Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Oktober 2009 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Eenoudergezin 1 is een relatief recent begrip dat binnen de vernieuwde definitie van de hedendaagse gezinsstructuur kadert. Deze definitie onderscheidt drie grote gezinsgroepen : het traditionele gezin (kerngezin), het eenoudergezin en het nieuw samengestelde gezin. Eenoudergezinnen kunnen uit drie situaties ontstaan. In de eerste plaats is er het overlijden van een van de ouders. Een aantal decennia geleden kwamen de meeste eenoudergezinnen uit een sterfgeval van een partner voort. Daarnaast zijn er de koppels die uiteengaan of scheiden. De spectaculaire stijging van het aantal alleenstaande ouders na een scheiding heeft sinds de jaren negentig voor een vermenigvuldiging van het aantal eenoudergezinnen gezorgd. Tot slot zijn er de alleenstaande moeders die hun kinderen alleen opvoeden, hetzij omdat ze daar bewust voor hebben gekozen, hetzij als gevolg van een ongewenste zwangerschap of omdat de vader het kind bij de geboorte niet heeft erkend. Het Brussels Gewest telt proportioneel een groter aantal eenoudergezinnen. In de meeste gevallen gaat het om een alleenstaande moeder met kinderen. Eenoudergezinnen lopen echter een groter risico op armoede. Ter illustratie bedraagt de kans om in de armoede te verzeilen 36% bij eenoudergezinnen, tegen 9% bij koppels met één kind 2. Een scheiding lijkt een aanzienlijke impact te hebben op het inkomen en de levensomstandigheden 3. Het doel van deze samenvattende nota is om een statistisch kader te creëren dat het mogelijk maakt om een profiel van de eenoudergezinnen te schetsen en meer bepaald hun positie op de arbeidsmarkt te onderzoeken. De eenoudergezinnen in het Belgische en Brusselse demografische landschap Kwantitatieve voorstelling van de eenoudergezinnen In dit gedeelte onderzoeken we eerst de verhouding van de eenoudergezinnen ten opzichte van alle huishoudens (alleenstaanden, paren zonder kinderen, paren met kinderen en eenoudergezinnen) en vervolgens de verhouding van de eenoudergezinnen ten opzichte van alle gezinnen (uitsluitend paren met kinderen en eenoudergezinnen) in de drie gewesten van het land. Het doel is om te voorkomen dat de omvang van het fenomeen zou worden geminimaliseerd doordat de oververtegenwoordiging van alleenstaanden in het Brussels Gewest de verhoudingen zou kunnen vertekenen. In 2008 vertegenwoordigden de eenoudergezinnen huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een Brussels huishouden op tien bestaat uit een alleenstaande moeder met kinderen en 3% van de huishoudens uit een alleenstaande vader met kinderen. Een vergelijking met de andere gewesten leert ons dat het Brussels Gewest verhoudingsgewijs meer eenoudergezinnen telt dan het Vlaams Gewest (12,0%), maar minder dan het Waals Gewest (17,1%). Dit resultaat dient echter genuanceerd te worden, aangezien er onder de Brusselse huishoudens in vergelijking met de andere gewesten meer alleenstaanden zijn.

2 Tabel 1: Verdeling volgens type huishouden per gewest op 1 januari 2007 (%) BHG VG WG België Vaders met ongehuwde kinderen % vaders onder de eenoudergezinnen 22,5 31,9 28,0 29,3 % vaders met kinderen ten opzichte van het totaal 3,1 3,8 4,8 4,1 Moeders met ongehuwde kinderen % moeders onder de eenoudergezinnen 77,5 68,1 72,0 70,7 % moeders met kinderen ten opzichte van het totaal 10,8 8,2 12,3 9,8 Totaal eenoudergezinnen % van de totale huishoudens 14,0 12,0 17,1 13,9 Totaal huishoudens Bron: FOD-ADSEI, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 14,0% van alle huishoudens (met inbegrip van de alleenstaanden en de paren zonder kinderen). Wanneer we echter alleen naar de gezinnen kijken (paren met kinderen, eenoudergezinnen) bedraagt hun aandeel 33,7%. Daarmee nemen zij in het Brussels Gewest een veel belangrijkere plaats in dan in het Waals Gewest (28,1%) en vooral dan in het Vlaams Gewest (19,1%) 4. Tabel 2: Aandeel van de eenoudergezinnen onder de huishoudens met kinderen in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) BHG VG WG AW % AW % AW % Tweeoudergezinnen , , ,9 Eenoudergezinnen , , ,1 Huishoudens met kinderen , , ,0 Bron: CBGS, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Twee hypotheses zouden het grote aandeel van dit type huishouden in het Brussels Gewest kunnen verklaren. a. De levenloop van de huishoudens en het zoeken naar een aangepaste omgeving aan hun behoeften Het is waarschijnlijk dat het Brussels Gewest als groot stedelijk centrum op een bepaald moment in de levensloop een toevluchtsoord wordt voor deze gezinnen. Een studie die de beweegredenen van de migratie uit en naar de grote steden heeft onderzocht 5, heeft aangetoond dat deze migratie voornamelijk door de levensloop wordt ingegeven. Jonge huishoudens met een gemiddeld inkomen die een gezin willen stichten, verlaten het Brussels Gewest om een woning in de rand van Brussel te betrekken die op dat moment betaalbaar is en aan de noden van een jong gezin is aangepast. Na een scheiding of een overlijden keren deze gezinnen, intussen eenoudergezinnen, terug naar de stad. Verschillende redenen kunnen hun terugkeer naar de stad verklaren. Ten eerste is er de behoefte om de verplaatsingstijd tussen de werkplek, de school en de woonplaats te verminderen en het voordeel van de nabijheid van diensten en handelszaken. Daarbij voegt zich de nood aan een woning die aan de nieuwe gezinssituatie is aangepast. Na een scheiding opteren veel alleenstaande ouders opnieuw voor de huur van een woning in de stad, in tegenstelling tot de aankoop van een eigen gezinswoning in een groene omgeving 6. 2 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3 b. Het verschil tussen het officiële en het reële statuut van de gezinnen De sociale voordelen die huishoudens met het statuut van eenoudergezin genieten verhoogde kinderbijslag, hogere werkloosheidsuitkering voor alleenstaanden met kinderen ten laste, tarief voor de crèche berekend op één inkomen enz. kunnen huishoudens met een laag inkomen, die talrijker zijn in het Brussels Gewest 7, ertoe brengen om zich zo op te geven zelf als dit niet (of niet meer) het geval is. Grafiek 1 : Evolutie van het aandeel van de eenoudergezinnen in alle huishoudens volgens gewest op 1 januari 2008 (%) 20% 15% 10% 5% 0% 11,2% 10,6% 7,7% BHG VG WG 17,1% 14,0% 12,0% Bron: FOD Economie ADSEI, berekeningen Observatorium voor de Werkgelegenheid Evolutie van het aantal eenoudergezinnen We zien dat het aantal eenoudergezinnen in de drie gewesten met de jaren toeneemt. In het Brussels Gewest waren er eenoudergezinnen in 1991 en in 2007, wat overeenkomt met een verhoging van 30%. Het aandeel van de eenoudergezinnen in alle huishoudens is er gestegen van 10,6% in 1991 tot 14,0% in De meeste eenoudergezinnen bestaan uit een moeder en haar kinderen (77,5%). Niettemin blijkt het aantal alleenstaande vaders toe te nemen. Tussen 1991 en 2007 is hun aandeel gegroeid van 18,5% tot 22,5%. Misschien heeft dit deels te maken met de nieuwe wetgeving inzake echtscheidingen die de voorrang geeft aan co-ouderschap. Grafiek 2 : Evolutie van het aandeel van de eenoudergezinnen in alle huishoudens in het Brussels Gewest volgens geslacht (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 81,5% 18,5% vaders moeders 77,5% 22,5% Bron: FOD Economie ADSEI, berekeningen Observatorium voor de Werkgelegenheid Profiel van de eenoudergezinnen In het Brussels Gewest heeft 69,0% van de huishoudens geen kinderen, 20,6% zijn paren (gehuwd of ongehuwd) met kinderen en 10,4% bestaat uit één ouder die zijn kind alleen opvoedt 8. Tabel 3 verdeelt de huishoudens met kinderen naar het aantal kinderen per huishouden. In 60% van de gevallen hebben eenoudergezinnen één kind ten laste. Minder dan een derde van de eenoudergezinnen heeft twee kinderen. Daarentegen telt 13,1% van de eenoudergezinnen drie of meer kinderen, tegen 25,9% van de tweeoudergezinnen. Grafiek 3 : Verdeling volgens type huishouden in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) Tweeoudergezinnen 20,6% Eenoudergezinnen 10,4% Huishoudens zonder kinderen 69,0% Bron: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3

4 Tabel 3: Verdeling van de huishoudens met kinderen naar het aantal kinderen in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) AW % Tweeoudergezin ,0 1 kind ,2 2 kinderen ,9 3 of meer kinderen ,9 Eenoudergezin (alleenstaande moeder of vader) met kinderen ,0 1 kind ,8 2 kinderen ,1 3 of meer kinderen ,1 Totaal huishoudens met kinderen Bron: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 4: Verdeling van de Brusselse huishoudens met kinderen, van wie het jongste kind jonger dan 3 jaar is op 1 januari 2003 (%) Paren met kinderen Totaal van de huishoudens (met minstens een kind < 3 jaar) Paren (gehuwd of niet) ,2 Eenoudergezinnen ,3 Totaal huishoudens met kinderen ,2 Bron: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid % De leeftijd van de kinderen speelt een grote rol. Een eenoudergezin met een of meerdere jongeren of adolescenten krijgt niet met dezelfde problemen te maken als een alleenstaande ouder met een of meerdere jonge kinderen. De leeftijd van de kinderen heeft meer bepaald een belangrijke invloed op de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen (zie verder in grafiek 5). Onder de huishoudens met kinderen heeft 28,2% van de paren (gehuwde of ongehuwde) met kinderen minstens een kind jonger dan drie jaar. Bij de eenoudergezinnen is dat 13,3%. Een recente studie naar nieuw samengestelde gezinnen 9 op basis van gegevens die door middel van een enquête gedurende elf opeenvolgende jaren bij een representatieve steekproef van huishoudens in België werden verzameld, geeft ons een inzicht in het studieniveau van eenoudergezinnen en stelt ons in staat om een vergelijking te maken met de zogenaamde klassieke gezinnen. Grafiek 4 toont aan dat het studieniveau van Belgische eenoudergezinnen lager is dan dat van tweeoudergezinnen. Ten opzichte van deze laatste zijn de eenoudergezinnen oververtegenwoordigd in de categorie lager onderwijs en lager secundair onderwijs, iets oververtegenwoordigd in de groep hoger secundair en ondervertegenwoordigd in de groep hoger onderwijs. Grafiek 4 : Verdeling van de Belgische eenoudergezinnen volgens studieniveau (%) 45% 40% 35% Eenoudergezinnen Tweeoudergezinnen 39,9% 38,2% 34,2% 30% 27,5% 25% 20% 21,0% 21,5% 15% 10% 5% 11,1% 6,6% 0% Lager onderwijs Lager secundair onderwijs Hoger secundair onderwijs Hoger onderwijs Bron: Koning Boudewijnstichting (2008), Het kind in een nieuw samengesteld gezin, gegevens PSBH 10 4 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

5 Kader: Ruimtelijke verdeling van de eenoudergezinnen in het Brussels Gewest Elk type huishouden volgt zo zijn eigen vestigingscriteria. De huishoudens met kinderen vestigen zich bij voorkeur in de wijken van de tweede kroon, in tegenstelling tot de alleenwonenden. Hun keuze wordt ingegeven door verscheidene factoren, waaronder het gezinsinkomen. Men zou kunnen verwachten dat de eenoudergezinnen (kaart 1) in dezelfde wijken zouden wonen als de klassieke gezinnen (kaart 2). Niettemin blijken de eenoudergezinnen sterker versnipperd te zijn, terwijl de tweeoudergezinnen duidelijker in het zuiden en in de gemeenten van de tweede kroon zijn gevestigd. Dat zij niet overwegend in het gebied van de arme halve maan van de achtergestelde buurten wonen, heeft te maken met het feit dat in de buurten met een hoog aantal niet-europese migranten, ondanks de lage socio-economische status, het aantal alleenstaande moeders met kinderen niet boven het gewestelijk gemiddelde komt 11. De vaststelling dat de spreiding van de eenoudergezinnen niet hetzelfde patroon volgt als die van de klassieke gezinnen, die duidelijk sterker aanwezig zijn in de welvarende zuidoostelijke sectoren, kan ook aan de migraties na een echtscheiding worden gelinkt 12. Sommige buurten waar we hoge concentraties aan eenoudergezinnen tellen, vallen samen met sociale woonwijken 13. Kaart 1: Kaart 2: Eenoudergezinnen in het Brussels Gewest (%) Gezinnen in het Brussels Gewest (%) Bron: MBHG-BISA (gegevens 2004), kaarten: Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5

