Het is voor het Diabetes Fonds heel belangrijk dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van Collecteweb, ons online

Nadere informatie

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl

Handleiding Collecte. diabetesfonds.nl Handleiding Collecte diabetesfonds.nl 1 Handleiding Collecte Inhoud Collecteweb Gebruik Collecteweb voor het overzichtelijk regelen van uw collecte. Dit is ons computerprogramma met alle informatie over

Nadere informatie

Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte

Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte Financiële handleiding Diabetes Fonds Collecte In deze financiële handleiding vindt u de benodigde stappen voor de financiële afwikkeling van de collecte. Een deel vindt u ook terug in de algemene handleiding.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2015 2

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Alvast bedankt voor uw hulp!... 3 1. De collecteorganisatie... 4 2. Planning... 5 3. Toelichting op de administratie en materialen... 7 3.1 Collectevoorbereiding... 7 3.2

Nadere informatie

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 26 augustus t/m 31 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Contactgegevens...4 Checklist...5 Augustus...6 Na de collecte.....7

Nadere informatie

Collecte Gids Handleiding voor coördinatoren / organisatoren

Collecte Gids Handleiding voor coördinatoren / organisatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren / organisatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij.

Nadere informatie

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 01 april t/m 06 april 2013 1 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Wie is uw eerste aanspreekpunt?...4 Taken en planning...5 Voor de collecte...7

Nadere informatie

Collecteprotocol SCP Inhoud

Collecteprotocol SCP Inhoud Collecteprotocol SCP Inhoud 1. Voorwoord 2. Doelstellingen 3. Randvoorwaarden 4. Verklarende woordenlijst 5. Algemene eisen 5.1 Organisatie 5.2 Centraal meldpunt 5.3 Inzet promotoren 5.4 Inzet collecteleiders

Nadere informatie

Handleiding. Collecte. Amnesty International

Handleiding. Collecte. Amnesty International Handleiding Collecte Amnesty International 1 1. Algemeen Over Amnesty International Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele

Nadere informatie

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator.

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. NSGK Collecte Handleiding voor de organisator www.nsgk.nl NSGK-collecte Handleiding voor de organisator Versie 3, 2016 Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan de organisatie van de NSGK-collecte in uw

Nadere informatie

Handleiding collecte

Handleiding collecte Handleiding collecte 1 Alzheimer Nederland Postbus 183 3980 CD BUNNIK T 030-659 69 00 F 030-659 69 01 info@alzheimer-nederland.nl www.alzheimer-nederland.nl CBF-keurmerk Alzheimer Nederland is in het bezit

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten April 2016 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Menu - Vrijwilligers

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE?

HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE? HOE ORGANISEER IK DE COLLECTE? 2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 1 Inleiding 5 2 De Maag Lever Darm Stichting 5 2.1 Wat doet de Maag Lever Darm Stichting? 5 2.2 Wat gebeurt er met het opgehaalde geld?

Nadere informatie

Ondersteuning Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunt u altijd contact zoeken met uw regio/stadscoördinator. Schroom niet om te bellen!

Ondersteuning Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunt u altijd contact zoeken met uw regio/stadscoördinator. Schroom niet om te bellen! COLLECTEHANDLEIDING Voorwoord Deze collectehandleiding is voor u, als collecteleider of wijkhoofd, beschikbaar met de noodzakelijke (achtergrond)informatie over alle zaken die met het Epilepsiefonds en

Nadere informatie

Handleiding Plexus Portal

Handleiding Plexus Portal Handleiding Plexus Portal Update juni 2015 Belangrijke gegevens Het Collectebureau is bereikbaar tijdens kantoortijden via 033-3032661 (vanaf 29 juni 2015 tot eind november 2015) Of mail naar: collecte@alzheimer-nederland.nl

Nadere informatie

Handleiding voor de collecte coördinator

Handleiding voor de collecte coördinator Handleiding voor de collecte coördinator Stichting Hartekind Zaandam, augustus 2017 Versie 1.2 pag. 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. De collecteweek 4 3. Jouw werk als collecte coördinator

Nadere informatie

Handleiding Collecteportaal

Handleiding Collecteportaal Handleiding Collecteportaal Met CollectePortaal kunt u zelf de vrijwilligersgegevens bijhouden. Hierdoor heeft u de regie in eigen handen. Daarnaast bespaart u de Maag Lever Darm Stichting kostbare tijd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2016 2

Inhoudsopgave. Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten Collecte 2016 2 Voorkant Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Alvast bedankt voor uw hulp!...4 1. De collecteorganisatie...5 2. Planning...6 3. Toelichting op de administratie en materialen...8 3.1 Collectevoorbereiding...

