Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s"

Transcriptie

1 Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

2 Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen Risico s 11 Technologie & innovatie Trends & ontwikkelingen Risico s 13 Topsector Logistiek Trends & ontwikkelingen 14 Personeel Trends & ontwikkelingen Risico s 16 Topsector Logsitiek De Human Capital Agenda (HCA) 17 Duurzaamheid Trends & ontwikkelingen Risico s 17 Belangrijke organisaties 18 Bron 2

3 De markt De branche transport & logistiek bestaat uit ondernemingen die goederen via weg, rails, water of lucht vervoeren. Daarnaast behoren laad-, los- en overslagbedrijven en expediteurs tot de branche. Voorbeelden van bedrijven in de branche zijn: Eigen vervoerders ofwel bedrijven met slechts één vergunning om te vervoeren. Kleinere ondernemingen die zich meestal uitsluitend bezighouden met het vervoer van goederen. Grotere ondernemingen die naast het vervoeren van goederen, vaak ook aan logistieke dienstverlening doen. Dat wil zeggen, adviseren over of ondersteunen bij de toepassing van nieuwe logistieke concepten. Figuur 1 laat de verdeling van transport & logistieke bedrijven zien naar type activiteiten en naar omvang van het aantal werknemers. Nederland is één van de belangrijkste transportlanden in de EU en heeft met de grootste Europese haven en centrale ligging een belangrijke positie. Op het eerste transportscorebord van de Europese Commissie begin 2014, staat Nederland op de eerste plek. Het Topsectoren beleid, dat in 2010 is gestart door de Rijksoverheid, geeft een goede stimulans aan innovatie en samenwerking binnen de branche. De branche is goed georganiseerd. Veel bedrijven in de branche zijn lid van een brancheorganisatie. Fig 1. Aantal bedrijven in transport & logistiek verdeeld over subbranches en werknemersklassen (1 januari 2014) Subbranches 1 werkz pers 2 werkz pers 2-5 werkz pers 5-10 werkz pers werkz pers werkz pers werkz pers > 100 werkz pers Goederenwegvervoer Tussenpersonen in vrachtvervoer Totaal Over de weg Dienstverlening voor landvervoer Distributiecentra, overige opslag Opslag in tanks en koelhuizen Transport via pijpleidingen Koeriers Over het water Weg & water Spoor & lucht Binnenvaart (vracht- en sleepvaart) Zee- en kustvaart (vrachtvaart) Dienstverlening voor de scheepvaart Laad- en losbedrijven (zeevaart) Laad- en losbedrijven (geen zeevaart) Wegings- en metingsbedrijven Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer door de lucht Dienstverlening voor de luchtvaart Totaal Bron: CBS, augustus

4 De branche is meer dan gemiddeld gevoelig voor de stand van de economie en sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de wereldhandel en export. Sinds de sterke omzetdaling in 2009 zijn alle branches weer gegroeid. In 2013 is wel weer een lichte krimp te zien, maar in het eerste kwartaal van 2014 is weer groei te zien door de economische groei in de Eurozone vanaf de zomer 2013 en groei van de internationale handelsstromen. Wegtransport heeft het grootste aandeel binnen het goederenvervoer. In het wegtransport is sprake van sterke concurrentie. De prijzen en de winstgevendheid staan onder druk. De vraag vanuit de industrie neemt toe en de vraag vanuit de bouw en non-food consumentengoederen zullen op termijn ook weer aantrekken. Wegtransport is sterk afhankelijk van binnenlandse vraag, goed voor ongeveer 80% van het transport-volume. Internationaal transport heeft nog steeds grote concurrentie van Oost-Europese wegtransporteurs. Er is sprake van een toename van de schaalgrootte van wegtransportbedrijven. Tussenpersonen in vrachtvervoer worden ook wel expediteurs genoemd. Zij hebben vaak een regierol in de vervoersketen en hebben als zodanig een coördinerende rol. Maar deze rol is steeds meer aan het vervagen. Expediteurs hebben een eigen wagenpark en doen zelf aan opslag. Opslag kent verschillende deelsegmenten, zoals tankopslag, koelhuizen, distributiecentra en opslagboxen. Er is sprake van een forse leegstand bij tankopslag van bulkvloeistoffen. Nederland is een belangrijk vestigingsland. Het heeft een goede geografische ligging, met grote havens in Rotterdam en Amsterdam en het vliegveld Schiphol. De logistieke infrastructuur is goed en er zijn aantrekkelijke fiscale faciliteiten. De opslag profiteert van de aantrekkende wereldhandel en de economische groei in Nederland en heel Europa. Een aanzienlijk deel van de distributiecentra in Nederland zijn sinds 2000 verplaatst naar Noord- Brabant en Limburg. Het grootste gedeelte (90%) bestaat uit Europese distributiecentra. Door de explosieve groei van aankopen via het internet zijn koeriersdiensten sterk gegroeid. Er is sprake van een grote prijsconcurrentie in deze markt. De helft van de West-Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. In de binnenvaart is al jaren sprake van een overcapaciteit. Het vrachtvolume in de binnenvaart neemt weer toe als gevolg van een aantrekkende industriële productie en groei van de Duitse economie en de sterk stijgende vraag uit Duitsland naar kolen en erts. Die producten worden onder meer via de havens van Rotterdam en Amsterdam geïmporteerd, waarvan 70% tot 80% per binnenvaartschip. Door deze stijging in internationale handel kon de daling in binnenlandse transportstromen grotendeels worden gecompenseerd. De binnenvaartsector is sterk op het buitenland gericht: 65% van alle door Nederlandse binnenvaartschippers vervoerde volumes betreft grensoverschrijdend transport. De containerisering van de zeevaart, die reeds in de jaren zestig zijn intrede deed, heeft tot grote veranderingen geleid in de scheepvaart en havenlogistiek, die aanzienlijke kostendalingen met zich mee hebben gebracht. Door een sterkere automatisering van de overslag zijn de kosten voor het laden en lossen van de goederen aanzienlijk gedaald. Daarnaast heeft de bouw van steeds grotere containerschepen tot schaaleffecten geleid. Deze trends hebben ertoe geleid dat het mondiale vervoer over zee, en met name het containervervoer, in de laatste jaren sterk kon groeien. Het aandeel van het goederenverkeer over het spoor en door de lucht is klein. Binnen alle branches in de Transport en Logistiek staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda, vaak in combinatie met kostenbesparing. 4

5 Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij transport & logistiek bedrijven en het bruto binnenlands product (BBP) Bron: CBS, CPB, EIM Index (2010 = 100) X X X X Goederenvervoer over de weg Vervoer door de lucht BBP Vervoer over water Opslag, dienstverlening door vervoer Prognose Feiten en cijfers Figuur 3. Transport & logistiek (goederenvervoer): ontwikkeling aantal oprichtingen en opheffingen De branche transport & logistiek (goederenvervoer) Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien in de transport en bestaat uit ruim bedrijven. logistiek in de periode en de verwachting voor Daarvan zijn circa bedrijven zogenaamde 2014 en 2015, afgezet tegen de economische groei. zelfstandigen zonder personeel (zzp ers). Deze zijn voornamelijk te vinden onder bedrijven met 1 of 2 De branche is flink gevoelig geweest voor de economische werkzame personen crisis. De bedrijfsomzetten zijn daardoor aanzienlijk De bedrijven met 3 tot 10 werkzame personen vormen gedaald in Binnen de branche is transport over met bijna bedrijven een kleine groep. het water in het sterkst getroffen. Sinds 2010 is er Bijna bedrijven in transport & logistiek hebben weer sprake van groei. In 2013 is er wederom sprake van of meer werknemers in dienst. een omzetdaling bij het goederenvervoer over de weg als Grootzakelijke bedrijven (100 of meer werkzame gevolg van een krimpende economie. Deze branche is het personen) leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid meest afhankelijk van de binnenlandse vraag. 500 in de branche met ongeveer 65% van de banen. MKB bedrijven (tot 100 werkzame personen) De verwachting voor 2014 en 2015 is dat alle branches zijn goed voor circa 35% van de banen. binnen de transport & logistiek zullen groeien. Voor transport door de lucht wordt de meeste groei verwacht De meeste bedrijven in de branche houden zich bezig met goederenvervoer over de Opheffingen weg. In 2013 telde de branche circa bedrijfsoprichtingen. De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg circa 62,4 miljard. 5

6 Figuur 3. Transport & logistiek (goederenvervoer): ontwikkeling aantal oprichtingen en opheffingen Opheffingen Bron: CBS Het Nederlandse bedrijfsautopark wordt regelmatig ververst met nieuwe bestel- en vrachtauto s. In 2009 is een sterke daling van de nieuwverkopen te zien en in 2010 een beperkte daling. In de jaren 2011 is weer sprake van een groei, maar in 2012 en 2013 dalen de nieuwverkopen weer. In de eerste helft van 2014 is een verdere daling te zien. Figuur 4. Aantal nieuwverkopen bedrijfsauto s (x 1.000) 100, ,0 7, ,6 7,4 5,7 4,2 4,4 3,9 3, ,6 1, h h1 Bestelauto s Vrachtauto s Bron: CBS 6

7 Figuur 5. Bedrijfskosten naar kostencategorie vergeleken binnen de sector en met het totale bedrijfsleven Kostencategorie Weg Zee Binnenvaart Lucht Dienstverlening Transport & logistiek Totale bedrijfsleven Inkoop 31,9% 18,7% 23,1% 3,6% 52,2% 30,7% 68,9% Personeel 30,4% 17,0% 22,1% 20,9% 22,7% 27,1% 13,9% Huisvesting & energie 2,8% 0,6% 1,0% 0,6% 6,6% 3,4% 2,5% Apparatuur & inventaris 0,6% 0,6% 2,7% 0,4% 1,7% 1,0% 0,8% Vervoersmiddelen 22,0% 33,9% 23,1% 45,1% 2,2% 19,0% 1,9% Verkoop 0,6% 2,1% 1,3% 3,6% 0,9% 1,4% 1,7% Communicatie 0,4% 0,4% 0,6% 0,1% 0,5% 0,4% 0,3% Overig 5,6% 15,0% 11,8% 21,3% 5,6% 10,1% 7,0% Afschrijvingen 5,8% 11,9% 14,3% 4,4% 7,7% 6,9% 2,9% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bron: CBS, 2012 Uit figuur 5 blijkt, dat de drie belangrijkste kostencategorieën inkoop, personeel en vervoersmiddelen betreffen. Vergeleken met het totale bedrijfsleven zijn de kosten voor vervoersmiddelen logischerwijs relatief erg hoog. Binnen de lucht- en zeevaart wordt relatief het meeste aan vervoersmiddelen uitgegeven. Binnen de logistieke dienstverlening wordt relatief veel aan apparatuur en inventaris uitgegeven. 7

8 30.0 1,6 1, Bestelauto s Verdiepingscijfers over de markt Vrachtauto s Figuur 6. Ontwikkeling vervoersprestatie (op basis van ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied) Railvervoer Binnenvaart Pijpleiding Wegvervoer Bron: Bron: CBS, CBS, bewerking bewerking Kennisinstituut Kennisinstituut voor voor Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid (KiM) (KiM) 2011 In 2009 daalden de vervoersvolumes van de binnenvaart, het spoorvervoer, de luchtvaart en in mindere mate de zeevaart fors. In 2010 en 2011 groeiden de vervoervolumes in zee- en binnenvaart weer tot boven of op het niveau van voor de crisis. Voor de andere modaliteiten was 2012 een mager jaar met uitzondering van het pijpleidingvervoer. De overslag in de zeehavens nam nog wel iets toe, maar bij de binnenvaart, het spoorvervoer en de luchtvaart daalde het vervoervolume. Voor het vijfde jaar op rij is in 2012 het vervoerd gewicht in het goederenwegvervoer gedaald. De vervoersprestatie (uitgedrukt in ladingtonkilometers) ligt in % onder het niveau van Deze afname is voor een groot deel toe te schrijven aan de crisis in de bouw, maar ook aan de teruggelopen binnenlandse bestedingen. Het aandeel van het goederenwegvervoer is door deze ontwikkelingen de afgelopen jaren teruggelopen in vergelijking met de andere vervoerswijzen. In de vervoersprestatie op Nederlands grondgebied nam het aandeel af van een maximum van 50% in 2009 tot 47% in Het aandeel in de vervoersprestatie op Nederlands grondgebied van de binnenvaart neemt toe van 33% in 2009 tot 38% in De klappen van de crisis in 2008 en 2009 zijn hard aangekomen in het spoorgoederenvervoer: het vervoervolume lag in 2012 nog ruim onder het maximumniveau van Het aandeel van het spoorgoederenvervoer in de totale ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied is daardoor gedaald van 6% in 2007 naar 5% in In de wegtransportbranche gaat het in ruim een kwart van de gevallen (26%) om vervoer van voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen, kleding, glas en andere halffabricaten). Ruwe mineralen en bouwmaterialen nemen 21% voor hun rekening. Voedingsproducten en veevoeder zijn goed voor 20%. Deze categorie is als enige gegroeid vergeleken met Nog eens 10% betreft vervoer van landbouwproducten en levende dieren. Chemische producten betreffen 11% van het goederenvervoer over de weg. Vervoer over water beslaat de zeevaart (circa 69% van het volume) en de binnenvaart (circa 31% van het volume). Bij zeevaart is de categorie aardolie en aardolieproducten de meest vervoerde lading (40% van het volume), terwijl dit bij de binnenvaart de categorieën ertsen, turf en andere delfstoffen en cokes en geraffineerde aardolieproducten zijn. De categorieën steenkool, bruinkool, ruwe aardolie (12%) en chemicaliën, vezels, rubber en splijt- en kweekstoffen (10%) zijn andere veel vervoerde goederencategorieën. Van de landen in de EU vervoert Nederland de meeste goederen via binnenwateren. Nederland heeft na Finland en Duitsland het meest uitgebreide vaarwegennet. Het aandeel van binnenvaart is in Nederland echter ruim twee keer zo groot als in Duitsland. Binnen de binnenvaart zijn zeer veel kleine bedrijven actief, zeker in vergelijking met de zeevaart. Binnen het vervoer door de lucht is maar een beperkt aantal bedrijven actief. Het economische belang van deze activiteiten is echter groot. De meeste van de bedrijven zijn nabij Schiphol in de provincie Noord-Holland gevestigd. De subbranche is zeer gevoelig voor economische ontwikkelingen. Reeds in 2008 merkten bedrijven in de branche aan de eigen omzetten dat de wereldeconomie terugliep. De luchtvaart draagt voor een belangrijk deel bij aan de CO2-uitstoot van de transportbranche. 8

9 Trends, ontwikkelingen en risico s De meest gesloten verzekeringen binnen de branche zijn motorrijtuigen, brand en vervoerders-/ bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeringen op het gebied van AOV, rechtsbijstand en aanhangwagen worden ook vaak gesloten. De goederentransportverzekering wordt gesloten door de opdrachtgever voor het transport (ladingbelanghebbenden) en niet zozeer door de vervoerder. Er zijn meerdere verzekeringen, die specifiek voor de transport en logistiek van toepassing zijn. De vervoerderaansprakelijkheidsverzekering is een specifieke verzekering voor vervoerders. Er zijn specifieke AOV s op de markt. Voor de binnenvaart sector is er een binnenvaart casco verzekering en de Protection & Indemnity (P&I), een aansprakelijkheidsverzekering voor binnenvaarders. Verschillende brancheorganisaties bieden mantelcontracten voor verzekeringen. Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico s zijn hieronder in een aantal thema s bijeengebracht. Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen Transportondernemers krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van criminaliteit. Het diefstalrisico verplaatst zich van de fabriekshal naar de vrachtauto en van de fabrikant naar het transportbedrijf. De inschatting van brancheorganisatie TLN van de omvang van ladingdiefstallen is circa 350 miljoen euro op jaarbasis. Ook wordt er meer geweld tegen chauffeurs gesignaleerd. Het stelen van lading komt het meeste voor in Zuid-Oost Brabant en Limburg. Door veranderingen in de organisatie van de politie naar één landelijke organisatie en het beëindigen van de aanstelling van de Officier van Justitie voor transportcriminaliteit, maakt de brancheorganisatie zich zorgen over de aanpak van transportcriminaliteit. Volgens de brancheorganisaties EVO en TLN gebeuren op provinciale wegen vaak ongelukken omdat de verkeersveiligheid onder de maat is. Dit brengt chauffeurs van bestel- en vrachtauto s in gevaar. Ook zorgen de ongevallen voor vertragingen, waardoor bedrijven die hun goederen over deze wegen (laten) vervoeren schade lijden. Dit blijkt uit onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de ANWB, waaruit blijkt dat slechts een klein deel van de provinciale wegen aan de veiligheidsrichtlijnen voldoet. Meer dan de helft van deze wegen (62%) is niet veilig genoeg. De regelgeving voor ladingzekering in ons land heeft een paar wijzigingen ondergaan per 1 januari De veranderingen zijn vooral bedoeld om de voorschriften meer te verduidelijken en beter te omschrijven. Een aantal bekende Europese normen op het gebied van ladingzekeren zijn in de regelgeving opgenomen. Ook zijn de voorschriften voor afvallende lading verduidelijkt. Daarnaast zijn er aparte bepalingen gekomen voor onder andere vastzetsystemen, voertuiggebonden lading en de stuwage van afneembare bovenbouwen, containers en meeneemheftrucks. Het ERRU-register is een nieuw register waarin op Europees niveau overtredingen op het gebied van wegvervoer worden bijgehouden. Overtredingen op het gebied van tachograafplicht, rij- en rusttijden, voertuigveiligheid, overbelading, rijbewijs, vervoer gevaarlijke stoffen en cabotage kunnen leiden tot het innemen van de vergunning. De NIWO is belast met de uitvoering hiervan krachtens de Wet wegvervoer goederen (WWG). 9

10 Sinds 1 juli 2013 handhaaft de Inspectie Leefomgeving en Transport de cabotageregels in Nederland. Voor buitenlandse vervoerders is het verboden om meer dan drie ritten op Nederlands grondgebied te verrichten na binnenkomst in Nederland. Steeds meer wegvervoerders bieden naast het transport ook diensten op het gebied van logistieke dienstverlening en opslag. De positie van Nederland op de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank is verbeterd van een vierde plaats in 2010 naar een tweede plaats in Met deze index wordt de efficiëntie van logistiek van landen gemeten. Nederland heeft met name een hoge score op tijdig afleveren van goederen en de infrastructuur. Binnen het wegvervoer is de branche koeriersdiensten één van de meest dynamische branches. De explosieve groei van aankopen via het internet en de opkomst van grote, Europees breed opererende online retailers, zorgt voor druk bij logistieke dienstverleners. Zij zien daarin een grote verschuiving van zendingen per pallet naar het verzorgen van pakketzendingen voor hun klanten. Er is een trend van het terugschuiven van productielocaties, ook wel nearshoring genoemd. Grote modeketens verleggen bijvoorbeeld hun productie van Azië naar Europa, bijvoorbeeld naar Turkije of Portugal, om sneller in te spelen op de consumentenvraag en meer grip op de kwaliteit te hebben. De EU heeft beperkende maatregelen genomen in het kader van het optreden van Rusland in Oekraïne. Naast maatregelen in de financiële sector worden ook enkele goederenstromen geraakt. Er is een embargo op de import en export van militaire goederen van en naar Rusland en in- en uitvoer van goederen die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden. De uitvoer van bepaalde energiegerelateerde apparatuur en technologie naar Rusland zal worden onderworpen aan een vergunningplicht van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. De grote vervoersstroom van ruwe grondstoffen naar Duitsland staat onder druk door de opkomst van groene energie. Ruim 90% van de ijzererts en kolen die in de havens van Amsterdam en Rotterdam binnenkomen wordt over de grens vervoerd. De Nederlandse haveninfrastructuur is in 2013 voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste ter wereld en de Rotterdamse haven is uitgeroepen tot beste ter wereld in Met de ontwikkeling van de Maasvlakte 2 is er hectare netto bedrijfsterrein direct aan diep vaarwater bijgekomen, bestemd voor containeroverslag, distributie en chemische industrie. Het Havenbedrijf in Rotterdam heeft een ambitieus stimuleringsprogramma ontwikkeld voor spoor en binnenvaart. De belangrijkste pijlers zijn: meer capaciteit voor spoor en binnenvaart, zowel binnen het havengebied als in het achterland, optimaliseren van het logistieke proces waarbij de kwaliteit en betrouwbaarheid van spoor en binnenvaart verhoogd worden en het stimuleren en opzetten van een netwerk tussen Rotterdam en intermodale knooppunten in het achterland en vergroten van de connectiviteit met alle terminals. In de jaren 2006 tot en met 2010 is de Nederlandse binnenvaartvloot met een groot aantal schepen uitgebreid. In totaal kwamen er in die periode bijna 800 (vooral grotere) schepen bij. Hierdoor is sprake van overcapaciteit in de branche, met name bij drogeladingvaart en schepen van 110 meter of langer. De overheid ziet kansen voor de export van binnenvaartschepen naar Nigeria, Brazilië, Paraguay, India en China om de overcapaciteit in de binnenvaart aan te pakken. De laatste jaren is het laadvermogen van schepen sterk gestegen en worden schepen ook steeds efficiënter ingezet. Vele grote bedrijven langs het water draaien 24 uur per dag en de schepen kunnen vaak op elk tijdstip geladen en gelost worden. 10

11 Risico s Diefstal van lading is een reëel risico waartegen het nodige ondernomen kan worden. De vervoerderaansprakelijkheid dekt een deel. Doordat de vervoerder over het algemeen beperkt aansprakelijk is dient de ladingbelanghebbende de goederen zelf volledig te verzekeren. Verkeersongelukken kunnen leiden tot materiële schade aan voertuigen en lading. Goede motorrijtuigen- en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn belangrijk. Preventiemaatregelen zoals bijvoorbeeld een dodehoekspiegel kunnen het risico op verkeersongelukken verlagen. Ook aanvullende diensten voor chauffeurs, zoals rijlessen, kunnen daarbij helpen. Toenemende wet- en regelgeving, zoals op het gebied van ladingzekerheid, heeft invloed op de vervoerderaansprakelijkheid verzekering. De vervoerderaansprakelijkheid is voor een deel vastgelegd in wet- en regelgeving en wordt voor een deel bepaald door de vervoerscondities oftewel de afspraken met de opdrachtgever. Het soort vervoer bepaalt de juiste verzekering, zoals bijvoorbeeld bij koel-/vriesvervoer en bij tankvervoer. Ook kunnen aan de transport casco en chauffeursgerelateerde verzekeringen, zoals ongevallen en WEGAM, zwaardere eisen worden gesteld. Bij het verlenen van logistieke diensten in aanvulling op het transport kunnen nieuwe aansprakelijkheidsrisico s ontstaan, zoals logistieke diensten aansprakelijkheid, opslagaansprakelijkheid of douanerechten. Een risicoanalyse moet bepalen of aanvullende verzekeringen nodig zijn. Niet alle bestelautoverzekeringen geven dekking voor de beroepsgroep koeriers. Gezien toename van de capaciteit en omloopsnelheid van de binnenvaartschepen is het van belang de binnenvaart casco en de Protection & Indemnity (P&I) dekking goed te blijven evalueren. Een P&I-verzekering kan naast, dekking voor dood of lichamelijk letsel van bemanning en derden, waterverontreiniging en schade aan de lading ook vergoeding geven voor vertraging door stremming van het vaarwater. Daarnaast kunnen met een doorvoerdekking de extra kosten voor doorvervoer van de lading bij het niet kunnen afmaken van de reis, gedekt worden. Technologie & innovatie Trends & ontwikkelingen De Topsector Logistiek valt onder het Topsectoren beleid van de overheid. In deze Topsectoren werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten, waarbij de samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio s en overheid belangrijk is (zie verdiepingsbox). Naast multimodaal transport (gebruik van meerdere modaliteiten, bijvoorbeeld deels over spoor, deels over de weg), intermodaal transport (multimodaal met gebruik van standaard laadeenheid, zoals een (maritieme) container) en co-modaal (unimodaal en multimodaal/intermodaal naast elkaar) transport komt synchromodaal transport vaker voor. Bij synchromodaal transport is kenmerkend dat elke keer een afweging gemaakt wordt door of voor een verlader wat de meest wenselijke manier van vervoer is en welke modaliteiten daarbij worden ingezet. 3D-printen gaat invloed hebben op de vervoerssector. Het biedt de mogelijkheid om on-demand op locatie te produceren, resulterend in lagere voorraden en kortere vervoersafstanden. 3D-printen is nog in het beginstadium, maar de technische ontwikkelingen gaan snel. De deelsector logistieke dienstverlening kan profiteren van een versterkte aandacht voor value added logistics, uitbesteding van warehousing activiteiten en e-fulfilment. Logistieke dienstverleners leveren de diensten terwijl het voorraadrisico bij de opdrachtgever (de webwinkel) blijft liggen. Voor e-commerce is e-fulfilment (e-warehousing, e-services, distributie) een kritische succesfactor en daar kunnen logistieke dienstverleners met een goed concept van profiteren. Door innovatie van standaard, uitwisselbare laadeenheden en het loskoppelen van de laad- en losoperaties (gekoppeld aan de verwerking van goederen stroomafwaarts in de keten met bijvoorbeeld duwbakken, lichtere flatracks en mobiele silo s) en de inzet van dynamische transportmanagement systemen kunnen transporteurs hun vaar- en voertuigen 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetten, wat kan leiden tot aanzienlijk kleinere transportvloten. 11

12 De infrastructuur wordt met intelligente transportsystemen en verkeersmanagementsystemen (vehicle-to-infrastructure communication) steeds slimmer en zal de veilige, en duurzame, afhandeling van vaar- en voertuigen gaan regelen. Over circa 10 jaar kunnen er zelfsturende onbemande vrachtwagens op de snelwegen en speciale doelgroepstroken rijden. Verschillende producenten van vrachtauto s zijn hiermee bezig. In steden zullen vaarwegen en tram/light rail infrastructuur ook gebruikt worden voor de stedelijke distributie. Softwareagenten, of Intelligent Agents (IA), zijn kleine software-programma s die zelfstandig opdrachten uitvoeren en die daarbij beslissingen nemen door te onderhandelen met andere softwareagenten. Naast efficiënter administreren en organiseren kunnen straks ook menselijke onderhandelingsprocessen worden gemodelleerd met softwareagenten, vooral als snel reageren belangrijker is dan het nemen van de optimale (maar, vaak te late) beslissing. Door integratie van steeds kleinere RFID-tags en softwareagenten is het in de toekomst mogelijk dat pallets, bakken en dozen zelf hun weg door het logistieke netwerk zoeken en zelf conveyors, sorters, kranen en robots aansturen om verplaatst te worden naar de juiste locatie. In de binnenvaart heeft de tankvaart heeft met het oog op de uitfasering van de enkelwandige vloot in 2018 in nieuwe dubbelwandige tankers geïnvesteerd. Veel enkelwanders zullen vanwege de hoge keuringskosten vroegtijdig naar de sloop gebracht zullen worden. Nederlandse binnenvaartschippers hebben de modernste en milieuvriendelijkste vloot ter wereld. Daar is in de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd. Risico s Innovaties, technologische veranderingen en nieuwe business modellen, zoals onder meer benoemd in de Topsectoren uitvoeringsagenda, kunnen ervoor zorgen dat de (dekkingen van) huidige verzekeringen tekortschieten. Analyse moet uitwijzen welke nieuwe risico s er zijn ontstaan die (nog) niet zijn afgedekt. Dit kan leiden tot meer uitgebreide of zelfs nieuwe (aanvullende) verzekeringsbehoeften. Bij het gebruikmaken van combinaties van transportmodaliteiten, zoals bij synchromodaal transport, kunnen de risico s veranderen. Een goede analyse van de risico s en verzekeringsopties is hierbij van belang. De toename van het gebruik van software zorgt ervoor dat het bedrijfsproces hiervan in toenemende mate afhankelijk wordt. Verzekeringen op het gebied van computer en elektronica, bedrijfsschade, reconstructie en extra kosten kunnen de risico s op schade afdekken. Goed risicomanagement op het gebied van internet security risico s wordt steeds belangrijker. Inmiddels zijn specifieke cybercriminaliteit verzekeringen op de markt voor de risico s van diefstal van gegevens via het internet. 12

13 Topsector Logistiek In 2010 startte het Kabinet met het Topsectoren beleid. Het kabinet wil Topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Logistiek is één van de negen Topsectoren. Het topteam startte als vierman/vrouwschap, maar is al snel opgegaan in het reeds bestaande Strategisch Platform Logistiek (SPL). In 2011 is de Actieagenda gepresenteerd. Hierin is de ambitie neergezet dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft: 1 in de afwikkeling van goederenstromen, 2 als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en 3 als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Om deze ambitie te realiseren is in 2012 een deel van de Actieagenda uitgewerkt in roadmaps, als leidraad voor onderzoek en innovatie. Deze roadmaps zijn de volgende: 1 Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) In het NLIP wisselen overheden en bedrijven niet alleen logistieke data uit, zoals soort en hoeveelheid goederen, bestemming, verwachte en werkelijke aankomsttijd, maar ook informatie over filevorming op de weg, het water en het spoor en gegevens over vrijgave van goederen of inspectieresultaten. Dit moet een open ICT platform worden. Het succes kan nog groter worden het NLIP gecombineerd wordt met synchromodaliteit. 2 Synchromodaliteit Multimodaal vervoer waarbij de verlader de beschikbare vervoersmiddelen naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmiddelen aan een dienstverlener overlaat. Die kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoersmiddel voor welk traject gebruikt wordt. Ruim containers zijn synchromodaal vervoerd, waarbij meer dan TEU extra is verplaatst van de weg naar andere modaliteiten. Zeerederijen, zeehaventerminals, barge operators (bedrijf dat een container binnenvaartschip inhuurt), binnenvaartterminals en verladers, maar ook MKB bedrijven, worden gestimuleerd om hun transport synchromodaal uit te voeren. 3 Douane Het vergemakkelijken van internationale handel door de regeldruk te verminderen is één van de belangrijkste redenen voor bedrijven om juist Nederland als toegangspoort naar Europa te gebruiken. Het succes van de handelsfacilitatie in Nederland is gebaseerd op een unieke samenwerking tussen de inspectiediensten (douane) en het bedrijfsleven. De Topsector Logistiek wil deze handelsfacilitatie nog verder ontwikkelen om zo de positie als toegangspoort naar Europa uit te bouwen. Dat wordt gedaan door vernieuwende toezichtsconcepten te ontwikkelen en door procedures te vereenvoudigen en te stroomlijnen. 4 Cross Chain Control Centers (4C) In 4C s worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Het zijn regiecentra waarin de modernste technologie, geavanceerde softwareconcepten en supply chain professionals samenkomen. Door gegevens tussen verschillende logistieke ketens uit te wisselen, kunnen in een 4C transporten ketenoverstijgend georganiseerd worden. Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om spoor en binnenvaart in te zetten als alternatief voor wegvervoer. Ook kan de beladingsgraad van voer- en vaartuigen beter benut worden. In 2020 moet Nederland beschikken over vijftien 4C s. 5 Servicelogistiek, De term Service Logistiek wordt gebruikt voor de logistieke regie vanaf de after-sales service van een product tot aan het einde van de levenscyclus. Het gaat over alle logistieke activiteiten die nodig zijn om apparaten, machines en systemen gedurende hun hele levenscyclus tot en met hergebruik optimaal te laten functioneren. Bedrijven leveren steeds vaker een serviceconcept in plaats van een product. Veel gebruikers zijn bijvoorbeeld geen eigenaar meer van een kopieerapparaat, maar betalen per kopie. Ook de regie van het onderhoud van kapitaalintensieve systemen als vliegtuigen, medische apparatuur en hoogwaardige productiemachines behoort tot de Service Logistiek. 13

14 6 Supply Chain Finance, Financiering en leverbetrouwbaarheid zijn twee grote punten van aandacht onder ondernemers in de logistieke sector. Supply Chain Finance is een instrument om middels meer ketensamenwerking financiering van de toegevoegde waarde in de keten te realiseren. In de logistieke keten wordt stukje bij beetje waarde toegevoegd aan een product. Die vermeerderde waarde wordt steeds tussentijds verzilverd, namelijk wanneer de volgende schakel in de keten ervoor betaalt. Hierbij zitten de toe-leveranciers soms maanden op betaling te wachten. In totaal zit er in Nederland rond de twintig miljard euro aan werkkapitaalvast door nog niet betaalde facturen. Hier helpt Supply Chain Finance. Een bekend voorbeeld is Vendor Managed Inventory, waarbij de leverancier de voorraad van de klant beheert. Dat neemt veel werk uit handen bij de bestellende partij, maar ook bij de orderentry van de leverancier. Personeel Trends & ontwikkelingen De beschikking over genoeg logistieke professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. Daarom is een Human Capital Agenda (HCA) opgesteld door onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en sociale partners (zie verdiepingsbox). In een aantal branches en beroepen is het personeelsbestand sterk vergrijsd waardoor een grote vraag naar personeel ontstaat. Dit speelt het sterkst in het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaart. Werkgevers in verschillende branches stellen steeds hogere kwalificatie-eisen. De kansen voor laagopgeleiden zijn daardoor beperkt. Dit is bijvoorbeeld merkbaar in de deelsector haven, op- en overslag. Hogere kwalificatie-eisen hebben niet alleen betrekking op technische competenties, maar bijvoorbeeld ook op talenkennis (binnenvaart) of sociale vaardigheden (touringcarvervoer). Dit maakt dat verschillende branches in de sector behoefte hebben aan beter opgeleide schoolverlaters, met name vanuit de hogere mbo-niveaus. Het ziekteverzuim in de branche is gedaald van 4,3% in 2011 tot 3,7% in Een reden hiervan kan zijn, dat werknemers gelukkig zijn met het hebben van een baan en zich daardoor minder snel ziek melden. Bij het aantrekken van de economie de komende jaren kan dit percentage weer stijgen. Een andere reden voor het dalende verzuim is een veranderende verzuimaanpak bij bedrijven door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA wetgeving en de Wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid). Hierdoor ontstaat er steeds meer focus op het beperken van verzuim, c.q. herstel bevorderende maatregelen. Ook geven werknemers en werkgevers aan dat gezond de eindstreep halen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. 14

15 De meest voorkomende arbeidsrisico s in de sector transport en logistiek zijn fysieke belasting en verkeersveiligheid. Verder worden valgevaar en het werken onder hoge werkdruk vaak genoemd. Een belangrijke verklaring voor verzuim wordt gevonden in de BMI-waarde van de werknemers. Werknemers met obesitas (BMI > 30) zijn in de praktijk significant vaker langdurig ziek dan werknemers met een goede BMI-waarde (18 25). Het valt ook op dat werknemers een toename zien in geweld en agressie. Een groot deel van de werknemers vertelt dit niet aan de leidinggevende. Verder wordt er een toename waar-genomen van het aanrijdgevaar in de loods of op het buitenterrein. Ongeveer 21% van de werknemers heeft een flexibele arbeidsrelatie. Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (19%). De verwachting is dat dit aandeel de komende jaren zal toenemen. Een aanzienlijk deel van de transportsector heeft te maken met seizoensinvloeden. Een flexibele schil van arbeidskrachten kan hiervoor een oplossing bieden. Het aantal zzp ers is tussen 2005 en 2013 toegenomen met maar liefst 35%. Bij het wegtransport zijn dit de zogenaamde eigen rijders. Ondernemers zijn wettelijk verplicht om een risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Er is een algemeen verbindend verklaarde CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen en een CAO voor de binnenscheepvaart. Voor de laatste is een verzoek ingediend om de overeengekomen bepalingen algemeen verbindend te verklaren. Er is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds Vervoer voor de sectoren goederenvervoer, verhuur van mobiele kranen en binnenbeurtvaart. Het relatief grote aandeel van flexwerkers zorgt ervoor, dat de Wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) grote impact kan hebben op de kosten. Een goed advies over eigenrisicodragerschap mogelijkheden voor de Ziektewet-flex en WGA is belangrijk. Voor zzp ers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Een specifiek aanbod voor zzp ers kan toegevoegde waarde leveren. Daarbij valt te denken aan producten op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en (bancaire) lijfrente. Risico s Het toenemend aantal eisen dat aan werknemers wordt gesteld in combinatie met specifieke arbeidsrisico s en een verbetering van de economie, kan leiden tot toename van ziekteverzuim en in ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Preventie, re-integratie en goede ziekteverzuim- AOV en WIA-verzekeringen zijn belangrijk in de branche. Medewerkers in de transport en logistiek zijn continu onderweg en kunnen daardoor te maken krijgen met een ongeval. Dit kan letselschade aan de inzittenden van de zowel de eigen als andere voertuigen veroorzaken. Een goede analyse van alle personele risico s onderweg dient aan te geven welke preventiemaatregelen de risico s kunnen beperken en welke en verzekeringen deze eventueel afdekken. Goede ongevallen inzittenden, rechtsbijstand en WEGAM verzekeringen voor alle werknemers, zowel vaste krachten als uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en vrijwilligers, kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast is kan een goede aansprakelijkheidverzekering die dekt tegen aansprakelijk gesteld worden door werknemers belangrijk zijn. 15

16 Topsector Logsitiek De Human Capital Agenda (HCA) De Human Capital Agenda (HCA) wordt aangestuurd door de Human Capital Tafel, waarin onderwijsveld, bedrijfsleven en sociale partners breed vertegenwoordigd zijn. De beschikking over genoeg logistieke professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. Daarom is een Human Capital Agenda (HCA) opgesteld die berust op drie pijlers: 1 Bevorderen van de instroom van leerlingen in logistieke opleidingen De afgelopen jaren is de beeldvorming rond logistiek al verbeterd dankzij de landelijke imagocampagne van de stichting Nederland is Logistiek. Onderwijsinstellingen profileren hun logistieke opleidingen nadrukkelijker en er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van excellent en state of the art onderwijs. Er is een Kennisakkoord HBO en een Kennisakkoord MBO afgesloten, waarin scholen en logistieke partijen samenwerken om de band tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Vooral op hbo en wo-niveau is al een duidelijke toename van de instroom zichtbaar. De HCA streeft ernaar dat tussen 2010 en 2020 de uitstroom van goedgeschoolde logistieke professionals van de opleidingen naar de sector met de helft is toegenomen. 3 Het behouden van werknemers voor de logistiek door sociale innovatie van de sector. Werkgevers in de logistiek moeten hun werknemers meer nog dan in het verleden gaan boeien, binden en behouden. Om logistieke medewerkers aan te trekken en te behouden, zijn verbeteringen van arbeidsomstandigheden, randvoorwaarden en loopbaanperspectieven noodzakelijk. De HCA probeert werkgevers in de logistiek te motiveren en te enthousiasmeren voor sociale innovatie, onder meer door hen workshops en instrumenten aan te bieden. 2 Een optimale wisselwerking tussen onderwijs en werkveld De sector heeft kwalitatief hoogstaande werknemers nodig. Professionals die van de opleidingen instromen in de logistieke sector moeten een grondige en actuele kennis hebben van de innovatiethema s. Een sleutelrol is weggelegd voor de Kennis Distributie Centra (KDC). Een KDC is een regionaal samenwerkingsverband voor kennis (mbo, hbo en wo) en innovatie, gecoördineerd door de hogeschool in de regio. Deze centra zorgen voor een continue wisselwerking tussen werkveld en onderwijs. Inmiddels zijn er zes KDC s verdeeld over het land. De hogescholen kiezen voor een regionale specialisatie. De Hogeschool Rotterdam denkt aan profilering richting haven en bouwkundig gerelateerde logistiek, Amsterdam aan mainport logistiek. Venlo richt zich op douane logistiek, Breda op ketenregie, Nijmegen op zorglogistiek en Zwolle op de Supply Chain Finance. De KDC s zijn onderling verbonden en vormen één landelijk Centre of Expertise met een digitaal kennisloket. 16

17 Duurzaamheid Trends & ontwikkelingen De transportsector is een van de grootste gebruikers van fossiele brandstof. In het SER Energieakkoord is afgesproken dat de transportsector in het jaar 2050 de uitstoot van CO2 met 60% moet hebben gereduceerd ten opzichte van Innovaties die hiervoor nodig zijn liggen op het gebied van zuinige vrachtauto s, laadinfrastructuur en diensten voor elektrisch vervoer, elektrische, hybride en waterstofbussen en distributievoertuigen, of LNG in vrachtwagens en schepen. Luchtvaart en zeevaart vallen niet onder de klimaatdoelstelling. De gemeente Amsterdam werkt samen in het Europees project FREVUE (FReight Electric Vehicles in Urban Europe), een project om elektrisch vrachtvervoer door de stad te stimuleren. Er gaan 20 nieuwe elektrische vrachtwagens door de stad rijden. Het project gaat ervoor zorgen dat bedrijven gesubsidieerde elektrische voertuigen en oplaadpunten aanschaffen. Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV s) met een lengte van maximaal 25,25 meter kunnen een aanzienlijke afname van CO2-uitstoot per eenheid lading realiseren van 25%. De lange en zware trucks moeten aan meer eisen te voldoen dan standaardcombinaties. De besparing op de integrale kosten voor de ondernemer kan zelfs 35% zijn. De EU stelt 12 miljard beschikbaar in de periode 2014 tot 2020 om duurzaam transport in Europa te stimuleren. Het bedrag is onder andere bedoeld voor schone brandstof en oplaadpunten. Met de zogenaamde Trans-European Network Transport (TEN-T) subsidies wil de Europese Unie het vervoersnetwerk op een duurzame wijze verbeteren. De subsidie is onder andere bedoeld voor de ontwikkeling van schonere brandstof voor de scheepvaart (LNG), de aanleg van een netwerk van oplaadpunten voor elektrisch vervoer of de verbetering van verkeersgeleidingssystemen. De toenemende verstelijking heeft invloed op de fijnmazige, stipt-op-tijd en veilige bevoorrading van steeds kleinere eenheden in steden (consumenten, winkels, small-office-home-office en horeca), maar ook een negatief effect op de duurzaamheid in die steden (door onder meer fijn stof en onveiligheid). In 2012 is Green Freight Europe (GFE) gestart. Het is een onafhankelijk, Europees programma voor duurzaam goederenvervoer, op initiatief van een groot aantal internationaal opererende bedrijven. De doelstelling is om te komen tot een uniforme CO 2 logistieke footprint. Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor transportbedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidniveau door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Elke twee jaar wordt de ADR wetgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg binnen Europa aangescherpt. Risico s Bedrijfsauto s die op nieuwe brandstoffen rijden, zoals elektrisch, hybride of biobrandstoffen en LNG, en langere bedrijfsauto s (LZV s) brengen nieuwe risico s met zich mee. Analyse moet uitwijzen welke nieuwe risico s er zijn ontstaan die (nog) niet zijn afgedekt. Dit kan leiden tot meer uitgebreide of zelfs nieuwe (aanvullende) verzekeringsbehoeften. Een goede dekking voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen en een goede milieu aansprakelijkheidverzekering vormen de eerste stap om beter aan duurzaamheidcriteria te voldoen. Belangrijke organisaties Bureau Voorlichting Binnenvaart EVO. Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport. Mantelcontracten op het gebied van verzekeringen voor brand, aansprakelijkheid voor bedrijven, bedrijfsschade, goederentransport, rechtsbijstand, heftrucks, voertuigen, zorg, ziekteverzuim, AOV, krediet, ongevallen en schadeverzekering werknemers. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) De Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek (FENEX). Mantelcontract voor goederentransportverzekering voor ladingbelanghebbenden. Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN en verzekeraar TVM werken nauw samen op het gebied van verkeersveiligheid en criminaliteitspreventie. Mantelcontract voor ziekteverzuimverzekeringen. 17