6 Toegang van de eenoudergezinnen tot de arbeidsmarkt Deelname van de eenoudergezinnen aan de arbeidsmarkt De aanwezigheid van kinderen zorgt voor veranderingen in het leven van een huishouden. Dit is vooral zo op professioneel gebied door een geringere mogelijkheid tot deelname aan de arbeidsmarkt. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in grafiek 5, die de werkgelegenheidsgraad per type huishouden volgens de al dan niet aanwezigheid van kinderen weergeeft. Een eerste vaststelling is dat de werkgelegenheidsgraad sterk daalt bij mannen en vrouwen die er alleen voor komen te staan. Vervolgens is er een opvallend verschil in werkgelegenheidsgraad tussen vaders en moeders en afhankelijk van het aantal kinderen. Terwijl de werkgelegenheidsgraad bij de moeders naargelang van het aantal kinderen daalt, doet zich bij de vaders het omgekeerde voor. Zo zien we dat de werkgelegenheidsgraad bij alleenwonende vrouwen zelfs hoger is dan bij alleenstaande mannen (70,5% tegen 64,4%), maar daalt zodra zij een huishouden gaan vormen (68,3%). Deze dalende tendens houdt aan, in verhouding tot het aantal kinderen in het huishouden. Bij de mannen nemen we het tegenovergestelde waar. Hun werkgelegenheidsgraad neemt met meer dan 10% toe zodra zij tot een huishouden gaan behoren en blijft parallel met het aantal kinderen groeien. Alleen bij mannen die met een partner samenleven en minstens drie kinderen hebben, daalt de werkgelegenheidsgraad lichtjes tot 73,1%, komende van 80,2% voor samenwonende mannen met twee kinderen, wat meteen ook de hoogste mannelijke werkgelegenheidsgraad is. Een vergelijking van de werkgelegenheidsgraad tussen eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen leert ons dat de werkgelegenheidsgraad bij ouders, zowel mannen als vrouwen, die hun kind(eren) alleen opvoeden, beduidend lager is. Bij de mannen valt de werkgelegenheidsgraad terug van 78,2% voor samenwonende mannen met één kind tot 57,4% voor mannen die hun kind alleen grootbrengen. Bij de vrouwen heeft 62,3% van de samenwonende moeders met één kind een job, tegen 50,8% bij de moeders die hun kind alleen opvoeden. Zoals ook bij de andere types huishoudens het geval is, daalt de werkgelegenheidsgraad onder alleenstaande moeders verder wanneer er kinderen bijkomen. Bij alleenstaande vaders neemt de werkgelegenheid daarentegen toe wanneer het aantal kinderen ten laste stijgt. Grafiek 5 : Werkgelegenheidsgraad van de 25- tot 44-jarigen naargelang het type huishouden in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) Alleenstaand 70,5% 64,4% Samenwonend zonder kinderen 68,3% 75,7% Samenwonend met 1 kind Samenwonend met 2 kinderen 62,3% 59,7% 78,2% 80,2% Samenwonend met 3 of meer kinderen 37,1% 73,1% Eenoudergezin met 1 kind 50,8% 57,4% Vrouwen Eenoudergezin met 2 of meer kinderen 40,9% 62,0% Mannen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bron: Steunpunt WSE, (toepassing 11 van de KSZ 2004), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 6 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 Grafiek 6 geeft duidelijk weer dat de leeftijd van de kinderen een sterke invloed heeft op de aanwezigheid van eenoudergezinnen op de arbeidsmarkt, en dan vooral wat de vrouwen betreft. De impact van de leeftijd van de kinderen op de werkgelegenheidsgraad is nog meer uitgesproken bij moeders die twee of meer kinderen alleen opvoeden. Als we de leeftijd van de kinderen in aanmerking nemen, dan stellen we vast dat de werkgelegenheidsgraad daalt van 42,1% bij eenoudergezinnen met één jong kind (< 3 jaar) tot slechts 26,5% bij eenoudergezinnen met minstens twee kinderen. Bij vaders die hun kinderen alleen grootbrengen, lijkt de leeftijd geen effect te hebben. Immers, hoe jonger het kind, hoe minder mogelijkheid de moeders hebben om aan de arbeidsmarkt deel te nemen, en dit zeker wanneer zij alleen voor de opvoeding van de kinderen en de zorg voor het huishouden instaan. Aangezien de aanwezigheid van ouders met jonge kinderen op de arbeidsmarkt afhankelijk is van de toegang tot de kinderopvang-diensten (crèches en kinderopvang) zal het tekort aan opvangstructuren (crèches en buitenschoolse opvang) in het Brussels Gewest en het daaruit volgende gebrek aan plaatsen waarschijnlijk een rol spelen. Voor een alleenstaande moeder die voltijds wil werken, blijven er heel wat praktische zaken te regelen. De vrouwelijke werkgelegenheidsgraad wordt beïnvloed door de leeftijd van de kinderen in het huishouden. Grafiek 6 : Werkgelegenheidsgraad bij alleenstaande ouders tussen 25 en 44 jaar volgens de leeftijd van het jongste kind in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) Eenoudergezin met 2 of meer kinderen < 3 jaar 3-5 jaar 6-11 jaar >= 12 jaar 26,5% 37,5% 46,7% 59,4% 54,4% 58,2% 64,4% 64,6% < 3 jaar 42,1% 61,2% Eenoudergezin met 1 kind 3-5 jaar 6-11 jaar >= 12 jaar 49,0% 54,9% 53,2% 57,4% 55,5% 55,3% Vrouwen Mannen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bron: Steunpunt WSE, (toepassing 11 van de KSZ 2004), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7

8 Grafiek 7 toont de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen tussen de 25 en de 44 van wie het jongste kind nog geen drie jaar is. We leiden hieruit af dat de situatie van de vrouwen, zodra zij kinderen hebben, in de drie gewesten gelijk is, ondanks de verschillen die inherent zijn aan de typische gewestelijke conjunctuur. Hun werkgelegenheidsgraad neemt systematisch af wanneer er meer kinderen komen. Bij de eenoudergezinnen zien we hetzelfde fenomeen: hun werkgelegenheidsgraad ligt duidelijk lager dan bij de andere types huishoudens. Grafiek 7 : Werkgelegenheidsgraad van de vrouwen tussen 25 en 44 jaar van wie het jongste kind jonger dan 3 jaar is volgens het type huishouden in de drie gewesten op 1 januari 2004 (%) 90% 80% 80,5% 82,7% 75,6% 77,8% BHG VG WG 70% 60% 50% 40% 30% 20% 65,0% 67,3% 59,2% 51,4% 68,7% 30,1% 54,9% 45,1% 62,1% 42,1% 39,4% 42,1% 26,5% 21,7% 10% 0% Geen kinderen Samenwonend met 1 Samenwonend met 2 Samenwonend met 3 Eenoudergezin met 1 Eenoudergezin met 2 kind kinderen of meer kinderen kind of meer kinderen Bron: Steunpunt WSE, (toepassing 11 van de KSZ 2004), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Arbeidsregime van de eenoudergezinnen Een Europese studie naar ouderschap en werkgelegenheid heeft zich gebogen over de impact van de aanwezigheid van jonge kinderen op de werkgelegenheid van de ouders in 24 Europese landen 14. Uit de resultaten blijkt dat het moederschap in een aantal landen een negatief effect heeft op de werkgelegenheid bij vrouwen in termen van deeltijds werk en inactiviteit. Het vaderschap daarentegen werkt de werkgelegenheid in de hand, maar heeft geen duidelijk effect op het aantal werkuren. De verminderde deelname van moeders aan de arbeidsmarkt is een gevolg van het feit dat een aantal van hen moeite heeft om gezins- en beroepsleven te combineren. Wanneer slechts één persoon de volledige zorg voor het huishouden moet dragen, vormt de organisatie een nog groter probleem (de tijd besteed aan verplaatsingen, de afhankelijkheid van de openingsuren van de opvangstructuren ). Deeltijds werk kan dan een oplossing bieden, tijdelijk of blijvend, om de dagelijkse taken te bolwerken. Voor alleenstaande ouders is dit vaak het enige alternatief. Zij hebben echter maar één inkomen en de verlaging ervan vergroot hun financiële kwetsbaarheid. 8 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9 Grafiek 8 illustreert de verschillen in deeltijds werk tussen de huishoudens volgens het geslacht. Net zoals in de studie die de effecten van het ouderschap op de werkgelegenheid onderzocht, neemt het aandeel van het deeltijds werk bij vrouwen toe naargelang het aantal kinderen stijgt. Bij de mannen zien we het omgekeerde: minder mannen gaan deeltijds werken wanneer zij een gezin starten en vader worden, behalve wanneer zij er alleen voor staan met een kind. Grafiek 8 : Verhouding van het deeltijds werk bij loontrekkenden volgens type huishouden en geslacht in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) Alleenstaand Samenwonend zonder kinderen 19,8% 15,3% 22,0% 12,7% Vrouwen Mannen Samenwonend met 1 kind 13,1% 34,9% Samenwonend met 2 kinderen 12,7% 45,4% Samenwonend met 3 kinderen 14,7% 56,1% Eenoudergezin met 1 kind 18,1% 32,9% Eenoudergezin met 2 of meer kinderen 10,3% 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: Steunpunt WSE, (toepassing 11 van de KSZ 2004), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Eenoudergezinnen en werkloosheid Een andere indicator voor de deelname van de huishoudens aan de arbeidsmarkt is de werkloosheidsgraad. Grafiek 9 toont aan dat de werkloosheidsgraad proportioneel met het aantal kinderen in een huishouden toeneemt, en dit vooral bij de vrouwen. Bij eenoudergezinnen ligt de werkloosheidsgraad systematisch hoger dan bij huishoudens die uit samenwonende partners met kinderen bestaan. Grafiek 9 : Werkloosheidsgraad per type huishouden en geslacht in het Brussels Gewest op 1 januari 2004 (%) Alleenstaand Samenwonend (zonder kinderen) 9,7% 10,0% 16,4 % 23,5% Vrouwen Mannen Samenwonend met 1 kind 10,4 % 14,1% Samenwonend met 2 kinderen 9,6% 15,8 % Samenwonend met 3 of meer kinderen 17,3% 28,1% Eenoudergezin met 1 kind 30,7% 36,1% Eenoudergezin met 2 of meer kinderen 26,1% 46,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Bron: Steunpunt WSE, (toepassing 11 van de KSZ 2004), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9

10 Een studie 15 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) heeft bewezen hoe moeilijk het voor een alleenstaande ouder is om een weinig betaalde job te aanvaarden. Een simulatie heeft uitgewezen dat het verschil tussen de hoogste werkloosheidsuitkering en het minimumloon voor een voltijdse baan miniem blijft. Bovendien zal het rechtstreekse effect, namelijk het maandelijkse nettoloon, voor een alleenstaande moeder die na een periode van werkloosheid (opnieuw) begint te werken niet altijd opwegen tegen de talrijke organisatorische problemen die de aanvaarding van een betrekking meebrengen. Naast het financiële aspect van de aanvaarding of niet van een weinig betaalde baan kan men ook niet voorbijgaan aan de neveneffecten van een nieuwe voltijdse job voor een eenoudergezin (kinderopvang, babysit, verplaatsingen naar de school ), en dit eens temeer wanneer de werkuren atypisch zijn (onregelmatige, onderbroken of aangepaste werkuren). Er werd reeds gezegd dat de deelname aan de arbeidsmarkt van ouders van jonge kinderen wordt bemoeilijkt door het tekort aan opvangstructuren (crèches en buitenschoolse opvang) in het Brussels Gewest. Dit is vooral het geval wanneer een ouder werkzoekende is. De voorwaarden voor het gebruik van deze structuren (voorlegging van een attest van de werkgever, kostprijs ) houden immers geen rekening met de specifieke situatie van werkzoekenden. In het algemeen geven crèches bij de inschrijving op de wachtlijsten voorrang aan personen die werken. Net om het inschakelingstraject van werkzoekenden van dergelijke obstakels vrij te maken, heeft ACTIRIS meerdere Kinderdagverblijven opgericht die uitsluitend voor werkzoekenden zijn bedoeld 16. Tot slot, wat de werkloosheidsduur betreft, kunnen we uit grafiek 10 opmaken dat, volgens de gegevens van de RVA 17, 71,8% van de werklozen die het statuut van alleenstaande ouder hebben langer dan 2 jaar werkloos blijft. Grafiek 10 : Langdurige werkloosheid (> 2 jaar) volgens type huishouden Alleenstaand 58,1% 59,7% Vrouwen Mannen Paren zonder kinderen 50,7% 50,5% Tweeoudergezinnen (minstens 1 kind) 56,6% 61,3% Eenoudergezinnen (minstens 1 kind) 66,9% 71,8% Totaal 58,9% 55,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Toepassing 11 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 2005, Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 10 Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11 Conclusie In deze synthesenota hebben wij getracht een profiel te schetsen van de eenoudergezinnen in het Brussels Gewest. In totaal zijn zij met z'n en vertegenwoordigen zij een derde van de huishoudens met kinderen (33,7%). Drie vierde van deze eenoudergezinnen (77,5%) bestaat uit een moeder die haar kinderen alleen grootbrengt. Tussen 1991 en 2007 is het aantal eenoudergezinnen met 30% toegenomen. De sociale realiteit is echter veel complexer geworden en is moeilijk in de statistieken te vatten. Koppels met kinderen wonen samen of gescheiden, de wettelijke verblijfplaats stemt niet altijd overeen met de werkelijke woon-plaats, bij co-ouderschap wonen de kinderen eigenlijk in twee huishoudens, Kortom, een eenoudergezin kan verschillende levensomstandigheden dekken, gaande van de werkloze moeder tot gegoede koppels voor wie co-ouderschap een comfortabele oplossing is. De statistieken tonen echter duidelijk dat, ondanks de verschillen in situatie en profiel, deze gezinnen het moeilijk hebben om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Dit geldt des te meer in het geval van alleenstaande moeders. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is de algemene vaststelling dat de werkgelegenheidsgraad daalt wanneer zij in een eenoudersituatie terechtkomen. Maar bij de moeders is dit fenomeen het meest verontrustend. Zodra zij een gezin stichten, gaat hun deelname aan de arbeidsmarkt erop achteruit. Bovendien wordt hun werkgelegenheidsgraad sterk beïnvloed door het aantal en vooral door de leeftijd van de kinderen. Hoe jonger het kind, hoe kleiner hun arbeidsparticipatie. Een grote hindernis vormt het tekort aan opvangplaatsen voor jonge kinderen in het Brussels Gewest. Bovendien weegt ook de typische man/vrouw-verdeling in het sociale leven, in het onderwijs en de opleidingen en nadien in de beroepen zwaar door op de gezinsorganisatie. Om diverse redenen kunnen vrouwen ertoe bewogen worden om hun werk geheel of gedeeltelijk op te geven zodat het huishouden goed kan draaien. Opnieuw werk vinden na een langere inactiviteitsperiode kan moeilijk blijken. Moeders die door een scheiding aan het hoofd van een eenoudergezin komen te staan, kunnen het bijgevolg bijzonder zwaar krijgen. Wanneer zij hun kinderen alleen moeten opvoeden, moeten zij opboksen tegen de nadelen die aan hun sociale rol evenals aan het nieuwe statuut van eenoudergezin zijn verbonden. Bibliografie DE CORTE et al. (2003), Studie naar de migratiebewegingen van en naar de grote steden in de drie Belgische gewesten in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie Grootstedenbeleid, uitgevoerd door VUB en Mens & Ruimte, Brussel. KONING BOUDEWIJNSTICHTING (2008), Het kind in een nieuw samengesteld gezin, Brussel, november MARON L. en MEULDERS D. (2008), Les effets de la parenté sur l emploi, Département d Economie Appliquée de l Université Libre de Bruxelles (DULBEA), Working Papers, nr Research Series, Brussel. BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID (2002), 10-jarig bestaan van het Kinderdagverblijf van de BGDA vzw. Opzet en perspectieven. OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN (2006), Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel- Hoofdstad, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID/ENIAC (2007), Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen. RKW (2008), Focus , Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief. RKW (2008), Focus , De eenoudergezinnen in België. Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 11