Nadere informatie

Handleiding collecte. 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49

Handleiding collecte. 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49 Handleiding collecte 011681-Alzheimer Collecte handleiding.indd 1 03-06-13 09:49 inhoud Handleiding collecte Alzheimer Nederland Postbus 2077 3800 CB Amersfoort T 033-303 25 02 info@alzheimer-nederland.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds Gehandicaptensport April 2017 Inhoudsopgave BEGRIPPEN - 3 - HOE KOM IK IN HET SYSTEEM? - 4 - Snelkoppeling maken op het bureaublad - 4 - UITLEG PER FUNCTIE

Nadere informatie

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. www.nsgk.nl

NSGK Collecte. Handleiding voor de organisator. www.nsgk.nl NSGK Collecte Handleiding voor de organisator www.nsgk.nl NSGK-collecte Handleiding voor de organisator Versie 2, 2013 Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan de organisatie van de NSGK-collecte in uw

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds Gehandicaptensport Januari 2017 Inhoudsopgave BEGRIPPEN - 3 - HOE KOM IK IN HET SYSTEEM? - 4 - Snelkoppeling maken op het bureaublad - 4 - UITLEG PER FUNCTIE

Nadere informatie

1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte Werving collectanten 2

1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte Werving collectanten 2 INHOUDSOPGAVE 1. De Bartiméus Sonneheerdt collecte 1 2. Werving collectanten 2 3. Verdeling collectegebied 4 3.1 Omvang van de collecte 4 3.2 Stratenplan 4 3.3 Collecteren in het stadscentrum 4 4. Perscontacten

Nadere informatie

collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte voor coördinatoren

collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte voor coördinatoren voor coördinatoren collectegids voor coördinatoren 2016 03 collectegids Tips en uitleg voor coördinatoren bij het organiseren van uw plaatselijke Jantje Beton Collecte 03 2 Omslagfoto: Luc van Base- en

Nadere informatie

Voorwoord: Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld? Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?...7

Voorwoord: Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld? Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?...7 Collecte Longfonds (voorheen Astma Fonds) Inhoud Voorwoord:... 2 1. Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld?....3 2. Voorbereiding: begin op tijd! 5 3. Hoe kunt u een (nieuwe) collectant vinden?....7

Nadere informatie

HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS. Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE

HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS. Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE HANDLEIDING HUIS-AAN-HUIS Apeldoorn 15 juni 2014 COLLECTE Inhoud 1 OVER ZOA 3 1.1 Keurmerk & certificering 3 1.1.1 CBF Keurmerk 3 1.1.2 ANBI Keurmerk 3 1.1.3 ISO gecertificeerd 3 1.2 Over de collecte 3

Nadere informatie

1. Wat is WIS Collect? Inloggen Het startscherm Het plaatsen van een bestelling in de factuurlijst... 5

1. Wat is WIS Collect? Inloggen Het startscherm Het plaatsen van een bestelling in de factuurlijst... 5 WIS Collect Handleiding gebruiker Inhoud 1. Wat is WIS Collect?... 2 2. Inloggen... 3 3. Het startscherm... 3 4. Het plaatsen van een bestelling in de factuurlijst... 5 5. Betaling via ideal... 7 6. Betaling

Nadere informatie

Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Handleiding voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Inhoud Voorwoord Collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Hoe is de Anjeractie georganiseerd? De voorbereiding Collectemateriaal

Nadere informatie

WIS Collect Handleiding gebruiker

WIS Collect Handleiding gebruiker WIS Collect Handleiding gebruiker versie d.d. 23 juli 2013 Inhoud 1. Wat is WIS Collect?... 2 2. Inloggen... 3 3. Het startscherm... 4 4. Het plaatsen van een bestelling in de factuurlijst... 6 5. Betaling

Nadere informatie

Handleiding. Collecte. Amnesty International

Handleiding. Collecte. Amnesty International Handleiding Collecte Amnesty International 1 1. Algemeen Over Amnesty International Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty

Nadere informatie

Mijn PGB handleiding

Mijn PGB handleiding Mijn PGB handleiding Maak uw keuze door middel van een muisklik op één van de onderstaande onderwerpen. U kunt na afloop van iedere uitleg terug naar deze pagina door te klikken op terug naar home pagina

Nadere informatie

Handleiding voor het organiseren van de collecte

Handleiding voor het organiseren van de collecte Handleiding voor het organiseren van de collecte Handleiding collecte Alzheimer Nederland Postbus 2077 3800 CB Amersfoort T 033-303 25 02 info@alzheimer-nederland.nl www.alzheimer-nederland.nl 2013 Alzheimer

Nadere informatie

Contactgegevens en belangrijke adressen

Contactgegevens en belangrijke adressen Contactgegevens en belangrijke adressen Voor al uw vragen, het opvragen van lijsten en formulieren en het doorgeven van mutaties Email aan het collecteteam: Telefonisch via ledenservice: www.natuurmonumenten.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Digipass scherm. Logincode genereren. Bevestigingscode genereren. Digipass aan of uitzetten. Correctie toets GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS

Digipass scherm. Logincode genereren. Bevestigingscode genereren. Digipass aan of uitzetten. Correctie toets GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS De digipass is een soort rekenmachine die na het ingeven van de PIN-code een tijdelijk login-code berekent welke maar 1 keer te gebruiken is (One Time Password). Met deze

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

Neo-Klassicistisch Wonen Friesland. gaat online op: ook voor gebruikers zonder. internet aansluiting! Uw gebruikers naam: Uw wachtwoord:

Neo-Klassicistisch Wonen Friesland. gaat online op: ook voor gebruikers zonder. internet aansluiting! Uw gebruikers naam: Uw wachtwoord: Neo-Klassicistisch Wonen Friesland gaat online op: ook voor gebruikers zonder internet aansluiting! Uw gebruikers naam: Uw wachtwoord: Handleiding pastoriewoning.nl Pagina 1 van 19 A B C D E F G H I Q

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Handleiding Uw gegevens

Handleiding Uw gegevens opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Uw gegevens Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 25052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Aanmelden via de

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Mijn PGB handleiding

Mijn PGB handleiding Mijn PGB handleiding Maak uw keuze door middel van een muisklik op één van de onderstaande onderwerpen. U kunt na afloop van iedere uitleg terug naar deze pagina door te klikken op terug naar home pagina

Nadere informatie

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen maart 2015 Mississippidreef 83 Postbus 9300 3506 GH Utrecht T 030 236 11 36 F 030 236 11 72 saltro@saltro.nl www.saltro.nl ING Bank 68

Nadere informatie

Korte samenvatting van de bijgevoegde handleiding. Middelburg, 3 november Betreft: oudertevredenheidspeiling. Geachte ouder(s) /verzorger(s),

Korte samenvatting van de bijgevoegde handleiding. Middelburg, 3 november Betreft: oudertevredenheidspeiling. Geachte ouder(s) /verzorger(s), Middelburg, 3 november 2014 Betreft: oudertevredenheidspeiling Geachte ouder(s) /verzorger(s), Op de algemene informatieavond heeft u kunnen vernemen dat wij een oudertevredenheidsonderzoek willen uitvoeren.

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Stichting Collectenplan. Collecteprotocol. Afspraken en richtlijnen over collecteren in Nederland

Stichting Collectenplan. Collecteprotocol. Afspraken en richtlijnen over collecteren in Nederland Stichting Collectenplan Collecteprotocol Afspraken en richtlijnen over collecteren in Nederland SCP 22-1-2015 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 2 2. Doelstelling van het collecteprotocol... 3 3. Randvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS

GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS De digipass is een soort rekenmachine die na het ingeven van de pincode een tijdelijk logincode berekent welke maar 1 keer te gebruiken is (One Time Password). Met deze

Nadere informatie

Online bestellen bij Langerak de Jong

Online bestellen bij Langerak de Jong Online bestellen bij Langerak de Jong www.langerakdejong.nl Augustus 2015 Inhoudsopgave online bestellen bij Langerak de Jong 1. Aanmelden voor online bestellen... 3 2. Inloggen... 5 3. De bestelsite...