18 Bron De in dit brancherapport gebruikte informatie is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK), Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), UWV en brancheorganisaties. Meer informatie? Wilt u meer weten over het Brancherapport Transport en Logistiek? Neem dan contact op met ons. Wij gaan graag met u in gesprek. A Delta Lloyd Spaklerweg BA Amsterdam Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Brancherapport Transport & Logistiek

Brancherapport Transport & Logistiek Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s A 12.2.06-0410 Pag. 3/16 Delta Lloyd Brancherapport / Transport & Logistiek / 2010 Voorwoord Beste relatie, Een kredietcrisis

Nadere informatie

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Computers en randapparatuur Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Computers en randapparatuur De markt s in computers en randapparatuur vormen een onderdeel van de groothandel. Deze

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Brancherapport Kleding en textiel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Kleding en textiel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Kleding en textiel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Kleding en textiel De markt s in kleding, mode en textiel vormen een onderdeel van de groothandel. Deze bedrijven verkopen in

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/binnenvaart/ Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/binnenvaart/ Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Binnenvaart De binnenvaart omvat het vervoer van goederen over de binnenwateren. De grootste segmenten zijn de containervaart, droge bulkvaart, tankvaart

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q3

Sectormonitor 2016-Q3 Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q3 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling - Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q4

Sectormonitor 2016-Q4 Sectormonitor 2016-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Brancherapport Hotels en pensions. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Hotels en pensions. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Hotels en pensions Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Hotels en pensions De markt Hotels en pensions zijn een onderdeel van de horeca. Ook hotel-restaurants en conferentiecentra worden

Nadere informatie

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Markt- en straathandel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Markt- en straathandel De markt De markt- en straathandel, ook wel ambulante handel genoemd, is een onderdeel van de detailhandel.

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q1

Sectormonitor 2017-Q1 Sectormonitor 2017-Q1 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2017-Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q2

Sectormonitor 2017-Q2 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

Nadere informatie

TOEKOMST WEGTRANSPORT

TOEKOMST WEGTRANSPORT TOEKOMST WEGTRANSPORT.. WEG VAN DE (SNEL) WEG..? Dr. D.A. (Dick) van Damme Lector Mainport Logistiek Hogeschool van Amsterdam Tilburg 4 februari 2016 1 AGENDA 1. Ontwikkelingen logistiek 2. Innovaties

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Brancherapport Doe-het-zelfwinkels. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Doe-het-zelfwinkels. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Doe-het-zelfwinkels Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Doe-het-zelfwinkels De markt Doe-het-zelfwinkels (DHZ-winkels) zijn een onderdeel van de detailhandel. Ze zijn in de laatste

Nadere informatie

Segmentering CO 2 -emissies goederenvervoer in Nederland

Segmentering CO 2 -emissies goederenvervoer in Nederland 1 Segmentering CO 2 -emissies goederenvervoer in Nederland Samenvatting Een doelstelling van de Topsector Logistiek is om in 2020 de CO 2 -uitstoot van het goederenvervoer met 68.700 ton te reduceren.

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Branchebeschrijving Vervoer en opslag

Branchebeschrijving Vervoer en opslag Branchebeschrijving Vervoer en opslag 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Brancherapport Café s. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Café s. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Café s Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Café s De markt Café s, bars en discotheken zijn een onderdeel van de horeca. Het is een veelvormige groep etablissementen, van de kroeg

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV,

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Vervoer en logistiek

Vervoer en logistiek Vervoer en logistiek Factsheet arbeidsmarkt 6 april 2017 De sector vervoer en logistiek omvat transport, opslag en overslag van goederen (weg, spoor, water, lucht), personenvervoer (taxi, touringcar, openbaar

Nadere informatie

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Logistiek in Twente Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Introductie Deze publicatie gaat over de sector Logistiek

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Binnenvaart Visie Perspectief Branche-informatie Vooruitzicht 2016: gematigde groei in alle segmenten Het jaar 2015 is een goed jaar voor de binnenvaart. In alle vervoerscategorieën

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q2

Sectormonitor 2016-Q2 Sectormonitor 2016-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Als logistiek dienstverlener ben je volgens de gebruikte vervoerscondities meestal beperkt aansprakelijk voor schade aan

Nadere informatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie 109 Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie Robbert de Ruijter, Marcel van der Geest Publicatiedatum CBSwebsite: 27 januari 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Tevens worden MKB-ers gevraagd om bundelingsprojecten in te dienen. Het gaat dan om het gezamenlijk aanbieden en afhandelen van lading.

Tevens worden MKB-ers gevraagd om bundelingsprojecten in te dienen. Het gaat dan om het gezamenlijk aanbieden en afhandelen van lading. Nadere toelichting ondersteunde onderwerpen logistiek 1 Bundelen en modaliteiten Ontwikkelt u een geïntegreerde vervoersoplossing met verschillende modaliteiten? Of bent u bezig met een bundelingsproject

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) - 2016 - MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) Dit plan geeft de mogelijkheden aan voor het stimuleren van innovatieactiviteiten voor de MKB doelgroep

Nadere informatie

12. Capaciteitsopbouw en -benutting

12. Capaciteitsopbouw en -benutting 12. Capaciteitsopbouw en -benutting Het Vlaamse vrachtwagenpark groeit nog steeds, maar presteert minder tonkilometer. Bij hinterlandvervoer vn vooral de piekmomenten op. Voor elke analyse van de goederenvervoerssector

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Binnenvaart Visie Perspectief Branche-informatie Vooruitzicht 2017: gematigde groei in alle segmenten De groei in 2016 en 2017 is broos en de marktsituatie blijft de komende jaren

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Op zoek naar rendabele logistieke groei

Op zoek naar rendabele logistieke groei Kwartaalbericht Transport en Logistiek ING Economisch Bureau Op zoek naar rendabele logistieke groei Het ondernemersklimaat in transport en logistiek verbetert; de sector realiseert weer groei in 2014.

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven Economie CHINA NU Tekst: Judith van de Bovenkamp Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven De eerste Chinezen in Nederland vestigden zich in 1911 in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Zij werden vooral

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen?

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Opdrachtgever Broekman Logistics streeft ernaar een

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per Veiligheid en milieu De chemische industrie stelt zichzelf hoge milieu- en veiligheidseisen. De belangrijkste gegevens voor veiligheid en milieu zijn afkomstig uit. Een veilige werkomgeving, binnen en

Nadere informatie