12 1 Er dient opgemerkt te worden dat de gebruikte bronnen niet altijd informatie over de leeftijd van de kinderen ten laste van het eenoudergezin verschaffen. Zo wordt ook een alleenstaande moeder of vader met een twintiger in huis als een eenoudergezin beschouwd. 2 FOD-ADSEI, SILC 2007: enquête naar de inkomens en levensomstandigheden in België en Europa. 3 In een koppel zijn er vaak twee inkomens en kunnen de vaste kosten (huurgeld, verwarming, elektriciteit, gas, vaste telefoon, zelfs wagen) door twee worden gedeeld. 4 In 2007 waren er volgens de gegevens van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, waarbij het CBGS werd ingelijfd, eenoudergezinnen in het Brussels Gewest. Zie Welzijnsbarometer op p. 11 van het Armoederapport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Corte et al. (2003), Studie naar de migratiebewegingen van en naar de grote steden in de drie Belgische gewesten in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie Grootstedenbeleid, uitgevoerd door VUB & Mens en Ruimte. 6 Idem. 7 In het Brussels Gewest ligt het mediaan inkomen per inwoner ( per jaar) lager dan in het Waals Gewest ( per jaar) en in het Vlaams Gewest ( per jaar). Bron: FOD - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Financiële statistieken. 8 De gegevens van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) hebben ons toegelaten om de bevolking in drie categorieën te verdelen: eenoudergezinnen, paren met kinderen (of tweeoudergezinnen) en huishoudens zonder kinderen. Zoals reeds gezegd in het deel dat gewijd is aan de beschrijving van de bronnen betreffende de typologie van de huishoudens (p.5), houdt dit Centrum, anders dan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ook rekening met de ongehuwde samenwonende paren, naast de gehuwde paren. Deze tekortkoming in de administratieve statistieken van de FOD-ADSEI resulteert in een overschatting van het aantal eenoudergezinnen (zie tabel 1: 14% in het Brussels Gewest). 9 Koning Boudewijnstichting, Het kind in een nieuw samengesteld gezin, november PSBH (Panel Studie van Belgische Huishoudens) of Gezinsdemografisch Panel. Website: 11 Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, p.40: kaart 3-06 Alleenstaande moeders (18-39 jaar), online beschikbaar. 12 Idem. 13 Idem. 14 MARON L. en MEULDERS D. (2008), Les effets de la parenté sur l emploi, Département d Economie Appliquée de l Université Libre de Bruxelles (DULBEA), Working Papers, nr Research Series. 15 Focus : Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief. 16 Zie Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007, ENIAC/Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, augustus Zie over dit thema eveneens de publicatie 10-jarig bestaan van het Kinderdagverblijf van de BGDA vzw, opzet en perspectieven van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, mei Er bestaan verschillende methodes om de werkloosheidsduur te berekenen. De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) volgt een andere methode dan de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (ACTIRIS, VDAB en Forem). Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Anspachlaan 65, 1000 Brussel rubriek Observatorium Verantwoordelijke uitgever: E. MEERT D/2009/57.47/8 - Brussel, Oktober 2009

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Herintredende vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 7 december 2015 Stéphane Thys Coördinator Directeur OVERZICHT - Inleiding - Het begrip herintredende

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

5. De inkomens. 1. Er is inkomen en inkomen

5. De inkomens. 1. Er is inkomen en inkomen 5. De inkomens 1. Er is inkomen en inkomen Benjamin WAYENS, Sophie VAN CUTSEM, Pierre MARISSAL, Julie CHARLES Institut de Gestion de l Environnement et d Aménagement du Territoire - ULB Het inkomen van