Nadere informatie

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1 Stap-voor-stap handleiding Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1. Ga naar de nieuwe website: huisartsenpraktijkbaarlo.uwartsonline.nl 2. Klik op de knop Inloggen. 3. Klik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan

Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen aangesloten bij Stichting Collecteplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SCP op 14 september 2007 SECRETARIAAT: KEIZERSGRACHT 317, 1016

Nadere informatie

Collecte Gids Handleiding voor organisatoren

Collecte Gids Handleiding voor organisatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor organisatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect Rabo Corporate Connect Log in op Rabo Corporate Connect 1. Ga naar www.rabobank.com/corporateconnect* 2. Klik op de knop Inloggen. U komt nu op de inlogpagina

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille...

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 1 1. Inhoud... 2 2. Algemeen... 3 2.1 Technische benodigdheden... 3 2.2 wettelijk kader... 3 3. Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 4 Stap 1: aanvraag van toegang tot de website... 4 Elektronische

Nadere informatie

Samen sterker 4875 GOOD THRU

Samen sterker 4875 GOOD THRU Handleiding Moneycard Samen sterker 4875 GOOD THRU Start gebruik Moneycard U heeft een Moneycard en bijbehorende pincode in twee gesloten enveloppen ontvangen. U kunt uw Moneycard nu direct gebruiken samen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

ECR-Nederland BV Handleiding website 18-04-2012 - Versie ECR-01 Index

ECR-Nederland BV Handleiding website 18-04-2012 - Versie ECR-01 Index ECR-Nederland BV Handleiding website 18-04-2012 - Versie ECR-01 Index 1. ALGMEEN 1.1. Menustructuur 2 1.1.1. Gebruikersmenu balk 2 1.1.2. Hoofdmenu balk 2 1.2. De Catalogus 2 1.3. Zoeken 3 2. INLOGACCOUNT

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Handleiding online urenregistratie voor werknemers

Handleiding online urenregistratie voor werknemers Handleiding online urenregistratie voor werknemers Versie: 1.7 Versiedatum: 01-03-2015 Inleiding Het online urenportaal van Worktrans is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect Rabo Corporate Connect Versie januari 2017 Log in op Rabo Corporate Connect 1. Ga naar www.rabobank.com/corporateconnect* 2. Klik op de knop Inloggen. U komt

Nadere informatie

Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening. Meld uw storting vooraf aan

Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening. Meld uw storting vooraf aan Nieuw: uw contante geld dezelfde werkdag Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag Makkelijk, efficiënt en snel Stap 1. Aanmelden Als ondernemer maakt u gebruik van Verpakt Storten

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Inloggen op het cliëntportaal... 2 3. Mijn Afspraken... 4 4. Mijn Dossier... 6 5. Mijn Berichten... 8 6. Mijn Gegevens... 9 7.

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Aanvragen schoolaccount portal Centrale Eindtoets

Aanvragen schoolaccount portal Centrale Eindtoets Aanvragen schoolaccount portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling. Beste ouder(s)/verzorger(s), Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor ouders is een schoolorganisatie niet altijd eenvoudig te overzien. Enerzijds is er de school waarin wij als

Nadere informatie

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Betalen Als je een boodschap doet of bijvoorbeeld een trui koopt, moet je afrekenen. Betalen kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank neemt u mee in de stappen die u doorloopt bij het aanvragen van een OHRA lijfrenterekening. Lees het hele aanvraagproces door of klik op de stap

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen mei 2016 Mississippidreef 83 Postbus 9300 3506 GH Utrecht T 030 236 11 36 F 030 236 11 72 saltro@saltro.nl www.saltro.nl ING Bank 68 16

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding Bestelmodule Platform P. 1. Introductie. Versie 1.0 november 2007

Handleiding Bestelmodule Platform P. 1. Introductie. Versie 1.0 november 2007 Handleiding Bestelmodule Platform P Versie 1.0 november 2007 1. Introductie Wat kan je doen met de bestelmodule? Met de bestelmodule kun je regulier drukwerk bestellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Deze handleiding is geldig vanaf 1 oktober 2017. De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar ing.nl of bel met uw ING contactpersoon.

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor jeugddienst Ninove. Deze handleiding helpt je verder in

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie