Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen"

Transcriptie

1 Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Vrijdag 8 februari 2013, NEVI Zorgcongres E.R. (Esther) Vastenavond - Nijboer MSc Hoofd Inkoop, Deventer Ziekenhuis

2

3 Ruim collega s Adherentiegebied: inwoners Buitenpoliklinieken in Raalte en Rijssen ISALA ZGT TWENTE GELRE Apeldoorn DZ MST GELRE Zutphen Topklinisch ziekenhuis Verenigde medische staf 405 erkende bedden klinische opnames (2011) verpleegdagen (2011) polikliniek bezoeken (2011)

4 Afdeling Inkoop onderdeel van Financiën, Control en Informatie. Team bestaat uit 7 collega s (6,1 FTE). Accounts verdeeld over 3 (senior) inkopers Totale omzet DZ (2011): 154,2 mln Inkoopvolume Exploitatie (2011): 48,5 mln Investeringen (2011): 3,6 mln Vanaf 2012 ook de extramurale geneesmiddelen i.s.m. ziekenhuisapotheek.

5 Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen

6 Definitie Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Er is sprake van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medischspecialistische zorg, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: a. Het gaat om verpleegkundige handelingen, noodzakelijk in verband met medischspecialistische zorg, met het oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening zonder dat die handelingen geleverd worden aan een patiënt die verblijft in een zorginstelling op een bed waarvoor een toelating voor de functie behandeling, zoals bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ is afgegeven; b. Er is een indicatiestelling aanwezig voor verpleging, noodzakelijk in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg, van de medisch specialist. De beleidsregel betreft de verpleging in de thuissituatie. Van een thuissituatie is ook sprake in geval van patiënten/cliënten die verblijven in een zorginstelling die niet is toegelaten voor de AWBZ-functie behandeling, maar wel voor de AWBZ-functie verblijf zoals omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. In deze situatie valt alleen de specifieke verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg én waarvoor deze zorg niet is opgenomen in de ZZp s (zorgzwaartepakketten) onder deze beleidsregel. De verpleging die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing of die noodzakelijk is in verband met palliatieve terminale zorg valt niet onder deze beleidsregel. NZa Beleidsregel AL/BR-0007 Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

7 Aanleiding Knippen in financieringsstelsels worden opgeheven door de overheid. Marktpartijen geven uitvoering aan stelsels. O.a. thuiszorg, onderverdeeld: - Laag complexe thuiszorg - Hoog complexe thuiszorg - Hoog laag complex - Hoog hoog complex Algemene Zorgverzekeraar Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorgverzekeringswet Ziekenhuis (Zvw)

8 Enkele geneesmiddelen zijn overgeheveld naar het TNF alfaremmers (2012) Orale oncolytica (2013) Groeihormonen (2013) Fertiliteitsmiddelen (2014) (2014) Enkele hulpmiddelen zijn overgeheveld van het Reglement Hulpmiddelen naar de Zorgverzekeringswet.

9 MSVT per 1 januari 2010 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Aanvankelijk beoogde inkoop (en regie) door ziekenhuizen per 1 januari december 2011 werd door ZN uitgesproken dat zorgverzekeraars MSVT in 2012 zouden inkopen. MSVT gaat vaak samen met het uitleveren van een hulpmiddel of het voorschrijven van een geneesmiddel.

10 Concreet Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed nr normtijd Afwijkende tijd 1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60 Hoogcomplex 2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30 3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via 20 een lopend infuus 4 inbrengen perifere catheter 30 5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en aansluiten en afkoppelen 6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45 7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30 8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij 30 CVC, PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC 9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus TPV aan en of afkoppelen intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter oplossen / bereiden medicatie 30 13a bloedtransfusie voorbereiding 60 13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak c afsluiten en materiaal retour lab 60 Overige verpleegkundige handelingen 14 uitzuigen trachea, mond/keelholte verwisselen van de buitencanule drainage maag/ thorax peritoneaal dialyse? Laagcomplex Wond- en/of stomazorg 1 verzorging wonden/niet-intacte huid rondom onnatuurlijke lichaamsopeningen 15 2 wondverzorging 30 3 zalven niet-intacte huid 10 4 aanleggen druk/steunverband na wondverzorging per lokalisatie 15 5 VAC therapie stomazorg bij complicaties 30 7 spoelen van een drain /katheter in een niet natuurlijke lichaamsopening 20 Laagcomplex Overige verpleegkundige handelingen 8 compressief zwachtelen 1 been / 2 benen 15/25 9 inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickeybutton) subcutane injecties 10 Bron: MSVT Formulier, nov. 2011, ZN.

11 Concreet 2009: schatting door VWS 37,5 miljoen euro door VWS* Deventer Ziekenhuis, 2012: 366 patiënten (Eigen registratie) 2012 Aangevraagde uren MSVT door TLB Waarde indien 100% vervuld (obv maximumtarief)(in euro s) Hoog - Hoog complexe MSVT Hoog - Laag complexe MSVT Wondzorg 69% Kinderen (<18 jaar) *Bron: NVZ

12 Wat wil uw ziekenhuis aanbieden? Ervaringen huidige situatie?

13 Scenariokeuze(s) Benaderen per categorie MSVT Voor welke categorie MSVT kan / wil de medisch specialist verantwoordelijk zijn? De lijst MSVT handelingen wordt reeds door (gespecialiseerde) verpleegkundigen uitgevoerd. De combinatie met een hulp- of geneesmiddel dwingt ons deze vraag iedere keer opnieuw te stellen. Welke partij moet welke MSVT handelingen bieden? Levert de beoogde leverancier de gehele zorgketen (benodigde zorg) of wordt er een combinatie gemaakt? Bijvoorbeeld: eerste instructie op de polikliniek of bij ontslag uit de kliniek (DZ). Vervolg handelingen door externe partij.