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing Statistieken De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld De combinatie werk en gezin, de arbeidsdeelname van jonge moeders, de socio-economische positie van eenoudergezinnen,... het verzamelen van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 2010/19 De leefvorm van bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 Martine Corijn D/2010/3241/451 Samenvatting In het Vlaamse Gewest nam tussen 1999 en 2007 het aandeel

Nadere informatie

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Perscommuniqué PERSCONFERENTIE VAN 19 MEI 2004 In het kader van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur 2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur Martine Corijn D/2011/3241/019 Inleiding FOD ADSEI-cijfers leidden tot de krantenkop Aantal

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/002 ADVIES NR. 15/01 VAN 13 JANUARI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid?

Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid? Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid? Bijdrage voor dialoogdag Europa nabij? Armoede en sociale uitsluiting

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2008-2 De eenoudergezinnen in België Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be Website: www.rkw.be

Nadere informatie

Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 2008

Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 2008 2/14 Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 199 en 28 Edith Lodewijckx D/2/3241/326 Vraagstelling Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen hebben ingrijpende

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008 Armoede in België Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België 2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België Martine Corijn D/2011/3241/020 Inleiding Het dalende aantal huwelijken en het stijgende aantal echtscheidingen maakt dat langdurende huwelijken soms minder

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening?

Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening? Gender, gezin en arbeid Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening? Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en Universiteit Antwerpen. 6 september 2007. Studiedag. In de loop

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING LE SECRETAIRE D ÉTAT À L INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ALGEMENE

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID OBSERVATOIRE BRUXELLOIS DE L EMPLOI Vrouwen op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 7 maart 2008 Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm - Sociaal-economisch profiel

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 3 april 2009 Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders De meest

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt in Brussel 38% van de vrouwen is niet-beroepsactief of werkzoekende

Vrouwen op de arbeidsmarkt in Brussel 38% van de vrouwen is niet-beroepsactief of werkzoekende Ondernemers zijn personen, eigenaars van een of meerdere ondernemingen, die een economische activiteit starten of ontwikkelen met de bedoeling waarde te generen, door middel van nieuwe producten, procedés

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

3. Dossier Armoede in Brussel : vaststellingen en evoluties 4

3. Dossier Armoede in Brussel : vaststellingen en evoluties 4 3. Dossier Armoede in Brussel : vaststellingen en evoluties 4 Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn publiceerde begin oktober 2010 het tweejaarlijks Brussels armoederapport. Het Brussels armoederapport

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

De Belgische gepensioneerden in kaart gebracht

De Belgische gepensioneerden in kaart gebracht Sociale zekerheid De Belgische gepensioneerden in kaart gebracht Eerste- en tweedepijlerpensioenen bij werknemers Berghman, J., Curvers, G., Palmans, S. & Peeters, H. 008. De Belgische gepensioneerden

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget

De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget _ Focus on the Belgian economy Economic Research De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget Oscar Bernal Economic Research, ING België Brussel (32) 2 547 39 95 oscar.bernal@ing.be Julien Manceaux Economic

Nadere informatie

De sociaal-economische positie van eenoudergezinnen

De sociaal-economische positie van eenoudergezinnen De sociaal-economische positie van eenoudergezinnen Cantillon, B., Verbist, G., De Maesschalck, V. (2003). Onderzoeksrapport, Centrum voor Sociaal Beleid. 1 De voorbije decennia deed zich een grondige

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Welzijnsbarometer OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES

Welzijnsbarometer OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES Welzijnsbarometer B R U S S E L S A R M O E D E R A P P O R T Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie COLOFON

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest Voorwoord... 2 1 Inleiding en synthese... 3 2 Demografische context... 8 2.1 Totale bevolking... 8 2.2 Bevolkingsstructuur

Nadere informatie

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Gezin en arbeid Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Veranderingen in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen tussen 1999 en 2004 Het onderzoek Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/043 ADVIES NR 11/14 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Financiële gevolgen van echtscheiding op de lange termijn

Financiële gevolgen van echtscheiding op de lange termijn Finciële gevolgen van echtscheiding op de lange termijn Anne Marthe Bouman Gescheiden vrouwen die binnen vijf jaar de echtscheiding gen nieuwe vinden, gaan er fors in koopkracht op achteruit. Gaan ze in

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Onafgebroken opvang van 0-4 jarigen

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen Armoede in de Kempen 30 april 2009 Bérénice Storms Wat is armoede? Armoede is een situatie waarbij het mensen ontbreekt aan de economische middelen om een aantal basisfuncties te realiseren (Van den Bosch,

Nadere informatie

Welzijnsbarometer OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL

Welzijnsbarometer OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Welzijnsbarometer B R U S S E L S A R M O E D E R A P P O R T Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie COLOFON

Nadere informatie