14 Uw organisatie is aan zet. MSVT wordt geleverd door: Soort MSVT handeling Wond- en/of stomaverzorging Medicatie ( ) ( ) Zalven Stoma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Leverancier x x x Ziekenhuis x x

15 SP Campagne, 2008

16 Wie kunnen MSVT leveren? En nog vele anderen

17 Pakket van Eisen Eisen aan de organisatie Bereikbaarheid (24/7) Totale verzorgingsgebied bedienen Deskundigheid en deskundigheidsbevordering Dossiervoering Managementrapportage Faciliteert declaratie aan zorgverzekeraar Zorginhoudelijke rapportage Kwalitatief (geneesduur van wonden) Kwantitatief (aantal bezoeken per patiënt) Terugkoppeling einddatum MSVT (per patiënt)

18 Pakket van eisen? Coördinator Transmuraal Bureau Logistiek Manager Klinische Zorg Raad van Bestuur

19 NZa prestaties? Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed nr normtijd Afwijkende tijd 1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60 Hoogcomplex 2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30 3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via 20 een lopend infuus 4 inbrengen perifere catheter 30 5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en aansluiten en afkoppelen 6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45 7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30 8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij 30 CVC, PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC 9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus TPV aan en of afkoppelen intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter oplossen / bereiden medicatie 30 13a bloedtransfusie voorbereiding 60 13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak c afsluiten en materiaal retour lab 60 Overige verpleegkundige handelingen 14 uitzuigen trachea, mond/keelholte verwisselen van de buitencanule drainage maag/ thorax peritoneaal dialyse? Laagcomplex Wond- en/of stomazorg 1 verzorging wonden/niet-intacte huid rondom onnatuurlijke lichaamsopeningen 15 2 wondverzorging 30 3 zalven niet-intacte huid 10 4 aanleggen druk/steunverband na wondverzorging per lokalisatie 15 5 VAC therapie stomazorg bij complicaties 30 7 spoelen van een drain /katheter in een niet natuurlijke lichaamsopening 20 Laagcomplex Overige verpleegkundige handelingen 8 compressief zwachtelen 1 been / 2 benen 15/25 9 inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickeybutton) subcutane injecties 10 Bron: MSVT Formulier, nov. 2011, ZN.

20 Relatie tot verkoop van zorg Strategie kan per zorgverzekeraar gaan verschillen Situatie eind 2011: XX kopen in bij thuiszorgorganisaties XX voorkeur inkoop bij ziekenhuis, ook bespreekbaar om in te kopen bij de thuiszorgorganisaties. XX voorkeur inkoop bij thuiszorgorganisaties, ook bespreekbaar om in te kopen bij de ziekenhuizen. XX voorkeur inkoop bij thuiszorgorganisaties, ook bespreekbaar om in te kopen bij de ziekenhuizen. XX geen standpunt uitgesproken naar het DZ, vernomen dat de voorkeur inkoop bij thuiszorgorganisaties ligt, ook bespreekbaar om in te kopen bij de ziekenhuizen. Maximumtarief Nza Verpleging in thuissituatie i.v.m. medisch specialistische zorg (per 5 minuten): 6,67 euro Tarieventabel-DBC-zorgproducten-en-overigeproducten_v xls (Prestatiebekostiging) Nza, Transitie Bekostigingsstructuur Medisch specialistische zorg, BR/CU (Parameterwaarden)

21 Open einden Keuzevrijheid van de patiënt Wie houdt de regie? Verantwoordelijkheid ligt bij medisch specialist: niet de huisarts. NZa prestatiebeschrijving handelingen MSVT Aansprakelijkheden Inrichting interne organisatie Daadwerkelijke transitiedatum i.r.t. sense of urgency

22 Hoe nu verder? Interne organisatie analyseren en/of ontwerpen Projectleiderschap beleggen Verantwoordelijk inkoper aanwijzen Rekening houden met bestaande (strategische) partners Communiceer met uw afdeling Financiën / verkoopteam Scholing aan thuiszorgverpleegkundigen

23 Business as usual?

24 Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Vrijdag 8 februari 2013, NEVI Zorgcongres E.R. (Esther) Vastenavond - Nijboer MSc Hoofd Inkoop, Deventer Ziekenhuis

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Bijlage 13 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Datum: 12 juni 2013 Uitgebracht aan: Geriatrische revalidatiezorg/awbz-behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak

Datum: 12 juni 2013 Uitgebracht aan: Geriatrische revalidatiezorg/awbz-behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Geriatrische revalidatiezorg of AWBZ-behandeling In geschil is de vraag of verzekerde is aangewezen op geriatrische revalidatiezorg (ZVw) of AWBZ-behandeling.

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie